https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-programovem-prohlaseni-vlada-slibuje-dva-nove-narodni-parky-ozdraveni-ceskych-nebo-odklon-od-uhli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda slibuje dva nové národní parky, ozdravení českých lesů nebo odklon od uhlí. A stopku kanálu Dunaj - Odra - Labe Aktualizováno

7.1.2022 13:48 | PRAHA (ČTK)
Foto | Macciani / Vlada.cz
Vládní koalice chce do konce letošního roku předložit návrh na ústavní ochranu vody. Plánuje i novelu zákona o ochraně půdy a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí. Do polovinu roku 2022 kabinet chce předložit dopadové studie pro návrhy vyplývající z tzv. Zelené dohody pro Evropu. Vláda slibuje zastavit práce na přípravě kanálu Dunaj - Odra - Labe. Vyplývá to z programového prohlášení vlády. Proti koaliční smlouvě prohlášení nezmiňuje například zdvojnásobení plochy nejpřísněji chráněných území či přímou podporu rozšíření zálohování obalů.
 

"Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody," stojí ve vládním prohlášení.

Jako prioritu dokument uvádí i zadržení vody v krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Vláda slibuje, že podpoří tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých nádrží, ochrany biotopu a revitalizace toků. Vznik nových vodárenských nádrží má být povolen jen výjimečně pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Koalice dále plánuje revizi předpisů ohledně šetření a likvidace ekologických havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. "V roce 2022 navrhneme příslušné změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody," uvádí prohlášení.

Další prioritou je omezení degradace půdy a zpomalení úbytku zemědělské půdy. "V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin," slibuje koalice. Plánuje také vyhodnotit účinnost protierozní vyhlášky, platné od července 2021, a případně přijmout další opatření k ochraně půdy před vodní a větrnou erozí. Nynější vyhlášku zástupci ekologů a někteří odborníci kritizují jako nedostatečnou.

Koalice zopakovala, že Zelenou dohodu pro Evropu vidí jako příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistších zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku a zlepšit životní prostředí. Slibuje ale, že při vyjednávání konkrétních opatření zohlední možné sociální dopady a podmínky Česka. Do poloviny letošního roku mají vzniknout dopadové studie pro jednotlivé návrhy

Koalice také zmiňuje přípravu nové Politiku ochrany klimatu, která zohlední cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. "Politika bude připravena v úzké součinnosti s aktualizací Státní energetické koncepce tak, aby oba dokumenty vláda projednala v roce 2023," stojí v prohlášení. V ochraně klimatu kabinet slibuje i podporu fotovoltaických zařízení na nejméně 100.000 střechách do roku 2025.

Koalice dále podporuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Národního parku Soutok.

Snížení znečištění ovzduší chce kabinet docílit např. urychlením přípravy budování vysokorychlostních tratí, dokončení obchvatů měst, další podporou výměny neekologického vytápění v domácnostech a omezením udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.

Ohledně odpadů prohlášení mimo jiné uvádí, že koalice podpoří zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek. Zváží také zavedení dalších systémů zálohování obalů - například na PET láhve.

Vláda slibuje, že bude "vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033."

"Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích," slibuje dále vláda.

Vláda slibuje zastavit práce na projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. "V místech, kde nebude účelné plánovat budoucí vodní díla, uvolníme současnou územní ochranu. Budeme naopak podporovat rozvoj šetrné vodní dopravy na stávajících tocích," slibuje vláda.

Programové prohlášení vlády naleznete na webu vlády.

Výběr bodů z programového prohlášení vlády

- Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody.

- Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

- Provedeme důkladnou revizi právních předpisů v oblasti šetření a likvidace ekologických havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami a v roce 2022 navrhneme příslušné změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.

- Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.

- Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu. V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin.

- Do první poloviny roku 2022 připravíme dopadové studie pro jednotlivé návrhy (vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu, pozn. redakce) a totéž budeme iniciovat i vůči Evropské komisi.

- Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (26)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.1.2022 14:26
Jsem tak trochu na rozpacích - lesy, voda, půda ,ochrana krajiny - skvělé.

Za nesmysl považuji odklon od uhlí do r. 2033, tedy za jedenáct let. Čím to nahradí ? Jádrem ne, tak zbývá jenom zemní plyn. A ten budeme nakupovat na burze ? Apage Satanas !

Absolutní nepochopení základních pouček fyziky, ekonomie a aritmetiky na úrovni druhého stupně základní školy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 16:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Třeba se konečně rozjede výstavba OZE.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.1.2022 14:29
Konec DOLu (tunelu)? Tak to je super. :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.1.2022 15:59 Reaguje na Petr Eliáš
Na internetu byla studie, která uváděla, že stejný objem nákladu, který by se na na kanálu DOL převezl, jsou schopny odvézt dva nákladní vlaky denně na trati, která už existuje. Z toho pohledu se výstavba kanálu DOL jeví jako neskutečná pitomost, protože by se prošustrovalo minimálně 800 miliard a zabrala by se velká plocha zemědělské půdy. Navíc údržba kanálu by byla mnohem dražší než údržba té trati.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 16:07 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jistě, byla to pitomost z opilecké hlavy našeho parapresidenta. On má bytostnou potřebu téhle zemi maximálně škodit, naštěstí to většinou zdupe.
DOL, Sputnik, Ruský vliv, miliardy z Číny, Vrbětice, pozvání od Trumpa atd. atd. atd., všechno naštěstí v čeřenu.
Ale mezi těmi, kdo naši zem poškodili nejvíc, je jasná jednička. Jen ostuda s novičokem nás stála bambilión....
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.1.2022 17:01 Reaguje na Petr Eliáš
Splavnění Labe do Pardubic s jezem pod Ústím a Odra do Ostravy, však každopádně postavit.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.1.2022 17:56 Reaguje na smějící se bestie
Možná nám to EU dokonce nařídí a zainvestuje. Poláci mají
na úsek do Bohumína(Ostravy) vypracovány plány a podali
údajně žádost o dotaci k EU.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.1.2022 19:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Jo a uměj si to okecat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.1.2022 15:10
Jako všechno dobrý, ale s tím Křivoklátskem nevím ... obce v tom regionu z to většinou moc nadšené nejsou.

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/chko-krivoklatsko-plany-vyhlaseni-narodni-park-omezeni-zakon.A210707_616032_praha-zpravy_klu
Odpovědět
Sl

Slovan

8.1.2022 13:31 Reaguje na Svatá Prostoto
U Křivoklátska to z pohledu ochrany přírody má smysl. Udělat z centrální části Křivoklátska NP a "nárazníková zona" by byla CHKO. Nic by se nerozšiřovalo a ten NP by se reálně týkal jen obce Karlova Ves. Zbytek by ležel mimo území obcí.

Mě se však nelíbí myšlenka NP Soutok. Ta oblast se tu jednu dobu řešila celkem dost a zde se shodnu mj. s Mojmírem Vlašínem, že pro tu oblast je nejideálnější formou ochrany vznik CHKO s citlivými lidskými zásahy (bez použití chemie, holosečí apod.), protože tuto oblast reálně pozitivně ovlivnila citlivá lidská péče zejména v minulosti. Byl bych tedy rád, kdyby se stát snažil na Soutoku o vznik CHKO a ne NP, Stejně tak bych byl rád, kdyby stát podpořil vznik CHKO třeba v Krušných horách, kde o to stojí mj. oba kraje a mělo by to pozitivní vliv na celou oblast.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.1.2022 16:19 Reaguje na Slovan
Já tam ten NP nepotřebuji, ale současně by mi nijak netrhal žíly. Primárně by si ale měli místní říci, zda jej tam chtějí a v jaké podobě a za jakých podmínek.

Soutok neznám a tak nevím.
Odpovědět
os

orb slavík

7.1.2022 15:37
Snad se jim to podaří uskutečnit.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

8.1.2022 13:06 Reaguje na orb slavík
Křivoklátsko je a okolí Berounky je moc pěkný kout...doufám, že se zkusí schválit CHKO Krušné hory...
Odpovědět
kk

karel krasensky

7.1.2022 16:12
Hlavně nevěřte tomu,že se měl vubec někdy nějaký kanál D-O-L stavět.To je stejně duvěryhodná zpráva jako to ,že čr postaví letadlovou lod.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.1.2022 17:04 Reaguje na karel krasensky
Stačilo pokračovat ve všem, co bylo v r.1989 připraveno, naplánováno.
A 2/3 už byly dávno v provozu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 21:36 Reaguje na smějící se bestie
A k čemu by to bylo? Zničené řeka a propálené stovky miliard...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.1.2022 07:28 Reaguje na Pavel Hanzl
chudáčku
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.1.2022 13:11 Reaguje na smějící se bestie
Já obdivuji vaše argumentační bohatství.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.1.2022 14:24 Reaguje na Pavel Hanzl
My zase tvoji fanatičnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 16:23 Reaguje na smějící se bestie
Oboje je pitomost, že?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

8.1.2022 21:59 Reaguje na smějící se bestie
Myslím, že se spíše kapacitně spotřebovalo.<rl>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 21:35 Reaguje na karel krasensky
Najspíš potřeboval čučkař dát dobrý kšefty svým spolumafošům, protože na "přípravné práce" na DOL se ročně propalovalo asi 100 miliónů. Výsledek byla absolutní nula, když pominu pár nádhernách animací, kterí zvladnou študáci za pár kaček.
Odpovědět
sv

8.1.2022 17:09 Reaguje na karel krasensky
Tak, tak hradní čučkař je už dlouho mimo realitu. Mimo jiné právě jeho bláboly na téma DOL, to dokazují.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.1.2022 22:14
Národní park Soutok?
Hurá!
Odpovědět
rl

rýpal lesní

8.1.2022 21:57
Zeptejte se mne, proč jim nevěřím.

Ale, i pokud provedou zrušení územních rezerv trasy D-O-L, tak se zeptám, jak budou aktivní v ochraně vodních zdrojů a PHO v dané trase. Paní ministryně teď asi ochutná svoje dílo.

Rád bych věřil, že dodrží slovo a budou proti mafii stavební lobby.
<rl>
Odpovědět
Kajetán Hostička

Kajetán Hostička

9.1.2022 12:01
NP Křivoklátsko je dobrý krok, ale Soutok nemá být národním parkem! Tato forma ochrany přírody může paradoxně v českém prostředí přírodě spíš uškodit. Příroda odříznutá od přirozených disturbancí je závislá na disturbancích způsobených člověkem. Někde je také s lidskou péčí objektivně pestřejší a nabízí efektivnější možnost chránit větší biodiverzitu na jednom místě. Tím samozřejmě nemyslím holoseče, je to prostě složité-na celý další článek.. Dajší problém je plánovaná rozloha parku, která přirozeně zabírá pouze lužní les bez navazujících luk, polí a menších KP. Jako ochraná pásma fungují chko, plánované ''ochranné pásmo NP'' je v případě většího tlaku ze strany např. developerů nefunkční (viz Krkonoše). Na všechny tyto otázky odpovídá CHKO se sítí MZCHÚ větší rozlohou a méně přísnými pravidly pro hospodaření umožňujícími prospěšnou péči. Nebo by se muselo měnit poslání NP. NP si zaslouží spíše části Jeseníků a Litovelského Pomoraví.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist