https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milann-smrz-blahosklonny-ton-zpravy-deloitte-je-vstupenkou-do-klimatickeho-pekla
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Blahosklonný tón zprávy Deloitte je vstupenkou do klimatického pekla

22.9.2020
Již v úvodní větě shrnutí zprávy Deloitte je lehce zpochybněna antropická příčina klimatické změny, když se tam píše, že příčinou je „patrně“ člověk. V kontextu 100% vědeckého konsenzu o lidském působení, který byl konstatován na základě přezkumu 11 602 recenzovaných článků o „změně klimatu“ a „globálním oteplování“ zveřejněných v prvních 7 měsících roku 2019, je taková formulace minimálně zavádějící.
 

Jak se dívat na údaj, že optimální teplota z hlediska ekonomiky je 15,1 °C? Je tím myšlena průměrná teplota? V loňském roce byla průměrná teplota na Zemi 14,6 °C, považuje Deloitte za optimální ještě půl stupně navíc? A nebo tím myslí nějakou jinou nespecifikovanou teplotu? V případě průměrné teploty v České republice by se ve srovnání s teplotou v roce 2020 jednalo o drastické zvýšení cca 7 °C a tou dobou by již byla celá planeta spálena na prach.

Dalším nepochopitelným výrokem je povzdech nad tím, že kdybychom připustili zvýšení teploty na 2 °C, tak bychom mohli využít 41 % fosilních nerostných zásob. Jaká je výhoda vytěžit a v pyromanické vášni spálit vše, co tato planeta uložila pod zem, když máme již dnes levnější varianty a hlavně mnohem méně emisní zdroje energie?

Když přihlédneme k historickým údajům korelace teploty a obsahu oxidu uhličitého, tak vidíme, že současné úrovni obsahu oxidu uhličitého by měla odpovídat mnohem vyšší teplota. Další zvyšování teploty je tedy na řadě, jak je patrné ze simulace 3 milionů let paleoklimatologa Matteo Willeita z Potsdamského Institutu pro výzkum klimatu. I kdybychom tedy nyní přestali s emisemi, bude se dalšími nezávislými procesy (tání permafrostu v Arktické oblasti, uvolňování metanových hydrátů ze dna moří, požáry lesů, vysychání mokřadů) objem skleníkových plynů v atmosféře dále zvyšovat, tentokrát již mimo lidské působení.

Ani odhady nárůstu teplot IPCC v minulosti plně nekorespondovaly se skutečností, ale byly pravidelně na horních hranicích odhadů, či nad nimi. Důvodem tohoto lapsu je dohodnutý všeobecný konsenzus výstupních zpráv IPCC.

Bude-li chtít alespoň v hrubých rysech zachovat současnou civilizaci, budeme nuceni začít s masivními projekty negativních emisí, tedy s extrakcí oxidu uhličitého z atmosféry. Bylo by tedy podle Deloitte výhodné spálit ještě 41 % fosilních energetických zdrojů, proto, abychom pak museli vynakládat více prostředků na odčerpávání oxidu uhličitého z atmosféry?

Zpráva mimo jiné neuvádí mimořádně pravděpodobné zvýšení nákladů na zdravotní péči, které lze očekávat díky vysokým teplotám především v letních měsících v městech i postupné migraci tropických nemocí a jejich nosičů, stejně jako zvýšená pravděpodobnost konfliktů, intervenčních a občanských válek, především v rizikových chudších oblastech.

Výsledkem zprávy Deloitte je konstatování, že ekonomický důsledek se bude pro Českou republiku pohybovat v malých kladných hodnotách růstu HDP.

Jiný pohled na ekonomické následky ale má analogická zpráva s názvem: Dopad klimatických podmínek na ekonomickou produkci. V práci byla zpracována data regionálního ekonomického výstupu pro více než 1 500 regionů v 77 zemích, což umožnilo empiricky odhadnout historické dopady změny klimatu v různých obdobích. V práci byla použita klimatická a ekonomická data na subnárodní úrovni za roky 1900–2014. Pro změnu klimatu v práci použili klimatické údaje s rozlišením 0,5 °C z pracoviště pro výzkum klimatu University of East Anglia. V USA odpovídají administrativní kategorie státům, v Kanadě jsou to provinciím, v Německu spolkovým zemím atd. Tyto správní jednotky jsou v práci označeny jako regiony.

Nebyly nalezeny důkazy o trvalých dopadech na rychlost růstu, ale byly nalezeny spolehlivé důkazy o tom, že teplota ovlivňuje úroveň produktivity. Nárůst globálního průměrné povrchové teploty asi o 3,5 °C do konce století by snížila globální produkci v roce 2100 o 7–14 %, s škodami vyššími v tropických a chudých oblastech. Sociální náklady vlivu oxidu uhličitého a následným zvýšením teploty na ztráty produktivity se v roce 2020 pohybují řádově na úrovni 73–142 USD/tCO2 a roce 2030 vzrostou na 92–181 USD/tCO2. Tato čísla nezahrnují netržní škody a škody způsobené extrémním počasím události nebo vzestupem hladiny moře.

Autoři také testovali možný nelineární vztah mezi hrubým regionálním produktem a podnebím. V regionech s průměrnou teplotou 20–24 °C je přibližně o 28 % nižší než v referenční teplotě. V regionech s 24–28 °C je hrubý regionální produkt o 35 % nižší. Silný nelineární vztah nebyl pozorován, s výjimkou extrémních teplotních oblastí, ale pro tyto příklady bylo k dispozici jen málo pozorování.

Další práce konstatuje, že klima má důležitý vliv na historický vývoj globální ekonomiky a uvádí, že současné klimatické podmínky mají i nadále podstatnou roli při formování moderní společnosti a budoucí změny klimatu budou mít pravděpodobně další dopad. Uvádí, že teplota snižuje současné výnosy kukuřice v USA o cca 48 % či oteplování od roku 1980 zvýšilo riziko konfliktů v Africe o cca 11 %. Budoucí oteplování může zpomalit tempo globálního ekonomického růstu o cca 0,28 procentního bodu ročně.

Jaké jsou možnosti řešení neblahé situace? Zásadní restrukturace energetického konceptu České republiky. Co nejrychlejší odstup od fosilních paliv, včetně zemního plynu. Změna zákonů ve prospěch instalace obnovitelných zdrojů (tj. především opětovné zavedení pevných výkupních cen, nejlepšího nástroje podporujícího instalace). Ukončení jaderných plánů, které snižují dostupnost prostředků na výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Výhodné půjčky pro investory do OZE. A odčerpávání přebytečného oxidu uhličitého ze zemské atmosféry, s výhodou za vzniku biouhlí a jeho vpravování do vrchních vrstev půdy.

A to s maximálním možným zapojením a s mezinárodní spoluprací.

Oficiální vyjádření Deloitte

Zpráva o klimatické změně a jejím dopadu na ekonomiku připravená týmem ekonomů v České republice představila analýzu, která naznačuje, že dopady změny klimatu mohou být přechodně pozitivní pro určitá odvětví a vybrané trhy. Nešťastně pojaté znění textu nereprezentuje globální postoj společnosti Deloitte na dopady změny klimatu, a proto byla zpráva stažena a již není veřejně dostupná. Deloitte věří, že je nezbytné, aby všichni – od vlád přes podniky až po nevládní organizace a jednotlivce – chránili naši planetu. Věříme, že k dosažení cílů Pařížské dohody je zapotřebí neodkladně a okamžitě jednat. Věříme, že firmy, včetně Deloitte, mohou a musí hrát klíčovou roli tak, že se zaměření na vlastní procesy, inovují nová řešení starých způsobů podnikání a přesvědčí a pomohou ostatním, aby jednali.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (236)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jaroslav Studnička

22.9.2020 08:01
Správný lobby článek...
Takto bychom se ovšem k uhlíkové neutralitě nedostali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 08:08 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ále dostali, jenže by se musel zaprděný babišistán napřed probudit.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

22.9.2020 09:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Ále nedostali, to byste ovšem musel energetice krapet rozumět. Ani s tím nesouvisí ten váš milovaný zaprděný babišistán.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

22.9.2020 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak si to probuzení v rámci ČR představujte? Fosilní paliva jsou podle autora fuj, včetně plynu, JE je potřeba zarazit a ... a jsme s prominutím v prdeli.

OZE fajn, ale my se v našich podmínkách víc než na nějakých 30% ... a v záchvatu bezbřehého optimismu a snění klidně napíšu 50% ... nedostaneme. A co ten zbytek? Svíčky, dynamo a liščí vohon? A nebo někdo vytáhne z klobouku jak králíka zvládnutou fúzi?

Když to porovnám s velmi fundovaným rozborem ve včerejším článku pana Wagnera, tak je tohle jen výkřik do tmy.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 10:45 Reaguje na Svatá Prostoto
S prominutím v prdeli budeme, když budeme čekat 17 let (optimálně) na otevření nové JE, která pokryje jen část výroby elektřiny. Německý okres Rhein-Hunsrück se 100.000 obyvateli dnes vyrábí pětinásobek své spotřeby elektřiny a během šesti let od roku 2014 se produkce zdvojnásobila. Okres není ani u moře, ani nemá žádné velké vodní elektrárny na Rýnu. Má velmi podobné podmínky jak ČR. Jediný a zásadní rozdíl je v politice a ta reflektuje názor občanů, který je v jejich hlavách.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.9.2020 12:05 Reaguje na Milan Smrž
Plně s vámi souhlasím, že produkci CO2 je nezbytné co nejrychleji minimalizovat. Zaráží mne ale váš hamižný přístup, že všechnu elektřinu chcete dělat z OZE, jako byste nechtěl vidět všechny kolosální potíže se zajištěním stability dodávek a zálohováním. Možná dnes vyjde kWh z FVE levněji než z jádra, ale při zvyšování podílu FVE v síti bude hodnota elektřiny z FVE exponenciálně klesat.

Přestaňte strhat hlavu do písku!
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:33 Reaguje na Jiří Svoboda
To je nějaká chyba, že bude cena klesat? K tomu se také snižuje cena akumulace: u organických redox flow bez těžkých kovů dosáhne během deseti let 0,05 euro/kWh a investiční náklady na P2G mají poklesnout do roku 2050 na 500 euro/kW, tedy řádově méně, než dnes činí investiční náklady na JE.
Odpovědět
EN

Emil Novák

22.9.2020 20:38 Reaguje na Milan Smrž
Srovnání investičních nákladů P2G a JE má tu drobnou vadu na kráse, že JE elektřinu vyrábí a P2G naopak spotřebovává...
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 11:10 Reaguje na Emil Novák
PG elektřinu akumuluje, vyrábí jako byprodukt teplo a elektřinou může pokrýt období s nedostatečný svitem a větrem
Odpovědět
EN

Emil Novák

23.9.2020 14:06 Reaguje na Milan Smrž
P2G, jak už název napovídá, vyrábí z elektřiny plyn, takže logicky elektřinu pouze spotřebovává, žádnou nevyrábí. Co se s tím plynem stane dál je věc úplně jiná, nijak nesouvisející s procesem P2G. Takže srovnávat cenu kW jaderné elektrárny s hypotetickou cenou kW elektrolyzéru za 30 let je typické srovnávání jablek a hrušek.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.9.2020 13:46 Reaguje na Milan Smrž
Já nemluvil o nízké ceně elektřiny z FVE ale o její nízké hodnotě (že je produkována v době přebytku a není produkována v době nedostatku). Zatím její nízká hodnota není v existujícím zdeformovaném prostředí reflektována její nízkou cenou.

Pokud pojede P2G 1000h za rok a investici rozdělíme do 10 let, pak jen vlastní P2G proces bude stát 0,05 EUR/kWh. A to nepočítáte, že elektřinu musíte za něco vyrobit, plyn skladovat, nějak využívat či znovu z něj s nějakou účinností vyrábět elektřinu... A to je vize, kdoví jak reálná, roku 2050! Pořád mně to jádro vychází mnohem ekonomičtější a hlavně jednodušší!

I kdyby z JE stála elektřina 0,1 EUR/kWh, je to výhodné! Kdyby tu nebyla ta zelenomagorská protijaderná propaganda, mohly se už 30 let budovat jaderné elektrárny jak na běžícím pásu za 1/3 současné ceny.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.9.2020 13:13 Reaguje na Milan Smrž
A v tom okrese mají svojí malou jadernou elektrárnu nebo nějaký jiný zdroj?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Ne nemají.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.9.2020 04:17 Reaguje na Milan Smrž
A odkud získávají elektřinu v noci a v zimě? A co dělají s nadbytkem elektřiny za slunného poledne? Je to jejich řešení životaschopné i pro ostatní, nebo funguje jen díky tomu, že ti okolo pro ně fungují jako velká baterie?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

22.9.2020 14:04 Reaguje na Milan Smrž
Třesky plesky, spoléháte na to, že si nikdo neověří, jestli nelžete. V takovém okrese plné větrníků, nebo polí se soláry místo obilím, byste stěží i Vy chtěl bydlet. Konec konců, v EU je volný pohyb osob, tak proč se tam neodstěhujete?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

22.9.2020 15:54 Reaguje na Jiří Daneš
https://www.wirliebendenhunsrueck.de/wp-content/uploads/2020/02/rh-Energie-03.jpg

Tam je ale hezky:-)

Jinak nic proti FVE, větrníkům a biomase, ale všeho s mírou. To co předvádí v tom zmíněném okrese je z pohledu krajiny docela brutal a co se toho energetického využití biomasy týče (kterým se oni na svých stránkách dost chlubí), tak si nejsem jist, zda její masivní využívání pro energetické účely je to pravé. Já furt žiji v domnění, že bychom ji spíše měli do té půdy vracet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě, pálení biomasy nebo její kvašení na bioplyn je v podstatě zločin proti kvalitě půdy.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Máte pravdu, že spalování biomasy má mnoho nevýhod a snad jedinou výhodu: akumulaci. Výroba energie z kukuřice či dalších plodin je rovněž nesmysl. Vhodným substrátem je bioodpad, který vzniká v různých potravinářských odvětvích a ve městech, případně i povinným vysekáváním pásů podél komunikací a z dalších podobných zdrojů.
Odpovědět
sv

22.9.2020 21:05 Reaguje na Milan Smrž
Ještě by bylo záhodno uvést z jak velké dálky se ta biomasa vozí? Jinými slovy jak široké okolí se plundruje? Nebo, že by se zde uplatňoval u oze fanatiků v poslední době populární prostředek pro zelené dotační čachry, tedy dovoz dřeva nastojato přes oceán?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Existují scénáře, které na biomasu nesázejí, například Jacobson a Delucchi či Breyer, ale jsou založeny na větru a slunci.
Odpovědět
sv

22.9.2020 21:01 Reaguje na Milan Smrž
scénáře = fantasmagorie
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 11:21 Reaguje na
Proč jsou scénáře fantasmagorie? Vychází z reálného počasí, osvit, vítr na různých místech a modeluje elektrický výkon na instalovaných zařízeních. Nechá tento model pracovat s časem, s proměnnými vstupy větru a slunce a tak získá průběh výroby elektřiny v celém období. Můžete mi prosím sdělit, co Vám na to přijde nesmyslné?
Odpovědět
EN

Emil Novák

23.9.2020 14:11 Reaguje na Milan Smrž
A vycházejí ty scénáře také z reálných požadavků na spotřebu v daném čase a místě, nebo jak je obvyklé, zcela ignorují skutečný diagram zatížení v dané zemi, a počítají s tím, že se bude elektřina spotřebovávat jen tehdy, když je zrovna k dispozici?
Odpovědět
sv

23.9.2020 15:56 Reaguje na Milan Smrž
No tak ty "scénáře" předložte.... spolu s kalkulací všech potřebných nákladů včetně nákladů na výstavbu doprovodné infrastruktury tedy dostatečné kapacity akumulace (na což dosud neexistuje smysluplná technologie) a výstavbu elektrického vedení přes půl kontinentu spolu s tím jakým způsobem se oze tuneláři vyrovnají s nesouhlasem místních. Dokud to nepředložíte, jsou to fantasmagorie. Fantasmagoriemi přestanou být, až se náklady na něco takového přesunou z kategorie astronomické a nerealizovatelné na obyčejný tunel.
Mimochodem, vzhledem k tomu, že odpovídáte na kde co, jste jaksi opomněl odpovědět na mé otázky. Tedy je zopakuji. Z jaké dálky je do toho německého okresu svážena biomasa? Vozí se tam dřevo na stojato zpoza oceánu jako v případě jiných oze tunelů? Jak dlouho trval ten pětinásobek výroby?
Odpovědět
sv

23.9.2020 15:42 Reaguje na
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:34 Reaguje na Jiří Daneš
Takže jsem podle Vás lhář? Děkuji za "ocenění".
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 11:12 Reaguje na Jiří Daneš
Můžete si to ověřit zde: http://www.go100percent.org/cms/index.php?id=77&tx_ttnews%5btt_news%5d=258&cHash=81261a7fdf5436a56620c595d7f531c9
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:51 Reaguje na Milan Smrž
Proto musíme, ještě než ji otevřeme, rozestavět další.
Odpovědět
sv

22.9.2020 21:50 Reaguje na Milan Smrž
Takže v podání zelených fanatiků třetinová vzdálenost k Severnímu moři a v cestě jen placaté Nizozemí a Severoněmecká nížina bez velkých horských hřebenů jsou "velmi podobné podmínky jak ČR". Jestli mají zelení fanatici stejný přístup ke energetice jako ke geografii, tak není divu, že jim vycházejí hausnumera a bilionové dotační tunely. Mimochodem, jak dlouho trval ten "pětinásobek", když zrovna foukalo? Půl hodiny?
Odpovědět
MG

Milan G

22.9.2020 22:31 Reaguje na Milan Smrž
Jste normální? Vy srovnáváte okres se 100.000 obyvateli s ČR s deseti miliony obyvatel? No to chce odvahu.
A tentokrát musím s panem Svobodou souhlasit, ten váš přístup, že všechnu elektřinu z OZE to je jen chamtivost nic víc.
Co se týká stability sítě, spolehlivá síť je taková, která netrpí výpadky a dodává energii zákazníkovi dle jeho požadavků. Řiditelná je taková, kdy lze parametry sítě (U,I,f,theta) držet v požadovaných mezích. Spolehlivé zdroje jsou takové, které lze provozovat dle potřeby a sami od sebe nezmění svůj stav. Případně odstávky a najetí lze plánovat dlouhodobě dopředu. Řiditelné zdroje jsou takové, u kterých je možné dle potřeby měnit výkonové i jiné parametry tak aby dokázaly síť udržet na požadované kvalitě. A to stávající OZE vyjma některých vodních elektráren nejsou.
Takže pane Smrži, já říkám pořád klidně podnikejte se soláry, ale bez jakékoliv dotace a bez jakýchkoliv výhod při výkupu a samozřejmě, za nedodržení kvality tučná pokuta.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 11:32 Reaguje na Milan G
Můžete mi prosím vysvětlit, proč, když je něco možné pro 100 t.obyvatel je to nemožné pro 10 mil.? V Evropě se k cíli 100% již přihlásilo několik zemí: Rakousko, Dánsko, Irsko, Litva, Lucembursko a Španělsko. Zde odkaz: https://www.euractiv.com/section/energy/news/six-eu-countries-join-call-for-100-renewable-energy-scenario/ Myslím, že mají každá z nich více obyvatel než 100 tisíc. Přece bylo mnohokrát řečeno, že obnovitelná energie je energií z plochy, tedy větší plocha na tom bude lépe protože, když nesvítí zde, tak svítí jinde, či fouká. Větší území je tedy výhodou. To nemáte lepší argument?
Jak jste přišel na to podnikám se soláry? Dovedete přemýšlet nad něčím jiným než nad obchodem? Třeba nad přežitím vlastních potomků?
Odpovědět
MG

Milan G

23.9.2020 13:31 Reaguje na Milan Smrž
K stabilitě sítě nic, nezájem proč také.
To že se v Evropě ke 100% cíli přihlásili ty země znamená co? Že my se musíme přihlásit také? Co budou dělat od října do března? Co budou dělat přes noc? A zanechte snění nad akumulací, to už tady bylo tolikrát řešeno, že vy nic nového nepřinesete. Právě že přemýšlím nad budoucností mých potomků a na rozdíl od vás vím, že získávat energii jen z OZE je kravina, proto chci aby se toho nedožili. Aby se nedožili, že jim nepůjde elektrika protože nesvítí slunce nebo nefouká vítr.
Odpovědět
ŠN

Šimon Nemec

24.9.2020 18:26 Reaguje na Milan G
Existují alternativy (viz: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/misto-baterii-obri-veze-z-betonu-svycarska-firma-nasla-novy-zpusob-ukladani-elektriny-40294928)
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 19:02 Reaguje na Šimon Nemec
Obrovský přínos k rozvoji krajiny, předpokládám.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

24.9.2020 21:30 Reaguje na Šimon Nemec
To bude asi ta pověstná „betonová lobby" :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 06:46 Reaguje na Svatá Prostoto
To probuzení by mělo probíhat tak, že si zvolíme normální politickou reprezentaci.
Potom jasně pojmenujeme ropácké demagogie, odkud jsou a čemu slouží.
A pak se zapojíme do Evropy po všech stránkách, nejen v energetice.
Pokud se chceme mít jak Evropská země, nemůžeme stále trucovat, pomlouvat, sabotovat, lhát, rozkrádat dotace a dělat ze sebe prostě totální odpad.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.9.2020 07:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdo je podle vás normální politická reprezentace?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.9.2020 11:43 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já bych o jedné věděl ... jak ona se to sakra jmenovala. Jana! Příjmení už nevím, ona se nějak vdala či co;-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 11:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
Demoblok. Nic lepšího nemáme.
Dnes vůbec nejde o levici nebo pravici, dnes jde o demokracii nebo totalitu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.9.2020 12:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Demoblok ... jen buďte konkrétní ... takže jaké strany? Konkrétně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.9.2020 12:18 Reaguje na Pavel Hanzl
O levici a pravici nejde již poměrně dlouho.
Novodobou totalitu nám přináší socialisticko-zelená politická uskupení. Pokud vám jejich myšlenky přijdou demokratické ?!?!
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 18:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Demoblok je pro mě nepřijatelný jako uskupení stran co vesměs schválily církevní restituce. ty nebudu volit nikdy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 21:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy volíte komunisty celý život (někdy ve spřátelených stranách) takže bych skutečně nic jiného nečekal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 07:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Komunisty jsem zatím po roce 1989 nikdy volit nemusel. Ale než klerofašistům, vymozkovaným genderismem, feminismem, ekologismem a bruselismem bych to raději hodil jim, pokud by jiná alternativa nebyla.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 12:38 Reaguje na Svatá Prostoto
30% OZE? A zbytek jádro? Dovedete si toto představit celosvětově? Nebo bude výjimkou a zářným příkladem. Kdyby to mělo být podle Vás, tak by se na světě muselo postavil několik tisíc jaderných elektráren, když těch dnešních cca 400 vyrábí 10% elektřiny. Kam byste to chtěl umístit, a kde byste vzal uran byste je nakrmil?
Odpovědět
EN

Emil Novák

23.9.2020 14:09 Reaguje na Milan Smrž
V příspěvku se doslova píše "v našich podmínkách", tak nevím proč by si to měl někdo představovat celosvětově. Každý stát si logicky zvolí vlastní mix podle vlastních přírodních podmínek.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.9.2020 15:00 Reaguje na Milan Smrž
Psal jsem to kolegovi Hanzlovi, protože ten, ač velký zastánce OZE, uznává, že u nás ... pro vás pro jistotu upřesním, že u nás znamená v ČR, ne Horních Rakousích;-P ... z OZE víc jak 30% z těch OZE nevykřešeme.

Vám bych to nepsal, protože u vás to nemá cenu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 21:43 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle jsem samozřejmě nikde nepsal. Je potřeba se maximální rychlostí zbavit uhlíku a tam může JE velmi pomoci.
Samozřejmě ne mastodont možná postavený za 20 let, ale spíš ani to ne.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.9.2020 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Což bylo přesně co jsem měl na mysli, protože pan Smrž je zásadně proti JE, což vy přeci jen nejste.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná si jen nerozumíme, ale já si myslím, že z OZE bychom mohli vykřesat daleko více, než 30% potřebné energie, jenže 50% z JE je zcela iluzorních.
Proto bych byl pro JE mikrozdroje jako nutné zlo, ale viděl bych u nás nejradši skutečně masivbní rozvoj vodíkových akumulací. Právě na to máme ideální podmínky, nemáme vodu z hor ani vítr z moře, proto bychom mohli být akumulátorem Evropy, tahle elektřina bude daleko žádanější, než ta nestabilní z OZE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Zvyšování podílu OZE = zvyšování jejich podpory = víc peněz od daňových poplatníků a plátců elektřiny na dotování OZE.

Mikrozdroje znamenají potřebu strukturálních zásahů do rozvodu elektřiny. Dostavba reaktorů v Dukovanech a dostavba Temelína podle původních projektů má toto vyřešeno. Vzhledem k tomu, jak zelení aktivisté blokují vše užitečné, mohl byste mít léta stát mikrozdroje bez napojení na síť.

Další věcí je, že Němci a Rakušani budou proti mikrozdrojům víc než proti normálním JE, protože pro tyto zdroje neplatí řada katastrofických vizí, kterými zblbli tamní lidi, a občané by se jim mohli začít bouřit, že to chtějí raději než drahé, nevýkonné, nestabilní a nespolehlivé OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 16:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase nesmysly, jak dycky. Mikrozdroj JE je možno postavit úplně všude (třeba v místě zavřeného uhláku) a nejlépe tam, kde je možno využít i těch 70% odpadního tepla. A samozřejmě tam, kde je k dispozici stávající přenosová síť.
Není to řešení definitivní (nic není definitivního), ale jako náhrada Dukovan. Na překonání prostoru mezi uhlím a OZE by se to hodilo možná lépe, než paroplyn.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 07:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako náhrada Dukovan by byla smysluplnějším řešením baterie mikrozdrojů přímo na místě (aby se mohly napojit na stávající vedení, navíc je zde seismicky bezpečná oblast a jako baterie by se to snadněji hlídat před teroristy jež rozptýlená samostatná zařízení.

Mikrozdroj sice můžete postavit "kdekoli", ale na rozvodné síti není mnoho míst, kam byste ho mohl napíchnout na stávající vedení. A liniové stavby typu vedení vysokého napětí budou léta, jak je jejich zvykem, blokovat ekologové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 18:03 Reaguje na Milan Smrž
Proč bychom se měli starat o zbytek světa? Ať klidně třou ebonitové tyče liščími ocasy, nebo ať vzývají nějakého ďábla, aby jim elektřinu seslal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 21:41 Reaguje na Milan Smrž
Rozvojové země přece nebudou stavět nějaké děsivě drahé mastodonty JE nebo uhláky a ještě budovat celou přenosovou síť, když můžou za pár šupek nakoupit fve panely a pár baterií a drátů. Velká
JE má význam pouze pro gigantický půmysl, jinak dnes už asi ne.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 07:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, a budou mít elektřinu jen ve dne. V noci budou leda křepčit kolem ohně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 07:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Pro dědinu bude stačit lionka, pro město vodíková vyvíječka.
Lidi toho tolik nepotřebují, horší je to s průmyslem.
Bavíme se o budoucnosti, to bude akumulace asi dávno vyřešená.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.9.2020 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
No, nepotřebují ... zase tak bych na tu dobrovolnou askezi nespoléhal. Když se u nás podíváte na sektory z hlediska spotřeby, tak ty domácnosti o tolik méně než průmysl nemají.

https://www.elektrina.cz/spotreba-elektriny-v-cr
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Píšu o rozvojových zemíc, ne o nás. My sice tímhle směrem momentálně jdeme, ale snad se to zlomí. Ty země pochopily, co je to li-on baterie na rozdíl od vás.
Pokud u nás mají domácnosti 25% spoetřeby, tak většina je možno pokrýz z OZE, polovinu průmyslu možná taky. Výrazný nárůst elektromobility a také klimatizací se může taky pokrývat většinou z fve.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.9.2020 14:01 Reaguje na Pavel Hanzl
My budeme snižovat, možná, ale u nich ta spotřeba půjde rozhodně nahoru a ne málo. To prostě s sebou nese růst životní úrovně.

A pochybuji, že by byli nějak štajf z představy, že svojí asketickou chudobou budou zachraňovat svět.

Li-on baterii pochopili sotva, byť asi vědí, že mají nějakou baterku v mobilu. Což ale tak všechno co zatím řada z nich má ... od tekoucí nezávadné vody počínaje.

A koukám, že vám po blamáži s NuScale zase otrnulo a zase jste rozhicoval kamna:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 16:56 Reaguje na Svatá Prostoto
Nevím, co melete o jaké "blamáži s NuScale", ale asi jste úplně mimo, nechápete nic. Nikdo po nikom nechce žádnou askezi. Ale normální bídná zem prostě nebude stavět žádné mastodonty, ale bude rozvíjet daleko operativnější a levnější OZE, především FVE.
Je to fakt tak složitý?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.9.2020 15:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaší blamáži. Když jste tvrdil, jak už "už je to uděláno, už je to hotovo". A ono figu borovů:-).

Ne, je to úplně jednoduchý ... https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/afrika-elektricka-enegrgie-cina-vystavba-elektrarny.A180803_135347_eko-zahranicni_rts ... resp. tady ... https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/afrika-elektricka-enegrgie-cina-vystavba-elektrarny.A180803_135347_eko-zahranicni_rts

Vy jste fakt takový Neználek ve Slunečním městě:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.9.2020 22:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle je klasický (nevím jak starý) konzervativní odhad.
Ale dole je napsáno:
" Řešením by mohly podle Tearfundu být decentralizované a lokální zdroje obnovitelné energie. Tento sektor má navíc potenciál zaměstnat jen v subsaharské části Afriky na 1,8 milionů lidí. Rozvoj obnovitelných zdrojů očekává i Africká rozvojová banka, podle které by do roku 2040 mohlo na 70 procent veškeré nově generované elektřiny pocházet z obnovitelných a zejména pak solárních zdrojů".

Tudy vede cesta.

Odpovědět
GP

Galipoli Petr

24.9.2020 21:33 Reaguje na Milan Smrž
Uran 235, rychlé reaktory na U238/plutonium, reaktory na thorium... je spousta možností a všechny produkují elektřinu v režimu 24/7. Ne jenom když zrovna náhodou svítí, nebo fouká. Třeba u nás svítí slunce jen cca 16 % celkového času.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:15 Reaguje na Galipoli Petr
Na papíře produkují skutečně gigaobjemy, ve skutečnosti je to už horší. Naše JE dělají asi 30% naší spotřeby, bude ale potřeba odstavit Dukovany. Mastodonta JE asi nepostavíme, (a i kdyby náhodou ano), bude náhradou za Dukovany a další ani neplánujeme.
To znamená s útlumem uhláků jsme v dupě totálně, dovážet 20TWh ročně je šílený nápad.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Proto tlumit uhláky až spustíme další JE. A pokud bude dělat brusel obstrukce, tak klidně jet dál na uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 16:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Zpátky na zem. Do roku 40 musíme být bez uhlí totálně (stejně by dávno došlo,nebobo se to děsivě prodraží atd.) a mastodont dřív nebude ani teoreticky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 07:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Odchod z EU (pokud vůbec v tom roce nějaká ještě bude, rajch byl taky "tisíciletý" a zdechl za nějakých 12 let), odstoupení od Pařížských (a dalších) dohod a zarazit kšeft s emisními povolenkami. A je to vyřešeno.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.9.2020 14:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Dukovany se prodlouží a až skončí, tak vy tu už nebudete:-). Aby to nebylo tak hnusný, tak já už taky ne:-))).

Správně, proto je potřeba co? Nic netlumit. Uhlí je naše zlato!!! :-DDD
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 17:01 Reaguje na Svatá Prostoto
Nežijeme uprostřed oceánu, nebo na Paroukově Marsu a jediný špinavec uprostřed normálních prostě nepřežije.
Uhlí se může stát naším hrobem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 07:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Spíš v takovém případě budeme jediným spolehlivým dodavatelem elektřiny, hlavně v noci a za bezvětří.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2020 16:20 Reaguje na Jan Šimůnek
To budeme tuty,. bez uhlí jádtra i Oze, zato s vagńem keců, proč to nejde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 17:02 Reaguje na Pavel Hanzl
S uhlím a bez OZE je spolehlivá dodávka elektřiny prakticky zaručena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 08:07
Autor má nepochybně pravdu, ta situace je skutečně kritická.
Ropáci to nechápou, ale tím se to nezlepšuje.
Jenom bych do jisté míry počítal s jadernou energií, které má výhodu v gigantickém výkonu, který třeba v ČR z OZE dostat v dohedné době nemůžeme.
Samozřejmě v moderní a inteligentnější formě SMR (malých reaktorů), nestavět mastodonta za gigantické peníze.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 08:16
Prostě blábolení kimaalarnmisty, kterému hoax o antropogenním oteplování přináší bezpracné zisky (dotace fotovoltaiky) na úkor celé společnosti.

K tomu "konsenzu" o antropegennosti klimatické změny: Existuje řada publikací i výzev vědců (včetně nobelistů), kteří tvrdí pravý opak než politická organizace IPCC.
A nelze nevzpomenout známou "petici německých vědců proti Einsteinovi", kterou zorganizovali nacisté. Einstein ji komentoval slovy, že by býval stačil jeden, který by dokázal, že nemá pravdu.
I u té antropogenní změny by stačila jedna práce, která by prokázala, že je skutečně antropogenní, a věrohodným a současně vědeckým způsobem odmítla všechny alterantivní příčiny. A takoví práce prostě neexistuje, nenajdeme ji ani v materiálech IPCC, ani mezi těmi tisíci recenzovaných článků, na které se autor odvolává.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 08:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Takových prací je skutrčmě něurékom, posílám vám jen vzorek:
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 08:21 Reaguje na Jan Šimůnek
"Existuje řada publikací i výzev vědců (včetně nobelistů), kteří tvrdí pravý opak". tj. je to přesně "petice německých vědců proti Einsteinovi". Taky nikdo z nich nedokázal opak toho, co tvrdí Einstein nebo IPCC. Prostě normálka, vy jste ukázkově naopak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Antropogennost současné klimatické fluktuace je jen neprokázaná hypotéza.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 20:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Je stokrát prokázaná, naopak není prokázaný žádný tak silný vliv, aby se to mohlo shodit na něj.
Pouze páně Kalendův "integrál TSI", který samozřejmě funguje, ale naopak. To bývá u demagogií běžné.
Podle koncentrace CO2 bychom měli mít daleko vyšší teplotu,jenže oceány dobře vychlazené z mnalé doby ledové to drží. Pokud bychom zařezali CO2 a skutečně jeho obsah snížili, giga tepelná setrvačnost oceánů nás podrží a časem by se mohla situace stabilizovat.
Já vím, jsem bytostný optimista.....
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 08:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Podle koncentrace CO2 bychom měli mít spíš výrazně nižší teplotu. Rozhodující je vodní pára a velmi podstatný je metan. Skleníkový efekt mají i freony, jejichž obsah v atmosféře jde dolů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 21:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Máme dnes nejvyšší koncentaci CO2 za posledních několik miliónů let.
To na nějakou nižší teplotu skutečně nevypadá, brzdí nás ten páně Kaledův "integrál TSI", ovšem v opačném gardu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 07:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět kecáte. V třetihorách ho bylo v atmosféře víc, proto také bujel a prosperoval rostlinný a živočišný život. Pak rostliny CO2 spotřebovaly a nastala éra katastrof - periodických dob ledových. Ale to je záležitost čtvrtohor, které trvají jen milion let. Takže žádné "miliony". Ještě před nějakými dvěma miliony let tu bylo teplo a život podstatně bujnější než nyní, včetně daleko větší druhové diversity.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 08:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Dobře, tak za jeden milión let.
Jenže náš ekosystém se vyvíjel za tento milión let, kdy byla vždycky koncentrace CO2 nižší, než dnes.
To znamená, že další razantní navýšení především teploty ho spolehlivě zničí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.9.2020 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Ako presne náš ekosystém ten CO2 zničí? Čo presne sa stane? Ale podrobne to rozoberte. Ak by totiž CO2 fungoval naozaj ako silný skleníkový plyn, tak by sa oteplovalo presovšetkým v noci a v zime. NAstalo by vyrovnanie teplôt a došlo by ku zníženiu extrémov v počasí. Pripustme že by aj došlo k nejakému celkovému otepleniu, roztopila by sa časť Antarktického aj Grónskeho ľadovca a hladina morí by sa zdvihla o 1 alebo nech aj o 2 metre. Ako by to ublížilo ekosystémom?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:25 Reaguje na Vladimir Mertan
Náš ekosystém je stavěný na určité rozpětí teplot, především na chladnější období.
U nás nepřežije +50°C jediný strom, už ale bylo naměřeno 42.
S vyšší telotou je víc energie v atmosféře a tak přibývá extrémních jevů. To ale ekosystém nezničí, ten zničí teplota.
Nejpravděpodobnější předpověď počítá s oteplením řádově +6°C do konce století, což pro nás by znamenaly letní tepoty běžně přes +50°C, možná vyjímečně +60°C. To je zcela totální smrt.

Všiměněte si rozdíl mezi malou dobou ledovou, (zamrzající Balt, dlouhé a tvrdé zimy, léta skoro bez slunce kdy se
neurodilo atd. atd.) a dnešek.
A to je v globání teplotě rozdíl pouze JEDEN stupeň!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten rozdíl byl, pochopitelně, daleko větší, tak pět šest stupňů. Jinak by ten Balt nezamrzl.

Druhá věc je, že pokud by se oteplovalo současným tempem furt, tak do bude do konce století dělat něco přes jeden stupeň (patrně ani ne jede a půl). I když ... jak se tak dívám na chudinky okurky a dýně a pošilhávám po teploměru, tak by těch 6 stupňů nahoru bylo docela fajn.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 22:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Čistá lež dle programu. Podívejte se na JAKÝKOLIV graf teplot, jsou už z té doby přesná měření.
Vy nemáte prostě v programu rozdíl mezi počasím a klimatem.
Jen za posledních 30 let spoupla globálně teplota o půl stupně. A stále zrychlujeme.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 07:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby byly teploty dolů jen o jeden stupeň, tak by Balt prostě nemohl zamrznout.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.9.2020 16:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Ako zabezpečí CO2 letá zo slnkom? To čo veštíte nemá logiku ani oporu vo fyzike a v podstate v ničom. Extrémne javy potrebujú práve veľké teplotné rozdiely. Veľké búrky, veterné smršte tornáda, krupobitia boli práve počas Malej doby ľadovej. To čo hlásate má podobu náboženstva. Musím odceniť, že sa svojej viery držíte veľmi pevne a hlavné body vašeho presvedčenia p. Jakub Zazmouril, či predpovede zo 70 tych rokov čo sa vyplnili ale pre rok 2030 sú úplne neochvejné. Tvrdenie globálneho oteplenia o 6 stupnov sa nedá nijako rozumne zdôvodniť a zostáva naozaj len ako náboženská vidina.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 22:55 Reaguje na Vladimir Mertan
Vše, co tu píšu, je možné dokázat v realitě. Především to, co se už stalo. Silnější důkazy neznám.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže za posledních cca 100 let byl nárůst teplot cca 1,3 stupně (podle ČHMÚ), tak při stejném tempu do konce století zde bude tepleji o nějaký jeden stupeň a fous.

Uvědomte si taky, že vztah mezi mohutností skleníkového efektu a koncentrací CO2 je logaritmický (v důsledku toho se při lineárním nárůstu CO2 v atmosféře oteplování samo od sebe zpomaluje), takže při zdvojnásobení jeho koncentrace bude skleníkový efekt CO2 ani ne jedenapůlnásobný a protože CO2 není jediný skleníkový plyn, tak dopad na celkový skleníkový efekt bude ještě výrazně menší.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.9.2020 10:54 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud se podíváte, tak zjistíte, že se noci oteplují rychleji než dny. Např. zde:

https://cdn.knmi.nl/system/data_center_publications/files/000/066/566/original/2005jd0062903.pdf?1495620560

V zimě se otepluje rychleji než v létě. Např. zde:

https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/climate-change-rule-thumb-cold-things-warming-faster-warm-things

Jak jste přišel na to, že by došlo k vyrovnání teplot a snížení extrémů v počasí?

https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2019/10/18/nasas-eyes-on-extreme-weather/

Něco o těch ekosystémech:

http://datazone.birdlife.org/sea-level-rise-poses-a-major-threat-to-coastal-ecosystems-and-the-biota-they-support
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.9.2020 20:45 Reaguje na Petr Eliáš
Ak sa oteplí v noci a v zime, nemôže to viesť logicky ku žiadnej katastrofe. Ak sa oteplí viac vo vysokých zemepisných šírkach ako v trópoch, bude chýbať teplotný gradient na vznik poveternostných extrémov. Že počas Malej doby ľadovej bol napríklad aj v našich šírkach častý výskyt tornád, krupobitia a búrok je známe. Pobrežné ekosystémy samozrejme môžu utrpieť ak zároveň stúpne more a ľudia sa nebudú ochotní posunúť ďalej ak budú stavať hrádze tak ako v Holandsku.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.9.2020 22:23 Reaguje na Vladimir Mertan
Teplejší zimy jsou hrozba: mají negativní dopad na úrodu, zvířata i lidi.

S tím povětrnostním extrémem jste to opravdu hooooodně zjednodušil. :-)

V ČR jsou i dnes krupobití, bouřky a občas i tornáda. Mimochodem, odkud čerpáte?

http://www.tornada.cz/tornada-v-cr/?rok=2018

Problém nebude jen v oblastech osídlených lidmi, ale i na různých atolech a ostrůvcích, kupříkladu. ;)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.9.2020 12:52 Reaguje na Petr Eliáš
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima_1929_v_Evrop%C4%9B "Tento průběh zimy měl i značné důsledky − půda místy promrzla až do hloubky jednoho metru, v roce 1929 odumřelo asi 50 % všech ovocných stromů, rovněž tak přezimující polní kultury byly značně zdecimovány, ze sypkého sněhu se tvořily snadno vysoké závěje, což způsobovalo opakované dopravní kalamity"
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.9.2020 19:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, vyjímečně chladná zima. A co s tím?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

28.9.2020 07:53 Reaguje na Petr Eliáš
Tak teplá zima znižuje úrody či studená?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.9.2020 08:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Možná vás to překvapí, ale oboje. ;)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.9.2020 15:17 Reaguje na Petr Eliáš
To je pravda, když je v noci horko, tak se blbě usíná a ženský spěj nahatý, takže místo osvěžujícího spánku se v noci o to víc .... a důsledkem je přemnožení lidstva.

Tady má Hanzl pravdu ... je vidět, že to má ozkoušené:-))).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.9.2020 19:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Vás to v horku baví? Mě moc ne. :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 19:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže to už tady žila řada druhů rostlin i zvířat, které teď žijí také, akorát o kousek jižněji. Druhou věcí je, že i v interglaciálech bylo výrazně tepleji než dnes a žádnou katastrofu to životu nepřineslo (a to už tu byla prakticky stejná flóra a fauna jako nyní).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Za dobu 400 tisíc let zpět bylo skutečně v interglaciálech tepleji než dnes, ale maximálně o +1°C.
Já nepíšu taky a o současnosti (ta je jetě v pohodě), ale o vývoji. A ten je děsivý, ze zkušeností ale víme, že realita je ještě daleko horší.
A 70 let zkušeností je už dost.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 13:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Byly u nás teploty jak na chorvatském pobřeží, případně ještě jižněji. Dá se snadno odhadnout podle rostlin a živočichů.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.9.2020 16:46 Reaguje na Pavel Hanzl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eemsk%C3%BD_interglaci%C3%A1l
V eemském období byla průměrná globální teplota nejméně o 5 °C vyšší než v holocénu.[3] Ledovců bylo méně, hranice lesa ležela asi o 600 km severněji, hladina světového oceánu mohla být až o osm metrů výše (údolí řeky Eem proto bylo zaplaveno mořem).[4] Středoevropskou vegetaci tvořily převážně jilm, habr, dub, bříza a líska, fauna zahrnovala vedle jelenů a medvědů také slony a nosorožce.[5] Velký rozmach v této době zažila populace neandertálců.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 22:47 Reaguje na Vladimir Mertan
Informace o tom, že bylo o 5°C tepleji než v holocénu je zcela nesmyslná, protože je to současná etapa, která začínala teplotami asi -3°C, než je současná.
Tak od čeho počítá těch 5 stupňů??
Podle normálního grafu tam bylo tepleji o necelý JEDEN stupeň.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Připomínáte mi poněkud mou neteř, které její maminka tajila (respektive "umenšovala") svůj věk a ona se potom, když zjistila věk své tety, mojí manželky, snažila dopočítat věkový rozdíl mezi nimi a těžce jí to nevycházelo.

Prostě buď budete věřit vědecky doloženým faktům, nebo nijak nepodloženým klimaalarmistickým blábolům. Tyto sady údajů jsou vzájemně naprosto nekompatibilní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2020 16:21 Reaguje na Jan Šimůnek
To je váš problém, ne můj. Já se držím přísně vědy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 17:04 Reaguje na Pavel Hanzl
To právě neděláte. Výstupy IPCC jsou politika či ideologie, ale ne věda. Věda jsou třeba rozbory malakofauny, nebo analýzy pylových zrn. A ty v naprosté většině případů tvrdí něco jiného než ideologové z IPCC.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.9.2020 15:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Dyť ani nevíte co to je:-))).
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 10:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Jen tak na okraj jiných názorů: Na podporu popírání klimatické změny vynaložily ropné firmy ročně následující miliony: BP 53, Shell 49, Exxon 41, Chevron 29, a Total 29. Celkem 201 milionů USD. Myslíte si, že se za tyto peníze někdo nedal koupit?
Odpovědět
LB

Lukas B.

22.9.2020 11:08 Reaguje na Milan Smrž
jak uvedli ve svých účetních uzávěrkách, které jsou volně ke stažení na internetu :)
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:41 Reaguje na Lukas B.
Za 30 let daly ropné firmy na popírání změn klimatu celkem 3,6 miliardy USD, v čemž nejsou zahrnuty náklady na PR.
https://www.theguardian.com/business/2020/jan/08/oil-companies-climate-crisis-pr-spending
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.9.2020 13:19 Reaguje na Milan Smrž
Sumy směšné, v porovnání s tím, co se vynakládá na podporu klimaalarmismu, naprosto zanedbatelné.
-
Pokud připouštíte, že se dá dost lidí koupit za miliony, měl byste logicky připustit, že se dost tisíců lidí dá koupit za miliardy.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

22.9.2020 14:10 Reaguje na Milan Smrž
A kolik jste dostal Vy z těch, ne milionů, ale miliard dolarů či eur investovaných do Zeleného údělu předsedkyně EK a výrobců větrníků a solárů?
Poznámka: Znal jsem jednoho Milana Smrže RNDr. chemika z Brna, ale ten byl normální, takže s Vámi jde jen o shodu jmen.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:43 Reaguje na Jiří Daneš
Asi se nebudete divit: nic.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:54 Reaguje na Milan Smrž
Je to pakatel oproti miliardám, které lítají jen v OZE byznysu.
Odpovědět
MG

Milan G

22.9.2020 22:41 Reaguje na Milan Smrž
Nevede se spor jestli se mění klima nebo ne, to se tady akorát snažíte podsunout. Spor je o tu antropogenost, důkaz na to nemáte, že jo? Asi ne protože píšete...V kontextu 100% vědeckého konsenzu...konsenzus neznamená vůbec nic bez těch důkazů. Ale musím přiznat, že jste lepší než Gréta, ta vždy říkala 97% vědců, no a vy už 100%, to je neuvěřitelné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 08:06 Reaguje na Milan G
Konsensus se používá jen v bezcenných blábolologiích. Alespoň víme, že mezi ně patří i klimatologie.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 12:19 Reaguje na Milan G
Cituji článek v impaktovém časopise. To Vám nestačí? Jaký důkaz byste si asi přál?
Jenom přidám velmi prostou úvahu: Spalováním fosilních paliv vzniká oxid uhličitý a ten obohacuje atmosféru. Nárůst koncentrace CO2 ve vzduchu odpovídá nárůstu množství spalovaných fosílií. Měnící se izotopický poměr izotopů uhlíku dokladuje, že do vzduchu je vypouštěn starý uhlík obsažený ve fosilních zdrojích, i se započtením radiačního působení nukleárních testů, opět nárůst odpovídá spotřebě fosilních zdrojů. Vedle toho byl zjištěn pokles koncentrace kyslíku v atmosféře. Tolik data.
Myslíte si, že se CO2 vzal někde jinde a že to je náhoda? A kde asi? Z moře? To ne protože je stále kyselejší a tedy má více CO2 v sobě.
Že tomu nevěříte je vašimi slovy neuvěřitelné.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

23.9.2020 13:23 Reaguje na Milan Smrž
Ve věku internetu množství dostupných informací řádově vzrostlo, lidé mají problém se zorientovat. Různě pravdivé i nepravdivé názory nám vnucují politici, reklamy, konspirační teorie, církve, sekty apod. Soudím, že nejpravdivější informace dnes skutečně poskytují recenzované vědecké články a publikace, ovšem s jednou výjimkou, kterou je současná politická klimatologie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 18:05 Reaguje na Karel Tejkal
Klimatologie už je na úrovni sovětské biologie za éry Lysenka a spol.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.9.2020 20:36 Reaguje na Karel Tejkal
Osobně bych řekl, že za politickou klimatologii považujete články a publikace, které neodpovídají vašemu přesvědčení...Toť můj názor.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 07:50 Reaguje na Petr Eliáš
Za politickou klimatologii se dají považovat články, založené na "vědeckém konsensu" a zfalšovaných studiích (typu Mannovy "hokejky".

MMCH, rozdíl mezi lysenkisty a standardní biologií byl daleko menší než rozdíl mezi současnou politickou klimatologií a opravdovou vědou. V řadě konkrétních případů šlo o rozdíl v interpretaci faktů, které akceptovaly obě strany. Nicméně i tak se přeli doslova na život a na smrt.
Bita byla ovšem věda jako taková, protože éra lysenkismu jednoznačně zpomalila výzkum epigenetických jevů a populačního genetického driftu (tedy jevů, které částečně využíval v boji proti "genetikům" Lysenko).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.9.2020 10:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Opravdu si myslíte, že článek který bude argumentovat ,,vědeckým konsenzem,, projde recenzním řízením kvalitního vědeckého časopisu? :-)

Vy a ta vaše hokejková mantra. :-)

http://zmeny-klima.wz.cz/metelka-hokejka/Metelka_spor_o_hokejku.pdf
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 19:08 Reaguje na Petr Eliáš
Pan Metelka o tom publikoval i zde na Ekolistu a z diskuse pak utekl, protože neměl argumenty.

Druhá věc je, že Climategate jasně prokázala, že klimaalarmisté běžně porušují naprosto zásadní principy hodnocení vědeckých prací (například jsou autoři a recenzenti článků ve vzájemném kontaktu).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.9.2020 21:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Problém nebyl v tom, že by pan Metelka neměl argumety, problém byl ve vás a vám podobných v diskuzi.

Vám může člověk předkládat vysvětlení a důkazy horem dolem, vy je ale ignorujete a začnete plácet nějaké ty vaše nesmysly, kterých je tu plno. A pak se není čemu divit, že lidé z ,,diskuze,, s váma raději odejdou.

Vidíte za vším nějakou ,,konspiraci,, , čerpáte informace z pochybných zdrojů, informace si neověřujete, každému kdo nesdílí vaši ideologii nadáváte do klimaalarmistů, greténů a bůhví čeho ještě. Neustále tu pomlouváte klimatology a IPCC ale přitom jste žádnou zprávu nikdy nečetl - studie, na které odkazují, už vůbec ne. Na vás se hodí jedno krásné české přísloví:

,,Prázdné sudy nejvíc duní."
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 08:48 Reaguje na Petr Eliáš
1. Pokud budete argumentovat důvěryhodnými fakty z důvěryhodných zdrojů, tak nemám problém svůj názor změnit. Učinil jsem tak již mnohokrát.

2. To, že IPCC je ve střetu zájmů, daném tím, že jeho existence závisí jen na tom, že jeho katastrofické scénáře budou přijímány politiky, a ti je budou proto platit.

Opakovaně jsem se ptal jak pana Metelky, tak i pana Tolasze, jak se vůbec mohlo stát, že se na dlouhá léta stal šéfem IPCC železniční inženýr Pachaurí (rozhodně si dovolím prohlásit, že mám k vyhodnocování statistických dat lepší odborné předpoklady než tento pán), navíc vlastněním firmy na přeprodej emisních povolenek v kolosálním střetu zájmů (našimi ultralevičáky neustále kritizovaný Babiš je se svým vlastněním / nevlastněním Agrofertu v porovnání s ním jen příštipkář).
Jeden z nich mi po více opakováních zvládl odpovědět jen to, že Pachaurí "v době hlasování v některých případech odcházel ze sálu".

A právě kvůli těmto střetům zájmů je naprosto nedůvěryhodné cokoli, co z IPCC kdy vyšlo.

Nebo snad hodláte koloťuka Pachaurího prohlásit za "konspiraci"?

3. V normální vědě se postupuje tak, že když napíšete článek např. o testování nového léku, tak musíte ke článku do časopisu přiložit prohlášení, že nejste v žádném vztahu s jeho výrobci a distributory, ani s výrobci a distributory konkurenčních preparátů (některé časopisy mají taková prohlášení vystavena na svých webech, zpravidla u pokynů pro autory). A pokud nezávislá kontrola zjistí, že jste lhal, tak bude váš text stažen a vy budete mít dlouhou dobu, případně doživotně, potíž cokoli publikovat, alespoň v daném oboru a oborech blízkých.
Stejně tak dává recenzent čestné prohlášení o tom, že není ve vztahu k autorovi recenzovaného textu (v některých časopisech, z jiných dostanete text anonymně, ale s upozorněním, že byste měl recenzi odmítnout, pokud autora identifikujete jako svého známého). A opět, když se provalí, že jste kecal (třeba redakce vyhrabe práci, kde jste s dotyčným spoluautor), tak máte z ostudy kabát a případně další postihy.

Opakovaně bylo prokázáno, že klimaalarmisté tyto zásady publikování vědeckých prací běžně porušovali a porušují, že si např. vzájemně recenzují články lidé z jednoho pracoviště nebo dlouholetí spolupracovníci apod. Prokázala to jasně Climategate, ale existují i důkazy na této aféře nezávislé (některé časopisy recenzenty uveřejňují či dříve uveřejňovaly, takže se takové vztahy dohledat dají).

Čili, je mi líto, klimaalarmisté (jako jednotlivci i instituce) nefungují jako normální věda, a tudíž není možné brát jejich údaje jako vědecká fakta.

Doufám, že budete schopen pochopit proč nejen já, ale i mnozí další skutečnou vědou alespoň trochu políbení odborníci hledí na klimaalarmisty se značnou mírou skepse.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.9.2020 09:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Top jsou zase bláboly, jen si mektejte dál, mě ty vaše kecy už nezajímají.
Odpovědět
MG

Milan G

25.9.2020 11:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Já se vám divím, že s ním diskutujete, to ztráta času. On má svojí pravdu a tu mu nevyvrátíte, což opět prokázala tahle diskuse.
To je jak házet perly sviním.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 14:01 Reaguje na Milan G
Je to ošklivé to takto říkat. Někdy mám ovšem pocit, že někteří diskutující jsou boti s pevným programem. Pana Eliáše bych v žebříčku pravděpodobnosti zařadil hodně vysoko.

Nicméně předpokládám, že moje odpovědi nečte jen on :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.9.2020 14:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, jsem hodně vysoko. Na krásném druhém místě...hned za váma. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.9.2020 14:17 Reaguje na Milan G
Ale nemám svoji pravdu a dá se vyvrátit. Ale né těmito bludy a bláboly. A né člověkem, který ví prd, jen hodně křičí. :-)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.9.2020 08:36
Ale my snad víme, že Země prochází obdobím nejnižší globální teploty a nejnižší koncentrace CO2. Dokonce snad i víme, že si na toto nepříznivé období rostlinstvo nezvyklo a na zvýšení koncentrace CO2 reaguje rychlejším růstem. I člověk se chladu stále nepřizpůsobil a na většině Země se musí před okolními nepříznivými chladnými podmínkami chránit. Proto není potřeba dělat z teplého období strašáka, který bude znamenat katastrofu. Bude tepleji (hlavně ve vyšších zeměpisných šířkách), vlhčeji, více oblačnosti, více života.
https://www.quora.com/When-in-Earths-history-was-CO2-last-as-high-as-415-ppm
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.9.2020 08:58
Vážený pane Smrži,
jako zástupce EUROSOLARU , který je závislý na výdělcích FVE , jste nezklamal a vykreslil jste klimatické peklo ,kam spadne každý hříšník,který neuteče od fosilních paliv.

Naštěstí ve vědě platí zásada, že většina nerozhoduje o objektivní realitě.
Tak i vaše tvrzení :
" V kontextu 100% vědeckého konsenzu o lidském působení,... na základě přezkumu 11 602 recenzovaných článků o „změně klimatu“ ...zveřejněných v prvních 7 měsících roku 2019.."
má stejnou vypovídající hodnotu jako tvrzení Völkischer Beobachter (1941) o vítězství nacistického Německa nad komunistickým Ruskem v dohledné době.

Vůbec nezpochybňuji skutečnost, že odstup od fosilních paliv je žádoucí a jsem pro. V žádném případě však cestou masívního rozšíření OZE na úkor životního prostředí,které ničí více než fosilní průmysl.

Postačí,když tady kdokoli uvede jedinou provozovnu v Evropě,která umí ekologicky zlikvidovat vrtule VE po ukončení jejich životnosti.
Postačí, když kdokoli uvede ekologickou likvidaci Li-ion baterií,která je ekonomická a nezatěžuje životní prostředí.

Jaksi nám uniká, že základním problémem není CO2 ,ale tvorba odpadů a její strmý nárůst ohrožující biodiverzitu a ekologickou globální stabilitu.
To je podstatně větší problém než diskutabilní CO2.

Nejdůležitější věcí je sama existence života na Zemi.
Přes obrovské úsilí na dokázání opaku zatím můžeme konstatovat, že Život existuje pouze na Zemi.
Dále - přes obrovský pokrok vědy a technologií se zatím nikomu nepovedlo vdechnout život libovolné substanci, a to ani na úrovni základních primitivních rysů života.

Proto ztráta jakéhokoli živého organismu je ztrátou nenahraditelnou a tady se skutečně činíme. Nejslavnější je asi případ blbouna nejapného .

V minulých dnech právě OSN zveřejnilo alarmující zprávu o vymírání druhů na základě antropogenního tlaku. Také European Environmental Bureau přiznává, že EU zdaleka neplní své cíle na ochranu biodiverzity.
To však žíly nikomu netrhá, protože se na tom nejen nedá vydělat, ale jakékoli kompenzační opatření jsou nákladné a náročné.

Dnes deník Právo,str.17 zveřejnil kolik činí v ČR podpora OZE/tento rok.

27 mld. Kč půjde ze státního rozpočtu
45 mld. Kč zaplatí domácnosti na platbách za dotace OZE

CELKEM : 72 mld Kč

V žádném případě nemám zájem sponzorovat ze svého byznys typu OZE .
Tyto peníze bych oželel na výstavbu JE nebo na podporu skutečné ochrany přírody .


Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

22.9.2020 09:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, jenom drobná korekce.
45,42 mld. Kč je celková dotace, tedy 27 mld. Kč státní rozpočet + zbytek spotřebitelé.
Vzhledem k tomu, že ale státní rozpočet je tvořen z našich peněz, tak platíme vše :-).
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 11:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vážený pane Vinklere,
Eurosolar.cz je nezisková organizace, která není závislá na výnosech fotovoltaiky, protože nevlastní žádnou FVE.
Můžete prosím nějak podložit Vaši domněnku, že OZE ničí přírodu více než fosilní elektrárny? Vytvářejí snad nerecyklovatelný odpad, či emitují alikvótní množství CO2? Od roku 1960 se v ČR průměrná teplota zvýšila o 2°C, zatím co intenzita slunečního svitu v tomto období mírně klesla. Podívejte se prosím v článku na odkaz paleoklimatologa, především na historický průběh teploty a obsahu CO2.
Takže budete raději platit vysokou cenu jaderné elektřiny a pak ještě doplácet na úložiště?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

22.9.2020 11:12 Reaguje na Milan Smrž
Např. významné navýšení a plánované navýšení spalování biomasy v Dánsku, VB a dovoz paliva z Kanady, USA, případně z pobaltí.
Ekologické následky jsou mnohem horší, než spalování lokálního uhlí v místě těžby.
Odpovědět

Viktor Šedivý

22.9.2020 13:33 Reaguje na Milan Smrž
Elektřina z jaderných zdrojů je velmi levná - a to i se započtením nákladů na úložiště.
A hlavně je. Ono totiž nemít elektřinu je nesmírně drahé, takže mimo srovnání ceny je také zapotřebí srovnat spolehlivost a dát jí přiměřenou váhu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

22.9.2020 14:17 Reaguje na Milan Smrž
Jako chemik musíte vědět, že recyklace odpadu z větrníků a solárů je energeticky tak náročná, že se prakticky bez dotací z peněz od nás, dańových poplatníků nevyplatí.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 19:49 Reaguje na Jiří Daneš
Patrně pane Daneši nic nevíte o evropském projektu recyklace materiálů z FV je naopak energeticky výhodná, protože získáte mnohem čistší křemík, než z počáteční hutnické výroby, a další recyklovatelné komponenty, včetně skla s velmi nízkým obsahem železa (kvůli sníženému ohřevu na slunci).
Recyklace listů větrných elektráren se řeší spalováním v cementářských pecích a hledají se další cesty likvidace. Nedávno byl postaven vysoký stožár VE z lepených dřevěných modulů. Dřevěná konstrukce může dosahovat vyšších výšek než ocelová a není spojena s vysokými emisemi při výrobě, jako cement či ocel https://wind-turbine.com/magazin/innovationen-aktuelles/projekte/6297/timber-tower-die-windenergieanlage-aus-holz.html
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.9.2020 20:16 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži ,zase blafujete.

Většina panelů instalovaných v ČR obsahuje největší hmotnostní podíl skla, okolo 70 %, dalších skoro 15 %hmotnosti tvoří plasty (EVA fólie a tedlar) a 10 % hliníkový rám, zbylé komponenty pak okolo 5 %.

Sklo však v solárních panelech není volně přístupné, jsou na něj nataveny další sendvičové vrstvy (křemíkové články, EVA fólie, tedlar), které jsou velmi obtížně oddělitelné. Z tohoto důvodu je třeba sklo mechanicky drtit na jemnou frakci a následně ostatní vrstvy odseparovat.
Směsné sklo nelze využít jako běžnou surovinu k výrobě nového skla, ale musejí se hledat další nové aplikace (např. izolační a výplňové stavební hmoty).
Kromě vlastních panelů je třeba zmínit i další součásti panelu, což jsou připojovací moduly a měniče napětí, kde jsou hlavními nebezpečnými součástmi plasty obsahující zpomalovače hoření a desky tištěných spojů (obě látky, resp.konstrukční části, jsou uvedeny v Příloze II směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízení, jsou považovány za nebezpečné pro lidské zdraví a musí být selektivně odstraněny.

Panely lze ziskově recyklovat jen tzv. divokou recyklací, kdy se vyberou jen ekonomicky zajímavé části (např. hliníkový rám panelu) a zbytek se vyveze na skládku.

/ to jsem nevymyslel já, to je postřeh Envi Group-průmyslová a odpadová ekologie/

K vrtulím bych vám mohl dát kázání také ,ale snad postačí vaše FVE.
Odpovědět
EN

Emil Novák

22.9.2020 20:47 Reaguje na Milan Smrž
A teď pro změnu všední realita:
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nrel-recyklaci-fotovoltaickych-panelu-zapotrebi-zasadne-zlepsit
https://www.cleanenergywire.org/news/mass-dismantling-old-wind-turbines-could-overburden-germanys-recycling-capacities
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 08:07 Reaguje na Milan Smrž
Už to někde reálně běží, nebo je to zase někde v tom záhadném státě "Brzy"?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

22.9.2020 16:12 Reaguje na Milan Smrž
Ne, na výnosech ne.
Na jakémsi grantu OOe už víc:-) ... tedy alespoň v roce 2017.
http://www.eurosolar.cz/vyrocni-zprava-2017-1404042678.html

Že koncem září 2020 máte na stránkách jako poslední VZ z roku 2017 ponechám bez komentáře.

Na druhou stranu se alespoň netajíte o co vám jde ... " ... všemožně podporovat legislativu a projekty vedoucí k úplné náhradě současného fosilně jaderného energetického systému obnovitelným." Hezká je i tato formulace ... "V rámci protijaderné a pro obnovitelné kampaně přednášel Milan Smrž na různých místech ..."

Aspoň máme jasno:-))).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

22.9.2020 16:16 Reaguje na Svatá Prostoto
To by mi bylo příjemnější, kdyby pan Smrž řekl, že ho živý FVE než že se jedná o neziskovku...:-)
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 12:29 Reaguje na Svatá Prostoto
Milý pane, když jste tak důkladně rešeršoval, tak byste asi mohl přímo uvést kolik prostředků Eurosolar od Hornorakouské vlády dostal a kolik šlo na odměny, což? Aby se čtenáři lační takových dobrot dozvěděli celou pravdu.
Z celkové částky uvedené ve výroční zprávě jde na celoroční odměnu pro pracovníky asi 150.000, což dopovídá asi pětinásobku průměrné měsíční mzdy. Je to snad pro vás důvodem závisti, či čeho?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

23.9.2020 14:53 Reaguje na Milan Smrž
Já jsem nic důkladně nezkoumal, prostě jsem jen párkrát kliknul myší:-).

Prostě jste neziskovka, jedním z vašich dvou hlavních cílů je boj proti jadernému programu v ČR a vaše činnost je prakticky plně financována Hornorakouskou vládou (samozřejmě, s výjimkou těch 1500 co jste v 2017 vybrali na příspěvcích:-))). Jak ty peníze utrácíte je vaše vaše věc, vy závisti. Spíš byste tam místo ublíženého nářku mohl doplnit ty VZ 2018 a 2019. A proč bych měl ještě něco uvádět, když jsem dal odkaz;-P?

Hlavní je vědět za co "kopete" a kdo vás platí.

Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:56 Reaguje na Milan Smrž
Jenže členové Eurosolaru, když provozují fotovoltaiku, tak z nich příjmy mají. A kdo nemá FV elektrárnu, nemá důvod být členem této organizace.
Odpovědět
MG

Milan G

22.9.2020 23:11 Reaguje na Milan Smrž
Podle ČHMÚ u nás vzrostla průměrná teplota za celé 20. století o 1,1–1,3 °C. Nikde nevidím ty dva stupně.

Ale co vás můžu ujistit, pokud bych mohl v platbách služeb elektřiny ovlivnit tok mých plateb, tak ani jedna koruna na OZE, ale klidně na první míchačku betonu na JEDU anebo jakoukoliv jinou JE.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

23.9.2020 12:32 Reaguje na Milan G
Můžete to najít právě na ČHMÚ http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty
můžete se vynést roční průměrné teploty do grafu a uvidíte, že to jsou od 1960 opravdu dva stupně
Odpovědět
MG

Milan G

23.9.2020 13:58 Reaguje na Milan Smrž
Podle ČHMÚ u nás vzrostla průměrná teplota za celé 20. století o 1,1–1,3 °C. Nikde nevidím ty dva stupně. Můžete si to zkontrolovat.

Klimatolog Jan Pretel uvádí ve své jedné výroční přednášce založené na výsledcích IPCC, seriozní odhad možného zvýšení průměrné globální teploty Země v letech 1906-2005 a to o 0,74 stupně. Za sto let ani ne jeden stupeň, to je trend.

Až teprve teď jsem si všimnul, že jste se přiznal ke grantu od hornorakouské vlády, proto ta nenávist k JE, koho chleba jíš toho píseň zpívej. Proč jste to neřekl hned na začátku, bylo by vše jednodušší. Pak je jasné, že s vámi není řeč. Myslíte si, že hornorakouská vláda je ekologická ve svém tažení proti JE? Víte, že hornorakouská vláda je velkým vlastníkem hornorakouské energetiky? A že JE jsou, bez ohledu na to co kecáte, obrovským konkurentem? A že tedy jde tak jako vždy o peníze a nikoliv o ekologii? Řekl bych něco o úloze užitečného idiota, ale no jo někteří Češi jsou ochotni za mrzký peníz udělat ledacos. A tím s vámi končím, stačí mi ty Rakušáci.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.9.2020 14:43 Reaguje na Milan G
Eurosolar je tedy taková pátá kolona...:-)
Odpovědět
MG

Milan G

23.9.2020 15:31 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vidíte to jinak pane Studnička? Takhle funguje i nátlakový spolek hnutí duha, dostává granty od hornorakouské vlády. A když došlo na JE co říkali? Zásadně bez JE, tohle pořád tvrdí Koželouh, tady na Ekolistu je těch jeho blábolů víc než dost.
Netrpím nijak zvlášť na vypjaté čecháčkovství, ale tohle mi z principu vadí, inkasovat žold z Rakouska a pak škodit vlastnímu státu a schovávat to za líbivé kecy.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

23.9.2020 16:11 Reaguje na Milan G
Souhlasím.
Když za ekologií stojí ideologie, cizí politika a peníze, tak to v konečném důsledku nedopadne dobře.
Je vidět, že boj o snižování CO2 je pro některé pouze vhodná zástěrka.
V rámci ČR nám podobné aktivity škodí a budou škodit ve skutečném provedení transformace energetiky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 07:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
Je třeba na ně takto hledět. A minimálně je dehonestovat srovnáváním s předchůdci.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

22.9.2020 13:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tito zachránci klimatu často píší, že oni si na čistou energii rádi připlatí. Takže ty dotace by měly být dobrovolné. A kolik by se vybralo, tolik by majitelé OZE dostali. A hned by to bylo jasné.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

22.9.2020 14:31 Reaguje na Pavel Dudr
To je výborný, bohužel nerealizovatelný nápad.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:57 Reaguje na Jiří Daneš
Asi by se to realizovat dalo. Bylo by to ale opravdu na hranici ústavních práv občanů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 20:26 Reaguje na Pavel Dudr
Já bych ale ropákům napařil škody, které způsobuje uhlí. Myslím si, že VŠICHNI (tj. 100.00000%) by rádi platili za podporu OZE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud se bude zároveň platit za problémy, které vyvolávají OZE, tak proč ne?.
Ale nasadil bych to až po totálním zrušení všech dotací a dalších zvýhodňování OZE.
Odpovědět
ig

22.9.2020 09:07
Přilepte si na monitor lístek s nápisem "o faktech nelze hlasovat", ať to máte na očích, až budete psát další PR článek :-)
Odpovědět
MR

Michael Rada

22.9.2020 09:27
Děkuji za velmi dobře zpracovaný a faktický článek. Problém nejenom DELOITTE, ale i ostatních, včetně autorů věděských článků a studií je v tom, že namísto aby samivyšli ven a zkoumali na vlastníkůži, vychází z jiných článků autorů, kteří vychází z článků. Je to pak nekonečná řada, která má jedninou jasnou veličinu tou je nekonečnost dobře zaplaceného tlachání. Dnes začínající KLIMATICKÝ SUMMIT V NEW YORKU, nebude ničím jiným
Odpovědět
LB

Lukas B.

22.9.2020 11:39 Reaguje na Michael Rada
ekonomie je společenská věda (jakkoli používá matematiku a pracuje se vstupy z věd exaktních). snad nechcete po ekonomech, aby si sami vytvářeli klimatické modely? ekonomie vezme výstup z klimatického modelu, a pokusí se predikovat, co to bude znamenat ekonomicky. to je úplně v pořádku.

problém ovšem je, že některé jiné vědy, který byly původně exaktní, používají postupy, které patří do věd společenských. třeba argumentaci konsensem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:59 Reaguje na Michael Rada
Ten materiál je zpracován dobře a přehledně, s výraznou snahou o střízlivost a objektivitu. Nejsou tam bezcenné bláboly typu: "V roce 2030 roztají ledovce na Himalájích a o deset let později se všichni upečeme." Proto to pana autora asi tolik štve.
Odpovědět
MG

Milan G

22.9.2020 23:29 Reaguje na Michael Rada
No pan Rada je další kdo vidí byznys. Možná vyřešil jak likvidovat ekologicky listy vrtulí. Žádné pálení v peci, žádné drcení nic. Stačí se zeptat obráceně, proč likvidovat? Nebylo by špatné rozřezat ty listy na různé kousky a pak vnutit lidem, třeba na zahradu místo trpaslíka :-)))
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.9.2020 13:30
Pan Smrž mi položil tuto otázku :
Můžete prosím nějak podložit Vaši domněnku, že OZE ničí přírodu více než fosilní elektrárny? Vytvářejí snad nerecyklovatelný odpad, či emitují alikvótní množství CO2?

Tady je odpověď:

1) Vrtule VE -- neexistuje technologie na jejich likvidaci, ukládány na
"skládky"

2) Od roku 2015 se materiálové využití vysloužilých FV panelů stalo směrnicí EU 2012/19/EU zákonem povinným. Nařízení vyžaduje zajistit při zpracování solárních panelů 70 % recyklaci a 80 % využití. Pouze zbylých 20 % lze odstranit uložením na skládku.
Ovšem v současné době nikde neexistují zařízení se specifickým zaměřením na zpracování vysloužilých solárních panelů!
Náklady na drcení a další úpravu skla v dnešní době převyšují zisk při prodeji této suroviny.
Další problematickou součástí solárních panelů jsou různé druhy plastů a aditiva, která obsahují. A opět je to druhová různorodost, která komplikuje recyklaci. Přitom plasty mohou tvořit až 15 % váhy každého solárního panelu. Plasty se získávají mechanickým zpracováním, a možnosti jejich dalšího využití jsou v současnosti velmi malé.
Těžké kovy se vyskytují v malém množství. Podíl jednotlivých kovů na hmotnosti panelů se pohybuje v desetinách promile. Nicméně s množstvím panelů bude stoupat i množství těžkých kovů. Jde o olovo a kadmium. Doposud neexistují zařízení specificky určená pro zpracování FV panelů.

Jediným dostupným zařízením je NEZISKOVÁ "PV CYCLE France", Francie , hojně dotovaná z veřejných rozpočtů.
Česky řečeno - neexistuje firma, která by vám skutečně ekologicky recyklovala FVE panely.
Řešením je ukládání na skládky -ono se to vždy nějak udělá - ,anebo nelegální vývoz do Afriky a Asie ,kde to rozmlátí kladivem ,vyberou co se dá a zbytek pohodí.
Neokolonializmus v podání Bruselu -- všichni mlčí, všichni vědí.

A zbyly nám akumulátory Li-ion. Tady máte realitu:

Dosavadní metody recyklace jsou pětkrát dražší než získávání surovin pro výrobu akumulátorů těžbou.
Jinými slovy opět odpad,který zatěžuje životní prostředí.
=========================================================================

Na jedné straně farizejsky hlásáme absolutní prioritu pro OZE , na druhé straně zavíráme oči nad tím, že odpad z OZE je v současnosti neřešitelným problémem . V Green Dealu o něm není ani čárka.

Odpovědět
JD

Jiří Daneš

22.9.2020 14:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Výborný a navíc pravivý komentář. Na rozdíl od manipulace více 11.000 "odborných" článků, které pan Milan Smrž evidentně nepřečetl a odvolává se na ně. O modelaci klimatu za poslední 3 miliony let, je zbytečné mluvit, ani meteorolové, natož pak či klimatologové, nedokáží vysvětlit a už vůbec ne zdůvodnit, proč vlastně pršelo před týdnem a ne před čtrnácti dny.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.9.2020 16:11 Reaguje na Jiří Daneš
No, možná by jste si mohl o té meteorologii také něco přečíst...
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 17:00 Reaguje na Petr Eliáš
Stačí porovnávání rosničkových věšteb s realitou.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.9.2020 20:17 Reaguje na Jan Šimůnek
A takto, milé děti, reaguje odborník s mnohaletou praxí ... :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 08:11 Reaguje na Petr Eliáš
V některých případech opravdu stačí reálné výsledky k rozhodnutí, zda se něčím podrobněji zabývat nebo ne. MMCH, s tímhle jsem se setkal už jako student, když jsem si dělal rešerši a strategii na vývoj metody stanovení bilirubinu v moči. :-)
Odpovědět
MS

Milan Smrž

22.9.2020 20:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Fotovoltaika se ve velkém objemu rozvíjí 20 let a pilně se pracuje na možnostech recyklace. Zde se můžete dočíst o nových cestách recyklace:https://www.pv-magazine.com/2020/05/27/solar-panel-recycling-turning-ticking-time-bombs-into-opportunities/

Víte jistě něco o odpadech z jaderných elektráren, která jsou od počátku užívání neřešeny v trvalém úložišti i o tom, že jaderný reaktor se po ukončení své služby zakope do země.
K recyklaci Li baterií: společnost Kyburz recykluje lithiové baterie bez chemikáliíhttps://kyburz-switzerland.ch/batterierecyclinganlage
Protože se jedná o poměrně malou švýcarskou firmu, tak na to jistě nedoplácí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.9.2020 20:26 Reaguje na Milan Smrž
Takto funguje recyklační závod Kyburz

"V prvním kroku se baterie LiFePO 4 vybijí na 2,5 voltu a rozloží se na jednotlivé součásti. Na katody a anody se poté působí vodou, aby se oddělily hliníkové a měděné fólie. Lithiová sůl se získává z elektrolytů v destilačním procesu a uhličitany, které se oddestilují, se znovu používají v procesu recyklace. Anody jsou dodatečně zpracovány teplem, aby se rozložily spojovací materiály."

To je vše,co se dozvíte. Ani slovo o ceně recyklace a její ekonomické stránce.
Kdyby to bylo tak bezva jak píšete , tak patent dávno odkoupil nějaký velký hráč na trhu - což se však nestalo.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

23.9.2020 13:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Winklere, máte pravdu - ale mám obavu, že na tom vůbec nezáleží. Ti, kteří ROZHODUJÍ, ji stejně nevezmou na vědomí.
A lidi jako někteří zde diskutující Vám místo toho, aby odpověděli jasnými argumenty, nalepí známku nezodpovědného zpátečníka. To bohužel skvěle fungovalo a dnes to funguje přímo brilantně.
Věděl to už pan Orwell, když psal Farmu zvířat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 16:49
Konečně jsem se dostal k tomu, abych si tu Deloitte zprávu prošel. Je tam mnoho zajímavého, např. že i při nejhorších scénářích bychom měli pozitivní skóre pro udržování teploty v domácnostech (protopili bychom výrazně méně oproti nárůstu potřeby klimatizace), je tam ukázáno, že největší část oteplení by se realizovala v mírném a subpolárním pásu, zatímco některé oblasti rovníkové by zůstaly beze změny nebo dokonce šly teplotně dolů. A podobně. Že by se prostě katastrofa neodehrála ani při nejpesimističtějších scénářích. Dá se jim vytknout v oblasti zemědělství, že nepočítají s přechodem na teplomilnější plodiny, což by patrně vyřešilo či alespoň snížilo předpokládaný pokles zemědělské produkce.

Zpráva je to rozhodně zajímavá, střízlivá, přináší přehled pozitivních i negativních dopadů klimatické změny, takže se nedivím, že z ní klimaalarmisté mají pupínky.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

22.9.2020 22:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Ovšem kolik nás bude stát ta dekarbonizace, to tam není, ani kdo ji zaplatí. Aspoň že tam je, jaký bude mít efekt na klima: nulový, protože hlavní emitenti nejsou kreténi a budou dál topit uhlím...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

23.9.2020 13:03 Reaguje na Pavel Dudr
Hlavní emitenti se opravdu nebudou řídit nějakými fantasmagoriemi a budou dál topit uhlím. Protože těm hlavním emitentům to nikdo nemůže zakázat. Jsou totiž mimo dosah moci Bruselu.
Takže tu část dekarbonizace, kterou se (možná) podaří realizovat, za ně draze zaplatí Evropa, přestože se na "karbonizaci" podílí nanejvýš z 10 %. A oni se budou s potěšením a pobaveně dívat, jak se sami dobrovolně vzdáváme konkurenceschopnosti a ekonomicky se ruinujeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 11:03 Reaguje na Pavel Dudr
"hlavní emitenti nejsou kreténi" a nechtějí se taky uvařit. Takže už jdou ve velkém do OZE, právě v Číně se staví největší kapacity OZE z celého světa (zároveň s USA)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 20:49
Ta zpráva je pěkný, nechumelistický alibistický text, ze kterého je jasně vidět, že autoři tématu vůbec nerozumí (proč by taky měli, že?), to téma je nebaví a museli napsat nějakou zprávu, která nikoho nenaštve.

Jenže s klimatologií máme už asi 70 let zkušeností. A ty říkají:
Nejlépe se trefily první nejtvrdší klimaalarmistické modely, které ovšem tohle klima předpovídaly až po roce 2030.
Takže skutečnost je vždy horší, (nebo stejná), jak předpovídají nejhorší strašílci.
A podle těchto předpovědí se má do konce století zvýšit celoplanetárná teplota o více, než +5.7°C, což je totální rozvrat ekosystému celé Zeměkoule.
U nás se oteplilo skoro dvakrát více (o +2°C) než je průměr, v tomhle scénáři by potom šly teploty v létě běžně přes +50°C, což nepřežije jediný strom. Realista ovšem musí počítat s teplotami přes +60°C, což je jasná vražda.
Odpovědět
li

24.9.2020 20:53 Reaguje na Pavel Hanzl
A ještě tu o Karkulce prosím.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.9.2020 20:54
Je-li pravda ,co píše ČSÚ :

Ve fotovoltaických elektrárnách bylo vyrobeno 2,6 % energie

a co uvádí obchodník s FV panely :
Fotovoltaické solární panely Trina Solar TSM-PC05
nominální výkon .................... 245 W
hmotnost.............................19,5 kg

a Solární asociace ČR :
instalovaný výkon FVE k 30.1.2020......2 083 MWp

potom lze dovodit, že budeme stát před otázkou jak zrecyklovat /bez švindlů/ 166 tis. tun nebezpečného odpadu.
Pokud by FVE měly krýt 15% spotřeby ČR , bude se již jednat o milión tun nebezpečného odpadu.

Proti tomu je jaderná elektrárna bezproblémovou akvizicí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2020 22:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Spočítejte si, kolik máme v ČR okenních tabulí a jak často se recyklují a jaké jsou s tím problémy.
Připočtěte skleněné lahve a budete v realitě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.9.2020 05:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Musíte číst příspěvky, sklo z FV nelze použít pro zpětnou výrobu skla -jako např. u láhví ,okenních tabulí apod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 06:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nové tenkovrstvé panely je možno bez obav naházet do pece, mají méně přísad, než běžné sklo.
Ale aktivní vrstva se dá stáhnout a tabule použít na nový panel.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 08:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Tvrdí Číňané, co je vyrábějí? Nejste náhodou pekingský bot?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 08:14 Reaguje na Pavel Hanzl
MMCH ty tenké panely budou mít vyšší podíl křemíku, než ty tlusté. Takže výsledek by měl být logicky ještě horší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.9.2020 21:48 Reaguje na Jan Šimůnek
To si myslí v Kremlu, kde nikdy žádný panel neviděli.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 07:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta vrstva křemíku musí být pro stejný výkon +- stejná (u těch Číňanů bych si tipnul, že bude, vzhledem k primitivnosti jejich technologií, i o něco tlustší, to ale pro zjednodušení zanedbávám). Snižování tloušťky panelu se tedy musí dít na úkor skla. Tím procento křemíku v následném odpadu poroste.
Elementární logická úvaha.

A křemík je silně nebezpečný odpad, toxický pro člověka a životní prostředí. Zejména když bude rozptýlen na malé částice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 09:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Tloušťka skla je dána požadavky na pevnost a v ceně panelu je to zanedbatelná část.
Tenkovrstvé panely mají tenčí aktivní vrstvu, tím jsou levnější a možná ještě výkonnější.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 19:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzhledem k tomu, že napětí fotočlánku / panelu závisí na počtu excitovaných (světlem) atomů křemíku, tak bych tomu zase tak moc nevěřil,
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Šak nemusíte. Ale ty panely nevyrábí žádní pitomci, tomu byste věřit mohl.
Ale nebudete, v Kremlu si myslí, že to vyrábí zkorumpovaní tutani.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 14:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyrábějí to vězni a děti v totalitní Číně. Kvalitu bych u takových výrobků moc nehledal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 20:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase totální pitomost, výroba panelů je prakticky celá autoatizovaná.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to víte? Vy jste tam byl? Nebo jen citujete nějaký propagandistický materiál totalitního režimu?

Podle Goebbelse byly koncentráky taky jen jakési "skautské tábory pro dospělé nebo celé rodiny".
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
MMCH, už jen to, že solárníci podporují totalitní čínský režim, se mi na nich hnusí.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

23.9.2020 12:56
Kdyby se stejné míře nadšené podpory všech vládních i nevládních sfér těšil vývoj technologií pro využití jádra - samozřejmě perspektivně v jiné podobě než v mamutích elektrárnách, které 70 % tepla vyprodukovaného štěpnou reakcí posílají do luftu nebo jím přitépějí rybám, protože jsou prostě tak velké, že jejich odpadní teplo nelze využít v jejich okolí - a kdyby na ten vývoj byl uplatňován stejný tlak jako na zavádění tak zjevných kravin jako jsou elektromobily, možná bychom už spouštěli první modulární reaktory.

Ono je to totiž PŘESNĚ NAOPAK, než píše pan Smrž.
Na podporu OZE se vynakládá mnohem, opravdu MNOHEM více peněz než na jaderné zdroje. Jen pouhý dáreček solárním baronům v ČR představuje částku, za kterou by se postavilo několik elektráren!
Jenže naši moudří vůdcové v Bruselu nejenže ve svém Green Deal jadernou energii nepodporují, oni ji dokonce nechtějí a rozvoj brzdí (a jen tak tak, že její využívání nezakázali).
To samo o sobě je výmluvný důkaz toho, že v celém tom tyátru kolem OZE nejde o boj proti oteplování, nýbrž o byznys.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.9.2020 18:12 Reaguje na Karel Ploranský
K poslednímu odstavci - zas jeden z důvodů, proč vypadnout z EU, a čím dřív, tím líp.

A v momentě, kdy se k tíži solárních elektráren přičtou nutné náklady na vyrovnání výkyvů jejich výkonů, jsou to další miliardy v podstatě spláchnuté do OZE. Dalším problémem je absence akumulace, která znemožňuje energii z OZE racionálně využít (vždy se tak děje za cenu vypínání, jiných zdrojů, které jsou kvalitnější a levnější.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 11:00 Reaguje na Jan Šimůnek
To je další důkaz, že jste ruský bot.
Prostě informace, že akumulace se rychle vyvíjí, staví a začínají se budovat kapacitní úložiště (zatím jen bateriová) zásadně ignorujete, protože v programu to nemáte. Za další zdroje "kvalitnější a levnější" poažujete asi jádro a uhlí, které jsou naopak už dnes nejdražší. Vývoj naštěstí nezastaví ani milión ruských botů, bohužel, v zaprděném ČR se jim to podařilo velmi dobře.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 19:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ta úložiště, která se budují, mají naprosto zanedbatelnou kapacitu oproti reálnému množství energie, které by musely pojmout, aby byly k něčemu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:37 Reaguje na Jan Šimůnek
PProto se vyvíjí a budují ty vodíkové technologie.
Ty jen v severozápaní Evropě mají pojmout 10x tolik elektřiny, než je celá roční sopotřeba celé ČR.
https://oenergetice.cz/plyn/poptavka-vodiku-severozapadni-evrope-by-mohla-roku-2050-vzrust-az-700-twh/
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 14:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Sednout k papíru a kalkulačce a spočítat, jak velký plynojem by musel být, aby pokryl výpadek OZE v zimě za inverzní oblačnosti a bezvětří. Třeba jen týden, a třeba jen těch dvacet procent naší spotřeby. A to pomíjím další problémy s tím spojené.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 17:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Záleží na technologii, jak vodík zkapalnit. Plynových zásobníků máme tolik, že se počítá snad z měsíčními výpadky distribuce, další je možno dobudovat. Já vím, něco to stojí, ale tisíckrát méně, než když budeme fedrovat uhlí a nedělat nic.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

25.9.2020 21:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte jak moc je energeticky náročné zkapalňovat vodík? Ztratíte 40 % energie v tom vodíku uskladněné. A v tom není započteno kolik vodíku se ztratí při skladování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 22:33 Reaguje na Galipoli Petr
Proto se stále vyvíjí navázání vodíku na uhlíkovou molekulu, kdy by zniklo "syntetické palivo", něco asi jako LPG v tekutém stavu.
Ale jak daleko technologové jsou, netuším.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaderná syntéza se také "stále vyvíjí" a "už za pár let bude". A tento stav trvá už víc než půl století.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Na zkapalnění vodíku potřebujete cca 1/2 energie v něm uložené. Čili účinnost celého systému musíte podělit dvěma. A moc si nepomůžete, protože budete potřebovat gigantické kryonádrže, protože v litru kapalného vodíku je jen asi polovina energie než v litru benzínu (to poněkud vystrkuje z reality i auta na vodík).

A tolik nepoužívaných plynojemů, aby pynný vodík z nich utáhl 20 % spotřeby ČR (+- současný podíl OZE) za jediný den, prostě nemáme a navíc by většina z nich byla pro vodík nepoužitelná (průchod vodíku kovy).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 09:47
Ropácká demagogie je vemi chytře vymyšlená a přesně cílená na českého človíčka.
Tím, že nemá žádný vyšší cíl, než udržení zisků ropných magnátů z Ruska, tak argumentuje pouze penězi.
Všimněte si, že prakticky všechny příspěvků pánů Šimůnka i Vinklera se ohání především cenou OZE, dotacemi.
Ta demagogie se jasně pozná, protože je logicky zcela nesmyslná:
Ceny uhlíkových energií (i jádra) jsou už dnes vyšší, než celá OZE a do budoucnosti je celkem jasné, že energie, která má palivo zadarmo a je k dispozici úplně všude, musí nutně zvítězit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.9.2020 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně, a proto je v Rusku cena za 1 kWh 1.34Kč jako cena koncová.
V Německu, kde mají "šíleně levné zdroje OZE" je cena 8,O2 Kč (2019)

To je skutečně demagogie jak vyšitá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.9.2020 12:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
V Rusku je bída a proto je to cena mimotržní, stanovena čistě politicky. Myslíte si, že benzín za komára za 1.70 - 2.00 Kčs byla normální cena?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.9.2020 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepleťte hrušky s fazolemi.
Obě ceny jsou koncové, vč. daní apod.
A pokud by vám Rusko bylo ach ouvej, tak i ve Švédsku je cena 3.14 tedy 2,5x nižší než v Německu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ve Švédsku je taky z OZE víc, jak polovina elektřiny (odhaduji). Ale Rusko má dimenzovanou fosilní energetiku na giga průmysl soc. bloku, jenže dnes nevyrábí skoro nic. Takže odepsané čadící uhláky (patří mezi nehorší prasáky planety) můžou produkovat velmi levně, lidská práce je taky za hubičku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 14:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyrábějí dost pro vlastní trh. A ne vždy jsou to totální šunty. Celé mládí jsem např. fotil s Ljubitělem, Čajkou a Zenitem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 17:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Já taky, a taky flexaretou, pentaconem six a jednou jsem měl v ruce i Hasseblad. Neskutečný rozdíl.
To bylo v době, kdy byli rusi technicky na výši. Co vyrábí dnes? Stále filmového ljubitěla? (to byl krám zcela nepoužitelný už tehdy).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.9.2020 14:17 Reaguje na Pavel Hanzl
S tím Švédskem budete mít pravdu. Ale ten rozdíl není způsoben podílem energie z obnovitelných zdrojů, ale tím, o jaké zdroje se primárně jedná. FVE to rozhodně není a vítr nic moc, jedná se primárně o vodní elektrárny, což fakt není cesta ani pro Říši, ani pro Protektorát:-).

Podobně je na tom Norsko, je jich pět a půl a podmínky pro "vodní" energetiku mají opravdu super. Tohle je už starší článek, ale i tak je to z něj jasně patrné ... https://oenergetice.cz/elektrina/zebricek-deseti-evropskych-statu-s-nejvetsim-podilem-oze

Rozdíl mezi Skandinávií a Německem je právě v tom, že N musí využívat jen ty dva nejblbější a na výrobu nejdražší zdroje ... FVE a vítr.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 17:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě. Ale daří se jim to dobře, ne? Dnes 40% už z toho vyždímou, do roku 30 možná už 80. To není špatný na to, že to dotují daleko méně, než my.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.9.2020 15:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Dotují to víc, jen o dost komplikovaněji, a taky je tam ta elektřina patřičně dražší. Což jim s průměrnými 4 litry euro za měsíc nějak vychází, u nás by to byl pomalu návrat ke svíčkám:-(.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.9.2020 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Je naprosto nesmyslné argumentovat čímkoli jiným, než penězi: Kolik to bude stát, kolik to vynese, respektive kolik se do toho bude muset průběžně vrážet peněz, aby to fungovalo, atd.

Všechno ostatní jsou jen zmatené bláboly, vycházející ze subjektivních dojmů a nějakých pochybných ideologických žvástů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 12:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Vybudovat novou, moderní energetiku je skutečně vemi drahé a spolyká to giga investic. Ale palivo zadarmo se musí časem vyplatit x násobně.
Kolik ale bude stát naše nicnedělání?
Když do roku 30 odstavíme polovinu uhlí a do roku 40 všechno, když nemáme za ten výkon náhradu?
Je zcela iluzorní představa, že budeme čadit z uhláků ještě po tomto datu, nežijeme na Paroubově Marsu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.9.2020 14:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Podpora OZE ukazuje jasně a názorně, i pro totální hlupáky, že se to nevyplatí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 17:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně naopak, bota nazapřete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 20:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle je natolik nesmyslné tvrzení, že se mě stále vnucuje názor, že jste jen ruský bot. Nebo to můžete nějak dokázat?
Jen za loňský rok se instalovaly ne světě kapacity za 8 temelínských bloků jen ve FVE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:23 Reaguje na Pavel Hanzl
To, jestli nějací hlupáci investují peníze do nesmyslu, není žádný argument pro to, že to nesmysl není. Poslední Rožmberkové prošustrovali významnou část svého jihočeského impéria na pokusy o výrobu zlata. Například.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.9.2020 08:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Jste ruský bot. Máte na ramce jen určitá témata, která omíláte pořád dokola, nemáte zapnuté vstupní periferie, takže klidně plácnete totální nesmysl kamkoliv. Člověk by si to po sobě asi přečetl, ale bot to v programu nemá.
Odpovědět
va

vaber

25.9.2020 17:23 Reaguje na Pavel Hanzl
zachraňovat atmosféru likvidací spalování uhlí jen pro výrobu el energie nepomůže a nic jiného v omezování vypouštění CO2 si nikdo na světě netroufne udělat.
U nás se kdysi vytěžilo přes 100milionů tun uhlí ročně a to se taky spálilo. Kolik se vytěží dnes? Pokles spalování uhlí je možná větší než v Německu, ale narostlo jiné spalování a to se nijak neomezuje ,naopak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 19:58 Reaguje na vaber
Nevím, o jakém dalším spalování hovoříte, ale nejhorší je uhlí, po něm ropa a až s odstupem zemní plyn (metan). Jiná fosilní paliva neznám. A omezuje se uhlí a ropa silně, plyn je přechodové médium a bude postupně nahrazován vodíkem a biometanem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět vám tu vysvětlili, že úniky velmi silného skleníkového plynu metanu při těžbě zemního plynu (ale utíká taky při těžbě ropy), jsou takové, že plyn a uhlí vyjdou co do finálního skleníkového efektu přibližně šul nul.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2020 16:35 Reaguje na Jan Šimůnek
To zase vymudrovali v kremlu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 17:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, to spočítaly seriózní organizace, které tu ekologii berou vážně a odpovědně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.9.2020 08:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě. V Kremlu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.9.2020 09:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Divil byste se, ale tyhle věci jsou občas tématem seriózních výzkumů, které často vedou k jiným výsledkům, než jsou bláboly IPCC a dalších ekoideologů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.9.2020 14:53
„Západ jako svobodný svět, chránící tradici a právo lidí žít si podle svého, přestává existovat. Těm, kteří jej začínají ovládat, jde o to, vybudovat na jeho troskách novou utopii, zelenou, rovnostářskou, kontrolující myšlení i jednání každého člověka“

z knihy Sebedestrukce Západu
Odpovědět
va

vaber

25.9.2020 17:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
to je hezké ,,žít si podle svého,, to tak mohl pračlověk, ale když lidí přibývá musí se vytvářet stále víc a víc pravidel. Jinak by platil zákon džungle a lidé by chránili jen svoje sobecké zájmy a silnější by likvidoval slabší ,tak to sice vždy bylo ,ale určitou ochranu vytvořila každá společnost. Nyní to došlo tak daleko ,že je třeba chránit i životní prostředí,vodu, vzduch, před těmi, které vůbec nezajímá životní prostředí a zajímají je jen zisky. Tomu neříkám zelená utopie ,to se ukazuje jako nutnost ,pokud chce člověk přežít.
Ti co zcela ignorují stav životního prostředí, tomu říkají ekologický teror. Možná se jim někdy rozsvítí a pochopí, že pravidla jsou nutná
Názor ,že ti ,co se snaží chránit životní prostředí pro lidi i ostatní život na planetě , jsou jen pokrytci co hájí něčí zisky a o životní prostředí jim nejde, je nesmysl. To by se dalo aplikovat na každý názor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 20:08 Reaguje na vaber
Přesně tak, já mám pocit, že ochrana životního prstředí je pro někoho mimo možnosti chápání, prostě na to nemá v hlavě závit. To není urážka. Já taky nemám třeba hudební sluch a jsem antitalent na peníze. Pan Vinkler (i Šimůnek a další) se stále otáčí na marginálních detailech a odmítají vidět celek.
Pořád se ohání dotacemi, přitom nechápou, že se buduje úplně nová energetika na trochu jíném, novém a lepším principu a gigantické peníze nás bude stát, když zústaneme u uhláků.
Formani taky nadávali, když se stavěla železnice a jak dopadli?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:31 Reaguje na Pavel Hanzl
A já mám zase podezření, že klima je jen záminka pro ta samé týpky, co budovali "judenfrei" svět a paralelně i později "beztřídní společnost", aby se po zjevném krachu těchto idejí udrželi u moci a zase mohli lidem vnucovat své fantasmagorie.

A ta "úplně nová energetika" není nic jiného než úplně nová, technicizovaná, verze starých známých "císařových nových šatů".
IMHO mnozí, co tohle budují, už dávno vědí, že je to totální nesmysl, ale nemohou s tím přestat, jako ti císařovi nositelé vlečky nemohli přestat s předstíráním jejího nesení. Mimo jiné taky proto, aby se neukázalo, že jsou blbci, nestačící na svou práci, jako v té pohádce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.9.2020 20:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase si to pletete, kontrolování jednání každého člověka je čínský "sociální kredit", příšerná totalita horší než od Orwella. To s ničem zeleným nemá nic společného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.9.2020 08:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže zelení prosazují fakticky to samé, co začíná dělat Čína.
Mimo jiné před pár lety prolomili ústavní právo domovní svobody, pochopitelně, pod záminkou "ochrany životního prostředí". Pro ně je totiž ústava, a demokracie vůbec, jen překážka jejich snahám "ve vyšším zájmu".
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist