https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odtajneni-informaci-o-vzorcich-na-becve-by-mohlo-objasnit-zda-pri-vysetrovani-nekdo-nekoho-nekryl-rika-pravnik-petr-svoboda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odtajnění informací o vzorcích na Bečvě by mohlo objasnit, zda při vyšetřování někdo někoho nekryl, říká právník Petr Svoboda

10.1.2023 05:38 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Začátkem prosince se v Poslanecké sněmovně konal seminář Dva roky záhad při vyšetřování havárie na Bečvě. Jedním z řečníků byl i právník Petr Svoboda, který celou kauzu popsal z pohledu právníka, specializujícího se na oblast životního prostředí.
 
V kauze Bečva jsou podle jeho náhledu důvodná podezření na dva trestné činy. „Jednak na trestný čin spojený přímo se samotnou havárií, a pak trestný čin či soubor trestných činů, spočívající v tom, zda během vyšetřování havárie někdo někoho nekryl,“ říká Petr Svoboda, který působí na Právnické fakultě UK a kauzu dlouhodobě sleduje.

Obě důvodná podezření se podle Svobody potkávají v klíčových otázkách, totiž kdo, kdy a kde odebral jaké vzorky a jaké výsledky z nich zjistil. „To je totiž klíč k tomu zjistit, jaké znečišťující látky to byly a jaký byl jejich zdroj,“ vysvětluje Petr Svoboda.

Odběr vzorků zastřešovaly tři instituce, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), vodoprávní úřady a orgány činné v trestním řízení. „Ten, kdo je zde tzv. ekologickou prokuraturou, která má jít po stopě kauzy, je ČIŽP. Tato odpovědnost je primárně její,“ říká Svoboda.

Poskytnutí informací ke vzorkům

Česká inspekce životního prostředí odmítala ke kauze sdělovat bližší informace, například o odebraných vzorcích, s odvoláním na to, že inspekce je vázána mlčenlivostí kvůli právě probíhajícímu vyšetřování. Petr Svoboda se ve svém příspěvku zaměřil i na tuto oblast.

ČIŽP argumentovala tím, že kvůli ochraně vyšetřování nesmí poskytovat bližší informace, tedy ani vydat informace o vzorcích. Podle Petra Svobody se paragraf 8b trestního řádu nevztahuje na vzorky, které pořídila inspekce či vodoprávní úřad. Laicky řečeno, paragraf 8b zakazuje dotčeným institucím zveřejnit cokoliv, co se dozvěděly od vyšetřovatele, ne co samy zjistily svou činností.

Na orgány činné v trestním řízení dopadá paragraf 8a trestního řádu, který říká, že zveřejněním informací nesmí ohrozit vyšetřování. „Podle mého názoru od přelomu 2020 a 2021 zveřejnění informací o vzorcích nemůže vyšetřování ohrozit. A dnes, dva a čtvrt roku od havárie, už nemůže ohrozit vůbec nic,“ míní Petr Svoboda.

Jak to? „Nyní jsou už dávno všechny vzorky zaprotokolovány a zafixovány jako důkaz. Na základě vzorků byli vyslechnuti všichni potenciální svědci a jejich výpovědi zaprotokolovány. A není prostě myslitelné, že by od roku 2021 mohlo zveřejnění informací o vzorcích cokoliv ohrozit,“ tvrdí Petr Svoboda.

ČIŽP může informace zveřejnit sama

Nabízejí se v zásadě dvě možnosti, jak by se informace o vzorcích daly zveřejnit. Jednak by to mohla udělat sama inspekce na základě svého rozhodnutí, jednak si informace může veřejnost vyžádat na základě zákona.

Při vysvětlování té první varianty Petr Svoboda zmiňuje, kontrolní řád ukládá kontrolujícím osobám povinnost zachovávat mlčenlivost. „Zároveň ale nadřízená osoba může kontrolující osoby mlčenlivosti zprostit, pokud je to ve veřejném zájmu,“ říká Petr Svoboda.

V případě Bečvy se tu potkávají dva veřejné zájmy. Jednak zájem na řádném vyšetření havárie a pak zájem na poskytnutí informací. Jak již Svoboda uvedl výše, zveřejnění informací o vzorcích vyšetření havárie neohrozí. Zájem na poskytnutí informací je ale aktuální stále, byť svou naléhavost mělo i bezprostředně po havárii.

„První, kdo měl opravdu bezprostřední zájem na zveřejnění informací, byli rybáři, kteří byli ve vodě a kteří se po odklízení ryb potýkali se zdravotními potížemi,“ míní Petr Svoboda s tím, že z pohledu ochrany jejich zdraví by bylo užitečné vědět, jaké nebezpečné látky se ve vzorcích našly.

Další veřejný zájem je legitimní potřeba veřejnosti na transparentnost. „Deník Referendum a Česká televize informovali, že u Dezy se vzorky odebraly až čtyři dny po havárii. A jestli se tu objevuje toto důvodně podezření, pak je tu o to větší legitimní zájem veřejnosti ověřit si, jestli to tak bylo a proč,“ říká dále Petr Svoboda.

„A pak je tu klíčové základní právo na informace o stavu životního prostředí, které je chráněné Listinou základních práv a svobod,“ dodává Svoboda.

To je podle něho ve stručnosti pohled na možnosti České inspekce životního prostředí poskytnout informace. „Myslím, že je zřejmé, že inspekci nic nebrání v tom, aby veřejnosti tyto informace poskytla, a aby je poskytla komplexně. A zveřejnění těchto informací nás může navést k odpovědi na otázku zda někdo někoho kryl či nikoliv,“ říká Petr Svoboda.

Informace si vyžádejte

Může veřejnost k těmto informacím dostat cestou žádostí o informace? „Na rovinu říkám, že tato cesta je právně mnohem slabší,“ míní Svoboda.

Použitelný je podle něho zákon právu na informace o životním prostředí, podle kterého má veřejnost nárok na informace o stavu životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu či o látkách a dalších emisích do životního prostředí. „Podle mého názoru informace o vzorcích jsou informace o látkách,“ zamýšlí se Petr Svoboda.

Inspekce či vodoprávní úřad může (ale nemusí) ze zákona tyto informace odepřít kvůli vyšetřování. „Je tu poměrně široké správní uvážení. A toto je ten moment, kdy záleží, jestli na inspekci sedí člověk, který to vezme formalisticky, nebo to vyloží se ctí k základním principům. A myslím, že tak by to vykládat měl,“ říká Svoboda.

A pokud zveřejnění odepře, musí své rozhodnutí zdůvodnit a použít přitom princip přiměřenosti, tedy zvážit jednotlivé zájmy.

„Jeden zájem je vyšetření havárie, druhý je nárok na informace,“ shrnuje, co je potřeba zvážit, Petr Svoboda. „A podle mého názoru vyšetření havárie dnes už nemůže nic ohrozit.“

Naléhavější je podle něho jiný veřejný zájmy veřejnosti, totiž právo na transparentnost. Pro veřejnost je podle něho klíčové vědět, kdo co odebral a jestli nedošlo k tomu, že vzorky u Dezy nebyly odebrány záměrně. „Což je přesně to, co si všichni myslíme, že se stalo,“ říká Svoboda s tím, že stejně doporučuje tuto cestu zkusit a o informace si na základě zmíněného zákona požádat.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (54)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

10.1.2023 06:03
U havárie byl problém v tom, že řada skupin i politiků měla od začátku jasného viníka a došlo tak ke zpolitizování vyšetřování.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.1.2023 06:08 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 08:13 Reaguje na Richard Vacek
Viník nebyl znám od začátku. Jako viník byly označeny kyanidy a to ve čtvrtek 24.9.2020, tedy 4 dny po otravě.
Pak řada skupin i politiků nasměrovala pozornost ke spol. EA a odpoutala pozornost od chloru. Část veřejnosti, zvyklá konzumovat svou každodenní dávku "cílené pravdy" z mainstreamu to zhltla i s navijákem. Jiný názor byl označen za snahu o politizaci kauzy a snahu o poškození AB.
Odpovědět
va

vaber

10.1.2023 09:16 Reaguje na Emil Paryba
chlor by musel být cítit všude kolem Bečvy, někdo si stěžoval z těch co žijí kolem ?
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 10:58 Reaguje na vaber
Proboha, dejte si tu práci podívejte se na mapu, kudy Bečva teče. Samá zastavěná oblast :-)
Vám nestačí to, co řekli rybáři a lidé, kteří stáli na mostě v Hustopečích?
Ti jsou podle vás nesvéprávní anebo nemocní?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.1.2023 13:56 Reaguje na Emil Paryba
1*.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 09:04 Reaguje na Richard Vacek
Kdo měl koho za co je přece úplně jedno. Faktem je, že hned v pondělí se na celý případ uvalilo embargo a pak orgánové svorně lhali, že vzorky nejsou (rozbily se v autě, ztratily se atd.).
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádné embargo v pondělí nebylo, protože se nic nevědělo. O CN byla veřejnost informovaná až ve čtvrtek

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-embargo-kauza-otrava-reka-becva.A201116_174730_domaci_misl
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 11:28 Reaguje na Emil Paryba
Fakt ne?
"Celkem se odebralo 130 vzorků. „To jsou ty, jejichž data byly embargované, protože jsou součástí vyšetřování,“ říká Holoubek, který se podílel na vyhodnocení vzorků."

ČT1 už v neděli ve zprávách hlásila, že nastala otrava ahasiči odebírají vzorky. Kde jsou?
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100920/ 44.26 min

Policie prostě lže jak Lavrov.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.1.2023 07:44
Kolik článků už na ekolistě a nejen v ekolistě okolo otravy Bečvy vyšlo.
A je to k nečemu? Nic se nevyšetří, vše už je uklizeno.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 08:09 Reaguje na Michal Uhrovič
Nebuďte pesimista. Na konci ledna začíná soud, spousta věcí vyjde určitě najevo, a možná se dočkáme i překvapení.

Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

10.1.2023 09:51 Reaguje na Emil Paryba
Soud nemůže nic vysoudit, když je chyba u policie a státního zastupitelství. Dopadne to jako soud s Andrejem s čapákem.
Nebudou důkazy a budou procesni chyby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 10:49 Reaguje na Michal Uhrovič
Důkazy jsou mezi těmi "embargovanými" vzorky.
Pokud nejsou, musí být souzeni ti, kteří je měli zajistit.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 11:03 Reaguje na Michal Uhrovič
U soudu bude vypovídat řada svědků. Pokud pochybila policie a státní zástupce, nepochybně to vyjde najevo.
Čapí hnízdo - prosím vás, účelová kauza v režii policie s účelovým načasováním úkonů - to byla komedie. Bečva je proti tomu sofistikovaný organizovaný zločin.
Odpovědět
sv

sv

12.1.2023 21:05 Reaguje na Emil Paryba
Nesmíš burešovi všechno sežrat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 09:02
Já si tady připadám jak u blbých na dvorku.
Proběhl už soud s p. Havelkou (EA) a to snad u něho nefigurovaly jako důkazy nějaké "utajené vzorky"?? To si dělají čurinu? Co teda chtěli soudit?
V neděli odpoledne hned po nahlášení otravy se tam sjelo asi sedm organizací i se svými vzorkaři.
Existuje nějaký důkaz, že nic nedělali a nic neodebrali a proč? V DEZE až za 4 dny, proč?
Je to celé vylhané, vzorků laboratoře testovaly asi 130 (Holoubek).
To jsou ty embargované. Jak je to možný??
Jak je vydolovat, když je ČIŽP za mrtvého brouka?
U laboratoří, které ty testy prováděly, musí je mít v archivu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.1.2023 09:16
JUDr. Petr Svoboda má naprostou pravdu, uvolnění informací zejména ČIŽP by veřejnosti pomohlo k orientaci v otázce, zda někdo někoho nekryl a jaká byla skutečná příčina vytrávení Bečvy.

A jsme u jádra pudla, ČIŽP je z pohledu plnění práva na poskytnutí informací veřejnosti srovnatelná s totalitní dobou bolševismu.
Zákon vykládá švejkovsky a odmítá jakoukoliv veřejnou kontrolu. A není to pouze případ Bečvy , kde ze sebe dělá pana Nedotknutelného.

Geuss, ředitel této zatuchlé instituce , měl být dávno odejit a nový šéf inspekce měl otočit kormidlem , ve vztahu k informování veřejnosti o stavu ŽP, o 180 stupňů.
Odpovědět
va

vaber

10.1.2023 09:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
nevím jak u ČIŽP ,ale u policie je zcela běžné ,že vydá zákaz vydávání informací o průběhu vyšetřování
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 11:10 Reaguje na vaber
Pochopitelně, trestní řízení je neveřejné. Ale to platí pro policii, ne pro ČIŽP, která do poslední chvíle nesmyslně tajila údaje o vzorcích
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 11:40 Reaguje na Emil Paryba
V článku se jasně píše, že vzorky žádnému embargu podléhat nemůžou. Takže zase jen lži. V tomto rozsahu je to už trestný čin.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 11:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádné extra lži, ale proč by měla ČIŽP poskytovat údaje o vzorcích, když o to nikdo nepožádal?
Zpočátku se odkazovali na trestní řízení, nyní už je to pasé, takže můžete poslat "106" a jistě Vám data poskytnou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 13:14 Reaguje na Emil Paryba
Žádaly o to média samozřejmě průběžně a pořád a bylo vždy řečeno, že na to je embargo. A v prohlášení ČIŽP i PČR bylo uvedeno, že žádné embargo není, ovvšem žádné vzorky se neobjevily. Tohle není ani řadový šaškec, to je přímo mafie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 10:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Parlamentní vyšetřovací komise jednoznačně řekla: rozšířit vyšetřování o zločinné spolčení.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 11:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Geuss je už v tahu a nikomu nic nebrání napsat "106" a požádat ČIŽP o údaje o vzorcích.
Akorát mám pocit, že to nebude k ničemu, když ČIŽP odebrala v neděli 20.9.2020 jediný vzorek. Vzorky z dalších dní po otravě už byly jen divadlem pro veřejnost a těžko něco objasní.

Jediný relevantní údaj byl ze středy 23.9.2020 - ale to bylo z monitoringu vod, kdy byl v Bečvě analyzován chlór. 3 dny po otravě. Odkud se tam asi vzal
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 11:32 Reaguje na Emil Paryba
Omyl. Holoubek jasně hovoří o 130 vzorcích, jen hasiči odebírali už v neděli odpoledne.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
130 vzorků, ale v jakém časovém období?
Stačí si vyhodnotit informace a ne vařit "z vody"

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-v-den-havarie-jsme-z-becvy-odebrali-jeden-vzorek-priznal-inspektor-203149
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 13:17 Reaguje na Emil Paryba
Kůs lže jak Lavrov. Pokud ČIŽP odebrala JEDEN vzorek, proč nestojí před soudem za nedbalost?
Ale bylo těch vzorkařů hodně, nebojde. Tohle je zpráva v ČT1 v neděli:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100920/ 44.26 min
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 13:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Kůs v tomto případě vyjímečně nelže.
U soudu za nedbalost...to by se muselo prokázat za jakou nedbalost. A Kůs je jen tragikomická figurka v té hře
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 17:02 Reaguje na Emil Paryba
ČIŽP má POVINNOST okamžitě po nahlášení otravy předepsaným způsobem odebrat vzorky, pokud vím. A proč je neodebral, když tam měla svého pracovníka?
Kde jsou vzorky hasičů, rybářů, vzorkařů povodí, krajské hygieny policie a kolik ouřadů se tam už v neděli vlastně sešlo??
Odpovědět
va

vaber

10.1.2023 09:26
proč všichni mluví jen o vzorcích?
když někde něco unikne ,musí za tím být člověk, ano může něco prasknout bez zásahu člověka ,ale většinou musí někdo otevřít klapku,vypustit nádrž,
obsluhy musí vést provozní deník, jeden den je nádrž plná a druhý prázdná ,
výpovědi obsluhy čističek,
tajné výpustě lze také najít ,když do nich pustím vodu dá se najít kde vytéká,
to nikoho nezajímá?
jsou to jen nechutné politické hrátky a oblbování plebsu
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 10:08 Reaguje na vaber
Havárie nastala v DEZE v té klaust.... jednotce, našli to novináři. Policajti se neráčili.
Vypálená vyúsť se stopami kyanidu se našla ve Lhotce ale dost dlouho po otravě - opět novináři, propojení s Dezou je velmi pravděpodobné. Policajti se neráčili.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 10:10
Zajímavé jsou zprávy ČT1 v neděli večer. Na místě zasahovalo 6 hasičských sborů, odebíraly vzorky.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100920/ min 44.26
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Hasiči vzorky odebírali, to je pravda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 11:34 Reaguje na Emil Paryba
A nejen oni. sledoval jsem to on line, bylo tam asi 7 organizací a všichni měli vzorkaře. Rozbory se dělaly mimo jiné na Povodí Moravy. Proč to odtud nikdo nezveřejní?? Bo embargo a s tím spojené problémy.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.1.2023 11:30
Zkuste si všichni počkat na soud a nehádejte se o něčem, o čem nemáte
potřebné informace a ani znalosti. Jedna bublina praskla včera a jak
to bylo některým jasné a nezpochybnitelné ! Ti samozřejmě zkritizují
i soud, ale to se nedá nic dělat, pokud někomu stačí víra a o pravdu nestojí. Hádáte se dva roky a co se změnilo v prevenci? Zhola nic a
když to přijde do sněmovny, tak se koukněte, kdo stojí o prevenci
a komu o kšefty. Pak možná přijdete i na to, proč k otravě došlo a
je mi jedno, kdo to zavinil. Zavinili to ti, kteří možné otravy
zákonem umožňují a nepředcházejí haváriím důkladným zabezpečením
výpustí před možnými úniky škodlivin. Jeden podnik retenční nádrže
před výpustí má, jiný nikoliv a rychlou neutralizací a průplachem
potrubí se pokouší z havárie vyvinit. U toho s nádržemi se stačí
kouknout na jejich rybí obsádku a na prvý pohled vidím, co a jak.
Jak jednoduché a relativně levné zařízení je obyčejná nádrž, přes
kterou musí odpadní voda protéci. Pročpak je jedna z firem odstavila?
Že by v nich ryby nepřežily ani normované množství vypouštěných jedů
a natož co teprve množství havarijní ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 11:38 Reaguje na Břetislav Machaček
Ta otrava samozřejmě nešla přes laguny, to se vědělo už v neděli. Ta šla knalizací, o které nikdo nic oficiálně neví a za celou dobu to neráčil objasnit. Na to jsou dnes zcela běžné průmyslové kamery. proč to cajti neudělali??
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.1.2023 12:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Už jste se omluvil Babišovi za Čapí hnízdo? Vy stejně chybu
nikdy neuznáte jako vždy, když vás tu nachytáme na hruškách.
Jste jako zbabělý oříšek štěkající za plotem, který se při
otevření branky pokadí strachy a schová paničce pod sukni
z pod které bude zbaběle stále poštěkávat. Počkejte si zase
na soud a zkuste se nad sebou zamyslet, že nestačí pouze víra v pochybné informace, když neznáte skutečnou pravdu.
Tu zná fakta každý blb, ač nebyl na místě v době havárie a nemá ani ponětí o chemii a zákonitostech při mísení jedů v proudné vodě, či jejich změnách při mísení s jinými látkami.
Od toho jsou znalci, policie a rozsoudí to soudci. To nejste
schopen jako laik posoudit, tak se už zdržte komentářů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 13:24 Reaguje na Břetislav Machaček
Za co se mám omlouvat, vám šibe?
Soud neprokázal vinu, bo to bylo nedostatečně nachystané od státního zástupce. A ten se jmenuje Šaroch!!! no comment.
A jak je možné, že všichno odborníci, kteří ty zákonitosti znají, hovoří každý něco úplně jiného?
A jak je možný, že pořád neznají to místo otravy?
A co jsou ty embargované vzorky? Nebo znají a neřeknou? Fakt v tom nemáte hokej?
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 13:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Vaše skutečná pravda, kterou zná každý blb je asi originální, to věřím.
Ale nemá nic společného s realitou a s příčinou otravy.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 12:04 Reaguje na Břetislav Machaček
Píšete o něčem, o čem máte jen povrchní informace. Kdybyste se více kamarádil s Uncle Googlem, nepsal byste domněnky. realita je zcela jiná a nikdo přes vámi definované retenční nádrže nevypouštěl
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.1.2023 12:10 Reaguje na Emil Paryba
Pro vás platí totéž, co pro p. Hanzla výše. Vyčkejte si na
soud a nesuďte otravu bez důkazů a posudků pouze podle
své víry v něčí vinu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.1.2023 12:13 Reaguje na Emil Paryba
Pokud někdo obchází nádrže, tak jiný je přestal používat,
aby nebyl kontrolovatelný při "normovaném" množství jedů!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 13:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Totální pitomost. EA je na 14 km dlouhém kanále a tak je možno tu otravu zjistit velmi dobře a zavčas, ten kanál je sám dost velká retence.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.1.2023 20:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Kanál není retence s rybí kontrolní obsádkou, to
může být pouze nádrž a v mrtvém kanále nemá co
ani uhynout. Pročpak EA ty nádrže nepoužívá víte?
Tak si to zjistěte a budete překvapen!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 21:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Protože v nich snad dělá pitno vodu. Připadá mi to dost divný. Ale mají asi technologii takovou, že laguny nepotřebuje. Kontrolování emisí je tam skoro denní režim....
Odpovědět
EP

Emil Paryba

11.1.2023 08:08 Reaguje na Břetislav Machaček
žádná retence s rybí obsádkou neexistuje, nepište nesmysly
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 13:44 Reaguje na Břetislav Machaček
Jasně jasně, předpokládám, že u soudu budete korunovaný svědek právě skrz ty retenční nádrže.
Už kvůli tomu se přijdu podívat :-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.1.2023 20:22 Reaguje na Emil Paryba
Já svědkem nebudu, ale budou tam jiní, co o tom
vědí nejenom více, ale taky u toho byli. Tak si
soudu užijte, ale varuji vás, že se vám to líbit
nebude! Jinak svědci jsou korunní a korunovaní
jsou králové a nebo voli.
Odpovědět
EP

Emil Paryba

10.1.2023 20:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Nebyl jste nedávno Jan Kos? :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.1.2023 21:14 Reaguje na Emil Paryba
Kdepák, to byl jiný truba. Ten nebyl grafoman, jen nevykecanej.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

11.1.2023 08:53 Reaguje na Pavel Hanzl
"truba" jste vy, ale mám vás rád;)
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

11.1.2023 08:53 Reaguje na Emil Paryba

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.1.2023 23:55
Očekávám, že původce a viníka otrávené Bečvy se pro nedostatek důkazů nepovede odhalit. Doufám, že se aspoň brzy dozvíme, kdo, kdy a kde odebral jaké vzorky a jaké výsledky z nich zjistil. Abychom zde nemuseli hádat a spekulovat, jak to vlastně s těmi odebranými vzorky před více než dvěma roky bylo. Jak řekl právník Petr Svoboda: „Zveřejnění těchto informací nás může navést k odpovědi na otázku, zda někdo někoho kryl či nikoliv.“
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.1.2023 08:05 Reaguje na Majka Kletečková
Je naprosto nutné rozšířit obvinění o zločinné spolčení, jak navrhovala parlamentní vyšetřovací komise.
Teď je už víceméně jedno, kdo tu Bečvu otrávil, byla to nehoda, havárie (samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se i tohle zjistilo), ale musí být souzeni ti, kteří to všechno tak totálně zdupali a zkorumpovali.
Ekologické havárie (i jiné) se budou stávat vždycky, pokud ale nebudou viníci trestáni, pokud se vše zamate a zkorumpuje, můžeme čekat nárůst i razanci těchto případů. Spravedlnost je přece první a nejdůležitější prevence kriminality.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist