https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/krystof-krulis-zalohovanim-napojovych-obalu-k-efektivnejsi-praci-s-odpady-a-ucinnejsi-ochrane-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kryštof Kruliš: Zálohováním nápojových obalů k efektivnější práci s odpady a účinnější ochraně přírody

16.4.2024
Foto | Magda Ehlers / Pexels
Ministerstvo životního prostředí připravuje právní úpravu, kterou má být v Česku zaveden zálohový systém na vybrané nápojové obaly z PET lahví a plechovek. Spuštění systému by u nás mohlo nastat již v roce 2025. Podle ministerstva by koncepce zálohování měla odpovídat aktuálnímu Plánu odpadového hospodářství i nové strategii Cirkulární Česko 2040. K zálohování nás nadto postupně vede i právní úprava na úrovni EU, ze které by se v horizontu následujících pěti let měly postupně aktivovat poměrně vysoce nastavené požadavky, jak na vysbírání minimálního počtu těchto nápojových obalů, tak na minimální obsah recyklovaného materiálu v nově produkovaných nápojových obalech. Zálohování nám může k naplnění požadavků EU napomoci. Jako jediný reálný způsob umožňující splnění požadavků EU označují zálohování v aktuálních vyjádřeních i zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.
 
Zálohováním se zavádí finanční motivace k tomu vrátit nápojový obal tam kam patří. O vysbírané obaly se tak zaslouží nejen ti, kteří již dnes tak jako tak třídí, ale přibydou i ostatní, pro které je podstatné získat zpět zaplacenou zálohu.

Zálohový systém nadto zajišťuje vysokou úroveň vytřídění materiálu. Spotřebitelé v něm vlastně dělají práci, která se dnes případně dělá na dotřiďovacích linkách za ně. Ze zálohovacího systému tak vychází separovaný materiál, PET nebo hliník, který lze následně dobře využít. Zdá se tak logické, že materiál z něho vzešlý bude mít většinou vyšší kvalitu, než ten, který jde z odpadu získat jinou cestou, a bude tak také lépe využitelný k opětovnému využití. Pokud se půjde cestou opětovného využití materiálu znovu k výrobě nápojového obalu, může se materiál ve smyčce opakovaně obrátit a přiblížit sektor nápojových obalů fungování cirkulární ekonomiky.

Zejména hliník v nápojových plechovkách má velmi dobré předpoklady pro opakované využití. Výroba výrobku z recyklovaného hliníku dosahuje také velkých energetických úspor ve srovnání s výrobou z nového materiálu. Federální vládní agentura USA pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency) uvádí, že jde jen o pět procent energetických nároků a recyklace jedné hliníkové plechovky tak podle ní dokáže ušetřit dostatek energie třeba na rozsvícení 14wattové CFL žárovky po dobu 20 hodin, na práci na počítači po tři hodiny nebo na sledování televize po dvě hodiny. Je tak k naší škodě, že dle dostupných dat právě hliníkové plechovky dokážeme v současném systému vysbírat mnohem méně, než PET lahve.

Podle dostupných kalkulací je pouze přibližně jedna čtvrtina nápojových plechovek umístěných na náš trh skutečně recyklována a využita jako materiál při další výrobě. Od účastníků různých dobrovolnických úklidových akcí zároveň zaznívá, že právě odhozené nápojové hliníkové plechovky jsou u nás v přírodě poměrně časté. Kontejnery na kov bývají na stanovištích méně často než ty na plast, papír a sklo. Ze zkušenosti řady z nás, kdo třídí, jde také o kontejnery, které nejčastěji bývají zcela přeplněné. Jako vysvětlení menšího třídění v praxi se navíc nabízí samotná konstrukce plechovky. Po otevření ji již není možné znovu uzavřít a často dělá potíž i zcela vyprázdnit její obsah. Je tak méně praktické takový použitý nápojový obal s sebou delší dobu nosit. To se bohužel projeví i v častějším odhození na nesprávném místě. Záloha na plechovce tak může daleko více lidí vést k přemýšlení o tom, kam si nápoj v tomto balení s sebou vzít, aby ho pak bylo možné vrátit.

Míru podpory pro zavedení zálohového systému v ČR vyhodnocuje několik průzkumů veřejného mínění. Podle agentury Focus-agency.cz z listopadu a prosince loňského roku nebo IPSOS z letošního roku je většina z nás pro zavedení tohoto systému. Podle IPSOSu inklinuje k podpoře dokonce přibližně tři čtvrtě naší populace.

Od zálohování lze očekávat celkové vylepšení úrovně procesu recyklace. Pozitivem jsou zmíněné úspory energie při výrobě nového výrobku. Na důležitosti také přibývá to, že recyklace napomáhá materiálové soběstačnosti, protože hliník a fosilní zdroje na výrobu plastů většinou závisí na dovozech. U hliníku máme také velké problémy s jeho výrobou kvůli našim vysokým cenám energií. Výroba nového hliníku je extrémně energeticky náročná a s rostoucími cenami energií jsou hliníkárny z EU postupně vytlačovány. Zálohování zároveň výrazně snižuje pravděpodobnost, že nápojový obal skončí odhozen někde, kde by neměl. Nápojové obaly sice tvoří jen část odpadu, ale jde o obaly rychloobrátkového zboží každodenní spotřeby, takže celkové objemy nejsou zcela zanedbatelné. Navíc jde o výrobky, které se hodí k tomu brát je s sebou na cesty, a proto je také častěji jako odpadky najedeme někde odhozené.

Záloha má být ve výši několika korun, ale i tak na většinu z nás může působit jako motivační faktor. Více lidí si uvědomí, že nápojový obal zůstává hodnotným materiálem i po konzumaci výrobku a upraví podle toho své zacházení s ním. Nebo prostě jen nebudou chtít vyhazovat peníze na zálohách z okna a pokud i tak zálohovaný obal odhodí, může se najít někdo jiný, kdo kvůli záloze obal vrátí tak jak se má. Začátkem dubna (6. 4. 2024) letos proběhla další akce Ukliďme Česko, která je otevřena dobrovolníkům po celé naší zemi. V praxi si tak každý, kdo chtěl, mohl ověřit, kolik nesprávně odhozených PET lahví a nápojových plechovek lze nalézt a zároveň tak pomoci s jarním úklidem přírody a svého okolí.


reklama

 
foto - Kruliš Kryštof
Kryštof Kruliš
Autor je předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (22)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

16.4.2024 07:11
Recyklace/likvidace plastů, měla být řešena a vyvíjena souběžně s jejich uváděním nejenom do obalového hospodářství.
Těch 50let, se těžko dohání, že !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.4.2024 07:33 Reaguje na smějící se bestie
jen mlátí prázdnou slámu, ve skutečnosti se v tom, co říkáme odpad utápíme a je jedno, jestli bude recyklovaný nebo ne. Množství roste exponenciálně.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

16.4.2024 08:51 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Přesně. jsou to jen kecy a lidi se bijí v prsa, jak umí třídit.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.4.2024 07:30
no nevím, neměli bychom dělat z odpadů " modní klobouk" ale snižovat výrobu obalů.
ONO PŘIZNÁNÍ POLITIKŮ, ŽE PROBLÉM NENÍ ODPAD ALE VÝROBA OBALOVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÝ SE ŽIVOTNÍM CYKLEM STÁVÁ ODPADEM V POSLEDNÍ FÁZI ŽIVOTNÍHO CYKLU by asi nebylo?
Z tohoto důvodu NEmůžeme čekat, že by se množství odpadu mohlo někdy snížit, protože postihuje nepodstatnou část životního cyklu vzniku a to je odpad, tedy na NÁSLEDKY NIKOLIV NA PŘÍČINY.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

16.4.2024 07:31
Prosazovatelé povinného zálohování jsou zakladatelé Iniciativy Zalohujme.cz

To je pět nadnárodních nápojářských koncernů. A nikomu jinému to prospěch nepřinese.

Asi je na místě napsat, že nově připravovaný zálohový systém je:

1) hodně předražená systémová duplicita, svojí skutečnou funkcí připomínající spíše trojského koně:

investiční náklad činí zhruba 5 miliard na zálohový systém PET a provozní náklady cca 1,5 mld. Kč (náklady se určitě zvýší, jako když stát staví dálnice)

2) odstrašující ukázka naprosté nepřiměřenosti systémových opatření státu, která za asi 6,5 miliardy Kč údajně vrátí do oběhu o směšných 10 procent více plastových lahví (ve lhůtě do pěti let od spuštění systému) tím, že je prostě ukradne obcím, jejichž občané je poctivě sbírají

Zabývá se někdo tím, zda může stávající systém oněch zbývajících 10 % nějak "dohnat"?

Ano. Existují odborné polemiky skutečných odborníků, kteří (na rozdíl od MŽP) mají svoji erudici postavenou na zkušenostech z provozní praxe.

Systém, který tohle splňuje, funguje například v Belgii, která má i srovnatelný počet obyvatel - nemůžeme se inspirovat právě tam?

Copak tohle na MŽP nikdo neřeší?

Názory skutečných odborníků z provozní praxe na MŽP nikoho nezajímají.

Zjevně se naslouchá jenom nápojovým lobbistům, kteří se těší v této věci až nebývalé podpoře.

Ale není to jenom o PETu a plechovkách. Opatření poškodí recyklaci plastů. Protože prodej PETu dotuje zpracování i méně kvalitních frakcí plastů! Plasty zdaleka nejsou jenom o PETu.

Regulovat by se mělo pouze tam, kde to má smysl a nikoliv plošně a na politickou objednávku tzv. "nezávislých iniciativ" nápojových lobbistů.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.4.2024 08:09 Reaguje na Jiří Kvítek
Naprostý souhlas!

A několik perliček:
- dokument vypořádávání se s připomínkami k zákonu má přes 500 stran
- společnost, která by obhospodařovala zpětný výběr má být pouze jedna.
- podklady pro finanční výhodnost zálohování obcím obsahují chybné výpočty.
....
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

16.4.2024 08:24 Reaguje na Jaroslav Studnička
Je dobré vědět, že Kofola a Mattoni 1873 koupily podíly ve slovenské firmě General Plastic.

Co to znamená?

Nápojářské společnosti Kofola a Mattoni 1873 se stanou majiteli třetinových podílů slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví a recyklátora plastových lahví, společnosti General Plastic. Podepsaly smlouvu o odkupu podílů od dosavadního majitele, společnosti GP Alliance, která si ponechá zbylou třetinu akcií.

Takže to, co se tady sebere, se vyveze na Slovensko a tam se to zrecykluje a zobchoduje i přesto, že to ČR zafinancovala, aby z toho nakonec vůbec nic neměla!

Takhle se chrání náš trh strategických surovin, chápete?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.4.2024 08:30 Reaguje na Jiří Kvítek
Peníze až na prvním místě. Nezbývá než doufat, že zákon neprojde.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

16.4.2024 08:53 Reaguje na Jiří Kvítek
Když už všichni zpracovateli plastového odpadu nakoupili drahé linky na třídění PET z plastového odpadu a teď jim to chtějí třídit v obchodě. Co s těma linakama bude?
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

17.4.2024 07:54 Reaguje na Michal Uhrovič
1*
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

16.4.2024 08:29
Jedná se jen o prosazení byznysu některých nápojářských firem. Získat skoro zdarma ten nejlukrativnější druh a potravinářskou kvalitu plastových a hliníkových obalů, a to jejich odkloněním od stávajícího kolektivního systému EKO-KOM, do kterého pak již nebudou povinny finančně přispívat, ani materiál sesbíraný přes EKO-KOM, zpětně nakupovat na trhu, pro povinnou recyklaci a výrobu svých nových obalů, jak požadují směrnice EU.
Aby se zálohování v ČR stalo plošným, je nutno tento byznys dobře veřejně propagovat a posvětit ho legislativně, nejlépe zákonem.
Argumenty o znečišťování životního prostředí a zvýšení sběru o 10%, jsou jen záminkou k prosazení tohoto byznysu. Samozřejmě, automaty na příjem vratných obalů, nebudou přijímat obaly z dřívější doby, které ještě nebyly zálohovány a válí se někde v přírodě...
Je zajímavé, že tito výrobci, při své dojemné péči o ochranu životního prostředí, ještě nepřišli s nápadem, místo plastů, používat trvanlivější sklo, u kterého jsou již zkušenosti se zálohováním a opětovným použitím po vymytí, tedy i bez nutnosti vratný obal rozdrtit, přetavit a vyrobit z něj obal nový.
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.4.2024 08:42 Reaguje na Tonda Selektoda
považuji zálohování petflašek a plechovek za děsnou blbost, ale:

ani to sklo (jakkoli mi z něj víc "chutná") není všespásné; pivní flaška snese přibližně deset otočení, něco váží a nedá se zmuchlat a vozí se balast a vzduch. skleněná pivní láhev váží necelých čtyřicet deka, to znamená, že kamion s basama a flaškovým pivem uveze polovinu než kamion s petflaškama nebo plechovkama, a dobře sešlapané petflašky či plechovky z kamionu piva se vejdou do malé dodávky a unesou je tři lidé.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

16.4.2024 09:15 Reaguje na Lukas B.
Jenže zmuchlanou PET lahev automat při výkupu nepřijme. Při zpětném odběru musí být lahev čistá, nepoškozená, automat sejme její tvar, barvu, možná i čárový kód, tím ji identifikuje a podle toho ji přijme nebo odmítne. Tím se omezí možnost, vracet i lahve z doby před povinným zálohováním, lahve od jiných výrobců nápojů a potravin, kteří nebudou v tomto systému zastoupení. Doma tedy budete muset lahve ukládat a do prodejny dopravit ve stavu, který bude anonymní automat akceptovat…
Ano, i sklo má omezenu životnost. Ale když to šlo před nástupem PET materiálu, před třiceti lety a ještě v současnosti to jde třeba u piva, jistě by to fungovalo i u typizovaných flašek pro minerálky a limonády.
Nevýhodou prosazování byznysu zálohování je, že nápojářské firmy se zbaví odpovědnosti za své obaly, toto zálohování zaplatí spotřebitel a obce přijdou o část příjmů z prodeje toho nejcennějšího sesbíraného druhu komunálního odpadu.
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.4.2024 09:22 Reaguje na Tonda Selektoda
to vím a právě proto považuji celou tu šaškárnu se zálohováním petflašek a plechovek za strašnou pitomost.

například já si kupuju pivo v plechu/plastu třeba v zimě na chalupu (za sněhu nesjízdná cesta) a někdy na začátku listopadu zazásobím sklep a v dubnu odvezu jeden pytlík pečlivě sešlapaného do příslušného kontejneru.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

16.4.2024 09:41 Reaguje na Lukas B.
Nejde mi o to, vyloučit PET obaly. Stejně jako u toho piva, můžete si ho koupit v plastu, v plechu nebo ve skle, i ty limonády a minerálky můžou být distribuovány nejen v plastu. A pokud by se jednalo o vratnou skleněnou lahev, lze též očekávat i nižší cenu, úměrnou ceně té jednorázové PET-ky.
Jinak, u toho piva to mám podobně. Též si podle potřeby sřídám sklo a plech...
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

16.4.2024 08:54
Kolik produktů na trhu má obaly jenom kvůli marketingu?
Proč se nesjednotí obali potravin tak, aby se vyráběli ze stejného druhu plastu?
Odpovědět

Radek Čuda

16.4.2024 16:30
Je to absolutní pitomost. Je to akorát další průda, něco do kontíku, něco zpátky do krámu, navíc do toho kontíku to lze hodit po "minimalizaci objemu", zatímco pro zálohování to samozřejmě nebude možné, takže doma ten odpad zabere hafo místa.

Já už léta třídím absolutně všechno co jde a na co máme v okolí kontík, ale na tohle se jim mohu vyprdnout. Co bude zálohované to vrátím ... pokud si to tedy už koupím ... a zbytek půjde do popelnice.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.4.2024 21:31
Mně to zálohování připadá jako dobrý nápad. Podle mých zkušeností je poměrně běžné odhazovat odpadky i mimo koše a kontejnery, nejčastěji právě plastové lahve a hliníkové plechovky od nápojů. Slovenské nebo německé zkušenosti prý ukazují, že tento typ odpadků po zavedení jejich zálohování z veřejných prostor vymizel. V ČR se sice daří vytřídit až 80 % odpadních plastů, ale někde jsem četla, že z petek se nám daří skutečně recyklovat jen cca třetinu. Podobné je to nejspíš i u hliníkových nápojových obalů. Při zálohování prý bude možné vracet do oběhu až 90 % plastů a plechovek. Myslím, že si na zálohování zvyknou i jeho současní odpůrci.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

17.4.2024 06:32 Reaguje na Majka Kletečková
Tak samozřejmě, že si lidé na to zálohování časem zvyknou. Nic jiného, krom bojkotu nákupu nápojů v těchto obalech, jim totiž ani nezbyde. Problém je, v čí prospěch a na úkor koho se toto bude dít. Ta stále zdůrazňovaná ekologie a zvýšení množství vysbíraných odpadů o trapných 10%, je při prosazování a zavádění tohoto systému, jen politickým zdůvodněním a výmluvou. Vždyť nebýt zákonné povinnosti výrobců, zajistit na svůj náklad sběr svých obalů a nebýt nařízení EU, přidávat do materiálu k výrobě PET lahví nejméně 25% recyklátu (rPET), žádného nápojáře, by osud jejich PET lahví vůbec nezajímal! Zálohováním si výrobce vyřeší svou zákonnou povinnost zajištění sběru svých obalů i dostupnost vhodného materiálu na výrobu recyklátu, pro své nové obaly v potravinářské kvalitě. A to zadarmo! Zaplatí to spotřebitel...
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

17.4.2024 08:03 Reaguje na Majka Kletečková
Potíž je v tom, že EU po nás chce recyklaci všech obalových odpadů a ne pouze těch nejlépe obchodovatelných!

Takže vybrat si PET a nápojové plechovky vůbec nic nevyřeší - buď všechno nebo nic! Pro ten zbytek tam stejně musí přijet sběrný vůz, chápete? Hlavně ten sesbíraný materiál by si měl stát chránit jako strategickou surovinu a ne draze zaplatit jeho sběr a pak si ho nechat ukrást překupníky...

Proto ta iniciativa nápojářů je nesystémové opatření, které jenom zničí práci za posledních minimálně 25 let.
Odpovědět

Radek Čuda

17.4.2024 15:56 Reaguje na Majka Kletečková
To jsou fakt argumenty ... nakonce si zvyknete a budete držet hubu a krok, bo vám nic jiného nezbyde. Super. Vy jste se zjevně minula stoletím, bo za socíku jsme taky byli na ledacos zvyklí, takže to tehdy vlastně podle vás bylo určitě bájo.
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2024 09:49
Škoda,že zálohování má s ochranou málo společného. Je to byznys pár firem, který vydělá na tom, že ne všechny lahve se vrátí. Ne všichni nápojáři jsou v zálohovacím systému, nemají tu byrokracii, ale pak ani tyto vedlejší výdělky. Dánský systém zahrnuje i malé výrobce, kteří mají zájem, a všechny lahve se dají vrátit ve všech obchodech. To je trochu lepší pokus o ochranu krajiny.
Lepší by bylo, aby produktů v obalech ubývalo. Např. proc v nemocnicích dostávají lidé před smrtí, kteří by toužili po čerstvém jabku z těch rušených sadů, a po poslední bublinkové sodovce, která je v nemocnicích snad zakázaná, hnusný umělý proteinový nápoj v plastu s náhražkou mléka, cukru i ovoce, prý pro zdraví a doplnění proteinů. To ve své situaci opravdu nepotřebují. Fuj. Pak se divíme, proč je tolik zbytečných výrob a odpadů. Nebo jarní úklidy by byly účinné, zadarmo a výchovné.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist