https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ubyvaji-obratlovci-v-prirode-opravdu-tak-rapidne-mozna-jen-pocitame-spatne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ubývají obratlovci v přírodě opravdu tak rapidně? Možná jen počítáme špatně

24.6.2024 15:40 | PRAHA (Ekolist.cz)
Populace slona afrického (Loxodonta africana) rostou v mnoha oblastech jižní části Afriky, přestože jinde jsou ohrožené pytlačením a ztrátou původního prostředí. Tento nárůst může souviset s tím, že se teprve nyní postupně vzpamatovávají z rapidního poklesu způsobeného honem za slonovinou v předchozích staletích.
Populace slona afrického (Loxodonta africana) rostou v mnoha oblastech jižní části Afriky, přestože jinde jsou ohrožené pytlačením a ztrátou původního prostředí. Tento nárůst může souviset s tím, že se teprve nyní postupně vzpamatovávají z rapidního poklesu způsobeného honem za slonovinou v předchozích staletích.
Foto | David Stroch
Jako indikátor včasného varování o stavu přírody a vyjádření průměrné změny velikosti populací divokých zvířat se často používá index LPI. Podle přírodovědců Davida Storcha, Jana Smyčky a Anny Tószogyové z Univerzity Karlovy však trpí několika matematickými a statistickými problémy, což vede ke zkreslením. Tvrzení, že populace obratlovců poklesly od roku 1970 o 70 %, je tedy podle přírodovědců nepodložené. Svou kritiku právě zveřejnili ve vědeckém časopise Nature Commons.
 
Málokdo pochybuje o tom, že žijeme v době bezprecedentní ztráty biodiverzity. Silná tvrzení však vyžadují silnou podporu daty – v tomto případě spolehlivé ukazatele změn biodiverzity. Jedním z nejoblíbenějších ukazatelů současného stavu přírody byl Index Living Planet (LPI), který je dvakrát ročně publikován Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) ve Zprávě o živé planetě.

Podle LPI se početnosti populací obratlovců od roku 1970 snížily v průměru o dvě třetiny. Toto číslo je opravdu děsivé – takový pokles populací za posledních 50 let by znamenal obrovskou globální katastrofu. Není překvapivé, že toto tvrzení bylo široce citováno v médiích a světovými environmentálními lídry, včetně Grety Thunbergové a Davida Attenborougha.

Nicméně když bylo toto číslo poprvé zveřejněno, pojali někteří vědci podezření. Všichni vědí, že mnoho populací rychle klesá, ale ekologové jsou si zároveň vědomí existence mnoha populací, které v posledních desetiletích rostou.

Například řada velkých predátorů v Evropě i Severní Americe se nyní rychle šíří. Stejně tak i mnoho nepůvodních druhů. Ještě podstatnější je, že předchozí analýzy založené na systematických průzkumech všech populací velkých taxonů napříč velkými regiony ukazovaly překvapivě vyvážené nárůsty a poklesy populací. Kde se tedy toto děsivé číslo vzalo?

Problém může být v tom, že standardizované průzkumy obvykle zahrnovaly pouze některé regiony severní polokoule, zatímco komplexnější globální vzorkování může odhalit jiný obraz.

„V roce 2019 jsme se začali zajímat o výše uvedený nesoulad, takže jsme vzali data z databáze Living Planet, základu LPI, abychom zjistili, zda populace obratlovců z různých částí světa vykazují různé proporce klesajících a rostoucích trendů. K našemu překvapení tomu tak nebylo,“ říká jeden ze spoluatorů kritiky LPI profesor David Storch z katedry ekologie PřF UK a CTS UK.

Zmije obecná (Vipera berus) je jediným reprezentantem obojživelníků a plazů v palearktické oblasti pro roky 1974-1977, a protože jediná její sledovaná populace v daném období klesala, klesá kvůli složitému výpočtu i výsledný Living Planet Index (LPI) pro celou palearktickou oblast. Když jej spočítáme bez této jediné populace, LPI pro palearktickou oblast vyjde naopak jako mírně rostoucí.
Zmije obecná (Vipera berus) je jediným reprezentantem obojživelníků a plazů v palearktické oblasti pro roky 1974-1977, a protože jediná její sledovaná populace v daném období klesala, klesá kvůli složitému výpočtu i výsledný Living Planet Index (LPI) pro celou palearktickou oblast. Když jej spočítáme bez této jediné populace, LPI pro palearktickou oblast vyjde naopak jako mírně rostoucí.
Foto | David Stroch

Rostoucí a klesající populace byly více méně vyvážené bez ohledu na studovaný region nebo taxon. K stejnému závěru dospělo několik studií publikovaných přibližně ve stejnou dobu. Jak je tedy možné, že LPI, založené na podobných typech dat, naznačuje tak výrazný pokles?

„Místo dalšího dokumentování rovnováhy mezi klesajícími a rostoucími populacemi v databázi Living Planet jsme se rozhodli důkladně prozkoumat samotný LPI, tj. metodu jeho výpočtu. Po dvou letech podrobného zkoumání metodiky LPI jsme našli několik problémů, které zkreslují LPI směrem k vykazování průměrného poklesu populací i v případě, že klesající a rostoucí populace jsou vyvážené,“ doplňuje svého kolegu doktorka Anna Tószögyová z Centra pro teoretická studia UK.

Identifikované problémy s výpočtem Indexu živé planety (LPI) vedou k systematické odchylce směrem k indikaci poklesu populací obratlovců. Po opravě těchto problémů je výsledný průměrný pokles populací obratlovců výrazně méně závažný. Nevážená verze LPI, která nebere v úvahu rozdílný počet druhů v různých regionech a taxonech, neukazuje v průměru dokonce žádný významný pokles populací obratlovců.

To ovšem neznamená, že by k celkovému poklesu populací obratlovců ve skutečnosti nedošlo. Je pravděpodobné, že mnoho regionů, které prošly významnou ekologickou transformací, nebylo v databázi Living Planet zahrnuto, takže nejdramatičtější poklesy populací v ní zcela chybí.

Na druhou stranu, mnoho populací obratlovců roste proto, že se teprve teď začaly zotavovat z poklesů, ke kterým došlo dávno před rokem 1970. Je důležité si uvědomit, že ekologické problémy nezačaly v 70. letech 20. století; mnoho druhů bylo intenzivně loveno a jinak využíváno během 19. a počátku 20. století a začaly se zotavovat až v posledních desetiletích díky zvýšenému globálnímu povědomí o environmentálních problémech a také díky socioekonomickým změnám.

„Současná fáze antropocénu je tedy charakterizována složitějšími změnami než jednoduchým mizením populací obratlovců. A to je nakonec dobrá zpráva,“ uzavírají optimisticky autoři.


reklama

 
foto - Anderle Michal
Michal Anderle
Autor je pracovník Přírodovědecké fakulty UK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.6.2024 15:50
Ono je to opravdu složitější, než posuzování stavu podle jednoho indexu. To "mizení" je z několika příčin. Vinou 1.) člověka v minulosti (slon, bizon, kalan), vinou 2.) zhoršujícího se prostředí (zajíc, sysel, drop) 3.) vinou predace chráněnými ikonami/predátory (tchoř, sýček, chocholouš) 4.) kombinací dvou posledních + kompetice s invazivci (norek evr. vs mink). Každý bod vydá na dlouhou stať, možná i obsáhlou publikaci.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.6.2024 16:01 Reaguje na Karel Zvářal
A počítáme opravdu špatně, neb např. lev byl v minulosti rozšířen na mnohem větším území, vinou člověka (lov, trávení-pastva dobytka), takže ano, většina ubývajících druhů jde na vrub expanze lidské populace (viz. níže) - za 100 let cca 3x vyšší stavy.
Odpovědět
FD

František Dvořák

24.6.2024 15:56
Největší nárůst obratlovců jde na vrub těžce stoupajícímu počtu člověka. Ano, ten všechny úbytky vyváží.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.6.2024 16:13
Ač to někomu bude připadat neuvěřitelné až komické, tak ubývá i hrabošů a rejsků (vlastní výzkum), i žáby. A to nejen vlivem suchých let, ale také početných predátorů (liška, prase, dravci, volavky, čápi...) a používáním rodenticidů. Nejsou sice kriticky ohroženi, ale ten predační tlak se na nich podepisuje, což asi většinu lidí potěší.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.6.2024 10:34 Reaguje na Karel Zvářal
1*
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist