https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/krystof-krulis-debata-o-digitalnim-zalohovem-systemu-vs.zalohovem-systemu-pohled-ceskych-spotrebitelu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kryštof Kruliš: Debata o digitálním zálohovém systému vs. zálohovém systému: pohled českých spotřebitelů

29.6.2024
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Snímek vygenerovala AI DALL-E
Ministerstvo životního prostředí připravuje právní úpravu, kterou má být v Česku zaveden zálohový systém na vybrané nápojové obaly z PET lahví a plechovek. K zálohování nás pravděpodobně tak jako tak donutí právní úprava na úrovni EU, ze které by se v horizontu následujících pěti let měly postupně aktivovat poměrně vysoce nastavené požadavky, jak na vysbírání minimálního počtu těchto nápojových obalů, tak na minimální obsah recyklovaného materiálu v nově produkovaných nápojových obalech.
 
Zatímco ve sběru PET si v ČR vedeme poměrně velmi dobře, hůře na tom jsme s mírou využití vysbíraného materiálu v rámci následné recyklace. Se sběrem hliníkových plechovek pak zaostáváme celkově. Aktuálně se dle odhadů skutečně materiálově recykluje přibližně polovina PET lahví a třetina plechovek. Škoda je to zejména z hlediska nerealizovaných energetických úspor.

Federální vládní agentura USA pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency) uvádí, že energetické nároky na výrobu obalu z recyklovaného hliníku dosahují jen jedné dvacetiny energie spotřebované při výrobě z nového materiálu. S rostoucími cenami energií jsou hliníkárny z EU postupně vytlačovány a sběr a recyklace tak přispívají k materiálové soběstačnosti.

Do debaty o podobě zálohového systému se hlasitě zapojují zejména výrobci nápojů, maloobchod, ochránci přírody, zástupci měst a obcí a firmy v odpadovém hospodářství. Všichni zmínění jistě mají na věc relevantní pohled, který je třeba vzít v úvahu. Neméně vhodné však je zabývat se také pohledem spotřebitelů.

Na chování spotřebitelů, kteří si nápojové obaly kupují, bude primárně záviset úspěšnost zaváděného systému. Spotřebitele přitom logicky zajímá nejvíce, jak se v důsledku zálohování promění jejich nakupovací rutina a zvyky při nakládání s odpadem. Dále také, jak bude systém vracení zálohovaných obalů spolehlivý. V neposlední řadě pak také kolik to celé bude stát.

Tímto pohledem se lze podívat i na ministerstvem životního prostředí navrhovaný zálohový systém (DRS, Deposit Return System) i na novou myšlenku tzv. digitálního zálohového systému (DDRS, Digital Deposit Return System).

Vyzkoušený zálohový systém

Dle aktuálně dostupných informací na stránkách MŽP by v českém systému DRS spotřebitelé měli vracet nedeformované nápojové obaly v automatech, které by měly být povinně ve všech větších prodejnách nad 50 m čtverečních. V zájmu pokrytí mnoha malých obcí bez větších prodejen by měla být zajištěna možnost vrácení prostřednictvím odběrného místa zřízeného operátorem systému alespoň v obcích nad 300 obyvatel. Další prodejny či odběrná místa se mohou do systému zapojit dobrovolně.

To jistě není z uživatelského hlediska optimální, ale jde o určitý kompromis mezi náklady na vybudování infrastruktury a uživatelským komfortem. Je na malých obcích a jejích občanech, aby ještě včas vyvinuly politický tlak na ministerstvo životního prostředí a poslance, pokud chtějí uvedenou dostupnost vylepšit, popřípadě si zorganizovali dobrovolného účastníka sběru v zálohovacím systému.

Tento systém navíc nevylučuje, že třeba malý prodejce zálohu spotřebitelům vrátí a obal sám následně za ně odevzdá stanoveným způsobem, aniž by si sám zřizoval oficiální odběrné místo. Prodejce si tak může zajistit, že spotřebitelé si k němu i nadále najdou cestu ve stejném rozsahu, jako doposud. Pokud by systém byl skutečně takto nastaven, budou spotřebitelé nosit nezmačkané obaly do prodejen zapojených do vracení záloh v rámci cesty na běžný nákup z domova.

Spotřebitelé nakupující cestou z práce, budou muset jednou za čas dojít s nashromážděnými obaly do zapojené prodejny nebo případně do samostatně stojícího automatu zvlášť, popřípadě vezmou zálohované obaly s sebou do práce z domova a do nákupu je nechají třeba v autě.

Lidé z obcí do 300 obyvatel, pokud nakupují výhradně v malých prodejnách, budou muset upravit svou nakupovací rutinu výrazněji, popřípadě spoléhat na dobrovolné zapojení jejich prodejce do systému zálohování.

Systém DRS funguje již několik let v Německu, kde vedl k dosažení velmi vysoké úrovně sběru. Automaty fungují po troše zvykání si bez problému a prodejny většinou dokáží zbudovat dostatečný počet stanovišť potřebných k tomu, aby se netvořily fronty. To si ostatně mohla ověřit i řada českých spotřebitelů nakupujících za hranicemi, pokud si tedy uvědomili, že jim němečtí obchodníci zálohy za nápojové obaly sráží.

Pozitivně lze nahlížet i na zkušenosti zemí, které spustily zálohové systémy v posledním půlroce – ať již jde o Rumunsko, Maďarsko či Irsko.

Digitální zálohování – realita, nebo vize?

Oproti tomu digitální zálohový systém – DDRS – zatím nenašel celoplošné uplatnění v žádném státě. Odborníci diskutují výsledky dosud uskutečněných teritoriálně omezených pilotních testovacích provozů v Belgii či ve Spojeném království.

Myšlenka DDRS je založena na možnosti vracení obalů a získání zálohy při využití stávajícího systému sběru tříděného odpadu. Spotřebitel tak platí zálohu při koupi výrobku a po jeho spotřebování vrací obal tak, že si stáhne aplikaci do chytrého telefonu, pomocí aplikace naskenuje QR kód na použitém výrobku i na kontejneru, do kterého obal sám vrací, případně ještě pořídí z vrácení fotografii a peníze se mu přičtou na jeho účet. Pro uživatele aplikace by pak šlo zálohovaný obal vrátit v zásadě do kteréhokoliv kontejneru na daný druh tříděného odpadu vybaveného potřebným QR kódem.

Pro spotřebitele, kteří pravidelně třídí a nemají problém s používáním aplikace, by se tak z hlediska cesty nic neměnilo na jejich dosavadní rutině nakládání s odpadem. Komplikace mohou nastat v závislosti na složitosti nastavení ověřovacích mechanizmů, že obal byl skutečně vrácen – vhozen do kontejneru.

Uvažuje se o využití postupů s prvky umělé inteligence, které by pomohly vyhodnocovat odeslané fotografie. Pokud se zabezpečení před podvody nastaví přísně, může to vést k větším nárokům na to, jak má být fotografie pořízena a jak snadné bude nároky takového zabezpečení uspokojit v různou denní dobu, za různého počasí a kvality signálu. Při slabém nastavení zabezpečení zase hrozí, že se systém bude obcházet a zálohy vybírat bez ohledu na to, zda skutečně skončí v kontejneru. Pro místa bez pokrytí signálem internetu, a taková v ČR stále jsou, by šlo aplikaci nastavit, aby se fotky a QR kódy odeslaly až ve chvíli, kdy bude uživatel aplikace znovu online.

Je to ale další z potenciálních prvků, který by šel zneužít k získávání zálohy bez faktického vrácení obalu, popřípadě i k různým pokusům o znovuvrácení někým jiným, kdo se bude snažit dostat dříve do místa se signálem. Vzhledem k tomu, že místa bez signálu mohou být i místy rekreace, kde někdo zůstává delší dobu, lze takové situace poměrně očekávat.

Stále je mezi námi navíc také řada lidí, kdo nemají chytrý telefon nebo odmítnou aplikaci z důvodů obav ze shromažďování osobních údajů o nich nebo pro přílišné požadavky při registraci, které mohou zahrnovat např. i požadavek na potvrzení registrace bankovní identitou či jiným ověřovacím nástrojem. Pro tuto část spotřebitelů se tak i v rámci DDRS uvažuje o budování infrastruktury „chytrých odpadkových košů“ či osazování kontejnerů skenery.

Investice do infrastruktury pak budou úměrně provázané s tím, jak široce dostupným budeme chtít vrácení bez aplikace v rámci DDRS systému udělat. Při konkrétní realizaci DDRS tak budeme, přinejmenším z hlediska těch, kteří budou odmítat používání aplikace, narážet na obdobné pnutí mezi uživatelskou přívětivostí a náklady na infrastrukturu, jako u běžného zálohového systému.

Systém DDRS nám nadto sám o sobě neřeší to, že šedých kontejnerů na hliníkové plechovky je stále poměrně málo a nemnoho spotřebitelů ví za jakých podmínek a kde mohou tento obal odhodit i do žlutého kontejneru na plast.

Kdo s koho?

Kromě uvedených argumentů existuje pro oba systémy i řada dalších relevantních pohledů. Kvalita sebraného materiálu bude logicky spíše vyšší v systému DRS, kde automat může ověřovat i případnou kontaminaci obalu a materiál je oddělený od jiného odpadu, např. obalů od olejů, ze kterého se v rámci žlutého kontejneru může materiál znehodnotit. Zvyšuje se tak logicky i hodnota vytříděného materiálu a jeho použitelnost pro další zpracování. Pro DDRS zase mohou svědčit argumenty o možnosti využití existujícího systému svozu odpadu.

Z čistě spotřebitelského pohledu však lze uzavřít, že DRS je sázka na zahraniční praxí prověřenou jistotu, zatímco DDRS je prozatím jen zajímavou myšlenkou, která by při uživatelsky přívětivém nastavení a spolehlivém zabezpečení aplikace mohla dále rozšířit možnosti, kde lze zálohu uplatnit.

Z pohledu spotřebitele si lze do budoucna představit i kombinaci obou systémů, kde DRS automaty v prodejnách budou jistotou vrácení pro každého, zatímco bude po náležitém vývoji systému DDRS otevřena možnost získat zálohu zpět i pomocí aplikace. Souběžné fungování systémů by samozřejmě vyžadovalo mít unikátní identifikaci, aby jednou vrácený obal nešel uplatnit znovu.


reklama

 
foto - Kruliš Kryštof
Kryštof Kruliš
Autor je předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

29.6.2024 08:06
je zajíavé, co všechno dokážou vyloudit z mozku na naprosto běžný zálohový systém, který vždy byl technickým a vyzkoušeným systémem.

Výroby PET lahví by hlavně měla být unifikovaná a ne že si každý výrobce vytvoří vlastní design.
Ona i tak "zálohovaná" Petka se musí někde skaladovat v meziskladech na obchodech, než si pro ně někdo přijede.

Skladové prostory v obchodech rozhodně nafukovací nejsou, ale to někteří nechápou.Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.6.2024 09:21
Po ránu pěkně hororové čtení.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.6.2024 10:53 Reaguje na Richard Vacek
každý mobil nosí debil 24 hodin denně/ sedm dní v týdnu. Čím více debilů, tím více mobilu.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

29.6.2024 10:09
Teoreticky vzato, když se mohou zálohovat pivní lahve, lze to i u plastu. Je zde však rozdíl.
Skleněné lahve jsou na rozdíl od PET pevné a po vymytí, jsou připraveny k opětovnému naplnění. Plné PETky v regálech obchodů drží svůj tvar, díky vnitřnímu tlaku. Po otevření a spotřebování obsahu, se lehce deformují, což může být pro automat důvodem k odmítnutí. Stejně tak při zpáteční přepravě k automatu, může dojít k jejich deformaci. A na rozdíl od skleněné lahve, PET-ka již nebude znovu naplněna. Bude po převzetí, automatem sešrotována, aby se snížil její objem. A vzniklý „šrot“, se pak stane surovinou k výrobě recyklátu (rPET), který má být dle nařízení osvícené EU, přidáván k novému materiálu PET, při výrobě nových polotovarů na výrobu PET lahví. V současnosti, snad 25% hmoty PET lahve, má být nahrazeno tím recyklátem s tím, že ta procenta se mají postupně zvyšovat. A o tom to celé, je. Výrobci nápojů se potřebují zdarma dostat k materiálu PET, a to v potravinářské kvalitě. Nikoliv za tržní cenu nakupovat od kolektivního systému EKO-KOM, různorodou směs PET lahví od různých výrobků, které projdou žlutým kontejnerem na tříděný komunální odpad! Jaksi se účelově zapomíná, že spotřebitel si v současnosti s nápojem kupuje i ten obal. Nejen že ta PET-ka není majetkem výrobce nápoje, ona je v ceně nápoje! Ale jaksi se nemluví o slevě nápoje, pokud ten obal bude nově zálohován. Půjde tedy o zdražení nápoje.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.6.2024 10:46 Reaguje na Tonda Selektoda
ono se totiž k výrobě obalů přistupuje pořád stejně a to, že v podstatě je to jednorázový odpad. Proto se dělají mizerné kvality.

Dokonce i litrová Cola byla v pevných lahvích, které se zálohovali ale to už nějaká doba je. Není to žádná novinka ale pokud by se mělo vyhovět všem výrobcům designu, tak se v tom obchodě z toho zblázní.

Co si každý neuvedomuje je několikanásobné zvýšení spotřeby vody na vyplachování lahví.


Odpovědět
IP

Ivo Přikryl

29.6.2024 10:19
Podpořil bych EU nařízení, které by vedlo k pronikavému snížení prodeje nápojů v PET obalech i hliníkových plechovkách.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.6.2024 10:50 Reaguje na Ivo Přikryl
ono to jde taky, říká se tomu bezobalové obchody a jinak natáčení limonád do přinesených lahví tu bylo taky.

To, že podpora tohodle druhu "obchodování" má nulovou podporu je v kontextu hloupé.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.6.2024 10:50
Snad stačí z moci bruselské úřední nařídit, aby ve sběrnách dávali za petky 1000,- kč/kg a petky se hned dostanou znovu do oběhu. A bude to mnohem ekologičtější, než přenášet/převážet kubíky prázdného vzduchu v petkách.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

30.6.2024 20:54 Reaguje na Richard Vacek
To by bylo nejmoudřejší. Až na tu přehnaně vysokou částku.

Vlastně ne - protože vrácené PETky se nemají znovu používat, nýbrž drtit, tak je to JEDINÉ moudré řešení. Aby se láhve nesbíraly jako láhve na základě zálohy, nýbrž jako materiál - plast. Ne na kusy, nýbrž na KILA.
Bohužel, moudrá řešení obvykle nebývají těmi, která v Bruselu vítězí...

Mimochodem, pokud má být produktem toho procesu opět čistý PET, tak by mne zajímalo, kdo bude z těch láhví oddělovat víčka (která jsou podle geniálního nápadu nějakého veleducha s láhví odnedávna povinně spojena). Víčka totiž nejsou z PET, tudíž znamenají NEŽÁDOUCÍ PŘÍMĚS. Pokud se rozemelou spolu s láhvemi, nadrcený materiál tím bude znehodnocen.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2024 08:23 Reaguje na Karel Ploranský
Ta víčka také nechápu a někdo by to měl objasnit.

Nebo je to detail pod rozlišovací schopnost kapitánů recyklace?
Odpovědět
LB

Lukas B.

1.7.2024 08:42 Reaguje na Jiří Svoboda
tam bohužel vůbec nejde o nějaké dobro a logiku. je to úplně stejné jako fotovoltaický tunel - odhodlaná organizovaná skupina šmejdů chce podojit společnou kasu a v konečném důsledku spotřebitele.

plechovka je hliník. hliník vykupují sběrny. že za kilo hliníku málo peněz? odpovídá to jeho ceně jako suroviny. pokud je PET cenná surovina, mohou sběrny nabídnout cenu za kilo. že nenabídnou?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.7.2024 09:01 Reaguje na Lukas B.
U hliníku je to trochu problém.
Hliníkový odpad se velmi nesnadno znovu taví, pokud se jedná o malé kousky nebo dokonce tenký plech. Bez dalších opatření v peci prostě shoří... A navíc je takový odpad mnohem objemnější.
Proto jen některé sběrny jsou ochotny plechovky od piva a limonád brát. Většina sběren přijme jen masivní kusy.
Takže i zde by mnohem více než složitý systém zálohování (který stejně nebude fungovat) pomohlo, kdyby byly sběrny vhodně motivovány, aby i ten drobný odpad přijímaly. Prostě - musí se jim to vyplatit. A musí se to vyplatit i spotřebitelům, aby ty plechovky nosili do sběren místo aby je odhodili tam, kde z nich dopijí obsah.
když se to všem v tom řetězci vyplatí, bude to fungovat. Což platí pro hliník, pro PET lahve a obecně pro KAŽDÝ recyklovatelný odpad.
Na recyklaci nápojových obalů má EU zvláštní zájem, tak ať místo vymýšlení krkolomných systémů zálohování prostě dotuje výkupní ceny toho odpadu.

Odpovědět
LB

Lukas B.

1.7.2024 11:21 Reaguje na Karel Ploranský
ano, to by byla cesta, která by měla hlavu a patu. akorát neexistuje žádná vlivná skupina, která v ní cítí šanci se napakovat, a tak pro tuto cestu nikdo nelobuje.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.7.2024 09:01 Reaguje na Lukas B.
U hliníku je to trochu problém.
Hliníkový odpad se velmi nesnadno znovu taví, pokud se jedná o malé kousky nebo dokonce tenký plech. Bez dalších opatření v peci prostě shoří... A navíc je takový odpad mnohem objemnější.
Proto jen některé sběrny jsou ochotny plechovky od piva a limonád brát. Většina sběren přijme jen masivní kusy.
Takže i zde by mnohem více než složitý systém zálohování (který stejně nebude fungovat) pomohlo, kdyby byly sběrny vhodně motivovány, aby i ten drobný odpad přijímaly. Prostě - musí se jim to vyplatit. A musí se to vyplatit i spotřebitelům, aby ty plechovky nosili do sběren místo aby je odhodili tam, kde z nich dopijí obsah.
když se to všem v tom řetězci vyplatí, bude to fungovat. Což platí pro hliník, pro PET lahve a obecně pro KAŽDÝ recyklovatelný odpad.
Na recyklaci nápojových obalů má EU zvláštní zájem, tak ať místo vymýšlení krkolomných systémů zálohování prostě dotuje výkupní ceny toho odpadu.

Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.7.2024 09:01 Reaguje na Karel Ploranský
Nevím, proč to tam skočilo dvakrát..?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist