https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-moravec-par-poznamek-k-tomu-proc-se-stavebni-pravo-stale-vyssi-rychlosti-riti-do-pekel
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Moravec: Pár poznámek k tomu, proč se stavební právo stále vyšší rychlostí řítí do pekel

6.9.2020
Ve stavebním právu si jsme všichni rovni. Jen někteří jsou si rovnější. Ilustrační snímek.
Ve stavebním právu si jsme všichni rovni. Jen někteří jsou si rovnější. Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Böda
Nový stavební zákon nedávno prošel vládou a míří do Sněmovny. Já bych však rád připomněl především jiný „stavební“ zákon, který je poněkud ve stínu velké rekodifikace stavebního práva. Neprávem.
 

Rozsáhlou novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, známého jako „liniový“ či „urychlovací“ zákon, projednal v červenci Senát. Sice ho Sněmovně vrátil, ale se zcela nepodstatnými připomínkami či s připomínkami situaci ještě zhoršujícími (rozšíření působnosti zákona, mimo jiné i na stavby související s ochranou proti povodním a suchu). Ono se sice vzhledem k systému hlasování senátorům málokdy podaří změnit vůli Poslanecké sněmovny, ale obvykle Senát funguje alespoň jako autorita, která veřejně vysloví, že je něco špatně. Tentokrát selhal i v tomto minimu. Jakékoli návrhy opravující alespoň ty nejhrubší chyby byly smeteny ze stolu. Koho to blíže zajímá, doporučuji pročíst stenozáznam rozsáhlé diskuse v Senátu i výsledky jednotlivých hlasování na www.senat.cz. Tam najde podrobně popsanou řadu problémů této novely (mimo jiné z úst pana senátora Dienstbiera, pana senátora Kosa, paní senátorky Seitlové či pana senátora Orla) a může se na vlastní oči přesvědčit, kdo „kope“ za veřejné zájmy a čí proklamace o alternativě k současnému vládnímu marasmu jsou prázdnými frázemi.

Jádro problému však není v tom, jestli projednávaná a brzo jistě schválená novela má takové a takové nedostatky. Jádro problému je v samotné této novele, potažmo tomto zákonu. Do již tak dosti chaotického stavebního práva, které se každou další novelou stavebního zákona leda zhoršuje, vnáší chaos ještě větší. V podstatě říká, že to, co platí pro ostatní, neplatí pro „stát“ (rozuměj státní investory, jako je Správa železnic či Ředitelství silnic a dálnic) a některé další privilegované investory (energetici…). Prý mají příliš velká specifika, která je nutno zohlednit. Takže místo, abychom se snažili udělat co nejpřehlednější stavební zákon, který platí pro všechny, vytváříme speciální zákony na stavbu toho či onoho. Ona nedávno schválená novela vodního zákona, která vyjmula ze stavebního zákona stavby některých vodních nádrží, byl podobný případ. Ta alespoň platí pro všechny. Tato platí jen pro někoho. Tedy typická nerovnost před zákonem. Nedostáváme se tu již na hranici ústavnosti?

Podívejme se na to v trochu širším kontextu. Už roky se tu chystá obří rekodifikace stavebního práva. Napsáno a řečeno o ní bylo mnoho. Výhrad k ní je nepočítaně. Ale připusťme pro tuhle chvíli čistý úmysl vnést do stavebního řízení nějaký řád, nějaké zjednodušení. Na tom, že by to bylo potřeba, se asi - bez ohledu na odlišné názory, jak – shodnou všichni. A nezávisle na tom je Ministerstvem dopravy předložena novela zákona, která řeší poměrně velký objem staveb, stojí mimo toto snažení, zavádí některé instituty, o kterých se v souvislosti s rekodifikací stavebního práva bouřlivě diskutuje, zda ano nebo ne, zavádí jiné, které jsou s navrženou rekodifikací stavebního práva dokonce v rozporu.

Skutečně nezávisle? Vzpomínám na schůzku v prosinci loňského roku, na níž byly představeny první výstupy projektu, běžícího od roku 2018, který má doporučit zjednodušení legislativy k urychlení výstavby dopravní infrastruktury v souvislosti s budováním Transevropské dopravní sítě. Zajímavé je, že projekt řeší stejná právní kancelář, která pracovala na rekodifikace stavebního práva (AK Havel a Partners). Vkrádá se tedy myšlenka, že příprava obou novel je nějak provázaná, že novela liniového zákona je trojským koněm, který má vnést do legislativy některé sporné instituty předem, aby pak při projednávání finální podoby rekodifikace stavebního práva bylo možno říct „vždyť tohle přeci není žádná novinka, to už v tom a tom zákonu dávno platí“. Ale třeba taky ne. V době, kdy se schůzka konala, už totiž byla současná novela „liniového zákona“ projednána Vládou a čerstvě ležela v Poslanecké sněmovně. Proč se (za jistě nemalé peníze) zadává projekt a zároveň se předkládá novela, jejíž návrh by měl z tohoto projektu vzejít? Bude následovat na základě výsledků tohoto projektu další novela této rozsáhlé novely? Takže totální chaos? Nebo tunel?? Mimochodem, jedním z předpokládaných výstupů tohoto projektu, jak bylo řečeno, je konstatování, že i po schválení rekodifikace stavebního práva by měl liniový zákon zůstat, protože nový stavební zákon nedokáže pokrýt všechna specifika infrastrukturních staveb. Pozoruhodné konstatování od autorů nového stavebního zákona.

Ještě jeden moment této schůzky stojí za zmínku. Zástupci ochranářských nevládek i Ministerstva životního prostředí se z autorů studie opakovaně snažili vytáhnout, z jakých dat, jaké analýzy vlastně navrhované úpravy legislativy vycházejí. Z vyhýbavých odpovědí nakonec vyplynulo, že žádná objektivní, nezávislá analýza, proč se dopravní stavby vlastně tak neúměrně protahují, vlastně neexistuje. Že všechny návrhy, leckdy i velmi razantně zasahující do práv ostatních, vycházejí z informací poskytnutých investory, tedy z jednostranného, rozhodně ne nezaujatého pohledu jednoho z účastníků celého složitého procesu. (Nic překvapivého; bez kloudné analýzy problémů se chystá celá rekodifikace stavebního práva.)

Není tajemstvím, že řada problémů vzniká na straně investorů, špatnou přípravou projektů, povýšeným nekomunikováním, postavením všech potenciálních partnerů před hotovou věc. A pak údiv, že se obce bouří, občané protestují, vlastníci nesouhlasí, odborníci přinášejí kopy námitek. No tak je umlčíme zákonem! Jenže i na straně investorů se situace pomalu mění. Například osobní zkušenosti s dosavadní přípravou vysokorychlostních tratí jsou veskrze pozitivní. Korektní přístup, diskuze se zainteresovanými osobami a subjekty dříve, než je vše na papíru a „nelze to změnit“. Co se stane, až bude schválena tato novela? Vrátí se vše do starých kolejí, protože už nějaké projednávání předem nebude potřeba? Nebo bude dokonce nadřízenými jako zbytečné zdržování zakázáno? Chci věřit, že ne, ale přesně k tomu tyto paragrafy, řešící problémy „silou“, směřují. Je to cesta přesně opačným směrem, než kam bychom neměli chtít jít.

Všichni, kdo se v problematice pohybují, jsou hypnotizováni rekodifikací stavebního práva. A tak tahle šílenost poněkud uniká pozornosti. Český svaz ochránců přírody se sice opakovaně snažil přesvědčit poslance a posléze i senátory, aby zákon alespoň „zaparkovali“ do doby, než nabude konečné podoby rekodifikace stavebního práva, aby se obě normy – když už tedy musí být odděleny – projednávaly současně a odstranily se jejich rozpory. Aktivitu v Poslanecké sněmovně vyvíjel i Zelený kruh. Každopádně však budila novela v (nejen) ochranářské veřejnosti mnohem méně pozornosti, než by si zasloužila. Na rozdíl od rekodifikace stavebního práva nezajímá ani média (třebaže se tu řeší tytéž příšernosti, které v případě rekodifikace vesele kritizují). A tak novela liniového zákona v tichosti prošla vládou a prošla Sněmovnou, která ji oproti vládnímu návrhu svými pozměňovacími návrhy ještě výrazně zhoršila. Jak se s ní popasoval Senát píšu v úvodu. Nyní leží ve Sněmovně opět a čeká, až se poslanci vrátí z prázdnin. Je skoro jedno, jestli poslanci návrhy Senátu přijmou, nebo budou trvat na své verzi. Z hlediska přehlednosti stavebního práva, rovnosti různých stavebníků před zákonem, jiných veřejných zájmů i práv vlastníků jsou obě verze srovnatelné. Prezident zákon určitě podepíše. Stavební právo, stejně jako „neinfrastrukturní“ veřejné zájmy, se řítí stále větší rychlostí do pekel.


reklama

 
foto - Moravec Jan
Jan Moravec
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (85)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ig

6.9.2020 09:28
S tím, že státní instituce se leckdy pohybují mezi občany jako slon v porcelánu nechci polemizovat, to je prostě tak. Ale chápu také pohled ze strany státu - když je možné na léta zastavit stavbu dálnice kvůli jedné vrbě, tak je asi něco v nepořádku a sám jsem už dlouho toužil po změně, která by a) ten zástupný problém s vrbou nedovolila, aby stěžovatel musel s pravdou ven proč tu dálnici chce doopravdy zastavit, b) aby bylo zřejmé kdo si tu kterou ekologickou organizaci najal aby dělala obstrukce.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.9.2020 20:53 Reaguje na
Pravdou ale je, že jde o zcela účelovou právní normu a že by měl existovat jeden kvalitní stavební zákon pro vše a všechny.
Takto v tom bude ještě větší hokej.
V tomto nelze s autorem nesouhlasit.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 07:50 Reaguje na
Jste hloupý obhájce zla a špinavostí.... možná nevíte co činíte, ale to na věci nic nemění....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 12:04 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárek, bez ohledu na to, že si o kolegovi:-) ig myslím pravý opak, by mne opravdu zajímalo, čeho podobnými výkřiky hodláte dosáhnout? Pokud by vám šlo o věc jako takovou, tak bych očekával alespoň snahu o nějakou argumentaci.

Pokud si potřebujete jen ulevit ... fakt vám to pomáhá?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 13:37 Reaguje na Svatá Prostoto
Píšu jak se věci mají. Argumentovat ignorantům? Takovým jako je tento anonym už argumentovalo asi 1000 lidí vším možným, ale taková individua to absolutně nezajímá... pak časem zjistíte, že to opravdu nemá smysl a že je jakákoliv argumentace jen maření energie a tak přistoupíte k tomu co já... jen napíšete jak se věci mají a jdete od toho...

Na ekolistu se dá vést diskuse s použitím argumentace jen u některých lidí... a zrovna tento pán to není...
Odpovědět
ig

7.9.2020 14:51 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Což je právě u Vás pozoruhodný názor, protože jste zatím nikdy s žádným faktickým argumentem nepřišel. Jsem "obhájce špinavostí" ... může být, ale zase bez věcných argumentů, jen výkřik. Zkuste mi vysvětlit co je za špinavost v tom, když si přeju, aby bylo známo, kdo si najímá [právního] zástupce který mi má zabránit v realizaci mého investičního záměru? To není žádný utajený svědek v případu vraždy, to je v nejhorším jen obchodní spor a tam by měly být obě strany jasně pojmenované :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 16:04 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak argumentaci vypustíte a nahradíte výkřikem do tmy ... no, já nevím ...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.9.2020 08:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Argumentovat se dá jen těm, kteří hrají fér a neohýbají realitu... pokud někdo ignoruje všechna fakta (je jedno jestli je musím uvést já nebo je už uvedlo 1000 lidé přede mnou) a přitom chce, abych mu argumentoval, tak nejde o nic jiného než hru na blbečky a tu já s dotyčným hrát nebudu....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.9.2020 14:45 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pochopil bych, že se na takového jedince vykašlete. Ale pokud místo argumentů diskutujete jen stylem urážlivých výroků, tak je otázka, zda tu hru na blbečky nehrajte tím spíš.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

27.1.2021 18:11 Reaguje na
Tak termín zastavit dálnici kvůli jedné vrbě je zřejmý nesmysl- moc o tom tématu nevíte, tak nechápu, proč tady přispíváte...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.9.2020 09:36
Novelu naleznete zde :
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0
a vyberte : Platné znění s vyznačením změn

----------------------
Letmo jsem si to prošel a nezbývá než souhlasit s autorem článku v tom, že stát se neústavně prohlásil za nejrovnějšího mezi rovnými.
Co mi vadí nejvíce je však změna principů územního plánování, která výrazně ztěžuje,de facto znemožňuje účinnou ochranu proti případným excesům ze strany státu. Zaveden tzv. institut "Územní rozvojový plán" už zcela zavánějící prvky libovůle a vyloučením veřejnosti .

===================================================
Tady máte pár příkladů z novely :

Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu.
O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.

Oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona, dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Dotčený orgán si může vyhradit vydání závazného stanoviska v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud není závazné stanovisko vydáno v této lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek.
K později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží.

K podání žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona...se vyjádření vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa nevyžaduje.

Dospěje-li vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení vyvlastnění splněny, vydá na žádost vyvlastnitele mezitímní rozhodnutí...Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné.


Územní rozvojový plán
Na základě politiky územního rozvoje vydá ministerstvo územní rozvojový plán...je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území....pořizuje se pro celé území republiky
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.9.2020 10:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle vše jsou, bohužel, věci, které si vynutila zdržovací aktivita ekologistických organizací a jim na ruku jdoucích úředníků. Takže vinu hledejte u ekologických aktivistů, kteří původní stav zneužívali tak rozsáhle, že se skoro nedalo nic postavit.
Odpovědět
MG

Milan G

7.9.2020 14:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
No pokud se v minulých letech např. postavilo ročně 16km dálnice nebo se v Praze za rok postavilo 200 bytů, tak bohužel je třeba už konečně udělat změnu. Čekat na stavební povolení přes deset let je už neakceptovatelné. Dojde totiž k tomu, že za těch deset let dojde k nějakým změnám v zákoně a můžete si podat žádost znova, tohle přece nechcete zachovat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.9.2020 10:05
Pokud proti tomu brojili jmenovaní, z prototalitního konce našeho politického spektra, tak je to spíš kladné hodnocení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.9.2020 13:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdysi jeden člověk postižený nacismem řekl :

" Když zavírali komunisty , mlčel jsem. Když zavírali sociální demokraty a odboráře , mlčel jsem taky.
Když si přišli pro mě , nebyl nikdo, kdo by se mě zastal."

(netvrdím, že je to přesně citováno, ale ten základ tam je.)
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.9.2020 14:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, tento citát znám, ale on se dá klidně otočit i proti těm, co narušují a zdržují stavební řízení. I v takto postavené souvislosti mnoha lidem nevadilo, že je zdržována nějaká výstavba "čehosi škodlivého". A teprve až došlo na to, že aktivisté začali zdržovat cosi pro ně užitečného, třeba silniční obchvat obce, pochopili, co jsou ti lidé zač. A lidí s takovou zkušeností přibylo a přibývají stále další, a tohle je jen reakce politiků na jejich existenci. Nic jiného za tím nehledejme.

Zcela jistě se může stát, že v nějakém konkrétním případě dojde k prosazení stavby něčeho opravdu špatného, ale lze důvodně předpokládat, že opačné případy převáží.
Už proto, že ječí hlavně lidé, které ani v nejmenším nepodezřívám z nějakých pozitivních záměrů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.9.2020 18:25
Pokud se vytvoří silový zákon bez analýzy příčin zdržování staveb, tak je to typický diletantismus téhle vlády. V lepším případě. V tom horším je to dělané záměrně, aby stále "posilovala úloha vedoucí strany" v naší společnosti, tj. totalita.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.9.2020 20:52 Reaguje na Pavel Hanzl
I vlád minulých ... to že to stávající stav je jeden velký bordel Babiš zdědil. Že to nenapraví je vysoce pravděpodobné, ale tak nějak nevěřím, že ti ostatní by si vedli lépe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.9.2020 21:41 Reaguje na Svatá Prostoto
Problém naší demokracie je v tom, že nemáme demokraty. Národ zdecimovaný dvěmi totalitami, emigrací nejlepších lidí a totálně ateistický a tím bez morálky má skutečně problém vytvořit plnohodnotnou a funkční demokratickou státní správu.
Ale snaha byla a situace se zlepšovala, ovšem jsme si mezitím vykoledovali hybridní válku a jde to celé do dupy.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 12:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Já mám pocit, že to min posledních 15 let jde spíš zase do kopru. Ze začátku se udělalo spousta pitomostí ... což se ale nelze divit ... a svinstev ... to asi bohužel taky ne. Ale to jsem si říkal, že tak nějak máme nárok a že se to srovná. Jenže se spíš vracíme k podobné pakárně, jako tu byla. A s námi zbytek Evropy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 12:42 Reaguje na Svatá Prostoto
O zbytek Evropy (teda té Západní) bych se nebál, nám se pořád cpou do hlav nesmysly a případně vybrané marginality. Že se i tam blbne, je celkem normální, ale takový blbábokov jak u nás skutečně nevidím nikde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 13:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak se opravdu špatně díváte. Vesměs tam vládnou lidé, pro které byl rozpad socialistického bloku největší katastrofou. A kteří nás nenávidí za to, že jsme ten "nádherný a geniální" politický systém poslali v roce 1989 do kopru.
A stavějí se tam sochy masových vrahů Marxe i Lenina.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.9.2020 12:14 Reaguje na Pavel Hanzl
No, já bych to za marginality nepovažoval. Svoboda jednotlivce a hlavně už i svoboda slova tam dostává na prdel pomalu jak tady za Gustava. V USA už to není v některých sociálních skupinách o moc lepší.

My tu sice máme bordel jak v tanku, což je ale taková naše tradice od Rakouska:-), ale z pohledu min té svobody slova jsme na tom už lépe než tam i tam.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 12:59 Reaguje na Svatá Prostoto
U nás je velmi silný zájem, abychom šli zpátky pod Rusko:
"Rusko musí řešit své geopolitické potřeby, nemá-li se rozpadnout, degradovat na úroveň země třetího světa a stát se geopolitickým bezdomovcem, soudí autor.
Musí si ve spolupráci se sousedním Běloruskem zajistit rozsáhlé předmostí jako oporu pro soutěžení s Evropskou unií. Takovým předmostím může být podle Krupnova pouze rychlým tempem se rozvíjející makroregion mezi Moskvou a Prahou s centrem v Minsku."
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=699611
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 13:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Má to u našich lidí asi stejný původ jako rusofilie po válce, reagující na mnichovskou zradu a osvobození většiny našeho území sověty.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Když vidím jak blbnou na jedné straně, a pak na druhé, tak mám poslední léta pocit, že to začíná být prašť jako uhoď.

Ne že bych k "zemi, kde zítra již znamená včera":-) neměl velmi rezervovaný postoj a nebyl rád, že to na věčné časy bylo v mém případě cca čtvrt století, ale na té druhé straně ... V tom Rusku to alespoň stálo za vyliž vždy, takže je to takové konzistentní:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 17:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Jsme v hybridní válce a základem je tlačit lidem do hlav nesmysly, jaký je na Západě bordel a vše jde do dža a podobné blbosti. Mám tam příbuzné a občas tam zajedu a stačí se zamyslet nad tím, co nám tu pořád nalívají za marginality.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 20:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže on tam ten bordel objektivně je a progresívně roste. To uvádějí i tam žijící krajané.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.9.2020 12:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Já tam mám půl rodiny (v Reichu) a na tom, že to tam stojí čím dál víc za pikaču se shodnou všichni.

Fakt ale je, že všichni podnikají a dělají sami na sebe, takže dobrodiní státu pro mnohé pro ně znamená tak max vyšší daně. Když prd umím a nechce se mi nic pořádně dělat, tak být NGO aktivistou nebo progresivním státním regulovčíkem je docela fajn způsob, jak si vydělat na složenky ... no, spíš jak zajistit, že mi na ně vydělávají jiní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2020 20:04 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle tam ale fakt nemají:
https://www.forum24.cz/cesky-stat-se-promenil-v-kriminalni-zrudu-premier-krade-verejne-penize-a-skoro-vsichni-mlci/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Odpovědět
MG

Milan G

9.9.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, hromada věcí se dá tolerovat, ale článek od Šafra NE, ještě jednou opakuji NE.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.9.2020 14:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, nemají. Ale my také ne. Babiše jsem nikdy nevolil a ani nezačnu. Ale ten postnutý článek to je fakt jen výlev frustráta. To by snad ani Haló noviny netrumfly. Dokonce ani RPéčko v 70. a 80. letech ... snad tak konec 40. a 50.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2020 20:23 Reaguje na Svatá Prostoto
Bohužel, on má ve většině pravdu. Dá se to dokázat jeden řípad po druhém.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.9.2020 13:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by to šlo tak snadno prokázat, tak to rozhodně někdo zkusil. Zatím jediná očividná haluz, která byla rozhodně na hraně TČ, z mého pohledu za hranou, je Čapák.

A pokud někdo tvrdí, jako ten pošahaný autor, že Babíš krade, tak by si měl primárně přečíst TZ, aby zjistit co taková krádež vlastně je.

Za mne je autor prostě hovado. Takhle se vyblejt chápu po osmým rumu v hospě, ale článek?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.9.2020 07:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Bohužel, naše realita je horší než po osmým rumu v hospodě.
Český národ úplně ztratil vnímání reality i morálky a krádež a lež je vnímána jako normální jednání vlády.
Neznám v historii něco podobného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 13:32 Reaguje na Svatá Prostoto
15 let, tedy +- od vstupu do EU. Ta je socialistická (s prvky fašismu) a vrací nám mnohé z toho, o čem jsme se v roce 1989 domnívali, že se toho na vždy zbavujeme. Zreformovat se dá asi stejně jako SSSR (tedy nedá).
Zatím bychom z ní mohli vystoupit, je otázka, zda by za pár let pokus o něco takového neskončil nějakou "bratrskou pomocí". Zatím na to ani EU ani Německo nemají. Zatím!
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty příčiny jsou vcelku známé - právní stav kdy jakoukoli stavbu může prakticky do nekonečna zdržovat pár aktivistů z opačného konce země. Tahle možnost teď bude silně oslabena a uvidíme, jak se rozjede stavění užitečných projektů (dálnice do Vídně, dálnice na jih Čech, obchvat Prahy atd.), které dosud ekologické organizace blokují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 13:01 Reaguje na Jan Šimůnek
U jakéhokoliv soudu se můžete odvolávat jen na asi tři další instance a pak jdete bručet. Proč tohle není ve Stavebním zákoně taky?
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 13:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože to není trestní zákoník.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 15:13 Reaguje na Jan Šimůnek
A proč to mají všechny normální státy?
Vůbec nechápu, proč to srováváte s trestním zákoníkem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 16:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože bručet můžete jít pouze a výlučně za trestný čin, jehož spáchání vám bylo prokázáno. Ve všech normálních státech.

Tedy, samozřejmě nevím, které státy považujete za normální:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 17:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Píšu o systému, kde se každá stavba projedná se všemi dotčenýmu subjekty a po pečlivé úvaze se rozhodne.
A přess to rozhodnutí už nejede alak a staví se (nebo nestaví).
Trvá to dlouho, ale je to plně funkční.
Rakušáci dostavěli dálnici z Vídně na hranice směrem na Brno snad loni, jenže my nemáme z Pohořelic ani ťok. Ani mostek přes výtok z Novomlýnské nádrže.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.9.2020 12:20 Reaguje na Pavel Hanzl
A co to má co dělat s tím vaším bručením???
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 07:42
Za zákon o liniových stavbách i za návrh novely stavebního zákona by měli jít autoři do vězení, protože se tu účelově snaží rozvracet právní stát a nastolit novou totalitu.

Jak již bylo napsáno v článku, investoři se již dnes chovají jako bezohledná hovada a pohrdají zájmy jak obcí, tak obyvatel.

Místo toho, aby stát bránil zájmy občanů a obcí, tak dělá pravý opak a otevírá cestu všem šmejdům, aby si mohli s ČR a jejími obyvateli dělat co se jim zlíbí..... navíc ze státu dělá neotřesitelnou a nenapadnutelnou autoritu (totalitní)....

Babiš a jeho vláda se ukazují jako ještě větší zločinci než třeba vlády ODS a ČSSD.... ti viděli aspoň nějakou hranici za kterou se nechodí, ale Babiš je neomezený grázl, který má žaludek na cokoliv....

Budoucnost ukáže o co této vládě jde v plném rozsahu a většinová společnost bude hodně litovat k čemu přihlížela a kam se ČR a její právní systém dostala.....

EVIDENTNĚ SE LIDÉ V ČR VŠEMI TĚMI TOTALITAMI JEŠTĚ NEPOUČILI A TAK SI JÍ BUDEME MUSET PROŽÍT ZNOVA....

Odpovědět
MK

Michal Konečný

7.9.2020 09:16 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Místo argumentů nadávky a vulgarity, to je váš příspěvek do diskuse. Umíte napsat něco k problému nebo si tu jen hýčkáte svůj fanatismus?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 10:23 Reaguje na Michal Konečný
Já si hýčkám tak maximálně pravdu.... evidentně jsem se tím co jsem psal trefil i do vás, jakožto potrefené husy....
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 09:40 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Současný stav byl naprosto neúnosný. Kvůli brždění užitečných staveb fanatickou ekologickou lůzou se zastavila výstavba téměř všeho.

Uvidíme, jak se změna zákona promítne do těch nejpalčivějších problémů a nejvíce chybějících staveb. Třeba se za dva tři roky ukáže, že bude nutné trochu přibrzdit developery, třeba se naopak ukáže, že bude nutné ještě lépe zablokovat možnosti ekofanatiků škodit. Ono totiž bude dost podstatné i to, jak budou soudy v praxi jednotlivá ustanovení tohoto zákona vykládat, což může značně pozměnit jejich smysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 12:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase nesmysly, jak dycky. Vy skutečně nemáte chybu.
Ve všech normálních zemích ekologové taky napadají každou stavbu, ale staví se tam v pohodě.
Proč pořád objevujeme Ameriku a vymýšlíme úplné pitomosti?
Proč to nemůžeme opsat třeba z Rakouska?
Tam se všichni vykecají, ouřednictvo vezme vše v potaz a prostuduje to a pak rozhodne. A to rozhodnutí musí ku.evsky dobře zdůvodnit. A přes to pak nejede vlak.
Proč to nejde u nás?
Proč my pořád tleskáme totalitním darebákům?
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože zákony jsou provázané do kompaktního celku (pokud jsou dobře udělané). Převzít jeden zákon by bylo něco takového, jako nahradit králíkovi jednu nohu nohou želví. Celek by prostě nefungoval.
Tím netvrdím, že jsou naše zákony vždy dobré. Obrovský průšvih je nucené přebírání právních norem od EU, právě proto, že jsou často nekompatibilní s našimi zákony. A problémy vznikají i při překladu.

Jinak ke stavu, že se aktivisté vykecají a úředníci udělají to, co je potřeba, právě tahle novela míří. Možná, na můj vkus, ne příliš radikálně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 15:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Nejen aktivisté, ale normální dotčená veřejnost je úplně vyloučena.
Naše zákony jsou z velké části přebírané z Evropy, ale kvalita našich ouřadů je úplně někde jinde.
Pokud bychom si dělali svoje dne našich názorů, je země v totálním kolapsu už dávno.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 09:42 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Lidé v ČR si totalit užili dost, a proto se snaží, aby cestou "boje za ekologii" nevznikla další.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 10:37 Reaguje na Jan Šimůnek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 12:55 Reaguje na Lukáš Kašpárek
No, no pane Kašpárku, to je asi už moc, pan Šimůnek je komická postavička silně připomínající ruského bota, plácá neskutečné nesmysly, ale jako oživení diskuse je hlavně srandovní...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 13:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Někdy je možná zábavný, ale někdy je na ohlášení na PČR...

Já často používám takové silné příměry, abych tím ukázal jak v principu daná osoba přemýšlí, jedná a co svou naivitou způsobuje... když si neuvědomuje co podporuje pokud mu to (a podobným) někdo vysvětluje normálně, tak je potřeba vysvětlovat to názorně v extrému....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 15:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Zrovna jemu můžete vysvětlovat cokoliv jakkoliv, on nemá mozkovou kapacitu něco vůbec pochopit. Má prostě natlučené svoje dogmata do hlavy snad kladivem a realita a jakýkoliv argument ho nezajímá.
Proto mám stále pocit, že je jen ruský bot programovaný v Petrohradě, jeho reakce jsou často dost strojové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 13:55 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vážený pane, toho člověka bych považoval za hlupáka, protože měl být aktivní tehdy, když vznikal režim, který ty koncentráky začal stavět. A pokud bych se do takové situace dostal jako relativně mladý a zdravý, tak bych hledal cestu do emigrace, případně do zahraniční armády.

Mimochodem, proti koncentrákům, ale ani gulagům (včetně tech československých) se neprotestovalo, protože i jen pouhé šíření informací o tom, že taková zařízení existují bylo trestné. A za nacistů byl zastřelen kdokoli z dozorců, kdo si neopatrně otevřel hubu a popovídal o své práci; nesměli o ní mluvit ani se svou rodinou, dokonce i když bydlela s nimi v areálu tábora. A byli na ně, i na jejich rodiny, nasazováni provokatéři (u té rodiny se snažící zjistit jestli nevědí něco, co vědět nemají).
Podobně to fungovalo i v ČSLA u tajných jednotek, jako byli např. rakeťáci. Zažili to i kolegové, co měli smůlu, že je k takové jednotce přidělili jako doktora.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 12:13 Reaguje na Lukáš Kašpárek
" ... navíc ze státu dělá neotřesitelnou a nenapadnutelnou autoritu (totalitní)...."

Píšete blbosti, kdyby tomu tak bylo, tak se prostě ŘSD/SŽ s ničím moc nes..e a staví. Cokoli, co si usmyslí. Strana rozhodne a bagry vyjedou:-). Jenže situace je jiná, nestaví se skoro nic, ani to potřebné a dobře, ani, to co stojí za vyliž.

A těžko se bavit o optimálním řešení, když nezvládnete ani korektně pojmenovat řešený problém.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 12:48 Reaguje na Svatá Prostoto
Proč si myslíte, že zájem ouřednictva je stavět?
Kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Ouředník je nejradši, když dostane na stůl padesát různých připomínek a odvolání, protože v klidu může rozhodnutí odložit o pár let a stejně se blíží důchod.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 16:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Úředníkovi může být jedno, zda se něco postaví. A někdy taky je ... možná někdy často.

Ale řeč byla o státu ... a státní moc je v tomto případě reprezentována příslušným orgánem ústřední státní správy, tedy MD, a následně jím pověřenými organizacemi, tedy např. tím ŘSD nebo SŽ.

Jako pokud hodláte fabulovat, že MD něco vymyslí, odsouhlasí, protlačí vládou, alokuje na to zdroje a x dalších věcí, ale přitom to vůbec stavět nechce a je vlastně happy, že mu to ÚSC nebo obce v rámci řízení zazdí ... tak to je možná na sprchu. Ledovou.

Oni samozřejmě stavět chtějí, jenže přesně tak jak chtějí oni a na vše a všechny ostatní by nejraději hodili bobek. No, ale ono to vždy nejde ... naštěstí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 18:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Ten problém má dost úrovní a pohledů. většina úředníků jsou normální poctivci a dělají to co jim uloží, ale ve vyšších sférách se už projevuje politický tlak a hlavně korupce.
A náš národ má problém s organizací práce a hlavně organizací státu, na to taky dojedeme.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.9.2020 12:22 Reaguje na Pavel Hanzl
To je sice pravda, ale nic to nemění na tom, že to, co Kašpárek napsal, je blbost.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.9.2020 13:11 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale prosím... myslete si to... když vás tu uklidňuje... já nemám potřebu nikoho přesvědčovat o tom jaká je realita a hlavně kam to celé směřuje...

Kdyby jste se ale zajímal o tématiku, o které se tu bavíme, tak by jste moc dobře věděl o čem mluvím...

Ale jak říkám... jestli vás to uklidňuje, tak si sněte dál... Babiš, jeho vláda i ostatní podobně orientovaní politici z vás mají radost... že jí svojí nevědomostí tak hezky umetáte cestičku a hlavně, že nekladete odpor...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.9.2020 16:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Opět třesky plesky bez jediného argumentu. Ale zase jste takovou zdejší jistotou:-).
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.9.2020 08:58 Reaguje na Svatá Prostoto
Vás to opravdu musí bavit... argumentovat se dá pouze člověku, který argumenty bere v potaz a který není demagog.... já s vámi hru na blbečky hrát nebudu.... mám spoustu užitečnějších činností...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.9.2020 14:51 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A fakt si jste jistý, že tímto stylem diskuze ze sebe toho blbečka neděláte:-)?
Odpovědět
MG

Milan G

7.9.2020 14:52 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Takže jste to vy co podporoval akce ekoteroristů, když brzdili obchvat Plzně a následkem toho se extrémně prodloužila doba po kterou musela doprava jezdit přes Plzeň. A opět následkem toho se zcela prokazatelně zvýšil výskyt onkologických chorob. Souhlasil jste s tím? Podle toho jak vystupujete tak jednoznačně ano. Protože podle vás, pokud dva dělají totéž není to totéž, že. Když to dělají ekoteroristi je to OK, pokud někdo jiný jsou to hlupáci, hovada atd.

Ne, že bych vám to přál, ale je škoda, že jste tehdy nebydlel v Plzni, ten stres, vrátí se děti v pořádku domů ze školy nebo ne? Nestane se jim něco na přechodu?
Odpovědět
va

vaber

7.9.2020 17:08 Reaguje na Milan G
nejsem proti obchvatům ,ale pokud doprava prokazatelně zvyšuje počet onkologických chorob ,měla by se silně redukovat a ne stavět naší i světovou ekonomiku na výrobě aut
Odpovědět
MG

Milan G

7.9.2020 17:43 Reaguje na vaber
Tohle je blábol par excellens, takže místo stavby obchvatu, který brzdí ekoteroristi mělo by se něco redukovat a ne stavět světovou ekonomiku na výrobě aut. Co je to za blbost?
A ještě to sem dáte dvakrát, jakože zdůraznění?
Odpovědět
va

vaber

7.9.2020 17:08 Reaguje na Milan G
nejsem proti obchvatům ,ale pokud doprava prokazatelně zvyšuje počet onkologických chorob ,měla by se silně redukovat a ne stavět naší i světovou ekonomiku na výrobě aut
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 18:47 Reaguje na vaber
Dopravu nelze redukovat, protože má reálný důvod a smysl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2020 20:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady musím s panem Hanzlem souhlasit.

Navíc jde i o to, že auta při průjezdu městem načoudí podstatně víc, protože opakovaně brzdí a zrychlují, nebo se dokonce zastavují a rozjíždějí, zatímco po obchvatu jede auto s motorem +- v optimálních otáčkách, kdy produkuje nejméně škodlivin. A jde také o rozptyl výfukových plynů uvnitř města a v extravilánu.

A ten průšvih v Plzni je zčásti datován do dob předkatalyzátorových, kdy auta čoudila víc.

A ty nádory mohly zčásti pocházet i ze stresu z permanentního problematického přecházení, z hluku, rušení spánku apod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.9.2020 21:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Elektroauto to řeší celé.
Odpovědět
ig

8.9.2020 05:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Tedy až na ten stres. Stres z toho, kde si to sakra můžu dobít, jestli bude u nabíječky volno, jak dlouho tam zkysnu než se ten krám nabije a z toho, kde na to vzít :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2020 09:09 Reaguje na
Lidé,kteří mají elauta tyhle problémy skutečně nemají. nabíječek je u nás zatím popřád véíce, než aut, na mobilu máte všechny, každý si takový auto ale plánuje k nějakému účelu. Pro rohlíky taky nejezdíte kamiónem.
Odpovědět
ig

8.9.2020 09:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže to elektroauto neřeší celé, ale jen určitou podmnožinu problémů v dopravě. Tušil jsem to...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2020 10:23 Reaguje na
Každý typ automobilu řeší je určitý segment dopravy.
Elektroauta se velmi rychle vyvíjí a dne se hodí na veškeropu městskou osobní i nákladní dopravu, kde se nejezdí dlouhé štreky atd.
Zase kamiony v USA přechází na vodík, protože na jednu kryonádrž přejedou ze Západu na Východ, ale nemůže plná nádrž stát 3 dny před barákem. Atd. atd. univerzálnost nafty a benzínu zatím nikdo nepřekonal. Zatím.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.9.2020 16:00 Reaguje na
Prostě na řešení každého jednotlivého problému v dopravě musíte mít jedno spešl auto. :-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2020 19:03 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě. Na dodávky po městě máte dodávku. Na velký náklad máte kamión, na dovolenou máte osobní auto, nejlépe kombík, na ježdění do práce nejmenší a nejúspornější, do terénu a na stavbu teréňáka atd.atd. atd.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.9.2020 19:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Faktem ale je, že už dnes by mohlo být třeba 80% této dopravy na elektřinu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.9.2020 14:53 Reaguje na Pavel Hanzl
No, u firem to takto funguje už docela dlouho, ale jak to budu dělat třeba já? S jedním platem a jednou garáží:-)))?

Kolik máte aut vy? Třeba jsem socka s jedním jen já:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2020 20:16 Reaguje na Svatá Prostoto
Píšu o spoečnosti a ne o jednotlivci.
Pokud nemám užití vhodné pro elektroauto, tak si ho nepořídím. To je přece jasné. Ale už dnes je možná většina užívaných aut možno provozovat na elektriku.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.9.2020 13:34 Reaguje na Pavel Hanzl
No, vhodné využití pro e-auto jako jedné auto do rodiny většina z nás nemá. Mít auto jen na popojíždění okolo Práglu, tak se na ně vyprdnu.

Další věc je ta, že i kdybych nakrásně pro ně využití měl, tak nebudu mít na ně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2020 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Má výfuk v elektrárně. Celkově čmoudu nadělá víc než benziňák nebo dýzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2020 20:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud ovšem jezdí v zaprděném ropákově jako je ČR.
Ale to je technologie 21 stoeltí a ne 19. s tím se fakt nepočítá.
Když budete opravovat televizi sekáčem a kladivem, tak to taky fungovat nebude.
Odpovědět
MG

Milan G

8.9.2020 10:21 Reaguje na Jan Šimůnek
A co byl největší problém? Ty tisíce a tisíce kamionů v ulicích města.
Tady to vidíte, k tomuhle se ta parta zelených bezmozků, včetně Kašpárka, nevyjadřuje.
A zdaleka se to netýká, nebo netýkalo, obchvatu Plzně.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist