https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-sotola-zklidneni-smetanova-nabrezi-se-odklada-na-neurcito-aneb-bludny-kruh-prazske-dopravy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Martin Šotola: Zklidnění Smetanova nábřeží se odkládá na neurčito aneb Bludný kruh pražské dopravy

17.1.2022 | PRAHA
Spojení zastávky Národní divadlo a chodníku bylo kvůli rekonstrukci v Divadelní ulici už loni v listopadu odstraněno.
Spojení zastávky Národní divadlo a chodníku bylo kvůli rekonstrukci v Divadelní ulici už loni v listopadu odstraněno.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Pokud se ještě před rokem mohlo zdát, že se podoba Smetanova nábřeží konečně začíná měnit k lepšímu, vývoj v posledních měsících opět zavdal důvod k obavám. Kvůli rekonstrukci v Divadelní ulici bylo už loni v listopadu odstraněno spojení zastávky Národní divadlo a chodníku. Na Smetanovo nábřeží se vrátily automobily v původním, nijak neregulovaném režimu.
 
Zeptali jsme se proto vedení města, jestli se po ukončení prací dočkáme dlouho diskutovaného a slibovaného omezení tranzitu na Smetanově nábřeží a Malé Straně. Z jejich odpovědí je bohužel zřejmé, že k tomu v tomto volebním období nedojde a změna dopravního režimu se opět odsouvá na neurčito.

Proč by byl na dopravní zklidnění nábřeží právě teď ideální čas a proč je i plánovaný stav promarněnou šancí?

Z důvodu rekonstrukce Divadelní ulice došlo k odstranění drtivé většiny úprav na Smetanově nábřeží: těch vysmívaných, jako bylo “lego” před kavárnou Slavia, i těch, co nenápadně zlepšily průjezdnost pro veřejnou dopravu, jako byl zákaz odbočení vlevo z mostu Legií. Rekonstrukce potrvá do poloviny dubna a mezitím se začne s první fází projektu přestavby Smetanova nábřeží: zřízením zastávky Karlovy lázně u Anenského trojúhelníku směrem ke Staroměstské a posunutím zastávky Národní divadlo před křižovatku. Vrátí se jednosměrnost úseku před Hollarem a jako bonus možná pro cyklisty vznikne kousek “dánského pásu”. Co ale bude dál?

Uzavřené Smetanovo nábřeží v jednom směru.
Uzavřené Smetanovo nábřeží v jednom směru.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Městské části vycouvaly

Zeptali jsme se pražského radního pro dopravu Adama Scheinherra, zda se po ukončení uzavírky Divadelní ulice počítá s regulací automobilové dopravy na nábřeží, jak bylo původně navrhováno. Průjezd po obou březích měl být povolen jen přes den a pro vozidla s možností parkovat v modré zóně Prahy 1, pro obyvatele Prahy 2 a 5 pak na “jejich“ březích. Dozvěděli jsme se ale, že se s regulací v této podobě nepočítá. Důvod, který nám radní Scheinherr v dopise uvedl, je nesouhlas dotčených městských částí.

Zadřený kompromis

Přitom ještě před rokem se zdála přestavba Smetanova nábřeží spojená s regulací průjezdu pro nerezidenty na Smetanově nábřeží a Malé Straně reálnou variantou – odsouhlaseným, byť obtížně vyjednaným kompromisem. Souhlasy si Praha 2 a Praha 5 vymínily výjimkou pro své rezidenty na příslušném břehu a Praha 1 nakonec opatrně souhlasila též. Nyní, když do voleb zbývá necelý rok, je ale opět vše jinak. Radnice se zřejmě začaly strachovat o hlasy motoristů.

Proč teď?

Přitom výrazné zklidnění teď Smetanovo nábřeží potřebuje víc než kdy jindy. Během pandemie covid-19 vzrostla nedůvěra k používání veřejné dopravy, a s tím o několik procent automobilový provoz ve městě. Stížnosti na kolony slyšíme ze všech stran. Nicméně právě v této situaci by bylo velmi krátkozraké ustoupit od (beztak nepříliš ambiciózních) plánů na regulaci automobilové dopravy v historickém centru. Alespoň dílčí omezení automobilové dopravy je jedinou cestou, která může zabránit dalšímu zahlcování centra, dalším kolonám, dalším problémům (se zpožďováním) MHD. Omezení tranzitu na nábřežích je dluhem, který se táhne od otevření tunelového komplexu Blanka. Dluhem, jehož nápravu slibovali prakticky všichni primátoři bez ohledu na politickou příslušnost, ale bez valného výsledku. Doprava v centru města se dostala do bludného kruhu, kdy je na jakákoliv opatření zároveň příliš brzy (po volbách, před dokončením všech myslitelných okruhů, před zavedením mýtného,..), nebo příliš pozdě (blíží se volby).

Jen zastávky nestačí

Přestavba tramvajových zastávek plánovaná na tento rok nepovede k výraznému snížení průjezdní kapacity pro motorovou dopravu. Vznikne sice nová zastávka, ale kolony aut zůstanou stejné a průjezdnost tramvají, které v tomto úseku nabírají zpoždění, se nezlepší. A to vůbec nehovoříme o bezpečném a pohodlném průjezdu na kole koridorem, který je pro cyklisty v Praze srovnatelně důležitý jako pro motoristy Jižní spojka. Toho bez regulace automobilů také nelze dosáhnout.

Měla by vzniknout nová zastávka Karlovy lázně ve směru od Národního divadla.
Měla by vzniknout nová zastávka Karlovy lázně ve směru od Národního divadla.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Vizualizace projektu rekonstrukce nábřeží vypadají pěkně, nicméně pokud úpravy nebudou spojeny s omezením tranzitní automobilové dopravy, bude výsledek stejně neuspokojivý jako například “Muzejní oáza”, protnutá zbytečně kolonou aut odbočujících z magistrály na Vinohradskou.

Mýtus okruhů

Aktuálně jsou kolony na Smetanově nábřeží srovnatelné se stavem před rokem 2015. To bohužel potvrzuje, že tunelový komplex Blanka neplní jako obchvat chránící centrum svou funkci. Z této 46miliardové investice nemá historické centrum Prahy žádný prospěch. Dopravní indukce veškeré úspory po pár letech zcela pohltila, nezlepšila se plynulost provozu a index TomTom byl v předcovidovém roce 2019 stejný jako rok před zprovozněním Blanky.

Potvrzuje se tak opět smutná pravda, že velké dopravní stavby v Praze neslouží ani k ochraně centra, ani k ochraně životního prostředí – ať nám to někteří politici a dopravní experti namlouvají, jak chtějí. Vznikají pouze nové kapacity silnic uvnitř města, které bez doprovodného dopravního zklidnění neslouží k ničemu jinému, než ke stále intenzivnější automobilové dopravě.

V tomto kontextu pak musíme pochybovat o tom, že pražští politici vůbec chtějí regulovat dopravu uvnitř Městského okruhu po jeho dokončení. Jeho projekční příprava a harmonogram prakticky nevyhnutelně povedou k porušení podmínek posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), vyžadujících zprovoznění Městského okruhu až poté, co bude hotový celý okruh vnější a zavedeno zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Tomu nasvědčují i poněkud alibistické odpovědí pražských radních, kteří se k závazkům podmínek EIA příliš nehlásí a nechávají je na svých nástupcích, kteří budou Městský okruh někdy v budoucnu otevírat.

Máme šanci příště, nebo nikdy?

Doprava je přirozeně klíčové téma pro rozvoj města i pro programy politických stran, které se ucházejí o jeho vedení. Příběh (doufejme, že nikoliv osud) Smetanova nábřeží do značné míry ilustruje nešťastný postoj, který k dopravě v Praze zaujímá drtivá část místní politické reprezentace. Postoj, který je v lepším případě příliš opatrný, v horším až destruktivní, kdy obrovské investice nevedou k žádnému zlepšení. Respektive už ve střednědobém horizontu dopravu a životní prostředí ve městě naopak výrazně zhoršují.

Přitom politická odvaha, vize udržitelného rozvoje hlavního města a především schopnost tyto vize začít naplňovat jsou jedinou cestou, jak se z této situace dostat. Bez této odvahy, bez zodpovědnosti ke všem obyvatelům metropole (nikoliv jen jedné hlasité části) není možné zvrátit trend, který nevyhnutelně povede ke stále častěji kolabující dopravě a stále horšímu životnímu prostředí, nárůstu respiračních onemocnění a zhoršení kvality života. Nezbývá než doufat, že se konečně najde politický subjekt, který tuto odvahu nalezne.


reklama

 
foto - Šotola Martin
Martin Šotola
Autor je výkonný ředitel spolku AutoMat.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (23)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PK

Pavel Karel

17.1.2022 12:13
Skvěle napsané, poctivě odargumentované a tudíž až nepříjemně pravdivé...automobilový fašismus bohužel u nás skončí až s koncem fosilních paliv či zavedením autonomní dopravy (podléhající optimalizaci a regulaci tras...)...takže neznámo kdy :-(
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.1.2022 16:18 Reaguje na Pavel Karel
V podstatě s vámi v obecné rovině souhlasím, mám ale vážné potíže s autorovým přístupem k řešení problému. Když od někud dopravu vyženu, navýším ji jinde a ti zase budou bojovat za omezení atd., atd., atd.. Není proto lepší spojit síly a prosazovat účinné systémové řešení, které efektivně povede ke konci fosilních paliv a intenzivnímu zavádění autonomní dopravy nejen u nás ale i na celém světě?

Těmito žabo-myšími válkami opravdu nejsme schopni uspět.
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

18.1.2022 14:02 Reaguje na Pavel Karel
Zrušením fosilní dopravy ničemu nepomůžete. Elektromobil je taky auto a autonomní auto je taky auto. A co horšího - obě mají proti fosilům vyšší pořizovací cenu a nižší provozní náklady, takže když už si to někdo koupí, bude mít každý nový kilometr levnější, než je dosud.
Jasně - v údolí Vltavy se bude lépe dýchat, to nepopírám.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.1.2022 15:13 Reaguje na Ladislav Pícha
Myslím, že koncept autonomní dopravy bude fungovat tak, že si (nevaše) auto zavoláte, ať vás někam odveze s tím, že to budete mít levnější, když někoho cestou svezete nebo budete ochoten přestoupit. Takto pokryjete potřeby automobilové osobní dopravy desetinou aut a asi ani nebude tolik zácep, když budou auta solidně sdílená.

Toto by nemusela být až tak moc vzdálená hudba budoucnosti! Klíčem je spolehlivé autonomní řízení.
Odpovědět
ig

18.1.2022 16:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud případný přechod na pronajímaná autonomní auta nastane (ne, že bych po tom toužil) pak nejspíš zůstane dopravní výkon stejný. Tj. zácpy a dopravní proudy nezmizí, lidi budou jezdit pořád stejně. Akorát auta budou hnusnější, špinavá a pořád si do nich budeme muset dávat a zase vyndavat věci :-)
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.1.2022 16:27 Reaguje na
ještě k té pohádce, že se bude ve městě s přechodem na elektromobilitu lépe dýchat: moderní spalovací motor je velmi čistá věc, kdy chrlí jen vodu a sodovkový plyn, které jsou samy o sobě při mírné pouliční koncentraci neškodné (samozřejmě sodovkový plyn v hlubinném dole nebo ve sklepě může být potvora), emise měřené na STK, tedy oxidy dusíku, síry a podobné sajrajty moderní seřízený motor produkuje ve stopovém množství. elektromobil stejně jako automobil produkuje ovšem i obrus z brzd a pneumatik, úměrně stylu jízdy a přímo úměrně hmotnosti vozu. vozíme-li místo pár desítek litrů paliva půltunovou baterii, jsou emise obrusu logicky vyšší - a jejich schopnost rozptýlit se je oproti zplodinám z motoru nižší.
ergo nějakou selanku se vzduchem nečekejte.
Odpovědět
ig

18.1.2022 17:28 Reaguje na Lukas B.
Já tu elektromobilitu celkem chápu. Jde o vyvázání se z moci dodavatelů fosilních paliv (Arabové a Rusáci, jedni lepší než druzí) což není úplně špatná věc, ale je vzaté za špatný konec, prezentované pod lživými argumenty a přihřívá si na tom polívčičku příliš mnoho dobrodruhů, fanatiků, šílenců, magorů a zločinců. Však to známe ze své nedávné historie, kde se rozdávají peníze (privatizace), tam se vždycky hemží spousta divných týpků :-)
Odpovědět
TB

Tom B

17.1.2022 13:01
"Radnice se zřejmě začaly strachovat o hlasy motoristů." = radnice konecne naslouchaji prani svych volicu misto ukricene skupiny "aktivistu"? Za me v poradku.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

17.1.2022 16:07 Reaguje na Tom B
Spíš na tý radnici nevědí, co vlastně chtějí.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.1.2022 07:43 Reaguje na Tom B
V Praze je 1.3 milionu obyvatel s dobře fungující MHD nejde mít na tolik obyvatel tolik aut
Odpovědět
ig

18.1.2022 10:05 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jde. Důkaz: skoro každý ho má :D
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.1.2022 06:47 Reaguje na
to jen proto, že nikoho bez auta neznáte...
Odpovědět
Hu

Hunter

17.1.2022 16:13
Ta partička cyklistů na magistrátě? Ty akorát vymýšlej nesmysly.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.1.2022 07:44 Reaguje na Hunter
To, že si to neumíte představit, neznamená, že je to špatně
Odpovědět
ig

18.1.2022 10:06 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Není třeba si představovat, stačí se projet po Praze (libovolným dopravním prostředkem) a dívat se.
Odpovědět
ig

17.1.2022 23:10
K lepšímu se mění právě teď, když Pirátům začalo docházet, proč je voliči vykroužkovali a přestali poslouchat blábolení AutoMatu :D
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.1.2022 07:47 Reaguje na
Vtipné je, že Piráti nemají pod palcem odbor dopravy na pražském magistrátu ale Praha sobě
Odpovědět
ig

18.1.2022 10:03 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To nikdo nerozlišuje. Lidi nevědí, že Hřib nemá na Scheinherra zase tak velké páky, ale posuzují je podle hesla, že ryba smrdí od hlavy :-) Každopádně celá tahle parta pošuků půjde při příštích volbách od válu a doprava se snad zase trochu normalizuje.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.1.2022 06:49 Reaguje na
to asi těžko...vnitřní dluh na dopravní infrastruktuře je v Praze gigantický...PRAHA SKLÍZÍ LENOST MINULÝCH ZASTUPITELSTEV V PODOBĚ UZAVÍREK, OBJÍŽDĚK A POD.
Odpovědět
Ra

Radek

18.1.2022 12:34
Pan Šotola není žádný odborník na dopravu, je to pouze kverulan, který obtěžuje obyvatele Prahy. Naštěstí vedení magistrátu začíná o problému dopravy uvažovat realisticky. Než umístím židličky na Smetanovo nábřeží, tak je třeba dostavět obchvat kolem Prahy. Ale bohužel takové organizace jako Automat a jemu podobné tomu brání.
Odpovědět
JM

Joska Malý

19.1.2022 09:18
Jsem dlouholetým občanem Prahy 1. Chodím pěšky, jezdím MHD, ale i autem a na kole. A byl bych nesmírně rád, kdyby nikým nevolená teroristická organizace zvaná Auto*mat, nám občanům Prahy přestala diktovat, co je pro nás dobré a co není.
Nedávno zrušené (díky bohu), zklidnění Smetanova nábřeží byla, je a bude do nebe volající blbost. Místo se tím rozhodně nepozvedlo. Posezení tam je k ničemu. Nikdy by mě to nenapadlo si tam sednout. Domy na nábřeží na rozdíl od těch v Divadelní ulici jsou neobydlené. A uzavření nábřeží prostě není možné, protože široko daleko není náhradní cesta. Navíc v posledních letech tam doprava není tak hustá jako bývala před otevřením Blanky.
Nejsem fanda automobilové dopravy, ale výše popisované zákazy jsou opravdu fanatické návrhy. Na kole tam občas projíždím v obou směrech, nikdy jsem se tam nebál, ani neměl problém a cykloopatření jsem k tomu rozhodně nepotřeboval. Pokud se hipsteři na svých nepraktických kolech bojí jezdit po Praze, nechť se vrátí zpátky na vesnice a malá města k maminkám. Pan radní Scheinherr může jít zvelebovat třeba rodné Strakonice a město, které evidentně nezná a nerozumí mu, nechat na pokoji.
Upřímně doufám, že v dalších volbách budou cyklofašisté vypráskáni a někdo sebere odvahu a cykloopatření zruší. Mnohá z nich jsou totiž extrémně nevkusná a hyzdí historické centrum Prahy a jeho okolí. Mám na mysli různé fígle, kdy se "dočasně" různými plastovými cihličkami apod. posouvá uliční čára, rozšiřují přechody atp. Prahu znám velmi dobře celou a nestačím se divit, co jsou schopni cyklofašisté ve své svaté válce činit...
Ono by bohatě stačilo začít vymáhat dodržování parkovacího oprávnění v centru, to by se doprava zklidnila. Městapo na to naprosto rezignovalo. Botičky nerozdává. Na udání nereaguje a parkování zásobování v zákazech zastavení, na přechodech atp. okázale ignoruje.
Odpovědět
Ra

Radek

19.1.2022 22:09 Reaguje na Joska Malý
Lépe to napsat nešlo
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.1.2022 06:51 Reaguje na Joska Malý
když je něco pro vás hrozné, tak to hrozné bude...zkuste se na to podívat z jiného úhlu pohledu
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist