https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/investujeme-stovky-miliard-korun-do-premeny-ceske-ekonomiky-na-nizkoemisni.odpovedi-ano-2011-na-predvolebni-anketu-ekolistu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Investujeme stovky miliard korun do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní. Odpovědi ANO 2011 na předvolební anketu Ekolistu

15.9.2021 07:18 | PLZEŇ (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Česká inspekce životního prostředí podle současného ministra životního prostředí Richarda Brabce odvádí standardní inspekční práci a je nezávislá. Co se týče vyšetřování Bečvy, důvěřuje ministr vyšetřování. Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odmítá, že by tato vláda dala do pohybu výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podle něho je zadána studie, na základě které má vláda o projektu odpovědně rozhodnout. Poslanec Jaroslav Faltýnek říká, že komplexní novela mysliveckého zákona je nezbytná nejen kvůli přemnožené spárkaté zvěři. ANO slibuje, že bude investovat stovky miliard korun z Modernizačního fondu a dalších programů do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní. ANO 2011 jako jediná strana odpovídá konkrétně na otázku, jaké nové přehrady hodlá vybudovat.
 
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany, hnutí a koalice, které podle předvolebních průzkumů mají šanci se dostat do poslanecké sněmovny + Stranu zelených. Postupně zveřejňujeme odpovědi jednotlivých stran.

Odpověď SPD: Betonu se nenajíme, ani když jej budeme zapíjet řepkovým olejem

Odpověď koalice Pirátů a Starostů: Odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO, nebude jednoduché

Odpověď Přísahy: Ministrem životního prostředí by měl být odborník. Nebo politik, obklopený odborníky

Odpověď SPOLU: Nový blok v Dukovanech ano, ale bez Ruska a Číny. A obnovitelné zdroje k tomu

Odpověď Strany Zelených: Ukončíme spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jádro necháme dožít, nové bloky stavět nechceme

Odpověď hnutí ANO 2011: Investujeme stovky miliard korun do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní

Loňská havárie na řece Bečvě stále není uspokojivě vyšetřena. Jaké kroky v této věci podniknete po volbách?

Odpovídá Richard Brabec

Havárii na Bečvě vyšetřuje policie od 25. 9. 2000 a na základě vyšetřování obvinila jednu právnickou a jednu fyzickou osobu. Důvěřujeme orgánům činným v trestním řízení a rozhodně odmítáme zpochybňování a politické tlaky na jejich práci, jak to předvádějí někteří opoziční politici.

Jste spokojeni s prací České inspekce životního prostředí? Jak hodnotíte práci Erika Geusse coby ředitele inspekce?

Odpovídá Richard Brabec

ČIŽP odvádí standardní práci inspekčního orgánu a je ve svém rozhodování zcela nezávislá.

Dosavadní vláda dala do pohybu výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe. Jaký je váš postoj k této stavbě?

Odpovídá Karel Havlíček

Vláda ve skutečnosti vzala v říjnu loňského roku na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Uvedený krok však neznamená rozhodnutí o výstavbě. Dalším krokem je nyní zpracování podkladů pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to včetně vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000. Výsledky by měly být vládě předloženy v roce 2023 a teprve pak bude možné rozhodovat o dalším postupu. Pokud se dá říci, že vláda dala něco do pohybu, pak je to proces, na jehož konci bude možné učinit zodpovědné rozhodnutí, zda má koridor Dunaj-Odra-Labe smysl.

Tento krok vlády je důležitý i proto, že trasa koridoru je hájena v územních plánech všech stupňů už od počátku sedmdesátých let minulého století. Svými usneseními vláda ČR hájení koridoru potvrzovala v letech 1996, 2006 a následně i v letech 2011 či 2013, kdy ministr dopravy dostával opakovaně za úkol pokračovat v prověřování potřebnosti průplavního spojení. To se však fakticky nedělo. Územní ochrana celé takřka 500 km dlouhé trasy DOL tak již padesát let omezuje rozvoj řady obcí a jejich infrastruktury, a to zejména v řadě měst situovaných podél řeky Moravy.

Jste pro splavnění jen Labe a/nebo jen Odry?

Odpovídá Karel Havlíček

Součástí usnesení vlády, v němž vzala na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, byl i úkol pro ministra dopravy zahájit přípravu části Oderské větve v úseku Ostrava - Svinov – státní hranice ČR/Polsko s pokračováním do polského Koźle. Uvažované splavnění Odry do Ostravy může mít ještě řadu variant, které budou teprve diskutovány. Je zcela samozřejmé, že před jeho případnou realizací musí takové dílo projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejné diskuse a jednání s dotčenými obcemi a regionem. Příprava této stavby souvisí s plány polského ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby, podle nichž by Odra měla být do roku 2030 splavná od přístavu Kędzierzyn-Koźle až po českou hranici.

Studie proveditelnosti koridoru DOL navrhuje zaměřit se zejména na Dunajsko-Oderskou větev, z ekonomického hlediska se jeví jako nejvýhodnější. Aby mohl být vyhodnocen objektivně celý projekt ze všech hledisek, bude zachováno sledování labské větve vodního koridoru DOL, územní rezerva této větve rušena nebude.

Přírodovědci i majitelé lesů roky upozorňují, že přemnožená zvěř působí v lesích miliardové škody. Jak chcete tento problém řešit?

Odpovídá Jaroslav Faltýnek

Toto je skutečně problém, spárkatá zvěř bohužel působí v naších lesích značné škody. Je třeba se zaměřit na plánování lovu i podle míry škod. Jednoduše řečeno, aby byl lov zaměřen více na lokality, kde dochází k obnově lesů. Také tomu pomůže novela mysliveckého zákona, kterou jsme bohužel v tomto období nestihli kvůli objektivním důvodům doprojednat.

Letos padly pod stůl dvě poslední novely mysliveckého zákona. Budete iniciovat novelizaci tohoto zákona? Jaké úpravy v něm chcete prosadit?

Odpovídá Jaroslav Faltýnek

Určitě ano, komplexní novela mysliveckého zákona je nezbytná nejen kvůli přemnožené spárkaté zvěři. Rád bych, aby taková novela obsahovala proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích a snížení škod v zemědělství. To bude provedeno zavedením řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře. Mělo by také dojít ke zřízení elektronického systému evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí, a to jak na straně uživatelů honiteb, tak u orgánů státní správy.

Vzhledem k potřebě využít všech možností lovu by se měl zrušit například zákaz používání noktovizorů, zákaz lovu v noci nebo by mělo dojít k rozšíření možnosti lovu všech prasat divokých, daněl a daňčat, srn a srnčat na společném lovu.

Co uděláte se záměrem na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany?

Odpovídá Karel Havlíček

Jaderná energetika je jeden z primárních prostředků k zajištění energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti ČR. Rozvoj jádra je v našich geografických podmínkách také zásadním předpokladem k dosažení cílů klimaticky neutrální Evropy do roku 2050.

Vzhledem k očekávanému zhoršení bilance výroby elektřiny v ČR po roce 2025 a v dalších letech, zejm. pak s ohledem na pozvolný ústup od uhelné energetiky, je další rozvoj jaderné energetiky nezbytný. Proto vedle záměru provozovat současné bloky jaderných elektráren minimálně 60 let je výstavba nových jaderných bloků zásadní prioritou MPO. Nejpokročilejší je příprava nového jaderného zdroje v Dukovanech, nicméně výstavba nových bloků se musí řešit komplexně a je třeba připravovat výstavbu i dalších bloků, což je úkol pro další vládu. Konkrétně jde o ev. využití opce na druhý blok v jaderné elektrárně Dukovany II a potenciálně až dva bloky v JE Temelín. MPO rovněž sleduje a podporuje vývoj v segmentu malých modulárních reaktorů a vyhodnocuje jejich potenciál a využití v podmínkách ČR.

S ohledem na deformaci energetických trhů a četná tržní selhání není možné zabezpečit dostatečné investice do obnovy zdrojů v oblasti elektroenergetiky, ale i teplárenství, pouze běžnými tržními mechanismy, tj. zapojení státu je nezbytné.

Pokud jde konkrétně o přípravu nového jaderného bloku v Dukovanech, naše vláda splnila vytyčené cíle: připravili jsme finanční, investorský a obchodní model, smluvní uspořádání s investorem a tendr. Připravili jsme zákon na podporu výstavby nových jaderných zdrojů v ČR, který by měl být v září definitivně schválen. Zahájili jsme notifikační proces veřejné podpory. Po bezpečnostním posouzení tří schválených uchazečů (EdF, KHNP a Westinghouse) a formálním souhlasu vlády, bude možné vyhlásit výběrové řízení, což očekávám v závěru tohoto roku. Podle platného harmonogramu bude po předložení nabídek a jejich vyhodnocení v roce 2024 podepsán s vítězným uchazečem EPC kontrakt na výstavbu nového bloku. Začátek výstavby je naplánován na rok 2029, spuštění bloku a první dodávka elektřiny v roce 2036.

Kam by měla podle vás směřovat česká energetika?

Odpovídá Karel Havlíček

V Evropě je legislativa EU tím hlavním driverem, která domácí podmínky mění. Dlouhodobě jsme byli zvyklí na exportní povahu naší energetiky a dostupnost cen energií. Dnes je zřejmé, že oba tyto příznivé trendy se postupně stávají minulostí. Zdražení energií pociťujeme všichni již dnes, v kontextu implementace opatření z balíčku Fit for 55, který EU v červenci představila, bude tlak na ceny energií jak pro průmysl, tak i domácnosti dále narůstat. Zároveň budou postupně odstavovány uhelné zdroje a jejich výrobní kapacitu bude třeba nahradit. Tímto se zabývá jak Uhelná komise, tak i MPO a MŽP v rámci připravovaných aktualizací strategických dokumentů (Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu). Uvažovat se musí další rozvoj jaderného sektoru, realistického maximálního využití OZE v přírodních podmínkách ČR, využitím zemního plynu jako přechodného paliva v procesu dekarbonizace či nastavením podmínek pro využití vodíku nejen pro ukládání přebytečné energie z OZE, ale i např. v dopravě.

Pro budoucí podobu energetického mixu jsou stále relevantní cílové koridory aktuálně platné Státní energetické koncepce, které uvažovala cílový stav v roce 2040 na úrovni 11-17 % pevných fosilních paliv (zejména uhlí); 14-17 % kapalných fosilních paliv (zejména ropy a ropných produktů); 18-25 % plynných fosilních paliva (zemní plyn); 25-33 % OZE a 17-22 % energie z jaderných zdrojů. S ohledem na přijaté závazky (zejména cíl příspěvku ke klimatické neutralitě EU do roku 2050) je nutné tento cílový mix dílčím způsobem přehodnotit. Fosilní zdroje se v horizontu po roce 2040 uplatní pouze, pokud budou vybaveny technologií zachytávání CO2, nebo pokud budou kompenzovány emisními propady. Pokud se také uplatní, tak většinou v sektorech, které jsou těžko „dekarbonizovatelné“, zejména tedy průmyslu, případně dopravě. Energetické mix tedy bude muset být postupně založen zejména pouze na bezemisních zdrojích.

Pro celý proces dekarbonizace je důležité, že jsou na jeho realizaci alokovány nemalé částky z veřejných zdrojů. Jedná se např. o operační programy, Fond obnovy a Modernizační fond. V rámci legislativního balíčku Fit for 55 je pak také navržen vznik tzv. „sociálně klimatického fondu“.

Pro dekarbonizaci českého průmyslu a obecně hospodářství by pak měl být zejména k dispozici Modernizační fond, na jehož čerpání má nárok 10 členských zemí EU. V rámci Modernizačního fondu je možné specificky využití program ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS, ale také další programy.

Kam by podle vás měla směřovat česká zemědělská politika?

Odpovídá Jaroslav Faltýnek

Měla by vést k soběstačnosti ve výrobě kvalitních českých potravin, měla by se také zaměřovat na modernizaci a inovaci zemědělské výroby a měla by vést k vnímání zemědělství jako strategického oboru s perspektivou a ke zvýšení zájmu o práci v tomto oboru ze strany mladší generace. Je třeba trvat na ochraně kvalitní půdy před záborem pro účely výstavby nejrůznějších hal, logistických center apod.

Seznámili jste se závěry poslední zprávy IPCC? Pokud ano, promítnete tuto znalost do reálných politických kroků? Jakých?

Odpovídá Richard Brabec

Ano, seznámili. Připravujeme aktualizaci Státní energetické koncepce i Politiky ochrany klimatu. Budeme investovat stovky miliard korun z Modernizačního fondu a dalších programů do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní. A další desítky miliard půjdou na adaptaci na změnu klimatu.

Máte nějaké konkrétní představy o tom, jak posílit odolnost České republiky vůči projevům změny klimatu?

Odpovídá Richard Brabec

S těmito opatřeními už jsme začali před 7 lety a jako první začali chystat ČR na sucho. Budeme pokračovat v realizaci tisíců opatření, jak zadržet vodu v krajině, zlepšit retenční vlastnosti zemědělské půdy, zajistíme pitnou vodu pro všechny obce ohrožené suchem, lépe využijeme dešťovou a recyklovanou vodu, vysadíme další stovky milionů stromů v lesích, tak aby byly lépe odolné klimatické změně.

Máte nějaké konkrétní představy, jak by Česká republika mohla zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Odpovídá Richard Brabec

Budeme pokračovat ve snižování emisí skleníkových plynů především z energetiky, ale i průmyslu a dopravy s využitím peněz z Modernizačního fondu. Plníme naše závazky vyplývající z Pařížské dohody.

Měly by se v České republice stavět další přehrady či nádrže? Pokud ano, kde?

Odpovídá Richard Brabec

Ano, budeme pokračovat v přípravě nových vodních nádrží Skalička, Nové Heřminovy, Senomaty, Šanov a Kryry.

Kdo by podle vás měl být budoucím ministrem/ministryní životního prostředí? A proč?

Odpovídá Richard Brabec.

Personální otázky vždy hnutí ANO řešilo až po volbách.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (22)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 07:58
Je naprosto neskutečné, jak tihle mašlonci dokážou veřejně a natvrdo lhát.
Po snídani je to na zvracení.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

15.9.2021 09:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud do problémů, na které se zaměřovaly otázky, hlouběji vidíte, můžete mít pravdu. Plány pro obor, do kterého vidím já, ale rozhodně za lež nebo blbost nepovažuji. Musím uznat, že zatím ze všech dotazovaných strany tyto odpovědi jsou nejkonkrétnější. Možná by se strany v opozici měly přiučit a vrátit se k praxi stínových ministrů, tedy lidí, kteří do problematiky práce jednotlivých ministerstev opravdu vidí, znají ji, cíleně ji dlouhodobě sledují, pracují na alternativách a před volbami mohou nabídnout také velmi konkrétní představu o řešení problémů. To jsem zatím u žádné strany bohužel v současném volebním období neviděla. Jsou voliči, kterým nestačí pro rozhodnutí jen boj stran proti Babišovi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 10:44 Reaguje na Marcela Jezberová
Plány jsou vždycky úžasné, slibem nezarmoutíš. Stačí se ale podívat, co za těch 8 let naslibovali a co splnili.

Země se propadá ve většině měřitelných paramtrech, ekonomika přímo visí na zahraničních firmách.

Opoziční strany samozřejmě mají svoje programy, ale prioritou je to stejné, jak po plyšákovi. Návrat k demokracii a do Evropy.

"Desítky let tady probíhaly volby v souboji pravice–levice a já jako aktivní aktér těchto soubojů na pravé straně spektra dneska říkám, že mně nezáleží na tom, jestli nová vláda bude více levicová, nebo pravicová, ale na tom, aby kabinet po volbách vedl tuto zemi zpátky do normálních poměrů, k demokratickému právnímu státu. A obávám se, že na to dva roky stačit nebudou,“ uzavírá Kalousek.
Odpovědět
LB

Lukas B.

15.9.2021 15:42 Reaguje na Pavel Hanzl
volby budou řečí volebních programů na ose stará levice (konzervativní) kontra nová levice (liberální), fakticky na ose konzervativní populismus (pitomio, komouši), čirý oportunismus aktuálně brnkající na struny staré levice (ano), nové nahnědlé koště (ten policajt), a dva slepence nové levice (jeden víc vlevo a druhý středovější). a to mi proboha řekněte, koho si má konzervativní pravičák vybrat - tedy kromě možnosti být jeden ze tří stovek voličů koruny české.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.9.2021 08:35 Reaguje na Lukas B.
Ta prvé musíte opustit pravo - levé uspořádání, protože vůbec nefunguje (jak sám píšete).
Za druhé musáte pochopit, že rozdělení je dnes už zase jen proruská totalita, versus proevropská demokracie.

Takže máme dva bloky a pokud je ten konzervativní pravičák demokrat, tak musí volit demoblok (žádné parastrany s nulovou podporou), protože potřebujeme každý hlas.
Pokud to zase vyhrají hrabišovci, jdeme do výrazného průšvihu s nemožností návratu.

"Babiš reprezentuje reálnou a mocnou sílu ruské lobby v České republice. To je pravý důvod, proč ho protežuje prezident a proč za ním stojí komunisté i všechny proruské dezinformační weby. Babiš vyjadřuje názor všech antidemokratických sil a v tom je jeho síla". Pavel Šafr, Svobodné fórum. 2.12.18.

"Mluvím o tom dlouhodobě, je to nejvyšší úroveň korupce. Říká se tomu převzetí státu, kdy vrcholový byznys prorostl do vrcholné politiky," upozorňuje senátor Wagenknecht. Aktuálně.cz 2.6.2019
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.9.2021 10:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Na ty novodobý svazáky rozhodně nemají.

A po těch, je toho hodně k napravování !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 10:44 Reaguje na smějící se bestie
Zkuste uvést nějakou vyloženou lež těch nových svazáků.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.9.2021 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
doženeme Rakousko do 1let, restituce nebudou, na důchody bude vždy, atd.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.9.2021 11:48 Reaguje na smějící se bestie
do 10let
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 13:08 Reaguje na smějící se bestie
Napište, kteří svazáci tohle vykládali a kdy.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

15.9.2021 13:15 Reaguje na smějící se bestie
Také mne zajímají konkrétní jména těch svazáků. Předem dík za upřesnění Vašeho tvrzení.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.9.2021 14:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Si nepamatujete najednou, kdo byl prvních 5let v politice !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 14:59 Reaguje na smějící se bestie
Pamtuji si to velmi dobře a hlavně si pamatuji, co říkal a jak to špinavci překroutili.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.9.2021 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
nebyl jenom jeden, bylo jich víc
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.9.2021 08:54 Reaguje na smějící se bestie
Tak napište: kdo kdy něco takovýho nakdákal a proč.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.9.2021 12:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Lež se stala politickým standardem. Z koho si chcete vybrat?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 13:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Z těch, kteří nelžou.
Samozřejmě jsou politici pod tvrdým mediálním dohledem (zvláště ti demokratičtí) a každému někdy něco ujede, ale systémové, účelové a až přímočaré lhaní se tu objevilo až s novými pořádky pod ANO.
Zeman lhal vždycky, protikorupční nadace účelně vytvořená k hyenizaci ODS taky, pseudopkorupční kauzy byly taky vylhané, (Morava, Vondra, Casy, Bárta, Čunek, Lithium, Nagyová - Nečas, atd. atd.), ovšem to, co de děje dnes, nemá obdoby v žádné civilizované zemi.
Odpovědět
LB

Lukas B.

15.9.2021 13:17 Reaguje na Jiří Svoboda
v mé bublině se čím dál víc setkávám s názorem, že lepší být okrádán prolhaným, cynickým a racionálním zlodějem, nežli být zbídačen bláznivým flagelantem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.9.2021 14:57 Reaguje na Lukas B.
A co kdybychom si zvolili normální politiky, kteří nelžou a nekradou a pracují pro lidi a ne proti nim?? Prostě takové, které mají normální země Evropy?

Já vím, už na to nemáme.....zblblost u nás dosáhla zcela mimořádného rozměru a půjdeme už jen dolů...
Odpovědět
LB

Lukas B.

15.9.2021 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
to je v nás stejně jako v koze lůj. to přesvědčení, že někde pukne země a odtud se vyhrnou chytří, moudří, čestní, neuplatní odborně a manažersky kompetentní politici. ostatně Agrofert s touhle rétorikou vyhrál předminulé a minulé volby.

ehm, vy si vážně myslíte, že v těch jinejch zemích jsou politici obecně nějak větším vejlupkem ctností, než jsou ti naši? není to snad tak, že je to stejná banda cynických vyčůránků, akorát dekórum chování se ve veřejném prostoru je trošku na lepší úrovni - a směrem na východ to holt klesá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.9.2021 08:42 Reaguje na Lukas B.
Myslím si, že jsou x násobně lepší. Ne proto, že by byli vejlupkem ctností (jsou to normální lidi), ale proto, že nen náš je vyložený gauner.

A na něm to celé stojí a padá, v normální zemi by musel už asi 300x odstoupit...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.9.2021 08:53 Reaguje na Lukas B.
Normální demokratičtí politici nejsou žádná "banda cynických vyčuránků", to se nám snaži nakecat ruská propaganda.
Politika je tam normální povoláni a ti lidé pracují pro svoji zemi a její obyvatele. Tím, že je na ně velmi dobře vidět a média z nich ráda dělají různé pitomce, někdy to tak vypadá.
A u nás se jejich marginální ptákoviny a přešlapy giganticky nafukují.

Příklad: Ve Švédsku si nějaká ministryně spletla karty a zaplatila tou služební domácí nákup.
Škoda byla absolutní nula, média to rozmazala, u nás z toho udělali korupční skandál první důležitosti a jasný důkaz, že Západní politici jsou zkorumpovaní všichni. Takže bába je vlastně v normě.
Neskutečný hnus, který hloupý lid žere ve velkým.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist