https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-eu-prichazi-konec-ery-amalgamovych-zubnich-vyplni.rtut-se-ma-postupne-zcela-prestat-pouzivat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V EU přichází konec éry amalgámových zubních výplní. Rtuť se má postupně zcela přestat používat

9.2.2024 12:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Dne 8. února se uskutečnilo trialogové jednání o revizi evropského Nařízení o rtuti, týkající se postupného ukončení používání zubního amalgámu a zákazu výroby, dovozu a vývozu několika produktů obsahujících rtuť, včetně určitých typů světelných zdrojů. Návrh se zaměřuje na zbývající použití rtuti v produktech s cílem zcela vyřadit rtuť z použití v rámci Evropské unie. Informuje o tom Arnika.
 
Tento návrh předložila Komise a Parlament jej schválil v prvním čtení. Rada pouze požaduje dvouletou výjimku pro několik zemí, kde je zubní amalgám převažujícím materiálem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

„Jsme moc rádi, že členské státy dosáhly velmi progresivního kompromisu. Česká republika souhlasila se zákazem používat zubní amalgám o 5 let dříve s tím, že si vyjednala výjimku na 2 roky do té doby, než se podaří zajistit hrazení jiných zubních výplní než těch amalgámových z veřejného zdravotního pojištění,“ říká Karolína Brabcová, odbornice na toxické látky organizace Arnika.

Zatímco stávající pravidla již zakazují používání zubního amalgámu k ošetření zubů u dětí mladších 15 let a těhotných nebo kojících žen, novela rozšiřuje zákaz na všechny obyvatele EU. Rada zachovala Komisí navržené datum úplného ukončení používání amalgámu v EU, tj. 1. leden 2025, s výjimkou případů, kdy zubní lékař považuje použití amalgámu za nezbytně nutné k řešení specifických zdravotních potřeb pacienta.

Zavedla však dvouletou výjimku pro ty členské státy, v nichž by jinak byly osoby s nízkými příjmy socioekonomicky nepřiměřeně postiženy datem vyřazení 1. ledna 2025. Tyto členské státy budou muset zdůvodnit, proč výjimku využívají, a oznámit Komisi opatření, která hodlají zavést k dosažení postupného ukončení do 1. ledna 2027. O výjimku požádalo Česko, Slovinsko a Bulharsko.

Florian Schulze, výkonný ředitel Evropské sítě pro environmentální medicínu a přední odborník na zubní amalgám v rámci procesu zainteresovaných stran v EU, vysvětluje: „Téměř polovina členských států EU již jeho používání vyřadila nebo snížila na méně než 1 %. Bylo prokázáno, že alternativy jsou účinné, dostupné a cenově přijatelné. Používání zubního amalgámu se stalo zbytečným. Konečně končí jedna éra.“

Evropská komise provedla již v roce 2020 rozsáhlou studii, jejímž cílem bylo posoudit možnost postupného ukončení používání zubního amalgámu do roku 2030. Došla k závěru, že takového vyřazení by bylo možné dosáhnout již do roku 2025, což by znamenalo větší přínos pro životní prostředí i veřejné zdraví.

Nařízení EU o rtuti je klíčovým nástrojem k naplňování Minamatské úmluvy, mezinárodní smlouvy, která chrání lidské zdraví a životní prostředí před nepříznivými účinky rtuti. Úprava nařízení z roku 2017, která se týká celého životního cyklu rtuti, přispívá k cíli EU omezit a postupně ukončit používání, výrobu a vývoz rtuti a rtutí přidaných výrobků.

„Po více než deseti letech diskusí byl zákaz konečně odsouhlasen. Je to začátek nové éry - kdy zubní lékařství bez rtuti bude pravidlem, nikoli výjimkou, a všichni na něj budou mít právo,“ říká Charline Cheuvartová, která se tématu rtuti věnuje pro European Environmental Bureau.

Komise navrhla cílenou revizi nařízení v červenci 2023, aby se zabývala zbývajícím používáním rtuti v EU s cílem dosáhnout nulového znečištění. Navržené změny vedou k úplnému zákazu používání, výroby a vývozu zubního amalgámu pro zubní ošetření a některých typů rtuťových lamp.

Používání rtuti nepředstavuje místní problém, ale mezinárodní hrozbu, protože rtuť se přenáší přes hranice v atmosféře a ve vodních tocích a všichni ji do sebe dostáváme zejména díky kontaminaci ryb. V EU je 40 % povrchových vod kontaminováno rtutí, což představuje riziko pro ptáky a ve vodách žijící savce, kteří se živí kontaminovanými rybami nebo korýši (EEA 2018), a ohrožuje lidskou spotřebu ryb. Arnika v této souvislosti poukázala na znečištění rtutí v rybách i na českém trhu např. v průzkumu v Praze v roce 2019.

Mezi evropskými zeměmi je česká pozice spíše minoritní. Pro výjimku z nařízení hlasovala jen část českých europoslanců. „V Evropském parlamentu jsme hlasovali pro zachování zákazu používání amalgámových plomb od roku 2025. Pro odložení zákazu neexistuje prakticky žádný důvod. Zákaz používání povede k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu zdravotnictví a zároveň sníží emise rtuti do životního prostředí,“ říká český europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

Nakonec schválená výjimka pro Česko ovšem znamená další 2 roky, kdy se bude rtuť hromadit v odpadech z ordinací, kdy budeme řešit, kam s takovým nebezpečným odpadem, a kdy budou pacienti a lékaři zbytečně vystaveni emisím rtuti. Náklady na likvidaci znečištění rtutí ze zubních amalgámů budou platit čeští daňoví poplatníci. Zubní amalgám je přitom podle valné většiny členských zemí EU nevhodný a zdraví a životnímu prostředí škodlivý léčebný postup. Arnika chápe, že zejména starší zubaři nechtějí přejít na alternativní zubní výplně, nicméně se domníváme, že klíčový je přístup zdravotních pojišťoven.

Ze zkušeností ostatních států vyplývá, že základní podmínkou úspěšného vyřazení dentálního amalgámu z praxe českých zubařů je proplácení zubních výplní alternativními materiály, a to všech zubů a u všech věkových skupin. Národní plán týkající se opatření používání zubního amalgámu z roku 2019 již počítá s jednotnou úhradou zubních výplní bez ohledu na materiál, která by měla být k dispozici nejpozději od 1. ledna 2025. Jakmile budou mít pacienti možnost volby, a to hrazené ze zdravotního pojištění, nebude po zubním amalgámu poptávka.

Toxické lampy EU se již nedostanou do rozvojových zemí

EU přestane do června 2026 vyvážet výbojky s přídavkem rtuti, které jsou na domácím trhu již zakázány. Tato opatření nejen ukončí vývoz do zemí s nízkými a středními příjmy, ale také zajistí větší přínosy pro zmírnění dopadů na klima díky bezrtuťovým a energeticky účinným alternativám.

„Velmi vítáme, že se EU rozhodla zaujmout vedoucí postavení a zakázat své vývozy dříve, než se na celosvětovém zákazu dohodly smluvní strany Minamatské úmluvy. Je to jasný signál, že EU chce skoncovat s dvojími standardy a dává přednost globálním přínosům pro životní prostředí a zdraví před ziskem,“ říká Elena Lymberidi-Settimo, manažerka pro politiku European Environmental Bureau.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

9.2.2024 13:17
Lidi neplivejte ty amalgámové plomby do potoka. Sežerou je ryby pak rybu sežere mořský orel a neštěstí je na světě.
Tak fajn, že jsme zakázali vyvážet zářivky z Evropy. Tím pomůžeme našim kamarádům číňanům, oživit jejich skomírající ekonomiku. Budou tam moci dodávat zářivky z jejich naprosto eko bio továren. Vivat osvícení úředníci EU.
Odpovědět

vladimír šmídl

9.2.2024 15:10 Reaguje na DAG
Zářivky a výbojky nové konstrukce mají do 5 mg rtuti.Narva v Erbisdorfu má sice (ekonomicky oddělený) provoz, kde se sejdou vysloužilé světelné zdroje,ale v průvodním filmu pro exkurze uvidíte jen zpracování vysloužilých plomb, nicméně i luminofor má svoji cenu.(vypočtěte objem 5 mg rtuti v zářivce, když litr váží 13,6 kg).Někdo by mohl dodat, jak probíhá těžba zlata v Číně amalgamovým způsobem s důrazem na recyklaci rtuti.
Odpovědět
PE

Petr Elias

9.2.2024 13:28
Opravdu si nějaký blbec v dnešní době nechá dát obyčejnou plombu? :)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.2.2024 14:19 Reaguje na Petr Elias
Plastové vydrží asi tak rok, než se okoušou. Bohužel amalgamové, co vydrželi desítky let, se už asi 10 let nedávají.
Odpovědět
HH

Honza Honza

9.2.2024 14:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
amalgánová plomba byla kvalitnější, více čistila zub i když zubař kvůli bolesti nemohl kaz úplně vrtačkou vyčistit a byla jedovatá jen do zatvrdnutí.
Ale i dnešní bílé plomby jsou kvalitní a důležitější než ochrana pacienta je nebezpečí při manipulaci s jedem.
Odpovědět

Radek Čuda

9.2.2024 15:28 Reaguje na Honza Honza
Ta manipulace je za současných podmínek (uzavřený prostor, kapsle) zcela bezpečná, to by se někdo musel fest snažit nebo být jooo dřevák ... ale v tom případě by měl pacoš úplně jiné starosti, než rtuť:-).
Odpovědět
PE

Petr Elias

9.2.2024 14:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co to je za blbost? Mám jen kompozit a nikdy s tím nebyl problém. :D
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.2.2024 15:33 Reaguje na Petr Elias
No váš kompozit je na namáhané ploše? Moje zkušenost je ta, že musím mít již čtvrtou obnovu. Kolikrát to ty dva kousací zuby vydrží nevím. Na šrouby do čelisti nemám.
Odpovědět
PE

Petr Elias

9.2.2024 15:43 Reaguje na Slavomil Vinkler
Mám kompozit i vzadu a drží... :D
Odpovědět

Radek Čuda

9.2.2024 16:07 Reaguje na Petr Elias
tak ať vám to vydrží co nejdéle. To jako fakt. Nicméně je pravda, že zejména u těch stoliček je ten amalgám zatím obecně trvanlivější než kompozit. Samozřejmě za předpokladu kvalitního materiálu a správného postupu. Ale ty rozdíly jsou dnes už tak malé, že je to při dodržení výše uvedeného jedno a s amlg se stejně už skoro nikomu nechce dělat (pokud to vůbec umí:-).

Problémy jsou ale u těch levnějších materiálů, kdy to s tou trvanlivostí fakt nemusí být úplně paráda a ne každý si může dovolit připlácet. V těchto případech ten amlg smysl dává.
Odpovědět

Radek Čuda

9.2.2024 15:09 Reaguje na Petr Elias
U některých indikací jsou a-plomby vhodnější a je u nich lepší prognóza "trvanlivosti". To není lautr nic proti kompozitům, ale jak jsou fajn, tak také mají svá omezení. Tohle by se mělo primárně nechat na lékařích a pacientech.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.2.2024 16:37 Reaguje na Radek Čuda
Pokud vám zubař poví, že amalgámy hrazené pojišťovnou nedělá, tak vám nezbývá nic jiného, než zacálovat bílou plombu. Pacient není pánem, ale zubař, který diktuje druh plomby a taky cenu. Odmítnete a můžete si hledat jiného zubaře, který vám poví totéž. Nač dělat něco levně, když
to lze dělat dráž a opakovaně po tom opotřebování !
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

10.2.2024 09:54 Reaguje na Radek Čuda
Můj známý zubař mi říkal, že dříve se mluvilo pouze o případech "přecitlivělosti na amalgám" a dnes už jsou prokázány případy, které jasně dokazují "přecitlivělost" na některé druhy bílých výplní, které se projevují podobně jako kontaktní alergeny.

Rozhodující asi bude, co na to zdravotní pojišťovny, ne?
Odpovědět

Radek Čuda

9.2.2024 15:25
Je příznačné, že v je stanovisko kde koho, včetně Kolaji, který je na stomatologii fakt expert, a zcela chybí stanovisko stomatologické komory, resp. se člověk musí prohrabat až na konec dokumentu v odkazu, aby dozvěděl, že Když Kolaja tvrdí "Zákaz používání povede k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu zdravotnictví ..." tak prostě kecá.

Z pohledu zdraví jak pacienta, tak ošetřujícího lékaře není při soudobé formě aplikace riziko lautr žádné.

A prdel bude jak moc se boudou ZP ochotny/schopny plácnout přes kapsu při úhradě alternativy plně hrazené z pojištění.

Odpovědět
pk

pepa knotek

10.2.2024 08:20
Jakmile začnou politici mluvit do stomatologie, určitě to dobře dopadne - teď ještě tu o Červené Karkulce.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist