https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martinn-rulik-odpoved-na-otevreny-dopis-povodi-moravy-k-rece-becve
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Martin Rulík: Odpověď na otevřený dopis Povodí Moravy k řece Bečvě

9.11.2020
Řeka Bečva.
Řeka Bečva.
Foto | Jan Husák
Odpověď Martina Rulíka na otevřený dopis Povodí Moravy, kterým Povodí Moravy reagovalo na komentář Martina Rulíka v Deníku Referendum.
 

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši reakci a stanovisko Povodí Moravy k šetření otravy na řece Bečvě. Přiznávám, že nadpis uvedený v textu na webu Deníku referendum byl titulek dodaný redakcí, ne mnou, tento provokativní titulek měl vyvolat čtenářský zájem o tuto kauzu. Domnívám se, že ve vyšetřování otravy Bečvy je stále dosti nejasností a spekulací, takže i můj vyžádaný příspěvek byl veden primárně snahou o pohled trochu z jiného úhlu.

Já v žádném případě nezpochybňuji naředění koncentrace kyanidu zvýšeným průtokem z Bystřičky. Tento krok byl určitě na místě a profesionální. Nicméně můj dotaz, jestli to mohlo pomoci, byl veden touto úvahou: Pokud došlo k úniku a hlavní otrava nastala v neděli dopoledne, tak převážná část kyanidů během neděle již odtekla po proudu a mohla být naředěna stávajícím průtokem – nevím nakolik. Doposud nebyly zveřejněny žádné informace o naměřených koncentracích kyanidů v podélném profilu Bečvy, a tudíž nelze odvodit, jaký byl skutečný vliv naředění zvýšeným přítokem z Bystřičky a nakolik pomohl snížit koncentraci kyanidů v recipientu. Pokud Povodí Moravy tato data má, rád bych se s nimi seznámil.

Ve svém dopise uvádíte, že téměř bezprostředně po nahlášení havárie (v neděli 20.9. 2020 ve 13:00 hod.) započalo odpouštění vody z Bystřičky. To znamená, že k navýšení průtoku Bečvy došlo prakticky ještě před tím, než se vůbec vědělo, o jaké znečištění se jedná. A tuto informaci nemohli mít v neděli ve 13:00 hod. ani pracovníci Povodí Moravy, ani nikdo jiný. Že se jedná o kyanidy, se veřejnost dozvěděla až ve čtvrtek 24. 9. 2020!

Už vůbec mi není jasné, kdy byly příslušnými subjekty odebírány vzorky vody na analýzy. Mohu se mýlit, ale pokud k tomu navýšení průtoku skutečně došlo před odběry, tak se domnívám, že logistika zásahu měla své trhliny. Nejdříve je třeba odebrat vzorky na analýzu a pak pustit vodu. Jakékoliv naředění samozřejmě snižuje šanci na stanovení reálných koncentrací polutantu v toku. Zde jsem opět odkázán na spekulace, neboť do dneška veřejnost nebyla s výsledky těchto odběrů a analýz seznámena, což bohužel nevyhnutelně svádí k domněnkám a spekulacím.

Můj argument, kterým jsem ve svém textu zpochybnil vypouštění vody z Bystřičky, vycházel primárně z výše uvedené úvahy, že vypouštění vody mohlo zamezit okamžitému odběru vzorků bentosu, které mohly přispět k bližšímu určení místa úniku kyanidů. Ve vašem dopise uvádíte, že vaši pracovníci odebrali 24. 9. 2020 vzorky zoobentosu a nezjistili žádný rozdíl v oživení. Jak je možné, že vzorky odebrané o den později Ústavem biologie obratlovců AV ČR (tj. 25. 9. 2020) zásadní rozdíl mezi lokalitami nad a pod úsekem otravy potvrdily? V tom existuje jistý nesoulad. Já jsem vzorky také odebíral po odeznění zvýšených vodních stavů a rovněž jsem nezjistil žádné nápadné rozdíly, což dávám do souvislosti právě s vlivem zvýšených průtoků na konci prvního týdne od otravy, jak píšu ve svém textu.

Jsem stále přesvědčen o tom, že pokud existoval nějaký gradient v oživení dna v úseku toku cca 5 km, tak by byl nepochybně zjistitelný i na úsecích kratších, což mohlo přispět k lepší determinaci místa úniku kyanidů. Ale tyto detailnější odběry během prvních dní v inkriminovaném úseku provedeny nebyly, což považuji za velkou škodu. Že se PMO soustředilo na odběr vzorků a monitoring dopadu otravy na bentos dále po proudu je počin nepochybně chvályhodný, o tom není sporu, a rád o něm slyším.

Stále mne zaráží, že přestože jste měli k dispozici spoustu analýz a vyhodnotili celou řadu vzorků, tyto informace zatím žádným způsobem nebyly nikde veřejně k dispozici, a to ani přesto, že Povodí Moravy o ně bylo médii požádáno. Nikdo z nás si nepřeje, aby docházelo k šíření, jak sám píšete, nepravd či polopravd. V takovém případě je ovšem ve vašem nejlepším zájmu transparentněji komunikovat fakta týkající se této problematiky. Právě z jejich absence vychází řada spekulací a dohadů, které zcela jistě nepřispívají ke zklidnění situace. V zájmu prevence jakýchkoliv dalších spekulací a v zájmu možnosti opravdu fundované debaty odborné veřejnosti Vás zdvořile žádám o neodkladné zveřejnění všech výsledků měření uskutečněných PMO v týdnu od 20. 9. 2020 v inkriminovaném úseku řeky Bečvy. Děkuji.

Vážený pane inženýre, pevně věřím, že z tohoto vysvětlení je dostatečně jasné, že z mé strany nešlo o zlý úmysl. Ujišťuji Vás, že tomu tak v žádném případě není. Můj text měl za cíl pokusit se vyvolat diskuzi k danému tématu.

Vámi objasněné a zveřejněné informace o podniknutých krocích jsou velmi užitečné a ukazují, že konkrétní data k dispozici jsou, ačkoliv doposud nebylo možné se s nimi seznámit. Tyto informace nepochybně pomohou k lepšímu pochopení všech aktivit, které se doposud v této kauze odehrály. Zároveň pevně doufám, že se nám společně podaří dotáhnout tuto kauzu do konce a usvědčit viníka této nešťastné havárie.


reklama

 
Další informace |

Tento text vyšel původně v Deníku Referendum.

foto - Rulík Martin
Martin Rulík
Autor je hydrobiolog, působí jako docent na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Zabývá se mikrobiální ekologií tekoucích vod a obecně problematikou ekologie a ochrany vodních ekosystémů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (46)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.11.2020 10:19
Za pravdu dávám autorovi v tom, že transparentní státní správa by v otázkách ohrožení životního prostředí měla být tak maximálně otevřená a dotčené veřejnosti poskytovat úplné a objektivní informace = veřejná kontrola.

V daném případě se buď trapně mlčí anebo jsou postupně zveřejňovány informace , které spolu nehrají. Typicky česká kabinetní úřednická politika. Právě to vyvolává celou řadu pochybností o celém případu i u odborníků, kterým doktor Rulík nepochybně je..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 11:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já se obávám, že je to jasný. Když to plave jak kachna, kejhá jak kachna, vypadá jako kachna......
Včera byla o tom ve 168 hodin na ČT1 pěkná reportáž, to mlžení a přímé lhaní (nemůžeme informovat protože se vyšetřuje) od ministra i všech zástupců ANO natolik evidentní, že to nikdo jiný než DEZA udělat nemohl.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

9.11.2020 12:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
A co dělá a jaké výsledky má Katedra ekologie a životního prostředí v ČR v případech ochrany a ohrožení přírody v ČR ??? Nejde zde ani o Babiše ani o Agrofert, ale o managment firmy (na obou stranách) jak Mžp tak xyz ! Případy otrav nejen vodních toků ale i pozemků jsou ročně zjištovány desítky. Kyanidové prostředky at jako finální produkty tak odpad mají ve svých programech také některé českomoravské firmy. Zde se spíše řeší politická stránka problému než faktický problém ! Co se tedy stalo v nápravě firem na řece Bečvě aby se podobné průsery a problémy neopakovaly. Nevíme, zda se Babiš v blízké budoucnosti nezachová jako Trump nebo Putin(nedosadí svého medvěděva) - ale problém se může opakovat i po skončení aktivní činnosti Babiše v politice i podnikání.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

9.11.2020 12:48 Reaguje na Krejcar Stanislav
Kyanidové otravy zde byly i před rokem 1990 a jistě budou i po roce 2025 ! Premier může blokovat zakázání a zrušení nebezpečné a škodlivé výroby a nakládání s nebezpečnými látkami. Mžp ale v tomto směru už od roku kdy ČR vstoupilo do evropských struktur se mohlo řídit směrnicemi EU o ochraně přírody a životního prostředí a požadovat nejen pražský Hrad a Strakovku ale i Brusel o zastavení nebezpečných škodlivých provozů. Minimálně od roku 1990 jsou ve směrnicích EHS/EU tyto páky deklarované a uznané státy EU !!!!!!!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 13:06 Reaguje na Krejcar Stanislav
Jistě. čecháčkovský postup je jasný, vše odkýveme a podepíšeme a vůbec nás nenapadne to dodržovat. Pokud politické vedení státu zablokuje vyšetření tak obrovské havárie, tak není co řešit a koho trestat. Je to jasný signál celé společnosti, (i do zahraničí), že jakýkoliv gauner si může dovolit cokoliv, když bude na té správné straně barikády. Prostě to samé jak za komára.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

9.11.2020 18:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pamatuji si podobný průser právě z doby GH . Kdy se v československém průmyslu zavedl čistírenský a odmaštovací přípravek Perchlor nejen v provozech prádelen a čistíren MH, ale průmyslových odmaštoven dílů výroby. Po době účinnosti, se špinavý perchlor měl likvidovat v energetických zařízeních tehdy tomu určených. Je zajímavé, že i po třiceti a více letech se v českomoravské přírodě - v kdysi skládkách městského domovního a průmyslového odpadu nacházejí už dnes prorezavělé barely s tímto jedovatým odpadem, jež dnes zlikvidovaly nejeden obecní vodní zdroj pitné vody.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 18:41 Reaguje na Krejcar Stanislav
Ekologie za komára byl jediný děs.
Taky byly severní Čechy vyhlášeny někdy v 80. letech National Geographic jako největší totálně zdevastované území NA SVĚTĚ!!!
Pracoval jsem po 90. letech někdy na sanacích "starých ekologických zátěží", což byly dlouhodobě vytékající všemožné chemikálie z různých fabrik.
Netušil jsem, že za komára bylo zcela běžné, že fabrika, která spotřebuje ročně tunu řezné kapaliny, najednou si fasuje 100 tun a desetiletí to nikomu nepřipadne divné.
To, že ve vrtech 200 metrů od plotu fabriky na barvy se ve vrtech ročně vyčerpá pár tun separátu (na to jede i babeta), to je i dnes zcela normální.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Komunisté byli v novinkách včetně ochrany životního prostředí proti tehdejšímu kapitalismu vždy pozadu, o 10 - 20, ale třeba i o víc let.
Zrovna v ochraně životního protředí začali obracet kormidlo v posledních 2 - 3 letech před sametem. Reálné zlepšení životního prostředí už ale nestihli. Potom v "divokých devadesátkách" po sametu jakékoliv reálné zlepšení životního prostředí vyvolané původně komunistickými opatřeními před sametem bylo mnohonásobně překryto krachy velkých socialistickým podniků a z tohoto titulu podstatným propadem produkovaných emisí a odpadů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 17:03 Reaguje na Radim Polášek
Tenkrát se řešily bynkroty většiny státních podniků, ale i v té době nechal zlý Klaus odsířit všechny naše uhelné elektrárny. To jsem dost čuměl.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:22 Reaguje na Krejcar Stanislav
To není podobný, ale úplně jiný průšvih. A nejspíš podstatně horší než kyanidy, protože kontaminace je mnohem dlouhodobější.
Perchlór a v podstatě všechny chlórované uhlovodíky jsou těžší než voda, tudíž co se nestihne odpařit ještě na vzduchu a co se nenaakumuje v půdě tak, že to půdní vlhkostí a vodou není vytěsnitelné, klesá v půdním horizontu dolů včetně zvodněné vrstvy. Až se usadí na dně podzemní vody na nějakém nepropustném horizontu. Tam škodí tím, že se uvolňuje do podzemní vody a kontaminuje ji tak, že je v podstatě jedovatá a mimo některých využití v průmyslu v podstatě k nepotřebě. To je ale jediná cesta, jak ten perchlór usazený v podzemí pod vrstvou podzemní vody ubývá, protože pod vodou se neodpařuje a je chráněný před vzdušným kyslíkem. Zmizí (bez lidského zásahu) teprve tehdy, až zamořeným horizontem proteče dostatečné množství vody a usazený perchlór pod vodou a většina perchlóru naakumulovaného v hornině se tou podzemní vodou vyplaví.
Mimochodem v padesátých letech nebylo ještě ani povědomí o nějakých extrémně jedovatých dioxinech s dobou poločasu rozpadu v životním prostředí až 100 let, vznikajících při nižších teplotách při spalování odpadů. Pro lidi v okolí těch spaloven odpadů perchlóru tak bylo i víceméně dobře, že se ten perchlór do spalovny nedostal, o to pak bylo a dodnes je menší zamoření dioxiny v okolí těch spaloven. Zase za cenu zamoření jinde a jinak...
Odpovědět
rl

rýpal lesní

14.11.2020 05:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Miroslave, tak to běží již hodně dlouho. Transparentní správa veřejných zájmů je v podání úřadů a úředníků v čele s politiky takového způsobu, že občan, ač podává žádosti dle zákona 106/1999, stejně velmi obtížně dosáhne na pravdivé sdělení skutečného stavu. Jistá paralelní kauza, kde dokumenty nejsou vhodné z důvodu zájmu politiků ke zveřejnění, ač ze zákona jsou povinni a není důvodu nevydat, je např. od roku 2010, a dle mých zjištění jde o tajení a mlžení i lhaní politiků ( a úkolovaných úředníků ) ze strany stran ODS, KDU-ČSL, ČSSD, TOP09, na úrovni vládní i krajské před veřejností. I přesto se k letošnímu roku konečně podařilo :-) .
Pikantností je, že díky přístupu jedné nynější vládní strany.
Pokud jste kdy četl, co jsem již v záležitosti ŽP napsal, asi chápete, že protistrana má hodně široké spektrum. Poslední váš odstavec přesně popisuje onu metodu. Nechejme Policii konat. Jak se zdá, podařilo se jí napsat i objednávku znaleckého posudku. Je to zdárný předpoklad řešení trestního i soudního sporu :o). Na cvičení rétoriky v pátek se nesešlo dostatek účinkujících.
<rýpal lesní>
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.11.2020 12:59
Klíčová otázka, kterou zatím nepoložil žádný odborník, ani Martin Rulík : při výroběkterého výrobku DEZY vzniká kyanid draselný? Zatím jsem se nedočetl a přehled výrobků nabízených firmou k prodeji, odpověď nedává, vystudovaným chemikům zejména.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 13:14 Reaguje na Jiří Daneš
To je přece úplně putna, je to součástí dehtových procesů a DEZA kyanidy produkuje, likviduje a něco vypouští do řeky zcela normálně.
Mě by spíš zajímalo, co se tam stalo v neděli dopoledne, že dělali netermínované testy, jejichž výsledky se ztratily, jiné byly antidatované atd. atd.
A hlavně, jak vypadá rozbor tekutiny z výpustě do Bečvy v neděli odpoledna a i pár dní potom.
Tohle je klíčem k celé záhadě a tohle vědět, zbytek už je zbytečný. A tohle není možno uveřejnit, proto lžou všichni zainteresovaní až po ministra všeho Havlíčka.
Těch důkazů je už dost a věc je asi fakt jasná.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.11.2020 19:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Když máte takové informace, tak podejte trestní oznámení
a nekrmte tím pouze nás! Já čekám na závěry vyšetřování
a nedovolil bych si nikdy něco takového napsat, pokud to
nevím na 100%. Vy jste už vyšetřil z tepla od PC to, co
druzí museli zkoumat v terénu, odebírat a rozborovat
vzorky a vyslechnout desítky lidí. Běžte to hned zítra
oznámit a ušetříte práci desítkám policistů, inspektorů
a laboratorních techniků. Já snad uvěřím tomu, že máte
nadpřirozené schopnosti.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

10.11.2020 07:33 Reaguje na Břetislav Machaček
Pan Hanzl na rozdíl od vás umí číst dostupné informace.... víc ani nepotřeboval.... ty nadpřirozená schopnosti....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 08:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak mi ale vysvětlete, kde najdu výsledky rozborů těch vzorků, proč ministr všeho Havlíček a všichni zástupci ANO lžou, proč parlamentní komise pouze mlží a kličkuje, pokud přímo nelže.
Zkuste mi vysvětlit, jaký je výsledek práce desítek policistů, inspektorů a laboratorních techniků. Jsou placeni z veřejných peněz a veřejnost má právo to znát.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.11.2020 09:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Pro vás i pro pana Kašpárka znovu opakuji jedno.
Když tyto informace hodnověrně existují, tak je
povinností podat trestní oznámení. Vy oba pouze
kritizujete a opisujete bláboly. Číst bláboly
mohu, ale přemýšlím, proč s nimi nikdo nejde tam,
kam patří a to na policii a ČIŽP. Od vás dvou už
ale ani nic jiného nečekám, protože vám o pravdu
nejde, vám jde pouze o senzace, pomluvy a špinění
jiných, kteří na rozdíl od vás dělají alespoň něco.
Alespoň je tu s vámi veselo, protože každé divadlo
musí mít i někoho pro obveselení.
P.S.:Zase opakuji to samé co ministr. U živé kauzy
se informace nepodávají, pokud mohou narušit
vyšetřování. Kdo to nemůže pochopit, tak by
se měl sám nad sebou zamyslet a vžít se do
pozice vyšetřovatele a zainteresovaných osob.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 10:15 Reaguje na Břetislav Machaček
Nechápu, proč stále šermujete nějakým trestním oznámením.
Hodnověrné informace mají povinnost zajistit orgánové policie a ČIŽP. Protože jsou placení z našich daní, MUSÍ ty informace předložit veřejnosti.
Vyšetřovat musí viníka samozřejmě na základě těchto informací, ale jejich uveřejnění nemůže to samotné vyšetřování ohrozit.
Rozbor pouze určuje, v jaké výpusti se kontaminace nachází, nic víc. Dál můžou vyšetřovat tajně, k podání trestního oznámení je samozřejmě potřeba došetřit dost věcí dalších.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.11.2020 17:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Je mi vás líto.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.11.2020 22:04 Reaguje na Pavel Hanzl
4eho je mnoho toho je příliš a o Vašich totálně pitomých představách o zpracování dehtů to platí dvojnásob. Vaše znalosti nejsou ani na úrovni vyšších ročníků základní školy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 08:12 Reaguje na Jiří Daneš
Neřeší se přece moje zanalost chemie, ale viník té katastrofy. A doufám, že to řeší ti, kteří skutečně mají daleko vyšší chemické vzdělání než já a jako občan se ptám, kde jsou výsledky.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.11.2020 23:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy toho tedy víte, můžete popsat jednu jedinou chemickou reakci těch "dehtových procesů", co je jejich součástí produkce kyanidu draselného, který byl prokázán v Bečvě při otravě? Jste skutečně nepoučitelný "chemický" hlupák.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.11.2020 13:59 Reaguje na Jiří Daneš
Kyanid skutečně v DEZE vzniká, nikoli jako součást produktů pro obchod ., ale jako odpad.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 18:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je zajímavé, že ho tam vzniká poměrně málo. Na takovou havárii by museli mít kyanid nadržený v nějakých nádržích, které se naráz provalily. Což zase není až tak nemožné.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

9.11.2020 21:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Především neznáme naměřené hodnoty kyanidu. Vzhledem k tomu, že pod nebezpečnou hodnotu znečištění kleslo ještě před soutokem s Moravou a diskutované navýšení průtoku z Bystřičky tu první (a jedinou) vlnu nestihlo, tak zřejmě nebyly koncentrace nijak vysoké a možná je mohly způsobit jednorázové vypuštění nějaké záchytné nádrže, které jsou mezi jednotlivými kroky v čistírně. Maximální koncetrace kyanidů v odpadních vodách před čistírnou jsou podle dostupných údajů jsou kolem gramu na litr, tedy obdobné jako byly uváděné v odpadních vodách při havárii v Ostravě.
Takže ty jednoznačná prohlášení, že to nebylo technicky možné jsou podle mě, bez konkrétních důkazů a čísel, nedůvěryhodná.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

9.11.2020 23:11 Reaguje na Zdeněk Lacina
Je potřeba si uvědomit, že kyanid draselný patří k nejvíce toxickým látkám z běžné používaných chemikálií. Nemuselo tedy jít o vypuštění nějaké nádrže, ale Bečvu mohl otrávit jediný vyteklý sud koncentrovaného roztoku. Spíše bych proto podezíral bývalou Teslu Rožnov, jelikož kyanid draselný se v elektrotechnice používá, např. při zlacení konektorů.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

11.11.2020 17:51 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Kdyby to byl kyanid draselný....
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:39 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Četl jsem někde odhad desítky až nižší stovky kilogramů kyanidů. Jak moc byl kvalifikovaným nedokážu posoudit.
Musela by se vzít délka toku řeky, která byla současně v jednom okamžiku otrávená, což neodpovídá celé délce otráveného toku, protože to je dynamický proces, nějaká průměrná kocentrace, která v různých místech otrávené "stopy" je logicky různá a objem vody v korytu v té "stopě". A to, že výsledná hodnota je ponížována postupnou absorbcí jedu v materiálu, živočišném i nerostném v řece a degradací jedu vlivem vzdušného kyslíku, mikroorganismy atd..
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

10.11.2020 06:03 Reaguje na Zdeněk Lacina
Ryváři v Hustopečích nad Bečvou uváděli na webu, že naměřené koncentrace kyanidů dosahovaly 20 mg na litr. Už si nepamatuji, která laboratoř tohle zjistila..
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

11.11.2020 18:15 Reaguje na Karel Pavelka
To je už dost vysoká koncentrace ale podle mě představitelná. Někde jsem snad viděl "nebezpečnou" hranici kolem 0,03 mg/l.
I když byla Bečva nízko tak stejně tam tekly 3 m3/sec a to by ty odpadní vody s 1 g/l CN (teoretické maximum) musely téct v množství 0,06 m3/sec. U nádrže "jen"1,5 m3 by vytékaly 25 sec.
Nerozumím mísení vody a jak dlouho by tedy tenhle "mrak" vydržel ale dovedu si představit, že to mohlo odpovídat tomu, co se pak dělo.
Pokud jsem někde udělal chybu v násobení tak děkuji za opravu :)
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

11.11.2020 18:17 Reaguje na Zdeněk Lacina
PS: Netvrdím, že to DEZA jistě udělala ale těmi teoriemi se jen snažím prokázat, že tvrzení, jak to DEZA nemohla být, protože s kyanidy nepracuje v "potřebné" koncentraci, jsou nepravdivá.
Odebrané vzorky mohou skutečně DEZU vyvinit. Ale my je zatím neznáme.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

11.11.2020 18:19 Reaguje na Jiří Daneš
Klíčová otázka je, proč jste začal mluvit o kyanidu draselném?
Odpovědět
ST

Sally Tetička

9.11.2020 16:44
Mně je z toho tak smutno. Jak z té havárie tak z toho, že se takový problém zametá pod koberec. Ale nejvíc mně štve, že se ozývají hlasy, že pořád slyšíme jen Babiš, Babiš místo toho aby se tihle uctívači falešného boha taky ozvali, že to je otřesné a ať se viník dopadne. Ať to udělal, kdo to udělal. Už se to nesmí opakovat!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2020 18:43 Reaguje na Sally Tetička
A kdo to zametá pod koberec a kdo blokuje to vyšetřování? Cigán černý cigán?
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

9.11.2020 21:00
Navýšení průtoku na Bystřičce bylo zaznamenané, podle zveřejňovaných údajů na stránkách ČHMÚ, v 15 hod. a to z 0,1-0,2 na 1,2-1,5 m3/sec. To je to uváděné 15násobné navýšení. Ten 1 m3 navíc je vidět na Jarcové v 17 hodin. Po soutoku obou Bečev se jednalo zhruba o navýšení ze 3 na 4 m3/sec. Na stavu (výšce) hladiny to mohly být tak 2 cm, což těžko mohlo jakkoliv zabránit odebírání vzorků.
Uvedené informace zazněly už v dikuzi pod článkem p. Hertlové tu na ekolistu a i ona, v jinak dost nesmyslném článku, ukazuje průběh stavu na Bystřičce a také stavu Bečvy v Teplicích, kde ty uvedené 2 cm jsou zřetelně vidět v ranních hodinách 21.9.
Jakkoliv jsem také velmi nedůvěřivý vůči postupu vyšetřování byl bych raději, kdyby různí ekologičtí aktivisté mírnili své nadšení a věnovali se více studiu různým podkladů předtím, než vystřelí nesmyslná obvinění. Ty správná obvinění se pak v nich ztrácejí.
Naředění je ovšem asi logické u jakýchkoliv rozpustných jedů v dopise se mluví o podezření na kyanidy už v neděli.
Co mě zaujalo v dopise p. ředitel dále je věta o tom, že "výsledky byly známy do druhého dne a to včetně víkendových dní" (sic!!!).
Co nám tady pan ředitel naznačuje je dost zřejmé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 10:54 Reaguje na Zdeněk Lacina
Jedním z důkazů (ovšem nepřímých) by bylo zjistit, kdo dal příkaz k tomu masivnímu zvýšení vypouštění na Bystřičce. Ten musí vědět, kdo tu havárii způsobil.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

11.11.2020 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Proboha proč by to musel vědět? Takovéhle nesmyslné obvinění mi připadají jako provokace, pomáhající jen k zavedení debaty do úplné....
A už vůbec je drzost takovou blbost připnout k mému komentu. To jste můj text vůbec nečet?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 08:59 Reaguje na Zdeněk Lacina
Pokud někdo odpovědný za Bystřičku začne naráz vypouštět 15x víc vody, tak k tomu musí mít přece pádný důvod!
A ekologická havárie ten důvod samozřejmě je.
Takže ten člověk musel o té havárii vědět už v neděli před 15. hodinou, (někde jsem četl 13.), kdy se sotva začalo něco dít.
Tak od koho to asi tak mohl vědět?
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

12.11.2020 20:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Z dopisu ředitel opvodí: "Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p., přijal v neděli 20. září cca ve 12:00 hod. hlášení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o zjištěném rozsáhlém úhynu ryb v profilu Hustopeče nad Bečvou. "
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 17:15 Reaguje na Zdeněk Lacina
Pokud hrázný dostal ten příkaz od Povodí s tím, že je havárie, tak skutečně nemusel vědět, kdo je viník. Ale nějak to neštymuje, psalo se, že to zjistili rybáři až ve 13.00 h. Ale to je asi detail, omlouvám se, mohlo to být jinak, než jsem si myslel.
Kyanid pachatel zjistil hned, taky vypouštěl ten neutralizační chlornan? a logicky volal hned na Povodí, ať pouští vodu.
Ale to je jen můj konstrukt, omlouvám se.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Ono stačí umět chápat přečtený text...
Ředění jedu v řece navýšením průtoku z přehrady je standartní opatření na jakoukoli obecnou otravu řeky s výjimkami otravou nezachytitelnou nornými stěnami (tam je logicky zvýšení průtoku naopak spíš nežádoucí)či takovou specifickou otravou, kdy lze jedovatou látku neutralizovat přímo v řece nějakým chemickým nebo biologickým antidotem (což je i v dnešní době dost zřídka).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.11.2020 08:23
"Jsem přesvědčen, že v případě, že Policie ČR podrobí výslechu senátora ing. Pavla Pustějovského, bývalého ředitele DEZY, pravou ruku premiéra Babiše, ihned se dozví pravdu,/pokud ji řekne/. Ing Pavel Pustějovský je odpovědný za práci ČIŽP, je hlídačem státu ve věci ŽP, zastává tuto funkci i v senátu a parlamentu ČR. Domnívám se, že je tím, kdo ve věci zná pravdu a dá se předpokládat z průběhu uveřejněných materiálů Janem Husákem, také tím, kdo s velkou pravděpodobností kryje a manipuluje informacemi, Policií ČR. Domnívám se, že je plně odpovědný za stav, že Policie ČR viníka dosud nenašla a asi nenajde. V takovém případě by měl ihned odstoupit Policejní ředitel ze své funkce. Jan Tauš, asistent ombudsmana ČR
JUDr. Otakara Motejla v důchodě. v.r."
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-husak-nevyjasnene-okolnosti-otravy-reky-becvy

Odpovědět
ja

10.11.2020 11:59
existuje něco, čemu se říká proncip logické úspornosti, též nazýván Occamova břitva - zjednodušeně oříznete všechny žvásty okolo a držíte se nevyvrátitelných faktů a bohužel mezi žvásty se v tomto případě musí započítat i tvrzení Inspekce životního prostředí, protože to jsou lidé Babišovi podřízení skrze ministra Brabce a tudíž se nedá hovořit o objektivitě, no a zbylá fakta ukazují celkem transparentně na DEZU
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 10:50 Reaguje na
prakticky všechny informace a indicie (nikolv důkazy!!) vedou k DEZE a hlavně lži a mlžení politiků ANO to potvrzují.
Pokud by to byl někdo jiný, než DEZA, jsou toho plné noviny a vše je dávno vyšetřeno a chystá se trestní oznámení.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.11.2020 18:50
Na provokativní článek v Deníku referendum 3.11.2020, ve kterém doc. Rulík přisoudil máslo na hlavu Povodí Morava, zareagovalo Povodí Moravy článkem, ze kterého jsme se dozvěděli nové zajímavé údaje. Snad se díky tomu panu hydrobiologovi podaří vykomunikovat zveřejnění všech výsledků měření uskutečněných PMO a odborníci – třeba z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědné fakulty UP - ostatní neodborníky mého typu seznámí s tím, co z nich plyne.

Zatím státní správa poskytla jen velmi málo informací, a to ještě s velkým zpožděním a takové, které spolu moc nehrají.

Kdo zodpoví otázku, proč se veřejnost dozvěděla, že otravu způsobily kyanidy, až ve čtvrtek 24.9., když vyšetřujícím orgánům bylo toto známo nejpozději následujícího dne po začátku katastrofy?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 09:05 Reaguje na Majka Kletečková
A hrázný na Bystřičce musel o otravě vědět už v neděli v 15. hod.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist