https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/povrchni-upravy-lesniho-zakona-projednavane-dnes-vladou-nestaci.-nase-lesy-stale-cekaji-na-koncepcni-zmeny-zakona
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Povrchní úpravy lesního zákona projednávané dnes vládou nestačí. Naše lesy stále čekají na koncepční změny zákona

4. února 2019 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Vláda dnes v návaznosti na krizi hospodaření se smrkem projedná několik dílčích úprav zákona o lesích. Týkají se usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi nebo rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [1]. Ministr zemědělství Miroslav Toman předložil tuto novelu vládě s tím, že je kvůli kalamitě potřeba vyřešit nejurgentnější problémy lesního zákona [2]. Tyto úpravy mají být dle Ministerstva zemědělství odpovědí na výzvu Poslanecké sněmovny z července 2018 [3] a mají také reagovat na doporučení lesnických koncepcí [4]. Hnutí DUHA upozorňuje, že předložená novela nenaplňuje ani usnesení poslanců ani doporučení odborníků. V kontextu nadcházejícího rozpadu monokulturních lesů všude po ČR podstatné problémy a příčiny vůbec neřeší.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR přitom minulý měsíc vydala stanovisko, ve kterém vyzývá k přijetí úplně nového lesního zákona. "Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj." [5]

Poslanecká sněmovna loni v červenci požádala Ministerstvo zemědělství "o provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích" [3]. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu výzvu upřesnil, když požádal vládu o předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek a ke specifikaci zadání státním lesů při hospodaření ve veřejném zájmu. Poslanci žádali i novelu zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek. Ty musí zajistit snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě [6]. Nic z toho ovšem novela předložená Ministerstvem zemědělství nenaplňuje.

Hnutí DUHA přitom předalo loni v červnu vládě balíček komplexních návrhů, které by přinesly zdraví českým lesům i úlevu milionům lidí, kteří je každý týden navštěvují. Balíček řešení "Co dělat, abychom zachránili české lesy" [7] obsahuje například omezení holosečí, zvýšení věkové a druhové pestrosti budoucích lesů a usnadnění přirozené obnovy. To vše by vedlo k odolnějším lesům. Je potřeba, aby zákon také usnadnil pěstovat lesy nejen šetrnými, přírodě blízkými způsoby, ale také historickými postupy jako jsou tzv. střední lesy či pařeziny, které jsou ekonomicky i ekologicky přínosné. V neposlední řadě by měli zákonodárci řešit vliv přemnožené zvěře na okus semenáčků. Detailní připomínky [8] zaslalo Hnutí DUHA do připomínkového řízení zákona, ministerstvo je ale nezohlednilo.

Schválení zcela nového zákona o lesích nelze očekávat dříve než příští rok. Rozsah kalamity smrkových lesů přitom bude přitom v letošním roce gradovat a dle Ministerstva zemědělství dosáhne zhruba dvojnásobku loňského rozsahu, 30 milionů metrů kubických dřeva. Nejhorší situace je v kraji Vysočina [9].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
"Vláda dnes projedná povrchní změny zákona o lesích navržené Ministerstvem zemědělství. Ty podstatu lesní krize vůbec neřeší, proto by se měli o prosazení dostatečných změn zasadit poslankyně a poslanci. Nikdo jiný totiž v tuto chvíli asi lesy z dlouhotrvající agónie nevyvede."

"Ministerstvem navržené změny považujeme pouze za kosmetické úpravy k lepšímu, které ale neřeší příčiny krize lesů a nepředcházejí dalším kalamitám. Schválení novely v jejím stávajícím znění by tak bylo především zastíracím manévrem, zástěrkou, že ministerstvo při krizi lesů něco dělá, aniž by to přineslo dlouhodobé zlepšení stavu lesů."


Kontakty:

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Agenda jednání vlády ČR dne 4. 2. 2019 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-02-04
[4] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H
V úvodu důvodové zprávy k předložení zákona je uvedeno: "Zkušenosti praxe poslední doby a poznatky orgánů státní správy lesů na všech úrovních, České inspekce životního prostředí i zájmových sdružení vlastníků lesů apod., svědčí jednoznačně o tom, že je v zájmu lesů a lesního hospodářství nečekat na komplexnější novelu lesního zákona. S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit alespoň ty nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká. Potřeba urychlené dílčí novelizace lesního zákona vyvstává nyní zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy na velké části území České republiky."
[3] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm
Podrobnosti v tiskové zprávě z 10. 7. 2018:
http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-vyzvali-ministerstvo-zemedelstvi-k-systemovym-zmenam-lesnictvi-ministr-zemedelstvi
[4]
Zásady státní lesnické politiky: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/zasady-statni-lesnicke-politiky.html
Národní lesnický program II: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu: https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu
[5]
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyzkumnici-akademie-ved-varuji-bez-zasadni-zmeny-lesniho-zakona-se-nase-lesy-neuzdravi
http://nasekrajina.eu/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasna-situace-v-ceskem-lesnictvi-dosavadni-pristupy-a-jejich-dusledky/
[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanecky-vybor-pro-zivotni-prostredi-zada-vladu-aby-resila-priciny-krize-nasich-lesu
[7] http://www.zachranmelesy.cz/balicek
[8] https://drive.google.com/file/d/1EDc738hzQjoNfm7GBt5_GvdI_1oae4ub/edit
[9] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro.html
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist