https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michaln-kravcik-metelkova-klimaticka-fyzika
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Michal Kravčík: Metelková klimatická fyzika

27.6.2017
Pán Metelka by mal mať aspoň toľko vlastnej sebaúcty k fyzike a klíme, že bude pristupovať k tejto odbornej diskusii pred verejnosťou seriózne a objektívne. Argumenty, ktoré používa sú tak pristrihnuté za vlasy, že ja ako laik, ktorý sa venuje tejto problematike dobrovoľne a neprofesionálne, začínam mať fakt pochybnosti, čí má veda o klimatickej zmene, ktorá je nám prezentovaná vôbec objektívny základ. Mne vyčíta, že to čo argumentujem je v rozpore s fyzikou. Používa však argumenty, ktoré nemajú absolútne nič s fyzikou termodynamiky v atmosfére.
 

Po prvé

Vyčíta, že sa dopúšťam veľkej chyby, keď neporovnávam teploty vzduchu, ale teploty povrchu. Vo fyzike sme sa učili, že vzduch sa ohrieva od povrchu zeme a nie naopak. Ak sa mení teplotný režim povrchu, mení sa teplota vzduchu. Preto je úplne fyzikálne správne, porovnávať teploty povrchu a nie teploty vzduchu, ak chceme rozumieť zmenám, ktoré nastávajú v teplotnom režime planéty Zem. To je navyše úplne v súlade s druhou termodynamickou vetou.

Zdroj Facebook
Zdroj Facebook

Po druhé

Údajne som vybral účelovú fotografiu ostrova Cypru, aby sa mi argumentačne hodila. Pán Metelka má pocit, že ma nachytal na „hruškách“ nájdením snímky s presne opačným efektom. Je to úplne super a za to sa mu chcem poďakovať, že si dal tu námahu a našiel takúto snímku. Ja som sa dlho o to pokúšal a nenašiel som. Práve táto snímka presne dokazuje, ako sa vplyvom zmeny teplotného režimu krajiny, teda povrchu zeme menia podmienky pre formovanie mrakov nad ostrovom Cyprus. Pre korektnosť a objektivitu mal pán Metelka vysvetliť nám laikom, prečo raz mraky sú iba na ostrove a inokedy iba okolo ostrova.

Urobím to ja za neho. V zimnom období je ostrov chladnejší, ako okolité more, vtedy ľahko preniká vlhký vzduch od mora nad pevninu a pri zmene tlakových pomerov vplyvom orografie zemského povrchu ostrova sa mraky formujú nad pevninou. Jednoducho, ak ostrov je chladný, mraky sa tvoria nad ostrovom. Vtedy je aj obdobie dažďov na ostrove. Po zimnom slnovrate sa vysušený ostrov rýchlo prehrieva a zvyšuje sa produkcia cíteľného/zjevného tepla.

Vo vrchole leta je ostrov úplne prehriaty a vlhký vzduch nemá šancu preniknúť do vnútrozemia a preto mraky obtekajú ostrov. V lete je ostrov nahriaty a vtedy na ostrove neprší. To je fakt. Faktom je tiež to, že manažment dažďovej vody ostrov viac vysušuje a tým logický zrážkové úhrny klesajú. Faktom je, že za posledných 30 rokov na ostrove poklesli zrážky o 15%. Vychádzajúc z princípov Novej vodnej paradigmy toto sa dá vysvetliť len zmenou teplotného režimu zemského povrchu, teda krajiny. Ak pán Metelka má iné vysvetlenie, rád sa nechám poučiť.

Po tretie

Príklad ostrova Cypru potvrdzuje, že okrem sezónnej variability cirkulácie atmosféry existuje aj jej zmena, ktorá je spôsobená zmenami teplotného režimu povrchu. To som popísal vyššie. Ak pán Metelka má lepšie vysvetlenie, nech to vysvetlí a nech prestane tvrdiť, že je to vysvetlené frázami typu: „Jenže to má úplně jinou příčinu, než nějaké nesmyslné „vytláčanie vody do hôr“. Akú to má príčinu, to si necháva pán Metelka pre seba? Vysvetlenie, ktoré som ponúkol, potvrdzujú nie len výsledky výskumu v Gruzínsku za obdobie 14 tisíc rokov, ale aj na Slovensku v 20.storočí a tiež v Čechách, ako prezentoval Český minister životného prostredia na konferencii „Počítame s vodou v máji 2017 o zmene zrážkových úhrnoch v jednotlivých regiónoch Čiech (viď obrázok). Ak pána Metelku irituje pomenovanie „vytláčanie vody do hôr“, tak nech nájde iný výrazový prostriedok, s ktorým bude viac spokojný.

Po štvrté

A ešte pár poznámok k latentnému teplu: Teplo spotrebované pri skupenskej premene nazývame latentným (utajeným) teplom príslušnej skupenskej premeny. To znamená, že keď dôjde ku kondenzácii vodných pár v atmosfére to latentné teplo sa uvoľní. Trpezlivo pripomínam, že už to teplo nie je schované (utajené) vo vodnej pare, teda nie je latentné teplo. To teplo sa uvoľnilo do atmosféry, jednoducho tam, kde je chladno a ak pán Metelka vie s istotou, čo sa s tou energiou deje, tak by to nám laikom a neprofesionálom mál vysvetliť. Možno je na blízko objavu ďalšej termodynamickej vety.

Ja som logický dospel k záveru, že asi preto sa dolné vrstvy stratosféry ochladzujú, že menej vyparovanej vody zo zemského povrchu „vynáša“ menej energie do vyšších vrstiev atmosféry a preto dolná troposféra sa prehrieva a dolná stratosféra ochladzuje. Jednoducho zákon zachovania energie nepustí. Pán Metelka tomu nemusí veriť, ale ako vedec, by mal sa mal o to snažiť pochopiť. Prečo? Lebo druhá termodynamická veta presne hovorí, že teplo sa nemôže šíriť z chladnejšieho miesta do teplejšieho, len z teplejšieho do chladnejšieho.

Po piate: Pán Metelka ma žiadá o možné vysvetlenie záhady, prečo špecifická vlhkosť rastie

Na to, aby som sa vedel vyjadriť, prečo špecifická vlhkosť vzduchu rastie a relatívna vlhkosť vzduchu klesá by som potreboval viac informácií a preštudovať množstvo dát i ich miesta sledovania. Môže to súvisieť aj s niečím iným, ako napríklad s čistotou vzduchu, či zmenou teplotnej variability povrchu. Variabilita špecifickej vlhkosti vzduchu môže rásť, tak ako napríklad rastú v Čechách zrážky v chladnejších oblastiach aj preto, lebo v okolitom pretvorenom prostredí došlo k zvýšeniu teploty povrchu.

Je však príliš odvážne sa na základe veľmi maličkých zmien vlhkosti ovzdušia pri tak intenzívnej dynamike vzduchových más v atmosfére vyvodzovať závažné rozhodnutia. Možno práve tu potrebujeme otvoriť úplne novú kapitolu hľadania súvislosti variability počasia od teplotného režimu krajiny. To akosi pán Metelka podceňuje.

Aj táto diskusia medzi profesionálnym a neprofesionálnym „expertom“ na klímu potvrdzuje, koľko nejednoznačných a rozporuplných vysvetlení môže byť vo veciach, ak nie sú jednoznačne fyzikálne vysvetlené, zvlášť ak ide o priestor, v ktorom existuje množstvo náhodných málo preskúmaných javov. Možno aj preto to zneužíva ako silný argument klimaskeptikov, ktorí túto nejednoznačnosť využívajú na to, aby šírili informácie, že vplyv človeka na zmenu klímy neexistuje. Nad tým, by sa mali zamyslieť všetci experti na klimatickú zmenu, či im stojí za to trvať na svojich dogmách

Vážení čtenáři,

debata mezi Michalem Kravčíkem a Ladislavem Metelkou je jistě zajímavá a jsem za ni rád. Ladislav Metelka byl ochotný a připravený reagovat na poslední odpověď Michala Kravčíka. Já jsem mu však z pozice šéfredaktora Ekolistu navrhl, abychom v tomto okamžiku debatu ukončili. Mám za to, že argumentů bylo sneseno dostatek, aby si čtenář mohl udělat vlastní názor. Pokračováním debaty bychom se myslím zatočili v kruhu a debata by v záplavě textů ztratila na přehlednosti.

Oběma trpělivým debatérům i pozorným čtenářům děkuji.

Martin Mach Ondřej, šéfredaktor Ekolistu


Chronologie debaty

Na začátku debaty byl rozhovor Ekolistu s Michalem Kravčíkem Příčinou sucha a povodní je, že jsme podřezali žíly malému vodnímu cyklu.

Následně klimatolog Ladislav Metelka napsal reakci Omyly pana Kravčíka v rozhovoru o malém vodním cyklu.

Michal Kravčík panu Metelkovi odpověděl textem Omyly Ladislava Metelky na údajne omyly Michala Kravčíka v rozhovoru o malém vodním cyklu

Ladislav Metelka následně reagoval odpovědí Ladislav Metelka: Chybné předpoklady pana Kravčíka vedou k chybným závěrům

Michal Kravčík panu Metelkovi odpověděl textem Michal Kravčík: Reakce na článek Chybné předpoklady pana Kravčíka vedou k chybným závěrům

Ladislav Metelka reaguje odpovědí Ladislav Metelka: Teorie pana Kravčíka je fyzikálně chybná, latentní teplo nemůže být hlavní příčinou změn klimatu.

Michal Kravčík odpovídá textem Pan Metelka má pravdu: Latentné teplo nie je príčinou zmeny klímy

Ladislav Metelka následně odpovídá textem Když i fyzika je proti panu Kravčíkovi… Odpověď Michala Kravčíka na tento text Ladislava Metelky právě čtete.


reklama

 
foto - Kravčík Michal
Michal Kravčík
Michal Kravčík je předsedou organizace Ľudia a voda.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

KL

Katka Linke

28.6.2017 06:29
Krásná diskuse. Jen se v tom trošku ztrácím. Ale zarostlé povrchy jsou lepší, než beton a asfalt. I kvůli infiltraci vody, i kvůli zvlhčování vzduchu. Klimatologické modely hovoří jasně, současné oteplení a sucho je teprve začátek. Hůře bude okolo roku 2100. Ale třeba už bude vidět konec tunelu, pokud tedy Evropa bude opravdu důsledná i na světové scéně a pomohou jí světové koncerny, které se k omezování skleníkových plynů také zavázaly.
Existují 2 cesty. Osobní a veřejná. Stát musí připravovat podmínky, a měl by být přísnější na zemědělství. Zatím zkusil omezit zemědělce greeningem. V dalším období musí přitvrdit. V osobní rovině jde o spotřebu. O NADspotřebu. Budete šťastnější i štíhlejší a méně nemocní, budete-li střídmí. V jídle i v poskakování po planetě. I takové statistiky jsou. Prodlouží se Vám život, budete-li jíst méně a více nezpracované stravy. Ty mixy, co nás jimi krmí průmysl, jsou stejně na vyhození. Přemýšlejte, zda jste potravinový suverén. Zda se opravdu můžete rozhodnout, o tom, co jíte. Co děláte. A nebo jsme všichni mravenci, co platí daně a chodí stále stejnými cestičkami.
Krásný den. A usmějte se!
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

28.6.2017 09:43
Pane Kravčíku, měl bych na Vás pár dotazů. Nějak jsem se přestávám orientovat. Tedy podle Vás:

1. koncentrace CO2 v atmosféře s globálním oteplováním nemá nic společného, její nárůst je jen nesouvisející, náhodná korelace (nebo důsledek?, co z toho?)

2. primární či jedinou příčinou globálního oteplování je urbanizace a způsob zemědělství, odlesňování atd.?

Děkuji.
Odpovědět
MK

Michal Kravčík

28.6.2017 12:00 Reaguje na Petr Dvořák
CO2 je základný stavebný ameň všetkých živých organizmov na planéte Zem a teda jedeň z kľúčových prvkov forosyntézy. Voda je motorom fotosyntézy. Ak ubúda voda v krajine, ultmuje sa fotosyntéza a tým sa nesequestruje uhlík do biomasy a preto sa zvyšuje CO2 v ovzduší. Ročne z kontinentov ubúda 127 tisíc km2 lesov (ubúda fotosyntéza a CO2 v atmosfére), ktoré sú pretransformované na ornú pôdu. Ročne pribúda 57 tisíc km2 nových zurbanizovaných (zaasfaltovaných a odkanalizovaných plôch - tu absentuje fotosyntéza. Globálne pribúda ročne cca 200 tisíc nových vyschnutých pôd, kde úplne absentuje fotosyntéza a teda sequestrácia uhlíka do biomasy. Okrem toho že ubúda fotosyntéza a pribúda viac a viac vyschnutých plôch, znížuje sa intenzita výparu vody z vegetácie a tým dochádza k hromadeniu zjevného tepla v hraničnej vrstve atmosféry (vrstva, v ktorej sa dejú všetky zmeny pretváraním krajiny - siaha do výšky 3-roch km od zemského povrchu), pretože chýba "transportér" na odčerpávanie tepla do vyšších vrstiev atmosféry. Takže suma sumárum, zvýšenie koncentrácie CO2 v atmosfére je dôsledok poškodzovania a pretvárania ekosystémov. Tým, že klimatológovia pri poznávaní vplyvu jednotlivých faktorov na zmenu klímy vychádzali z tézy, že stav vody v atmosfére je nemenný, tak sa im vytvoril falošný obraz o príčine klimatickej zmeny a toto je veľmi nebezpečné, pretože kliamtická zmena tu je a je spôsobovaná človekom a neodstraňovanie príčiny bude mať fatálne dopady na existenciu ľudstva. Žiaľ. Ešte pripomínam, že H2O v atmosfére je tiež skleníkový plyn a ubúdaním vody z malých vodných cyklov, ubúda niekoľkonásobne rýchlejšie skleníkových plynov H2O z atmosféry ako pribúdanie skleníkových plynov CO2. Takže ak by sme sa tvrdošijne hrali na vplyv skleníkových plynov na klímu, tak by sme mali zrátať bilančne ako to je. A vyšlo by nám, že skleníkových plynov z atmosféry nám ubúda....
Odpoveď na druhú otázku je teda jednoduchá: Primárnou príčinou Globálnej kliamtickej zmeny (nie globálneho otepľovania) je ubúdania vody z malých vodných cyklov poškodzovaním a pretváraním krajiny a kanalizovaním dažďovej vody z kontinentov do oceánov. Preto sme si dovolili spísať Globálny akčný plán na obnovu malých vodných cyklov. Jeho realizáciou je možné do 10-tich rokoch nie len zastaviť kliamtickú zmenu, ale aj ozdraviť klímu. Tu je link na GAP: http://www.ludiaavoda.sk/data/files/149_kravcik_global_action_plan.pdf
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

29.6.2017 23:30 Reaguje na Michal Kravčík
Děkuji. Té tezi rozumím, znám fotosyntézu atd., o globální oteplování či klimatickou změnu (dva termíny, jedna věc, pokud se nepletu), se zajímám příležitostně řadu let. Ovšem můžete nastíněnou teorii něčím potvrdit? Tedy spíše to, že jde o významnou či dominantní příčinu? Jak si stojí např. vedle spalování uhlí atd.?
Píšete "tak by sme mali zrátať bilančne ako to je. A vyšlo by nám, že skleníkových plynov z atmosféry nám ubúda....". To je odhad, nebo jste to počítal?
Navíc, předpoklad ubývání vody je v rozporu s měřením specifické vlhkosti, které předložil pan Metelka..
Zastavit klimatickou změnu za 10 let? To je opravdu už velmi přehnané tvrzení. Nevím, jestli to je nějaký marketing (a v tom případě dost nešikovný), nebo tomu opravdu věříte, ale .. no chci zachovat bonton, ale tohle už je opravdu za vlasy přitažené a myslím, že to celé vaší věci škodí. A to říkám nerad, protože ty cíle (ne-kanalizování vody, vegetace ve městech, zásadní změny v zemědělství, ..) považuji za dobré a žádoucí..
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

30.6.2017 08:18 Reaguje na Petr Dvořák
Pan Kravčík to spočítal a zjistil, že skleníkových plynů ubývá. Ono se to ale také měří a měření říkají jasně, že přibývá.
Je obdivuhodné, jak si pan Kravčík ze dvou možností vždycky vybere tu špatnou. Jako s tou oblačností nad Kyprem...
Odpovědět
MK

Michal Kravčík

30.6.2017 08:43 Reaguje na Petr Dvořák
Tejto téme sa venujem viac ako 30 rokov a hlavne v 90-tých rokoch sme dali dohromady hydrologické rady v 20. storočí, z ktorých vyplynul trend časovej a priestorovej zmeny rozdelenia zrážok. Presne to čo výsledkom výskumu austrálskeho vedca Conorsa v Gruzínsku. Žiaľ tieto poznatky sa rodili mimo oficiálnych inštitúcií a preto sú potierané. Z týchto výsledkov tiež vyplynulo, že ročne sa z malých vodných cyklov zo Slovenska stráca v priemere 250 mil. m3 v plyvom poškodzovania ekosystémov. Proste viac vody odteká do mora a menej sa jej vyparuje. So znížením výparu sa znížuje produkcia sklenkových plynov H2O v atmosfére. Ak je Slovensko priemerná krajina poškodzovania ekosystémov na svete, tak ročne z kontinentov odtečie o 760 mld. m3 vac vody do mora. Na plochu oceánov je to 2,1 mm vodného stlpca. Výsledok? Ročne stúpajú hladiny oceánov o 2-3,3 mm!. Oficiálna veda tvrdtí, že je to vplyvom roztápania oceánov. Pred pár rokmi som kúpil knižku v Prahe o globálnom otepľovaní od nemeckého vedca, a ten na príklade zmnešujúcej plochy ľadovca plávajúceho v mori ukazoval na príčinu stúpania hladin oceánov. Zabudol na Archimedov zákon....
Ak platí, alebo či neplatí téza, vysušovania kontinentov, viame že každý kubík vyparenej vody spotrebuje 700 KWh slnečnej energie, potom keď te kubík vody hned po jeho zadržaní zníži produkciu tepla do atmosféry o 700 KWh. Vytvorením v globálnom merítku 760 mld. m3 vodozádržných opatrení, ktoré budú vracať ročne viac ako 760 mld. m3 vody znamená, že o tolko ročne sa zastaví stúpania hladín oceánov (2,1 mm). Na kontinentoch bude dostatok vody pre ľudí, prírodu, potraviny i klímu a navyše je to tak jednoduché, že keď vedci a autority to nebudú akceptovať, tak sa to dá aj bez nich. Na planéte Zem žije 7 mld. ľudí. Na jedného obyvateľa je to urobienie 100 m3 vodozádržných opatrení (práca na týždeň) a na rodinu 400 m3 vodozádržných opatrení, čo je práca na jeden mesiac...Takže toto nie je žiadny marketingový ťah, toto je nevyhnutnosť pre prežitie civilizácie. Pred včerom ste mali v Čechách povodne a predtým drastické sucho. Prečo? Lebo tak my, ako aj Vy , vyprazdňujeme vodu z malých vodných cykloch a na konci bude to, co napríklad v Indii, ci v Kalifornii. Verím, že to nechcete. Pána Metelku mi je ľuto, lebo nechce pomôcť ozdravoať klímu i rozšíriť si obzor poznania pre to čo robí...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

30.6.2017 09:05 Reaguje na Michal Kravčík
"So znížením výparu sa znížuje produkcia sklenkových plynov H2O v atmosfére." - tak proč specifická vlhkost roste? Nehledě na to, žýe na koncentrace dalších skleníkových plynů tohle nemá vliv.
"Pána Metelku mi je ľuto, lebo nechce pomôcť ozdravoať klímu i rozšíriť si obzor poznania pre to čo robí" - tohle opravdu sedí od člověka, který nezná základy fyziky atmosféry a ignoruje výsledky měření. Poznání není, pane Kravčíku, že si něco vymyslíte, nic neověříte a ignorujete všechno, co by jen naznačovalo, že se mýlíte.
To není poznání, to je dogmatismus.
Odpovědět
MK

Michal Kravčík

30.6.2017 10:22 Reaguje na Ladislav Metelka
to je fakt zacyklené. V článku som Vám odpovedal. Tak to zopakujem: Špecifická vlhkosť rastie asi tak, ako rastú extrémne prívalové dažďe na jednom mieste a na druhom ubúdajú zrážky. Záleží na tom, kde sa postavíte, resp. kde máte merania robené....
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

30.6.2017 10:53 Reaguje na Michal Kravčík
Ano, je to zacyklené, protože Vy nechcete vidět fakta. Specifická vlhkost roste, takže roste i množství latentního tepla, obsaženého ve vzduchu. ROSTE, pane Kravčíku!!!
Pokud jde o to, kde je to měřené, v článku na Ekolistu máte odkazy na 3 práce, ze kterých uvedené grafy pocházejí. Tam to máte popsané. Co chcete víc?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.6.2017 15:18
Pane Kravčíku, diskuse skončila, ale přesto bych rád znal Váš názor na ten Kypr. Píšete: „V zimnom období je ostrov chladnejší, ako okolité more, vtedy ľahko preniká vlhký vzduch od mora nad pevninu a pri zmene tlakových pomerov vplyvom orografie zemského povrchu ostrova sa mraky formujú nad pevninou.“ „Vo vrchole leta je ostrov úplne prehriaty a vlhký vzduch nemá šancu preniknúť do vnútrozemia a preto mraky obtekajú ostrov. V lete je ostrov nahriaty a vtedy na ostrove neprší. To je fakt.“
To není fakt, pane Kravčíku. To je úplný blábol. Pokud jde o místní oblačnost (protože právě o ní jste psal), tedy o oblačnost, která vzniká v okolí daného místa, je to totiž přesně opačně. Neomylně jste ze dvou možností zvolil tu špatnou.
Najděte si pojmy jako pevninská a mořská bríza. Tam máte vysvětlené změny proudění vzduchu podle teplotního rozdílu mezi pevninou (ostrovem) a oceánem. Ty změny se projevují nejen mezi ročními obdobími, ale i během jediného dne. Je-li pevnina teplejší než moře, tvoří se oblačnost nad pevninou. Je-li teplejší moře, tvoří se nad mořem. Přesně obráceně, než co píšete Vy.
Miliony lidí tento jev znají a prakticky denně pozorují. Fyzikálně je velice dobře vysvětlen. Ale asi se všichni mýlí, protože Vy si myslíte, že je to naopak…
To už je docela dobrá komedie…
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.6.2017 15:22
A mimochodem, pane Kravčíku, těm Vašim teoriím se už směje velká část české i slovenské meteorologické a klimatologické komunity. Oni totiž ty Vaše chyby vidí... Bohužel, na rozdíl od Vás...
Odpovědět
MK

Michal Kravčík

28.6.2017 22:06 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Matelko, chcel som odpovedať na Váš predchádzajúci dotaz. Vaša poznámka ma presvedčila, že to nemá význam. Je to ideológia, nie záujem poznať realitu. Veľká čásť Slovenskej meteorologickej a klimatickej komunity sa smeje tak, ako sa smiala celá vodohospodárska komunita na Slovensku v 90-tých rokoch, kedy sme prišli s Modrou alternatívou (ekosystémová tvroba vodných zdrojov), ako alternatívou k priehrade Tichý Potok na Slovensku. Prešlo od vtedy 20 rokov a celý svet sa začína orientovať na zelenú infraštruktúru, presne to, čo je v modrej alternatíve. Tak nech pri tom smiechu sa nezabudnú pozrieť do zrkadla...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.6.2017 23:45 Reaguje na Michal Kravčík
Pane Kravčíku, je zajímavé, že zrovna Vy, kdo IGNORUJE fyzikální realitu a měření, obviňuje někoho z ideologického přístupu. To totiž platí jednoznačně na Vás. Celá diskuse mě přesvědčila o tom, že jste jen dogmatický diletant (bez urážky, to je jen konstatování stavu věcí). To, že se leckde dělají opatření, podobná Vašim, to je OK, ale může to pomoci řešit (ale ne úplně vyřešit) jen lokální problémy. Zmírnit dopady změn klimatu, ale ne vyřešit, protože změny klimatu mají PROKAZATELNĚ jiné příčiny, než co uvádíte Vy. Bez ohledu na to, jestli to chápete nebo ne.
Na moje dotazy na rozpory Vaší teorie s fyzikou a s měřeními jste odpovědět nedokázal. Ani v jednom případě. Ale pořád si myslíte, že je Vaše teorie OK. Přitom ty rozpory s fyzikou a s měřeními jsou naprosto evidentní. Chápu ale, že Vy, jako človek, který se ve fyzice atmosféry nevyzná, to nejste schopen pochopit.
Chováte se jako agent s teplou vodou, slibujete něco, co ta Vaše teorie a opatření realizovat prostě nemohou. Zatím Vám na to lidé skáčou. Zatím...
Vybíráte si, co se Vám hodí, co se nehodí, to ignorujete. To není korektní přístup, to je podvod.
Ale na jednu stranu Vás chápu. Ono je těžké si přiznat, že jste celý život tvrdil nesmysly...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.6.2017 23:48 Reaguje na Michal Kravčík
A otázce na ten Kypr se zase "elegantně" (či spíše zbaběle) vyhnete? To bych nerad...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist