https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nku-stat-si-v-ochrane-prirody-dava-cile-bez-sance-na-splneni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

NKÚ: Stát si v ochraně přírody dává cíle bez šance na splnění

29.4.2023 06:55 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zatímco se sází řada stromů, okolo železnic se každý rok kácí více stromů.
Zatímco se sází řada stromů, okolo železnic se každý rok kácí více stromů.
Ochranu přírody za více než šest miliard se rozhodl zkontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Zaměřil se zejména na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK), konkrétně na to, jak tyto instituce nakládaly v letech 2019 až 2021 s prostředky státu a Evropské unie určenými na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Odhalil přitom řadu pochybení, například cíle, které nemají šanci být naplněny nebo rezignaci MŽP na zápis předkupního práva k pozemkům. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) o tom informoval v tiskové zprávě. Kontrolní závěry jsou volně ke stažení.
 

NKÚ posuzoval hospodaření s finančními prostředky za více než šest miliard. Z toho pocházelo 5,15 miliard Kč z operačního programu Životní prostředí (OPŽP), další téměř miliardu vydalo MŽP v kontrolovaných letech ze státního rozpočtu.

NKÚ odhalil řadu pochybení: některé ukazatele, které slouží k posouzení úrovně plnění cílů programů MŽP a OPŽP, nebudou splněny. U národního dotačního Programu péče o krajinu (PPK) ministerstvo nestanovilo žádná kritéria pro jeho hodnocení a nesledovalo tak přínosy vynaložených prostředků.

A to přesto, že Program péče o krajinu je finančně nejvýznamnějším neinvestičním národním dotačním programem v oblasti péče o krajinu. MŽP nesledovalo přínosy poskytnutých peněžních prostředků a nemůže tedy vyhodnotit, zda podpora ve výši 759 milionů Kč přispěla ke zlepšení stavu přírody a krajiny.

Kontrola ukázala i na pochybení při zadávání veřejných zakázek. Některé nedostatky vyhodnotil NKÚ jako skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

Cíle programů MŽP a operačního programu Životní prostředí 2014–2020 nebudou podle NKÚ splněny v plném rozsahu. K posouzení úrovně plnění cílů OPŽP slouží mj. tzv. výstupové indikátory, které si samo ministerstvo stanovilo. Ze sedmi těchto indikátorů nebudou splněny čtyři. Tři z nich vykazovaly na konci roku 2021 plnění pod úrovní 10 % cílové hodnoty. Nesplní se tak např. předpokládaný počet opatření k omezení nepůvodních druhů, opatření pro podporu druhů a stanovišť a opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy.

U národního programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – od roku 2019“ nebude splněno šest z osmi cílových hodnot, tedy 75 % sledovaných indikátorů.

Dalším ze zjištění kontrolorů NKÚ je fakt, že MŽP nepodalo žádný návrh na zápis předkupního práva státu do katastru nemovitostí, čímž nepostupovalo dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V důsledku takového jednání dochází k převodům přírodně cenných pozemků bez uplatnění přednostní nabídky státu. Na tuto skutečnost upozornil NKÚ již při kontrole v roce 2018.

V kontrolovaném období let 2019–2021 obdrželo MŽP v rámci předkupního práva státu sedm nabídek ke koupi pozemků nacházejících se v národních přírodních rezervacích nebo památkách. U tří z těchto nabídek nedodrželo MŽP zákonnou 60denní lhůtu k vyjádření, ačkoliv mělo o výkup pozemků zájem. Stát tak některé pozemky v přírodně cenných lokalitách nevykoupil. U jedné nabídky prodávající nakonec uzavřel kupní smlouvu s AOPK i po uplynutí 60denní lhůty.

U některých příjemců podpory odhalila kontrola NKÚ nedostatky v plnění podmínek poskytnuté dotace či při zadávání veřejných zakázek. Např. AOPK porušila zásadu transparentnosti a zákazu diskriminace, neboť přímým zadáním jednomu dodavateli omezila okruh možných dodavatelů. Na základě smlouvy o dílo uhradila vybranému dodavateli v roce 2019 celkem 470 tisíc Kč a následně v roce 2020 už 2,3 milionů Kč. NKÚ vyhodnotil toto jednání jako skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

MŽP se k nálezům NKÚ vyjádřilo v tiskové zprávě, většinu jeho nálezů zasazuje do kontextu, v němž se jeví jako méně významné.

NKÚ dává závěry své zprávy do souvislosti s tím, že v Evropské unii se zásadně nezlepšuje stav evropsky významných přírodních lokalit ani druhů. Úbytek chráněných druhů a stanovišť se i přes dílčí úspěchy nedaří zastavit. Evropská komise odhaduje, že neplnění hlavního cíle „Strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2020“ způsobuje ekonomice EU každoroční ztráty v objemu 50 miliard eur.

Česká republika zaznamenává podobný úbytek biodiverzity jako celá EU. A se zhoršením fungování ekosystémů vzrůstá i citlivost vůči změně klimatu a nebezpečí zavlečení nepůvodních druhů.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (20)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.4.2023 07:30
Vůbec mě ta zpráva nepřekvapuje.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

30.4.2023 05:50 Reaguje na Karel Zvářal
mě spíš udivuje, že to někoho udivuje, mnoho z těch nesmyslů determinuje Bruselské snění.
Myslet si, že jiné státy na východ od nás je v plnění zeleného blouznění lépe asi není možné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.4.2023 09:12 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Tohle nemá nic společného s žádným Bruselem, to je čecháčkovský švejkistán. Kde vše rozumné a i potřebné, kdo nám někdo poskytne zdupeme, zkorumpujeme a prostě prošvejkujeme. Otázkou ale je, do jaké míry, co všechno se použije správně.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

1.5.2023 15:25 Reaguje na Pavel Hanzl
V jisté ne zrovna dávné době v jistém regionu jsem zažil, když se potřebovalo přírodě technicky pomoci, že místní podnikatelští boys se spojili ve snaze znechutit zakázku firmě, která za práci dostávala poměrně zanedbatelný obolus (v řádu desítek tisíc), zaměstnávala nepřizpůsobivé a sociální případy, ale i přes to uměla příslušný díl práce odvést, a dílo do termínu zhotovit a bylo funkční. Záhy po té, co ji šíbři vyštípali, nastoupily dvě velké stavební firmy a platby probíhaly v řádech desítek milionů na tomtéž. Tož tak, by řekl Masaryk. Upřesňuji, že se jednalo o pantáty z ODS, KDU-ČSL a pravicové spořádané občany.
NKÚ jen popsal to, co se děje pravidelně, a nejen v tomto případě.
Švejk by se tímto křivým obviněním cítil dotčen, věnoval se - jak známo - jinému oboru, přírodu ani stát neožebračoval.
<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.5.2023 17:27 Reaguje na rýpal lesní
Švejk dokázal ze všeho, co šlo skora, udělat kabaret. Pro přežití totality je to dobrý systém, ale v demokracii si my sami švejkujeme a shazujeme vlastní postupy, proto se pořád motáme dokola.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

19.5.2023 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Toliko upřesním, jak to vidím já, nejednalo se o švejkovinu, ale o švejkování v zájmu zlodějiny.
Dosti častý stav v pravicovém ráji.
<rl>
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.4.2023 08:14
PíáR o ochraně přírody pokračují pořád. Výkup pozemků do státního vlastnictví je prvotní z nejdůležitějších opatření. Skutek utek. I ta úvodní fotka je zavádějící, protože stromy u trati nemají co dělat.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.4.2023 08:25 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

30.4.2023 05:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
stromy za to nemůžou, proč je trestáme?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.4.2023 19:01 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Co to je trestat stromy. Dokáží vyrůst kdekoli, u trati, kam nepatří a i v kolejišti, kam nepatří vůbec. To přece néni trest, to je údržba trati aby fungovala.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.4.2023 16:25
Cíle vem čert. Hlavně že se prošustrují prachy.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.4.2023 16:50 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Odkloní správným směrem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.4.2023 09:07
Je tady zase vagón nicneříkajících řečí týkajících se zase jen byrokracie, ale praktické předražování těchto prací na x násobek nikdo neřeší. A právě tam, si myslím, se vyhazuje nejvíc peněz.
Např: pěkná tůňka, práce bagříkem na aspoň dva dny i porovnáním a osetí ploch trávou za nižší milióny korun atd.
Velmi hezký byl náklad několik vyšších desítek tisích za vysázení vrbiček u kousku nově revitalizovaného potoka. Pokud by poslali místního důchodce, aby nařezal proutky a nastrkal je do země, tak to mají ta tisícovku, kdyby neudělali vůbec nic, vrby tam stejně vyrostou stejně, jako u jiného potoka.
Dost mi to připadá ostudu na Czech Tech někdy za Paroubka, který nechal celou akci zmlátit policajty a soudní znalec spočítal škodu na travním porostu na nějakých šest? osm? (nevím přesně) miliónů korun. Ten sedlák neudělal vůbec nic a sklidil tam otavu normálně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.4.2023 20:50
Naprosto ve shodě s tím, co tady tvrdím dlouhodobě. Plní se na papíru a
hubou , v reálu je to doslova otřesné.
Nad nějakou spoluprácí se státem jsem po osobních zkušenostech např. devastace Králickéhoo Sněžníku a okolí, doslova zlomil hůl.
Je to házení perel sviním !
Odpovědět
rl

rýpal lesní

19.5.2023 09:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nerad to říkám, ale jste druhý. Prostě jste se také dožil životní zkušenosti. A obávám se, že takových je nás víc. <rl>
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

1.5.2023 16:23
"Úbytek chráněných druhů a stanovišť se i přes dílčí úspěchy nedaří zastavit." No, možná ve skutečnosti neznáme pravé důvody úbytku těchto druhů (nebo známe, ale nehodláme se vzdát výhod z nich plynoucích), a protože chceme za každou cenu jejich úbytek zastavit, financujeme opatření, která tyto důvody neřeší. Např. zalesněním orné půdy rozhodně nenahradíme zasakovací schopnost orné půdy, která skončila pod asfaltem skladovacího areálu. Zadotujeme proto zalesnění jiné orné půdy, ale objem vody, který odteče z vyasfaltované plochy, tím rozhodně nedonutíme k zasáknutí. A MŽP to má pravděpodobně stejně.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.5.2023 18:25 Reaguje na Marcela Jezberová
👍👍👍
Odpovědět
PK

Panda Kočičí

4.5.2023 11:35
No jo to je těžké,když např.Program péče o krajinu dělají úředníci magistrátu ve svém volném čase, nebo vůbec protože si nemohou dovolit přidat další povinnost,když jich je na oddělení málo. Úředníků na stav.urade je např.12 a na ochr.pr. 2 a přitom dostanou většinu stavební dokumentace ze stavebního k vyjádření,a do toho mají kácení stromů,vyjadřování se k územním planum všech obcích v místě,zvedají telefony a obsluhují lidí,co na úřad přijdou. Takže věřte mi,že lidi kteří studovali,aby chránili přírodu, nemají čas aby ji chránili.Myslim,ze je to všechno takhle schválně nastaveno,aby se města rozrůstala, a tím se starostove/primátori/zastupitele/radní zvedali v tarifní tabulce. Protože,když chcete zvednout množství úředníků na nějakém pracovišti rozhoduje o tom vedení města...12 lidi stav.urad, 10 územní plánování, 2 och.prirody...az se tohle narovná,pak bude čas dělat opravdu ochranu přírody.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.5.2023 13:31 Reaguje na Panda Kočičí
V Dánsku (asi 6 mil. obyvatelú je 93 obcí, které mají své ouřady. U nás jen v Jihočeském kraji je přes 600 obcí s ouřadem.
Tak čemu se čemu?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

19.5.2023 10:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Zaměstnanci úřadů spolu s dalšími tvoří právě ten 60% elektorát voličů těchto demokradických dezolátů (neplést si s odpůrci nelogičností a zlodějin, kteří jsou touto skupinou za dezoláty vydáváni a označováni). V Dánsku vědí, že priorita je občanská společnost a té slouží její zástupci, zde je to rozbujelá a rozežraná chátra navzájem se podporujících rodinných a zájmových mafií. <rl>
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist