https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novy-blok-v-dukovanech-ano-ale-bez-ruska-a-ciny.a-obnovitelne-zdroje-k-tomu.odpovedi-spolu-na-predvolebni-anketu-ekolistu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nový blok v Dukovanech ano, ale bez Ruska a Číny. A obnovitelné zdroje k tomu. Odpovědi SPOLU na předvolební anketu Ekolistu

10.9.2021 08:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační snímek.
Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační snímek.
SPOLU, čili koalice KDU-ČSL, ODS a TOP09, je proti kanálu Dunaj-Odra-Labe coby "nesmyslné stavbě". Dostavbu jaderného bloku v Dukovanech podpoří pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vedle nového jaderného bloku chce SPOLU podpořit decentralizované obnovitelné zdroje a výrazně motivovat lidi k přechodu na obnovitelné zdroje. Proč? Protože podle SPOLU doba uhelná končí. V oblasti myslivosti chce SPOLU posílit práva vlastníků lesů například snížením výměry honitby. Zmiňuje i tzv. saský model myslivosti. Co se týče spokojenosti s prací České inspekce životního prostředí (ČIŽP), je koalice SPOLU nespokojena a vidí to jako jednoznačnou chybu jejího ředitele.
 
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany, hnutí a koalice, které podle předvolebních průzkumů mají šanci se dostat do poslanecké sněmovny + Stranu zelených. Postupně zveřejňujeme odpovědi jednotlivých stran.

Odpověď SPD: Betonu se nenajíme, ani když jej budeme zapíjet řepkovým olejem

Odpověď koalice Pirátů a Starostů: Odčinit škody, které byly v ČIŽP napáchány během vlády ANO, nebude jednoduché

Odpověď Přísahy: Ministrem životního prostředí by měl být odborník. Nebo politik, obklopený odborníky

Odpověď SPOLU: Nový blok v Dukovanech ano, ale bez Ruska a Číny. A obnovitelné zdroje k tomu

Odpověď Strany Zelených: Ukončíme spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Jádro necháme dožít, nové bloky stavět nechceme

Odpověď hnutí ANO 2011: Investujeme stovky miliard korun do přeměny české ekonomiky na nízkoemisní

Za KDU-ČSL odpovídá Petr Hladík – místopředseda pro životní prostředí

Loňská havárie na řece Bečvě stále není uspokojivě vyšetřena. Jaké kroky v této věci podniknete po volbách?

Zpřísníme zákon o ekologické újmě a zajistíme průběžný digitální monitoring kvality vodních toků v rizikových oblastech. Zároveň vnímáme vodu jako národní zájem. Proto budeme prosazovat ústavní ochranu vody.

Tragédie z Bečvy a neschopnost najít viníka a adekvátně ho potrestat se už nesmí opakovat. Chceme také jasně nastavit kompetence úřadů, nemůže se stávat, že si úřady danou věc přehazují jako horký brambor, až se to nakonec zamete pod koberec.

Jste spokojeni s prací České inspekce životního prostředí? Jak hodnotíte práci Erika Geusse coby ředitele inspekce?

Absolutně ne a je to jednoznačná chyba ředitele ČIŽP.

Dosavadní vláda dala do pohybu výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe. Jaký je váš postoj k této stavbě?

Odmítáme pokračovat v této nesmyslné stavbě. A vyškrtneme to z Politiky územního rozvoje České republiky.

Jste pro splavnění jen Labe a/nebo jen Odry?

Podporujeme naplánované akce na Labi v oblasti Přelouče a Děčína s minimalizací dopadů na životní prostředí.

U Odry je situace složitější, pokud ano, tak maximálně po Ostravu, ale zde je nutné vést ještě podrobné diskuse s představiteli měst, kraje a také s byznysovým sektorem, jestli to má opravdu své opodstatnění.

Přírodovědci i majitelé lesů roky upozorňují, že přemnožená zvěř působí v lesích miliardové škody. Jak chcete tento problém řešit?

Důležité je posílení práv vlastníků (např. snížením výměry honitby). Osvědčuje se také saský model myslivosti, kdy by se honitby na státních pozemcích nepronajímaly, ale zájemci o lov by si mohli kupovat povolenky k lovu v těchto honitbách. Tento systém by se však v našem prostředí musel nejprve vyzkoušet a následně vyhodnotit.

I menší vlastníci by měli mít možnost přimět myslivce k ke snížení stavů zvěře tam, kde vlastníkům pozemků záleží na stavu porostů na nich rostoucích. Docílit je to možné dvěma způsoby – vyšší zástřelné za ulovený kus (pozitivní motivace) nebo naopak vysoké sankce až výpověď smlouvy za škody způsobované zvěří (negativní motivace).

Letos padly pod stůl dvě poslední novely mysliveckého zákona. Budete iniciovat novelizaci tohoto zákona? Jaké úpravy v něm chcete prosadit?

Ano. Chceme v zákoně řešit především snížení škod zvěří a dosažení vyváženého stavu zvěře v závislosti na úživnosti prostředí.

Co uděláte se záměrem na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany?

Pokud chceme rychle odejít od energie vyrobené z uhlí, je nutné podpořit jádro. Jedná se o bezemisní zdroj, který zajistí stabilitu v naší přenosové soustavě. Budoucnost vidíme v kombinaci jádra a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Podpoříme dostavbu jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy.

Kam by měla podle vás směřovat česká energetika?

Budoucnost vidíme v kombinaci jádra a decentralizovaných obnovitelných zdrojů zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích. Stát musí výrazně více motivovat lidi v přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Transformace energetiky v žádném případě nesmí vést ke zchudnutí lidí. Přechod na obnovitelné zdroje se musí lidem vyplatit. Zároveň nesmí být ohrožena energetická soběstačnost a nezávislost.

Chceme nová fotovoltaická zařízení na 100 tisících střechách v Česku do roku 2025.

Ale transformace energetiky není pouze elektřina, ale i transformaci teplárenství. Nechceme rozpad centrálního zásobování teplem, i proto podporujeme jádro jako bezemisní zdroj a chceme zvýšit dostupnost tepelných čerpadel pro rodinné domy. Podpoříme také výzkum v oblasti využití vodíku.

Kam by podle vás měla směřovat česká zemědělská politika?

Zemědělská politika musí najít společnou cestou s ochranou krajiny a přírody. Zemědělství tu není pro to, aby plundrovalo krajinu. Chceme proto podpořit ty hospodáře, kteří o krajinu zodpovědně pečují. Podporu si zaslouží rodinné, malé a střední farmy a začínající zemědělci.

Chceme zemědělce také motivovat ke zmenšování půdních bloků. Osevní plocha v erozně ohrožených oblastech by pak podle našeho názoru měla dosahovat maximálně 10 hektarů. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do ekologického režimu a desetinu zemědělské půdy chceme chránit pro opylovače a celkovou biodiverzitu.

Podpoříme také komplexní pozemkové úpravy, abychom zpomalili erozi, zadrželi vodu v krajině a usnadnili přístup majitelů k jejich pozemkům.

Rozhodně chceme důraznější omezení užívání pesticidů, fosforu a dusíkatých látek v zemědělství.

Seznámili jste se závěry poslední zprávy IPCC? Pokud ano, promítnete tuto znalost do reálných politických kroků? Jakých?

Náš politický program nabízí komplexní pohled a představuje jednotlivé kroky, kterými chceme závěry z poslední zprávy IPCC řešit. Program jsme tvořili společně s odborníky z oblasti energetiky, ochrany přírody, urbanismu, dopravy nebo péče o krajinu a lesy. Proto se v našem programu věnujeme jak snižování emisí, investicím do výzkumu a inovací, transformaci energetiky, tak i ochraně přírody, biodiverzity nebo ekologicky šetrnému hospodaření v krajině. Nemůžeme se soustředit pouze na jeden problém, pokud chceme zachovat naší planetu i pro budoucí generace. Zpráva IPCC jasně ukázala, že za změnou klimatu stojí člověk.

Máte nějaké konkrétní představy o tom, jak posílit odolnost České republiky vůči projevům změny klimatu?

Ano, ve městech musíme především snižovat teplotu, aby zde nevznikaly tepelné ostrovy. Jde o zavádění prvků modro-zelené infrastruktury. To znamená zelené střechy, zelené fasády, stromořadí, parky, zadržování a zasakování dešťové vody. Důležité je také péče o již vzrostlou zeleň, mozaiková seč na sídlištích, ochrana stromů.

V tomto ohledu chceme prosadit, aby ke stromům ve městě a stromořadím bylo přistupováno stejně jako k inženýrským sítím. I se stromy musí být počítáno v uličním profilu.

Odolnost vůči projevům klimatických změn mimo města pak nejvíce můžou ovlivnit především meziplodiny. Chtěli bychom, aby na polích byl úhor nebo strniště co nejkratší dobu. Cestou je proto ihned po sklizni zaset meziplodinu, která navíc po zaorání poslouží jako zelené hnojivo. Tato plodina odráží mnohem méně sluneční svit než například strniště.

Máte nějaké konkrétní představy, jak by Česká republika mohla zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Je to o komplexním přístupu. Na jedné straně máme snižování emisí CO2, na straně druhé ochrana přírody a biodiverzity. Snižování emisí je především o transformaci energetiky a modernizaci výrobních postupů. Doba uhelná končí a my musíme zajistit efektivní přechod k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Musíme snižovat energetickou náročnost budov. Pak je samozřejmě důležité podporovat novou výsadbu.

Velký potenciál je v podhorských oblastech, které dříve sloužili k hospodářské činnosti, ale dnes jde o nevyužitá pole, která leží ladem. Tyto oblasti by se mohly zalesnit smíšenými lesy.

Měly by se v České republice stavět další přehrady či nádrže? Pokud ano, kde?

Podpoříme pouze výstavbu přehrad za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou v oblastech, kde nyní není kvalitní zásobování pitnou vodou zajištěno.

Kdo by podle vás měl být budoucím ministrem/ministryní životního prostředí? A proč?

Měl by to být člověk, který si uvědomuje zodpovědnost za stav naší krajiny. Rozhodně by neměl podléhat žádné lobby, ať už skládkovací, uhelné či jakékoliv jiné. Měl by to být člověk, který povede diskusi s odborníky, neziskovými organizacemi i občanskou společností. Měl by životní prostředí pojímat komplexně, protože ochrana životního prostředí nutně souvisí s rozvojem, průmyslem, zemědělstvím, energetikou, dopravou a mnoha dalšími oblastmi. Přál bych České republice také takového ministra nebo ministryni, jejichž hlas bude slyšet i během předsednictví České republiky Radě Evropské unie.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MK

Majka Kletečková

10.9.2021 12:47
Odpovědi za koalici SPOLU mne příjemně překvapily. Snad tyhle popsané záměry bude prosazovat i naše největší pravicová strana ODS, která se po většinu své dosavadní existence zatím moc zeleně nechovala.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 18:55 Reaguje na Majka Kletečková
Kompletní odsíření našich severočeských elektráren (které mimochodem zničily Jizerky i Krušné hory) bylo provedeno hned po plyšákovi za vlády ODS a Václava Klause.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.9.2021 16:01
Kdyby byla ODS doopravdy pravicová, tak je Labe splavné alespoň do Pardubic i s těmi 2jezy pod Ústím a Odra do Ostravy. Obojí před vstupem ČR do EU !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 18:56 Reaguje na smějící se bestie
Nechápu, co má společného pravicová politika s nějakými jezy.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.9.2021 00:44
Blok, který upřednostňuje ideologii před kvalitou. To už jsme tu měli za totáče. Mohli jsme mít cokoliv, pokud to bylo ze socialistického tábora (a pokud to soudruzi dokázali vyrobit).
Odpovědět
JK

Jaroslav Kořínek

11.9.2021 11:11
Velká Británie znovu zprovoznila odstavenou uhelnou elektrárnu.
Důvod - dramatické zvýšení ceny plynu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 08:02 Reaguje na Jaroslav Kořínek
Dobrý. Jak se tyhle zmatky uklidní, zase ji vypnou. Všude v Evropě nastává pocovidová konjunktura a větší poptávka po energiích.
Krátkodobě je možno oživit vypnuté fosilní zdroje, dlouhodobě to půjde přes nové kapacity v OZE.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist