https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-spolecnost-pro-ekologii-prohlaseni-k-absenci-siroke-odborne-diskuze-k-chystane-novelizaci-zakona-o-ochrane-prirody-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká společnost pro ekologii: Prohlášení k absenci široké odborné diskuze k chystané novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny

24.6.2022
Na ilustračním snímku Krušné hory.
Na ilustračním snímku Krušné hory.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Petr Mikšíček / archiv autora
Jakákoliv novela legislativy v oblasti ochrany přírody má potenciálně dalekosáhlé důsledky pro naši přírodu v následujících desetiletích. Proto by měla být pečlivě připravena a předem diskutována se zainteresovanou odbornou veřejností, stejně jako s právníky a dalšími aktéry podílejícími se na znění zákonů.
 
Česká společnost pro ekologii (ČSPE) tímto vyjadřuje znepokojení nad tím, že podobná diskuze neproběhla a chystaná novela zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) tak může být parlamentem projednávána bez předchozí důkladné reflexe toho, co dosud platná verze zahrnovala, v čem nebyla dostatečná a co je nutné revidovat. Silně nás znepokojuje i koncepční nepropojenost novely tohoto zákona s dlouhodobě připravovanou aktualizací seznamu zvláště chráněných druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.

Výbor ČSPE, nezávislé odborné společnosti sdružující vědecké, akademické i odborné pracovníky zabývající se ekologií, tímto důrazně apeluje na to, aby příslušné orgány diskuzi nad změnami zákona o ochraně přírody a krajiny i nad jeho propojením s aktualizací vyhlášky o zvláště chráněných druzích neprodleně zahájily a tím se odpovědně postavily k budoucnosti ochrany přírody v ČR.

RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda ČSPE


reklama

 
Česká společnost pro ekologii

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DM

Dalibor Motl

24.6.2022 15:29
Mohl by někdo situace znalý popsat jaká změna se má připravovat? Jinak mi asi uniká podstata článku. Osobně bych si přál aby se seznam zvláště chráněných druhů aktualizoval mnohem pružněji a aby se důkladná diskuse vedla zejména nad obsahem tohoto seznamu. Smutným mementem je nesmyslně dlouho odkládané vyškrtnutí kormorána velkého ze seznamu a našlo by se i několik dalších adeptů. Může mi například někdo vysvětlit proč je na seznamu ZCHD třeba brkoslav severní? Jde o ptáka naprosto ničím neohrožovaného, hnízdícího mimo naše území a podnikajícího na naše území masivní invaze ze svých severských hnízdišť. Stejně lze vrtět hlavou nad Mníkem jednovousým (bezproblémový odchov, běžná přítomnost v našich vodách).
Odpovědět
JH

Jiří Hušek

24.6.2022 22:45 Reaguje na Dalibor Motl
Máš víceméně pravdu. Jenom s tí kormoránem to asi není úplně dobrý příklad. Zrušení jeho ochrany dlouho blokovali rybáři, kteří si zvykli na kompenzace škod na rybí obsádce. Nakonec k vyřazení kormorána ze seznamu došlo za cenu, že ty kompezace ze státního zůstaly poněkud paradoxně zachovány, místo aby se přešlo do logického režimu pojištění. A ani předtím neměly škody nic společného s ochranou těch několika desítek párů kormoránů hnízdících v ČR, protože je zcela dominantě působily desítky tisíc ptáků ze severských populací, kteří se v zimě potloukali střední Evropou.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

26.6.2022 09:42 Reaguje na Jiří Hušek
👍 plně to odpovídá tomu co vím. Jak už jsem psal, pro srovnání škody od našich kormoránů odpovídají tak ceně cca 30,40 lepších aut, tedy v množství co uvidíte na silnici asi za 10 minut. Ti z Polska, Litvy a Lotyšska , to jsou ti rabiáti.
Odpovědět
JH

Jiří Hušek

27.6.2022 09:28 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jenom upřesnění - ty škody působené naší hnízdící populací budou spíš ještě významně menší. Takhle, jak to píšete, by to vycházelo +- kdyby každý kormorán denně sežral ryby za 100 Kč, což je sice teoreticky možné, ale neživí se jenom v produkčních akvakulturách, ale i na polopřírodních tocích, kde nelze jejich přirozenou potravu vyčíslovat jako škodu, jakkoli v revírech samozřejmě rybáři uměle zarybňují (a pak to zase vytahají na udici :-) ).
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.6.2022 11:59 Reaguje na Jiří Hušek
No dyť jo, použil jsem záměrně horní odhad. Dolní je tak 10x menší, protože na zimu odlétají a v létě žerou bílou rybu.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

28.6.2022 15:01 Reaguje na Jiří Hušek
No, ono totiž při konstrukci naší legislativy asi panovala oprávněná obava aby hned po vyřazení kormoránů ze seznamu nenastoupil "institut" ochrany volně žijících ptáků. Pokud by současně kormorán nebyl zařazen dle článku (4) mezi "zvěř". Viz ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a tímto zákonem. Seznam těchto druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem. Stát by jednak nehradil škody ale současně by efektivně znemožnil účinnou regulaci populace kormoránů odstřelem. Viz § 5a Ochrana volně žijících ptáků
(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem ...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist