https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-stepan-jak-je-to-s-candaty-na-lipne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Štěpán: Jak je to s candáty na Lipně?

2.11.2016
Stav populace candáta na Lipně není ovlivňován pouze velikostí nástražní rybičky, jak se velká část rybářské veřejnosti domnívá, nýbrž celou řadou neméně významných faktorů.
Stav populace candáta na Lipně není ovlivňován pouze velikostí nástražní rybičky, jak se velká část rybářské veřejnosti domnívá, nýbrž celou řadou neméně významných faktorů.
Dne 26. 9. 2016 byla šéfredaktorem časopisu Kajman Ing. Radkem Filipem založena internetová „Petice za záchranu candáta na Lipně“ ve znění „Zastavte vybíjení dravců! Žádáme vás o znovuzavedení opatření na ochranu candáta na Lipně zvýšením míry nástražní rybičky na 20 cm a zákazu lovu na její části.“
 

Následně se v tisku objevilo několik tendenčních článků k této petici a dále neúplné informace k ochraně populace candáta na revíru č. 421200 Vltava 30-32, údolní nádrž Lipno. Jsme si vědomi, že signatáři této petice jsou vedeni zájmem ochránit populaci candáta na Lipně, nicméně postrádají relevantní informace k této problematice a tendenční články a vyjádření v médiích k pochopení značně složité problematiky candáta na ÚN Lipno bohužel nepřispívají ani ji neobjasňují.

Bohužel autoři petice využívají situaci spíše k vlastnímu zviditelnění. Jako řádní uživatelé tohoto revíru se hospodaření na ÚN Lipno pečlivě a dlouhodobě věnujeme, a proto považujeme za nutné se k této problematice oficiálně vyjádřit. Stav populace candáta na ÚN Lipno není ovlivňován pouze velikostí nástražní rybičky, jak se velká část rybářské veřejnosti domnívá, nýbrž celou řadou neméně významných faktorů, z nichž je potřeba zmínit např. množství potravy dravců, úživnost jezera, kolísání hladiny vody, stav litorálních porostů apod. Zavedení opatření na ochranu dravců na Lipně bylo reakcí na významný a rychlý pokles úlovků candátů v letech 2005-2008. Již v roce 2007 byla vedena rozsáhlá odborná jednání jednak o pravděpodobných důvodech tohoto poklesu a jednak o možnostech záchrany populace candáta. Výsledkem bylo přijetí několika omezení a ochranných pravidel na ÚN Lipno od roku 2008, která nemají na ostatních revírech Českého rybářského svazu obdoby.

Úlovky candáta obecného.
Úlovky candáta obecného.
Zdroj | Český rybářský svaz

Pravidla spočívají v ochraně dvou rozsáhlých oblastí, v nichž je úplný zákaz lovu (Kyselovská zátoka a zátoka Hadí Luka), zvýšení minimální míry všech druhů ryb na 20 cm, hájení okouna v jarním období, zákaz takzvaného trollingu, tedy lovu tažením nástrah za lodí poháněnou motorem, zákaz čeřínkování a konečně i omezení lovu na nástražní rybičku stanovením její minimální míry na 20 cm. Pravidla odsouhlasila Územní konference Jihočeského územního svazu ČRS jako nejvyšší orgán uživatele revíru. V této době bylo též zahájeno dlouhodobé sledování rybí obsádky na Lipně ve spolupráci s Akademií věd ČR. Dále Jihočeský územní svaz ČRS v průběhu posledních let významně posílil rybářskou stráž na tomto revíru. Informace o organizovaných pytláckých skupinách působících na ÚN Lipně považujeme za smyšlené a účelově využité s cílem upoutat pozornost.

Po zavedení ochranných opatření se v letech 2009-2015 stabilizovalo množství ulovených a ponechaných candátů v rozmezí 1800 – 3100 kusů (průměrně 2300 ks, viz přiložený graf). V posledních třech letech významně sílil tlak části rybářské veřejnosti na zrušení omezení velikosti rybičky na Lipně. Konference Jihočeského územního svazu ČRS konaná v roce 2015, po předchozím projednání v orgánech Jihočeského územního svazu ČRS, jako kompromisní řešení snížila od roku 2016 minimální velikost nástražní rybky na 15 cm. Tím se sice umožnil lov větších candátů, ale stále je zajištěna ochrana menších ryb. Jihočeský územní svaz ČRS vedl v té době jednání s předními českými odborníky a inicioval a spolufinancoval průzkum rybí obsádky Lipna v roce 2016 (JčÚS ČRS investoval ze svých prostředků do tohoto průzkumu 200 tis. Kč), který provedl Hydrobiologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR pod vedením prof. Jana Kubečky.

O tomto průzkumu byla veřejnost podrobně informována v tisku, kompletní výsledky spolu se statistikami úlovků budou známy na jaře příštího roku. Dle předběžných výsledků průzkumu, které byly projednány v září letošního roku na zasedání výboru Jihočeského územního svazu ČRS, skutečně došlo k zotavení populace candáta i dalších druhů ryb, dochází k jejich pravidelnému výtěru a v nádrži je i velké množství mladších věkových ročníků candátů i dalších druhů ryb. Příčinou jsou jednak přijatá ochranná opatření, ale i příznivé podmínky pro výtěr a růst ryb v nádrži v posledních třech letech. Na základě výsledků průzkumu bylo odborníky doporučeno, aby stávající pravidla rybolovu byla ponechána nejméně další dva roky a aby byl monitoring příští rok zopakován, jeho výsledky budou porovnány i se statistikami úlovků za rok 2016 a 2017.

Věříme, že „Petice za záchranu candáta na Lipně“ má za cíl pouze a výhradně apelovat na ochranu populace candáta obecného na Lipně a že se za ní neskrývají jisté zájmové skupiny. Bez hluboké znalosti celé problematiky pouze jitří mezi sportovními rybáři zbytečné emoce a naší snaze o dosažení cíle, kterým je nejen péče o candáta, ale i ostatní ryby, neprospívá.

Jan Štěpán
Autor je jednatel Českého rybářského svazu.
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist