https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukas-hruska-vyznam-vody-v-krajine-a-revitalizace-nivy-reky-jizery-v-benatkach-nad-jizerou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lukáš Hruška: Význam vody v krajině a revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou

23.8.2023
Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou.
Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Lukáš Hruška / archiv autora
Voda díky schopnosti přeměny skupenství neustále uvolňuje nebo spotřebovává energii a tím umožňuje ochlazovat nebo vyrovnávat teplotu na naší planetě. Díky tomu vznikají takové podmínky, které umožňují život na Zemi.
 

V zalesněné krajině dobře zásobenou vodou se za den odpaří velké množství vody. Voda na chladných místech opět kondenzuje z plynného skupenství na kapalné. Tomuto jevu se říká malý vodní cyklus. Voda zůstává nad kontinentem.

Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou.
Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Lukáš Hruška / archiv autora

V dnešní době je malý vodní cyklus potlačován. Je to z toho důvodu, že naše krajina generuje velké množství tepla, a díky tomu se zvyšuje atmosférický tlak. Voda do krajiny se dostává v podobě frontálních jevů, a to přímo ve formě přívalových dešťů.

Co je to biotický cyklus? Voda kondenzuje na chladných místech a tím snižuje atmosférický tlak. Kvůli tomu dochází k proudění vzduchu a do těchto zalesněných chladných míst je přivedena vodní pára i ze vzdálených míst s vyšším tlakem. Odlesněná krajina vyzařuje velké množství tepla a tím dochází ke zvýšení tlaku. Vodní pára zůstává nad chladným oceánem s vyšším výparem.

Naše krajina prošla díky velkoplošnému hospodaření výraznou proměnou a tím i změnou hydrologického režimu v naší zemi. Došlo ke změně kvality a kvantity vody v krajině. V současné době je snahou zadržení vody v krajině a zpomalení jejího odtoku. Jednou z možností je zajištění volného rozlivu vody v krajině na trvale zatravněných lokalitách. Další možností jsou revitalizované nivy řeky a vztažení vody do nového koryta. Dalšími důležitými prvky v krajině jsou remízky, meze a pestré maloplošné hospodaření na zemědělsky obhospodařených plochách.

Revitalizace je velmi aktuálním tématem vodního hospodářství, kdy snahou je navrátit vodním tokům jejích přírodní charakter. V intravilánech obcí (zastavěných oblastech) je nutné zohlednit protipovodňovou ochranu a rekreační funkci. U obou případů je ale stále nutné zajistit ochranu přírody a krajiny.

Realizací tohoto projektu vzniklo jedno z nejkrásnějších míst v tomto městě.
Realizací tohoto projektu vzniklo jedno z nejkrásnějších míst v tomto městě.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Lukáš Hruška / archiv autora

Revitalizace se snahou navrácení přírodního charakteru byla uskutečněna také v Benátkách nad Jizerou se zaměřením na úpravu levobřežní části řeky Jizery. Revitalizace probíhala ve dvou úsecích, kdy ve spodním úseku (slepé rameno řeky Jizery) byl odstraněn sediment, a došlo tak k úpravě břehového pásma a byly vyhloubeny boční malé tůně. Stěžejní část revitalizace spočívala v propojení slepého ramene a hlavního toku řeky Jizery. Byly zde utvořeny tůně a koryto o celkové délce 800 m. V horní části revitalizace byla vytvořena velká tůň, kdy plocha hladiny dosahuje 7300 m2 a podporuje rozvoj litorálního pásma. Došlo zde také k související výsadběodrostků a alejových stromů. Na ploše o rozloze 5 ha byl založen porost travobylinné směsi pro rozvoj mezofytní louky, přičemžna základě této směsi byla podpořena půdní ochrana během povodní.

Realizací tohoto projektu vzniklo jedno z nejkrásnějších míst v tomto městě. Pro občany města je to místo k odpočinku a relaxaci, neboť lokalita též slouží k vycházkám s rodinou, kdy pro tento účel se zde nachází štěrkovaná cesta nebo dřevěný můstek a nášlapné kameny pro přemístění se přes vodu. Navíc v této lokalitě vzniklo unikátní prostředí, jež přispělo ke zvýšení celkové biodiverzity dané lokality. Došlo ke vzniku nadregionální biokoridoru a propojení s městskou zelení.

Za tímto projektem stojí usilovná práce města Benátky nad Jizerou, kdy samotné realizaci projektu předcházelo 10 let příprav a bylo nutné se během této doby vypořádat např. s vlastnickými stavy pozemků. Tento projekt je též ukázkou dobrého čerpání státních fondů. Necelých 100 mil. Kč – to je náklad na realizaci daného projektu a 100 % bylo financováno Státním fondem životního prostředí.

Výzkumy ukazují, že hlavním viníkem přehřívání krajiny není jen spalování fosilních paliv, ale také hospodaření s vodou a lesními pozemky. Jaké je východisko? Je jím pestrá a bohatá krajina porostlá lesy, remízky, trvalými travními porosty a vodními prvky.


reklama

 
foto - Hruška Lukáš
Lukáš Hruška
Autor působí na orgánu státní správy lesů a myslivosti Krajského úřadu Středočeského kraje. Je členem Mysliveckého spolku Benátky nad Jizerou a Českomoravské myslivecké jednoty. Zabývá se aktuálními tématy v oblasti lesnictví, myslivosti a ochrany přírody a krajiny.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

23.8.2023 09:25
Proboha, toto jsou ale úvahy!

Tlak vzduchu je dán tíhou sloupce vzduchu nad daným místem. Pokud se tento vzduch ohřeje či zvlhčí, jeho hustota se sníží a tudíž v tomto místě tlak KLESNE.

Autor možná dával ve škole ve fyzice pozor a umí papouškovat Charlesův zákon, neuvědomuje si ale, že ten plyn není při konstatntním objemu a může se rozpínat v horizontálním směru.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.8.2023 10:27
Význam vody předkové znali a uměli se podle toho chovat.
O tom nekecali a neblokovala je byrokracie !
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.8.2023 10:46
Ještě, že ty dotace máme. Bez nich bychom stále lezli po stromech.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.8.2023 11:42 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

24.8.2023 08:28
Revitalizace, tedy údržba biotopu je užitečná, záslužná, hodná pochvaly. Ale povídání o malém vodním cyklu se trochu blíží té o karkulce
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.8.2023 11:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ale ta o karkulce se líbí, tak je mnohými brána vážně. Dokonce se na tomto základě dělá i oficiální politika.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist