https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/rosa-na-barve-zalezi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ROSA: Na barvě záleží...

3.11.2006 09:00 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (EkoList)
Taky jste někdy doma potřebovali něco natřít a v obchodu s barvami a laky jste si kladli pak kladli otázku: „Kterou?“. Nátěrových hmot je široký výběr a rozhodně nejsou jedna jako druhá. Pavel Hrubý z jihočeské společnosti pro ekologické informace a aktivity ROSA přináší návod, jak si vybrat s ohledem na životní prostředí.
 

Je pečlivost při výběru důležitá? Tím, jaký nátěr si koupíme a použijeme, můžeme ovlivnit naše zdraví a životní prostředí. Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství škodlivých látek. Jejich neblahý vliv na životní prostředí i lidské zdraví se projevuje už při výrobě, použití a nakonec i při jejich likvidaci (odstraňování a zneškodňování starých nátěrů).

Barvy a laky
Kresba: Petra Konvalinková/www.rosa.ecn.cz

Hlavním zdrojem rizika jsou především těkavé organické látky, zbytky monomerů po zaschnutí a některé sloučeniny těžkých kovů. Těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tvoří často 40-60 % hmotnosti celého výrobku. Těkavé organické látky najdeme i ve většině vodou ředitelných nátěrových hmot. Jejich objem je však zhruba třetinový oproti ostatním nátěrovým hmotám.

Organická rozpouštědla halogenovaná (obsahující v molekulární struktuře fluor nebo chlor) za určitých podmínek v ovzduší reagují a dávají vznik velmi nebezpečným sloučeninám, účinným již při nízkých koncentracích (např. dioxiny). Rozpouštědla na bázi aromatických uhlovodíků (mají v molekulární struktuře benzen) se podílejí na vzniku "fotochemického smogu", který mimo jiné zhoršuje zdravotní stav osob s nemocemi dýchacích cest a srdce. Kromě toho páry organických rozpouštědel negativně ovlivňují ozonosféru Země. Při roční spotřebě 100 000 t nátěrových hmot v České republice unikne do ovzduší až 50 000 t organických rozpouštědel.

Co hledat na obalu?

Při nákupu nátěrových hmot je užitečné seznámit se se všemi značkami na obalu upozorňujícími na hlavní vlastnosti výrobku a možná rizika. Často zde také najdeme doporučení, jak jim předcházet. Jsou zde zejména značky upozorňující na nebezpečné vlastnosti výrobku. Jsou to takzvané R- a S-věty. R-věty označují rizikovost výrobku (žíravina, hořlavina, zdraví škodlivý, dráždivý, apod.), S-věty jsou věty bezpečnostní, specifikující doporučené zacházení s výrobkem (více viz odpověď k dotazu Co je a není nebezpečný odpad?).

Dále na obalu často najdeme značku tvořenou písmeny CCZ. Jedná se o tzv. českou značku shody, která potvrzuje, že výrobek respektuje příslušné technické normy. Značka „Zelený bod“ se vztahuje výhradně k obalu, o kterém říká, že jeho výrobce přispěl na jeho recyklaci. Skutečnou ekoznačkou dokládající ekologickou šetrnost produktu je označení „Ekologicky šetrný výrobek“. S tou se můžeme setkat u některých nátěrových hmot ředitelných vodou (jejich seznam naleznete zde). Toto označení konkrétním výrobkům propůjčuje Ministerstvo životního prostředí. Stejně důvěryhodná je „květina“ („the Flower“), certifikát systému ekoznačení Evropské unie. Pozor - výrobky obsahující včelí vosk mohou být nevhodné pro alergiky, což by mělo být na obalu také zmíněno.

  S jakými nátěrovými hmotami se v obchodě můžeme setkat?
 • Napouštědla – prostředky k napouštění dřeva, jako preventivní ochrana před napadením houbami, plísněmi i dřevokazným hmyzem.
 • Mořidla a lazurovací laky – k povrchové úpravě a tónování dřevěných výrobků i dřevotřískových desek
 • Oleje a vosky – k povrchové úpravě dřeva
 • Lak – transparentní nátěrová hmota, která po zaschnutí vytvoří průsvitný až průhledný hladký povrch.
 • Barva – nátěrová hmota s pigmentem na dřevo i ostatní materiály, která po zaschnutí vytvoří neprůhledný hladký povrch s barevným odstínem.
 • Nástěnné malířské barvy

Jak správně natírat?

Ve vnitřním prostředí je nezbytné používat pouze přípravky pro toto prostředí určené! Nátěrové hmoty určené pro vnější prostředí obsahují zpravidla agresivnější rozpouštědla (více těkavých organických sloučenin) a připouštějí i pigmenty s vyšším obsahem toxických sloučenin těžkých kovů (např. olovo, arsen) a odpovídající normy pro ně jsou obecně méně přísné. Při použití zbytku „barvy z plotu“ v domácnosti se zbytečně vystavujete škodlivým látkám. Žádné pigmenty ani sloučeniny nejsou stoprocentně stabilní a postupně uvolňují látky (např. otěrem), které mohou být zdraví škodlivé.

Klíčovou zásadou je přesné dodržení výrobcem předepsaného návodu pro použití nátěrové hmoty. Jde zejména o dodržení teploty prostředí doporučené pro aplikaci a interval mezi jednotlivými nátěry. Při nižší teplotě se totiž může stát, že neproběhne žádaná reakce (zrání barvy), což může výrazně ovlivnit jak vlastnosti nátěru, tak dobu uvolňování těkavých látek z nátěru. Při předčasné aplikaci druhé vrstvy zase dochází k uzavření nevytěkaných látek pod vrchním nátěrem, což vede k jejich dlouhodobému postupného uvolňování. Toto nebezpečí je paradoxně vyšší u vodou ředitelných barev, které organických těkavých látek obsahují méně.

I při natírání platí zásada „čím méně, tím pro životní prostředí lépe“. Správná volba vhodné nátěrové hmoty nám může často usnadnit práci při další údržbě zařízení domácnosti i předmětů běžného užívání. Při renovaci původního nátěru je u barev a laků nezbytné odstranění staré vrstvy a to buď chemicky, mechanicky či opálením. To vyžaduje svůj čas, úsilí a koneckonců je to i zdrojem dalších škodlivin a nebezpečných odpadů. U lazurovacích barev a mořidel, obdobně jako u olejů a vosků, renovaci původního nátěru zajistí přímo nový nátěr. Pokud jde o vliv na životní prostředí, je zásadní upřednostňovat prostředky ředitelné vodou, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek.

Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné nátěrové hmoty mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami. Dobrým a spolehlivým vodítkem je již zmíněná ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek“. O její propůjčení však musí výrobci sami požádat. To platí i o značce EU „The Flower“.

Jak si vybrat správnou barvu a lak

 • Dávejte přednost vodou ředitelným barvám, zejména s označením Ekologicky šetrný výrobek.
 • Dodržujte technologii natírání doporučenou výrobcem.
 • V pobytových prostorách používejte jen barvy pro vnitřní prostory.
 • Upřednostňujte „napouštění“ dřeva před lakováním tam, kde je to možné
 • Dřevěné předměty napouštět přírodními látkami (vosky, oleji)

Kvalita nátěru versus cena

Ekologicky šetrné výrobky jsou z principu stejně dobré nebo lepší než jejich obyčejné protějšky. Ekologická šetrnost se ale projevuje v jejich vyšší ceně. Ale i nátěrová hmota se syntetickým ředidlem může mít například atest pro styk s potravinami – takových je na našem trhu hned několik. „Ekobarvy“ bývají obecně dražší, ale jsou alternativou, která nám dává na výběr, zda zvolíme mezi naším zdravím a čistším životním prostředím nebo ušetřenými penězmi.

Rosa vydala na toto téma leták, který navíc obsahuje seznam všech nátěrů s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“. Tento leták byl vytvořen s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Evropského sociálního fondu v ČR. O leták si můžete napsat do ROSY.

Redakčně upraveno.


reklama

 
Pavel Hrubý, ROSA

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist