https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kauza-vytravene-becvy-ukazala-radu-nejasnosti-a-systemovych-chyb-mini-ivan-holoubek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kauza vytrávené Bečvy ukázala řadu nejasností a systémových chyb, míní Ivan Holoubek

4.1.2023 06:29 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Ondřej Kašpar
Začátkem prosince se v Poslanecké sněmovně konal seminář Dva roky záhad při vyšetřování havárie na Bečvě. Jedním z řečníků byl i toxilog Ivan Holoubek. Podle něho se během kauzy Bečva ukázala celá řada nejasností a systémových chyb.
 
Jako jednu ze systémových chyb Holoubek uvádí to, že nebyly odebrány vzorky, které by zásadně pomohly při nalezení a identifikování viníka.

„Ukázalo se, že nemáme přehled možných zdrojů znečištění, a z toho se pak odvozuje řada problémů při zvládání havárie,“ dodává dále Holoubek.

Ze všech výustí, které v daném úseku Bečvy jsou, přicházejí podle Holoubka do úvahy tři. „Obviněná Energoaqua, Deza a výusť Lhotka, která je jistým způsobem spojena s Dezou,“ říká Holoubek.

Ivan Holoubek připomíná, že každý, kdo způsobí havárii, má ze zákona oznamovací povinnost. A měl by se řídit havarijním plánem a pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. „Tedy pokud má tu čest, že se přizná. Bez ohledu, že je před volbami, bez ohledu, komu co patří. Tohle má u nás ještě dost daleko k dokonalosti,“ komentujte situaci Ivan Holoubek.

„Přiznáním se sice vystavuje sankcím, ale jestliže někdo způsobí újmu, je snad přirozené, že by za to měl nést odpovědnost,“ říká Holoubek.

Pokud dojde k havárii na řece, máme podle Holoubka v zásadě dvě možnosti, jak na ni reagovat. Znečištění buď plave po hladině, pak je na místě použití norných stěn, pomocí kterých se znečištění zachytí. Anebo je znečištění rozpuštěné ve vodě a pak se buď nechá plynout, nebo se co nejvíc naředí, například vypuštěním přehrady.

V případě Bečvy došlo k naředění znečištění upuštěním přehrady Bystřička.

„Upuštěním přehrady se znečištění naředí, ale také se tím spláchnou důkazy,“ vysvětluje důsledky Holoubek. „Anebo přijde přívalový déšť, který důkazy spláchne. Což se také na Bečvě 26. září stalo.“

Podle Holoubka otázka, jak je možné, že se první mrtvé ryby objevily až 3,5 kilometru od kanálu společnosti Energoaqua, která je z otravy řeky obviněna, když je to za dvěma jezy a několika peřejemi. „Je přitom základní znalostí, že největší koncentrace látky – a tedy největší úmrtnost ryb – bude na místě, kde látka vstupuje do toku. A dál už se bude znečištění jen ředit. To prostě s ohledem na přírodní zákony nejde jinak,“ konstatuje Holoubek.

Problémy a vzorky

Co se ukázalo jako problémy? Podle Holoubka to byla špatná koordinace na místě během zásahu.

A zcela zásadní problém je, že nebyly odebrány vzorky z výustí potenciálních zdrojů. „Bez ohledu, že by na to mělo být použito velké množství vzorkovnic,“ říká Holoubek. Správce povodí měl mít podle jeho názoru povědomost o tom, jaké možné zásadní zdroje znečištění v místě jsou a jaké věci je možné v případě havárie očekávat.“

„Když v okamžiku havárie neodebereme vzorky z výustí, nemáme žádné přímé důkazy. A pak se musíme spolehnout na důkazy nepřímé,“ říká Holoubek.

„Čím dřív se vzorky odeberou, tím větší mají přínos,“ říká dále Ivan Holoubek s tím, že i v tomto případě platí rčení, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.

„A pokud se neodeberou vzorky na výustích, pak je to špatný design celého zásahu. Nemáme pak jasnou identifikaci zdroje, nemáme důkazy,“ vysvětluje Holoubek.

Celkem se odebralo 130 vzorků. „To jsou ty, jejichž data byly embargované, protože jsou součástí vyšetřování,“ říká Holoubek, který se podílel na vyhodnocení vzorků.

„Zcela zodpovědně mohu říci, že vzorky potvrdily, že řeka teče. To je úžasný výsledek,“ říká ironicky Holoubek. „Koncentrace látek v prostoru a čase klesala. Z pohledu povodí je to vynikající, protože to minimalizovalo kontaminaci řeky Moravy a znečištění nepřeteklo přes hranice.“

„Ale nic nám to neřekne o tom, co se na Bečvě událo,“ konstatuje Holoubek.

Podle něho se také ukázalo, že ne ve všech vzorcích bylo analyzováno všechno. „Někdy se stanovovaly volné, vázané nebo celkové kyanidy, někdy ale jen to či ono,“ popisuje Holoubek.

Otázka podle Holoubka je, co v případě havárie dělat, jak správně postupovat. „Musí být jasné velení a jasná koordinace. Důležité je zabezpečení důkazů a informování veřejnosti,“ vyjmenovává Ivan Holoubek.

Co bylo příčinou otravy? „Uvažujme, že to byly kyanidy,“ říká Holoubek s tím, že kyanidy ve vodě určitě byly. Jen je otázka, zda ve formě volné, nebo vázané.

„Nicméně to muselo být velké množství látky, když otrávilo takové množství ryb. Takže hledáme zdroj, který mohl mít dané látky dostatek,“ uvažuje Holoubek.

Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.
Řeka Bečva protékající mezi Valašským Meziříčím a Juřinkou.
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons

A podle něho je na místě otázka, zda ryby nemohlo otrávit i něco jiného. „Nabízí se chlór,“ říká Holoubek. A je podle něho velká škoda, že se rybáři nenechali při svých potížích po výlovu mrtvých ryb ošetřit u lékaře. Mohl být nějaký oficiální záznam.

„Můžeme uvažovat i nějakou starou zátěž, která byla někde dobře odizolovaná od vody a pak se do ní z nějaké příčiny dostala,“ uvažuje všechny možnosti Ivan Holoubek.

Na to, aby nějaká látka otrávila 80 tisíc ryb, musí jí být podle Holoubka značné množství. „Kdybychom uvažovali jen kyanidy, tak se bavíme o horních desítkách, možná stovkách kilogramů,“ odhaduje Holoubek.

Důležitý milník v příběhu havárie na Bečvě je podle Holoubka investigace Deníku Referendum, zveřejněná na konci listopadu, díky které se přišlo na to, že 19. září došlo v areálu Dezy k havárii, respektive provozní události, jak o tom později podnik referoval. „Po dvou měsících se k tomu těžko vrací, ale mohlo to být zdrojem nějakých problémů,“ říká Holoubek.

Soudní znalec

Jak dále uvádí Ivan Holoubek, žádný soud v ČR nemůže jednat bez pomoci soudních znalců. Lékařské, technické, vědecké problémy jsou příliš složité na to, aby je právník, advokát nebo soudce zvládli obsáhnout. „Role soudního znalce je nezastupitelná,“ říká Holoubek, „ale jeho role není v tom, že on určí viníka.“

Soudní znalec má hodnotit možnosti, ale veřejně se k vyšetřování nemá vyjadřovat. „Veřejné vyjadřování soudního znalce Jiřího Klicpery je víc než pochybné a jeho penalizace je víc než směšná,“ komentuje vystupování soudního znalce Jiřího Klicpery, za své veřejné vystupování ke kauze Bečva dostal pokutu devět tisíc korun.

Firma Energoaqua požádala vědce Ivana Holoubka, Blahoslava Maršálka a Jakuba Hrušku, aby vypracovali kritické zhodnocení znaleckých posudků.

Jiří Klicpera použil metodu fluorosceinu, při které se vyhodnocení dělá vizuálně. „Ale fluoroscein v mělké vodě může být rozptýlen, aniž to pohledem jistíte. Pro případ Bečvy a charakter toku to nebyla vhodně použitá metodika,“ tvrdí Ivan Holoubek.

Druhý problém podle něho je, že Jiří Klicpera svévolně interpretuje výsledky pokusu. „Toxická látka podle jeho výkladu způsobně tekla po pravém břehu a všechny ryby byly způsobně v levé části toku. A ke smísení dojde až po 3,5 kilometrech, aniž by ke smísení došlo na dvou jezech a pěti peřejích. To prostě není možné,“ říká Ivan Holoubek.

„Je to odborná polemika. Co je ale nepřijatelné, aby soudní znalec na adresu autorů kritického posudku uvedl, že jsou to neználci, kteří ničemu nerozumí,“ komentuje reakci Jiřího Klicpery Ivan Holoubek.

Výustě

Jako další výrazný problém, který se podle Holoubka při Bečvě ukázal, je, že nemáme přehled o výustích do řeky.

„To je špatná práce Povodí, které netuší, odkud mu co může do vody vstoupit. Je to špatná práce samosprávy. Mám čtyři kilometry ve své působnosti, tak bych měl vědět, co tam můžu mít za problém, protože se to může dotknout obyvatel. To by myslím mělo být zcela jasné poučení z havárie na Bečvě,“ upozorňuje Holoubek.

„Protože když se tohle bude vědět, bude se příště lépe pracovat inspekci i Povodí, státní správě, všem. Každý další zásah může být díky tomu snazší,“ uvažuje Holoubek.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (67)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.1.2023 07:28
Kauza Bečva jasně ukázala na nedostatky v článku popisované, obecně to asi plátí pro všechny vodní toky v ČR.
Dávno mělo MŽP iniciovat soubor opatření, který by opakování kauzy Bečva do budoucna na českých tocích zabránil. Jako vždy , nedělo se a nedělá se nic.
Soud obviněné musí osvobodit , protože kontra posudky na znaleckém posudku policie nenechají kámen na kameni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 08:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Popsat nedostatky je hezká věc, ale to tuhle havárii nevyřeší. Proč se nepostupuje dle závěrů parlamentní vyšetřovací komise?? To je přece jediný skutečně nazávislý orgán.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 08:29
Při havárii bečvy a dál až do dnešních dnů nastalo jakési totální zmatení myslí u všech zúčastněných. Normálně fungující ouředníci najednou vůbec neví co dělat, vzorkaři dostali nějakou mozkovou nedostatečnost a žádné vzorky neodebrali, (jen ty embargované), laboratoře udělaly zcena nesmyslné rozbory na něco jiného atd.
Hlavním problém je, že nejsou vzorky.
Celkem se odebralo 130 vzorků. „To jsou ty, jejichž data byly embargované, protože jsou součástí vyšetřování,“ říká Holoubek, který se podílel na vyhodnocení vzorků.
Tak kdo si z nás dělá čurinu?
Embargované vzorky jsou utajené na věky věkův Ámen?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 08:44 Reaguje na Pavel Hanzl
A k tomu zcela zmatený Klicpera vykecá zadání, jak má posudek vypadat. To jsou tam všichni úplně blbí??
Odpovědět
va

vaber

4.1.2023 10:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl si je jist, že všichni jsou blbí, jen Hanzl je letadlo co vše ví,
to o sobě tvrdí každý omezenec
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 13:11 Reaguje na vaber
Četl jste aspoň nadpis tohoto článku?
Tak napište, PROČ tohle nastalo zrovna v téhle kauze.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 20:14 Reaguje na Pavel Hanzl
společenský úpadek, dekadence, aktivismus, sobectví, , naivita, strach, společenské a politické dogma, volby
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2023 09:25 Reaguje na Jan Kos
Nějak jste se rozohnil, to fakt není začátek 3. světové války.
Na celý problém stačí jedno velmi výstižné slovo: korupce.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 11:47 Reaguje na Pavel Hanzl
mohl bych pokračovat samozřejmě dále a korupce by byla jen další z mnoha proměnných
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2023 14:20 Reaguje na Jan Kos
Já bych z toho nedělal psychiatrický ústav, ten problém je přece dost jednoduchý.
Bylo před volabama a normální politik, kterému by DEZA patřila, by řekl jednu věc: "sorry jako, já nejsem v DEZE vedoucí odpadového hospodářství, vyšetřujte a pokud se prokáže vina, ať je viník trestán dle práva."
A to by mu body spíš nahrálo, než odebralo.
Jenže soudruh je bytostný estébák a psychopat, který musí vše zkorumpovat, vylhat a zfalšovat a tohle je výsledek. Volby naštěstí řachnul.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 14:36 Reaguje na Pavel Hanzl
mě ty věci netrápí, protože je nemám jak ovlivnit
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2023 16:27 Reaguje na Jan Kos
To můžete a hlavně vám to výrazně ovlivňuje život. A to za tu minimální snahu snad stačí, ne?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.1.2023 09:22
Kdo je v areálu Rožnov tak mocný, že vedoucí provozu čističky "spáchal sebevraždu"? Který investigativec to ví?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.1.2023 09:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Taky vás udivuje ta sebevražda o které se podivně mlčí? Mne to
udivuje od samého počátku, ale možná o tom budou vědět něco
policisté a soud.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 14:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Policie o tom něco ví, to si buďte jist
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 10:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Já si myslím, že to s aférou moc společného nemá. Ten člověk měl asi už dlouho těžké duševní problémy a to byl jen spouštěč. Logiku to skutečně nemá, i kdby byl viníkem.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 15:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, já sem Vás zatím myslet ještě neviděl
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 20:51 Reaguje na Slavomil Vinkler
Počkejte si na soud a dozvíte se to
Odpovědět
RK

Roman Kolář

5.1.2023 10:26 Reaguje na Jan Kos
Od soudu se dozvíme, že Energoaqua to nebyla, Klicpero.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 11:52 Reaguje na Roman Kolář
Mám to chápat tak že si myslíte, že jsem pan Klicpera zde "provokující" pod jiným jménem? Mýlíte se...

Pan Klicpera se už veřejně vyjádřil a upřímně zas tak moc toho neřekl. Podle mě již neudržel ten tlak ze strany veřejnosti, že se něco zatlouká a tak chtěl asi veřejnost uklidnit. Podcenil však přitom intelektuální úroveň mnoha lidí a ti to obrátili proti němu = dělá to na zákázku AB.... jak směšné
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.1.2023 09:49
Pokud státní zastupitelství usoudilo, že má dostatečné důkazy k předání
kausy soudu, tak už pouze zbývá vyčkat na verdikt soudu. Obviněný se má možnost bránit napadením znaleckých posudků a doložení posudků vlastních
znalců. Pak tu půjde o bitvu znalců i s rizikem, že se někdo pouze
nechtěně mýlí a nebo účelově mění posudek. Tento spor může trvat mnoho
let, pokud se viník nemíní sám přiznat a soud se přiklonit k jediné z
možných verzí. Laická veřejnost bude tak, jako tak, nadále rozdělena
podle přesvědčení o vině toho, či onoho, ale to tak bývá i u mnoha jiných
trestných činů, kdy se skutečný pachatel odmítá přiznat. Válka znalců
je dnes opět i u případu Kramný a taky tu jsou dva nesmiřitelné tábory
přesvědčené o vině, či nevině p. Kramného. Mnohdy jde u laiků o osobní
sympatie, ale ty do právního řádu nepatří, protože soudce by se měl
oprostit od osobních sympatií a posuzovat pouze důkazy. Soudit Bečvu
například zdejší troll, tak je odsouzená DEZA i s absencí důkazů,
protože jeho jediným argumentem je Babiš. Prosím všechny diskutéry
vyčkejte na rozhodnutí soudu, těm rybám už to nepomůže a usilujme
hlavně o to, aby se to už nemuselo opakovat. Zatím je všude vše po
staru a je otázkou času, kdy se může někde něco podobného opakovat.
Dejme povinnost vypouštět VŠECHNY odpadní vody přes kontrolní nádrže
s rybí obsádkou, která jasně ukáže, zda je ta odpadní voda k životu.
Tu se totiž hřeší na normované množství škodlivin a na nárazové
vypouštění s naředěním a průplachem výpustí. Je to zcela běžná praxe
a i to normované množství škodlivin se v řekách místy koncentruje
a může způsobit úhyny. Každopádně pokud do řeky přidá za sucha každý
to povolené množství škodlivin, tak čím více dolů po proudu, tak to
procentuální množství stoupá. Je to taková hra na ekologii, ale je
to hra pokrytecká, při které posouváme problém dolů po proudu a taky
k sousedům, kam naše řeky tečou. Časem se můžeme dočkat žalob i od
nich, až jim dojde trpělivost s tím, co jim v řekách posíláme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 10:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak jste se zase vykecal, čístse to nedá, ale všiml jsem si jak místní troll odsoudí DEZU bez důkazů.
Ten troll žádá jen jednu věc - aby se postupovalo podle závěrů parlamentní vyšetřovací komise, což je jediný skutečně nezávislý orgán. Byli tam zástupci ANO a šéfovala to komunistka, takže to bylo skutečně current. Proč se to neděje?
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 16:53 Reaguje na Pavel Hanzl
složení komise - 9 zástupců politických stran, hypoteticky pokud proti závěrům hlasovali ti z ANO, SPD, KSČM... neměl je zbytek problém přehlasovat... nezávislost sem prosím netahejte, protože tady jednoduše není
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 17:24 Reaguje na Jan Kos
A na čem je ta komise teda závislá?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.1.2023 18:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Na stranické příslušnosti! Zpolitizovat otravu řeky byl hyenizmus , který splnil svůj úkol a nyní je
už politikům vyšetřování otravy u zádele. Nebo je nyní slyšíte o tom ještě jednat a nebo mluvit? Oni
ani nemají snahu určit kompetence hasičům, ČIŽP
a Povodí. Opět budou odebírat chaoticky vzorky
všichni a většina ani nezná všechny výpustě, které
do řek ústí. Už je tato problematika nezajímá!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 20:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Byli tam zástupci všech politických stran. Navíc to rozhodnutí musí zdůvodnit věcně a realisticky na základě důkazů, ne politicky.
Neplatný pokus, zkuste to znovu.
Hovoří a píšou o tom novináři, ne politici.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
jaké důkazy máte na mysli?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2023 09:27 Reaguje na Jan Kos
Třeba výroky, mlžení a lhaní všech zúčasněných, velmi nejasná a neobjasňovaná nečinnost vzorkařů, matení veřejnosti a embargo na vzorky, které prý vůbec neexistují atd. atd. Je toho něurékom.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou subjektivní pocity, né důkazy
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2023 16:29 Reaguje na Jan Kos
Máte zadání postavit barák a dva roky lžete, mlžíte, hážete obezličky a barák pořád nikde.
Fakt to není důkaz? A důvod k trestnímu stíhání.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.1.2023 12:40
Deza nebo Precheza. Obojí poukazuje na Babišovsko-Brabčákovský ekologismus. Erik Geuss jako bývalý funkcionář ČSOP se jen zařadil do davu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2023 13:11 Reaguje na Michal Ukropec
Aj tak sa može.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 14:59
Pane Holoubku, mohl by jste nám Všem prosím vysvětlit rozdíl mezi toxicitou jednoduchých kyanidů a komplexních kyanidů? Prosím, jakže je to s jejich stabilitou a co ji ovlivňuje? Nepřipadá Vám trochu divné, že pan obžalovaný ředitel pouští do světa informace, že v Rožnově nakládají se zakoncentrovanými odpadními vodami s obsahem CN komplexů a vy tady pořád dokola otáčíte pozornost k jednoduchým (volným) CN? Jáké to je, když se ráno podíváte do zrdcadla?
Odpovědět
Stanislav Pernický

Stanislav Pernický

5.1.2023 12:14 Reaguje na Jan Kos
Jan Kos nebo Jiří Los???
Odpovědět
Stanislav Pernický

Stanislav Pernický

5.1.2023 12:18 Reaguje na Stanislav Pernický
Já jen, že bych také rád věděl, jak je Vám při ranním pohledu do zrcadla???
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 12:33 Reaguje na Stanislav Pernický
Mé pocity jsou z toho všeho smíšené. Jsou věci, kterých je mi líto a s těmi jsem se již smířil. Nenapadají mě však přitom věci, za které bych se musel stydět
Odpovědět
Stanislav Pernický

Stanislav Pernický

5.1.2023 12:58 Reaguje na Jan Kos
Takže stále platí ta hra na schovávanou???
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 13:07 Reaguje na Stanislav Pernický
Jako před kým? Snad, né před Vámi...Jestli chcete znát mé jméno, počkejte si na soud.

Mě by spíš zajímaly Vaše pohnutky, proč to je pro Vás tak důležité abych ho zde uvedl? Změní se tím něco?
Odpovědět
Stanislav Pernický

Stanislav Pernický

5.1.2023 13:43 Reaguje na Jan Kos
Nejste pro mě vůbec důležitý... Neznal jsem ani Jana Kosa ani Jiřího Losa a vůbec mi nechyběli. Mám jen rád lidi, kteří se neschovávají a hrají fér - toť z mé strany vše.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 13:49 Reaguje na Stanislav Pernický
to jste se asi trochu střelil do kolena s tou férovostí
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.1.2023 21:23 Reaguje na Stanislav Pernický
1* za reakci na příšerku s modrýma očima a černým dolejškem. Také mám ráda lidi, kteří se neschovávají a hrají fér.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.1.2023 21:23 Reaguje na Stanislav Pernický
1* za reakci na příšerku s modrýma očima a černým dolejškem. Také mám ráda lidi, kteří se neschovávají a hrají fér.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.1.2023 17:29
"...Podle Holoubka otázka, jak je možné, že se první mrtvé ryby objevily až 3,5 kilometru od kanálu společnosti Energoaqua, která je z otravy řeky obviněna, když je to za dvěma jezy a několika peřejemi. „Je přitom základní znalostí, že největší koncentrace látky – a tedy největší úmrtnost ryb – bude na místě, kde látka vstupuje do toku. A dál už se bude znečištění jen ředit. To prostě s ohledem na přírodní zákony nejde jinak,“
Nejde o ředění. Nikdo netvrdí, že se jedy po toku zahusťovaly. Výchozích látek přibývalo výtokem z kanálu. Základní znalostí je, že látky mohly být v netoxické formě, která se měnila na toxickou formu. Ať už jde o: komplex vs. volný iont nebo oxidační číslo kovů. Např: z 1 netoxického komplexu typu berlínská modř postupným rozpadem vznikne 6 toxických volných iontů kyanidů a 1 volný iont toxického těžkého kovu.
Komplexy fungují v půdách, vodách, medicíně mj. právě při otravách těžkými kovy... mají svůj význam.
U některých organických i anorganických znečištění je problémem, že se z nich odbouráváním stávají reaktivnější a toxičtejsí sloučeniny.
Otrava i nižším mnozstvím kyanidu je smrtelná, ale trvá to déle.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 19:36 Reaguje na Jarka O.
proto je nutné rozlišovat mezi letální dávkou a letální koncetrací
Odpovědět
EP

Emil Paryba

6.1.2023 09:53 Reaguje na Jan Kos
Jste PR pracovník DEZY, troll či samolibý samouk?
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

6.1.2023 11:21 Reaguje na Emil Paryba
ani jedno pane
Odpovědět
RK

Roman Kolář

4.1.2023 18:23
Po nástupu ranní směny v den otravy se v Deze sanovala havárie ze směny noční. Za pár hodin poté jen několik stovek metrů pod Dezou spustili rybáři poplach. Někde jsem četl, že na sanaci havárie v Deze byla použita až tuna chlornanu sodného a všechno se vodou splachovalo do silniční kanalizace. Rybáři ve vodě cítili zápach chlóru. Zdravím všechny trolly skřeta jednoho hnutí.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 19:24 Reaguje na Roman Kolář
nevím proč by na sanaci sody měli použít zásaditý chlornan, to mě prosím vysvětlete. Když vám něco zásaditého unikne a chcete neutralizovat, použijete něco kyselého, tedy ne chlornan
Odpovědět
RK

Roman Kolář

4.1.2023 20:03 Reaguje na Jan Kos
Já v Deze nikdy nepracoval, na vaši otázku neznám odpověď. Nebylo by špatné, kdyby se těch lidí, kteří u havárie byli a rozhodovali, někdo zeptal.
Snažím se připomenout, co se tenkrát stalo a co by jistě mělo být vyšetřeno, namísto fantasmagorií o plížení rozpuštěných látek podél břehů splavů a peřejí.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 20:35 Reaguje na Roman Kolář
špatně jste to pochopil, EA nebyla obžalována na základě pokusu s fluoresceinem, na to by jste taky neměl zapomínat a tak se nezlobte, že vám to připomínám. Odpověď neznáte, protože to co jste někde četl je hloupost, nebo se snad pletu?
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 20:39 Reaguje na Roman Kolář
látky rozpuštěné být mohly, limit je 0,45 um (mikrometru), tady se ale bavíme o jejich disociaci (rozkladu do iontové formy)
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.1.2023 09:45 Reaguje na Roman Kolář
Nejde o trolení, musíte mít důkazy. To, co píšete, kaustická soda, desinfekce, chlór, se dá dokázat ze vzorků ryb a vody jednoduše. Četl jste tu články o otravě Odry minulé léto? Tam byla příčinou sůl, zřejmě z důlních vod, následně řasy. Postupně se na to z analýz přišlo. Nevidím důvod, proč by to zde nemělo jít. Státní orgány by měly vyvodit důsledky pro své postupy. A že tyto články jsou jen předvolební akce, je o něcem vypovídající. S pozdravem.
Odpovědět
hi

4.1.2023 19:04
Povodí Moravy má podrobné pasporty všech vodních toků, které má ve správě. Ke každé výpusti kanalizace se vyjadřuje Povodí a ČIŽP. Vodohospodářský orgán vydává povolení k vypouštění odpadních vod, takže evidence je dokonalá.
Bečva byla vytrávena až do Přerova, kde ryby umíraly až tam kontaminovaná voda dotekla, tedy v řádu desítek hodin. Na odběr vzorků bylo tedy dostatek času a mohlo být alespoň zjištěno co způsobilo jejich úhyn.
Problém však je, že od samého začátku bylo dáno zadání: Deza havárii nezpůsobila, embargo na veškeré informace, havárii způsobila Energoaqua Rožnov.
Policie zaklekla na firmu Energoaqua tak tvrdě až zde došlo k lidské tragedii. V Deze policie pouze vyšetřovala, kdo informoval novináře o provozní události v Deze v den otravy na Bečvě.
Znalecký posudek o otravě Bečvy pro polici vypracoval znalec, který měl zadání – otravu způsobila Energoaqua a soud vydal stejné obvinění.
Závěr: mafiánské praktiky zvítězily, všechny orgány a úředníci jsou dva roky nečinní. Celkem je pochopitelné, že mají strach, že příjdou o svá místa.
Bohužel ani nová politická garnitura s kauzou nepokročila a otázky vyšetřovací komise zůstaly nezodpovězeny. Důvěra v právní stát opět poklesla.
Při další havárii by její vyšetřování mělo být zajištěno některou renomovanou zahraniční firmou, kde by možnost ovlivňování byla obtížnější než v našich poměrech.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

4.1.2023 19:58 Reaguje na
to, že si myslíte, že to nějak bylo ještě neznamená, že to tak bylo
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.1.2023 23:39 Reaguje na
„ V Deze policie pouze vyšetřovala, kdo informoval novináře o provozní události v Deze v den otravy na Bečvě.“

To vypadá opravdu podezřele. Brzy po havárii bylo z oficiálních zdrojů hlásáno, že DEZA to být určitě nemohla. Že otravě Bečvy těsně předcházela havárie v podniku DEZA ještě dlouho poté nebylo přiznáno a nebýt investigativních novinářů, k tomuto odhalení na veřejnosti by pravděpodobně nikdy nedošlo. Zoufale scházejí vzorky u všech hlavních výustí před upuštěním přehrady, kvůli tomu byly přímé důkazy spláchnuty. A stále zde figuruje ona tajuplná stoka Lhotka se spálenou flórou u výtoku a nacházející se nejblíže místu té katastrofy. Vyloučila policie možnost, že ty kyanidy případně další – neznámé - jedy mohly vytéct z téhle roury?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2023 09:30 Reaguje na Majka Kletečková
Policie je tajemná jak hrad v Karpatech a vypadá to, že snad jen zametá stopy.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 09:45 Reaguje na Pavel Hanzl
nebo spíš mlčenlivostí dodržuje zákon
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2023 11:38 Reaguje na Jan Kos
Který? Zákon omerty a bezpodmínečnému vedení cappo di tutti capi?
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 14:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy se v tom teda nějak vyznáte...
Odpovědět
RK

Roman Kolář

5.1.2023 10:41 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlasím. Bohužel na svoji otázku jste si sama odpověděla už první větou. Deza vyšetřována nebyla. Šlo o o zcela zásadní rozhodnutí vysokých šarží na ČIŽP potažmo MŽP. Jména si dosaďme sami a jejich vztah k majiteli chemičky také.
Odpovědět
mara polasek

mara polasek

5.1.2023 00:23
kde jste prisel na sodu? co se tyka havarie v DEZE ve vsech clancich je zminovan fenol. a ten ma vuni jako chlor nebo dezinfekce. a celkem rychle se rozklada coz by nadvecovalo ze se nicmoc nenaslo ...
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 07:42 Reaguje na mara polasek
Na základě čeho soudíte, že se fenol rychle rozkládá? Jak prosím definujete tu rychlost ve vazbě na podmínky případného rozkladu? Jak víte, že nic moc nenašlo, když víte jen domněnky novinářů a několika "vědců", kteří v tobě publikování těchto konstruktů nemohli mít k dispozici informace z vyšetřování? Vyjádření z DEZY, z reaktoru jim unikla kaustická soda... toto tvrzení je asi celkem jednoduché ověřit a porovnat s tím co se našlo v Bečvě... stačí vám to takto?

Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 07:43 Reaguje na Jan Kos
navíc fenol a chlornan tedy "voní" docela hodně moc odlišně na to, aby je člověk znalý mezi sebou zaměnit
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

5.1.2023 10:51 Reaguje na Jan Kos
navíc, rozpustnost chlornanu ve vodě je cca 96g na 100 mL vody, rozpustnost fenolu ve vodě je cca 8,5 g na 100 mL vody - tím chci říct, že pokud máte něco rozpuštěného ve vodě, norná stěna nepomůže a pokud vám má norná stěna pomoci pak musíte mít dvoufázový systém a konkrétně v této kauze norné stěny jaksi nefungovaly... proč asi...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.1.2023 09:35
„A pokud se neodeberou vzorky na výustích, pak je to špatný design celého zásahu. Nemáme pak jasnou identifikaci zdroje, nemáme důkazy,“ vysvětluje Holoubek.
Celkem se odebralo 130 vzorků. „To jsou ty, jejichž data byly embargované, protože jsou součástí vyšetřování,“ říká Holoubek, který se podílel na vyhodnocení vzorků.

z článku.
Jak tomu mám rozumět? Nebyly odebrány vzorky, ale je jich jen 130. Co to má znamenat? Byly odebrány na jiné řece, nebo v jinou dobu? Proč to nevysvětlí?
Odpovědět
EP

Emil Paryba

8.1.2023 12:14 Reaguje na Pavel Hanzl
O tom se píše v jiných rozhovorech. Drtivou většinu těch vzorků odebrala v týdnu po otravě, tedy od pondělí, ČIŽP v rámci absurdního divadla pro veřejnost.
V den otravy odebrala ČIŽP jediný vzorek:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-v-den-havarie-jsme-z-becvy-odebrali-jeden-vzorek-priznal-inspektor-203149
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2023 10:15 Reaguje na Emil Paryba
Kůs lže jak Lavrov. V neděli odpoledne se tam sešli vzorkaři z asi sedmi organizací a všichni si tam asi opíkali špekáčky, že?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist