https://ekolist.cz/cz42/kultura/prehled-knih-a-filmu?spolecnost=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Veselovský, Zdeněk: Člověk a zvíře

rok vydání: 2000
Kniha známého českého zoologa přibližuje poutavým způsobem historii vztahu mezi lidstvem a živočišnou říší. Doplněno barevnou přílohou. více

Devall, B. , Sessions, G.: Hlboká ekológia

rok vydání: 2000
Publikace o současné konzumní společnosti a nutnosti změny chování společnosti v souladu s přírodními zákonitostmi. více

Prigogine, Ilya, Stenghersová, Isabelle: Řád z chaosu

rok vydání: 2001
Kniha je širokým panoramatickým pohledem na změny v základech soudobé vědy, na proměny vztahu člověka a přírody. Prosazuje názor, že je třeba nastolit jednotu přírodních a společenských věd, překonat „dvojí kulturu“, tj. přírodovědnou a humanitní. Procesuálnost a dynamičnost světa, problém vznikání nového, otázka času a jeho fyzikálního určení, to vše zkoumáno na podkladu nikoli spekulativním, ale solidně vybudovaném na poznatcích přírodních věd, dává naději, že Prigoginova kniha by mohla působit v českém, byť opožděném překladu stejně podnětně jako v době svého vzniku, kdy se stala světovým bestsellerem. více

Člověk a příroda: Bludný kruh? - rozpravy/ samenspraak 2001

rok vydání: 2001
Sborník článků ze společného setkání českých a holandských křesťanských ekologů. Jejich stanovisko hledá cestu soužití člověka s přírodou v poukazu na biblickou Genezi a nedotknutelnost Stvořeného. více

Hendersonová, Hazel: Za horizontem globalizace

rok vydání: 2001
Autorka, anglická nezávislá prognostička, se v knize zabývá globalizací jako dilematem současnosti, přechodem od klasické ekonomiky l systémovému myšlení a novými trendy ve vývoji směrem k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. více

Momaday, N. Scott: Dům z úsvitu

rok vydání: 2001
Indiánský autor z Nového Mexika získal za svůj román Dům celý z úsvitu z roku 1966 prestižní Pulitzerovu cenu. Kniha se stala nejvýznamnějším dílem moderní indiánské literatury, byla také první knihou psanou o Indiánech Indiánem, která se prosadila celonárodně. Životní osud Indiána Abela, mladého navažského hrdiny, je vylíčením konkrétního lidského života, ale zároveň je symbolem historického osudu všech Indiánů na území Ameriky. Román vyznívá jako obžaloba americké civilizace, která ničí životadárné spojení člověka s Přírodou. více

Toynbee, Arnold: Lidstvo a Matka Země

rok vydání: 2001
Poslední velké dílo anglického historika. Otřesen rychlostí, s jakou moderní civilizace vyčerpává biosféru, rozhodl se na sklonku svého života Arnold Toynbee, pravděpodobně nejvýznamnější historik 20. století, zpracovat dějiny světa, které by jasně odrážely i závislost lidského rodu na mateřském prostředí, z něhož vzešel. Dějiny světa v podání Arnolda Toynbeeho nejsou europocentické. Toynbee přikládá stejnou váhu všem civilizacím, které Matka Země hostila a hostí. A stejně tak všem epochám. Postupuje proto v odílech po pěti stech letech a v tomto časovém období srovnává tehdejší civilizace. více

Moldan, Bedřich: (Ne)udržitelný rozvoj. Ekologie: Hrozba i naděje

rok vydání: 2001
Jde o to, abychom si uvědomovali, že nemůžeme být zároveň závislí na zemské biosféře a přitom ji svou činností zásadně narušovat. Není jednoduché své jednání změnit, ale lidé už přece jenom cestu hledají. Jak? Něco o tom vypovídá tato publikace. více

Bauman, Zykmund: Globalizace

rok vydání: 2001
První ucelený pokus zpracovat téma globalizace s použitím standardní sociologické výbavy, zachytit proměny v lidských vztazích a v lidské mentalitě. Globalizaci chápe autor jako vysoce riskantní politický proces, v jehož průběhu dosud suverénní státy odevzdávají klíčové strategické pravomoci nadnárodním institucím, a upozorňuje na nebezpečí, jež z tohoto posunu plynou pro demokracii. více

Fromm, Erich: Mít, nebo být?

rok vydání: 2001
Kniha filozofa, psychoanalytika a sociálního psychologa je manifestem za záchranu ohrožené civilizace psychologickým a společenským přetvořením každého jedince. více
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist