https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/reakce-mzp-na-kontrolni-zaver-nku-k-ekologickym-dotacim-za-obdobi-2019-2021
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP: Reakce na kontrolní závěr NKÚ k ekologickým dotacím za období 2019 - 2021

2.5.2023 | PRAHA
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Ministerstvo životního prostředí bere na vědomí závěry nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu. Nutno zdůraznit, že NKÚ prověřoval období let 2019 - 2021. Současný ministr životního prostředí Petr Hladík se s výstupy seznámil a bude klást důraz na to, aby se odůvodněné výtky NKÚ v budoucnu neopakovaly.
 

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Zpráva NKÚ popisuje faktický stav programu, ale interpretace hlavních závěrů se jeví být nevyvážená s ohledem na stanovené cíle. Lze konstatovat, že přestože plnění indikátorů je aktuálně nízké, bude na konci programu u většiny indikátorů výrazně vyšší. Většina projektů totiž vykazuje plnění indikátorů až při předložení závěrečné zprávy o realizaci po ukončení celého projektu, neboť k dosažení cílové hodnoty dochází až po realizaci všech jeho částí. K vykazování nedochází průběžně během realizace. Nízké procento plnění některých indikátorů ke konci roku 2022 je tak způsobeno jak způsobem jejich vykazování, tak i jinou skladbou projektů, než bylo při přípravě programového období předpokládáno. Zdůrazňujeme, že jde o programové období 2014-2020. Pro další programové období 2021+ byl již kladen důraz na realističtější predikci nastavování hodnot indikátorů. Za klíčové však považujeme to, že NKÚ neidentifikoval žádné peněžní prostředky, které by byly vynaloženy neúčelně. Právě to si NKÚ definoval jako hlavní cíl ověřování.

Program péče o krajinu (PPK)

PPK má za sebou sedmadvacetiletou historii, každoročně vynaloží 150 – 300 mil. korun na obnovu české krajiny. Za tu dobu jsme z něj podpořili tisíce drobných projektů, ať už jsou to aleje či skupiny stromů, obnovené mokřady, druhově bohaté louky nebo budky pro ptáky. Interpretace NKÚ vychází z předpokladu, že příroda je jednoduchý mechanický systém a lze přesně stanovit, jak se bude v příštím roce vyvíjet. Nezávisle na tomto předpokladu se příroda neustále mění a její stav ovlivňuje celá řada faktorů, proto pro hodnocení nelze smysluplně stanovit jednoduché indikátory jako třeba pro výstavbu dopravní infrastruktury. Právě proto má AOPK ČR dlouhodobě vybudovaný systém plánování péče, sledování vývoje i jejích dopadů na zvláště chráněná území. Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků je třeba provádět v delších časových řadách a mnohem podrobněji. S kontrolory proběhla řada velmi otevřených jednání o způsobu zajištění povinností státu při péči o zvláště chráněná území. Závěry kontroly jejich výstupy nereflektují a výsledná interpretace se odchyluje od reálné situace. Více čtěte v tiskové zprávě AOPK ČR.

Zápis předkupního práva státu

Zápis předkupního práva do evidence katastru nemovitostí je možné podávat prostřednictvím návrhu na vklad teprve od 1. ledna 2022. Teprve od tohoto data platí naše novela zákona o ochraně přírody a krajiny stanovující listinu, na jejímž základě to lze provádět. Z výše uvedených důvodů ani nemohly být tyto zápisy do evidence katastru nemovitostí v kontrolovaném období 2019 - 2021 provedeny. Tím pádem nemohly být ani součástí kontroly.

Zadávání veřejných zakázek

Finance AOPK ČR vynaložila účelně, to ostatně konstatuje i NKÚ ve svém kontrolním závěru. Jednalo se o jednu z mnoha veřejných zakázek (studie Vliv chování dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů) v souhrnné výši 2,8 mil. Kč. AOPK ČR podala proti závěru NKÚ odvolání a za svým názorem si nadále stojí. Konkrétně se obě instituce neshodnou v otázce transparentnosti a dořešení celé věci je otázkou dalších jednání. Studie Vliv chování dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů byla pořízena jako podklad pro nastavení nové Společné zemědělské politiky. V době, kdy se studie připravovala, se předpokládalo schválení Společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2020. Nemělo tedy smysl plánovat studii, jejíž výsledky by byly známy až po tomto datu. Až když se otevřel časový prostor posunem schválení SZP a s ohledem na signifikantní výsledky první studie, rozhodlo MŽP o zadání další studie, aby získalo další argumenty. Obě studie se navzájem nepodmiňují, ani nespojují v jednu, každá existuje samostatně. Více čtěte v tiskové zprávě AOPK ČR.


reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist