https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/csop-stutox-ii-nove-povolena-plosna-aplikace-sedlakum-problem-s-hrabosi-nevyresi-a-prirode-uskodi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČSOP: Stutox II - nově povolená plošná aplikace sedlákům problém s hraboši nevyřeší a přírodě uškodí

14.2.2020
Sedlákům Stutox II nepomůže, protože populaci přemnoženého hraboše nevyhubí.
Sedlákům Stutox II nepomůže, protože populaci přemnoženého hraboše nevyhubí.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo plošnou aplikaci nebezpečného pesticidu Stutox II. Předpoklad, že tím pomohou zemědělcům, je mylný anebo je to všechno jinak… Nicméně, stále platí, že pro aplikaci tohoto jedu je bezpodmínečně nutné další povolení – povolení výjimky z ochrany vzácných živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez tohoto povolení bude zemědělce pokutovat Česká inspekce životního prostředí.
 

Aplikaci rodenticidu Stutox II povolilo Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím svého Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) velmi podivně. Do této doby byla – tak jako v celoevropském povolení – povolena aplikace Stutoxu II pouze do hraboších nor. Sedláci oprávněně argumentovali tím, že na mnohých lokalitách fyzicky není možné obejít všechny nory a do každé aplikovat granuli jedu. ÚKZUZ však jako podmínku plošné aplikace stanovil do 48 hodin po rozsypání jedu prochodit celý pozemek a sbírat všechny mrtvé hraboše. To zjevně je stejně pracné jako aplikovat granule do nor, a tedy ve skutečnosti nereálné! ÚKZUZ navíc povolil plošně aplikovat Stutox II pouze do vzešlých porostů. To je určitě dobré k zmírnění případných sekundárních otrav dravců, kteří by na holé půdě otráveného hraboše lépe našli a pozřeli. Ale jak budou sedláci procházet takové porosty, aniž by je podupali a jak v nich budou hledat mrtvé hraboše?

Sedláci by rovněž měli vědět, že jim draze nakoupený Stutox II v boji s přemnoženým hrabošem nepomůže. Populace hraboše polního je nyní natolik velká, že i když se zemědělcům podaří hraboše na konkrétním poli vyhubit, do 3 měsíců to na tom poli nikdo nepozná, protože pole obsadí hraboši nyní žijící na sousedních pozemcích. Stutox II i jakýkoliv jiný rodenticid by se musely aplikovat opakovaně, aby se škody na úrodě opravdu eliminovaly. Vědí toto naši zemědělci?

Sedlákům Stutox II nepomůže, protože populaci přemnoženého hraboše nevyhubí. Naopak jim ale uškodí, protože zlikviduje predátory, kteří – na rozdíl od granulí Stutoxu II – pomáhají sedlákům každý den. Predátorů je samozřejmě mnohem méně jak hrabošů a jejich populace jsou tedy při případné aplikaci jedu mnohem zranitelnější. Kromě dravých ptáků, sov, volavek či – až přilétnou – čápů, významné ztráty způsobí plošná aplikace jedu v populacích zajíců či bažantů. O již téměř vyhynulých koroptvích ani nemluvě…

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je nutné, aby, protože jde o tímto zákonem zakázaný zásah do biotopu chráněných druhů s následkem smrti těchto živočichů, ten, kdo jed aplikuje, měl předem udělenou výjimku z tohoto zákonného zákazu. Bez této výjimky se v některých případech vystavuje pokutě ČIŽP až 2 000 000 Kč! A i v případě, že mu orgán ochrany přírody předem výjimku vydá, hrozí mu další sankce v případě, že k úhynu chráněných druhů v důsledku aplikace tohoto jedu dojde. My se domníváme, že právě zde je pravý důvod uvedeného povolení MZe. Protože orgány ochrany přírody velmi pravděpodobně plošnou aplikaci nepovolí a zároveň plošná aplikace již nebude zakázána ze strany MZe tak, jako byla doposud, otevře se postiženému sedlákovi cesta ke státní pokladně, ze které bude žádat náhradu vzniklé škody. Viníkem škody už nebude hraboš nýbrž Ministerstvo životního prostředí. Je otázkou, zda fakt, že by sedlákovi povolení plošné aplikace jedu stejně nepomohlo, bude dostatečný k tomu, aby mu stát i přesto škodu neproplatil. I když proplatí, bude to lepší řešení než plošná aplikace jedu do naší krajiny.

Veřejnost žádáme, aby nám či České inspekci životního prostředí hlásila a hlavně ihned dokumentovala jakékoliv nálezy mrtvých dravců, sov a jiných živočichů v zemědělské krajině, zejména u míst označených cedulemi „Varování. Plocha se chemicky ošetřuje přípravkem STUTOX – II. VSTUP ZAKÁZÁN.“


reklama

 
ČSOP
ČSOP je Český svaz ochránců přírody.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

15.2.2020 09:34
Zase úplný nesmysl.
Hraboši mají daleko větší vitalitu než dravci a ty bychom vytrávili úplně stejně. Takže hraboši by se přemnožili velmi rychle znovu, zvláště když by neměli přirozené nepřátele.
V dřívějších dobách, když přišel myší rok, sedlák jen nasadil hlubokou orbu a dravci to dorazili.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist