https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kamil-repes-cizp-bagatelizuje-ekologickou-katastrofu-na-becve
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kamil Repeš: ČIŽP bagatelizuje ekologickou katastrofu na Bečvě

29.3.2023
Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz
V červnu 2021 podaly spolky Arnika, Vsetínské fórum a místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou, žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v souvislosti s únikem velkého množství neznámých látek 20. září 2020, který vedl k následné otravě a úhynu živých organismů na mnoha kilometrech řeky Bečvy. Je to vůbec poprvé, kdy k postupu podle zmíněného zákona dochází.
 
Minulý týden zaslal právní zástupce spolků Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard vyjádření k doplněným podkladům před vydáním rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Zásadním sdělením je, že podle názoru spolků ČIŽP bagatelizuje ekologickou katastrofu na Bečvě a nenavrhuje žádné zásadní kroky k tomu, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod nesl skutečný pachatel a nikoliv Český rybářský svaz nebo stát.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) měla zahájit řízení o uložení nápravných opatření ihned po havárii, přestože viník není znám. Dále měla podniknout kroky například k obnově a ozdravení řeky nebo zajištění technických opatření u potenciálních pachatelů, dokud se skutečný viník nenajde. K tomu však podle názoru spolků nedošlo.

Ze zprávy Agentury na ochranu přírody (AOPK) vyplývá, že nebyl a pravděpodobně stále není prováděn systematický monitoring zvláště chráněných druhů živočichů. Se šetřením důsledků havárie začala agentura pozdě a nevěnovala se v něm obojživelníkům, rostlinám a vodnímu ptactvu. Botanický průzkum byl proveden v listopadu, přičemž ideální vegetační období pro průzkum je od dubna do září. Z důvodu nedostatku dat před havárií pak AOPK bagatelizuje možný dopad havárie na živočichy. Povodí Moravy ve svém posudku upozorňuje, že by si ČIŽP měla obstarat další data od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU).

Správní orgán navíc v rozporu se správním řádem nezajistil veškeré důkazy a nezjistil všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Dále nepřibral do správního řízení provozovatele, kteří podle integrovaného registru znečišťování vypouští do řeky Bečvy kyanidy, což je podle názoru spolků v rozporu se zákonem o ekologické újmě. Správní orgán také podle spolků neprovedl všechna nezbytná nápravná opatření.

Ve spisu také chybí výsledky analýz uhynulých ryb, ze kterých by bylo možné posoudit, jaká látka a v jaké koncentraci ryby otrávila. Bez této znalosti se dá těžko určit, jak hodně byl tok kontaminován a jaké následky tato havárie vlastně měla.

Ve vyjádření k doplněným podkladům, zaslaných ČIŽP proto spolky žádají tento správní orgán, aby řádně doplnil dokazování tak, aby mohlo být rozhodnuto o uložení nápravných opatření řešící únik a kontaminací Bečvy neznámou látkou, jenž měla na výsledek rozsáhlý úhyn ryb a dalších vodních živočichů, čímž došlo k výraznému zásahu do životního prostředí, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 167/2008 Sb.


reklama

 
foto - Repeš Kamil
Kamil Repeš
Autor pracuje pro spolek Arnika. Vede kampaň Řeky bez jedů, která vznikla v reakci na otravu řeky Bečvy kyanidy v roce 2020.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (63)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

29.3.2023 07:40
No je to pravda, ale v návalu odklonů peněz jinam, podle vlády na důležitější (nebudu jmenovat), je AOPK i ČIŽP na 1/10 stavech jak před 20 lety.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

29.3.2023 08:59
Další štvavý článek člena tzv. ekologického zájmového spolku.
1. Podání žádosti, byť zpracované advokátem, ještě neznamená, že musí být žadateli ve věci vyhověno.
2. Podle textu článku lze usoudit, že žádost byla se žadatelem jistě řešena, možná musela být před vydáním rozhodnutí i doplněna.
3. Případné nevyhovění žádosti, není snahou o bagatelizaci předmětu žádosti.
4. Kritizovaná inspekce se má řídit platnou legislativou, nikoliv přáním zájmových spolků a jimi najatých advokátů.
5. Pokud autor článku zjistil pochybení, nebo nesprávný úřední postup inspekce, může se písemně se svým podnětem obrátit na její nadřízený orgán, kterým je ministerstvo.
6. Pokud má autor za to, že byl dokonce spáchán trestný čin, může se se svými poznatky a důkazy, obrátit na orgán činný v trestním řízení.
No jo, ale když ono je lepší remcat, kritizovat, co kdo měl, nebo mohl ještě udělat, nebo udělal nedostatečně, a při tom sám nenést za nic žádnou odpovědnost.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.3.2023 09:20 Reaguje na Tonda Selektoda
1*
!
Odpovědět
Stanislav Pernický

Stanislav Pernický

29.3.2023 12:31 Reaguje na Tonda Selektoda
Vážený pane, vůbec nevíte o čem je řeč... Zřejmě neznáte výpovědi pracovníků ČIŽP, potažmo vodoprávních orgánů u soudu:
1. Všichni pracovníci ČIŽP i vodoprávních úřadů najednou trpí syndromem náhlého zapomnění - nikdo z nich si nemůže na nic vzpomenout...
2. OI ČIŽP Brno nevyslal v neděli 20. 9. 2020 k havárii nikoho proto, že pracovnice havarijní služby neměla, resp. nesehnala žádného "vzorkaře", kterého by mohla k Bečvě poslat...
3. Z vodoprávního úřadu VM není nikdo proškolen na odběr vzorků - tedy nikdo není ten oprávněný "vzorkař"...
4. Pracovník vodoprávního úřadu v čase mezi 14 - 17 hodinou v neděli 20. 9. 2020 viděl (podle jeho vyjádření) 2 uhynulé ryby, když již ve 12 hodin byla řeka plná uhynulých a hynoucích ryb...
5. Pracovník OI ČIŽP Brno jel v pondělí k Bečvě s informací, že u soutoku Juhyně s Bečvou je cca desítka mrtvých ryb... Přitom již hovořil s madam Kotouč z OI ČIŽP Olomouc (tedy s člověkem, se kterým jsem v neděli 20. 9. hovořil několikrát), která věděla o tisícovkách mrtvých ryb...
6. Procovník vodoprávního úřadu VM vzorky vody odebrané hasiči do plechového kýble přelil do PET lahví (nikoliv originál odběrové sady lahví) a na moji otázku v čem byly tyto PET lahve jiné než PET lahve, do kterých odebrali vzorky rybáři a ČIŽP spolu s vodprávním úřadem Hranice je vylila, mi nedokázal odpovědět...

... a tak bych mohl pokračovat dál...
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

29.3.2023 13:27 Reaguje na Stanislav Pernický
Tyto Vaše informace jsem již před časem četl. Nic nového. O tom však můj příspěvek nebyl. Nejsem soudce. Hledání viníka ponechávám na rozhodnutí probíhajícího soudu. Stejně tak i o náhradě vzniklé škody, může rozhodnout i soud.
Zkrátka, autor nám ve svém článku předkládá podezření o bagatelizování ekologické katastrofy na Bečvě inspekcí a jeho nespokojenost, že inspekce „nenavrhuje žádné zásadní kroky k tomu, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod nesl skutečný pachatel a nikoliv Český rybářský svaz nebo stát.“ Dále ve svém článku argumentuje, již jen známými informacemi a názory.
V době již probíhajícího soudu, je článek jen zbytečným štvaním lidí a jitřením emocí, členem tohoto ekologického spolku, proti činnosti ČIŽP.
Odpovědět

29.3.2023 14:31 Reaguje na Tonda Selektoda
Asi to ČIŽP opravdu nedělá práci dobře, když pořád vycházejí články o špatné práci ČIŽP.
Ale máte pravdu, ať soud rozhodne.
Trošku to vypadá, že jste pracovník ČIŽP nebo se pletu?
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

29.3.2023 15:48 Reaguje na
Ne, nejsem ani jsem nebyl pracovníkem ČIŽP. Ale mám výhrady k účelovým tvrzením, zavádějícím informacím a polopravdám, některých rádoby ekologů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2023 16:54 Reaguje na Tonda Selektoda
Proč teda nebyla vůbec vyšetřována Deza, jako největší podezřelý? Proč nebylo prozkoumáno vyústění ze Lhotky? proč nebylo obajněno, jaká havárie nastala v klaustr.. jednotce a proč o tom není zápis? Atd. atd. pokud tohle nebude objasněno, žádný soud nemá cenum a může to být pouze kabaret za gigantické peníze.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.3.2023 14:40 Reaguje na Tonda Selektoda
1*. Proto byl ten text o ničem napsán - štvaní a antibabiš.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.3.2023 05:31 Reaguje na Stanislav Pernický
ČIZP i AOPK považuji za zločinné ekologistické organizace. Erik Geuss názorný příklad.
Odpovědět

Tomáš šiška

30.3.2023 07:25 Reaguje na Stanislav Pernický
ad 2)Na to aby byl v neděli k sehnání vzorkař, tak by musel mít hotovost. Samozřejmě placenou, protože aby někdo byl k dispozici na telefonu 24/7 tak entuziasmus dnes nestačí. Prostě peníze.
ad 3) Že není zrovna ve VM žádný vzorkař, tam kde je to jedna velká chemička, to je slušně řečeno na pováženou. Že by peníze?
ad 6) Na všechno musí být certifikát, vzorkař proškolený, odběrová souprava certifikovaná. Jinak vám to jako důkaz v jakémkoliv řízení rozmetá i student 1. semestru na právech.
Já vždy říkám, že dnešní děti si na dětském hřišti můžou nabít ústa stejně jako já kdysi. Holt, dnes ale s certifikátem. A mimochodem nejsou právě všichni eko, zelení a aktivisti posedlí certifikacemi?
To není kritika ale konstatování stavu.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

30.3.2023 08:29 Reaguje na Tomáš šiška
"...Na všechno musí být certifikát, vzorkař proškolený, odběrová souprava certifikovaná..."

To není zcela přesně. Různé předpisy mají své odlišnosti a záleží, kterou matrici vzorkujete (voda, odpad, kal z ČOV, škvára, sediment...).

Například nový zákon o odpadech (viz § 29 zákona č.541/2020 Sb.) umožňuje, aby vzorky odpadů odebírala i osoba bez certifikátu, pokud prokáže, že

1) byla prokazatelným způsobem certifikovanou osobou proškolena (alespoň 1 krát ročně)

2) plán odběru vzorků zpracovala certifikovaná osoba

Takže teoreticky nic nebrání tomu, aby certifikovaný vzorkař prokazatelným způsobem proškolil místní rybáře (členy MO ČRS) a ti jsou 1 rok považováni za osoby oprávněné ke vzorkování.

Stejný princip může platit i na zaměstnance vodoprávního úřadu, ČIŽP, krajského úřadu apod.

Já sám dělám v oblasti odpadů 30 let a z toho 6 let jsem certifikovaným vzorkařem odpadů - tedy ten chlap s osobním certifikátem, o kterém jste psal výše v textu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:36 Reaguje na Jiří Kvítek
Rybáři jsou přece školení na postup při odběrů vzorků, jeden to na kameru přímo popisoval (petflašku 7x vypláchnout, nabrat vodu, zavíčkovat, popsat datum, místo, čas, podpis jeho i svědka, pár fotek z celé akce).
Pokud by ani tohle u soudu neobstálo, je to určitě dobré k lokalizaci zdroje a pak profi vzorkaři tam během dalších několik dní prozkoumají celou trasu. Tak obrovská otrava musí zanechat obří stopy.
Odpovědět

Tomáš šiška

30.3.2023 15:38 Reaguje na Jiří Kvítek
Pane Kvítek, omlouvá se že neskloňuji. Jetsliže má být osoba jednou ročně proškolena amá mít na to doklad-papír, tak je de facto certifikována. Jestliže má být plán odběrů vzorků, tak se již nejedná o náhodné-v čase nutné odběry,ale o plánovaný odběr. K poslednímu odstavci, jako certifikovaný vzorkař, nevím kde bydlíte. Je neděle, grilujete na zahradě, nějaké pivo, víno, prostě pohoda. Vy opravdu vyrazíte, jen tak do Valmezu odebírat vzorky?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.3.2023 08:29 Reaguje na Tomáš šiška
Jistě. Ve 13.00 h žádný vzorkař nepije, bo je Angličan a tak může nalít prvního panáka až po 17. hod.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

1.4.2023 19:54 Reaguje na Tomáš šiška
Ano, Vaše argumenty chápu a uznávám, že ne vždy je to možné, hlavně z lidských důvodů. Máte pravdu.

Ale když jsem před 30 lety nastupoval na okresním úřadu, naši vodohospodáři drželi domácí pohotovost. Já jako chemik jsem je školil ve vzorkování.

Takže v případě vodohospodářské havárie byl alespoň jeden schopný okamžitého výjezdu, po zavolání hasičů. Ve služebním autě byly vždy k dispozici skleněné vyvařené lahve, do kterých se dalo vzorkovat. Jejich stav byl vždycky důsledně kontrolován a doplňován.

Pravidelně jsme měli společná cvičení i s hasiči a fungovalo to!

A pak Václav Klaus starší zrušil 78 okresních úřadů a nahradil je ve jménu úspor 216 obcemi s rozšířenou působností. Tím dobře zavedený systém vodohospodářských pohotovostí rozprášil ve jménu lepších zítřků...

Takže před 30 lety to fungovalo až do 31.12.2002, kdy Okresní úřady ukončily svou činnost.

A proč to nejde dnes? Proč na Bečvě vodoprávní úřady totálně selhaly? Vždyť schvalují havarijní řády a tak znají scénáře možných úniků!

O tom bychom měli diskutovat, přátelé :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:29 Reaguje na Tomáš šiška
Profesionální hasičský sbor nepřijede k požáru, bo nesehnal v neděli odpoledne jediného hasiče. Dobrovolných sborů tam bylo několik.
Odpovědět

Tomáš šiška

30.3.2023 14:58 Reaguje na Tomáš šiška
Reaguji zcela sebestředně na sebe. To ale jen abych nemusel rozepisovat reakce na pana Kvítka a pana Hanzla. Bohužel, ďábel skví v detailech. Popisujete teorii, já se na to dívá spíše z praktické stránky lámání toho chleba před správním orgánem, nedejbože před mocí soudní. Obecně, aby certifikovaný vzorkař byl ve správné době na správném místě, to není otázka předpisů, ale nějakého plánu, domluvy, kooperace. Dále pořád narážíme na právníky, slovo proti slovu. Vymyl ten proškolený rybář 7x PET? V čem ji vymyl? V destilované vodě? Lihem? Nosí sebou proškolený rybář kanystr destilované vody, lihu na případné vymytí své PET od minerálky či piva? Pravda případný právník to nemůže dokázat. To ale ani ten svědek. Tak, babo raď, u správního orgánu i soudu je to plichta a na tu se nehledí.Samozřejmě je případ Bečva prů..., ale systém je nastavený na stabilní problémy, každá odchylka-extrém ho poučí, vyškolí a doufejme zocelí. Tím samozřejmě nevylučuji, neobhajuji jakéhokoli viníka. Jde jen o to, že žádný systé není nastaven na externality. Jen hlupák udělá tu samou chybu podruhé, snad to přispěje ke zlepšení systému.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.3.2023 08:36 Reaguje na Tomáš šiška
Člověče nešťastná, rybář vypláchne tu petku 7x vodou z řeky, ze které to nabírá. To je nejčistší. Nikdo ale nepočítá s tím, že je to jediný vzorek, na kterém stojí žaloba. těch vzorků bylo odebráno asi 130 - 150, ty od rybářů byly první. Každopádně z nich bylo jasné, odkud ten jed vytejk a pak měla nastat akce B: v inkriminovanám vyústění vzít ofic. vzorky (včetně bentosu) a jít po cestě jedu až ke zdroji. A to už nenastalo. Před soudem má stát ten, kdo to měl takto provést a neprovedl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.3.2023 09:33
ČIŽP skutečně na Bečvě selhala , o tom není pochyb.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

29.3.2023 09:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Předmětem článku je tvrzení, že ČIŽP bagatelizuje ekologickou katastrofu na Bečvě a názor spolků, že ČIŽP bagatelizuje ekologickou katastrofu na Bečvě a nenavrhuje žádné zásadní kroky k tomu, aby náklady za odstranění rozsáhlých škod nesl skutečný pachatel a nikoliv Český rybářský svaz nebo stát.
Zatím snad stále probíhá soudní řízení, ve kterém ještě o skutečném pachateli nebylo rozhodnuto. Je proto zbytečné, aby před vydáním rozsudku, inspekce v této nepřehledné kauze rozhodovala o náhradě škody, způsobené zatím neznámým pachatelem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.3.2023 10:45 Reaguje na Tonda Selektoda
Pachatelem je nesporně stát.
A) naprostým poddimenzováním celé ochrany přírody
B) zcela nesmyslným přístupem k řešení havárií, včetně nedostatečného vybavení IZS.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.3.2023 11:15 Reaguje na Slavomil Vinkler
1!
Odpovědět

29.3.2023 14:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
A stát tvoří lidé. A stát řídí lidé, kteří jsou voleni lidmi ve státě.
Ochrana přírody byla u nás vždy něco pod úroveň a teď na to doplácíme.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.3.2023 14:52 Reaguje na
Ale je to čím dál horší. Pětikolka tomu dala poslední ránu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.3.2023 17:36 Reaguje na Slavomil Vinkler
V době, kdy se stala havárie na Bečvě, nebyla pětikolka u vesla. ČIŽP dělala všechno proto, aby se skutečný stav věci zatutlal
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:10 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jakou ránu máte na mysli?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.3.2023 15:00 Reaguje na
Řev a antibabiš byl jen do voleb. Jak vyhráli, ticho, bo by museli něco dělat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
Řev prováděla média, bo to byl čerstvý případ a lhaní a mlžení zainteresovaných ouředníků bylo tak děsivé, že to připomínalo období reálného socilaismu.
Dnes je fáze, která by měla vše odhalit ve skutečné nahotěa média se tím zajímají, třeba na Novinkách nebo Ekolistu. Normální stav, ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2023 15:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč myslíte, že ČIŽP selhala? Celou akci tak zdupala, že není možno najít pachatele a o to přece od začátku šlo!
Odpovědět

Tomáš šiška

30.3.2023 16:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, proč hned ta silná slova. jak jsem psal výše. žádný státní orgán, snad vyjma hasičů a armády (díky Bohu) není stavěný na extrémy. Vyšlo by to neskutečně draho a jakákoliv opozice, ale i občané by řvali, že náklady jsou vysoké a vlastně se nic neděje, nestalo. Bečva je a byl jednoznačně prů..., ať se s tím popere soud. příslušné orgány, legislativa, zákonodárci ať to nastaví, ale bude to stát nějaké peníze. Havárku ani vraždu nemůžete vyloučit, můžete jen mírnit následky a hlavně upravit systém, legislativu, kooperaci...apod.Viníci se budou vždycky škubat i kdyby měli před jménem Saint...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 21:18 Reaguje na Tomáš šiška
Nikdo není stavěn na extrémy, ale tohle žádná extrém nebyl. Pouze v množství jedu, ale byla to asi havárie, kdy razantní množství jedu se dostalo kanalizací do řeky. Což je na vyšetření daleko jednodušší, bo nechává razantní stopy. Ten extrém byl v množství ryb, které bylo nutno likvidovat atd. ale to není předmětem diskuse. Tím je viník a hlavně ti, kteří ho doposud kryjí.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.3.2023 17:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Neselhala. Zareagovala přesně jak měla v regulích. Chránit oprávněné zájmy ANOfertu.
Odpovědět
JM

Jan Miko

29.3.2023 15:11
Tonda Selektoda....alibismus státního zaměstnance.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.3.2023 23:02 Reaguje na Jan Miko
Výstižná charakteristika příspěvků Tondy Selektody.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

29.3.2023 15:23
Však on se s tím soud popasuje. Ale doufám, že soudce nečte Ekolist, protože to by se musel cítit podjatý a předal by spis do Karlových Varů.
A je věcí zástupce jedné ze stran sporu, aby se vyjadřoval ke kauze, doplňoval podklady a komentoval vyjádření.
Akorát je to mediálně citlivá kauza. To je celé.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.3.2023 15:33 Reaguje na Katka Pazderů
Snad se s tím soud popasuje. Ale doufám, že soudce nečte Deník Referendum, protože by se musel cítit podjatý a předat spis.
Je věcí zástupce jedné ze stran sporu, aby se vyjadřoval ke kauze, doplňoval podklady a komentoval vyjádření.
Bohužel je z toho mediálně citlivá kauza. Na rozdíl od jiných znečištění řek, třeba rtutí v řece Reslavě na hranici se SRN. O tom se mlčí a nikdo nemá zájem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:17 Reaguje na Jarka O.
Proč policie neprověřila skutečnosti zjištěné pí. Vlasaté a uveřejněné v deníku Referendum?
Proč policie zjišťovala v Deze, kdo ze zaměstnanců hovořil s novináři místo toho, aby tu havárii vyšetřila?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2023 16:49
Já absolutně nechápu, o čem ten soud jako má být. Proti obviněnému (EA) neexistují žádné důkazy (snad ani nepřímé) a velmi pravděpodobný viník (proti kterému je toho poměrně dost) u soudu vůbec nefiguruje.
Tak co tam chtějí šaškovat?
Proč se vyšetřování neřídí závěrem parlamentní vyšetřovací komise, která doporučovala rozšířit obviněni o trestný čin zočinného spolčení? Ta byla ustavena jenom pro srandu králíkům? Já si tu připadám jak na Paroubkově Marsu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.3.2023 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Snaha o to, aby celá věc vyšuměla do ztracena. Čím později se začne vyšetřovat skutečný viník, tím menší šance, že se jej podaří usvědčit. Důkazy se poztrácejí, svědci si nic nebudou pamatovat a nakonec bude celá kauza odložena, protože uplyne doba, kdy je možno pachatele stíhat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2023 17:58 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ale proč?
Dnes je už prakticky jedno, kdo tu havárii způsobil. To byl nešťastník, který něco opomenul nebo zdupal, každopádně nedbalost.
Ale problém jsou ti, kteří to tak úspěšně zametli pod koberec. Ti to udělali schválně, jsou v úřadech a můžou škodit dál, bo jsou velmi podezření z trestných činů, například z korupce.
A tohle se musí trestat, nebo se babišistánu nezbavíme nikdy. Všichni tu bečí, jaký je tu čurbes a jací jsou ouředníci lempli, ale tímhle to začíná a tohle je ten typický příklad.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.3.2023 18:17 Reaguje na Pavel Hanzl
To vůbec není jedno. Odpovědnost za zaměstnnance nese zaměstnavatel, tedy právnická osoba.
A ta ze zákona odpovídá za způsobenou škodu , která je dána výší újmy na ŽP.
Tretneprávní odpovdnost pak zcela vynechávám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2023 19:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, viník má být potrestán taky. Kdybych si ale mohl vybrat, rozhodně bych radši viděl před soudem ty různé Brabce, Geussy, Klicpery policajty a prostě všechny, kteří to zkorumpovali. Samozřejmě v čele s Babišem.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.3.2023 07:34 Reaguje na Pavel Hanzl
"Dobře, viník má být potrestán taky." To je unikátní věta. Dnes a denně každého utvrzujete, že něco jako právní stát, nezávislost soudu, právo každého hajit se jak umí, je pro vás neznámý pojem. Soudit a odsoudit podle politické objednávky, to je podle vašeho gusta. Chci věřit, že to někdo neudělal úmyslně na politickou objednávku a je to selhání jednotlivce, popřípadě technická závada. Na základě tohoto případu doufám, že vznikne soubor opatření, aby se do budoucna riziko dalšího úniku co nejvíc snížilo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:00 Reaguje na Milan Dostál
Člověče nešťastná, co to melete? Přečtětě si moje příspěvky. Všude píšu o nutnosti SPRAVEDLIVÉHO vyšetření případu. Pořád to omílám dokola: parlamentní vyšetřovací komise doporučila OČTŘ rozšířit vyšetřování o trestný čin zločinného spolčení.
PROČ SE TO DOSUD NESTALO??
Pokud se nepůde touhle cestou, celý soud bude jen šaškec se snahou uvařit Havelku na naprostých margináliích, které tu otravu způsobit nemohly.
Jak je tohle možné, že to orgánové nevidí, když to za půl? roku vyšetřování pochopili i naši poslanci??
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.3.2023 08:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě, že ty příspěvky svědčí, že viník je znám a je třeba potretat především lidi které nemáte rád. Poslanci si mohou v podstatě plácat co chtějí, Pokud ještě v tomto státě platí zákon, tak policie najde podezřelého a o státní zástupce ho obviní a soud rozhodne o vině, či nevině, ale jen na základě důkazů, ne něčích dojmů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 10:58 Reaguje na Milan Dostál
To jste si vymyslel sám, já žádného z těch činovníků neznám a nemám k nim žádný vztah. Jen celou kauzu sleduji od začátku a vidím, jak lžou a vše křiví a mlží.
Zkuste odpovědět na základní otázky:
Kde zmizely vzorky odebrané v neděli odpoledne, hovoří se o 130 - 150 kusů. Pokud nebyly, proč není potrestán ten, který měl povinnost je zajistit.
Kde je vysvětlení havárie v Deze, kde je objaněno propojení do Lhotky. Kde jsou výpovědi rybářů a pokud tohle není, tak proč není trestán ten, kdo to měl zajistit.
Proč není stíhán Klicpera za zfalšovaný posudek. Kde mají vzorky z 13 km dlouhého Juřinského kanálu, které jsou pro obvinění Havelky zcela klíčové. Pokud nejsou? Proč není stáhán ten, který je měl zajistit.Atd. atd. atd.
Prostě jak je možné, že tak gigantická otrava,která musela nechat gigantické stopy, pořád není objasněna?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.3.2023 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Z vašich příspěvků je zřejmé , že snad máte dokonce důkazy o vině. Je tedy vaší povinností podat oznámení na Policii ČR, nebo Státním zastupitelsví ČR,
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 14:24 Reaguje na Milan Dostál
Důkazů je kopa. Ten hlavní zní: jak je možné, že se ještě nezná viník otravy? Kdo zásadně nesplnil svoje povinnosti a kdo porušil povinnosti při správě cizího majetku? Kdo způsobil tento trestný čin, a z jakého důvodu?
Všichni tihle lidé jsou známí a mají stát před soudem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.3.2023 16:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 21:22 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tohle je ten klíč. Nevím, jakého náčelníka myslíte, ale tohle je ten hlavní důvody, proč se to musí vyšetřit.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

31.3.2023 06:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Od kdy je důkaz otázka?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.3.2023 08:40 Reaguje na Milan Dostál
Důkaz je zločin (otrávená Bečva) a skutečnost, že ji nikdo neráčil vyšetřovat.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

31.3.2023 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
"Důkazů je kopa. Ten hlavní zní: jak je možné, že se ještě nezná viník otravy?"
Nekličkujte.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.3.2023 09:58 Reaguje na Milan Dostál
Jak jinak než že jde o politickou objednávku jde vysvětlit jednání ministra životního prostředí? Dva dny po havárii, aniž by věděl co havárii způsobilo, již věděl kdo to neudělal. Co to je za jednání? Pouze jasný návod kam se nemá dívat a kde se má hledat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 21:23 Reaguje na Jarek Schindler
Jistě, je to prokecnutí zadání, ale nic fatálního. Policie a ČIŽP musí jednat, bez ohledu co mektá nějaký paraministr.
Odpovědět
hi

29.3.2023 19:51
Článek rozhodně není zbytečný. Uplynuly již dva roky a stál nevíme s jistotou co havárii způsobilo a jak velké množství toxických látek se do Bečvy dostalo.
Laboratorní rozbory nebyly stále zveřejněny, i když veřejnost má právo na informace o životním prostředí. Nejhorší je, že se havárie může kdykoliv opakovat a škody mohou být nedozírné. Příslušné orgány odb. životního prostředí Zlínského kraje, ČIŽP, Povodí Moravy jsou nečinné a PČR odvedly mizernou práci nebo záměrně se snažila odvrátit pozornost od skutečného viníka. Buď jsou zcela nekompetentní nebo záměrně kryjí skutečného viníka. Soud nyní musí pracně řešit obžalobu, která nemá prakticky žádné korektní důkazy. Celé to působí zcela nevěrohodně a má to jediný smysl, aby lidé zapomněli a zvykli si na mafiánské způsoby.
Držet hubu a krok.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:25 Reaguje na
Přesně tak. Jenže tohle je jen špička ledovce a pokud nebude tento případ objasněn v celém rozsahu tj. včetně působí ministra Brabce - Babiše a ředitele ČIŽP Geusse, policie a ostatních činovníků, nemůžeme se považovat za právní stát.
Tohle je tak evidentní selhání všech zainteresovaných, že nevyšetření může nabourat vnímání celé spravedlosti nejen u nás, ale i v zahraničí. Což v dnešní silně napjaté doba může mít nedozírné následky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 08:07
Pokud nebude objasněna i druhá větev případu, nemůže se vůbec hovořit o spravedlivém procesu.
Tím myslím utajenou havárii na klaustr...jednotce v Deze těsně před havárii, propojení kanálu z Dezy na vyústění ze Lhotky, nejasnosti kolem odběru a ztráty vzorků, nevyslechnutí rybářů atd. atd.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2023 11:11
Občan má práve vědět od orgánů OČTŘ (které velmi dobře platí) úplně základní informace:
V kauze otravy Bečvy šlo vyšetřování dvěma směry:
A) Směr EA, důkazy jsou takové a takové, byly zjištěny takové skutečnosti, vzorky, zápisy, monitoring, svědeství atd. atd.
B) směr Deza, byla objasněna havárie na klaus... jednotce, bylo prověřeno propojení s vyústěním Dezy, byly vyhodnoceny takové a takové vzorky, byli vyslechnuti takoví svědci.
Vše je předáno soudu a on má dost podkladů aby spravedlivě rozhodl. čus.

Pokud tohle provedeno nebylo, nemá cenu chodit k soudu a je potřeba napřed obžalovat ty, kteří to nezajistili.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

31.3.2023 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by to udělali, je to protizákonné, taky maření vyšetřování a nepřímé ovlivňování svědků. Ono se to nezdá, ale výpovědi by to dokázalo řádně pokroutit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.3.2023 11:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
Samozřejmě by museli dát pozor, co se napsat dá a co ne. některé procesy jsou medilalizované až moc - třeba Janoušek, Nečas - Nagyová, Rath, čapák, ale fakt je, že i důležité detaily se neuveřejňují vůbec.
Odpovědět
hi

30.3.2023 13:24
Naprosto souhlasím.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist