https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ovlivni-klimaticka-zmena-druhove-slozeni-lesu-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ovlivní klimatická změna druhové složení lesů?

29.11.2023 06:08 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek horského lesa s dominancí buku lesního, ustupující jedlí bělokorou, smrkem ztepilým a vtroušeným javorem klenem v Beskydech.
Ilustrační snímek horského lesa s dominancí buku lesního, ustupující jedlí bělokorou, smrkem ztepilým a vtroušeným javorem klenem v Beskydech.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Smíšené smrko-jedlo-bukové porosty jsou v evropských podmínkách významným typem přirozených lesů ve vyšších polohách oblastí Alp a Karpat. Smíšené horské lesy buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pokrývají v Evropě celkem více než 10 milionů hektarů. Významnou otázkou je, jestli a jak se vlivem dopadů klimatické změny promění jejich druhová skladba. A jaké horské lesy můžeme pod tímto zorným úhlem považovat za přirozené.
 
Rozsáhlé odumírání smrkových monokultur, vysoký podíl kalamit v důsledku abiotických (vítr, sníh) a biotických (hmyz, houby, zvěř) škodlivých činitelů, bylo již v minulosti pro lesníky výzvou zakládat smíšené jehličnato – listnaté porosty, které se považují za odolnější vůči různým stresovým faktorům.

Jde zejména o tzv. karpatskou směs, kterou tvoří jako hlavní dřeviny smrk ztepilý, jedle bělokorá a buk lesní. Smíšený porost může lépe využívat stanoviště a jeho dispoziční prostor, zejména pokud zastoupené dřeviny mají různé biologické vlastnosti a ekologické požadavky.

Dnes se uznávají přednosti smíšených porostů před nesmíšenými z hlediska fyziologických procesů, biodiverzity, dřevinného složení a způsobu smíšení dřevin, ale také z hlediska růstu a produkce, porostní struktury, ekologické a statické stability a odolnosti proti škodlivým činitelům. Vhodné smíšení dřevin zvyšuje odolnost vůči větru a sněhu.

V posledním období se projevují dopady globální klimatické změny na lesní porosty. Za určité východisko z této situace se považuje právě tvorba a podpora smíšených porostů. Proto v současnosti převládá snaha o zachování co nejpestřejšího dřevinného složení, věkové různorodosti a prostorové struktury lesů. Vědci si však také často kladou otázku, jak ovlivní dopady změny klimatu dřevinné složení lesních porostů.

Problematice výzkumu změn druhové skladby přirozených horských lesů v Evropě a na Slovensku se věnují vědci z Národního lesnického centra ve Zvolenu. Výsledky své práce publikovali v článku Vývoj vybraných smíšených jehličnato-listnatých porostů v režimu bezzásahovosti, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 3/2023. Získané poznatky jsou využitelné i v České republice.

Cílem jejich práce bylo zjistit změny dřevinné skladby na dlouhodobě sledovaných trvalých výzkumných plochách (TVP) ve smíšených (smrko-jedlo-bukových) porostech 5. a 6. lesního vegetačního stupně na Slovensku, které byly ponechány cca 50 let bezzásahovému vývoji.

Na Slovensku se přirozené horské lesy v minulosti vyskytovaly na výměře přes 250 tis. ha, zejména ve 4. a 5. lesním vegetačním stupni. V současnosti zde smíšené porosty smrku, jedle a buku (společné zastoupení je alespoň 51 %) rostou na rozloze kolem 128 tis. ha.

Změna druhové skladby lesních porostů zjištěná vědci na jednotlivých trvalých výzkumných plochách v průběhu přibližně 50 let je jednoznačná.

Změny v zastoupení dřevin potvrzují celkový ústup jedle bělokoré z lesních porostů v posledních desetiletích, kdy její původní zastoupení v lesích Slovenska 14,01 % kleslo na současných 4,0 %.

Další příčinou je také silná konkurenční schopnost buku lesního vůči jiným dřevinám v oblastech svého růstového optima (živná stanoviště, nadmořská výška 400–700 m), která je v posledních letech výrazně zvýšena v souvislosti s posunem areálů dřevin v důsledku dopadů klimatické změny.

Na TVP Stará Pila došlo za 45 let ke snížení podílu jehličnanů, a to na 57 % až 24 %. Největší úbytek zaznamenala jedle o 15 % až 30 %. Podíl smrku se snížil o 7 až 11 %. Zastoupení buku lesního se zvýšilo o 12 až 15 %, ostatních listnatých dřevin na téměř 8 % (nejvíce javoru klenu).

Na TVP Motyčky klesl za 45 let podíl jehličnanů na 40 %. Zastoupení jedle se snížilo až o 30 %, zatímco zastoupení smrku se zvýšilo o 3 %, buku o 24 % a mírně také narostlo zastoupení javoru klenu.

Po 55 letech se na TVP Korytnica podíl jehličnanů prakticky nezměnil, resp. tvořil 35 až 49 %. Podíl smrku se zvýšil o 7 % a buku o 1 %. Snížilo se však zastoupení jedle o 7 %. Zdejší vývoj zastoupení dřevin lze vysvětlit tím, že růstové podmínky (6. LVS, 930–970 m n. m.) se více přibližují k optimálním pro smrk ztepilý.

Na TVP Hrable byl zajímavý vysoký podíl břízy, což je výsledkem pěstebního zanedbání porostu v jeho mladších růstových fázích. Za 50 let došlo ke snížení podílu jehličnanů na 18 %, přičemž smrk ztepilý zcela vymizel. Podíl jedle se snížil o 6 %. Buk zvýšil své zastoupení až o 20 %. Je to opět důsledek ekologických podmínek, které nejlépe vyhovují buku, před jedlí a smrkem.

Přestože se buk ukázal jako jednoznačně nejvitálnější dřevina v rámci zkoumané porostní směsi, existují jiné výzkumy, které zpochybňují adaptabilitu buku v souvislosti s klimatickou změnou a upozorňují na citlivost buku na sucho nebo naopak k nasycení vodou a záplavy. To vše činí buk rizikovým a pěstební postupy s tím musí počítat v rámci trvale udržitelného rozvoje lesa.

Další vědci varují před přílišným optimismem pro buk jako náhrady za smrk v souvislosti s klimatickou změnou. Argumentují tím, že při omezené dostupnosti vody může dojít k embolii v xylému a také může být omezena absorpce živin.

Problematické je i uplatnění buku na kyselých stanovištích. Upozorňuje se, že reakce buku jsou ovlivněny ekotypem, nadmořskou výškou a vegetačním stupněm. Rizikem jsou také biotické faktory, zejména napadení houbami rodu Phytophthora. Proto se doporučuje nepoužívat buk jako plošnou náhradu místo chřadnoucího smrku, ale preferovat bohatou dřevinnou skladbu.

Při odolnosti buku na sucho záleží také na jeho provenienci, přičemž z hlediska působení klimatické změny se považuje zastoupení buku ve směsi s jedlí a smrkem za příznivé. Otázkou je také optimální zastoupení buku v předmětné porostní směsi, jež se může pohybovat v rozmezí 20 až 50 % podle přírodních podmínek.

Smrk se ukázal jako dřevina s víceméně vyrovnaným až mírně zvýšeným podílem za sledované období. I když na nejstarší TVP Hrable už vymizel, což je však důsledek jeho vysokého věku. Odolnost vůči suchu se u jedinců smrku ztepilého výrazně snižuje s velikostí jedinců. Smrku prospívá druhová směs s bukem. Extrémní sucho výrazně snížilo růst smrku, ale ne růst buku.

Největší úbytek jedle samoprořeďováním se potvrdil na všech sledovaných plochách. Úbytek listnatých dřevin samoprořeďováním byl všude nižší ve srovnání s jehličnatými dřevinami.

Článek Vývoj vybraných smíšených jehličnato-listnatých porostů v režimu bezzásahovosti je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

29.11.2023 08:01
autor se zajímá o to, co nejlépe prospívá teď (vychází to z výzkumů), ale důležitější je, co bude prospívat později s nastupujícím a progredujícím oteplením a suchem. To přesně nikdo neví. Proto je dobré nechat v lese co nejpestřejší skladbu a nechat přírodu, aby se sama adaptovala. Zároveň ale do tohoto procesu cíleně zasahovat, na prázdná místa vysazovat více perspektivnější druhy odolnější suchu, protože co nejlépe roste nyní, nemusí růst za 20 let. Jsem laik, těžko mohu radit, ale divím se, že lesníci více nepoužívají javor- je hodně odolný a má výborné dřevo.
Škoda, že tento trend - cílené vylepšování skladby stromů, nepodchytili správci NP při příležitosti kůrovcové kalamity.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.11.2023 09:33 Reaguje na Honza Honza
No javor a jasan trpí hodně houbovými chorobami, co nelze lesnicky ovlivnit na rozdíl od kůrovce.
Správci NP se řídí evropským, zcela špatným zákonem o bezzásahovosti (a to i v případě nedostatku megafauny).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

29.11.2023 12:16 Reaguje na Slavomil Vinkler
Presne tak, jasene idú úplne do kelu a nie je to klimatickou zmenou. Osobne by som to nechal na lesníkov, napríklad cestou krížom cez v Rakúsko som videl krásne porasty smreku absolútne bez napadnutia aj v relatívne nižších polohách. Kto sa stará ten má a nemusí sa vyhovárať na klimatickú zmenu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.11.2023 16:20 Reaguje na Vladimir Mertan
Mám stejné zkušenosti se zdravými smrky tam, kde se
o ně řádně starají a tak je to se vším. Bohužel se
zde rozmáhá línost a nicnedělání se spoléháním se
na všemocnou matku přírodu, která si vždy poradí!
Ano, poradí, ale budou ty lesy i k využití lidmi
jako v minulosti? Neskončí jen v kotlích tepláren
a elektráren a nebo se budeme koukat pouze na
novodobé pralesy zarostlé vším možným. Víte já
jsem skeptický k tomu, že líný vlastník zasáhne
ve svém lese proti invazivním dřevinám. Oni si
časem vybrečí výjimku, že v lese určenému pro
produkci energetického dřeva se to smí a pak už
je krůček k zamoření i NP a rezervací, kde časem
nebudou peníze to do nekonečna likvidovat. Ony
ty nálety mohou být od čehokoliv a pak tu bude
pláč, jak odstranit ze skal akát bez chemie, která
zase zničí ostatní stromy a ohrozí kvalitu vody
v NP. Zažil jsem "odbornou" likvidaci křídlatky
před bouřkou, která postřik spláchla do okolní
půdy a blízkého potoka. Jediné štěstí bylo, že
byl vyschlý a už bez života tak jako tak. V řece
se to naředilo a viditelně na prvý pohled nic
nezahubilo. U nás podél tratě akáty pravidelně
kácejí až u země a naopak se množí stále více
a více. Hrozím se postřiku, protože v tůních kolem tratě žijí žáby, čolci a spousta vodního hmyzu.
Až to nějakého ekomagora nenávidícího akáty jednou
napadne, tak budu prvý, kdo mu opraví ciferník.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.11.2023 16:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Opravdoví ekologové ví, že akát se kácí časně na podzim, na vysoký pařez a ten se ihned natře!!! herbicidem.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.11.2023 17:19 Reaguje na Slavomil Vinkler
Až na to, že jste spojil 2 zásahy dohromady, tak že to nedává smyls.
Buďto se akát a obecně invazky s vysokou kořenovou výmladností řežou na vysoký pařez (aby se zmlazovaly na tom vysokém pařezu a ne z kořenů), nebo se kácí na normální pařez, který se natře herbicidem (aby se dostal do kořenů).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

29.11.2023 18:01 Reaguje na Jan Škrdla
Ešte lepšie je najskôr agát iba navŕtať a do dier aplikovať herbicíd. Vyrúbať sa môže až keď strom vyschne.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.11.2023 19:40 Reaguje na Jan Škrdla
No víte ten podzim je důležitý, protože se ve větší míře stahují živiny do kořenů a s nimi i ten herbicid.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.11.2023 21:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ten podzim jsem nerozporoval, ale to, že se natírá vysoký pařez.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.11.2023 22:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Vaše komentáře na mě dělají dojem směsi paranoi a reliktu socialistického myšlení (něco ve smyslu poručíme větru a dešti, a sem tam něčeho s čím by se dalo souhlasit.
Pokud si ale myslíte, že vám bude v nižších a středních prosperovat smrková monokultura, jste přinejmenším dost naivní.
V otázce smrku +-souhlasím s tím co už se v této diskuzi objevilo - ve středních polohách smrk pouze jako příměs + doplnit dalšími jehlič. druhy.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.11.2023 05:40 Reaguje na Honza Honza
Souhlasím. Navíc věřím dubu a habru. Jsem také laik. Bláhový veterinář DUHA je odborník. Třeba se vyjádří.
Odpovědět
DA

DAG

29.11.2023 11:12
To bohužel potvrzuje moje poznatky, že je jedle nevhodná dřevina do následujícího období a co nejvíce buk nahrazovat dubem. Pokud smrk, tak jen jako příměs a vsadit na jiné jehličnany, borovice a modřín. Vše podle podmínek a ve výšce 500 až 600 mnm.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.11.2023 22:07 Reaguje na DAG
Jedle to možná bude mít těžké, ale přesto bych ji nezatracoval.
S částečnou náhradou dubu za buk ve spodní části areálu bych souhlasil, naopak buk by mohl prosperovat ve vyšších polohách, kde se dříve více dařilo smrku.
Co se týká pěstování smrku jako příměsi, tak souhlasím.
Odpovědět
DA

DAG

30.11.2023 12:40 Reaguje na Jan Škrdla
Jasně nezatracuji ji. Pořád bude ideální do malinkých kotlíků.
Teď jde o to co je spodní část areálu a jak bude klimatická změna postupovat. Bude to 400-500 mnm nebo ještě výš? Já tedy na dub vsadil i ve výškách kolem 600 mnm. Tak snad mě potomci neproklekjí.
Odpovědět
JB

Jakub Brenn

30.11.2023 14:08 Reaguje na DAG
s tím dubem myslím že to bude v pohodě. I lípa by jistě dala výsadbu do vyšších nadmořských výšek než bylo zvykem.
Odpovědět
DA

DAG

1.12.2023 09:31 Reaguje na Jakub Brenn
Lípu, hrušeň, třešeň a jabloň přidávám vmíšeně. Pár kousků po hektaru není přehánění a pro přírodu to bude dobrý :)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.11.2023 16:53
Opět mantra bezzásahovosti. Přitom je známo, že vysoký podíl jedle by například v Moravském krasu generován zejména:
výběrovou těžbou buku na dřevěné uhlí,
malým zazvěřením, ale toulavou pastvou dobytka,
hrabáním steliva, neboť jedle ráda klíčí na holé půdě
Takže specifickou zásahovostí. A není přesně známo, proč dospělé stromy tak rychle zmizely za kyselých dešťů.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

1.12.2023 09:49
Nejsem vědec, vzal bych na milost i douglasku, vejmutovku (na úly skvělá), červeňák a třeba ptačí třešeň atd... Tam kde jsou dobré podmínky roste vše, jinde sázet to co aspoň vyroste.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist