https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-jaky-ma-smysl-aby-obec-kvuli-dalnici-prisla-o-zdroj-pitne-vody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: Jaký má smysl, aby obec kvůli dálnici přišla o zdroj pitné vody?

12.12.2018
Mokřad, který vydrží i největší sucha.
Mokřad, který vydrží i největší sucha.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Miroslav Hruška
Poslední roky trpí naše zem nedostatkem vody způsobeným tím, že z jedné strany neprší a z druhé strany jsou úmorná vedra. S tím spojený je i kritický nedostatek spodních vod.
 

Přehrady, které měly být zásobárnami vody, měly někde podstatně snížené hladiny, a někde dokonce vyschly tak, že se daly přejít suchou nohou. V řekách bylo více kamenů než vody a objevily se také tak zvané hladové kameny, které nebyly vidět desítky let. Vodáci museli přes některá místa lodě přenášet a říční lodní doprava stála. Stejná situace byla i u potoků, ze kterých se staly buď jen stružky vody, nebo vyschly úplně. A rybníky? Pan Krčín z Jelčan a Sedlčan by jen plakal. V loužích, které zbyly v rybnících, uhynuly stovky tun ryb.

Tak co s tím uděláme? Nápadů jsou tisíce, ale bohužel spíš více než méně těch špatných. Ministerstvo životního prostředí vymyslilo akci „Dešťovka“, a nabízí miliony korun z této akce na nákup nádob či nádrží na zachycování dešťové vody. Patrně pan ministr nikdy nebyl na venkově, protože jinak by u téměř každého domu viděl pod okapem sudy. A myslím, že ministři i občané z měst mají u svých chat a chalup tyto sudy také. Ty miliony se mohly investovat lépe. Dále se mluví o výstavbě nových přehrad, budování rybníků, revitalizaci toku řek a potoků a další. Ale kde do nich vzít vodu, která nenaprší a tak ji ani tato díla nemohou udržet?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Miroslav Hruška

Je tu jedna možnost, a to jsou mokřady. Tyto jedině dokáží vodu udržet i dodávat dále. Zabývám se touto otázkou již dlouho a pozoruji situaci v našem okolí.

V blízkosti naší obce Tisem je nejbližší rybník Michovec cca 1,5 km od obce. Není tu nikde žádné jiné vodní dílo kromě tohoto. V obci máme požární nádrž a obcí protéká potok, z části regulovaný. Tyto otevřené vodní plochy letos téměř vyschly.

A co se nestalo: Obec má vlastní vodovod, kde celou dobu, a to i v minulých suchých létech, byly studny téměř plné, a samozřejmě i vodojemy. Za poslední roky jsme neměli nějaké větší problémy s vodovodem. I když byla pole suchá, potok i rybník téměř suchý, pitná voda vždy byla.

A teď proč to: od západního kraje obce dále na západ jsou plochy mokřadů, které vodu udrží. I letos byly mokřady sice méně, ale pořád dost plné vody. V těchto plochách byla krásně zelená vysoká vegetace všech možných rostlin a stromů, vesměs olší. A odtud je náš vodovod zásobován vodou. Voda přichází do jedné kamenné širší kopané studny cca 1,5 km od obce a do druhé vrtané studny o průměru 250 mm a hloubce necelých třicet metrů v blízkosti obce. Zde je i domek kde se obě vedení spojují a dochází ke smíšení vody a její úpravě. Pak takto upravená odchází do dvou vodojemů a z nich pak samospádem do vsi.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Miroslav Hruška

A co dále? Asi 700 m od okraje obce je plánovaná trasa dálnice D3. Už od počátku je obec proti vedení této dálnice touto tzv. západní variantou. A proti jsme zejména proto, že o tuto dobrou a také levnou vodu kvůli této stavbě patrně přijdeme. Trasa dálnice je vedena téměř těmito mokřady. Je zde plánovaná mimoúrovňová křižovatka. Dešťová voda z této křižovatky a mostu bude svedena do retenčních nádrží a odtud již znehodnocená solí a jinými látkami bude odváděna zde i u druhého mostu ze čtyř retenčních nádrží středem těchto mokřadů do Tisemského potoka a dále do Janovického potoka a jím do Sázavy. A to může být konec naší vody.

Téměř dvacet roků se o tuto vodu pereme, a to i vydáním stavební uzávěry na D3, a jednáme se všemi možnými institucemi. Marně.

A tak se ptám. Proč vyhazujeme miliony za projekty, které patrně dopadnou tak, jako výstavba jiných projektů, že se stávající zásoby vod znehodnotí či úplně zničí a za miliardy se budou budovat jiné, které nedávají záruku řešení?

Kdo má na tom zájem?


reklama

 
Miroslav Hruška
Autor čtenářem Ekolistu.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LB

Lukas B.

12.12.2018 13:12
je to blbý, ale je to typické nimby. necelé tři stovky stálých obyvatel zásobených místním vodovodem má (oprávněné?) obavy že výstavba významné dopravní stavby ohrozí její zásobování vodou. jednotlivá oprávněná a pochopitelná nimby je nutno nějak vybalancovat.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

17.12.2018 21:23 Reaguje na Lukas B.
Autor argumentuje údajným zničením mokřadu, přes který ale má být dálnice převedena dlouhým mostním objektem. Proto mi jeho příspěvek přijde značně závádějící.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

12.12.2018 13:44
A jak probíhala EIA? Ohrožení zdroje vody by mělo být zohledněno v rozhodování o dopadu na ŽP... je ale pravda, že i kdyby jste toto řešili v průběhu EIA, tak by jste měli asi dost malou šanci na relevantní výsledek (zachování tohoto zdroje vody, zachování mokřadu z důvodu zadržování vody, možná prvku ÚSES), protože v této zemi se dodržují zákony podle toho kolik lidí "se dívá".

Nevím jak moc bylo toto řešeno, a jestli byly využity všechny "páky" na zachování tohoto místa a jeho funkcí, nebo navrhnuto kompenzační opatření, které by negativní zásah kompenzovala, ale v této zemi je celkově velký problém se domoci práva na zdravé a fungující ŽP a jeho funkce....

Čistě teoreticky (náš "právní" stát s tím počítá) by nemělo dojít k naplnění černého scénáře, který popisuje článek, ale.... vždy je to o tom, kdo v takové věci má jiné zájmy než třeba tady obec a její obyvatele) a taky "jak se rozhodující úředník vyspí". Naplňování zákona v této zemi je velice často ovlivněno "jiným zájmem jednotlivců, kteří v tom mají své peníze, nebo kterým třeba hrozí nějaké odhalení".....

Často se takto schovává nějaký úplně jiný průser než by kdo tušil.... těžko říct co je za tímto...


Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.12.2018 19:25
D3 na jih by bylo třeba budovat jako první od Prahy. Nikdo ji tam ale nechce, a co si budem namlouvat, stavět se bude tam, kde jsou těmi správnými lobbisty vykoupeny ty správné pozemky.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.12.2018 08:44 Reaguje na Michal Ukropec
Ano, taky tím to možná bude... většinou jsou to důvody, které nám obyčejným zůstávají skryty.. tedy pokud se někdo nechce pustit do podobného tématu hlouběji...

Já jsem z Olomouce a snažím se "hlídat si" co se kolem Olomouce a okolí děje (celkově, nejen velké stavby). Člověk má možnost hodně informací dohledat v EIA (i jinde) a pokud tam něco není, nebo není jasné, tak může zažádat o informace příslušné orgány. Na to má občan ČR právo ze zákona..

A věřte mi, že i jednotlivec (pokud se opravdu snaží a usiluje o to) má tu moc takovéto obří projekty ovlivňovat (žádat třeba alespoň kompenzace negativních dopadů, atd.). O těch menších ani nemluvím.. ty se dají často i úplně zastavit (tedy pokud má člověk dost důkazů o tom, že se děje něco nekalého, protiprávního a tak a vynaloží dostatečné úsilí). Člověk se nesmí nechat odbít nějakým arogantním a ignorantským úředníkem.....

Já třeba i chápu, že takové velké stavby jako dálnice je potřeba dělat, a že to má principielně nějaké negativní dopady, ale i dle zákona je stát povinen zajistit kompenzační opatření, která by měla být v adekvátní míře a měla by zajistit udržení funkcí krajiny v nejširším slova smyslu.

Právo na zdravé a fungující životní prostředí je dáno ústavou ČR.......
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

18.12.2018 14:16 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Mimo téma. V Olomouci jsem působil v letech 1984-1989 a měl jsem tam v přírodě 2 zajímavé úlovky. Piraňu a želvu nádhernou.
Odpovědět
ÁT

Áron Tkadleček

18.12.2018 14:27
stavět tu dálnici je úplná pitomost. v době kdy máme snižovat emise skleníkových plynů - o 50% do roku 2030 - plánovat cestu pro nová auta. navíc když je jasné, že se auta s budoucí ekologickou pohodovou společností neslučují a potřebujeme se jich v podstatě úplně zbavit. je to zbytečné plýtvání veřejných financí https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/05/brutal-news-global-carbon-emissions-jump-to-all-time-high-in-2018
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

18.12.2018 15:55 Reaguje na Áron Tkadleček
Automobilové dopravy se nezbavíme a dálnice budeme potřebovat, i když přejdeme na pohony vozidel, které nebudou produkovat skleníkové plyny. Z hlediska ochrany zdraví obyvatel jsou dálnice jednoznačně přínosem.
Odpovědět
mr

23.12.2018 22:39 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Nezlobte se, ale píšete nesmysly. Kromě neblahého vlivu na okolní krajinu (oteplování, vysušování, zabíjení organizmů) přinášejí i zhoršení kvality povrchů cest nižších tříd potřebných k obsluze místních obyvatel, jelikož se do nich lejí nesmyslné sumy peněz a nikdy se ve skutečnosti ani nezaplatí. A do těch místních silnic se nedává skoro nic - zalátované, mnohde tankodromy. Zdravotní přínos je velmi diskutabilní. Drtivá většina nákladů by měla jezdit vlakem, jako tomu bylo za socialismu. Do koridorů se navalily ohromné miliardy a nic po nich skoro nejezdí - v noci leda pár vlaků. Nákladní vlaky mívaly běžně okolo 50 - 60 vozů, rychlíky 15 - 20, ve dne, v noci každých 8 - 10 min. vlak. Podívejte se dnes. Za pár let se budou lidi hýbat sami vzduchem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.12.2018 12:20 Reaguje na
Za socialismu jsme měli absolutní nedostatek prakticky jakéhokoli zboží. Proto nevadilo, že to málo se dopravovalo po železnici a pak překládalo na nákladní auta. Při dnešních objemech zboží by se to nezvládlo.
Zásobování je dnes daleko kvalitnější, a to se bez aut udělat nedá.

Za nedostatek peněz na místní komunikace může jednoznačně EU, která nás tlačí do budování nesmyslných železničních koridorů, které prakticky nikdo nepotřebuje (slouží hlavně tranzitu mezinárodní dopravy přes naše území, který pro nás neznamená prakticky žádný přínos).

"Neblahé vlivy na okolní krajinu" atd. jsou u železničních koridorů srovnatelné.
Odpovědět

26.12.2018 21:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Za socialismu se většina zboží vyrobila u nás, stejné to bylo s potravinami. Nebylo potřeba tranzitní dopravy, tak jako dnes.
Jinak příčinou, že se zboří vozí z jedné strany planety na druhou není EU, ale globalizace.

Jako jeden z argumentů, proč stavět dálnice je strmý nárůst individuální automobilové dopravy. Doprava autem je často pohodlnější než hromadná, a v dnešní době je dostupnější než dříve. Tomu je potřeba přizpůsobit silniční síť.

PS: automobil nevlastním, před jeho použitím preferuji vlak, autobus nebo kolo. Předpokládám, že všichni co jsou proti stavbě dálnic jsou na tom podobně.
Odpovědět
mr

27.12.2018 15:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdyby se to "málo" z doby socíku převáželo dnes auty, byly by ty tankodromy už úplně všude. Nechtějte nám namluvit, že převoz Fe, stavebhmot, dřeva, strojů, nábytku atd. je o kvalitě zásobování. To může platit leda u potravin (rychle se kazících). Je to leda o dotacích a socialistickém molochu na železnici. A taky o množství vozů, jež by se na ty staré cesty už ani nevešly.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

9.1.2019 16:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Ty koridory by mohly přinést převedení podstatné části nákladní dopravy z dálnic na železnici, jenomže velkým problémem tady je nedostatečná kapacita železničních uzlů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2018 09:34
@Jaroslav Štemberk
Zelení plánují zákaz pohybu obyvatel. V duchu tohoto záměru útoky na dopravní cesty mají smysl.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist