https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticke-zmeny-pohledem-humanitnich-vedcu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Klimatické změny pohledem humanitních vědců Video

21.12.2018 01:54 | PRAHA (Ekolist.cz)
Změna klimatu není doménou jen „tvrdé“ vědy. Zkoumat lze i její společenské aspekty.
Změna klimatu není doménou jen „tvrdé“ vědy. Zkoumat lze i její společenské aspekty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Změna klimatu není doménou jen „tvrdé“ vědy. Zkoumat lze i její společenské aspekty. 19. listopadu se v Praze konala konference věnovaná právě sociálním rozměrům klimatické změny. Zde je stručný výpis toho nejzajímavějšího.
 

„Klimatologie je věda v pohybu, stále se učí a stále je pozadu,“ řekl v úvodní přednášce Oleg Suša, který působí na Filosofickém ústavu Akademie věd. Ve své přednášce nastínil některé sociologické aspekty klimatických změn, byť chvílemi by mohl posluchač mít pocit, že se Suša pustil jen do výčtu katastrofických scénářů.

Podle Suši si i laici uvědomují, že klimatická změna je složitý proces, že jde problém s globální komplexitou. A s tím je spojena i obtížnost vědeckého poznání. „Lidé očekávají, že věda bude předvídat. Jenže prognostika ohledně moderní civilizace a globálních problémů je obtížná,“ upozorňuje Suša. Dynamika komplexních systémů narůstá. Podle něho se to netýká jen poznání klimatické změny, podobně jsou na tom jiné environmentální problémy jako vymírání druhů, deforestace či obecně environmentální devastace.

Společnost podle něho klade na vědce požadavek, aby „dodali číslo“. Podle něho ale není v možnostech klimatologické vědy verifikovat, zda pro bezpečné přežití lidstva bude stačit oteplení jen o 1 °C, o 2 či 5. „Veřejnost a politici ale požadují racionální poznání, analýzy, prognózy. Něco, na základě čeho lze rozhodovat,“ upozorňuje Oleg Suša. Problém je v tom, že klimatologie toto neumí. Je to věda moderní doby, moderního vědění, které má jistotu nejistoty.

„Žádný z vědců není schopen přesné prognózy toho, jak bude. A to brzdí akci byrokracie a technokracie, které samy za sebe navíc nic měnit nechtějí,“ vykresluje situaci Suša. Rozhodovací procesy tak zpomalují reakci. Požadavky po pozitivním poznání a expertíze zahlcují a zpomalují vědu a tím se následně dál zpomaluje rozhodování politiků. Vzniká tak jakási organizovaná nezodpovědnost.

Podle jeho mínění je moderní společnost čím dál víc složitá, a proto i neschopná se adaptovat. A v mnoha ohledech se sama obrazně řečeno střílí do nohy. „Všichni chceme dýchat čerstvý vzduch. Všichni chceme jezdit autem,“ dává příklad Suša.

Podle Suši je problém dnešní doby, že Organizace spojených národů už nestačí na svou úlohu. „Kdysi to byla organizace na poli ochrany životního prostředí průkopnická, dnes tomu tak ale není. Chybí tu nějaké silné global governance body,“ uzavírá Suša.

Úspěšná klimaskepse

O zpochybňování závažnosti změn klimatu, tedy o klimaskepsi, hovořil ve svém příspěvku Petr Vidomus z Filozofické fakulty UK. Podle jeho slov u nás klimaskeptické hnutí navázalo na starší, antienvironmentální názorové proudy. První přednášky s klimaskeptickým obsahem u nás začal pořádat think tank Centrum pro ekonomiku a politiku od roku 2001. Do povědomí široké veřejnosti se klimaskepsi podařilo dostat až s působením politika a pozdějšího prezidenta Václava Klause, který „úspěšně“ opanoval a zarámoval veřejnou debatu o klimatu. „Podle obsahové analýzy se v letech 2011 až 2014 stal hlavním mluvčím k tématu klimatu Václav Klaus,“ podotýká Petr Vidomus. Až s velikým odstupem mu sekundovat Martin Bursík, někdejší předseda Strany zelených a ministr životního prostředí.

Podle Vidomuse nahrávalo Václavu Klausovi to, že se mu dařilo stavět se do role racionálního člověka, vědce, který upozorňuje na jiné vědce, kteří se „zaprodali“ za evropské dotace. Jako vědec však při bližším pohledu neobstál, celá řada jeho vyjádření k tématu klimatu byla nepřesná. „Každopádně se Václavu Klausovi podařilo si klimatickou debatu přivlastnit,“ říká Petr Vidomus. Tématu se pak věnuje šířeji ve své knize Oteplí se a bude líp (recenzi si můžete přečíst zde)

Přímá akce

O tom, že klimatická změna není jen výlučně vědeckým problémem, hovořil Arnošt Novák z Katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK. Klimatickou změnu provází také vznik silných sociálních hnutí, která se stávají významným aktérem debat. Právě tato sociální klimatická hnutí (a nejde o jedno, ale řadu hnutí) vnášejí do veřejné debaty témata jako je sociální spravedlnost a demokratičnost přeměny společnosti na bezfosilní.

Sociální klimatická hnutí mají dlouhou historii, do politického lobbingu se pustila v devadesátých letech minulého století. „Jenže se ukázalo, že jen lobbing a systémová kritika nestačí, proto se na scéně objevují i přímé akce,“ říká Novák.

„Radikální přímé akce otvírají prostor pro další jednání,“ tvrdí Novák. A dokládá to na příkladu nedávného protestu v německém lese Hambach. „Už před šesti lety si tu pár bláznů vybudovalo domky ve větvích stromů, které mají být vykácené kvůli těžbě uhlí,“ popisuje Novák. „Pak se věci pohnou a najednou je na místě 50 tisíc lidí, kteří protestují proti další těžbě.“ Německý soud následně těžbu pozastaví do doby, než se vyřeší energetická koncepce.

Suchá etnografie

Antropoložka Markéta Zandlová z FHS UK se vypravila provést etnografický výzkum místa, které patří mezi nejvíce postižená místem suchem. A zajímala se o to, jak místní lidé na sucho a potažmo klimatickou změnu nahlížejí.

„Výzkumnou lokalitou je Břeclavsko, konkrétně obec o asi 800 obyvatelích,“ říká Zandlová. „A zkoumám tu lokální porozumění suchu, jak se tu prosazují opatření proti suchu a hlavně jak se tu utváří představa o zvladatelnosti klimatické změny,“ líčí Zandlová.

Sucho podle jejího výzkumu není na jižní Moravě nějaká novinka. „Z kronik je patrné, že oblast byla vždy tradičně suchá,“ popisuje Zandlová. A také se tu vyskytovaly i několikrát ročně záplavy. A místní lidé se s tím při zemědělském využívání krajiny naučili žít. Nicméně s poválečným odsunem sudetských Němců došlo k velké ztrátě lokální paměti. Dalším významným zásahem bylo vybudování závlahového systému, regulace řeky Dyje a napuštění Novomlýnských nádrží.

Podle Zandlové se u místních drží představa, že v Dyji bude voda nezávisle na změnách klimatu. A že v posledku jde jen o efektivní management vody. Jinými slovy se problém sucha vyřeší tím, že se zvýší retenční kapacita Nových mlýnů.

„My tu máme vodovod, takže mě sucho nezajímá,“ řekl Zandlové jeden z obyvatel. Tento citát podle Zandlové ilustruje představu, ve které místní lidé žijí. Oddělují vodu v krajině a vodu z vodovodu jako dva nespojité, nesouvisející světy.

Důsledkem je, že sice místní vědí, že probíhá nějaká klimatická změna, ale do jejich každodenní praxe se to nepromítá. „My problém nemáme, protože tu je vodovod,“ dalo by se to shrnout. Podle Zandlové tak infrastruktura v podobě vodovodu a zavlažovacího systému ovlivňuje ochotu místních něco dělat. Například na různá opatření v krajině, která mají vést k její větší retenční schopnosti, se místní dívají skepticky. „Nádrž funguje, tak proč dělat něco víc?“


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (89)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MM

Milan Milan

21.12.2018 08:02
Že probíhá klimatická změna to nezpochybňuje ani V.K. Každý organismus se mění a vyvíjí, průběžně a někdy i v pravidelných cyklech. To co V.K. rozpoutal je diskuze o podílu lidské činnosti na klimatických změnách, resp. na oteplování klimatu. A o tom se zřejmě na konferenci nemluvilo, nebo to tam nečtu? V.K. přece především kritizuje vynakládané neuvěřitelné náklady na zastavení něčeho co člověk neovlivní, omezování svobod občanů, odstup od liberální demokracie, environmentální bláznění atd....
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.12.2018 09:27 Reaguje na Milan Milan
Tady je jakýsi rozpor. Řekl bych, že tvrzení, že oteplování je z podsatatné části antropogenní, je velmi dobře podloženo. Zde se s V.K. nedá souhlasit. To, že to bylo "řešeno" způsobem, který V.K. kritizuje, je také velmi dobře podloženo a s tím souhlasím. Problém je, že nebylo a stále není uplatněno řešení, které by V.K. nemohl kritizovat. K tomu prostě není ochota.
Odpovědět
sv

21.12.2018 18:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Za prvé, jak konkrétně bylo podloženo? Upozorňuji, že korelace není žádný důkaz.
Za druhé, z boje proti emisím dělají frašku především sami oteplovači tím, že praxí prověřený nejefektivnější způsob omezování emisí oxidu uhličitého, tedy jadernou energetiku ignorují, nebo na ni dokonce kydají špínu. Místo toho zvolili dotační megatunel do oze parodií na elektrárny, který, jak ukazují zkušenosti z německa, naopak vede k navyšováné emisí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.12.2018 19:35 Reaguje na
CO2 vzniká spalováním fosilních paliv a CO2 je skleníkový plyn. Navýšený skleníkový plyn snižuje vyzařování planety mnohonásobně více, než odpovídá všem přirozeným (neantropogenním) změnám energetických toků v průběhu posledních 100 let.

Věda neposkytuje důkazy, formuluje pouze vyvratitelné hypotézy. Věda zformulovala na základě dostupných měření hypotézu o antropogenním oteplování a čeká na své vyvrácení. Zatím se tak nestalo a nezbývá než to příjmout.

V druhé části s vámi v zásadě souhlasím.
Odpovědět
ig

21.12.2018 20:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Takových hypotéz včetně přesně opačných se dá vymyslet spousta. To co chybí je teorie, která by popsala jak to celé funguje, byla testovaná z mnoha stran a ve všech testech uspěla. Jenže to nemáme. Přírodní koloběh CO2 svým rozsahem překračuje lidskou produkci CO2 a jsou i hypotézy, které říkají, že oteplením došlo ke zpomalení přírodního koloběhu a větší retenci CO2 v atmosféře (+následný skleníkový jev, který zavádí kladnou zpětnou vazbu). Ovšem k tomu také není ucelená teorie. Ta totiž není v tomhle oboru vůbec žádná, protože zatím není pořádně popsaný ani ten přírodní koloběh, nejsou jasné rezervoáry CO2 ani všechny mechanismy jeho pohlcování, pořád se objevují nové a do hry vstupují nově odhalené jevy jako třeba uvolňování CO2 a CH4 z permafrostu, však jsou o tom každý den nové články. Čili se staví na vodě ale přesto se najdou lidé, kteří jsou ochotní přijímat dalekosáhlé závěry a dělat nákladná a neúčinná opatření. A neúčinné nákladné opatření z veřejného rozpočtu samozřejmě znamená, že ty peníze budou chybět jinde, kde by mohly přinést spoustu dobrého.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.12.2018 17:27 Reaguje na
Myslím, že současná fyzika dává dostatečný teoretický základ. Problém je poskládat její rovnice do dobrého modelu a ty dokázat vyřešit. To je v současní době, kvůli komplexitě problému, zatím nereálné a těžko lze očekávat průlom. Proto věda mluví jen o vysoké pravděpodobnosti, nikoliv jistotě antropogenní změny klimatu. Přijmout to jako fakt ponažuji z hlediska předběžné opatrnosti za správné.

Od začátku brojím na Ekolistu proti neúčinnému vynakládání peněz na ochranu klimatu a prosazuji účinná, minimálně ekonomicky neutrální řešení. Pokud by se dařilo snižovat emise skleníkových plynů ekonomicky neutrálně, asi by existovalo málo lidí, co by protestovalo.
Odpovědět
ig

22.12.2018 18:57 Reaguje na Jiří Svoboda
S poslední větou lze jen souhlasit. Osobně nemám rád plýtvání, klidně bych snižoval emise (a hlavně spotřebu) "jen tak", protože je slušné všechny zdroje nerozházet na blbosti. Původně jsem si dokonce myslel, že boj proti oteplení je jen nějaká false flag operation, která má lidi přimět trochu šetřit byť pod smyšlenou záminkou, ale šetření se nekoná, je to jen plýtvání přes jiné finanční toky než před tím :-)
Odpovědět
sv

21.12.2018 20:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Věda formuluje hypotézy, v tom máte pravdu. Ovšem zbytek je blábol. Hypotéza je pouze předpoklad, který lze vyvrátit nebo potvrdit. Realita je, že antropogenní globální oteplování je pouze jedna z mnoha hypotéz týkajících se změny klimatu. Přijmout se dá pouze potvrzená teorie, což antropogenní globální oteplování rozhodně není. Nemluvě o tom, že sypat biliony do kanálu tzv. oze na základě nepotvrzené hypotézy je totální zhovadilost.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.12.2018 17:24 Reaguje na
Bohužel, musím konstatovat, že hypotézy či teorie nelze potvrdit (dokázat), pouze vyvracet, a prohlášení, že je to blábol, k vyvrácení nestačí. Ohledně bilionů v kanálu s vámi souhlasím.
Odpovědět
ig

22.12.2018 19:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Věda přeci i potvrzuje. Ať je to z jiného oboru, třeba případ kdy teorie předpověděla novou elementární částici, vědci připravili velkorysý experiment v LHC a hledali projev její existence. Když jej našli, teorie tím byla zase o něco potvrzenější než před tím. Kdyby ten boson nenašli, musí teorii pozměnit nebo zcela opustit.

Alespoň něco takového mám na mysli, když mluvím o potvrzení teorie a hledání důkazů. Není to matematický důkaz, ale je to výsledek testování teorie, jestli vysvětlí opravdu všechny jevy kterých se týká. Teorie, které nejsou takto zevrubně testovány jsou pak samozřejmě horší a teorie, které nejsou testovány vůbec jsou ekvivalentní laickému "nevím" :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.12.2018 16:27 Reaguje na
Ano, je nádherné, když teorie něco předpoví a cílený experiment to potvrdí. To je i případ obecné teorie relativity.

Arhenius předpovídal globální oteplení vlivem spalování uhlí již před více než 100 lety a viděl v tom možnost, že ve Švédsku bude tepleji. Necílený spontánní experiment probíhající dodnes na celé Zemi mu dal zjevně za pravdu.

Otázka zní, které jevy související se změnou klimatu v posledním století "teorie" antropogenního oteplování nevysvětluje a v čem je s realitou nějak v rozporu. Samozřejmě že je třeba vzít v úvahu, že existující změna klimatu je zapříčiněna směsí přírodních i lidských faktorů, v níž zřejmě ty lidské dominují.
Odpovědět
sv

23.12.2018 12:20 Reaguje na
Zjistěte si jaký rozdíl je mezi teorií a hypotézou. Pokud si to neuvědomíte, budete blábolit. Antropogenní oteplování je jen hypotéza a na základě hypotézy nelze činit žádné závěry natož konkrétní kroky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.12.2018 16:12 Reaguje na
Já chápu rozdíl tak, že nejdříve je třeba zformulovat hypotézu a tu testovat. Pokud se ukazuje, že funguje a nedaří se ji vyvrátit, postupně se stává teorií. Řekl bych, že pro antropogenní oteplování je řada podpůrných argumentů a dává nejkonzistentnější vysvětlení existujícího oteplení. Navíc antropogenní oteplování nebylo vyvráceno. Tvrdit tedy, že za změnu klimatu může s vysokou pravděpodobností z podstatné části člověk lze již považovat za vědeckou teorii a nazbývá, než ji brát vážně, včetně snah ji vyvrátit. Tento problém není samozřejmě černý nebo bílý. Spíše tmavěšědý nebo světlešedý a hádat se jak moc tmavěšedý nemá moc význam. Jsme však v situaci, kdy je třeba se rozhodnout, zda kroky začít dělat či nikoliv, protože nedělat je by mohlo vést k obrovským škodám. Kroky se již začaly dělat a jsou zoufale špatné. To je však jiný problém.
Odpovědět
sv

23.12.2018 19:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Jaké argumenty? Znovu opakuji, že korelace není důkaz. Stejně nebylo vyvráceno, že převažující vliv mají veškeré ostatních mechanismy ovlivňující klima. Samozřejmě nemluvě o tom, že se neustále operuje s CO2 a vůbec není kvantifikován vliv metanu nebo vodní páry.
Jestli jsme v nějaké situaci tak leda v té, že kroky, které byly učiněny byly diletantské a vedly k obrovským škodám, a to nejen ekonomickým ale i ekologickým.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.12.2018 09:17 Reaguje na
Ale nikdo netvrdí, že korelace je důkazem, co mi to tu podsouváte! Je to podpůrný argument stejně jako fakty, že CO2 je skleníkový plyn, vzniká spalováním fosilních paliv a v atmosféře ho přibývá zhruba polovičním tempem než odpovídá jeho produkci. Zbytek se zřejmě ukládá v oceánech.

Pokud se chcete bavit o jiných mechanismech, zformulujte předně vyvratitelným způsobem příslušné hypotézy, které jsou v souladu s pozorováním.

Metan je jistě dobře teoreticky podchycen a množství páry bude jako zpětnovazební efekt dáno globální teplotou. Více vodní páry v atmosfáře ale vyvolává i více oblačnosti.

S druhým odstavcem víceméně souhlasím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.12.2018 12:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Jeden ze zásadních problémů s oteplismem je skutečnost, že jeho tvůrci cíleně odmítají definovat testovatelné hypotézy. I to oteplování pro jistotu přejmenovali na "klimatickou změnu".
Odpovědět

24.12.2018 15:50 Reaguje na Jan Šimůnek
"Na klimatické změně má s vysokou pravděpodobností dominantní podíl lidská činnost" není testovatelná hypotéza?
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.12.2018 18:21 Reaguje na
Ne, to není testovatelná hypotéza.
Testovatelná hypotéza musí být formulována ve stylu "jestli se tehdy a tehdy naměří to a to (případně jestli naměřené hodnoty budou mimo to a to rozmezí), tak tato hypotéza neplatí".

A problém je, že pokud oteplisté dávali nějaké scénáře, tak zpravidla pohořeli, protože se klima podle nich nechovalo. Asi proto teď už žádné testovatelné hypotézy neprodukují.

Oteplismus je prostě víc náboženství nebo ideologie než věda.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.12.2018 20:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak jste na to přišel, že takto musí být hypotéza formulována?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.12.2018 09:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Je to v přírodních vědách naprostá klasika, jakýsi Popper a jeho falsifikovatelné hypotézy. Tj. hypotézy, které lze odstřelit výsledky konkrétně definovaných pokusů nebo pozorování. A hypotézy, které takto formulovány nejsou, nelze považovat za vědecké.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2018 10:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Hypotéza by měla definovat obor své platnosti a přesnost předpovědi. Myslím, že více se nedá žádat. Jakým způsobem má být falsifikována je už na ostatních. Pokus pak dokáže, že hypotéza neplatí, když spolehlivě prokáže, že hypotéza v oboru své platnosti nedává předpovědi v rámci proklamované přesnosti.

Když tedy pořád planě argumentujete proti AGW, a ztrácíte svůj čas, zkuste se, pro změnu, do vyvracení hypotézy pustit pořádně!
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 09:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže právě definici oboru platnosti a přesnosti se oteplisté vyhýbají jako čert kříži. Nebo posouvají jakési konkrétní údaje tak daleko do budoucnosti, že to není tč. ověřitelné (jsou to "předpovědi" na úrovni: "když nebudeš platit odpustky, přijdeš po smrti do pekla").

Prostě celé AGW není nic jiného než lživá propaganda, kterou se, jako prostředkem k oblbnutí lidí, dere k moci nová totalita (po komunismu a fašismu / nacismu). Výroky pracovníků OSN jsou v tomto ohledu naprosto jednoznačné.
Mimochodem, kdyby se nárůst CO2 od preindustriární éry po současnost zdvojnásobil, tak by to znamenalo oteplení o nějaké 0,2 - 0,3 stupně Celsia, alespoň podle příslušných fyzikálních zákonů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2018 10:56 Reaguje na Jan Šimůnek
"Mimochodem, kdyby se nárůst CO2 od preindustriární éry po současnost zdvojnásobil, tak by to znamenalo oteplení o nějaké 0,2 - 0,3 stupně Celsia, alespoň podle příslušných fyzikálních zákonů."

To je velmi závažné tvrzení, prosím o nějaké bližší zdůvodnění/výpočet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 18:28 Reaguje na Jiří Svoboda
Hodnocení přírůstku se provede tak, že se vezme tepelný efekt všech skleníkových plynů s CO2 v předindustriální sféře a dtto s CO2 nyní a provede se porovnání logaritmů těchto dvou čísel.

Jde o to, že oteplisté velice rádi manipulují s izolovaným přírůstkem CO2, jako by v atmosféře jiný CO2 nebyl a jiné skleníkové plyny jak by smet.
Což je pochopitelně mimo realitu, právě kvůli logaritmickému vztahu koncentrace skleníkových plynů a jejich tepelného efektu.

Ovšem vysvětlete nějakému trdlu z humanitních studií logaritmus... Ani ta logaritmická pravítka, na nichž se to tak hezky, přímo dle Komenského, vysvětlovalo, už nejsou běžně k mání.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2018 19:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Takže se shodneme, že závislost vyzařování Země na koncentraci CO2 je logaritmická a v podstatě lze z hlediska energetických toků převést CO2 efekt na navýšení hodnoty solární konstanty. A právě převod na změnu solární konstanty by mohl být společný jmenovatel pro posouzení, jak moc je který jev pro oteplování významný.

Mne totiž stále zaráží, jak jste schopen převést změnu koncentrace CO2 na změnu teploty Země. To jste neukázal a zjevně jste si to vycucal z prstu. Inu také přístup dávající obrázek o vaší solidnosti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.12.2018 10:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Tyhle modely a postupy pro jejich vytváření mají a běžně užívají astronomové pro odhad rozsahu "zón života" okolo hvězd a poměrů na objevených exoplanetách.

Není tedy třeba nic vynalézat, vše je hotové, jen to převzít. Nicméně klimatologové (resp. klimaalarmisté) to odmítají (proč asi - nejsou to náhodou obavy, že by exaktní výpočty nepotvrdily jejich bláboly?).

A ten posun teplot není z mé hlavy, dávno ho provedli klimaskeptici a je veřejně dostupný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.12.2018 11:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak ten "správný" model pořádně prezentujte, ať vidíme, čemu věříte!
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.12.2018 18:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Doporučuji tenhle zdroj, zejména graf na str. 8, který je velice názorný, ale pro bazální představu bohatě stačí:
https://klimaskeptik.cz/_files/200000693-179e21890c/Prirucka_skeptika_Druha_jazykova_verze.pdf
Jistěže je to elementární fyzika, ale jak už jsem uvedl při mnoha jiných příležitostech, na vyvracení oteplovačských bludů právě tohle bohatě stačí.

Jinak ty modely pro exoplanety se dají pohledat po různých moderních učebnicích astronomie. Asi bych se odpíchl od odkazů na exoplanety.cz, případně astro.cz (ale tam je spousta článků o jiných oblastech astronomie). Nebo se pokusit najít nějaký VŠ text vystavený na netu (ale obávám se, že nebude v češtině).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.12.2018 20:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Ta příručka je zjevně vědecké dílo!

Má se za to, že efekt od skleníkových plynů zvedl teplotu Země o 33 K. Na tom se podílí CO2 9-26%, viz. https://www.windows2universe.org/?page=/earth/climate/greenhouse_effect_gases.html
Tedy v předindustriální době by měl CO2 způsobit oteplení 3-9 K.Graf z příručky přiznává CO2 příspěvek tak asi 4,5 K, což je někde uprostřed. Tvrdit tedy, že zdvojnásobením CO2 bez jiných efektů se planeta ohřeje asi o 0,2-0,3 K je korektní, horní mez by dala max. 0,6 K. Uznávám, že toto číslo je malé. Otázkou je samozžejmě zesílení skleníkového efektu přes zvýžený obsah vodní páry v atmosféře díky tomuto "malému navýšení" teploty od antropogenně produkovaného CO2 či od jiných lidských činností zahřívajících Zemi. To už se tak lehce namodelovat nedá, ale to neznamená, že efekt je nevýznamný.

Máte tam vzadu ještě ode mne otázky.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.12.2018 14:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Beru zpět! v té příručce ten graf máte špatně! Problém je zjevně v tom, že logaritmický vzorec pro forcing pro velmi malé hodnoty koncentrace diverguje a je tudíž nepoužitelný. Je použitelný jen pro koncentrace blízké aktuálním koncentracím. Na Wikipedii se dozvíte, že čisté zdvojnásobení CO2 způsobí oteplení o 1 K a pokud se započtou zpětnovazební efekty je to o (3 +- 1.5) K.

Jelikož se tím klimaskepticizmus docela hroutí, rád si najdu čas, abych vám to blíže vysvětlil, samozžejmě pokud chcete.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.12.2018 20:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Čisté zdvojnásobení současného CO2 by bylo na cca 760. To tedy odpovídá těm 3 K. Vzestup současného CO2 o rozdíl proti předindustriálnímu období je něco málo přes 1/4, 100. Tedy vzestup o 1/4 K a s hypotetickými a nijak neprokázanými zpětnovazebnými efekty cca 3/4 - 4+1/8 K. Alarmisté blekotají o několika K.

Klimaskepticismus se tedy nijak nehroutí.

Navíc, pochopitelně, existují i negativní zpětné vazby, které zvyšují utilizaci CO2 a zasahují i do dalších skleníkových plynů. Ty, pochopitelně, alarmisté zcela a záměrně ignorují.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

31.12.2018 10:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Rozhodně je tedy třeba říci, že ten graf v příručce je špatně a je zavádějící, skutečný čistý vliv navyšování CO2 je asi čtyřnásobný! Pak ani není na místě to moralizování od klimaskeptiků!

Diskutoval jsem vaši větu:

Mimochodem, kdyby se nárůst CO2 od preindustriární éry po současnost zdvojnásobil, tak by to znamenalo oteplení o nějaké 0,2 - 0,3 stupně Celsia, alespoň podle příslušných fyzikálních zákonů.

která je tedy ve světle vaší poslední odpovědi evidentně nepravdivá.

Teď je samozřejmě na vás, jak se k tomu postavíte. Zda kriticky/chlapsky nebo budete pokračovat ve své mantře.
Odpovědět
sv

25.12.2018 20:31 Reaguje na Jiří Svoboda
A na to jste přišel jak, že vám něco podsouvám? To vy tu neustále točíte něco o "podpůrných argumentech". Já vám říkám, že jediné, s čím obhájci AGW operují je právě ta korelace, což není důkaz. Abychom se mohli něčím vážně zabývat (např. investovat miliardy), musí se jednat o prokázanou teorii, a nikoli o hypotézu. Neustále blábolíte o tom, že souhlasíte s tím, že byly nesmyslně v boji s oteplováním vynaloženy gigantické peníze ale zároveň tvrdíte, že je nutno něco dělat. Zjevně nechápete o čem je řeč a odporujete si. Celou dobu se tady bavíme o tom, že AGW je hypotéza, tedy nikdo neprokázal, nikdo tedy s určitostí neví, jakým mechanismem nebo mechanismy k němu dochází. Kdo tvrdí, že ví, tak neví o čem mluví (podobně jako v té vaší dojmologii na téma metan a vodní pára), nebo lže. A tedy jakékoli opatření se pravděpodobně míjet účinkem nebo situaci ještě zhoršovat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.12.2018 08:30 Reaguje na
Naprostý souhlas. Statistická korelace, pokud se neprokáží příčinné vztahy, není naprosto žádný důkaz. Byť může vypadat přesvědčivě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2018 10:19 Reaguje na
Už to asi v hlavě máte hodně popletené!

Předně jsem uvedl řadu dalších podpůrných argumentů kromě korelace. Řada opatření snižující emise CO2 jsou i rentabilní. Jenže se málo využívají, protože kvůli dotacím těch neefektivních opatření jsou ta rentabilní upozaděna. To, je to, proti čemu primárně usilovně brojím.

Přece ten dominantní mechanismus AGW je znám. Člověk spaluje uhlí, uvolňuje CO2 do atmosféry, tím tam roste jeho koncentrace a tím se snižuje vyzařování Země do vesmíru. To jste nevěděl?

Prostě pouze užíváte silná slova, ale obsah za nimi není. To není věcná argumentace!
Odpovědět
ig

26.12.2018 13:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Já jsem to třeba nevěděl :-) Vždycky jsem si myslel, že se napřed oteplí a pak následně stoupne hladina CO2 a že CO2 vypouštěný lidmi v tom nehraje zásadní roli, protože oceány a biosféra jej bez problémů celkem rychle pohltí (s poločasem 8 let).

O té koncentraci CO2 následující teplotu viz https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658?v=s5
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.12.2018 18:43 Reaguje na
Těší mne, že jsem přispěl k rozvoji vašeho vzdělání. Spalováním fosilních paliv vzniká tolik CO2, že se ho stačí absorbovat oceány a biosférou jen asi polovina.

Samozřejmě koncentrace CO2 má i svůj roční chod stejně jako globální teplota a tyto výkyvy koncentrace CO2 jsou opravdu způsobené výkyvy globální teploty zřejmě dané excentricitou oběžné dráhy Země kolem Slunce. Ten článek je tedy v pořádku, nesmí být pouze vadně interpretován.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 09:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Tohle hlásají oteplisté, ale neexistuje pro to naprosto žádný vědecký podklad.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2018 10:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Co je to za výkřik? Nechápu nač reagujete. Prosím příště jasně a věcně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 18:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Oteplisté hlásají, že AGW je prokázaný fakt. Nikdy ovšem žádný exaktní důkaz neprovedli.
To je onen "výkřik".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2018 19:09 Reaguje na Jan Šimůnek
O prokázaném faktu slyším od vás poprvé a ve vědě exaktní důkaz nelze udělat. Už jste asi úplně zahlcen svou samolibostí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.12.2018 10:29 Reaguje na Jiří Svoboda
IPCC a další klimaalarmisté jednoznačně prohlašují, že o AGW nelze diskutovat, "protože je prokázané" (asi podvody Manna a spol., které vytáhla na světlo Climategate).

S tím, že to není žádná věda, naprosto souhlasím. AGW je čistá ideologie, asi jako lysenkismus. Proto také nemá cenu s jeho hlasateli vědecky diskutovat, ale musíme je politicky a ekonomicky zlikvidovat.
Odpovědět
ig

27.12.2018 13:47 Reaguje na Jiří Svoboda
To už je na remízu opakováním tahů :-) :-) :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.12.2018 10:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém je, že v historii Země vždy následovalo zvýšení CO2 až po zvýšení teploty (pokles jímací kapacity oceánů pro fyzikálně rozpuštěný plyn). I současné oteplování spíš předchází nárůst CO2, takže je opravdu otázka, zda je CO2 v atmosféře "navíc" proti období před průmyslovou revolucí opravdu "industriálního původu".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.12.2018 11:22 Reaguje na Jan Šimůnek
A jakého jiného původu by tedy CO2 mohl být? A proč současné oteplování nastává? Pokud na to nedáte jasné kvantitaivně přiměřené odpovědi, nezbývá než věřit v AGW.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.12.2018 10:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Za cyklem malých dob ledových a oteplení mezi nimi (v jednom z nich jsme) jsou patrně drobné změny sluneční aktivity včetně kvalitativních a kvantitativních změn ve složení částic slunečního větru (byť ani to není stoprocentní).

Při oteplení klesá schopnost zemského oceánu rozpouštět plyny, i CO2, a tyto plyny přecházejí do atmosféry, proto se v ní následně hromadí. Nehledě k tomu, že může i poklesnout schopnost oceánu CO2 nabírat, protože jeho povrchové vrstvy se oteplují rychleji než hlubina.

AGW musí být stoprocentně prokázáno, jinak nemá cenu do toho cpát miliardy a ničit životy desítek až stovek milionů lidí.

A, MMCH, materiály IPCC, na které mě kdysi odkázali pánové Metelka a Ač. mají přibližně stejnou úpravu jako ta "Příručka klimaskeptika", akorát za ní pokulhávají po faktografické stránce.

A k té vodní páře:
Pan Metelka v diskusi pod článkem https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radim-tolasz-ceska-diskuse-o-zmenach-klimatu
Ladislav Metelka 13.11.2018 10:46
že klimaalartmisté se žádnými modely nepracují. Pouze produkují "fyzikálně možné scénáře" (což je v té samé diskusi kousek vedle).
Jinými slovy:
Alarmisté by museli přijít s dynamickým modelem klimatu, ze kterého by po analýze současného vývoje teplot vypadlo nezpochybnitelné AGW, zatímco z analýzy teplot v období konců ostatních "malých dob ledových" by z něj AGW naopak vypadnout nesmělo. A ten model by musel být jednoznačně překontrolovatelný, ideálně kýmkoli, kdo má k dispozici PC.
A nevím, proč by se s tou vodní párou měli zalamovat klimaskeptici. Alarmisté hlásají oteplismus a je jen a jen na nich, aby ho nade vší pochybnost prokázali. Jinak je to naprosto stejný úlet, jako když hlasatelé pánbíčka vyzývají ateisty, aby jim jeho neexistenci prokázali, a přitom oni by to měli prokázat, protože oni z té bezcenné lži bezpracně žijí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.12.2018 14:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale změny teploty kvůli aktivitě slunce přece musí být nějak kvantitativně vyjádřitelné a korelovatelné s měřením. Kde to je?

Dělám-li bilanci CO2 nemohu ignorovat evidentní zdroj = splalování fosilních paliv. Jeho úloha je v bilanci dominantní! To si můžete výpočtem lehce ověřit a svá tvrzení pak přehodnotit.

Mimochodem jsem nahoře reagoval na váš graf z příručky, na který jsem změnil názor a myslím, že není správně (vysvětleno nahoře). Prosím zareagujte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.12.2018 20:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Paleoklimatologie o vztazích mezi aktivitou slunce a klimatem ví a pracuje s nimi. Proto také paleoklimatologové patří v naprosté většině mezi klimaskeptiky.

Výpočet jsem uvedl výše, vyznívá spíš proklimaskepticky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

31.12.2018 10:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Teď už tu předvádíte pouhé vyhýbání se odpovědím.

A tu aktivitu Slunce měřili tehdy dinosauři? A za posledních 100 let se nějak aktivita Slunce výrazně změmila, aby se pozorovaný nárůst globální teploty tím dal vysvětlit?

Paleontologické srovnání značně pokulhává, neboť tam nebyl masivní zdroj CO2 spalováním fosilního uhlíku. Prostě evidentní fakty nelze ignorovat, to je jako byste tvrdil, že se silnice stavějí z jiného důvodu než pro auta a žádná auta po silnicích nejejezdí.

Opravdu bude zajímavé, jak se k věci postavíte.

Mimochodem, to značné rozkolísání teplot v minulosti je zřejmě důsledkem velmi silných pozitivních zpětných vazeb, přičemž příčiny mohly být relativně malé. Proč ty vazby tak zpochybňujete a bagatelizujete?

Díky takovým zpětným vazbám byla dlouho Země celá pokrytá ledem - vodní pára a CO2 vymrzly z atmosféry, povrch byl bílý... Opačný stabilizovaný jev může nastat i v blízké budoucnosti. Vodní páry a CO2 bude díky vysokým teplotám v atmosféře hodně, povrch ztmavne...
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.12.2018 20:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Cyklus malých dob ledových (mezi těmi velkými) známe ze čtvrtohor. To už byli dinosauři fosíliemi (mimo ptáky).
Sluneční aktivita se dá určit podle spektra izotopů, uložených do vrstev odpovídajícího data (mění se kvalita toho podílu kosmického záření, který připadá na Slunce). Mimo jiné ovlivňuje kosmické záření oblačnost, a tím nepřímo teplotu.

Vzhledem k tomu, že se stejná a ještě vyšší oteplení objevila i v době předindustriální, a to opakovaně, a že naopak poslední dvě "malé doby ledové" nastaly bez ohledu na industriální CO2 v atmosféře, je hypotéza AGW zjevně mimo realitu a na její likvidaci stačí prachsprostá Occamova břitva.

Zpětné vazby zcela jistě existují a nehodlám je zpochybňovat. Problém vidím v přístupu oteplistů ve stylu "když nám nevycházejí exaktní výpočty, vrazíme tam pozitivní zpětnou vazbu".
Zpětné vazby zcela jistě přispívají jak k oteplování, tak i ochlazování, a to jak při celkovém oteplování, tak i při opačném trendu teplot. IPCC nedokázal vyprodukovat žádnou jejich analýzu, jen je používá jako "švindlkoeficienty, aby této instituci vyšlo to, co chce aby vyšlo.

Pokud by se mělo se zpětnými vazbami pracovat, musel by se jejich výzkumu IPCC věnovat (alespoň podpořit jejich výzkum), což nedělá. A důvod je spojen s různými temnými podezřeními.

Ani ta vodní pára není zase tak úplně jednoduchá: Pokud se voda dostane do vyšších vrstev atmosféry, zkondenzuje na kapičky nebo ledové krystalky, které obojí mají "antiskleníkový" efekt.
A už dnes můžeme pozorovat zazeleňování okrajů pouští, které jednoznačně má ochlazovací efekt. A ukázalo se, že ochlazovací efekt může paradoxně mít i tání ledovců (protože pod nimi je anaerobní prostředí, produkující metan, které tím pádem, i s tou produkcí metanu, zanikne).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.1.2019 11:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Opravdu nevím co mám dělat, jestli mám pořád opakovat otázky, na které neodpovídáte.

Možná byste se měl nejdříve zaměřit na skutečnost, že klimaskeptici zjevně manipulují s elementérními vědeckými výsledky a zákony. Tvrdí, že od zpětných vazeb očištěný skleníkový efekt CO2 je čtyřikrát nižší než ten vědecky stanovený a ignorují produkční člen v elementárním bilančním zákoně pro CO2.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 09:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém je, že nikdo nechce ona rentabilní opatření provádět. Jde o prachy, a ty jdou na dotované nesmysly. Těm lidem, hlásajícím AGW, o nic jiného nejde; oni velice dobře vědí, že to celé je podvod. Kdyby AGW považovali za skutečnou hrozbu, podporovali by rozvoj jaderné energetiky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.12.2018 10:50 Reaguje na Jan Šimůnek
V tom se shodujeme.
Odpovědět
sv

30.12.2018 19:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Žádné "podpůrné argumenty" jste neuvedl. A nejen to, pořád vám nedošlo, že nejde o podpůrné argumenty, nýbrž o důkazy a ty neexistují.
Jiným slovy, opakujte nedokázanou hypotézu, která vznikla pouze na základě korelace.
Nebyl jste schopen jmenovat ani ta "rentabilní opatření".
Odpovědět

Jan Šimůnek

31.12.2018 13:15 Reaguje na
Já jsem toho názoru, že jsem vám výpočet (a nad vámi presentovanými daty) předvedl, a že výsledek je daleko bližší tomu, co hlásají klimaskeptici než k hororovým prognózám alarmistů. A to ještě alarmisté pracují s nijak a nikde neprokázanými zpětnými vazbami, které mají jen vycucané z prstu, protože exaktní důkazy pro ně neexistují.

Prostě AGW je naprosto neprokázaná hypotéza a instituce jako IPCC už dávno rezignovaly na snahu najít nějaký vědecký důkaz a věnují se ryzímu politikaření. S tím souvisí i ta mobilizace humanitních (pseudo)vědců, protože jejich kvalifikovanost pro rozhodnutí o správnosti nebo nesprávnosti této hypotézy je čistě nulová.
Odpovědět
LB

Lukas B.

21.12.2018 08:18
další názvy konferencí, které by mohly a měly následovat:
- klimatické změny pohledem ekonomů
- diskuse o klimatických změnách pohledem religionistů
- klimatické změny pohledem techniků
- princip předběžné opatrnosti a jeho aplikace v diskusi o klimatických změnách
- mediální obraz diskuse o klimatických změnách
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.12.2018 11:50
@Jiří Svoboda
Důkaz antropogennosti podílu na současných klimatických změnách, který by převyšoval běžnou chybu měření teplot klimatu, nikdy podán nebyl.


Jinak mi celá tato akce připomíná schůzi svazu dojiček na podporu přijetí revoluční biologie soudruha Trofima Denisoviče Lysenka.
Odpovědět
ig

21.12.2018 13:07
Klaus je musel hodně štvát, když ho vytahují ještě léta poté co odešel z funkce. Ale připadá mi, že jeho kritici snad vůbec nečetli co dopravdy tvrdil a jenom se navážejí do toho, co někde zaslechli. Klaus jako ekonom rozpoznal, že se tady pod záminkou záchrany světa chystá obrovská defraudace a varoval před tím. Záchrana světa je sám o sobě dosti nedůvěryhodný projekt, který už párkrát skončil vyvražďováním vlastního obyvatelstva po miliónech nebo rovnou světovou válkou. A vše ostatní co k tomu Klaus přidal jsou věci, které by měl každý vědec požadovat úplně automaticky - třeba chtít jen takovou drobnost, aby byly skutečně odhaleny přičinné vztahy mezi lidskou činností, vyšší teplotou a vyšší koncentrací CO2. Bez vědeckého důkazu se dá provozovat jen ideologie a ne řízený pokus o nápravu.
Odpovědět
VK

Václav Kain

21.12.2018 13:47
Vzletná slova,odborné výrazy klimatických pijavic.V podstatě se bavili o lejnu,ale dokáží ho pěkně zabalit.No nekupte to.Václav Klaus je poslal tam, kam slunce nesvítí a ani po létech mu to nemohou zapomenout.Byla tam zmínka o Bursíkovi.Zapať pán Bůh,že je mimo.Ten tady nedělal takovou paseku na kterou budeme jěště dlouho doplácet.
Odpovědět
LB

Lukas B.

21.12.2018 19:14 Reaguje na Václav Kain
Bursíka bych nezatracoval. udělal fantastický volební výsledek zelených (a ano, nepopírám, pachuť podezření na zmanipulovanost předvolebních průzkumů a vycucnutí hlasů intošských menšinových stran zůstává) tím, že udělal evropsky a možná světově unikát - enviromentalistickou stranu středopravou (a nikoli ultralevou) se (snad?) seriozně míněným pokusem o dodržování pravidel parlamentní hry a nepsaných pravidel. že ho ultras poměrně rychle podrazili a odstřelili a právem se odebrali na smetiště a že se dopustil spousty chyb, to nepopírám, ale ze všech enviro politiků mi vždy byl zdaleka nejsympatičtější. škoda ho.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

21.12.2018 15:18
Milan Milan, Kain, ig, Šimůnek.. to jsou zase komentáře jak z hospody po 8. pivu... je vidět, že vy jste přesně ti, co je takový jako Klaus nebo Zeman zblbli..

Ještě, že vám chlapci stačí udělat pár hovínek týdně na články na ekolistu a jinak jste neškodní... Takový nevzdělaní a neuvědomělí veřejní plkači...

Myslet si, že Klaus (ekonom) světovému klimatu a vlivům na něj asi nebude rozumět víc, než například 15 000 vědců z celého světa, kteří se jakožto z mnoha různých oborů shodli na zásadním vlivu člověka nejen na planetární klima, ale že má i mnoho dalších negativních vlivů.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/druhe-nalehave-varovani-lidstvu-podepsalo-15-tisic-vedcu-prestanme-si-nicit-planetu

Stačí nežvanit nesmysly a občas si taky něco přečíst.. ale já vím, vy máte rači takovéto zmatené hospodské plky co tu zase předvádíte.....

Odpovědět
ig

21.12.2018 15:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, kdybyste si alespoň přečetl celý můj text za který mě pak kritizujete. Explicitně uvádím, že Klaus především identifikoval ekonomickou stránku věci a varoval před jejími ekonomickými důsledky. Takhle pak polemizujete s něčím co vůbec nebylo napsáno, což nevypadá dobře. BTW, četl jste nějaký text který k tomu napsal přímo Klaus?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

21.12.2018 19:32 Reaguje na
Klaus varoval před ekonomickými dopady změny klimatu? Myslím, že ne.. ten tak maximálně vyjadřoval nepochopení fungování planety, a taky nutnosti změn v globálním měřítku, protože ten jeho starý přístup je neudržitelný sám o sobě, natožpak v době změn klimatu....

Tento prehistorik zastával konzervativní přístup s odmítáním všech nových zjištění ohledně změn klimatu a celkového působení člověka s čistě ekonomickým myšlením na planetu.

Že mu to někdo žral tehdy ještě chápu. Zvlášť když to bylo "pár" let po revoluci a ti odkojení ve lži a demagogii to často pojali podobně jako onu demagogii předrevoluční.

Klaus využívá úplně ten stejný přístup a podání informací lidem jako Zeman a i proto se tak zhlédly v cestě opoziční smlouvy a oba tak celé této zemi plivli do tváře...

Já si myslím, že celkem znám tohoto netvora české politické scény..
Odpovědět
ig

21.12.2018 21:38 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nikoliv, Klaus varoval, jak píši výše, před lidmi kteří pod záminkou ochrany před změnou klimatu chystají tunel století. Ale Vaši averzi k němu chápu, Klaus vzbuzoval oproti ostatním politikům dvojnásobné rozhořčení - poprvé když řekl něco nehorázného a podruhé, když se ukázalo, že měl pravdu :-)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

22.12.2018 15:51 Reaguje na
Je to vaše podání Klause a já mám jiné.. oba tu jen prezentujeme svoje představy, poznatky a názory.. tím, že máme evidentně jiný primární náhled na svět, tak není možné se potkat.. víc nemá smysl psát.. :)
Odpovědět
LB

Lukas B.

21.12.2018 15:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
pane Kašpárku, ekonomie je taková zvláštní věda. je na pomezí věd exaktních a společenských, a je si zatraceně dobře vědoma toho, že neumí zastihnout všechno a že musí činit poměrně zásadní rozhodnutí v reálném čase, s nedostatkem informací a s velikými důsledky (svým způsobem se podobá medicíně, ale nehraje se o život a zdraví jednotlivce, ale o kvalitu života milionů jedinců - a to kvalitu měřitelnou, neboť peníze jsou jediný společný jmenovatel, na kterém se shodnou úplně všichni). pro hodnocení a činění rozhodnutí na základě dat z jakéhokoli oboru je ekonomie věda navýsost vhodná.

no a ten starej Klaus, no. je to takový protivný osobně nesympatický člověk, ale proklatě, kolikrát už na jeho slova došlo? pokud vím, tak to byl svého času jediný tuzemský politik, který si návrh lisabonské slovy přečetl, a jak se všichni mohli pošetit, když to nechtěl připodepsat (dokonce jej chtěli psychiatricky šetřit).
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

21.12.2018 19:59 Reaguje na Lukas B.
Ekonomie není ani trochu zvláštní věda.. ekonomie je věda zabývající se uměle vytvořeným systémem obchodování mezi lidmi.. a že obchodování mezi lidmi není zásadnější téma než nauky o fungování této planety a vesmíru je myslím si logické. A že ekonomie již dnes nemůže rozhodovat o zásadních tématech je jasné. Pouze se k ní přihlíží.. Pouze kompletní a meziresortní přístup může uspět v době uvědomění si reality.

Navíc, udržitelnost je zásadní pro jakýkoliv obor lidské činnosti.. a člověk se prostě musí podřídit možnostem této planety a musí konečně začít vnímat důsledky svého chování a ne jen zarputile bránit svůj omezený a neúplný pohled na svět skrze svůj omezený a uměle vytvořený systém...

Epocha tradičního bezohledného ekonomického modelu, který vyznávají demagogové staré školy končí.. ať už budeme chtít nebo ne.....

Odpovědět
sv

21.12.2018 21:03 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Blábolíš kaspárku. Za prvé, ekonomie je věda o vztazích mezi lidmi a obchod existuje už od dob paleolitu a bude existovat stále. Úchylné představy zelených levičáků nebo skalních stalinistů na tom nic nezměnily a nezmění. Za druhé, udržitelnost např. energetiky a dopravy nejvíc narušili zelení magoři svým bilionovým oze tunelem nebo stejně škodlivými biopalivy.
Za třetí, možnosti této planety jsou dány jen a pouze používanými technologiemi, nemluvě o tom, že člově není a nebude omezen pouze na tuto planetu.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

22.12.2018 16:51 Reaguje na
a teď jste to sám napsal.. ekonomie je věda řešící vztah mezi lidmi... to bych řekl krásně dokladuje její neschopnost zabývat se planetárními problémy, protože ona neanalizuje veškerenstvo (živou a neživou přírodu) a už vůbec vztahy všech těchto entit mezi sebou.

Navíc tu mluvíte o technologiích. Já jsem vývojový konstruktér a tak o technologiích něco vím (neříkám, že vše) a můžu vám říct, že technologie jsou jen nástroj. Člověk vymyslel hromadu věci, ale pořád vše selhává právě na člověku a jeho mentálních schopnostech, které tolik zanedbával celou dobu co pracoval na těch nástrojích, a pak pracoval pro ekonomiku závodu a závod mu za to money.

Kdyby jsme tolik nezanedbavali tu mentální stránku člověka, tak se nebudeme o tématu planetárního významu ani bavit. Člověk by si uvědomoval veškeré vztahy na planetě a nesnažil se znásilnit potencionálně destabilizovanou planetu něčím jako je ekonomie...

Ekonomie je jen jeden z mnoha důležitých oborů. Právě přehnaným preferováním ekonomických zájmů se dostává jakýkoliv subjekt na neudržitelnou cestu. A často to vede k poškození stability na planetě a ke krizi (ať už místní, tak většího vyznamu).

Je potřeba vše řešit diferencovaně a meziresortně...

Odpovědět
ig

22.12.2018 19:39 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vy to pořád obracíte. Je to tak, že lidi něco dělají a ekonomie se snaží matematicky popsat co. Je to stejné jako s ekologií (tou opravdovou), ta taky neurčuje organismům jak se mají chovat, ale jen jejich chování v životním prostředí vysvětluje :-)

Ani tu mentální stránku nikdo nezanedbává. Lidi, když je necháte být, tak spolu budou obchodovat, soupeřit, soutěžit nebo i bojovat o socioekonomický status - to je ta mentální stránka a s tou je nutné počítat. Naopak ji zanedbávají všechny teorie které předpokládají, že lidi budou dobrovolně spolupracovat, něco si uvědomovat, podřídí své partikulární zájmy globálním zájmům celku ve prospěch celého lidstva :-) Nebudou, nepodřídí, každý si pojede na svém písečku jako vždycky. Však už jsme to viděli x-krát v minulosti. A ekonomie dokonce už umí částečně popsat, co ti lidé budou dělat, s ohledem na jejich mentalitu.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.12.2018 14:27 Reaguje na
No jedno je evidentní.. vidíte svět úplně jinak než já.. vypadá to, že se na půl cesty nepotkáme....
Odpovědět
sv

23.12.2018 12:56 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Neschopnost řešit planetární problémy prokázali pouze ti, kdo nemají o ekonomii žádné potuchy. Způsobili nejen ekonomická škody ale i dalekosáhlé škody ekologické (viz dotování oze a biopaliv). Předstírat na internetu můžeš co chceš, ovšem tvoje čtenářské schopnosti příliš dobře nesvědčí o tvém vzdělání. Měl by ses víc zaměřit na své mentální schopnosti.
Pro info, řeč byla o možnostech této planety, s čímž jsi sám přišel. Já jsem tě pouze upozornil na to, že možnosti jsou dány technologiemi a jejich rozvoj není nijak omezený.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.12.2018 14:35 Reaguje na
Já nepotřebuji nic předstírat, ani nutné někoho přesvědčit :) já jen píšu svůj názor a vidění světa a snažím se Vám ho vysvětlit. Vy ho ale nemůžete pochopit, protože podle všeho vidíte svět velice úzkým průzorem a navíc ani nemáte dostatečný morální kredit, aby jste my vykal, když se neznáme..

Takových jako Vy je mi líto...

Odpovědět
sv

23.12.2018 19:45 Reaguje na Lukáš Kašpárek
No tak nepředstírej, kašpárku. Já tvoje vidění respektuji. Jen tě upozorňuji, že nepředkládáš názor, jen ad hoc měníš téma podle toho co se ti hodí, nebo hůř nedokážeš udržet myšlenku. Samozřejmě, když se ani nedokážeš držet tématu, který si sám nadnesl, nemá ani cenu ti tykat a nápodobně.
Odpovědět
VK

Václav Kain

21.12.2018 17:23
Kašpárku vy vzdělanče, už jen ten název HUMANITNÍ vědci a mám husí kůži jako štaprlata.To už tady bylo poručíme větru,dešti a výsledek? Velké lejno.Ti humanitní naprosto nepotřební kašpaři by měli raději řešit blížící se přelidnění planety lidmi z rozvojových zemí.Už dneska je to na hraně.
Odpovědět
LB

Lukas B.

21.12.2018 19:08 Reaguje na Václav Kain
pane Kaine, vzpamatujte se, vždyť Vy tupíte "humanitního vědce" se strojní průmyslovkou (gůgl je mocný nástroj, ale jisté smířlivosti se ovšem neubráním, v jeho věku jsem též býval idealista a volil jsem idealisticky, za což se za bezesných nocí, kajícně přiznávám, tluču do hlavy). máte to zapotřebí? přesvědčujte jej prosím věcně, laskavě a nevtíravě.
pozn. humanitních věd a vzdělanců si docela vážím. ne však nekvašených (tj. méně než rychlokvašených) pozlátek a falešných proroků.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

21.12.2018 20:25 Reaguje na Lukas B.
Já jsem někdy řekl, že jsem vědec? :D vidíte i Vy jste manipulátor a demagog od prvního kontaktu.. hezky zapadáte do zbytku této partičky :)

Člověk nemusí být vědec na to, aby pochopil tento svět... musí ho jen chtít pochopit.. a že ho takový chápe jinak než třeba velice studovaný člověk, který si jako mantru pro svůj život vybral pouze jednu omezenou systémovou vědu... ano to je možné :)

Mě takový "ušlechtilí" pánové jako někteří zdejší diskutéři opravdu nepřesvědčí.. na to nemají ani dostatečný morální kredit a zájem diskutovat ani potřebné uvědomění. Opakuji uvědomění, ne znalosti....

A jen je nechte ať se projeví... nevím proč bych si měl brát osobně, že se někdo chová jako hulvát nebo hlupák.. je mi jich jen líto.. jsou to pánové zamrzlí ve staré době a ve starých myšlenkových pochodech...
Odpovědět
ad

21.12.2018 22:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vaše komentáře mají hlavu a patu. A s ledacčím s vámi souhlasím.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

22.12.2018 17:05
Pane Šimůnku, ani jsem to celé nedočetl.. je to nuda..

prostě máte hodně jinou reflexy reality než já..

Snad budete jednou s takovým přístupem šťastný..
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.12.2018 08:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Obávám se převelice, že vy máte pouze "reflexy" obsahu brožurek zelených marxistů a hledáte v nich i odpovědi na otázky, které byste mohl vyřešit pohledem z okna.
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

27.12.2018 12:06 Reaguje na Jan Šimůnek
a) Ekonomie nepracuje s exaktními údaji.
b) Pokud svět poznáváte jen pohledem z okna a zbytek si domyslíte ve své bujné fantazii nemůžete se divit, že docházíte k scestným závěrům.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 18:33 Reaguje na Martin Jasan
Ekonomie jistě s exaktními údaji pracuje, minimálně ex post, kdy už jsou k dispozici. A používá při tom přesně ten matematický aparát, jehož nasazení oteplistické bláboly téměř vždy nepřežijí.

Víte, na téma nekompatibility toho, co slyším (za propagandu) a toho, co vidím na vlastní oči, existovala za socíku řada vtipů. Vidím, že je budu muset exhumovat z hlubin paměti.
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

27.12.2018 13:36
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
Odpovědět
JM

Josef Mozek

27.12.2018 14:52
Kašpárku, těch 15 000 vědců obhajuje teorii globálního oteplování, protože je to úžasné koryto s vyhlídkou nevyschnutí na mnoho let dopředu .
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

27.12.2018 17:44 Reaguje na Josef Mozek
To jste opravdu takový primitiv, že si to myslíte, nebo je to jen taková nablblá pózá?


Je podle vás jednoduché (koryto) vystudovat meterologii/klimatologii (např. na Matfyzu) nechat se zaměstnat v ČHMÚ, alternativě vystudovat v obdobné vzdělávací instituce ve světě a zaměstnat se v NOAA, NASA atp. Věnovat se tématu několik (desítek) let a provádět neskuteně komplexní modelování.

Opravdu jste používal mozek nebo jste přemýšlel pr..lí?
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 18:35 Reaguje na Martin Jasan
O tom, jestli něco vystudovali, nebo ne, řeč není. Řeč je o tom, že na globální oteplování se dobře shánějí velmi bohatě dotované granty, navíc formulované tak, že v podstatě nic moc vybádat nemusíte a stejně je splníte.
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

27.12.2018 17:55
Jen doplňuji: Mezivládní panel pro změny klimatu je vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN - Světovou meteorologickou organizací.

Za tvorba zpráv v IPCC není finančně ohodnocena (pro ty kteří, podle sebe soudím tebe, vydí za vším "koryto").

Doporučuji:
IPCC
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezivl%C3%A1dn%C3%AD_panel_pro_zm%C4%9Bny_klimatu#cite_note-4

Jak funguje IPCC
https://archive.ipcc.ch/organization/organization_structure.shtml#.UlNK7Y7Regw
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

27.12.2018 18:10 Reaguje na Martin Jasan
oprava: "vidí" (pro všechny, kteří mají puntičkářskou potřebu opravovat vše nepodstatné)
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2018 18:44 Reaguje na Martin Jasan
Práce v IPCC sice není formálně hodnocena, ale jistě soudruzi do toho Polska (a dalších destinací) nejeli za své a jistě si neplatili ze svého hotely, stravu atd. (a to se týká všech akcí, které tento orgán provádí). Když cenu těchto služeb spočtete, bude to sumička nikoli nezajímavá.

Navíc je členství v IPCC v podstatě "pracovní knížkou" (asi jako kdysi u nás průkaz KSČ) na získávání velmi bohatých grantů (viz můj komentář kousek výš).

Čili je to tak trochu jako s odpustky, proti nimž kdysi horlil Mistr Jan Hus: Odpuštění dala církev zadarmo, formálně se platilo jen za potvrzení, že to odpuštění bylo uděleno. Ale protože to samotné odpuštění bylo člověku ku exkrementu, šly (placené) "odpustky" na dračku.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist