https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-ministerstvo-zivotniho-prostredi-ma-reprezentovat-postoj-ze-penize-nejsou-jedine-kriterium-rikaji-pirati
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: Ministerstvo životního prostředí má reprezentovat postoj, že peníze nejsou jediné kritérium, říkají Piráti

16.10.2013 11:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
Piráti prosazují, aby měli lidé také více informací o výrobcích v obchodech. Informovanost je podle nich klíčová také v oblasti územního plánování: "Lidé mají mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a mají mít reálnou možnost vyvolat o těchto otázkách referendum," uvádí ve svém programu
Piráti prosazují, aby měli lidé také více informací o výrobcích v obchodech. Informovanost je podle nich klíčová také v oblasti územního plánování: "Lidé mají mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a mají mít reálnou možnost vyvolat o těchto otázkách referendum," uvádí ve svém programu
Energetika má být podle Pirátů postavená na inovacích, nových technologiích, tržním prostředí a rozmanitosti. Státní garance pro Temelín nepodpoří, v otázce jaderné energie obecně prosazují referendum. Těžbě břidlicových plynů říkají ne. Odpovědi České pirátské strany na anketu zaslal místopředseda strany Mikuláš Ferjenčík.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Chceme podporovat výzkum a vývoj, přímé dotace chceme postupně zrušit.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Ministerstvo životního prostředí má ve vládě reprezentovat a odborně garantovat postoj, že peníze nejsou jediné kritérium, podle kterého se máme v otázkách životního prostředí rozhodovat.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Především chceme zjednodušit administrativu programu a zpřístupnit ho širší skupině dodavatelů i občanů. Pokud přestaneme evropské i jiné peníze vyhazovat z okna, bude jich dostatek.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Podporujeme nadále zkvalitňovat plánování rozlivů, důkladnější analýzy dat z minulých povodní a stavební uzávěry v zátopových oblastech.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

Nepodpoříme státní garance pro Temelín, což v praxi znamená, že se stavba neuskuteční, pokud nebude prokazatelně ekonomicky výhodná. Obecně v otázce jaderné energie prosazujeme referendum.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Ne.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Na to nemáme jasný názor.

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Zasílám pirátské připomínky k Aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) České republiky.

V materiálu zaslaném redakci Piráti požadují, aby byly předloženy a posouzeny různé varianty Státní energetické koncepce. Ty by měly být posouzeny v procesu SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), během něhož by byly důsledně hodnoceny všechny negativní vlivy veškerých částí. Hodnotit by se měly i známé či předpokládané přeshraniční vlivy.

Na předložené a v současnosti jediné variantě Státní energetické koncepce, která je postavená především na jaderné energetice, zapojení spaloven a tradičních tepelných elektrárnách, Piráti kritizují zejména podhodnocení obnovitelných zdrojů či úspor energie a nevyváženost hodnocení negativních dopadů výstavby a provozu různých zdrojů energie.

Energetika má být podle programu strany postavená na inovacích, nových technologiích, tržním prostředí a rozmanitosti. Podporují investice do veřejného výzkumu a průhlednost veřejných institucí v energetice.

Z volebního programu

V dlouhodobém volebním programu chce Česká pirátská strana dále omezit přímé ekologické dotace, byrokratické mechanismy a umělé zavádění tržních principů do ochrany životního prostředí (obchod s emisními povolenkami). "Za lepší cestu považujeme cílené spotřební daně z činností, na které se vážou negativní externality, a daňové zvýhodnění šetrnějších technologií (recyklovatelné obalové materiály, bezemisní technologie, elektromobily apod.)," uvádí Piráti.

Naopak podporují efektivní recyklaci a omezování odpadu, prosazují lepší využití druhotných surovin a energetické využití bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie. "Materiály, které je možné znovu použít, nesmí končit ve spalovnách nebo na skládkách," píší.

Nerostné bohatství má být státem oceněno lépe. Ceny, za které je stát prodává by se měly přiblížit k tržním cenám.

Piráti dále považují za nezbytnou dostupnost informací a transparenci rozhodování. "Lidé mají právo na snadný přístup k informacím o provozu průmyslových závodů a jejich vlivu na životní prostředí. Prosazujeme, aby měli lidé také více informací o výrobcích v obchodech, přidaných látkách, surovinách a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí, včetně testování na zvířatech," uvádí ve svém dlouhodobém programu. Informovanost je podle České pirátské strany klíčová také v oblasti územního plánování: "Lidé mají mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a mají mít reálnou možnost vyvolat o těchto otázkách referendum."

Volební programy pirátské strany v celém znění jsou dostupné na jejich webových stránkách.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist