https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prvni-zakon-roku-2020-nevyvolal-skoro-zadnou-pozornost.je-to-pritom-nejzasadnejsi-krok-ochrany-klimatu-na-desetileti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

První zákon roku 2020 nevyvolal skoro žádnou pozornost. Je to přitom nejzásadnější krok ochrany klimatu na desetiletí

15.1.2020 07:58 | PRAHA (Ekolist.cz)
Modernizační fond využívá finance, které znečišťovatelé platí za nákup emisních povolenek, ke snižování emisí skleníkových plynů a modernizaci energetiky.
Modernizační fond využívá finance, které znečišťovatelé platí za nákup emisních povolenek, ke snižování emisí skleníkových plynů a modernizaci energetiky.
První zákon vydaný v roce 2020 se týká takzvaného modernizačního fondu. Je to evropský balík peněz, z něhož bude Česká republika od příštího roku moct rozdělovat odhadem 120 miliard Kč na podporu energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, změny paliv v teplárnách, akumulace energie a bezemisních pohonů v městské hromadné dopravě. Využívá finance, které znečišťovatelé platí za nákup emisních povolenek, ke snižování emisí skleníkových plynů a modernizaci české energetiky.
 
Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) představuje tento zákon nejzásadnější krok pro ochranu klimatu v ČR na deset let.

„Pokud budou finanční zdroje z modernizačního fondu využity správně, urychlí v Česku dekarbonizaci. Česko během uplynulého desetiletí spíše prováhalo příležitosti k proměně energetiky. Podíl obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny stagnuje okolo 13 % a nové projekty zejména v posledních 10 letech nenarůstaly. Proto se může modernizační fond stát potřebným impulsem pro restart zelené energetiky,“ soudí Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.

Fond bude financován z dražeb povolenek v EU, vyhrazena pro něj budou 2 procenta celkového počtu povolenek pro období 2021–2030. Peněžní prostředky přidělené České republice z modernizačního fondu bude spravovat Státní fond životního prostředí.

„Vedle Zelené úsporám tu vzniká další nástroj na snižování emisí skleníkových plynů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti – ovšem v řádově větším měřítku. Podstatné také je, že modernizační fond nebude podporovat technologie, které spalují uhlí,“ komentuje vznik fondu Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP.

První vydaný zákon letošního roku ale nepopisuje fond do podrobností. „Zákon o emisním obchodování vymezuje modernizační fond velmi stroze,“ hodnotí dosavadní nastavení fondu energetický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký. „Určitě bude dobré, aby jeho fungování koordinoval řídící výbor po vzoru operačních programů,“ doplňuje Polanecký.

Měl by stát podporovat výstavbu nových solárních elektráren?
Měl by stát podporovat výstavbu nových solárních elektráren?

Při přípravě zákona se jednalo mimo jiné právě o vzniku takzvané rady fondu, na té ale zatím nenastala shoda. Debatovat se o ní tedy bude i nadále.

Ministerstvo životního prostředí ale představu o její podobě má. „V Radě modernizačního fondu budou zástupci MŽP, MPO, Ministerstva financí a SFŽP, ale oblasti a formy podpory budeme konzultovat s širším okruhem stakeholderů – od průmyslových asociací (Svaz průmyslu, Teplárenské sdružení, Komora OZE...) po zástupce samospráv (Svaz měst a obcí, Asociace krajů...),“ uvádí za MŽP Ondřej Charvát.

Podle neziskových organizací je modernizační fond dosud připravený jen velmi obecně. O podmínkách, za jejichž splnění se budou přidělovat peníze, se bude svádět velký boj v letošním roce. „Na peníze si budou chtít sáhnout i velké energetické podniky jako je ČEZ,“ myslí si Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Teprve nastavení podmínek a transparentnost přidělování finančních prostředků má zajistit očekávaný účinek na snížení emisního zatížení. „Aby běželo rozhodování o využití miliard, kterými bude fond disponovat, správně, měl by si stát zadat studii, která spočítá efektivitu investic na množství uspořených emisí. Důležitou kapitolou pro podporu je také zvyšování energetické účinnosti efektivity ekonomiky – úspory energie v podnicích a budovách,“ upozorňuje za Svaz moderní energetiky Martin Sedlák.

Jak se k modernizačnímu fondu staví velké energetické podniky?

„Energetika prochází největšími změnami za posledních několik desítek let. Rychlý přechod na nízkouhlíkové technologie nejen v oblasti elektřiny, ale také vytápění a dopravy, si vyžádá obrovské finanční prostředky,“ komentuje vznik fondu za Skupinu ČEZ tisková mluvčí Alice Horáková. „Vznik modernizačního fondu je proto jedním z klíčových kroků pro uskutečnění této ambiciózní vize. Pro provozovatele zdrojů v rámci systému EU ETS je právě modernizační fond zásadním nástrojem, jak realizovat investice do nových, nízkoemisních zdrojů, do nových technologií a do inovací“, uzavírá Horáková.

Střecha Národního divadla s hydroizolací a fotovoltaickými panely.
Střecha Národního divadla s hydroizolací a fotovoltaickými panely.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Další oslovené teplárenské a energetické podniky se nám do určeného termínu k tématu nevyjádřily.

Co konkrétně chce Česká republika z prostředků nového fondu podpořit?

„Předpokládáme, že modernizační fond bude podporovat změnu palivové základny v teplárnách (z uhlí na plyn, biomasu, odpady...), výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů (zejména na brownfieldech a zemědělsky nevyužitelné půdě), akumulaci energie, komunitní energetiku, energetické úspory v průmyslu a ve státních budovách a bezuhlíkovou hromadnou dopravu (bioplyn, vodík, elektřina),“ vypočítává Ondřej Charvát z MŽP. Peníze z fondu budou moct získat podniky, fyzické osoby i samosprávy.

„Financovat by se měly renovace veřejných i podnikatelských budov v Praze, kde nepůjdou využít nové evropské operační programy. K tomu by měl modernizační fond disponovat flexibilitou, aby mohl dofinancovat program Nová zelená úsporám, pokud na něm nebude dostatečné množství prostředků z národních výnosů emisních povolenek (tam se snižuje alokace ze 6 na 4 mld. Kč ročně),” doplňuje Petr Holub z Šance pro budovy.

Otázka, co podpořit a co již ne, bude tento rok zásadní. Že bude o čem jednat, naznačuje Martin Sedlák: „Ze strany vlády není informování o rámci projektů, které by měl fond podporovat, jasné. Například by dávalo smysl, aby fond podporoval výstavbu nových projektů solární elektráren, které by mohly vyrůst v oblasti bývalých povrchových dolů. Ovšem z ministerstva průmyslu zaznívá, že o podobné projekty nestojí. Přitom jde o nejlevnější cestu navyšování podílu obnovitelných zdrojů.”

Při posuzování, komu přidělit podporu, mají být zvýhodněny projekty v regionech postižených útlumem těžby uhlí, aby se v nich pracovní místa a podnikatelské příležitosti přesunuly do udržitelných oblastí. Část financí (podle vyjádření MŽP přibližně polovina) se má přednostně použít pro výrobce elektřiny, kteří jsou zapojení do systému obchodování s povolenkami (EU ETS).

„Ustanovení zákona o emisním obchodování, podle kterého mají část prostředků modernizačního fondu vázanou na derogované povolenky přednostně využít provozovatelé velkých zdrojů, brzdí soutěž o tyto konkrétní peníze. Oproti derogacím, jak jsme je znali v minulém obchodovacím období, je to ale přece jen pokrok,“ hodnotí tuto část zákona Karel Polanecký z Hnutí DUHA.

Evropská legislativa by podle MŽP měla být hotová ve druhém čtvrtletí letošního roku. V létě by programová dokumentace s detailními pravidly měla putovat na vládu. Vyhlášení první výzvy pro předkládání žádostí o podporu se očekává co nejdříve v roce 2021.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (77)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

15.1.2020 05:58
Problém je, že dekarbonizace a nízkouhlíkové zdroje (mimo jaderných) znamenají vyšší cenu elektřiny a menší spolehlivost jejích dodávek.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

15.1.2020 11:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Problém je, že to úplně převracíte na hlavu. Obnovitelné zdroje jsou asi třikrát levnější než jádro a to nepočítám nedostatečné odvody na likvidaci elektrárny, uložení odpadu či chronické podpojištění. OZE jsou intermitentní, ale to je řešitelné.
Odpovědět
sv

15.1.2020 20:27 Reaguje na Milan Smrž
A to jste si vycucal z kterýho prstu? Protože jsou oze parodie na elektrárny třikrát dražší, tak zemím, které do nich investovaly vystřelila cena elektřiny pro spotřebitele do nebes, viz německo, viz dánsko. Realita je přesně opačná. Třikrát dražší než cokoli jsou tzv. oze a na rozdíl od JE, které z každého vyrobeného kwh odkládají dostatek peněz na budoucí likvidaci, tak u oze parodií jejich budoucí likvidaci nikdo neřeší. TZv. podpojištění je rovněž blábol. Oze fanatici, si představují, že JE by měly být pojištěné na totální likvidaci s masivním poškozením okolí, ale na podobné katastrofy není pojištěno nic a nikdy, ani chemičky, petrochemické závody, muniční továrny nebo sklady, tedy provozy, nemluvě o oze bioplynkách které jsou mnohonásobně nebezpečnější než JE. Kdyby to bylo opačně, tak se prostě a jednoduše spotřebitel nedoplatí. Např. v roce 2013 ve městě West v Texasu vybuchal továrna na hnojiva, totálně zdevastovala okolí, včetně samotného města o mrtvých nemluvě. Z pojištění bylo možno uhradit pouze 10 % škod.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.1.2020 10:25 Reaguje na Milan Smrž
Naprostá pitomost. FV i větrné elektrárny mají podstatně kratší životnost. Musejí být silně dotovány (pro jaderné elektrárny stačí garance náhrady škod pro případ, že bruselští zelení fašisté zakážou jejich dostavění, případně provozování, což je podstatný rozdíl).
Navíc nemají povinnost ukládat z výdělku peníze na jejich ekologickou likvidaci (protože pak by se je nevyplatilo stavět a provozovat ani při současné úrovni dotací), takže jakmile doslouží, platí občané ze svých kapes lidskému odpadu, který tyto elektrárny provozuje, jejich likvidaci. A to nezmiňuji ani SF6, uvolňovaný z větrných elektráren, který je 23000krát a něco skleníkovější než CO2 a je v atmosféře stabilní po miliony let.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.1.2020 10:06 Reaguje na Milan Smrž
Až se ty shity přestanou dotovat, tak vám bude možné věřit. Do té doby vám nevěřím ani nos mezi očima.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

29.1.2020 12:38 Reaguje na Milan Smrž
Máte dobře vymyto zelenou propagandou.

Pokud by obnovitelné zdroje byly levnější než ty konvenční, tak už dávno není potřeba obnovitelné zdroje dotovat. A tím spíš ne mnohanásobky tržní ceny elektřiny z konvenčních zdrojů...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 16:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Hluboký omyl, právě nejlevnější nový energetický zdroj je právě fve, panely i baterie šly na desetinu ceny.
Nová fve s ročním výkonem jednoho bloku Temelína (asi 1050 MW) by v panelech stála asi 8 miliard Kč, tj celkově odhadem 10 mld. Záleží na kolika místech ČR by byla "rozprostřena". Navíc má prakticky nulovou údržbu a provoz, palivo má zadarmo a vůbec nepotřebuje přenosovou soustvu, což je minimálně polovina ceny.
Stavět nový blok vyjde minimálně 50x dráž.
Nevýhodou je "řídkost" energie a problém skladování, ale to se už řeší velmi svižně.
Odpovědět
ig

15.1.2020 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdy to bude vyřešené? :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 17:14 Reaguje na
Už dávno. Používají se bateriové komplexy, veliké setrvačníky, přečerpávací elektrárny (Dlouhé stráně), dnes vypadá velmi nadějně palivový článek na vodík, taky se používá "dlouhý drát" neboli "virtuální baterka".
Odpovědět
ig

15.1.2020 19:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to mluvíte o technologiích které existují v prototypech a experimentálních provozech, navíc v miniaturním provedení. Například Dlouhé stráně akumulují něco kolem 2 GWh, na pokrytí spotřeby Česka za jedinou noc by bylo potřeba 120 GWh. Aby se s tím dalo prakticky počítat (tak, abychom nemuseli mít vůbec žádnou jadernou elektrárnu), bude nutné umět akumulovat ještě násobně víc energie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 19:58 Reaguje na
Základem je diverzifikace. Střechy domků, živností, firem, skladů, supermarketů, logistických center, parkovišť a manipulačních ploch atd. můžou být pokryty fv panely. A právě s těmito malými akumulátory energie můžou být malé jednotky energeticky samostatné. A velké fabriky, velká města atd. pojedou na nastávající JE, případně na mikrozdroje JE. To je už dnes technologicky zvládnuté a vývoj jede velmi rychle.
Na přechodné období je klidně možné nechat nějakou uhelnou elektrárnu, která by jela jen listopad, prosinec, leden, kdy fve má mizerný výkon.
Odpovědět
ig

15.1.2020 20:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Základem je akumulace. Až ta bude zvládnutá, pak je všechno ostatní brňkačka :-) Stačí umět pro zemi velikosti Česka akumulovat pár TWh a jsme za vodou :-) Jenže tu akumulaci ani zdaleka nemáme, tak pořád spekulujeme jak tohle a támhleto...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:03 Reaguje na
Asi jsem se vyjádřil nejasně, protože jste mě nepochopil.
My nepotřebujeme vyrábět a ukládat nějaké terrawatty. Doba obrovských rumplováků a stovky kilometrů drátů a všeho podobného je už pryč.
Vývoj jde k diverzifikaci, v normálních zemí jedou už tisíce malých fve a ty si akumulaci řeší samy. Celé je to efektivnější, čistší a levnější. Ale méně pohodlně.
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.1.2020 21:28 Reaguje na Pavel Hanzl
helejďte, až mi ukážete ostrovní systém, třeba odlehlou vesnici, která jede na slunce a vítr, kde většina chalup topí ne-li přímotopy, tak aspoň tepelným čerpadlem, tak budu brát tyhle zmatené teorie vážně. a samozřejmě kde je nějakej ten průmysl, aspoň prášková lakovna nebo zámečnictví. a to ani po Vás nepožaduji elektrotraktor a elektrokombajn na polnostech okolo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 09:38 Reaguje na Lukas B.
Vše se rychle vyvíjí a ostrovních systémů jsou v ČR odhadem desítky. V USA je to snad standard.
Pokud z roku na rok cena fve jde až fatálně dolů, nemůžete přece po mě chtít, abych vám DNES ukázal hotové instalace.Pokud by to stát legislativně podpořil (což skutečně nečekám) tak bez jakýchkoliv dotací se začnou množit malé fve jak houby po dešti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.1.2020 12:01
Panely se nedotují vůbec a problém čínských koncentráků je problém Číny a ne náš.
Navíc fve panely se vyrábí v miliónových sériích prakticky automaticky a rozhodně ne v koncentrácích.
Fve panely vyrábí Amíci enebo Němci, ale jsou dražší.
Odpovědět
sv

15.1.2020 20:42 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou samozřejmě fantasmagorie. Masové využití baterií pro akumulaci = masová devastace životního prostředí způsobená těžbou nezbytných surovin a neekologickou výrobou, narůst ceny elektřiny na mnohonásobek oproti současné již tak dost vysoké ceně způsobené oze parodiemi. Setrvačníky pro akumulaci = neexistují ani prototypy natož nějaký v běžném provozu, i v případě jejich existence by cena opěte byla extrémně vysoká. Přčerpávací elektrárny = nutnost vystavět desítky nových "Dlouhých strání", jen v ČR, tedy zabetonovat vrcholky většiny hor chráněných územích. Jinými slovy jedni zelení aktivisti by podřezávali krky jiným zeleným aktivistům, znovu nemluvě o obřích nákladech na takovou výstavbu se samozřejmým dopadem na cenu elektřiny pro spotřebitele. Palivové články jsou opět drahé, ztráty jak díky elektrolýze, tak díky extrémně obtížnému skladování vodíku obrovské, výsledná cena elektřiny opět fantasmagorická.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:17 Reaguje na
Obávám se, že žijete někde na Paroubkově Marsu. Lithium se těží stejně, jako jakýkoliv jiný nerost (daleko ekologičtěji než ropa). Obrovské setrvačníky se používají zdcela běžně, třeba v New Yorku mají giga setrváky na magnetických ložiscích ve vakuu roztočené na nějakých 60 tisích otáček jako záloha pro případ balckoutu, nulové ztráty. Už snad někdy od 60. let. Žádné nové Dlouhé stráně stavět nemusíme, možností je něurékom. Palivové články se rozvíjí asi nejrychleji. Fve panely i lion baterie šly za posledních 10 let na desetinu ceny, palivové články čeká totéž.
Amíci z fve dnes dělají 1kWh za 62 halířů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.1.2020 18:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Těžba lithia je podstatně méně ekologická než ropy, protože Li je rozptýleno v těch těžitelných horninách v poměrně nízké koncentraci. A je tam spolu s toxickými látkami. Dá se to spíš přirovnat k těžbě zlata z podobných ložisek.

Na vypočtení kapacity "obrovského setrvačníku" stačí fyzika pro základní, max. střední školy (že je to nesmysl).
To už by byl účinnější a kapacitnější systém věží s obrovskými závažími (taky se to zkouší).

Cena FV panelů a lion baterií mohla jít nějakým dumpingem dolů, nicméně nahoru jdou náklady na jejich likvidaci. Palivové články na vodík narážejí na problém skladovatelnosti a silné nebezpečnosti tohoto plynu, paterně perspektivnější palivové články na metanol jsou zatím jen v prototypech (už několik let se to moc nepohnulo).
Odpovědět
sv

16.1.2020 20:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Takovou míru sebekritiky, bych od vás nečekal, marťane. V New Yorku se nic netočí, firma totiž, po té co vysála všechny dotace zkrachovala. Nikde nic podobného není a doposud se objevily pouze prototypy nebo návrhy. Nulové ztráty jsou vaše fantasmagorie, stejně tak jako "něurekom možností". BLáboly o tom jak cena baterií nebo fotovoltaik klesla klesla na desetinu, nebo co dělají Amíci, to už není ani fantasmagorie, to je hysterie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 09:46 Reaguje na
Obvinil jste mě ze lží a tak bych ráčil dodat důkazy a linky k relevantním informacím.
Odpovědět
sv

17.1.2020 18:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Když ráčíte dodat, tak je dodejte. Cucáte si z palce a žádný důkaz, žádný linky z vás prozatím nevypadl. Čekám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 20:30 Reaguje na
Vy jste mě obvinil ze lži, já vás ne. Ale stejně se s anonymy nebavím.
Odpovědět
sv

17.1.2020 22:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinými slovy doložit nejste schopen nic, marťane.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

29.1.2020 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nulové ztráty ? Vy si zasloužíte Nobelovku za hloupost...
Odpovědět

16.1.2020 07:53 Reaguje na Pavel Hanzl
milý pane Hanzle (ad příspěvek 15.1. 16:49), to, že si pletete jednotky a sčítáte jablka a hrušky je pro zastánce takzvaných OZE smutně typické až signifikantní. (instalovaný výkon nemá nic společného s rokem a roční výrobou, natož pak s rozložením výroby energie v čase). můžete do panelů a větrníků nainstalovat výkon třeba 150 temelínů, ale hlavně musíte řešit, co budete dělat, když bude čtrnáct dní zataženo a bezvětří. čili jak vyrobíte, zaplatíte a umístíte úložiště energie, a co budete dělat, když bude zataženo a bezvětří o den déle - čili k tomu zajistíte a zaplatíte záložní zdroj(e) se zásobou paliva. to není o tom odložit spuštění pračky na ráno. to je krapet složitější.

co jen je to za neznámou sílu, která pudí....diskutovat bez jakékoli orientace ve fyzice, kupeckých počtech a selské ekonomice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:34 Reaguje na
Nic si nepletu, ale nechci všechno omílat pořád dokola.
Tak napíšu úplně základní informace k výpočtu fve:
V našich končinách má slunce výkon 1kWp na 1 m2. Kilowatt peak je výkon energie za jasné oblohy kolmo na plochu.
Panely mají běžně účinnost 16%.
Takže jeden instalovaný kWp má asi 6 m2, tj. 3 běžné panely.
Jeden instalovaný kWp vyrobí za rok 1 MWh energie, tj 8x méně, než v jaderce nebo uhelné. Průměrný den z instalovaného 1kWp vyrobí jen 3 KWh, kdežto jaderka jede 24 hodin a dá tedy 24 kWh.
Přesně víte kdy slunce vyjde i zapadne, oblačnost je započítána průměrem.
Normálně dimenzovaná fve (panely jsou už velmi levné) má v létě přebytek výkonu, ale 3 měsíce v roce (listopad, prosinec, leden), vyrobí minmum. To je její hlavní slabost, jak uchovat energii z léta na zimu. Řešení píšu několikrát nahoře.
Odpovědět
ig

16.1.2020 18:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádné řešení nepíšete, to jsou jen fikce a vaše iluze. Kdyby to fungovalo, tak už to někdo má a vydělává na tom nehorázné prachy :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 09:43 Reaguje na
Samozřejmě to funguje ledaskde a kdo na tom co vydělává, to netuším. Ceny šly dolů nedávno a vstupní investici nikdo ještě nemá amortizovanou.
Odpovědět
ig

17.1.2020 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak řekněte ty konkrétní výrobky, jejich parametry a ceny. když víte, že to existuje, tak byste to snad mohl dát do placu? Nebo snad chcete nás nevěřící nechat navždy tápat v temnotách?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 16:22 Reaguje na
Najděte si katalogy a nabídky konkrétních firem, je toho plný internet. Navíc nevím, proč bych se měl vůbec bavit s nějakým anonymem.
Odpovědět
sv

17.1.2020 18:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Katalogy vašich fantasmagorií … no to mně vomej.
Odpovědět
ig

18.1.2020 21:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Navrhujete, abych _já_ dokazoval _Vaše_ tvrzení? Nomálně bych to pustil druhým uchem ven, takhle se odborná diskuse nevede, ale udělám výjimku: http://www.akumulace-energie.cz/savebox/
Je to náhodně vybrané z více (spousty :-)) nabídek, ale ty se moc od sebe neliší. Říkají Vám ty parametry něco? A potvrzují Vaše tvrzení? :D :D :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.1.2020 10:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Funguje to jen jako vysavač na dotace, tedy peníze z kapes daňových poplatníků, případně spotřebitelů normální elektřiny.
A provozuje to amorální póvl, kterému není stydno takto krást (byť je to alespoň částečně legální).

Až tu pojedou OZE bez jakýchkoli dotací, včetně nuceného přednostního výkupu, což je v podstatě také forma dotace, tak se můžeme bavit. Do té doby jste jen producent lživých žvástů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.1.2020 18:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Nebavíme se vůbec o žádných dotacích, tržní cena fve elektřiny je dnes v USA asi 62 halířů za 1 kWh, v Německu 1.54 kč.
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/66852/elektrarny-na-vitr-a-slunce-pry-uz-vyrabi-elektrinu-levneji-nez-elektrarny-na-uhli.html?fbclid=IwAR1oiyFJZ2Lfi0gUHul5k4yi8n2VL3IWG9Z4Az0Quhbkbv-B3YvEwglC1g0
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

29.1.2020 16:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejsme v Nevadě či Arizoně...
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.1.2020 13:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že žádný FW panel vám nevyrobí elektřinu v noci (a za oblačného počasí jí vyrobí podstatně méně, než na co je projektován) a žádný větrník vám nevyrobí elektřinu za bezvětří.
Jak se tak nyní dívám z okna: Silná oblačnost + námraza (FV panely vyrobí exkrement) a bezvětří (větrné elektrárny vyrobí druhý). Ekologové si to, s prominutím, mohou leda namazat na chleba.
Zato Dukovany (taky na dohled) spolehlivě jedou.

A skladování elektrické energie v době, kdy slunce svítí a fouká vítr, je technologicky naprosto nevyřešený problém, s výjimkou přečerpávacích elektráren, kterých bychom ovšem potřebovali tak stonásobek než co máme (a není kde je postavit). "Zázračné baterie" a podobné věci jsou naprosto stejná fikce jako druhdy perpetuum mobile.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 09:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Odpovídal jsem na tohle už několikrát, přečtěte si moje příspěvky jen k tomuto článku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.1.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Povídal jste jen nesmysly. vyjma přečerpávacích elektráren žádná v praxi použitelná technologie se srovnatelnou kapacitou (přičemž ani ty přečerpávačky ji zdaleka nemají dostatečnou, asi tak o dvas řády) tu prostě nic do praxe nasaditelného není.
"Odvážný projekt", případně "fungující prototyp" zvládne vyrobit kdejaký perpeťák. Doporučuji Součkovu knihu "Blázniví vynálezci" a v ní kapitolu o výrobcích perpetua mobile, většina vámi a dalšími zelenými aktivisty presentovaných projektů je přibližně na stejné úrovni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.1.2020 18:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud moje příspěvky považujete za nesmysly, tak nechápu, proč se mě na něco ptáte. Najděte si to sám.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

29.1.2020 16:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Zjevně nechápete, že jaderka vyrábí nominální výkon po 85% času, zatímco větrníky produkují ekvivalent 15% nepřetržitého výkonu a solárníky na tom nejsou o moc líp.

A že solárníky nepotřebují přenosovou soustavu, tak o tom slyším prvně. Co kdybyste to příště nejdříve probral se svým ošetřujícím lékařem ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 17:00
„Pokud budou finanční zdroje z modernizačního fondu využity správně".
Už dnes je jasné, že nebudou. Velká část našich i EU dotací v jakémkoliv oboru se využívají nesprávně, někdy se přímo rozkrádají.
Cesta je přitom poměrně dobře známá i vyzkoušená a třeba Rakousko tudy jde. Dost zásadní změnou daňového systému. U nás by to znamenalo zrušení "parazitních" daní i daní z příjmu (z práce) a naopak nasadit vysoké zdanění špinavých energií, případně další ekologické daně (jednorázové plasty atd.). Samozřejmě v rámci spotřební daně.
Fve nedotovat, ale nevybírat DPH ani cla za panely, baterie, měniče atd. samozřejmě nulovou daň na čistou elektřinu.
Jenže tohle je u nás absolutně nereálné.
Odpovědět
ig

15.1.2020 17:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Daně porostou ve všech oblastech a bude se zdaňovat i to, co ještě nikoho ani nenapadlo :-) Taková je realita.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 17:19 Reaguje na
To se jmenuje babišistán, ale s ekologií nebo klimatem to nemá nic společného.
Odpovědět
ig

15.1.2020 19:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Lidi si to tak přejí, Babiš jen plní to, čím ho voliči pověřili.
Odpovědět
Anyr

Anyr

15.1.2020 19:53 Reaguje na
A proto je demokracie nesmysl a bude překonána. Muhahaha!
Jen nevím čím. :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 19:59 Reaguje na Anyr
Totalitou, jiná možnost zatím není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 20:02 Reaguje na
Nepřejí. Miliónkáři se bouří a stále jich přibývá.
Odpovědět
jj

jan janeček

16.1.2020 10:22 Reaguje na Pavel Hanzl
ale ti ani neví proč se bouří!- vkastně ví protože jim to nekdo nakukal na základě polopravd nepravd a i lží-
Odpovědět
ig

16.1.2020 14:49 Reaguje na jan janeček
Na tom nezáleží, stejně to lidi Babišovi hodí i na další období :-(
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:35 Reaguje na jan janeček
Ví to velmi přesně, stačí se podívat na jejich web nebo jít na demonstraci.
Odpovědět
jj

jan janeček

16.1.2020 10:26 Reaguje na Pavel Hanzl
ano rakousko to dělá dobře, jádro u nás nechce, ale když jim zrovna energie chybí, bez mrknutí oka tu naši atomovou energií,se svojí vlastní protiatomovou hrdostí, z vesela přijmou
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 17:10
Fve ja daleko spolehlivější, než JE natož uhlí. Přesně víte předem, kdy slunce vyjde a kdy zajde se stoprocentní jistotou, s případnými mraky se počítá. Nemůže se pokazit bagr, nemůže vykolejit vlak s uhlím, nemůže vysadit turbína a hlavně nemůžou stávkovat zaměstnanci. Není ohrožena blackoutem. Tím, že je decenralizovaná na stovkách nebo tisících objektech, jakákoliv porucha nemůže být fatální.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.1.2020 17:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechci vám brát iluze, ale nejsem přesvědčen o tom, že současné alternativní zdroje by byly schopny elektrárny nahradit. Jako doplněk určitě, ale postavit na tom celoplošné zásobování el. energií se mi jeví v našich podmínkách dosti odvážné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 18:06 Reaguje na pavel peregrin
Odvážné to určitě je, ale Němci do toho jdou. Navíc ruší jádro, což já osobně skutečně nechápu. Ale OZE doplněné stávajícími JE a případně mikrozdroji JE (v odkazu) je zcela reálné.
http://www.osel.cz/10930-jadro-vraci-uder-startup-nuscale-vyviji-prevratny-maly-reaktor.html
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.1.2020 18:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci, jestli se nepletu, budou používat zemní plyn.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.1.2020 20:03 Reaguje na pavel peregrin
Jdou do OZE a paroplyn bude jen záloha.
Odpovědět
sv

15.1.2020 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci jsou do leda do krachu. Cíle tzv. energiewende, tedy omezení emisí co2, snížení ceny elektřiny a decentralizace výroby jsou dál než kdy před tím. S oze parodiemi na elektrárny se výroba centralizovala na severu Německa, cena elektřiny pro spotřebitle se od začátku energiewende zdvojnásobila, a emise co2 v lepším případě stagnovaly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:40 Reaguje na
Němčouři jen loni snížili emise co2 o 7%, mají už 48% elektřiny z OZE.
Tímho tempem budou v roce 30 skutečně na minimu, zatímco my neuděláme VŮBEC NIC (možná budeme pořád mudrovat nad dostavbou Temelína) a budeme platit těžké prachy za ropu, uhlí a ještě emisní povolenky a uhlíkovou daň.
Odpovědět
sv

16.1.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci snížili leda prd. Naopak v minulých letech v rámci tzv. energiewende postavili několik nových uhelných elektráren a otevřeli nový povrchový důl, včetně likvidace starého kostela (jako za bolševika). ANo, tímto tempem budou na minimu … svého HDP. Cena elektřiny, která už tak v Německu vystřelila do nebes se ještě zvýší a oxidu uhličitého budou vypouštět kolik vypouštěli. V Německu mnohokrát zaznělo, že cílů omezování co2 tímto způsobem nedosáhnou ani v roce 2030 ani v roce 2050. Zatímco v ČR podíl uhlí na výrobě elektřiny klesl pod 50 % tak v Německu stoupl nad 50 %, dříve tomu bylo naopak. I USA snížila díky přechodu na břidlicový plyn svoje emise víc něž Německo, nemluvě o jaderné Francii, která nechala co do emisí Německo daleko za sebou.
Odpovědět
ig

15.1.2020 20:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Záloha čeho? Vždyť _většinu_ času je produkce OZE hluboko pod nominálem: https://www.energy-charts.de/power_de.htm?source=solar-wind&year=2019&month=7
Odpovědět
ig

15.1.2020 21:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Reálně je to spíš tedy tak, že OZE občas ušetří práci klasice. Ne že by to bylo v principu špatně, buďme rádi za každou tunu uhlí kterou nespálíme, ale nedá se tvrdit, že OZE až na drobnosti stačí :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:41 Reaguje na
Máte asi stré informace, vývoj dnes jede velmi rychle.
Odpovědět
ig

16.1.2020 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Mám úplně čerstvé informace, však se podívejte na ten graf. Nebo myslíte, že jsem ho nakreslil v Illustratoru nebo že ho zfalšovali rovnou ti Němci, aby to vypadalo blbě? Vždyť to dokazuje, že _nemáte_pravdu_, technologie jsou tam kde jsou, žádný zázračný vývoj se nekoná, jsme rádi za pár procent za desetiletí. A v noci furt nesvítí slunce a když nefouká tak se větrníky furt netočej a terawatthodiny furt nikdo ve stodole neskladuje :D Máte to tu černé na bílém, tak co pořád bájíte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.1.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci šli radostně i za Hitlerem. Je to stádní národ, který půjde za jakoukoli "velkou myšlenkou", bez uvažování o tom, jestli je to nesmysl nebo dokonce zločin.

Navíc bezuhlíkaté jaderné elektrárny nahrazují zemním plynem, tedy výrazně zvyšují svou produkci CO2. A působí jako Putinova pátá kolona, protože ten plyn je z Ruska.
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.1.2020 13:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Němci jsou takový důkladný národ. když už dělají chyby, tak ukázněně a žádné malé chyby. zlatí lemplové proti nim! (frantíci, taliáni, my....)
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.1.2020 18:07 Reaguje na Lukas B.
Byla by to sranda, kdyby to tak nebylo. Nicméně proces s Eichmannem názorně ukázal, že to sranda není.
Odpovědět
jj

jan janeček

15.1.2020 21:10
hlouposti nikdy nevyvolávají zájem, i když je na základě demagogie vyhlásí kdokoliv
Odpovědět
JK

Jan Křížek

15.1.2020 21:57
Dekarbonizace?
Jak prostoduché... Zakažte elektroauta dokud je čas...
Jednak za nárůst CO2 je zodpovědná právě elektřina a za suchou půdu je zodpovědná právě elektřina. Budujete katastrofu a ještě se plácáte po ramenou.
Lituji naše děti, jak jim krátkozraká rozhodnutí znepříjemní život.
A teď, proč:
Vezměte průhlednou plastovou kouli od nějaké bonboniéry a vložte do ní několik železných kuliček. Kouli poté několikrát omotejte izolovaným vodičem a konce vodiče připojte na 12V baterii. Pohnuly se kuličky?
Elektromagnetické pole elektrických rozvodných sítí je tak siné, že posunuje osu geomagnetického pole. Každé geomagnetické pole má vrstevnice, které se vlivem elektromagnetického pole elektrických rozvodných sítí velmi mění. Tyto vrstevnice mají svůj význam pro ekosystém koloběhu vody v přírodě. Oblačnost se vytváří právě v takové vrstevnici, protože molekuly vody jsou diamagnetické, jsou magnetickým polem Země odpuzovány právě do těchto vrstevnic a v těchto vrstevnicích je vlivem vodní pára udržována nad planetou v rovnovážném stavu, přestože je těžší. On je ten proces trochu složitější, ale nás teď zajímá ta část nad Českem. Ta správná vrstevnice se posune a jsme slušně řečeno v pytli. Protože déšť, voda, která reguluje obsah CO2 v ovzduší přestane kropit...
Vítejte v realitě a přestaňte podporovat hlouposti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.1.2020 17:44 Reaguje na Jan Křížek
Já slyšel, že Rakušáci staví větřáky proto, aby mohli hnát špačky na naše vinice.
Ale bez čuriny, vodní pára je lehčí než vzduch, jinak by koloběh vody vůbec neexistoval.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

16.1.2020 18:27 Reaguje na Pavel Hanzl
U Země je lehčí a je to vodní pára, ale trojný bod je 3°C a dnes je 0°C. O 1000 m výše je cca -6°C. To už pára nebude... Ale babička by tomu mohla uvěřit...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.1.2020 20:33 Reaguje na Jan Křížek
Vzduch nasysený vodou je lehčí než vzduch suchý. Na tlaku a teplotě nezáleží. To je vahou molekul.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

18.1.2020 13:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože je voda diamagnetická a je odpuzována každým magnetem, takže je vlastně na kterékoliv planetě přesně zvážit nereálné. Jinak jsou krystalky ledu 760 krát těžší než atmosférický vzduch. To co jsem výše popsal, je vlastně Meissner-Ochsenfeldův jev za velmi příznivých teplot.
Odpovědět
ig

18.1.2020 13:19 Reaguje na Jan Křížek
Promiňte, ale jen na sebe bez ladu a skladu vršíte fyzikální termíny. Meissnerův-Ochsenfeldův jev se týká jen supravodičů, trojný bod vody je 0.0075 °C (dá se změřit přesněji, ale nedá se posunout o tři stupně) atd.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.1.2020 01:14 Reaguje na
Moje chyba. Místo nuly jsem dal trojku a nezkontroloval jsem si to...
Skutečně myslím přírodní supravodič. Tvoří ho vrstvy geomagnetického pole. Nejznámější popsané vrstvy jsou radiační Van Allenovi pásy.
Počátek je koncentrovaným zdrojem stejného náboje, což způsobuje na pólech Rayleiho nestabilitu a způsobuje přírodní elektrosprej. Oproti tomu v řezu rovinou rovníku je jev opačný a náboj směřuje k Zemi.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.1.2020 10:36 Reaguje na
Moje chyba. Místo nuly jsem dal trojku a nezkontroloval jsem si to...
Skutečně myslím přírodní supravodič. Tvoří ho vrstvy geomagnetického pole. Nejznámější popsané vrstvy jsou radiační Van Allenovi pásy.
Počátek je koncentrovaným zdrojem stejného náboje, což způsobuje na pólech Rayleiho nestabilitu a způsobuje přírodní elektrosprej. Oproti tomu v řezu rovinou rovníku je jev opačný a náboj směřuje k Zemi.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

29.1.2020 12:36
Jen další peníze, které budou prakticky bez většího efektu rozházeny.

To, co je potřeba dotovat, je u neefektivních technologií vývoj. Nikoli jejich nasazení, které nás bude stát obrovské peníze a benefity pro životní prostředí budou minimální...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist