https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-reznicek-hospodareni-s-destovou-vodou-v-olomouci-blyska-se-na-lepsi-casy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Řezníček: Hospodaření s dešťovou vodou v Olomouci: Blýská se na lepší časy?

11.3.2020
Město Olomouc se tak nyní může pyšnit odborně zpracovaným souborem principů, které má k dispozici jen málokteré české město. Ilustrační snímek.
Město Olomouc se tak nyní může pyšnit odborně zpracovaným souborem principů, které má k dispozici jen málokteré české město. Ilustrační snímek.
Foto | b3tarev3 / Flickr
Rada města Olomouce a následně i zastupitelstvo schválily na jaře loňského roku nový strategický dokument nazvaný „Hospodaření se srážkovými vodami – Cesta k modrozelené infrastruktuře“. Jeho smyslem je poskytnout samosprávě a projektantům konkrétní návody, jak postupovat při návrhu nových stavebních či rekonstrukčních projektů ve městě tak, aby se přímo na území Olomouce zadržovalo co nejvíce dešťových srážek a zmírňovaly se tak negativní dopady klimatických změn.
 

Město Olomouc se tak nyní může pyšnit odborně zpracovaným souborem principů, které má k dispozici jen málokteré české město. Zásadní ovšem je, do jaké míry a jak rychle se tyto principy začnou přenášet z papíru do praxe. Přestože pan primátor pro média sám na nutnost jejich důsledného uplatňování upozornil, v minulosti se již mnohokrát ukázalo (třeba v případě Plánu udržitelné městské mobility), že strategické dokumenty mají v Olomouci spíše charakter líbivých deklarací, které nakonec skončí v šuplíku a jejich reálná aplikace je nanejvýš omezená. Místní organizace Strany zelených proto loni v březnu napsala panu primátorovi „preventivní“ otevřený dopis.

V něm na něj apelovala, aby se zasadil o co nejrazantnější uplatňování daných principů a jejich rychlé zakomponování do Standardů objektů hospodaření se srážkovými vodami a objektů modrozelené infrastruktury (HDV a MZI), a vyzvala jej k čerpání prostředků z dostupných dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, které jsou spíše nevyužívané. Odpovědí bylo, že město si naléhavost situace uvědomuje a v roce 2020 či 2021 chystá pilotní projekt v ulici Šantova.

Do té doby se ale v Olomouci zrealizuje mnoho jiných projektů, u nichž neexistuje záruka, že zmíněné principy budou dodrženy. Soukromé investory není zatím jak „donutit“ a město má připraveno k realizaci plno starších projektů, které ještě s novou studií nemohly počítat. Jedná se například o již dokončenou rekonstrukci ulice Dvorská, aktuálně zahajovanou rekonstrukci třídy 8. května či revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Albertova a Wolkerova. Proto jsme loni v létě sepsali druhý otevřený dopis, tentokrát již celé městské radě. Připadá nám totiž zbytečné čekat na vyhodnocení nějakého pilotního projektu. Opatření, jako je propustná dlažba, zelené střechy a fasády, chodníky spádované do bezobrubníkových travnatých pásů, drenáže či větší množství zeleně v ulicích, jsou dávno ozkoušená a mají prokazatelně pozitivní efekt. Budování parkovacích stání ze zatravňovacích tvárnic či rohoží je navíc oproti asfaltu mnohem levnější.

Rekonstrukce ulic Dvorská a 8. května se bohužel již nepodařilo aktualizovat tak, aby s principy modrozelené infrastruktury pracovaly. Lepší by to snad mělo být u vnitrobloku Albertova, kde podle vyjádření rady zhotovitel stavby již zahrnul principy efektivního hospodaření se srážkami do projektové dokumentace. Rada nás též ujistila, že při nově připravovaných projektech, kde je investorem město, budou principy vycházející ze studie nepřekonatelnou podmínkou při uzavírání smluv o dílo.

Nyní je tedy hlavním cílem co nejrychlejší vyhotovení nových Standardů objektů HDV a MZI a jejich závazné zakomponování do územního plánování. Nad tématem se scházíme s opozičními stranami a vyjednáváme jejich podporu pro to, aby v dané věci na radu města co nejvíce tlačily. Snad se tedy v Olomouci již brzy začne ulevovat přetížené kanalizaci, více srážek se vsákne přímo zde, inženýrské sítě se začnou postupně přesouvat pod chodníky a v ulicích tak bude moci být více prosperující zeleně. Ta bude totiž při adaptaci českých měst na klimatické změny hrát zásadní roli.


reklama

 
foto - Řezníček Daniel
Daniel Řezníček
Autor je členem krajské rady Strany Zelených v Olomouckém kraji.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

11.3.2020 09:41
Přesně tak... strategických dokumentů se v ČR přijímá mraky, ale jejich zavádění v praxi a naplňování jejich podstaty se ve většině témat neděje..

Krásně a bohužel velice bolestivě je to vidět na příkladu lesů a strategických dokumentů státní lesnické politiky jako je národní lesnický program... už národní lesnický program do roku 2013 řešil zranitelnost lesů v ČR a jejich celkově neudržitelný stav. Už tento dokument měl řadu věcí v lesnictví změnit.... nestalo se a i díky tomu tu teď máme stav lesů takový jaký je....

Na papíře jsme skvělá země, ale realita je úplně jinde..... jde jen o to, jestli si tu budeme všichni lhát a plácat se po ramenou, nebo jestli se podíváme pravdě do očí a začneme se chovat zodpovědně....

STAV ŽP ČR JE JEN NA JEJICH OBČANECH... NEMŮŽE ZA NĚJ ANI KŮROVEC, ANI VÍTR, ANI VODA...
Odpovědět
MM

Milan Milan

11.3.2020 13:26
Chaotické myšlení a impulsivní reakce politiků je hlavní příčinou všech problémů od ovzduší, přes lesy až po vodu. XXX krát i ode mně zazněla kriika, proč se srážkové vody odvádějí dobře utěsněnou kanalizací mimo území, kde po staletípřirozeně zasakovala. Konečně se jim snad rozsvítilo a pochopili až když dramaticky poklesla spodní voda????? A proto mně děsí nápady a pokusy "bojovat"s klimatickýmy změnami, místo přirozenému přizpůsobování. Holt, poručíme větru dešti prostě neplatí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.3.2020 09:40 Reaguje na Milan Milan
Přesně...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.3.2020 10:26 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jen jsem přesvědčen o tom, že tu nejde o chaotické a impulzivní reakce politiků, ale o jejich účelovém jednání a hlavně lhaní a rozdmýchávání demagogie...

Když lidi v ČR je tak jednoduché obelhat a zblbnout, aby bojovali sami proti sobě a svým vlastním zájmům...... jsme národy sebemrskačů.....
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist