https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vychazi-lepe-kanal-dunaj-odra-labe-nebo-zeleznice-ekonom-martin-kvizda-nabizi-jednoduche-pocty
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vychází lépe kanál Dunaj–Odra–Labe, nebo železnice? Ekonom Martin Kvizda nabízí jednoduché počty

7.7.2021 11:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vizualizace křižovatky DOL u Přerova - Křižovatka tří moří. Ilustrační snímek.
Vizualizace křižovatky DOL u Přerova - Křižovatka tří moří. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Plavba a vodní cesty
Kanál Dunaj–Odra–Labe by mimo jiné měl sloužit přepravě zboží. Jak ale na základě jednoduchých propočtů tvrdí ekonom Martin Kvizda, kanál v konkurenci s již vybudovanou elektrifikovanou železnicí neobstojí a ze srovnání vychází jednoznačně neefektivně jak provozně, tak co se například emisí skleníkových plynů týče.
 
Jaký je současný stav věci? Dnes ve stopě plánovaného kanálu Dunaj–Odra–Labe existuje poměrně silně zatížené silniční spojení a kapacitní elektrizovaná dvojkolejná železniční trať. V rovině politické platí unijní cíl v rámci Green Deal, který počítá s tím, že do roku 2050 převedeme 75 % nákladní silniční dopravy na železnici nebo vodu. Základní otázka je, zda se spíš vyplatí přesun dopravy ze silnice na železnici, nebo na vodní kanál. Jak to tedy vychází?

„Samotná investice do kanálu Dunaj–Odra–Labe se odhaduje na 800 miliard korun. Pro další úvahu ji ale nebudeme brát v potaz,“ říká na úvod Martin Kvizda, „a podívejme se na základní čísla v poptávce po přepravě, nabídce přepravního výkonu, spotřebě energie a emisích a podívejme se i na další náklady.“

Poptávka po přepravě

Podle Kvizdy jsou základní požadavky na dnešní dopravu dané diverzifikací produkce a spotřeby. Počátky a konce cest zboží jsou značně rozptýlené, zároveň rostou nároky na rychlost a flexibilitu. Jednoduše řečeno, chceme mít zboží včas. A roste podíl malých, hodnotných zásilek, naopak se spolu s koncem spotřeby fosilních paliv se snižuje i jejich přeprava. To samo o sobě jde proti charakteru vodní dopravy.

Tento trend je podle Kvizdy pozorovatelný i na existujícím německém kanálu Rýn Mohan Dunaj, spojnice Černého a Severního moře. Objem přepraveného zboží na něm klesá, aktuálně má hodnotu pouze 5-10 milionů tun ročně. Z tohoto množství připadá na kontejnerovou dopravu ekvivalent cca 1000 standardizovaných kontejnerů (TEU) ročně, tzn. náklad, který se dá odvézt na 10 nákladních vlacích. „To je na vodní kanál opravdu málo,“ komentuje výkon německého kanálu Kvizda.

Nabídka přepravního výkonu

V roce 2019 měla silniční doprava v České republice přepravní výkon cca 550 milionů tun. Green Deal nás zavazuje k tomu, abychom v příštích 30 letech 75 % tohoto dopravního výkonu převedli na nějaký ekologičtější mód dopravy. Nabízí se dvě možnosti, železnice či vodní doprava. „Střední přepravní vzdálenost se pohybuje kolem 81 km, což odpovídá přepravě menších, hodnotnějších zásilek,“ zmiňuje Kvizda.

Kanál Dunaj–Odra–Labe podle něho nabízí relativně málo hustou dopravní síť. „Kanál bude mít málo možností nakládky či překládky zboží. Železnice už dnes nabídne asi 30 krát hustší síť než kanál DOL,“ popisuje Martin Kvizda.

„Uvažovaná kapacita kanálu je 30 milionů tun nákladu ročně, což odpovídá tomu, co zvládne jeden pár nákladních vlaků v hodinovém taktu,“ tvrdí Martin Kvizda. Jinými slovy, kdyby se podařilo v hodinovém taktu provést jeden pár nákladních vlaků po elektrizované železniční trati z Břeclavi přes Přerov do Bohumína, tak už dnes můžeme odvézt veškeré zboží, které by měl přepravit budoucí uvažovaný kanál. Přičemž maximální kapacita dvojkolejné železniční tratě ve stopě kanálu je desetinásobná, pokud uvažujeme šesti minutový takt nákladních vlaků.

Další otázkou je náročnost záboru území. Kanál podle Kvizdy zabere pruh cca 50 m území, zatímco dvojkolejná trať zabere koridor šíře 10 m. „I kdyby by došlo k tomu, že by nynější trať byla kapacitně vytížena, což by se kvůli osobní dopravně mohlo stát, stále by se územně vyplatilo postavit ještě jednu trať, než jeden kanál,“ komentuje prostorové nároky Kvizda.

Spotřeba energie a vyprodukovaných emisí

Energie je v dopravě nezbytná pro překonávání odporu. Pro vodní dopravu je to zejména odpor vody, na železnici je to valivý odpor a odpor vzduchu. Odpory velmi silně závisí na rychlosti přepravy. Pro hrubý výpočet vychází Kvizda z předpokládané průměrné rychlost 80 km/h u vlaku a 10 km/h u lodí. „Nezbytný energetický výkon pro přepravu při maximální kapacitě 30 milionů tun ročně na kanálu Dunaj–Odra–Labe by odpovídal 585 milionům kWh. To by odpovídalo spotřebě 58 milionům litrů nafty, a to by znamenalo 155 tisíc tun emisí CO2,“ vypočítává Martin Kvizda.

Naproti tomu železniční doprava, stejný náklad 30 milionů tun ročně by znamenal 170 milionů kWh, což by podle energetického mixu předpokládaného pro rok 2040 znamenalo 17 tisíc tun CO2. Kdybychom uvažovali současný energetický mix, dostali bychom se k nějakým 50 tisíci tunám CO2, tedy ke třetině toho, co by potřebovala lodní doprava.

Když by se spotřeba nafty na lodní dopravu vyjádřila finančně a uvažovali bychom cenu nafty bez daní na 15 Kč/l, dostali bychom sumu kolem 877 milionů Kč / rok. Pokud bychom uvažovali cenu elektrické energie bez daně na 2,5 Kč/kWh, stála by přeprava 425 milionů Kč / rok. „Přeprava nákladu po železnici by byla zhruba polovinu levnější než lodní doprava,“ shrnuje Martin Kvizda.

Další náklady

Ekonomy budou zajímat i další náklady. Jednoduše se dají spočítat náklady na pracovní sílu. Každé nákladní soulodí, které uveze 100 kontejnerů, vyžaduje typicky jednoho kapitána a dva lodníky, vypočítává Kvizda. Lodě vzhledem k pobytu v plavebních komorách a jiným prostojům dosahují reálné cestovní průměrné rychlosti 8 km/ h. Je potřeba počítat s poměrně velkým počtem soulodí a počtem posádek.

Nákladní vlak, který uveze 100 kontejnerů, potřebuje jednoho strojvedoucího a pohybuje se průměrnou rychlostí 80 km / h. „Je to zhruba 30 krát nižší nárok na personální zabezpečení,“ vypočítává Kvizda.

Dalším podstatným nákladem kanálu DOL je nutnost čerpání vody. Kanál překonává hlavní evropské rozvodí a pro zajištění maximálního přepravního výkonu 30 milionů tun nákladu ročně je nutné čerpat velké množství vody. Orientačním výpočtem se Kvizda dostal k údaji, který hovoří o energetické náročnosti 230 milionů kWh/rok. „To je asi 72 % celkové roční spotřeby elektřiny veškeré nákladní železniční dopravy v ČR. Už jen kvůli tomuto nákladu se kanál DOL jeví dosti neefektivní,“ míní Martin Kvizda.

Vzhledem k výkyvům počasí je také nutné počítat s tím, že nastanou období, kdy bude extrémní zima, či sucho, které zkomplikují provoz ve vodní dopravě. A pro všechny tyto případy musí existovat záložní varianta. „A to jsou náklady, které se potřeba také započítat,“ říká Martin Kvizda.

Je tedy efektivnější převod dopravy ze silnici na kanál DOL? Podle Kvizdy není. „Možnosti kanálu Dunaj–Odra–Labe rychlostí, strukturou a objemem přepravovaného nákladu neodpovídají poptávce. Kapacita kanálu je desetinásobně menší než kapacita železnice, přitom má kanál pětinásobný zábor půdy. Přeprava na kanálu je desetkrát pomalejší. Spotřeba energie je na kanálu DOL 3,5 krát vyšší než na železnici a 2 krát dražší. Vyprodukuje 9 krát víc emisí CO2. Kanál vyžaduje 30 krát víc personálu. Kanál generuje i další náklady, které železnice nemá,“ shrnuje své závěry Martin Kvizda.

Martin Kvizda, ředitel Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku při Masarykově univerzitě o kanálu Dunaj–Odra–Labe hovořil v rámci diskuzního pořadu Ostravské univerzity FactumOU ve čtvrtek 24. 6. 2021 (začátek cca 10:07).


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (182)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jirka Černý

7.7.2021 08:01
Pan ekonom to vyhodnotil odborně, ale myslím že nesmyslnost tohoto projektu je v dnešní době ve všech ohledech tak evidentní že se na to dá přijít i neodborným jen trochu logickým uvažováním.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 08:18 Reaguje na Jirka Černý
Jsou daleko větší pitomosti, které chtěli naši politici prosadit. Kupříkladu to, aby se Praha stala pořadatelem olympijských her, což prosazovat tehdejší primátor Bém. Dopadlo by to tak, že na výstavbě olympijských zařízení by se nabalily firmy blízké našemu politickému vedení a ještě naši vnuci by spláceli dluhy vzniklé touto akcí. Stačí se jenom podívat, jak ekonomicky dopadlo mistrovství v lyžování, které organizovala naše sportovkyně K.N. A to nemluvím o tom, že už dnes má Praha problém s dopravou svých občanů. Co by se dělo, kdyby to našeho hlavního města naráz přijelo třeba půl miliónu návštěvníků, je každému jasné.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 08:52 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Vam by se nelibil napad zorganizovat ZOH na rozmezi Polska, vych. Nemecka a CR? Mne moc. Za vsim vidite sedou ekonomiku. Asi mate pravdu, ja naivne verim, ze nejsou vsichni uradove lotri, musi fungovat kontrola. Mylim se, hlavne u velkych akci?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 09:04 Reaguje na Jarka O.
Ten nápad by se mi nelíbil. Podívejte se na současnost. Olympijské hry jsou dnes akorát byznys a doping. Původní Coubertinovo heslo taknějak vymizelo. Navíc to soudruzi z MOV "vylepšili" tím, že povolili start transgenderové vzpěračce z Autrálie. A to se mi má líbit? Je to jenom šaškárna, na které se nabalí olympijský výbor a pořadatelská země bude splácet dluhy. Kupříkladu blížící se OH v Japonsku původní rozpočet navýšily už na čtyřnásobek. Co je na tom ještě sportovního a olympijského?
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 09:08 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
To mate bohuzel pravdu. Naivne mluvim o sportu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 09:14 Reaguje na Jarka O.
Neřekl bych, že jste naivní. Spíše jste větší optimista než já. U mě je to způsobeno tím, že jsem very old větev a díky zkušenostem se snažím odhalit možné sviňárny. No a pokud v tom nějak figuruje státníspráva, je jasné, že ty sviňárny tam prostě jsou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:42 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Olympiáda je za odměnu pro úspěšnou zem, to my rozhodně nejsme.
Existují země, kde státní správa funguje a nekrade, ale my mezi ně nepatříme.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 13:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste fakt kouzelnej s tema argumentama, kazdy den jsou jine. Takze LOH v Soci byla odmena pro uspesnou zemi, ze jo?:-)Nebo ta v Cine:-). Ptam se vas jako pirata, jaky mate nazor na prestavbu brnenskeho nadrazi, rychlodrahu na Prahu a jak se bude pritom hlidat korupce a terminy.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 13:33 Reaguje na Pavel Hanzl
A olympiáda v roce 2004 v Řecku byla za odměnu?
Odpovědět
ig

7.7.2021 12:09 Reaguje na Jarka O.
Úřadové nejsou lotři, aspoň ne obecně. Ale oni prostě nezvládají. Už z principu. Úřad nefunguje na cíl, ale na postupy - a na olympiádu žádné postupy nejsou. Díky Covidu všichni vidíme, jak dopadají věci organizované úřady, na které nejsou žádné zaběhlé postupy - tragicky až průserově :-)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 12:17 Reaguje na
Každé má svoje výhody a nevýhody. Nákladní doprava na železnici potřebuje aby už fungovala vysokorychlostní železnice pro osobní dopravu. No a D-O-L, mohl/měl být už v provozu ze 2/3 = D-O + 2jezy pod Ústím a Labe splavněné do Pardubic.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 12:38 Reaguje na smějící se bestie
A obojí blokují zelený + byrokracie.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 13:03 Reaguje na smějící se bestie
Naštěstí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 15:48 Reaguje na Majka Kletečková
BOHUŽEL !
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 16:48 Reaguje na smějící se bestie
A o D-O-L, by měli rozhodovat národohospodáři/30let téměř sprosté slovo a ne ekonómové teoretici.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 17:34 Reaguje na smějící se bestie
Jednalo by se o velký zásah do krajiny. Proto k tomu mají co říct také EKOLOGOVÉ.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 17:40 Reaguje na Majka Kletečková
Jako u každé dopravní stavby. Což při dnešních znalostech, technologiích, by bylo s nejmenšími dopady na krajinu. Kterou bychom časem obdivovali, jako např. přehrady na Vltavě.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

8.7.2021 14:30 Reaguje na smějící se bestie
ty je obdivuješ ty přehrady ? proč ? chtělo by to dát k porovnání vedle sebe stav toku řeky před stavbou přehrad a nyní. kolik asi tak vesnic a stavení na březích bylo zlikvidováno a obyvatelé vyhnáni do paneláků !
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.7.2021 15:34 Reaguje na smějící se bestie
Původní Svatojánské proudy na Vltavě bych obdivovala, bohužel to území bylo zatopeno štěchovickou vodní nádrží. Je velká škoda, že tohle krásné místo bylo přehradou zničeno. Připomínkou té ztracené krásy už jsou jen staré fotky a kresby, Smetanova Vltava a staré trampské písně.
Odpovědět
ig

8.7.2021 08:07 Reaguje na Majka Kletečková
Tak hrozný zásah do krajiny to není, kanál má být ani ne dvakrát širší než průměrná dálnice. Což je krutě poddimenzované. Podle mě by měl umožňovat proplouvání lodí o ponoru 12 m, šířce 41 na vodorysce a celkové šířce 78 m při délce 337 m. Když už se tedy musí stavět, protože obecně jsem z ekonomických důvodů proti.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.7.2021 09:57 Reaguje na
Ty rozměry jsou už přímořské lodě, ne na říční.
Odpovědět
ig

8.7.2021 10:17 Reaguje na smějící se bestie
To jsou rozměry USS Gerald R. Ford :-)
Odpovědět
Pája Žížala

Pája Žížala

9.7.2021 07:12 Reaguje na
V tom s vámi nesouhlasím. Z mé osobní zkušenosti na většině m. úřadů s rozšířenou působností vládne klientelismus a oligarchie. A nepomůže ani rozsudek soudu.... osobní zkušenost.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

7.7.2021 18:51 Reaguje na Jarka O.
ZOH s bezeckymi a skokanskymi disciplinami v Harrachove a Jakuszycich - to by byl na rozdil od nechvalne znameho libereckeho mistrovstvi rozumny napad
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.7.2021 09:26 Reaguje na Miloš Zahradník
...a bobovani na nemecke strane Krusnych hor, hokej v Liberci, rychlobrusleni a krasobrusleni kde? Kdyby to byl sport a ne politika a kdyby na to dulezitacti sousedi pristoupili, jsem pro. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 10:15 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Olympiáda v Praze byl jen výstřel do tmy a náklady na celý ten šaškec byly minimální.

Zato DOL je vládní koncepce a už se do něho nainvestovaly řádově stovky miliónů (nebo i miliardy??) a pořád to nekončí. I když VŠICHNI ví, že je to nesmysl jak čapa.
Příklad systémové korupce, nejhorší varianta.

Já to vidím jako podstatný rozdíl.
Odpovědět

Martin Švancar

8.7.2021 19:58 Reaguje na Jirka Černý
Nikoliv odborně ale hloupě a povrchně
Odpovědět
MN

Míra Nový

8.7.2021 20:18 Reaguje na Jirka Černý
Každému se zdravým rozumem musí být jasné, že kanál DOL je naprostý nesmysl, hraničící se šílenstvím. Bohužel, Zeman zdravý rozum dávno pozbyl!
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 08:03
Nojo, jenže železniční síť už je vybudovaná, zatímco kanál by bylo třeba postavit. Z 800 miliard by se minimálně 10%, což je 80 miliard, odklonilo do nejrůznějších kapes. A to už je dost slušný balík, aby stálo za to o ten kanál bojovat. Jenže po zkušenostech třeba s budováním tunelu Blanka víme, že kalkulovaná cena se nerovná cena výsledná, která může být i dvojnásobná. Takže o tolik větší by byl i odkloněný balíček.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

8.7.2021 14:32 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
MSTIVÝ a sprostý Zeman si chce postavit pomník až půjde za chvíli někam do dža !
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 08:49
Kanál je samozřejmě naprostá hovadina. Ale hradní mumie si za ním stojí, tak se možná tohoto obr tunelu dočkáme...bohužel.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 09:05 Reaguje na Petr Eliáš
S ohledem na to, jak pomalu postupuje byrokracie, se možná dříve dočkáme státního pohřbu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:40 Reaguje na Petr Eliáš
Dočkáme určitě gigantických fakturací za "přípravné práceů, což už dnes dělá snad přes miliardu, ovšem do země se naštěstí ani nekopne.

Jen jezy na Labi už stály právě miliardu a neudělo se ani ťok.
Odpovědět
ig

7.7.2021 12:11 Reaguje na Petr Eliáš
Kanál nebude nikdy postaven, to ani není účel těch snah. Účelem je stavbu připravovat (co nejdéle a nejzdlouhavěji), nikoliv provést.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 12:18 Reaguje na
Proč by neměl být ? To je investice pro budoucnost !
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 13:08 Reaguje na smějící se bestie

DOL není investice pro budoucnost, ale obří tunel pro tuneláře.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 15:51 Reaguje na Majka Kletečková
Takže všechno co postavili naši předkové už za 1.republiky, či dříve a stále to používáme, tak to byl taky tunel, že.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 17:38 Reaguje na smějící se bestie
Váš úsudek je chybný. Z výroku "DOL = velký tunel pro tuneláře" neplyne, že všechno, co postavili naši předkové za 1. republiky či dříve byl tunel.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.7.2021 09:58 Reaguje na Majka Kletečková
Takže ani D-O-L nemusí být tunel.
Odpovědět
sv

8.7.2021 18:30 Reaguje na smějící se bestie
Jinými slovy, když něco vypadá jako kachna a kváká jako kachna, tak to ještě nemusí být kachna ... tedy alespoň v očích přihlouplých podržtašek těch, kteří nahlas křičí, že to kachna není, protože si tu kachnu chtějí zaříznout, upéct a sami sežrat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.7.2021 19:24 Reaguje na smějící se bestie
Musí. Už z logiky věci.
Odpovědět
ig

8.7.2021 10:18 Reaguje na smějící se bestie
Není. O vnitrozemskou vodní dopravu není zájem a už nikdy nebude. Zvlášť jestli náklaďáky budou jezdit na sluneční a větrnou elektřinu, pak už na vodu nepůjde vůbec nic.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 13:08 Reaguje na
To je ale skoda, panove ig a ss, protoze bych byla pro oboje, zeleznici a kanal aspon castecne, levne, kde je to mozne, jak pise p. Machacek. Souhlasim, ze je to investice do budoucnosti. Vsak mnozstvi obyvatel, prumyslu a aut zase nekdy stoupne.
Odpovědět
ig

8.7.2021 10:20 Reaguje na Jarka O.
Za padesát let tady bude nejběžnější dopravní prostředek velbloud, pár vyvolených bude mít Toyotu Hilux :-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 13:09 Reaguje na
A pro uredniky tresty jak v Cine. At nad nimi pekne visi Damokluv mec.
Odpovědět
ig

8.7.2021 10:21 Reaguje na Jarka O.
To (možná, omezeně a diskutabilně) funguje na ty zkorumpované. Ale já věřím, že většinou zkorumpovaní nejsou, oni to jen nezvládají (a to přímo z principu).
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 09:06
Ze by renesance zeleznice? Aby to nedopadlo jak s lavirovanim po Kjotskem sumitu, kdy se pro nizkouhlikovou energetiku 20 let nic moc bohuzel nepovedlo prosadit. Plan na elektrifikovanou rychlodrahu Praha Brno je v sufliku od zmeny rezimu. Neni treba plytvat penize na novy projekt, jen zacit. Taky k tomu patri zmeny brnenskeho nadrazi, aby sla rychlotrat protahnout smerem na JV. Ve spojeni s JE by to byla ekologicka doprava. Proti tomu byly ekologicke a jine brnenske organizace. Zajimal by me nazor zdejsiho brnenskeho kandidata piratu na tuto stavbu.
Kanaly ve vych. Nemecku jsou krasne, vypadaly hodne vytizene, a slouzi i k rekreaci a rybareni. Ale maji tam rovinu. Nedal by se kanal vybudovat aspon castecne levneji tam, kde spady nejsou tak velke, v nizinach, treba Dunaj Odra? Dal by se pouzit Batuv kanal?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 09:19 Reaguje na Jarka O.
V článku se píše, že i v tom Německu klesá podíl tonáže dopravované loděmi. Navíc železnice má nižší náklady a je pružnější. Tak proč dělat něco dráž a komplikovaněji?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 09:54
Pan ekonom spočítal něco, co je v dnešní době nejen ekonomicky, ale
taky politicky neprůchodné. Jediná schůdná alternativa má dnes končit
v Bohumíně, případně v Ostravě a vyjde na zcela marginální částku,
protože většinu bude financovat Polsko a EU. Z naší strany se očekává
pouze zájem a i z toho se stala politická otázka. Odmítáním i této
minimální varianty se zbavíme navždy možnosti napojení na síť ostatních
evropských vodních cest a už nebude příležitost použít k tomu investice
z EU. Ona i ta stavba rychlotratí není taková selánka a zmíňovaných
deset metrů šíře je samotný kolejový svršek dvoukolejné tratě. Pak jsou
tu různé náspy, zářezy do krajiny a ochranná pásma. Výsledek může být
tak násobně širší a navíc s výrazně větším hlukovým zatížením. Nyní i
varianty rychlotratí jsou trnem v oku místním obyvatelům a aktivistům
a tak ani to nevidím jako nějakou schůdnou rychlou variantu, jak odlehčit
enormnímu zatížení dosavadních hlavních železničních tratí. Propašovat
byť jen jeden nákladní vlak mezi osobní dopravou je dnes problém a bude
o to větší, pokud budou rychlotratě pouhými kočkopsy rychlotratí s těmi
dosavadními tratěmi a nádražími se sníženou rychlostí. Pár set metrů
ode mne má tato trať směřovat souběžně s dálnicí do Polska. Už dnes
je z toho mnoho místních znechuceno, protože jim to nikdo před léty,
kdy začali stavět nové domky neřekl. Bourat je asi nebude třeba, ale
mít v sousedství rychlodráhu nebude určitě terno. Takže spíše se
upínají k tomu, že plány jsou jedno a realizace věc jiná. U nás se
vše pouze plánuje a realizace se většinou ani nekoná. Kanál už kdysi
zeměměřiči vytyčovali před sto léty na poli mých předků a dosud nic.
V Polsku za vlády nacistů ho stačili i velkou část postavit a v celém
světě postavili celou síť kanálů. Myslím, že vodní doprava neřekla
poslední slovo, pokud se nechceme zahltit kamióny, dalšími dálnicemi
a novými železničními tratěmi. Pokud by stavbu neprosazoval prezident,
tak by asi pro mnohé nebyla tím pověstným červeným hadrem na býka a
byla by posuzována trochu jinak. Tak se z ní stal symbol boje proti
pro některé nenáviděného lidem zvoleného prezidenta. Prosazovat to
pan "akademik" s naslouchátkem v uchu, tak mu budou titíž asi tleskat.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 10:25 Reaguje na Břetislav Machaček
No jasně...abyste se zbavil kamionů a vlaků, tak na každém kroku vybudujete kanál, to dává smysl. :D Tak snad vám někdy dojde, že to jaksi nejde a že i k tomu kanálu budete potřebovat kamiony a vlaky. ;)

A mohu prosím vidět dvoukolejnou trať s průměrným záborem několikanásobně větším než 10m?

No a pokud by lidem zvolený prezident nebyl dobytek, tak by slušnými lidmi nebyl nenáviděný. ;)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 11:17 Reaguje na Petr Eliáš
Nazvat někoho dobytkem může pouze někdo, kdo je jim sám.
Zjistěte si kolik je šířka pozemku SŽDC běžné dvoukolejné
tratě v rovině, kolik ve svahu a kolik na náspu. Kolik
stromů v okolí ohrožuje bezpečnost dopravy a jak vypadají
skutečné oplocené rychlotratě. Budete překvapen kolik zabere přístav zvaný nádraží a kolik zaberou depa a opravny. Taky to jaký mají vliv vlaky a kamiony na mortalitu zvířat, ptáků a hmyzu. Loď jede pomalu a nepotřebuje ani oplotit kanál, stejně jako dálnice a tratě. I to jsou negativní překážky pro migraci zvířat a vícenáklady zmíněné pozemní dopravy. Vidět pouze negativa lodní dopravy je stejně hloupé, jako nevidět i pozitiva kanálu při zadržováni vody v krajině. Není to pouze doprava, ale i možnost rekreace, rybaření a taky možnosti nabídnout vodním živočichům vhodné podmínky
k životu. Kanály jsou využívány i takto a lodě nezabíjejí
ve stokilometrové rychlosti ptáky, hmyz a veškerá zvířata,
která jim přijdou do cesty. Vy nevíte o skutečné ekologii
nic a milujete napadat ty, kteří myslí realisticky. Kdo
prosazuje dálnice a tratě na úkor vodní dopravy, tak to
s přírodou opravdu nemyslí vážně a jde mu pouze o rychlý
zisk, rychlost přepravy a je mu jedno s jakými to bude
dopady na ta zvířata a lidi v okolí. Mi by byl milejší
průjezd jedné lodě za hodinu kolem mého domu, než co pět
minut vlaku a co pět sekund kamionu se stejným množstvím nákladu. Vás se to ale asi osobně netýká a tak rozumujete
stejně jako ti pseudoekologové, kteří jsou proti, ale už
nenabízejí jinou ekologičtější alternativu. Nabízejí pouze
horší alternativy a ještě v globále dražší, protože dobře
vyprojektované kanály nepotřebují zdaleka takovou údržbu
jako dálnice a tratě. Navíc stabilizují v místě spodní
vody a vodní režim na ně navázaných tůní, slepých ramen
atd. Jeďte se podívat do Polska na kanál na Odře kdysi
vybudovaný nacisty a zjistíte jaké má nádherné okolí a
jak kypí životem. To se o mnoha řekách nedá vůbec říci
a to je prakticky od války minimálně udržovaný. Vy máte
ale tu svoji ideologii a s ní si vystačíte místo toho
více myslet v souvislostech. Ty tisíce zvířat zahynulých
na silnicích a tratích nahrazujících lodní dopravu vás
asi v noci nestraší a raději hledáte příčinu jejich zmaru
někde jinde. Četnost a rychlost zbytné dopravy nás přivede
do totální katastrofy za potlesku pseudoekologů a ideologů.
Tak si směle do mne zase kopněte, když už nic jiného
nenabízíte. Já nemám ve zvyku kývat na kdejakou kravinu
podepsanou "vědci" a ochranáři, protože mne život naučil
myslet v souvislostech a nepapouškovat cizí moudra, jako
vás!
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 11:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Nezmínil jste, že díky globální lodní dopravě se šíří po světě spouty nepůvodních živočichů a rostlin, které se "zabydlují" v nových destinacích, kde nemají vážné konkurenty a predátory. Jako jeden příklad z mnoha bych uvedl třeba hlaváče černoústého, který se šíří už i v našich vodách. Protože v našich vodách nemá dost predátorů, tvoří doslova kolonie, které vyžírají jikry a plůdek původních druhů ryb, čímž výrazně redukují jejich populace. Další se dají uvést nepůvodní druhy plžů a mlžů, jejichž významným "distributorem" do nových lokalit je práve vodní doprava. A tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 12:07 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
No a já mohu uvést spoustu případů nepůvodních
a invazních rostlin a živočichů ,které přepravily vlaky, kamiony a nezodpovědní pěstitelé a chovatelé.
Vypíchnout jeden druh globální přepravy zboží
a přehlížet jiné, je už pouhým zaujetím vůči ní.
Co taková křídlatka, bolševník, lupina, akát,
nebo želvy nádherné, norci američtí atd.? Ti
nepřijeli s balastní vodou v lodích, ale
záměrně a nebo nechtíc na palubách lodí, na
vágonech s rudou(křídlatka) a nebo v kamionech
se zeleninou a ovocem. Transport zboží napříč světem má svůj podíl na zkáze místní fauny a flóry
a nelze tak kritizovat pouze ten jeden, který je
trnem v oku zmanipulované laické veřejnosti.
Divím se vám, že právě vy vidíte pouze toho jednoho
viníka a o těch druhých mlčíte. Já neobhajuji ani
jednoho a pouze dávám příklad, že nic není ani
černé a ani bílé a nelze ideologicky zavrhnout zcela jeden z druhů dopravy.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 12:39 Reaguje na Břetislav Machaček
Právě proto, že ten seznam je už tak dost dlouhý, není důvod ho dalšími aktivitami. A mimochodem, Vy jste taky vypíchl pouze pozitiva a o negativech mlčíte.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 11:35 Reaguje na Břetislav Machaček
Ach jo, to už ani nemá smysl na tyhle vaše kraviny reagovat. Protože vy nepapouškujte cizí moudra, ale vy papouškujete vlastní smyšlené a nedomyšlené hovadiny.


Odpovědět
As

Ass

7.7.2021 11:54 Reaguje na Petr Eliáš
Tak zatím jste reagoval slovem "dobytek", což dokazuje jenom vaši úroveň komunikace, nějaká fakta kromě sprostých slov máte?

Např. pan "ekonom" říká vlak 100 kontainerů, ale jaksi tratě v čr, co mají projet jsou maximálně o délce 50 kontainerů, tedy jeho vypočítaných 30procent mzdových nákladů není pravda a to jsem vzal jenom jedno číslo co mě zaujalo, jak by asi dopadli všechna čísla co předhazuje?

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 12:01 Reaguje na Ass
Proč nemůžu nazvat dobytkem člověka, který se tak chová? :-)

Psal o kanálu v Německu. Jak jsou na tom s délkou vlaků němci? ;)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 12:09 Reaguje na Petr Eliáš
Když schází argumenty, tak vám nezbývá nic jiného,
než ukončit diskusi takto. Děkuji za "hodnotné"
informace, které jsem se od vás dozvěděl .
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 12:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Argumenty na tu vaši hromadu nesmyslů co tu propagujete? Nebuďte k smíchu. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 11:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Ale ok.

1) Prezident je několikrát soudem uznaný lhář a mluví na veřejnosti sprostě. Tak proč ho tak nenazvat?

2) Právě že vím jaké pozemky to jsou a vím, že melete kraviny. Mimochodem - ten kanál také není jen 50 m široká rýha v zemi, jak si ho představujete. A okolí kanálu bude muset být ,,vyklizené,,.

3) Vy nejste realistický. Vy jste naivní jak malé dítě. Vaše představa o tom, jak budete potřebovat jen jednu lodičku za hodinu je opravdu stupidní.

4) Ale proboha, to tu opět budete šířit kravinu o tom jak kanál zadrží vodu v krajině? Nebo že nebude překážkou při migraci zvířat? A to si jako fakt myslíte, že umělý kanál je pro vodní živočichy nějaká výhra? Řekl bych, že to nejsem já, kdo o ekologii ví hov.. ;-)

5) No přesně tak, kanály vlastně nepotřebují žádnou údržbu. A ty řeči o stabilizaci spodní vody jsou také výživné. :-)

6) A kolik se toho nákladu na tom vašem polském kanálku přepraví? Nemají poláci většinu přepravy na silnicích? :-)


Shrnu to. Ten kanál je zhovadilost a nic nám nepřinese.

A vám doporučuji se trochu o tom dovzdělat. ;)

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 12:39 Reaguje na Petr Eliáš
Mi je milejší sprosťák transparentní, než ten zákulisní, který mi podrazí nohy zezadu.
Kanál bude mít takové okolí, jaké bude vhodné
a to, že se po něm nyní přepravuje minimum je dáno tím, že není zcela dokončen a čeká na to dokončení.
Zvěř kanál přeplave, ptáci a hmyz bez úhony přeletí, což pro trať a silnici vždy neplatí.
Stabilita spodních vod na propustném podloží
je závislá na stabilitě průtoku napájecí vodoteče
a při kolísání její hladiny kolísá i ona. Kanál
bude konstruován na konstantní hladinu a průtok, což bude tu hladinu spodní vody stabilizovat.
Konstrukce kanálu umožňuje nejen průplach
sedimentů, ale i těžbu těžších hodnotných
frakcí(štěrky a písky).Ani jedno není odpad
na rozdíl od sutě a odfrézovaného asfaltu
s omezenou recyklací a opětovným použitím.
Konstatovat pouze, že je něco zhovadilost je
dáno absencí toho vzdělání, které doporučuji
doplnit hlavně vám a co ještě máte jako
argument mimo dalšího napadnutí mé osoby?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 13:00 Reaguje na Břetislav Machaček
No jo no, ani se nedivím, že jste ho volil. Také doufáte že vám někdo postaví monumentální pomník jako Zeman? :D

Přepravovat se toho po něm moc nebude. Ani ,,studie,, proveditelnosti to nepředpokládá. Dle studie má jít o vedlejší činnost. A na kanálech v zahraničí toho taky moc nevozí, rok od roku méně, protože o to není zájem a není tedy důvod proč by tomu mělo být u nás jinak. Už nežijeme v 19. století, víte? :D

No stou podzemní vodou je to váš čistý nesmysl, pramenící z vaší neznalosti a nemá ho cenu komentovat.

A při tom čištění a průplachu a těžbě sedimentů se bude dít co (když pominu ten nesmysl s těžbou)? No nic, budete sedět na zadku a čekat než kanál zase otevřou. No ale řekl bych, že většina lidí nebude jako vy a povezou to kamionem nebo vlakem.

Prostě ty vaše argumenty jsou jen a pouze vaše nesmyslné domněnky člověka, který ztratil kontakt s realitou někdy před čtyřiceti lety. ;)
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 13:25 Reaguje na Petr Eliáš
Videl jste kanaly v Nemecku a v Anglii? Jejich okoli je udrzovane a hezke.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.7.2021 13:31 Reaguje na Jarka O.
No to jsou...a kolik se toho po nich přepraví? Rok od roku méně... ;)
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 13:40 Reaguje na Petr Eliáš
Na kanale u Postupimi pluly lode v obou smerech prakticky nepretrzite, co minutu a jeste se tam dalo krasne koupat a po obou stranach stali rybari. Kolem olse, javory, krasne zastinene misto. Vy byste to nechtel? Informace typu "rok od roku mene" neprozradi nic. Mozne ze by lode nejezdily kazdou pul minutu, ale kazde 1,5 minuty.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 17:47 Reaguje na Jarka O.
Co se týče toho provozu na kanálu, tak svoji roli hodně hraje velikost země, v které se nachází a taky vzdálenost od moře. A jak už řekli jiní, objem nákladů vezený lodní dopravou pomalu klesá. Takže proinvestovat nějakých 800 miliard (ale zřejmě o hodně víc) do kanálu, který si časem nevydělá ani na slanou vodu je podle mě pitomost.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.7.2021 09:29 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
No jak myslite. Vite, co me jeste na te lodni doprave prijemne prekvapilo? Klid, ktery to tempo vyzarovalo a zadny rusivy hluk. Bud ten hluk tlumila voda nebo stromy a vitr, ale kazdopadne to nebylo rusive svisteni jako u jine dopravy. Kolem kanalu by mohly byt tankovaci stanice na vodik/plyn a pak uz by to byla uplna idyla. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 09:47 Reaguje na Jarka O.
No tak já vám na to odpovím. Stavět 40 let obr monstrozní tunel za bilion, na kterém se napakuje hromada hochštaplerů, jen kvůli stínu a pár rybářům a který se ekonomicky nikdy nevrátí, je blbost. Raději bych ty peníze investoval do rozumných projektů, a ne do megalomanského nesmyslu z 19. století. ;)
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.7.2021 09:59 Reaguje na Petr Eliáš
Mozna. Vyjmenujte ekonomicky rozumne a prinosne projekty, rada se od vas poucim, chlapce. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 10:29 Reaguje na Jarka O.
Nebuďte líná, koukněte jak má být DOL financovaný (převážně z EU, takový je plán): Operační program doprava (v tom se ale s DOLem ještě ani nepočítá a ani není projekt zařazený do TEN-T) a CEF.

A z toho si snad dokážete odvodit, z jakých projektů by se peníze museli odklonit.

https://www.opd.cz/Pages/Home.aspx

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Zajímavý článek:

https://denikreferendum.cz/clanek/16177-kanal-d-o-l-jako-evropske-dilo-pristich-staleti
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

7.7.2021 18:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Velmi dobre receno. K replice pana Sedenka bych dodal, ze diky zeleznici, autum a letadlum se po svete siri spousty na miste nepuvodnich Homo Sapiens daleko snadneji, nez lodmi. To pusobi daleko vetsi ekologicke skody nez nejaky hlavac cernousty....
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.7.2021 15:52 Reaguje na Miloš Zahradník
K nám se ale železnicí, autem ani letadly spousty nepůvodních Homo Sapiens nešíří a nepůsobí nám velké ekologické škody. Zato invazní organismy nám působí nevyčíslitelné škody (američtí raci, hlaváč černoústý, střevlička východní atd.). K přenosu vodních organizmů dochází kromě jiného především stavbou průplavů a propojením sousedících (původně oddělených) říčních systémů, lodní dopravou, narušením ekologické stability biotopů resp. změnou přírodních podmínek.
Odpovědět
Pája Žížala

Pája Žížala

9.7.2021 07:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Já mám dráhu 60 metrů od domu. Vím o čem mluvíte.
A ten můj dům tu stál před dráhou.
Osobně si myslím, že by (také zdejší) odborníci se měli zaměřit- když jim jde o ekologii a ekonomii- na útlum mnohem nevýhodnější letecké dopravy - peklo imisí- a ekologizaci námořní dopravy. Ale to asi neudělají. Proč? No opakuji se, ale já si myslím, že za tím jsou lobbisté PR stavebních a investičních firem lačnících po státních dotovaných zakázkách. Když nejsou, vyrobí se příběh, pak potřeba, z toho nutnost, Tuna a spol zahltí net. jejda v Bruselu vznikne záměr.. hlavně zdůraznit imise..... ještě použít cvičenou opičku Grétu a je to přesně podle osvědčeného scénáře. Jen hňup nevidí opakující se scénář. A tady se o mls perou stavebníci drah se stavebníky kanálu. a STAVÍME! A je jedno jestli dráhu, kanál, věrták.............
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 10:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Ten kanál je totální pitomost se Zemanem nebo bez něj, vsjo róvno.

Nebýt jeho, NIKDO by vůbec o takové pitomosti neuvažoval, natož aby do toho cpal stovky miliónů.

Význam by to mělo v době Tomáše Bati, ale už tehdy zjistili, že to je příliš megalomanské a nezaplatilo by se to nikdy.

My nejsme schopni dostavět dálnice na hranice, nejsme schopni ani polepit D1, nejsme schopni se ani shodnout na tom, koho vezmeme do tendru na JED (EDU). Natož, abychom to chtěli stavět!!!

Jaká byla POSLEDNÍ větší stavba u nás?? Asi tunel Blanka a jaké vagóny keců a mediálních pitomostí se kolem toho nadělalo?
Co se postavilo (nebo aspoň začalo stavět) za babišistánu?? Ani ťok!!!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 15:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, stavět ho chtěl Baťa, stejně jako dálnici od Aše do Užhorodu a mimo Prahu. Škoda že to nevyšlo ! Takže D-O-L není pitomost ani dnes.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 18:17 Reaguje na smějící se bestie
Máte špatný úsudek.
Z toho, že Baťa chtěl kdysi DOL (?) stavět a nevyšlo mu to, neplyne, že to ani dnes není pitomost, zrovna tak z toho neplyne ani, že to pitomost je.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 19:27 Reaguje na Majka Kletečková
Právě že to chtěl už Baťa, tak to není pitomost ani dnes.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 21:53 Reaguje na smějící se bestie
Váš výrok odporuje logice.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 23:44 Reaguje na Majka Kletečková
Logika je pro vás španělská vesnice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 10:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Řešením je urychlená výstavba evropského páteřního systému rychlovlaků TGV, ke kterému jsme se za normálních vlád přihlásili a Ťok jasně řekl, že to dělat nebudeme.

Ale prý se mudruje nad první etapou z Prahy na německé hranice, ovšem výsledk bude jak dycky. Giga náklady a jinak ani ťok.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 10:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Obávám se, že i kdyby stavbu prosazoval kdokoliv jiný, většina lidí by byla proti. Ten ekonom jenom dal na papír konkrétní čísla. A co se týče výstavby nových tratí, tak v republice už delší dobu stagnuje počet obyvatel, takže není důvod vozit větší objemy zboží.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:27 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pro nás je klíčové dopravní propojení s Evropou, (rychlovlaky TGV), vnitrostátní nějak funguje.
A to se prostě nedaří, ani dálnice dostavět na hranice nejde (asi z politických důvodů) a z Berlína do Vídně se vlakem jezdí oklikou kolem nás.

Prostě ostuda, babišistán v praxi.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 11:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechut nebo neschopnost stavet zeleznice nema s Babisem spolecneho nic. Prosazoval se "koncept auto", abych pouzila nemecky technicky termin, a je hrozne uspesny :-/.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:47 Reaguje na Jarka O.
Bohužel, ke konceptu rychlovlaků jsme se přihlásili už někdy po vstupu do EU a slíbili jsme, že do roku 30 bude v provozu první úsek z Prahy na německé hranice, směrem na Berlín.
Nevím, co je "koncept auto", ale Německo má rychlých železnic už dnes něurékom, na rozdíl od nás.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.7.2021 13:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Koncept rychlovlaku tu byl davno pred vstupem do EU, jen oprasit a stavet. K tomu levny zdroj elektriky, ktery nizkoemisne pracuje ve tme a v zime. Nemci si nenechaji do niceho kecat a stavi.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 11:45 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pokud nepřijde zlom v globalizaci obchodu, tak naroste
alespoň minimálně tranzit přes naše území. Dnes jsme svědky
nové dopravy kamiony z Číny až do Evropy, protože nastaly
i problémy s plynulou lodní dopravou zboží. Pokud by
měla silniční a železniční doprava zcela nahradit tu lodní,
tak se bude muset kapacita dálnic a tratí zněkolikanásobit
a cena přepravy o mnoho navýšit. To globalizovaná ekonomika
sice ustojí, ale ustojí to samotné životní prostředí? Proto
je třeba přemýšlet i o jiných alternativách dopravy zboží,
které si s pomalostí lodní dopravy vystačí a na tratích a
silnicích ponechat pouze tu osobní a toho zboží, které rychlost přepravy potřebuje. Moudré národy už ty kanály
mají v záloze a my budeme zase honit Bycha a vymlouvat se
na předky, kteří to odmítli a vystačili si se silnicemi
a železnicí. No a ptát se většiny na názor, když ji někdo zmanipuluje, je vidět i u voleb, ale tam je alespoň možnost
reparátu. U staveb s přesahem několika volebních období je
však reparát iluzí. Na to musí mít politik "koule", aby to
prosadil a ty většina politiků nemá. Kritizují Zemana, který
má alespoň tu vizi a má odvahu ji vyslovit. Oni umí pouze
lavírovat o ničem a kritizovat někoho, kdo tu vizi má. Lidé
jejich typu nepostaví ani ty rychlotratě a ani nejnutnější
síť dálnic. Za jedno, či dvě funkční období si vystačí pouze
s kritikou jiných a nějakou tou malou domů za ty vedlejšáky.
Výsledek za 30 let je nulový v porovnání třeba s Asií, kde
na to ti politici "koule" mají a předvádějí světu jaká bude
jednou budoucnost. My si vystačíme s jejich turisty, kteří
navštíví náš skanzen technické vyspělosti minulého století.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:55 Reaguje na Břetislav Machaček
V dost dávné historii tu byla civilizace, která dokázala přepravovat gigantické kamenné bloky na velké vzdálenosti, aniž by k tomu potřebovala pozemní technologie.
Tíwanako, Cuzko, Stonehenge, Velikonoční ostrov, Petra, Egypt atd. atd. a majstrštych je vidět na Baalbeckých terasách. Tam největší kamený blok váží 1100 tun (slovy tisícsto tun) a dopravili ho na stavbu sice jen kilometr, ale přes nějaký nezpevněný terén a do kopce.

Kdybyste místo sepisování těchto litanií vymudroval, jak to tehdy dělali, Nobelova cena by vás neminula a světová doprava by se prudce zlepšila.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 12:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve starém Egyptě zase ty bloky přepravovali na
lodích a kanály k dopravě či zavlažováni budovali
nejen oni, ale i v Mezopotámii a jinde na světě.
A to mnohdy na takových říčkách, které ten kanál napájely pouze v období dešťů a přesto se jim
ta stavba vyplatila. Vize se ale dnes neodpouští, pokud to není vize vlastní a vlastní názor taky,
protože vybočit ze stáda zmanipulovaných ovcí znamená být předhozen vlkům. Takže jsem vybočil
a vlci hurá do mne.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 12:58 Reaguje na Břetislav Machaček
Já si dovolím Vás poopravit. Máte pravdu v tom, že ve Starém Egyptě se kamenné bloky dopravovaly pomocí lodní dopravy. Dokonce i ten obelisk, který stojí v Paříži na Place de la Concorde pochází původně z egyptského Luxoru a zřejmě na své místo byl, aspoň část cesty, dopraven na lodi. Nemáte ale pravdu ohledně rentability. Stavby z kamene byly určeny pouze pro faraony, nejvyšší šlechtu, případně kněžský stav. Byly to pyramidy, chrámy, hrobky a podobně. Pro plebs se nic z kamene nebudovalo. Jejich domy byly uplácány z hlíny a pokryty střechou ze slámy. Proto se u staveb z kamene neřešilo, zda se vyplatí. Rozhodující bylo jediné - zda na stavbu investor bude mít peníze či nikoliv.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

7.7.2021 18:43 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Zrovna ta doprava kamene je prikladem, kde lodni doprava ma smysl. Cesko ma velke zasoby vynikajiciho kamene napr. zuly. Co je spatneho na myslence, ze se treba skutecska zula (a hned dodam, ze lom a velkolom je jiste velkym zasahem do krajiny ale ve finale to to ekologicke obohaceni te krajiny) bude dopravovat z Pardubic do Hamburgu lodemi. Kamen se nekazi, ty vyrobene kamenicke vyrobky s zivotnosti az stovky let klidne pockaji na skladce i par mesicu na obdobi, kdy splavnost bude optimalni
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 18:53 Reaguje na Miloš Zahradník
A říká Vám něco termín zvaný dodací lhůta? Pokud bude nějaký stavitel potřebovat ten kámen v létě, kdy bude nízká hladina vody, asi těžko vysvětlí investorovi, že musí počkat do podzimu, kdy se zvedne hladina vody. Jo a už jste někdy dláždil v zimě? Já jsem pokládal dlažbu jenom v blbém dešti a bylo to utrpení. Představa, že budu pokládat dlažbu v zimě, kdy bude venku třeba -20 stupňů, to si fakt nedokážu představit.
Odpovědět
JM

Jan Marján

9.7.2021 22:22 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Spousta dodavatelů má nějaké dodací lhůty a s těmi stavitelé musí počítat.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

7.7.2021 18:46 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Kamenna dlazba a mozaika silnic a chodniku ceskych a moravskych mest ze skutecske zuly - ta nebyla urcena pouze pro faraonsky, slechticky ci knezsky stav :)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 19:00 Reaguje na Miloš Zahradník
To máte pravdu, ale moc silnic a chodníků nevede kolem vody, takže stejně by se finální fáze by se stejně musela provést pomocí kamiónů. A jestli Vám to nedošlo, tak jakákoliv manipulace s nákladem (nakládka, vykládka) znamená zvýšené riziko jeho poškození. Pokud se chcete vzdělat, podívejte se na internet. Když to tak poskládám s tím Vašim předcházejícím přípěvkem, tak si říkám, že Vy asi nemáte moc představu o dodávkách materiálu "in time", co?
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

7.7.2021 23:39 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Je rozdil mezi krabici plne bananu - ci treba iphonu - a bednou/vakem/kontejnerem plnem dlazebnich kostek. U toho druheho zbozi nehrozi poskozeni prekladanim ani ztrata hodnoty zpozdenim dodavek. Neni problem pro spediterskou/stavebni/ kamenarskou firmu v Hamburgu, Berline ci Rotterdamu (ano, ceska a bretanska zula je daleko k kvalitnejsi, lepe stipatelna nez alpska) vytvorit si nekolikamesicni mezizasoby a ano, pokud nejaky "faraon" ci jiny movity uchazec specha, lze mimoradne i toto kamenne zbozi dodavat kamiony
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.7.2021 11:09 Reaguje na Miloš Zahradník
Vy asi nevíte, jak funguje dnešní obchod. Málokdo si dělá větší zásoby. Spíše má kontakty na výrobce a v případě poptávky si nechá zboží dodat tak, aby mu v tom dlouhodobě neležely peníze. Stav, kdy někdo nasyslí velký objem zboží a teprve pak se stará o odbyt, už dneska nefunguje. A ještě jedna věc. I tvrdé zboží jako dlaždice při pádu z multikáry může dojít úhony. Proto i tohle se pokud možno co nejméně překládá.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

8.7.2021 12:30 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Vy asi nevite, kolik je i v nasi krajine ruznych skladist stavebnich materialu. Ktera rozhodne neobnovuji ulozeny material v nejakem kratkem case. Pokud se zulova kostka pri nesetrnem nakladani s prislusnym vakem ci kontejnerem rozbije - je to spis dobre. Aspon se nerozbije dodatecne v dlazbe pod dopadnutim tvrdeho predmetu :) Ze doprava zbozi kamiony je v soucasnosti az prilis levna - vezmeme li v potaz celkove spolecneske skody na vozovkach a na devastaci zivotniho prostredi pro lidi, zijici v domech pobliz frekventovanych silnic plnych kamionu (ziji v meste v Podkrkonosi pod jednim takovym rozsahlym loziskem kvalitniho kamene, nastesti ne na hlavni silnici, je jasne ze lokalne se to drcene kamenivo lodmi, ba ani vlakem (i kdyz nadrazi je pritom jen 1 - 2 km aleko pod velkololomem) nikdy rozvazet nebude ale ja pisi o zbozi, ktere se vozi treba 1000 km daleko a ktere vydrzi stovky let bez zmeny kvality a uzitnych vlastnosti) je jina otazka, kterou zminuji dalsi zdejsi rispevovatele
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.7.2021 16:04 Reaguje na Miloš Zahradník
Kvalitní kamen bychom neměli vyvážet do ciziny, ale zpracovat ho doma a pokud možno ho doma i využít pro naše potřeby. Pro ČR je ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nevýhodné vyvážet za hranice suroviny, málo opracovaný kámen, neopracované dřevo a mléko. Vyvážet bychom měli spíše výrobky s velkou přidanou hodnotou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.7.2021 22:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Veškeré lomy na gigantické kamenné bloky byly dál od vody a musely se pohybovat po zemi nebo vzduchem.
V Baalbeku žádná voda není, na Velikonočním ostrově taky ne, v Tíwanaku je k lomu 80 km (asi 30 km přes Titicaca) atd. atd. atd.
Samozřejmě obelisk z Luxoru se dopravoval do Vatikánu po vodě, jenže to byl drobek, váží sotva 110 tun.

Prostě ta technologie přepravy se nezná a voda v tom nepomůže.
Odpovědět
AP

Antonín Pavelka

11.7.2021 09:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak jsem si rikal, ze jste asi marod, ze jste se pod clankem v diskusi jeste neobjevil, ale asi jste byl ve vcelach, apropo co dela brť? Tam uz Vas z diskuse vykousali argumenty, tak lezete votravovat vodu v Dunaji... A rekne li nekdo o nekom, ze je dobytek, este neznamena vubec nic, tak jak to vidite Vy, to vidite Vy sam, lidi v tom maji jasno!
Odpovědět
MN

Miroslav Nový

7.7.2021 13:00
Jenom malá oprava k šíři zabraného území-podle zákona č. 266/1994 sb., o dráhách je ochranné pásmo dráhy 60 m od osy krajní koleje z každé strany.
To, že u stávajících koridorů jsou domy blízko kolejím neznamená, že u nově postavených koridorů tomu bude taky tak.
Tzn že u nových koridorů počítejme 2x 60 metrů plus šíře samotného koridoru cca 10m a dostanenme se na celkově zabranou plochu min 130m
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 13:18 Reaguje na Miroslav Nový
Doplňte, prosím, ještě šíři ochranného pásma kolem vodní cesty, abychom měli představu kompletní. Děkuji.
Odpovědět

Jirka Černý

7.7.2021 13:26 Reaguje na Miroslav Nový
Nedovolím si soudit kolik zabere případný kanál, ale ty koleje budou fungovat i když půl roku nezaprší, navíc přímá návaznost bez překládky kamkoliv kam vedou koleje což je skoro kamkoliv. Kdyby bylo potřeba na trase kanálu desítky let přepravovat tisíce tun železné rudy, uhlí nebo nevím co podobné, dávalo by to možná smysl, když si s dopravou v povrchových dolech severních Čech poradila železnice nevím co by se muselo dít v okolí kanálu aby to železnice nezvládla stejně nebo líp.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 13:40 Reaguje na Jirka Černý
To je další aspekt. Odklon od uhlí a končící hutě budou znamenat další pokles objemu dopravy. Tak proč zvyšovat kapacitu dopravy?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 21:20 Reaguje na Jirka Černý
Nepleťte jako zboží stále železnou rudu a uhlí. Copak je
asi v lodních kontejnerech plujících týdny z Číny, které
pak musí být "operativně" z Hamburku druhý den v ČR?
Pokud byly na moři týdny, tak těch pár dnů po kanálech
už odběratele nespasí . Uvažujte lidé logicky, že pak
už pojedou po našich cestách kontejnery pár kilometrů
od říčního přístavu k odběrateli a ne ty stovky napříč
republikou po přetížených dálnicích. A to nemusí být
cílovým přístavem přetížený Hamburk, ale i přístavy
v Polsku, které mají velkou rezervu. Pokud je to tou
železnicí tak výhodné, tak proč se to po ní nedopravuje
už nyní? No protože je enormně přetížená a obrovské
konkurenční množství autodpravců se podbízí nízkým
dopravným, ale to tak nemusí být na věky věků. Pak
se bude vymýšlet levnější a ekologičtější přeprava,
ale už bude na stavbu dotovaného kanálu pozdě.
Jinak po tratích typu TGW náklady jezdit nebudou
a stávající tratě přijdou pouze o zlomek osobní
dopravy převedené na rychlotratě, takže se jejich
propustnost o mnoho nezvýší. Nynější krize nahrává
dopravním stavbám a kdo zaspí, tak už to později
nedožene a doplatí na to. Možná je to i záměr
zachovat kamionovou dopravu v dosavadním rozsahu
co nejdéle.
Odpovědět

Jirka Černý

7.7.2021 21:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Problém s vlaky bych viděl v tom že pro njaké účely jsou nedostatečně rychlé a flexibilní, takže ti co z těchto důvodů nevyužijí vlak dost těžko zvolí lodní dopravu a i kdyby stále to neřeší překládání které je z principu nevyhnutelné v naprosté většině navýšit a je rozdíl dovézt něco na nejbližší vhodné nádraží nebo přístav, plus ten problém že prostě musí být dost vody což je těžko ovlivnitelné a zákazník konkrétního dopravce bude dost nepříjemný když mu zboží zůstane měsíc na lodi někde dvě hodiny kamionem od firmy a samozřejmě mimo vhodný přístav nepůjde ani přeložit.
I železnice bojuje s neochotou dopravců s něčím hýbat jak je to jednou na kamionu protože to stojí minimálně spoustu času, myslím že ani ROLA už nefunguje a to stačilo jen navagonovat celý tirák (v Rakousku funguje) natož překládat v njakém přístavu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 23:17 Reaguje na Jirka Černý
Pokud je láce kamionové přepravy taková jaká je,
tak se nevyplatí ani ta ROLA a tranzit návěsů
vlakem by musel být nařízen jako třeba ve
Švýcarsku či Rakousku přes alpské průsmyky.
Někdo prostě o ekologii žvaní a jiný koná.
Tu se o ni žvaní a autodoprava se směje, že
má zelenou a bude mít i v budoucnu. Jsme
tranzitní zemí a skladištěm Střední Evropy
a to díky EU nařízeným nízkým dálničním
poplatkům a kolaboranty prodané levné půdě
k výstavbě skladů, do kterých je návoz auty
a odvoz auty taky. Nikde nemají napojení
na železnici a taky s ní jako dopravou ani
nepočítají. Překládka kontejnerů z lodí na
kamiony a naopak, není nijak složitá a je
závislá pouze na množství kontejnerů na
překládku v daném přístavu. Ono někdy trvá
pár dní pouze to, až přijde ta loď na řadu
a avízo o dodání zboží do přístavu neznamená,
že dnes odjede z přístavu. Jinak žádná říční
loď nevyjede z přístavu, pokud "není voda"
aby zablokovala vodní cestu a tak není problém
tu loď v přístavu zase vyložit. No a kanály
jsou něco jiného než splavněná říční koryta,
která jsou na průtoku vody závislá. Kanály
pracují na principu minimálních spádů se
zdýmadly na vodních stupních. Jejich nároky
na doplnění vody, která odteče přes plavební
komoru jsou minimální a počítá se s doplněním
z přehrad v daném povodí. Chce si něco málo
nastudovat o projektech vodních kanálů a
jejich plavebních stupňů, včetně jejich
napájení vodou. Kanál není prostě řeka bez
možnosti regulace průtoku závislá na množství
vody v době sucha. I u řek se vodní sloupec
zvyšuje vodními stupni a umělým navýšením
průtoku z přehrad. Řešení existuje, pokud ho
ochranáři neblokují jako jez v Děčíně a pak Labe
ukazují jako příklad neschopnosti lodní dopravy.
Nevím, kdo ty odpůrce lodní dopravy platí, ale
moc bych za to nedal, že asi autodopravci a
prodejci paliv. Přijít o velkou část přepravy
by znamenalo přijít o miliardy zisku, ale pro
životní prostředí úlevu od negativních
průvodních jevů části autodopravy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 08:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Číst ty vaše nesmysly, to je fakt za trest vy kolaborante.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 18:18
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420006-sen-o-kanalu-dunaj-odra-labe/
(dokument z roku 2019, necelých 26 minut)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 20:46 Reaguje na Majka Kletečková
Tendenčně natočený dokument, kde dostali odpůrci možnost říci
co chtěli a zastáncům nedali téměř slovo. Pokud takový pořad
vytvoří tkzv. veřejnoprávní televize, tak očekávám pořad vyvážený
a nezaujatý. Bohužel ČT je vším jiným, než vyváženou televizní
stanicí a předčí ji už v objektivitě zpravodajství komerční
televize vlastněné cizími majiteli.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 20:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy očekáváte od ČT vyvážený a netendenční pořad? Kde jste žil posledních třicet let?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 21:26 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Při dosavadním vedení ČT to neočekávám, ale jak
vidíte p. Kletečkové to jako vyvážené připadalo
a tak ji pořad přesvědčil. Mne ale ne a nebýt i
jiných zdrojů informací, tak jsem tak přesvědčený jako ona.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 21:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Já jsem sice taky odpůrce kanálu, ale svůj názor bych si nepiloval sledováním pořadů na ČT. Když už musím platit poplatky, tak tam sleduji maximálně dobré české detektivky a pořady o přírodě.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 09:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Dosaďte si do vedení Xavera nebo Lipovskou. Jeden je strašný podkuřovač a druhá je pošahaná hysterka. Ti vám naservírují vyvážené a nezaujaté zpravodajství až do chřtánu. ;)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.7.2021 10:01 Reaguje na Petr Eliáš
Rozhodně by bylo vyváženější, než to od současného osazenstva ČT.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 10:32 Reaguje na smějící se bestie
No tak určitě. :D
Odpovědět
JH

JH

7.7.2021 21:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Jestli to není tím, že zastánci nemají co říct.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 08:44 Reaguje na Břetislav Machaček
No tak určitě. ČT je strašně tendenční a nevyvážená. :D To vám nakukal kdo? Okamura nebo jiný zoufalec? :D
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.7.2021 10:02 Reaguje na Petr Eliáš
Nikdo. Vidíme a slyšíme !
Odpovědět
sv

8.7.2021 18:32 Reaguje na smějící se bestie
... pozadí hradního čučkaře.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.7.2021 11:11 Reaguje na Petr Eliáš
Taky to vidím. Nebo že by šalba smyslů? :))
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 11:38 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Než to co vidíte jsou důležitější například výroční zprávy, které byly schváleny bez větších výtek.

https://www.mediar.cz/rada-schvalila-svou-vyrocni-zpravu-o-ct-tesne-do-ni-prosla-vytka-ohledne-spd/

Každopádně, z vlastní zkušenosti vím, že většina kritiků ČT nijak extra neví co to je veřejnoprávní televize, jak funguje a jaký je její účel. A z toho usuzují, že je nevyvážená a tendenční. ;)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

12.7.2021 11:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Natočených a lživých tendenčních "dokumentů" jsem za poslední tři desetiletí od původců tohoto záměru výstavby shlédnul mnohem více. A utvrdily mne v názoru, že ti, kteří prosazují, to nemají nejen promyšlené, ale i že to nemají podložené rovnými argumenty (účelově necinklými).
Ve všech těch materiálech MD a ŘVC i šíbrů typu protagonistů ODS a lidovců jsem se názor oponentů také nedočetl.
A studie je úrovně, za kterou bych se sám styděl, kdybych byl pachatelem (to není překlep).
Házet to na ČT, která by dokonce měla zastávat "vládní" stanovisko, a vinit ji za to, že vyváženě točí i zprávu o opozičním názoru o této investici, mi připadá jako návrat k bachovu absolutismu. Ostatně, tohle nová věrchuška také umí.
<rl>
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 18:20
Na rozdíl od vodních cest jsou železniční tratě mnohonásobně rychlejší a operativnější než lodní doprava a mají mnohem menší vliv na vodní režim v krajině než vodní dálnice
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 19:02 Reaguje na Majka Kletečková
Navíc jezdí i když je dlouhodobé sucho. Poměrně často hlásí ve zprávach, že z Děčína nemohly odjet lodi, protože je nízký stav vody.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 19:28 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
No když tam chybí ty 2jezy, tak je nízký stav vody.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 20:39 Reaguje na smějící se bestie
Proto jejich stavbu ochranáři blokují, aby měli
důvod poukázat na neschopnost vodní dopravy.
Dělají ekologii stejnou medvědí službu jako s
odmítáním jádra a s propagací biomasy a biopaliv.
Titul Ropák roku si měli dát sami sobě za to,
kam nasměřovali energetiku a i dopravu. Když
ekolog považuje za ekologičtější dopravu po
silnici před dopravou lodní, tak to smrdí buď
neznalostí a nebo lobbováním ve prospěch
autodopravců, producentů vozidel a uhlíkových
paliv. Ono to je ale spíše pouze ten odpor k
něčemu, co propaguje jimi nenáviděný prezident.
Mám mu za zlé, že to začal propagovat a tak
ten projekt nechtíc pohřbil na dlouhou dobu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.7.2021 22:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Jsem proti megalomanskému DOL bez ohledu na to, jestli ho chce nebo nechce prezident Zeman. A znám lidi, kteří Zemana za prezidenta volili, a také ten projekt považují za nesmyslný.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.7.2021 23:46 Reaguje na Majka Kletečková
Znám lidi, co M. Zemana nevolili a přesto jsou pro D-O-L.
Odpovědět
JM

Jan Marján

9.7.2021 22:12 Reaguje na Majka Kletečková
Jste proti megalomanskému DOL a tisíce megalomanských hal vám nevadí. A většina z nich je podstatně větší než Vámi kritizované plavební komory.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 08:33 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy jste opravdu zoufalec...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.7.2021 10:02 Reaguje na Petr Eliáš
Až po tobě
Odpovědět
VS

Vilda Smakal

7.7.2021 22:03
Já jako laik bych viděl spíše železnici, ta bude vždycky fungovat. Namísto vodního kanálu, kdy v uvozovkách nebude voda a zase nastane problém. Nejsem si jistý, zda vůbec nějaký vodní kanál potřebujeme.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

7.7.2021 22:29
Pan ekonom by si měl po sobě zkontrolovat počty... Lodní doprava je tou nejlevnější, co se spotřeby paliva týče. Mezinárodní lodní doprava vychází na zlomek částky toho, co jakákoliv jiná. Není snad lepšího důkazu, než že se vozí palivové dříví z jižní Ameriky do Evropy a stále se to vyplatí. V číslech to je přesněji takto: Silou jednoho koně lze po silnici táhnout 1 tunu, po železnici 8 tun a po vodě 75 tun materiálu. Pán je tedy buď mystyfikátor a nebo blbec.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.7.2021 22:51 Reaguje na Martin Vlk
Zkuste si ten článek přečíst pořádně a pak argumentujte. Tam se totiž počítá i s rychlostí dopravy a počtem obsluhujících lidí a to ty ekonomické údaje dost opravuje právě ve prospěch železniční dopravy.
Odpovědět
ig

7.7.2021 23:05 Reaguje na Martin Vlk
Stejně dobrý důkaz získáte, když se postavíte k Labi a budete počítat nákladní plavidla. Napočítáte jich mnohokrát méně než třeba před 30 lety. Výsledek bude, že tam kde nevedou silnice ani koleje se vozí lodí, tam kde vedou už to tolik atraktivní není. Poměr m/P s tím skoro nemá co dělat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.7.2021 23:33 Reaguje na Martin Vlk
Máte pravdu. Mnohé ekonomy skutečná ekonomika nezajímá, ale jedou
na vlně dosavadní pokřivené ekonomiky. Láce automobilové přepravy
vítězí nad dopravou železniční i lodní. Být do Brazílie dálnice,
tak snad i to dříví dovezou kamiony a zdůvodní to potřebou
průběžného zásobování elektráren bez nároků na skladování a
vázaní financí v zásobách. Tak nějak funguje globální ekonomika
a dnes ani nefunguje, protože se průběžné zásobování zadrhlo.
Ekologie dopravy nezajímá ekonomy, ale bohužel už ani ekology
a tak nezbývá než trpět stále více kamionovou dopravou a
přihlížet ničení silnic a životů lidí i zvířat. Z ekologů tu
dnes máme ekonomy nedouky a ještě ideologicky pomýlené.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 08:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Zatím tu jste nejvíc pomýlený jen a pouze vy. ;)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 08:32 Reaguje na Martin Vlk
No, řekl bych že tu bude někdo jiný blbec. Už jen že řešíte mezinárodní (dopravu po oceánech) dopravu a článek je jaksi o něčem jiném.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.7.2021 09:32 Reaguje na Petr Eliáš
Jste ideologu schopny myslenek nebo jen urazek? Vcera jsem se vas ptala, jak by se vam kanal libil v krajine esteticky a na to nemate chut odpovidat, co?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 09:41 Reaguje na Jarka O.
Co vám teta pořád vadí? Pán může nadávat druhým do blbců a já mu to říct nemůžu?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

8.7.2021 10:03 Reaguje na Petr Eliáš
nemusíš
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 10:32 Reaguje na smějící se bestie
Kuš trolle
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2021 10:18 Reaguje na Petr Eliáš
Můžete mi klidně nadávat, protože jsem na to za
celý svůj život zvyklý. Oponovat politrukům byl
můj koníček a bude stále, protože hlouposti je
třeba alespoň nastavovat zrcadlo, když už ji
nelze porazit jinak.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 10:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Ale s váma se ted nikdo nebaví. :D
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2021 10:10 Reaguje na Jarka O.
Vidím, že jste si toho všimla taky, že pan nemá
argumenty a tak je nahrazuje ideologickými výlevy.
Přesně tak se chovali přesvědčení straníci na
vedoucích postech bez odborného vzdělání. Vystačili
si s tím napadáním odpůrců a rozhodovali z pozice
síly. Smutné, ale neustále stejný scénář, když se
odbornost nahradí politikováním a výsledek je tak
takový, jaký je. Po třiceti letech vlády politruků
nás předehnaly rozvojové země a kdo to nevidí, tak to asi vidět nechce. Nakonec proč? Dosud skanzen
vynášel a nebýt koronaviru, tak vynášel dál, ale
skutečně vyspělý svět už je někde jinde.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 10:46 Reaguje na Břetislav Machaček
Nevím nevím haledte. Na úroveň rozvojových zemí jsme se propadli za vlády komunistů. Chtělo by to si trochu osvěžit historii. ;)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2021 18:54 Reaguje na Petr Eliáš
Pravda, to jsme jim dodávali výrobní
celky od cukrovarů po elektrárny. Dnes
od nich dovážíme i sirky a boty, které
jsme ještě krátce po sametu vyráběli.
Dnes umíme smontovat z dílů auta pomocí
zahraničních dělníků a nechat si tu
elektrárnu postavit na klíč. Chtělo by
to osvěžit paměť, pokud jste v té době
byl vůbec na světě a neslyšel to pouze
ve škole.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 20:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Ještě tu začnete vykládat co vše se udělalo, jak vše bylo strááášně efektivní a kolik oceli se vyrobilo a kolik uhlí se tehdá vytěžilo. :D Spíš vy byste si měl konečně z hlavy vygumovat tu propagandu, kterou vám tam v mládí soudruci nasáčkovali. :D
Odpovědět
JO

Jarka O.

9.7.2021 08:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Vsimla i driv. Takovi lidi byvali duvod k emigraci. Ale stejne, my si tu muzeme snit o JE, elektrifikovane rychlodraze, vodni ceste, dalnici z Ase do Uzhorodu, ale kde na to brat a nekrast. P. Kleteckova pise, ze by nam Rakousko nedovolilo napojeni kanalu na Dunaj. Bravo. Neni to poprve, co spojenci z EU neco zarizli. Zna nekdo jediny smysluplny projekt, ktery EU "dovolila", krom cyklostezek a mokradu?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.7.2021 10:40 Reaguje na Jarka O.
Pamatuji i jejich protesty proti JE Dukovany
a Temelín a dnes v tichosti odebírají proud
z těchto zdrojů, když jim nestačí jejich OZE.
Není nad přející sousedy, kteří mají radost,
když nám chcípne koza. Bohužel nejsme jiní
a zařízneme kanál, který jsou ochotni Poláci
postavit po svém území až do Bohumína. Tak
nebude mít podporu z EU a nebo ano a skončí
u hranice, odkud bude vše frčet po silnicích.
Není jak rozhádat sousedy a řídit je podle
hesla: rozděl a panuj! Jednota Visegradu je
trnem v oku diktátorům tvářících se jako
demokraté. Mi je ale milejší dobrý soused,
než nějaký diktátor z EU.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.7.2021 09:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Bohuzel to spolecenstvi casto nevypada, ze by bylo o vyhodne spolupraci. Jestli je pravda, ze Polaci maji o kanal nebo aspon jeho cast zajem, tak by se nemelo vahat. Sice jsou Polaci nekdy divni, ale v pripade aspon casti kanalu bychom nemeli byt nafoukani a stavet s nimi. EU ma jakesi fondy prihranicniho rozvoje, jsou to asi ty, o kterych mluvite, tak at prisypou trochu do rozpoctu. Stejne jsou to dane nas vsech. Bez korupce. :-) Jeden cesky priklad, ktery nechapu, je dalnice z Brna do Vidne. O te se mluvi od r. 1990. Rakusani maji postaveno a cekaji s napojenim u hranice, protoze se nevi, kde budou dalnici stavet Cesi, az jednou zacnou. Aspon kdyz jsem tam pred 2 lety jela, to tak bylo. Treba uz je rozhodnuto a zacalo se stavet. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.7.2021 11:56 Reaguje na Břetislav Machaček
Jednota Visegradu. :D :D No to je fakt joke. :D
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.7.2021 10:56 Reaguje na Jarka O.
Tak zařízli to proto, protože je to bohapustá hovadina kterou podporují jen nedouci a protože nechtějí hnát Tuzemákův ,,čůrek,, skrz cenná území. Jinak těch projektů je hodně...chce to se trochu dívat.

Třeba LIFE:

https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

https://www.program-life.cz/o-programu/prehled-ceskych-projektu-life/
Odpovědět
JM

Jan Marján

9.7.2021 22:50 Reaguje na Jarka O.
Pro Rakušáky je ohromné ponížení, že Češi, národ kuchařek, služebnic, kočích atd. mají jaderné elektrárny a bez problémů je provozují a k tomu ještě jim rozbili Rakousko-Uhersko. To nemůžou rozchodit.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

12.7.2021 11:25 Reaguje na Martin Vlk
V otázce účinnosti motoru máte pravdu. Ale je to o jiných okolnostech a ty jasně ukazují na nevýhodnost takového záměru. A bylo to přesně doloženo, stačí vložit jeden vlak do hodiny a je to v pořádku, nevíc dokonce s mnohem lepším obsluhováním nakládky a vykládky.
Ale tady se hraje o jiné komodity, ty jsou uložené a) ve státním rozpoču, a za b) v podloží kvarteru. O to stavebnímu lobby jde. A jdou jim na ruku od lidovců na Povodí, přes Prahu a ministrstva, až po místní šíbry.
Mystifikátoři a blbi jsou ti, kteří takovým jdou na ruku.
<rýpal lesní>
Odpovědět
MO

Milan Orkáč

7.7.2021 23:57
Žádný zvláštní zásah do krajiny, to může napsat jedině laik. Lodní doprava byla a bude vždy nejlevnější a navíc zvedne výši spodní vody v dané oblasti. Kecalové se zajeďte podívat k nejbližšímu Polskému přístavu a řekněte si, jak jsou vaše informace bídné. Chtěl bych v Ostravě sednout na loď a bez jakékoliv zácpy jet vstříc Baltskému a následujícím mořím.Kdyby tak přemýšleli všichni, tak nepotřebujem dálnice, protože provoz po starých cestách byl stejný časově, jako nyní jedete po dálnici.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 08:41 Reaguje na Milan Orkáč
Ach jo. Zase ten nesmysl se spodní vodou - to kopírujete od Macháčka?
Odpovědět
JF

Jan Fiala

8.7.2021 07:34
Tož pořád si říkám, že přece to musí být fór, že přece takový Kocourkov nejsme, abychom měli v 21. století (a v časech údajně slavné globalizace) dálniční nevýstavbu takhle zoufalou, (ne)propustnost komunikací horko těžko postačující (ne)provozu max první republiky, ale vymýšlel se naprosto nesmyslný projekt, který by byl pochopitelný a poptávaný ve století 19.

D43 a další tahy zde jsou rozpracovány 8 dekád bez toho, aby byly dokončeny, kdekoliv udělat jen blbý obchvat města je zde neřešitelný problém a handrkování se s vyčuránky, co se na tom chtějí napakovat a najímají si na to všelijaké Vody z Tetčic apod., ale proč něco funkčního dokončovat, radši si uděláme kšeftíček na nesmysl...
Odpovědět
va

vaber

8.7.2021 09:36
byla doba ,kdy se podobné a doba ukázala že velice hloupé, diskuse vedly o Suezkém kanále ,
tvrdilo se, že nemá perspektivu a s nástupem obřích lodí ztratí význam
a dnes dokonce Izrael uvažuje o stavbě druhého průplavu přes svoje území,
já jsem přesvědčen ,že naši potomci nám poděkují kdyby se průplav postavil
při stavbě dálnice se zničí a doslova zničí mnohem větší území území a kanál je jen řeka nebo jezero v krajině a to určitě neškodí,
jen zelení se zelenými mozky to vidí jinak
dnes rušíme železnice a ekonomika železniční dopravy je tragická ,nadáváme předkům za špatné ekonomické kalkuláce bez perspektivy?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2021 10:20 Reaguje na vaber
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.7.2021 10:31 Reaguje na vaber
Není trochu mimo srovnávat Suezský průplav se Zemanovým kanálkem? :D
Odpovědět

8.7.2021 10:37 Reaguje na vaber
Politika zelených je bohužel silně zpátečnická a jejich cílem
by měl být nejspíše návrat do doby kamenné, ale s počítači.
Tak nějak vyznívají všechny jejich aktivity a proto je kritizuji
za nerealistický přístup nejen k přírodě a krajině, ale i k
životu samotnému. Vypichují dílčí problémy, ale celek je nezajímá.
Moudrý člověk uvažuje v souvislostech a dělá kompromisy, které
jsou fanatikům cizí. Bytostně nesnáším taky ty papoušky , kteří
slepě omílají bludy svých vzorů a vůdců. Člověk bez vlastního
názoru má být raději potichu, když už neumí svůj projev obhájit.
Jinak pouhý pohled na atlas světa, či pouze Evropy, je asi podle
těch odpůrců plný samých negativních dopadů kanálů a nikde žádná
pozitiva. To, co se dopraví po všemožných kanálech, by nenahradil
žádný jiný dopravní systém a když, tak za daleko většího ničení
životního prostředí. Proto se budují všude nová díla a nečekají
na zázrak, který se konat nebude.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2021 10:43 Reaguje na
Hlásím se k výše uvedenému textu, aby to náhodou nevyznělo
tak, že pan Eliáš změnil názor. Text jsem odeslal v době,
kdy jsem byl odhlášen a tak byl uveden bez odesilatele.
Odpovědět
va

vaber

8.7.2021 15:58 Reaguje na
ne není,potřebu dopravy v budoucnu, ze severu na jih Evropy a dál až na Suez, dnes dokáže někdo odhadnout?,
dnes to vypadá, že není potřeba když se veškerá doprava tahá v kamionech po silnici a to zeleným nevadí
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.7.2021 16:38
Na kanálu mi vadí, že by při jeho realizaci došlo k obrovskému zásahu do zemědělského půdního fondu, zvláště v oblastech na Hané, které patří k nejúrodnějším územím.
Také se mi nelíbí navrhované velké betonové stavby, kterými by měl být prošpikován z technických důvodů. Plánované průplavné komory jsou obrovské betonové vany (cca délka 200 m, šířka 40 m, výška 20-25 m). Nelíbí se mi ani plánovaný plavební most v délce 1 500 m.
Viz 3:34 – 4:00, 4:08 – 4:20 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420006-sen-o-kanalu-dunaj-odra-labe/
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.7.2021 19:00 Reaguje na Majka Kletečková
Nebojte se. Tu se nepostaví nic. Tu se bude kecat a koukat, jak se
staví jinde. Tu se bude kecat a čekat na zázrak, že nám dá někdo
něco zadarmo a nebo na dluh. Ano ,zadarmo nám přidají tranzitní
kamionové dopravy a na dluh budeme stále opravovat rozbité cesty.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

12.7.2021 11:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Zdá se, pane, že by jste podepsal záměr i EIA svojí krví hned zítra, že. <rl>
Odpovědět
JM

Jan Marján

9.7.2021 21:58 Reaguje na Majka Kletečková
Co takový plavební most u Magdeburku? Nelíbí se vám?
Odpovědět

Martin Švancar

8.7.2021 19:57
To co tady Kvizda prezentuje je pitomost a hrubé nepochopení významu kanálu. Nemůže jeho význam srovnávat s vnitrostátní železniční dopravou. Kanál přeci slouží k přepravě nákladů mezinárodní lodní dopravy. tedy třeba dopravy zboží z Německa až třeba do Rumunska, Maďarska, Slovenska apod. Prostě úplně jiná kategorie přepravy, než co nabízí železnice. Navíc železniční síť je u nás zastaralá a místy již přetížená osobní dopravou. Netvrdím ale, že kanál je výhodný, jen kritizuji účelové a povrchní výpočty pana Kvizdy.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

12.7.2021 11:16 Reaguje na Martin Švancar
Vaše jméno neznám a odborník nejste. A to, co píšete je nepochopením logistiky, potřeb přepravy a útok na akademika, který o věci jistě ví více, nežli vy sám.
Okopávání kotníků od hlupáků byl vystaven i Jan Amos Komenský ( musel i emigrovat ), Galileo Galilei (dokonce musel odvolat pod pohrůžkou), a jiní byli dokonce pro pravdu zavražděni.
Pravdou je, že výpočty nebyly prezentovány, jen závěry, ovšem jsou plně v souladu s jinými výpočty i závěry oponentury a jsou pochopitelně v rozporu s účelovými nepravdami uváděnými zmiňovaným Skalickým, šíbrem ODS.
V Německu je ekonomický nonsens stávajících tras také prokázán.
Takže, pokud jste znalec ekonomie, logistiky, vodního hospodářství, vodních staveb nebo máte ucelené vzdělání v oborech, předložte svoji verzi posouzení ekonomiky a investice.
Mimochodem, Slovinci právě světu sdělili, že si vodního hospodářství váží a nehodlají experimentovat.
A nazvat pitomcem profesora ostravské techniky může jen osoba kategorie s indikací vlastních závažných poruch v oblasti uvažování s výpadkem více než 80%. (napsal bych to krátce, ale nejde to, kvůli autocenzuře).
<rl>
Odpovědět

Martin Švancar

13.7.2021 10:19 Reaguje na rýpal lesní
Kvizda je takovej akademickej papaláš, manipuluje s fakty , jak se mu zachce, průměrná rychlost nákladních vlaků 80 km/h, tohle nemaj často ani rychlíky např. Ostrava-Brno cca 70 km/hm Průměrná rychlost na železniční trase Šanghaj-Londýn tak dosahuje 20 kilometrů za hodin atad.
Odpovědět

Martin Švancar

8.7.2021 20:02
To co tady Kvizda prezentuje je pitomost a hrubé nepochopení významu kanálu. Nemůže jeho význam srovnávat s vnitrostátní železniční dopravou. Kanál přeci slouží k přepravě nákladů mezinárodní lodní dopravy. tedy třeba dopravy zboží z Německa nebo třeba taky z Číny apod. až třeba do Rumunska, Maďarska, Slovenska apod. Prostě úplně jiná kategorie přepravy, než co nabízí železnice. Navíc železniční síť je u nás zastaralá a místy již přetížená osobní dopravou. Netvrdím ale, že kanál je výhodný, jen kritizuji účelové a povrchní výpočty pana Kvizdy.
Odpovědět
AI

Aleš Ingr

8.7.2021 21:11
Budu zde v opozici zdejší většině. V Evropě, a nejen té západní je 39.500 km vodních cest. Tak jako je na nočním snímku země Severní Korea černou skvrnou, tak je Česko a Slovensko !černou skvrnou na mapě vodních cest. Z Dunaje se dostanete do Waršavy, Nice, Paříže... Kdo zná Baťův kanál, ví jaký je to fenomém z pohledu rekreace a turistiky, jak živo z pohledu živočichů na jeho březích je. Kde nezná historii, neví, že na Moravě byla dvě obří jezera z toho jedno slané (zničili komunisti). Kdo nyní tvrdí, že zde vodu z Dunaje nepotřebujeme a vodní cesta se nevyplatí, počítá jen dopravu a rekreovat se bude u železnice. Asi... spokojen s tím, jak jsme to s tou izolací v Evropě vyhráli.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.7.2021 23:13 Reaguje na Aleš Ingr
Rakousko už avizovalo, že by nám napojení na Dunaj na svém území v žádném případě neumožnilo. Máte nějaké info, jestli je Slovensko ochotné umožnit napojení na Dunaj na svém území? Když je nejisté, zda EU ten nesmírně drahý a zastaralý megalomanský projekt z minulého století finančně podpoří.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.7.2021 10:48 Reaguje na Majka Kletečková
Přesně tak. Rakušáci nejsou tak debilní aby hnali Tuzemákův kanál skrz cenná území.
Odpovědět
TK

Tomas K

8.7.2021 22:41
Zanedlouho nebude nutné nic stavět, ta moře se tu propojí přirozeně :(
Odpovědět
rl

rýpal lesní

11.7.2021 19:01
Nadmíru zajímavý je také způsob, jakým se prosazuje daná investice v souvislosti se stávající rekreační plavbou, kdy se na úseku Rohatec - Otrokovice hovoří v dokumentaci s názvem "Zkapacitnění plavby úseku Rohatec - Otrokovice", kde jsou uvedeny parametry stávající trasy, budované s uznané jako plavba lodí bez kategorie (tj. velikosti pod "0") se mění náhle jako kategorie vodní cesty (pozor!) třídy 0 - tedy o parametrech vyšších a upravují se nenápadně a bez okomentování i rejdy, plavební komory a související, aby se pak mohla do trasy bývalého "Baťova kanálu" vložit trasa vodní cesty TENT, jako "stávající trasy", tj. bez projednání jako nová ale jen jako zkapacitnění, přičemž je tato cesta řešena v kategorii V ( pátá třída), samozřejmě velikosti jsou jiné. Inu, salámová metoda v praxi. A následně, až vznikne tlak od ekologů, a zájmových osob na trase BTK, stavba se díky "ekonomické studii" prokazující "úsporu" přeloží do koridoru vymezeného. Krásný způsob, jak vymýt oči občanům. A EIA v podání MŽP ? K smíchu.

Z hlediska ekonomiky má pan autor pravdu, je to ekonomický a logistický nonsens, stejně jako nonsens vodohospodářský. Potřebných výkonů lze dosáhnout lépe, méně poškodit přírodu a za mnohem menších investičních a provozních nákladů. Ale mafie ODS - KDU-ČSL má svoje noty. A politici místní na úrovni kraje i býv. okresu byli úkolováni dokonce tajnými přípisy. Vždy za časů vlády KDU-ČSL. Vodu totiž tihle pánové ovládají komplet, již více než 60 let.

<rýpal lesní>
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.7.2021 06:18 Reaguje na rýpal lesní
Každopádně 2/3 D-O-L( to jsou i ty 2jezy pod Ústím ) měly být už v provozu a do vstupu ČR do EU/stejně jako dálnice/stejně jako dálnice. A ekonomický přínos bychom už viděli.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

12.7.2021 11:03 Reaguje na smějící se bestie
Jako děti jsme měly pořekadlo, že když : Směje-li se neví čemu, podobá se při....plému.
Nu, platí to.
Protože nevíte, že Německo na svojí části nehodlá koryto řeky Labe prohlubovat (prohrábkou ani investicí) a tedy plavební hloubky se zvašovat nebudou.
A lidovci spolu se zloději z ODS se mohou i uvztekat a třeba i uřehtat smíchy. Není jim to nic platné.
Jen se vyhodilo 650 mil Kč na studie a kecy, ze kterých nic nebude.
Tečka.
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

12.7.2021 11:38
A dal jsem si tu práci se přečtením celé diskuse a zodpovědně prohlašuji, že kdyby místní diskutéři nad trusem pravicových lobyistů raději šli, a vysadili dnes každý alespoň deset stromků, a o ty pak alespoň deset let pečovali, udělali by pro životní prostředí a společnost více, než hloupým tlacháním k tématu, o kterém mají jen povrchní informace.
<rýpal lesní>
Odpovědět
PJ

Pavel Joun

12.7.2021 23:18
Nevíte prosím někdo, zda jsou do odhadu nákladů na vybudování kanálu L-O-D zahrnuty i výdaje na stavbu stovek mostů přes kanál? V diskusi se probírají dopravní, ekonomické a ekologické klady a zápory, ale nevšiml jsem si, že by se někdo zamýšlel nad tím, jak by se změnil život lidí žijících v okolí kanálu. Dostat se do sousední vsi by už nebyla záležitost desetiminutové jízdy na kole, ale třeba i třicetikilometrové zajížďky - nejlépe autem.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist