https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/za-mesic-muzete-pozadat-o-dotaci-na-vyuzivani-destove-vody-u-bytovych-a-rodinnych-domu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Za měsíc můžete požádat o dotaci na využívání dešťové vody u bytových a rodinných domů

27.4.2017 14:15 | PRAHA (Ekolist.cz)
Dešťovou vodu můžete využít na zalévání zahrady, ale také třeba na splachování záchoda či na praní prádla.
Dešťovou vodu můžete využít na zalévání zahrady, ale také třeba na splachování záchoda či na praní prádla.
Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Pak můžete využít dnes vyhlášený dotační program Dešťovka, ve kterém je k dispozici 100 milion korun. Příjem žádostí začne 29. května v 10:00. Dotace je určena vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů. Informuje o tom ministerstvo životního prostředí.
 

Program Dešťovka má motivovat občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s vodou v domácnostech. Umožní například pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky. Domácnosti na taková opatření dostanou až 50 procent.

„V minulých letech zažila Česká republika během letních měsíců velká sucha, která se velice negativně promítla do stavu podzemních a povrchových vod. Všichni na vlastní kůži pociťujeme, že vodní blahobyt již skončil a je potřeba začít vodu využívat daleko efektivněji,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Chytré hospodaření se srážkovými, ale i odpadními vodami je podle něho běžným standardem v západních zemích. Cílem programu Dešťovka je zavést tento standard i do českých domácností. Proto ministerstvo a Státní fond životního prostředí připravili pilotní program, který by měl lidi motivovat, aby chytali dešťovou vodu a tu pak využívali na zálivku zahrady nebo jako vodu užitkovou.

„Podpoříme pořízení zahradní nádrže, ale i důmyslnější systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, sprchování a její opětovné použití například na splachování toalety,“ říká k Dešťovce ministr životního prostředí Richard Brabec.Rostlinám dešťová voda svědčí víc než upravovaná pitná voda.
Rostlinám dešťová voda svědčí víc než upravovaná pitná voda.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | RyanMcGuire / Pixabay

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou domů rekreačních. Podporovány jsou tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. „Program podporuje jak lepší využívání srážkové vody v ČR, tak chytré systémy přímo v domech, které vodu recyklují. V této oblasti máme velké zpoždění oproti vyspělému světu,“ říká ministr Brabec. Většina srážkové vody u nás totiž končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. „Naším úkolem je udržet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recyklací využívat.“

„Jsem velmi rád, že ministerstvo přišlo s nabídkou podpory efektivního hospodaření se srážkovými vodami a zároveň ochrany zdrojů pitné vody. Je to jednoznačně oblast, která si zasluhuje pozornost, zejména s ohledem na probíhající změny klimatu a s tím související zvýšené hrozby sucha v blízké budoucnosti“, uvedl k novému programu David Stránský z ČVUT Praha, který je zároveň předsedou Asociace pro vodu ČR, která sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

„Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, jedná se o takzvaně fixní část dotace, k níž se dále přičítá dotace 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, podle kterého bude administrace a podávání žádostí v Dešťovce obdobné jako v programu Nová zelená úsporám.Dešťová voda nepatří do kanálu.
Dešťová voda nepatří do kanálu.

„Maximálně může dotace pokrýt 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun,“ dodává Valdman. Žádosti o dotace se budou podávat elektronicky přes webové stránky programu a administrovat se budou na 13 krajských pracovištích SFŽP ČR, kam žadatelé následně doloží žádost a její přílohy v listinné podobě. Stejně jako u programu Nová zelená úsporám bude platit pravidlo 3 týdnů. „Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda je žádost v pořádku, nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu. Jakmile bude žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet,“ vysvětluje Petr Valdman.

Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun (plus dotací dle velikosti nádrže), je systém využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady. V jeho případě srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení.

„Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů,“ upřesňuje ministr Brabec. Patří sem obce jako například Žižkovo Pole, Lučice nebo Lísek na Vysočině, Bocanovice na Frýdecko-Místecku, v Jihomoravském kraji pak např. Katov nebo Újezd u Znojma, ale stovky dalších.

Splachovat záchod pitnou vodou je barbarství.
Splachovat záchod pitnou vodou je barbarství.

Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií. Pokud v obci bylo od roku 2014: - nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
- místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
- místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Informaci, zda obec patří dle kritérií programu mezi suchem postižené oblasti, lidé získají a doloží buď stanoviskem obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce).

Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, bude poskytována fixní dotace 30 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže) a její čerpání není nijak územně omezeno. Ten, kdo se rozhodne pro instalaci komplexního systému na recyklaci vody, získá fixní dotaci ve výši až 45 tisíc korun. „Typickým příkladem je svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet,“ říká Petr Valdman. „Ty nejdokonalejší systémy, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou, podpoříme fixní dotací až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže).“

Zdroj | Ministerstvo životního prostředí

Návratnost projektů je podle SFŽP různá. Může být už od 10 let u těch složitějších systémů, u těch nejjednodušších bude při současných cenách vodného a stočného, které se v průměru pohybují okolo 80 korun za kubík vody, delší. „Ovšem v suchých oblastech, kde je kritický nedostatek vody už teď, nejde jen o ekonomiku, jde o to tu vodu vůbec mít. Podle našich propočtů by ale díky těmto systémům na udržitelné hospodaření s vodou mohla domácnost ročně ušetřit až sto tisíc litrů pitné vody, zejména při současném využívání vody srážkové a přečištěné šedé vody. To je úspora 7–10 tisíc korun ročně a to není málo,“ uzavírá ministr Brabec.

Žádosti mohou zájemci o dotace elektronicky podávat od 29. května až do vyčerpání stomilionové alokace. Ve všech podporovaných aktivitách je celková výše dotace omezena na maximálně 50 % skutečných způsobilých výdajů. Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
MŽP
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist