https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/annan-bernatkova-cesko-je-centrem-nelegalniho-obchodu-s-tygry.je-potreba-s-tim-neco-udelat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anna Bernátková: Česko je centrem nelegálního obchodu s tygry. Je potřeba s tím něco udělat

10.11.2020
Tygři zabavení při razii v roce 2018
Tygři zabavení při razii v roce 2018
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Celní správa
Nelegální obchod s kočkovitými šelmami u nás neskončil. Přední světové organizace na ochranu přírody přináší ve své poslední zprávě informace o rozsáhlém obchodu s tygry, ve kterém nadále figuruje i Česká republika. Senát bude v tomto týdnu hlasovat o novelizaci klíčového zákona, který by nahradil stávající nedostatečnou legislativu a zamezil rozsáhlému obchodu s těmito zvířaty v ČR. Na poslední chvíli ale jeden ze senátních výborů vložil do hry pozměňovací návrh, který by zmařil úsilí o přísnou regulaci chovů a využívání kočkovitých šelem, což je v rozporu se záměry Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Senátní návrh chce také zrušit zákaz odebírání mláďat šelem a lidoopů od matek a jejich umělého dokrmování.
 

Novela zákona na ochranu zvířat ve znění schváleném Sněmovnou se mj. snaží o regulaci množení divokých druhů zvířat, a to nejen u soukromých chovatelů, ale také v cirkusech. Konkrétně novela obsahuje zákaz množit divoké druhy zvířat v cirkusech od r. 2022. Pozměňovací návrh Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v podstatě vrací pro cirkusy novelu do současného znění, tedy většina divokých druhů zvířat by se dále mohla drezurovat i množit. Přitom z Poslanecké sněmovny do Senátu prošla těžce vydobytá kompromisní varianta, která se nedotkne již narozených zvířat.

Ve chvíli, kdy se bude v Senátu hlasovat o chovu divokých druhů zvířat (tedy i kočkovitých šelem), přichází ze zahraničí krajně znepokojivé zprávy o zapojení zemí EU, včetně České republiky, do ilegálního obchodu s tygry. Dvě přední světové organizace Traffic a WWF, zabývající se problematikou nelegálního obchodu s chráněnými volně žijícími druhy a ochranou biodiverzity, přináší ve své zprávě informace o rozsáhlém obchodu s tygry, ve kterém figuruje i Česká republika.

Na základě detailních analýz označují šest zemí s podezřením, nebo již se známými vazbami na nelegální obchod s tygry chovanými v zajetí: Belgii, Českou republiku, Francii, Německo, Itálii a Velkou Británii. Jde o země s nedostatečnou legislativou a slabými kontrolními mechanismy při množení, chovu a registraci tygrů a nakládání s uhynulými těly těchto zvířat.

V uplynulých letech (2013, 2014, 2016, 2018) došlo v ČR k opakovaným záchytům nelegálních výrobků a produktů určených pro černý trh. Šlo o tygří kosti, drápy, prášky, vývary a jiné tekuté produkty pocházející z tygrů. V roce 2018 byla odhalena kauza tzv. tygřích jatek, kde se tygři zabíjeli pro vykrytí poptávky po výrobcích na tradiční čínskou medicínu na černém trhu. V kauze nelegálního obchodu figuroval i chovatel, který svá zvířata poskytoval mj. pro potřeby mnoha filmů či muzikálu.

Dodnes chová desítky různých šelem. Přitom loni mu byly zabaveny 2 samice tygra, které nebylo možné ztotožnit s předloženými doklady včetně čipů, které nebyly aplikovány do těl zvířat. Česká republika nemá žádné vlastní zařízení, kam by šelmy chované v nevhodných podmínkách, nebo chované nelegálně, mohla umístit. Proto musela přistoupit ke krajnímu řešení a samice převést do soukromého slovenského zařízení, jemuž ze státního rozpočtu hradila veškeré náklady spojené s péčí o tato zvířata.

České úřady opakovaně shledaly mezi chovateli velké nesrovnalosti v dokumentech obchodovaných šelem (v průvodních a vývozních dokumentech i několika nenahlášených úmrtích). Např. jeden tygr byl označen jako uhynulý a převedený na preparátora, zatímco z jiného dokumentu vyplynulo, že zvíře bylo živé a prodáno do Itálie. Rovněž se ukázalo, že dokumenty u některých zvířat byly zaměnitelné, zatímco u jiných tygrů zcela zmizely. V českých chovech šelem byla rovněž odhalena podezřele vysoká úmrtnost tygrů ve věku 5-6 let v porovnání s průměrnou délkou života (cca 20 let u tygrů chovaných v zoo, nebo cca 15 let ve volné přírodě). Příčina úmrtí byla pravidelně označována jako důsledek problémů s ledvinami. Navíc podle zjištění investigativních novinářů mají policejní vyšetřovatelé za to, že zejména Polsko a Slovensko jsou země, odkud se mrtví tygři vozí do ČR, kde jsou jejich těla zpracovávána podle požadavků tradiční čínské medicíny.

V ČR kvete také bohatý legální obchod formou importů, exportů a reexportů, a to i do zemí 3. světa. V letech 2013–2019 bylo vyvezeno z ČR do zemí EU 45 živých tygrů a 111 živých tygrů bylo dovezeno zpět do ČR z ostatních členských zemí EU. Většina tygrů byla do ČR importována z Francie (28), Německa (16), Litvy (14), Slovenska (12) a Maďarska (9). Jedenáct členských států reexportovalo v letech 2013-2016 celkem 84 živých tygrů, z čehož 15 bylo z ČR. Všechna zvířata pocházela z chovů v zajetí, přičemž 48 z nich bylo určeno pro potřeby cirkusů/putovních vystoupení, 21 pro komerční využití, 13 pro ZOO a 2 pro vzdělávací účely.

Čísla a analýzy rovněž dlouhodobě ukazují, že většina tygrů, stejně jako např. lvů, je v ČR drženo a chováno v soukromých chovech a cirkusech. Podle údajů poskytnutých úřady a institucemi bylo v roce 2018 144 lvů (z celkem 166) a 98 (z celkem 118) tygrů chováno v cirkusech a soukromých chovech, zbylí byli evidováni v ZOO. Tato čísla však nelze brát jako definitivní. Jak sami přiznali, přesnou a jednoznačnou statistiku kočkovitých šelem v rámci druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, totiž nedokázalo sestavit ani vedení ministerstva zemědělství, ani část krajských úřadů, ani Státní veterinární správa.

Alarmující je pak počet chovů kočkovitých šelem v rámci druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči v ČR. Podle Státní veterinární správy bylo v roce 2007 v ČR 15 povolených chovů, v roce 2016 to bylo už 84 chovů.

Pokud chce Česká republika doopravdy podniknout kroky k zastavení nelegálního obchodu s volně žijícími druhy zvířat, je zřejmé, že Senát musí schválit novelu zákona na ochranu zvířat v takovém znění, v jakém ji dostal od Poslanecké sněmovny.


reklama

 
foto - Bernátková Anna
Anna Bernátková
Autorka je koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat spolku Svoboda zvířat.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ig

10.11.2020 15:28
Co třeba vzít pákové kleště (vhodné na visací zámky) a jít ty tygry osvobodit?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

10.11.2020 16:22 Reaguje na
Moc bych to tady neinzeroval, protože se najde pár blbců, kteří to provedou. Už jednou něco udělali v menším, kdy "vysvobodili" chudáčky myšičky z laboratoře. Bílé myši pak lezly všude v okolí a protože se nedokázaly uživit, postupně vychcípaly hlady.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

10.11.2020 19:42 Reaguje na
Jak je patrno z článku, tak svoboda podnikání se zvrhla v pořádnou hnusárnu. Když k tomu ještě připojíme psí množírny, tak je to Česko odporná žumpa nelidskosti.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.11.2020 09:08 Reaguje na
Dobrý nápad! Vždyť by pouze nahradili původní pravěké šavlozubé
tygry a konečně tu budou pořádní vrcholoví predátoři schopni lovit
"přemnožené" zblblíky. Když už návrat původní fauny a flóry, tak
komplet. Vlkomilové chtějí vlky a tygromilové možná tygry. DUHA
dostane dotaci pro "tygří hlídky" a ploty kolem ohrad se změní na
mříže. Když už, tak už. No ne?
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.11.2020 18:20
Ne že bych z toho byl nějak nadšený ... ale není nakonec lepší, když se komerčně zpracují tygři z chovu, kteří jsou z pohledu ochrany druhu v podstatě bezcenní, než když se kvůli tomu vystřílí populace ve volné přírodě?

Podobné zásahy pomáhají akorát udržovat vysoké zisky z ilegálního obchodu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

10.11.2020 18:45 Reaguje na Viktor Šedivý
Pokud se jedná o geneticky bezcenné jedince, nemám proti komerčnímu využití nic za podmínek, že jsou chováni odpovídajícím způspbem a nebolestně utraceni. Bohužel realita je jiná. Těžko budou zvíře určené k výrobě léčiv uspávat injekcí, ale spíše to bude naopak. Jeden náš cestovatel popisoval případ z Ázie, kdy leoparda, kterému nechtěli poškodit kožešinu, zabili tak, že mu do konečníku vrazili rozžhavenou tyč.
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.11.2020 19:02 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Uvádíte další argument pro legalizaci. Dokud je takový chov mimo zákon, těžko bude dodržovat pravidla.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

11.11.2020 07:59 Reaguje na Viktor Šedivý
Osobně si myslím, že pokud by se nastavila pravidla tak, aby to byl optimalizovaný chov a zvíře netrpělo újmou, tak se to nikomu nevyplatí. To by to zvíře muselo mít kvalitní stravu a hlavně dost velký výběh, což je při dnešních cenách pozemků velký problém. Kromě toho současná státní administrativa není vybavena natolik, aby mohla ve velkém nezodpovědným chovatelům zvířata odebrat, protože je pak není kam umístit. Zoo jsou přeplněny a spíše dělají vše pro to, aby se jim velké šelmy příliš nemnožily. Takže se současným stavem asi těžko někdo někam pohne.
Odpovědět
LB

Lukas B.

11.11.2020 19:27 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
nutno předeslat, že problém není eko-enviro, ale kulturně plyšáčkový. tygr je holt taková ikona - na hlístice koukáme trošku jinak.

pro mě je eticky nepřijatelná varianta medvěda ukovaného v řetězech s odkapáváním žluči (což se prý někde u číňáků děje), ale nějak rozumně usmrcený chovně a geneticky bezcenný tygr chovaný jakžtakž slušně a jakžtakž slušně usmrcený a zpracovaný třeba na vývar nebo sušené bůhvíco je pro mě na úrovni hovězího steaku. tudíž nevidím důvod, proč se k tygrům chovat nějak jinak než ke kravám. samozřejmě s přihlédnutím k jejich menší četnosti na planetě.
mimochodem, tuhle jsem dostal jako dárek klobásu z bizona. s chutí jsem ji zbaštil.
Odpovědět

Jirka Černý

11.11.2020 21:05 Reaguje na Lukas B.
V podstatě bych s tím co píšete souhlasil, jen mně zaráží fakt že je někdo ochotný dát asi dost astronomickou sumu za něco co se v principu nebude od té krávy nějak zásadně lišit.
Odpovědět
ig

11.11.2020 22:00 Reaguje na Jirka Černý
Mně to taky zaráží, ale nedá se s tím nic dělat. Národ zemědělců se za padesát let dopracuje k atomové elektrárně, ale bude mu trvat pět set let než přestane přisuzovat zázračné schopnosti prášku z paroží rosonožce. Logika tady nefunguje.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.11.2020 08:09 Reaguje na
já bych nad těmi žluťáky zas tak hlavou nevrtěl a nos neohrnoval. u nás jsme zrovna tak schopni utrácet za drahé nesmysly, lékárny už dávno nežijí z léků, ale z doplňků stravy, cigarety (režijní cena krabičky cigaret je pár korun, zbytek jsou daně), kvalitní alkohol (účinky tuzemáku půllitr za stovku jsou z výživového hlediska nemlich stejné jako čtyřiadvacetileté singlmaltky). kosmetika, móda, kultura... jistě doplníte spoustu dalších příkladů.
Odpovědět
JAROSLAV HALAMA

JAROSLAV HALAMA

15.11.2020 09:38 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Máš pravdu ,ty opravdu musíš být geneticky bezcenný jedinec.Ale nic si z toho nedělej,podle zdejších příspěvků nejsi jedinej.
Odpovědět

Viktor Šedivý

12.11.2020 14:46
Realita je taková, že v Číně budou kupovat produkci "tygřích jatek" a to zcela bez ohledu na to, co budou sepisovat na našem MŽP a co bude ve zprávách WWF.
Můžeme akorát ovlivnit, zda na jatka půjdou tygři "z chovu" nebo z volné přírody.
A trochu lze ovlivnit jak ten chov bude vypadat.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist