https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-spolecnost-pro-ekologii-prohlaseni-k-pozaru-v-narodnim-parku-ceske-svycarsko
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká společnost pro ekologii: Prohlášení k požáru v Národním parku České Švýcarsko

13.10.2022
Zdroj | HZS ČR
Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko patřil k hlavním událostem léta 2022. Nechceme hodnotit, zda bylo možné některým škodám zabránit a kdo je za to případně odpovědný. Považujeme však za důležité zdůraznit ekologické a praktické aspekty celé situace a tím vyzvat ke konstruktivní debatě, z níž by měla vyplynout strategie dalšího fungování národních parků v souladu s jejich posláním. Domníváme se, že tato diskuse by měla vycházet z následujících poznatků:
 
  • Oheň je přirozenou součástí vývoje a fungování mnoha původních ekosystémů, včetně středoevropské krajiny. Zvláště to platí pro jehličnaté lesy na suchých písčitých půdách, které rostou i v NP České Švýcarsko. Vědecké studie ukazují, že v minulých tisíciletích a staletích hořely často. Požáry tak významně ovlivnily aktuální podobu nejcennějších biotopů NP (např. reliktní bory) a byly běžnou součástí lesní dynamiky. Relativně malé a časté požáry zároveň bránily hromadění dřeva na velkých plochách, a tím znemožňovaly vznik požárů většího rozsahu.
  • Vliv ohně se v našich lesích podařilo potlačit až relativně nedávno. Absence ohně umožnila pěstování hustých, u nás převážně jehličnatých lesů s velkou zásobou dřeva. Cílené upřednostňování hospodářsky výhodných dřevin v čele se smrkem pak potlačilo přirozenou pestrost a rozrůzněnost lesů, která rovněž brání plošnému šíření požárů. Velký objem dřeva (tedy paliva), v součinnosti s klimatickou změnou vedoucí k teplotním a srážkovým extrémům, dramaticky zvýšil pravděpodobnost vzniku požárů, které nelze zvládat běžnými hasicími postupy.
  • Požáry pro přírodu nemusí znamenat katastrofu. Požár v NP České Švýcarsko vytvořil rozmanitou mozaiku stanovišť postižených ohněm různé intenzity a otevřel prostor pro vznik nových, přírodně bohatších společenstev. Už nyní na shořelých plochách najdeme řadu specializovaných organismů, často včetně kriticky ohrožených, které z nastalé situace dokáží těžit. Vzniklá požářiště představují dlouhodobý přínos pro přírodu NP a příležitost pro přirozený vývoj jeho ekosystémů.

Z toho vyplývají následující závěry:

  1. V nejbližších letech lze očekávat dynamický a prostorově rozrůzněný vývoj společenstev na požářišti. Na mnoha místech povede poměrně rychle k novému lesu, na jiných může sukcese probíhat pomaleji, což je stav přirozený a vítaný. Shořelé plochy budou velmi pravděpodobně zajímavé i pro návštěvníky národního parku. Není tedy žádný důvod vyhořelé plochy uměle zalesňovat – naopak, přirozená sukcese představuje nejlepší možnost, vedoucí nejen k vysoké přírodní rozmanitosti, ale také k vyšší odolnosti vůči dalším požárům.
  2. Velké požáry hrozí nejen v chráněných územích, ale i v hustěji osídlených, hospodářsky využívaných oblastech, kde jejich dopady mohou být katastrofální a tragické. Přístup k lesům proto musí být striktně rozrůzněný v závislosti na jejich hlavním účelu (ochrana biodiverzity vs. hospodářské lesy).
  3. Požární ochrana by měla spočívat především v systému preventivních opatření, která zamezí šíření požáru mimo jasně ohraničené plochy (oddělené protipožárními pásy, přístupovými cestami, preventivně vypálenými plochami a podobně), v nichž se bude případný požár pouze usměrňovat a kontrolovat. Preventivní protipožární opatření je zapotřebí připravit především s ohledem na ochranu zdraví a majetku (např. protipožární pásy kolem sídel v podobě „lesoparků“, listnatých porostů nebo bezlesí atd.).
  4. V dlouhodobější perspektivě je zároveň potřeba pracovat na opatřeních, která snižují množství hořlavé biomasy v lesích. Mezi tato opatření patří cílená pastva nebo řízené vypalování.

 

Požár v Českém Švýcarsku způsobil ekonomické škody a škody na majetku, ale vytvořil ekologicky velmi cenné prostředí. Pokud se z něj dokážeme poučit a přijmeme opatření, která opakování podobných scénářů zabrání, pak z ohně v Národním parku České Švýcarsko nebude profitovat jen příroda a ohrožené druhy, ale také naše společnost. Z tohoto hlediska považujeme za nemístné pokusy přehodnocovat smysl národních parků, kde na prvním místě musí vždy figurovat ochrana biodiverzity. Zároveň je ale zapotřebí pracovat na opatřeních, která budou minimalizovat rizika dopadu na bezpečnost a majetek v okolní, člověkem běžně využívané krajině.

 

Za výbor České společnosti pro ekologii

Prof. David Storch, Ph.D. (předseda)


reklama

 
Česká společnost pro ekologii

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Anyr

Anyr

13.10.2022 11:06
Což o to, prohlášení skvělé, zcela logické a odpovídající realitě, nicméně...
1) Populismus v ČR je značný, a průměrný občan to nepřijme. "Shořela krásná příroda" - přičemž jen první slovo je pravdivé - a rovná se to katastrofě.
2) Zdejší tým komentátorů a názoropisců to tu roztomile negativně zkritizuje, zvláště, pokud nastoupí v plné síle. :D
Všechno bude vina Bruselu, dotací, Evropské Unie, NATO, ekologistů/ekoteroristů/zachraňbrouků a Fialy. Kdyby se to dělalo podle nich, všechno by bylo jedině skvělé a správné. :*

Nu, ještě jednou díky za prohlášení, redakci za jeho zveřejnění na Ekolistu, a NP přeji, aby mu lidé dali vydechnout, a co nejvíce prostoru pro správnost a přirozenost, až se rozjedou lidské snahy o "řešení katastrofy".
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

14.10.2022 10:25 Reaguje na Anyr
Především: není vyloučené nejen že jsme na stejné lodi, ale že bychom se i dokázali dohodnout, jak a kam tu loď řídit. Protože argument "průměrný občan to nepřijme" přibližně sdílím.
V podobných úvahách vidím jednu chybnou vstupní hodnotu: ani ten nejnárodnější park, možná kromě nějaké té tundry v nejsevernější Evropě, není příroda schopná se o sebe postarat. Jednak protože je už ikskrát obdělaná, a hlavně proto, že není dost velká. Vysoká zvěř, která je schopná les krotit, aby se nestal neprostupným křovím, se bez regulace přemnoží a buď se vydá mezi lidi spásat pole nebo pochcípá hlady (to se, jistě nechtěně, povedlo někde v Holandsku, kam "zelení" nepustili myslivce a výsledkem je poušt a vychrtlé mrtvoly). Dogmaticky přírodní regulací jsou pak především vlci, a ty je třeba taky průběžně střílet z úplně stejných důvodů, nemluvě o tom, že aby mohla existovat jedna smečka o pár členech, potřebuje plemennou knihu na způsob koně Převalského, nemluvě o tom, že si obtížně představuju, jak vlky ve smyslu kdo s kým ukecat.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.11.2022 09:42 Reaguje na Anyr
Pokud někdo považuje za nemístné přehodnocovat smysl Národních parků, kde na prvním místě musí vždy figurovat ochrana biodiverzity, tak proč například při snaze vyhlásit NP Křivoklátsko se na stránkách MŽP mluví o tom , že : "Nový národní park by měl chránit zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi, neprostupná údolí, kaňon řeky Berounky, domov desítek ohrožených rostlin a živočichů. Jde o nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody" Jaký je rozdíl mezi ochranou rozmanitých lesů a ochranou biodiverzity je právě na příkladu NP České Švýcarsko krásně vidět. Najednou už nepujde o ochranu těch pestrých lesů. Vznik národního parku tedy neznamená významný krok k vytvoření podmínek pro lepší ochranu tohoto území, zejména lesních porostů, ale znamená podporu všech disturbancí co tyto lesy mohou postihnout. Že ten požár způsobil rozsáhlou změnu ekosystému na , pro nás, velké ploše nejpřísněji chráněného území? Nic se neděje ,podle ekologa je to příležitost. Nevím jak nazvat lidi co jsou schopni na spáleništi křepčit své oslavné tance a radovat se ze skvělé budoucností toho spáleniště. Nejsme na Sibiři kde vzhledem k její rozloze nějakých pár desítek čtverečních kilometrů nehraje roli. Kolik se najde lidí , tedy kromě Anyra a několika dalších ekologistů co by chtěli mít za barákem takové zvláště chráněné spáleniště? Já osobně bych tedy spáleniště nechtěl a proto bych nechtěl ani NP.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.10.2022 14:33
Se vším lze souhlasit, až na odmítnutí zalesnění požářiště vnesením aspoň ostrůvků s listnatými dřevinami. Přirozený nálet, jak je odzkoušeno z minula, bude bříza a jehličnany včetně vejmutovky a to není dobré. Navíc mohou nalétávat i jiné invazní druhy.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.10.2022 14:41
V sousedním článku od Hrušky se píše... Hořela hrabanka v úplně zeleném a zdravém listnatém lese, kde to dnes vypadá, jako by se nic nedělo.Proč tedy neposílit návrat původního listnatého lesa???
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.10.2022 14:54 Reaguje na Slavomil Vinkler
A navíc doplnit o jedli a tis na vhodných místech. To se tam samo náletem nedostane. Tis je již 500 let vyhuben na všech dostupných plochách a jedle sama nevyroste - je-li v malém sežere ji zvěř. Za vyhubení tisu může člověk. A to výroba luků v Anglii a pastva v lesích, kde trávil zejména koně. Měl by tedy člověk svou chybu pomoci napravit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.10.2022 14:56 Reaguje na Slavomil Vinkler
A jak se dívám na pladias, zrovna v NPČŠ chybí.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

13.10.2022 19:26
Děkuji za článek. Opět se potvrzuje ověřená pravda, co jsou ekologisti zač. Zabij bobra, zachráníš strom. Zabij ekologistu, zachráníš přírodu. Ekologisti zcela zjevně popírají názor Alberta Ensteina, že lidstvo má v ochraně přírody využít všech dostupných znalostí a technologií, a řídí se ekologistickým nezasahováním v pozměněné kulturní krajině. Není divu, když hlavní guru je retardovaná a nevzdělaná Greta.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.10.2022 14:11 Reaguje na Michal Ukropec
Pokud jsem si všiml, Gréta udělala Cimrmanův úkrok vpravo a doporučuje nechat JE běžet.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.10.2022 18:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
To nic nemění na faktu, že ona i ekologisti jsou zjevně minimálně nedovzdělaní, případě jejich titul má váhu kurzu práv v Plzni.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist