https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/lesy-neposkozuje-jen-kurovec.sve-udela-i-vitr-a-sucho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesy nepoškozuje jen kůrovec

27.5.2023 06:17 | PRAHA (Ekolist.cz)
Větrný polom v lesích poškozených kůrovcem na Vysočině.
Větrný polom v lesích poškozených kůrovcem na Vysočině.
Zdroj | VÚLHM
Vedle biotických škůdců (brouků a hub) poškozují lesy také abiotické vlivy, především vítr a sucho, které úzce souvisejí s průběhem počasí během roku a především jeho extrémními výkyvy. V roce 2022 při porovnání s rokem 2021 stouply v lesích škody větrem o 30 % a škody suchem poklesly o 14 %.
 
Rok 2022 byl celosvětově šestým nejteplejším rokem od roku 1880, od nějž se sledují globální teploty. Devět let s nejvyšší globální teplotou tak spadá do období 2014 až 2022. Ve Velké Británii, Irsku, Francii a Španělsku byl rok 2022 nejteplejší v historii meteorologických měření.

V České republice byl rok 2022 pátý nejteplejší v historii (od r. 1961). Průměrná teplota dosáhla 9,2 °C, což je o 0,9 °C více oproti normálu z let 1991–2020. Teplý byl zejména začátek roku, červen a říjen. Srážkově byl rok 2022 normální, výrazně nízké srážky oproti normálu byly zaznamenány v březnu a v říjnu 2022.

Všechny dále uváděné údaje o objemu dřeva nebo ploše porostů zasažené působením hodnocených abiotických činitelů představují součty z hlášení zaslaných vlastníky lesa Lesní ochranné službě, pokrývající dvě třetiny (66,8 %) plochy lesa v České republice. Nejedná se tedy o přepočet na celé území ČR.

Podle zaslané evidence dosáhl v r. 2022 celkový objem abiotických i biotických nahodilých těžeb 10,2 mil. m3. V roce 2021 bylo nahlášeno 13,8 mil. m3, 2020: 19,8 mil. m3, 2019: 19,2 mil. m3 nahodilé těžby. Mezi roky 2020–2022 tak došlo k poklesu o necelých 49 %.

Z celkového nahlášeného objemu 10,2 mil. m3 tvořily abiotické vlivy 43 % (4,39 mil. m3), biotické vlivy 57 % (5,81 mil. m3). Objem dřeva poškozeného abiotickými faktory je meziročně srovnatelný (2022: 4,4 mil. m3; 2021: 4,1 mil. m3).

Abiotickým příčinám poškození dominoval v roce 2022 vítr, který podle zaslané evidence poškodil 3,2 mil. m3 dřeva. V roce 2021 byl objem o ca 30 % nižší (2,31 mil. m3).

V roce 2022 byl podíl škod větrem na abiotických škodách 73 %. V roce 2021 činil tento podíl necelých 57 % a podobné to bylo i v předchozích letech (2020: 61 %, 2019: 58 %).

Poslední tři roky (2020-2022) byly pro stav lesa z hlediska zmírnění stresu suchem relativně příznivé. Příznivé je to především při hodnocení ve vztahu k předchozímu suchému až velmi suchému období let 2015-2019. Pro plnou regeneraci by lesní porosty potřebovaly srážek více a především rovnoměrněji rozložených v průběhu celého roku. Příznivé bylo také to, že v roce 2022 výraznější období sucha proběhla mimo hlavní část vegetačního období – v březnu a na podzim.

Podle zaslané evidence došlo v roce 2022 po pěti letech nárůstu objemu suchem poškozeného lesa k poklesu, a to na hodnotu 1,06 mil. m3. Sucho se na celkových abiotických nahodilých těžbách podílelo 24 %, to je v porovnání s rokem 2021 významný pokles – podíl sucha byl v roce 2021 38 %, v roce 2020 35 %.

chřadnoucí a odumírající dubový porost, primárně poškozený suchem, Křivoklátsko.
chřadnoucí a odumírající dubový porost, primárně poškozený suchem, Křivoklátsko.
Foto | Jan Liška / VÚLHM

Podle krajů bylo za rok 2022 nejvíce nahodilých těžeb v důsledku působení všech abiotických faktorů hlášeno ze Středočeského kraje (674,2 tis. m3), druhý největší objem byl hlášen z kraje Vysočina (603,3 tis. m3) a třetí z Jihočeského kraje (603,1 tis. m3). Kraje Jihočeský a Vysočina se objevují mezi prvními třemi už několik let po sobě, situace v těchto regionech je skutečně nepříznivá.

V případě větru jsou za rok 2022 hlášeny nejvyšší objemy těžeb z Jihočeského kraje (ca 566 tis. m3). Jihočeský kraj dominuje větrným škodám už třetí rok za sebou (2021: 474 tis. m3; 2020: 626 tis. m3; 2019: 371 tis. m3).

Objem dřeva poškozeného suchem byl za rok 2022 nejvyšší v kraji Jihomoravském (ca 242 tis. m3), kde byla situace nepříznivá i v roce 2021, kdy byl objem suchem poškozeného dřeva ca 353 tis. m3. Zde ovšem dochází k poklesu, protože v předchozích letech dosahovaly škody suchem přes půl milionu m3 dřeva a značná plocha dospělých smrkových a borových porostů byla vytěžena.

Celkem jasně se ukazuje, že kalamitní vliv sucha se ze severní Moravy v uplynulých letech přesunul na jižní Moravu a odtud se situace zhoršuje směrem na západ, přes Vysočinu do středních Čech.

Náročnou výzvou pro lesníky se stala péče o velké plochy obnovovaných porostů, které byly vytěženy především v posledních pěti letech.

Další informace k vývoji zdravotního stavu lesů najdete ve Zpravodaji Lesní ochranné služby za rok 2023.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

27.5.2023 06:52
Jsou dvoje lesy. Produkční, o kterých píše autor a neprodukční, pro udržení maximální biodiverzity, tady v zásadě v NP.
Ty by měly vypadat úplně jinak. Lesy neprodukční nají být řídké se světlinami, různověké, složením dřevin i bylin pestré. Takové lesy vytváří a i udržuje pastva. V takových lesích se projevují méně abiotičtí činitelé. Tady přirozeně řídký a smíšený les velkoplošně nelikviduje ani sucho, ani Kiril, ani požár. A když tak jen malé plochy.
A toho nelze dosáhnout bez příslušné péče. Buď pastvou, nebo technickými zásahy.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.5.2023 07:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pan Řezáč zjevně píše o lesích produkčních.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.5.2023 09:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Lesy byly jenom jedny - produkční, jenom se o ně starali hajní, kteří museli být i hospodáři a hlavně jim do toho nikdo nekecal !
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

27.5.2023 09:24 Reaguje na smějící se bestie
Přesně tak. V nedávné historii se lidé starali o všechny
lesy tak, aby jim přinášely užitek. Dnes je módní nechat
les bez péče a "zkoumat" co vydrží. Pak dojde na kalamity
s kůrovci a při otevření porostů i na větrné polomy. Ono
stačí odtěžit okraj lesa s pevnými stromy a vítr koná dílo
zkázy. To nikdy lesník neudělal, ale chamtivý vlastník lesa
nad tím nepřemýšlí.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.5.2023 17:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Nemáte pravdu. Protože produkční lesy vytvořila svými nařízeními Marie Teresie. Přikázala výsadbu, vystřílení zvěře, zakázala pastvu, hrabání, atd.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.5.2023 10:51 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ovšem vždy byl rozdíl mezi panskými lesy a sedláckými nebo obecními. Lesy o které se staral odborný personál velkých vlastníků byly vždy jinde, a i v 80 tých letech to bylo vidět, že jsou různorodější a zdravější.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.5.2023 20:16 Reaguje na Břetislav Machaček
Samozřejmě nemohou být všechny lesy jen nositeli biodiverzity. Ale ty v NP by mohly.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.5.2023 08:54 Reaguje na Slavomil Vinkler
Udělat z hospodářského lesa razítkem a podpisem
ministra NP je nebetyčná pitomost. Ten les se musí
k takové změně postupně nachystat a nelze ihned po
podpisu z něho dělat prales jak to "zkoušeli" na
Šumavě a v Českém Švýcarsku. Pak to dopadlo, jak to
dopadlo a děj se vůle boží s nálety všeho možného,
kůrovcem a požárem. Kvalita dřevní hmoty potřebné
pro stavebnictví a průmysl je podmíněna cíleným
pěstováním požadovaných stromů a nelze se spoléhat
na náhodu, co samo v lese vyroste. Já si pamatuji
ještě pastvu v okrajových částech lesů v Beskydech
jako z nouze cnost, kdy byly vypásány proto, aby
stačila na loukách narůst bez spásání tráva na seno. Při poklesu množství chovaných zvířat toho
horalé nechali sami a nyní už není zájem ani o ty
louky, protože pro vlky nikdo chovat ovce nebude.
Upínat se dnes ke spásání by znamenalo zcela změnit priority v ochraně přírody a nikoliv házet vidle
do malochovů, kde je utopií plot a pastevečtí psi pro pár ovcí. Časem se to dotkne i vnitrozemí a u
některých vlastníků lesů i odpor k jakékoliv zvěři.
Sníte si svůj utopický sen o vypásaných lesích,
ale realita je jiná a nikdy to už nenastane. Nikdy
a nikdo nebude hlídat v lese hospodářská zvířata
a stavět po lesích pro ně ohrady. Dokonce skončí
i většina pastvin na loukách a to bude poslední
kapka ke konci tolik vzývané biodiversity. U nás
je jeden 100 hektarový listnatý řídký les Borek a
ten je totálně zamořen takzvanou sloní trávou,
kterou kdysi používali čalouníci. Ještě do takřka
sedumdesátých let se pro ně kosila a sušila. Tu
nespásá nikdo a s biodiversitou to tam je bídné.
Ta tráva udusí vše ostatní a ihned obsadí každé
uvolněné místo. Co s takovými lesy? Lékem býval
hustý temný les, kde ta tráva nerostla, ale ve
světlém a řídkém se ji náramně daří. Takže co až
se někde rozšíří tato tráva? Chemie a marná snaha
se jí zbavit?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.5.2023 16:32 Reaguje na Břetislav Machaček
JÁ PŘECE NEŘÍKAL, ŽE PROHLÁŠENÍM HOSPODÁŘSKÉJHO LESA ZA NP. SE MAJÍ ZALOŽIT RUCE A JEN KOUKAT, CO TO UDĚLÁ.
A KDYŽ, PAK SE DIVÍME ŠUMAVĚ, ČESKÉMU ŠVÝCARSKU... ALE TO PŘECE NENÍ DŮVOD CENNÁ ÚZEMÍ NEZAŘADIT DO NP, ALE MUSÍ BÝT SE SPRÁVNOU PÉČÍ.
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.5.2023 07:35
řídké lesy udržované pastvou máme v Africe, kde dochází k postupu pouště, vysychání, studna je zde vzácnost. Zatímco britský král si pořádá korunovaci na milion dolarů, dětem v Africe by stačila láhev vody (kterou ve vyschlé krajině udržované pastvou nemají) a rohlík. Africe by pomohlo, kdyby velkých býložravců ničících stromy - žirafy a sloni ubylo. Jediná krajina která sama funguje i v dnešních podmínkch je tropický deštný prales, pokud jen nevykácíme a nezřídíme řídkou krajinu udržovanou pastvou- pak zkolabuje a vyschne. Takové jsou všechny návrhy přírodovědců- boj o diverzitu (přitom příroda potřebuje především vodu), bezzásahové NP ( v dnešní kritické době nesmysl). Aby příroda mohla takto fungovat, nemohla by být poničena člověkem, vodní toky zregulovány, část území zastavěna a přehřívána, lesy by musely být smíšené, jiná agrotechnika, dostatek predátorů apod. Tyto podmnky jsou nesplnitelné, proto vytvářet tyto řídké lesy udržované býložravci je právě takový nesmysl jako bezzásahový monokulturní (třeba i přehuštěný) les v NP. Býložravci bez predátorů by les kompletně zničily a sežraly.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.5.2023 09:03 Reaguje na Honza Honza
Zcela nesmyslné. Řídký les není o nic vysychavější než deštný les,. Rozdíl jen v tom deštný.
Vytvářet v NP řídký, různověký, smíšený les udržovaný spásači ve vhodném počtu je nutnost, nechceme-li přijít o poslední zbytky vzácného hmyzu (součást 6 vymírání).
Predátorů je vždy dost, nemusíte tahat vlka nebo medvěda. Již za Marie Teresie stačil k vyhubení zvěře v hospodářských lesích příkaz pro myslivce i jen s předovkou.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.5.2023 10:56 Reaguje na Honza Honza
V Africe jsem byl jen jednou. Ve Watamu v Keni. A v Arabuko Sokoke forest jsou i buvoli se slony. Bez predátorů. Zato s oplocenkami pro novou výsadbu a funguje to.
Odpovědět
Sl

Slovan

28.5.2023 16:43 Reaguje na Honza Honza
“Africe by pomohlo, kdyby velkých býložravců ničících stromy - žirafy a sloni ubylo. Jediná krajina která sama funguje i v dnešních podmínkch je tropický deštný prales”

- Mě fakt nepřestává fascinovat, co tady někteří dokáží vyplodit za totální… kravinu (slušně napsáno). Ale co, děláte ostudu jenom sám sobě.
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.5.2023 17:04 Reaguje na Slovan
až vám vyschne studna - může to být klidně toto horké léto - tak potom můžete nad ní sedět a přemýšlet, jakéže to kraviny lidi dělají
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.5.2023 13:07 Reaguje na Slovan
Sdělte tvrdá data nebo fyzikální princip, jak hustý les namnoží vodu. Zatím je známo, že vodu nosí srážky z moře. Není to záměna důsledku méně prší= buš, více prší deštný les, za příčinu, tj. jakoby prší více v lese?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.5.2023 13:09 Reaguje na Slavomil Vinkler
Teda, chtěl jsem se zeptat Honzy na kvadrát.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist