https://ekolist.cz/cz3/kultura/prehled-knih-a-filmu?ekonomika=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Soukopová, Jana a kol. : Ekonomika životního prostředí

rok vydání: 2012
Obálka knihy Ekonomika životního prostředí Publikace „Ekonomika životního prostředí“ je věnována ekonomickým souvislostem ochrany a tvorby životního prostředí. Ekonomický pohled na řešení problémů životního prostředí (ŽP) je významný v tom, že na ochranu a tvorbu životního prostředí je alokováno značné množství veřejných i soukromých prostředků. Publikace se snaží vnést ucelený pohled na ochranu životního prostředí z ekonomického pohledu a ukázat vliv různých subjektů veřejného i soukromého sektoru. Publikace nechce přinést velký objem výkladového textu, ale spíše napomoci lepšímu pochopení hlavních teorií, konceptů, principů, nástrojů, metod a vzájemných vztahů a souvislostí jednotlivých součástí životního prostředí a jejich ekonomiky. více

Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání I.

rok vydání: 2012
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání I.Ochrana životního prostředí je v současnosti regulována celou řadou norem. Vyznat se v nich není pro podnikatele snadné. Tato publikace určená nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ na Masarykově univerzitě si klade za cíl poskytnout budoucím podnikatelům základní orientaci v otázkách správního řízení, účasti veřejnosti při uskutečňování podnikatelských záměrů a přístupu k informacím. Dále přibližuje kupř. problematiku územního plánování, ochrany ovzduší a požadavků kladených na investory při posuzování vlivů na životní prostředí. více

Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání II.

rok vydání: 2012
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání II.Ochrana životního prostředí není jen věcí podnikatelů a správních orgánů, ale důležitou roli může sehrát také veřejnost. Pokračování publikace určené nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ představuje především možnosti zapojení veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí (občanská sdružení, proces EIA, územní plánování a povolování staveb). Publikace je doplněna o příklady z praxe právníků Ekologického právního servisu a obsahuje vybrané vzory podání. více

Černoch, F. a kol.: The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries

rok vydání: 2012
Obálka knihy The Future of Natural Gas Security in the V4 CountriesTato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický vývoj členských států zásadně ovlivňuje. Pro porovnání infrastrukturních scénářů autoři využívají pro tyto účely zvlášť vyvinutého matematického modelu MEOS a série indexů pokrývajících klíčové aspekty ekonomické a politické dimenze obchodu se zemním plynem. více

Klusák, Vít:: Vše pro dobro světa a Nošovic, DVD

rok vydání: 2011
Obálka knihyCelovečerní dokumentární film ,,Vše pro dobro světa a Nošovic” je svérázným portrétem malé české vesnice, ve které – jak místní říkají – přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny: korejská automobilka Hyundai. Z vesnice, která se proslavila především kysaným zelím a pivem Radegast, se tak stala průmyslová zóna – největší investice na zelené louce v historii ČR. Mnozí z majitelů polí, na kterých dnes automobilka uprostřed vsi stojí, však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil je až nátlak jejich sousedů a anonymní dopis, který odolávajícím sedlákům a jejich blízkým pohrozil smrtí. Filmaři se do Nošovic vrací dva roky po dramatických výkupech pozemků, v době, kdy továrna začíná chrlit levná auta a skrze sedm postav spřádají hravý i mrazivý portrét místa, které se náhle a nevratně proměnilo k nepoznání. – Ožívá tak sociální groteska o poli, na kterém rostou auta. <a href="https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vse-pro-dobro-uhli-a-nosovic">Přečtěte si recenzi Ekolistu</a>. více

Havrland, B.; Pobedinschi, V. M. : Biomass Processing to Biofuel

rok vydání: 2012
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze. více

Petříková, Kristína a kol.: Metodika pěstování léčivých rostlin: puškvorce obecného, černohlávku obecného a smilu písečného

rok vydání: 2011
Obálka knihyMetodika pěstování léčivých rostlin: puškvorce obecného, černohlávku obecného a smilu písečného. Vysokoškolská skripta. více

Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20

rok vydání: 2011
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 27 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist