https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/nechte-si-do-konce-roku-udelat-revizi-kotle-na-tuha-paliva-vyhnete-se-pokute
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nechte si do konce roku udělat revizi kotle na tuhá paliva. Vyhnete se pokutě

12.10.2016 15:40 | PRAHA (Ekolist.cz)
Tímhle rozhodně netopte. Ze zákona smíte topit jen palivem, které určil výrobce kotle. Nikdy to nebudou odpady.
Tímhle rozhodně netopte. Ze zákona smíte topit jen palivem, které určil výrobce kotle. Nikdy to nebudou odpady.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu, tzv. revizí. Od 1. ledna 2017 si může městský či obecní úřad vyžádat potvrzení o revizi. Pokuta za neprovedení revize může být 20 tisíc korun. Revizi kotle je nutné co dva roky opakovat. Informuje o tom ministerstvo životního prostředí.
 

Do konce letošního roku by mělo projít revizí odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše.

Zákon o ochraně ovzduší říká, že první revize kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak se má opakovat každé dva roky. Smyslem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na znečišťování ovzduší.
Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na znečišťování ovzduší.
Foto | Jan Stejskal

„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič. „Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR.“

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na znečišťování ovzduší. Například na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.

Revizi musí mít i letos instalované kotle. A ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu. Pokud tedy teprve vybíráte dodavatele, můžete si revizi zjednodušit tím, že si vyberete dodavatele, který v rámci instalace nového kotle rovnou zajistí i revizi zdarma.

Jak sehnat revizního technika?

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky.

Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců, takže certifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. U kontaktu na technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.

Někdy se v jejich okolí nedá dýchat.
Někdy se v jejich okolí nedá dýchat.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.

Jak bude kontrola probíhat

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu, např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo, případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.).

Přečtěte si článek Nechte si do konce roku udělat revizi kotle na tuhá paliva. Vyhnete se pokutě

Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu.

Smyslem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti.
Smyslem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti.

Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro zvýšený zájem i pořadníky. Domluvte se, jestli v dohledném termínu neprovádí technik revizi i u dalších rodinných domů ve vaší obci, v takovém případě se vám může zlevnit cena za dojezd.

Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit odborně způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.

S konkrétními dotazy na technické detaily revize se můžete obrátit také přímo na Asociaci podniků topenářské techniky na www.aptt.cz.

Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle?


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist