https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/informace-o-planovane-vystavbe-vobci-karhule-na-upati-blaniku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karolína Josková: Informace o plánované výstavbě v obci Karhule na úpatí Blaníku

16.8.2010 | KARHULE
Nepořádek a liknavost zodpovědných úřadů umožňují realizaci rozsáhlého projektu komunitního bydlení v nevhodné lokalitě.
 
Plánová výstavba v obci Karhule
Plánek vyznačuje, kde má probíhat plánovaná výstavba v obci Karhule - výstavba naruší vzhled CHKO Blaník.
Zdroj: Karolína Josková

Vesnička Karhule, která spadá do II. ochranného pásma Chráněné krajinné oblasti Blaník a patří mezi jednu z nejzachovalejších. Osada má středověký původ a půdorys nezměněný několik století - do dnešního dne je zde pouze 17 obytných domů, většinou využívaných k trvalému bydlení. Podle dokumentů správy CHKO Blaník jsou přírodní a urbanistické prvky osady Karhule převážně v pásmu zvýšené ochrany a sídla jsou v přísné ochraně.

Podle zásad výstavby v CHKO Blaník mohou nově vzniklé stavby na okrajích současně zastavěného území obce významně ovlivnit krajinný ráz. Proto zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných přírodních lokalit, zvláště chráněných území a kulturních dominant krajiny, aby bylo zachováno harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Územní plán obce Pravonín, který je v platnosti od roku 1999 umožňuje novou, poměrně masivní výstavbu v okolních vesničkách a to na malých stavebních parcelách, které jsou typově vhodné spíš pro nové příměstské čtvrti, než do chráněné krajinné oblasti. V Karhuli je podle UP možná výstavba min. 11 nových domů na minimální výměře parcely 800 m2.

V posledních měsících se objevila na všech kompetentních úřadech „studie Bydlení v Karhuli“ , která počítá s novou výstavbou až 9 nových domů na konci vesnice a to na pozemcích, které jsou dosud vedené jako orná půda – pole a sad: celková výměra těchto pozemků je cca 11000 m2. Přestože podle vyhlášky UP obce Pravonín musí být před jakýmkoliv zahájením dělení či scelování pozemků obcí vypracovaná urbanistická studie – schválená CHKO.Byla již první část pozemků / pole / rozdělena / vykolíkovaná na 4 parcely o šířkách 22 – 25 m a o výměrách cca 1450m a to aniž by se k dělení pozemků mohla vyjádřit správa CHKO Blaník.

Podle zásad výstavby v CHKO musí nové stavby v urbanisticky zachovalých částech historické obce a do této kategorie spadá převážná část menších obcí a osad, ale i stavby soustředěné okolo původních návsí ve větších obcích, respektovat historické půdorysy staveb. Objemem a tvarem se přizpůsobit okolním stávajícím objektům a ve stavebním i architektonickém detailu musí vycházet z typických staveb v nejbližším okolí.

Nově vzniklé / vytyčené 4 parcely se rozkládají v šířce cca 95 m, přitom na stejné straně vísky o délce cca 250 m je dosud jen 5 domů. Pokud se plánovaná výstavba uskuteční, rozšíří se víska o více jak 40% , což velmi podstatně změní harmonické měřítko celé vesničky a naruší a pozmění ráz blízkého okolí a tím i vzhled CHKO Blaník, které se snaží zachovat podmanivou mozaikovitou krajinu, v niž jsou zasazena nevelká sídla s málo pozměněným rázem. V celé historii CHKO Blaník je tvrdě uplatňována koncepce zachování krajinného rázu a jako jedno z míst s nejzachovalejším krajinným rázem je také CHKO Blaník prezentováno. Proč tomu není i v tomto případě?

Nedovolme zničit RÁZ KRAJINY a ÚŽASNOU PŘÍRODU pod horou Blaník. Zachovejme krásu okolí hory Blaník v podobě jaké je, nejen pro naše děti, ale i pro další generace. Vždyť Blaník máme jeden, a volných stavebních parcel hned za hranicí CHKO je dostatek.

Pozn. red. 25. 8. 2010: Na článek paní Joskové reagoval publicista Tomáš Feřtek článkem Případ Karhule aneb o krajinném rázu, který najdete zde.


reklama

Karolína Josková
Autorka je předsedkyně o.s. Přátelé bájné hory Blaník.
tisknout poslat  twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist