https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ondrej-lochman-jak-se-mnichovo-hradiste-snazi-zadrzet-maximum-vody-v-krajine-i-v-ulicich-mesta
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ondřej Lochman: Jak se Mnichovo Hradiště snaží zadržet maximum vody v krajině i v ulicích města

26.6.2020
Vizualizace nové podoby Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti.
Vizualizace nové podoby Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Rehwaldt Landschaftsarchitekten / Mnichovo Hradiště
Ještě v květnu to vypadalo, že stojíme na prahu další mimořádné krize, a to ve spojitosti s pokračujícím suchem. Vody se nedostávalo, pokračovalo prosychání půdního profilu a v době, kdy příroda potřebuje vláhy nejvíce, jí bylo žalostně málo. Červnové deště však tuto situaci zvrátily.
 

Přestože z nejhoršího jsme na nějaký čas venku, zkušenosti z posledních let naznačují, že nedostatek vláhy, sucho a nebývalé horko ve městech v letních měsících se pro nás stávají běžnou realitou, které musíme čelit. Mnichovo Hradiště už některá opatření po konzultaci s odborníky realizovalo a řadu dalších připravuje.

Například při projektování velkých stavebních akcí ve městě má smysluplné budoucí nakládání s dešťovou vodou vysokou prioritu. Plocha dopravního terminálu u vlakového nádraží umožňuje zasakování srážek prostřednictvím štěrkových kaskád. Voda tak neodtéká a dostává možnost vsáknout se v místě.

Při stavbě nových městských budov a úpravách těch stávajících budeme zvažovat a prosazovat zelené střechy a rovněž efektivnější nakládání s dešťovou vodou. To je příklad Masarykova náměstí, kde bude voda svedena ke stromořadím, nebo nové budovy komunitního centra, která má živou zelenou střechu. Na Atletickém stadionu Josefa Hrona zachytáváme dešťovou vodu a vodu z drenáží do nádrží a opětovně ji využíváme při zavlažování. I přesto nám zde mnoho vody utíká původními drenážemi a budeme tak dále pracovat na tom, jak zachytit i vodu zbývající.

Podobný přístup hodláme volit i v případě rekonstrukcí ulic. Kde to umožní uložení sítí, technické normy a majetkoprávní situace, tam budou vznikat pásy nižších dřevin či stromů. Parkovací místa budou, kdykoliv to bude možné, vytyčena na propustných površích a také nové chodníky budou projektovány s takovým sklonem, aby z nich voda přirozeně stékala do trávníků. Obrubníky budeme realizovat přerušované, aby voda podle nich nestékala pouze do kanálů.

Se stanovením minimálního podílu zeleně u rozvojových ploch (40 procent) počítá rovněž návrh územního plánu.

Naším cílem jsou rovněž komplexní pozemkové úpravy v městském katastru. Rádi bychom dosáhli racionálnějšího uspořádání hranic některých pozemků a cílenými zásahy pomohli životnímu prostředí. Zvažovaných způsobů je celá řada: zelené pásy, remízky, suché poldry a aleje sloužící jako větrolamy, to vše umožňuje zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ale též udržet více vody v našem okolí.

Po zkušenosti z loňského léta rovněž upouštíme od plošného sečení trávy a hodláme upřednostňovat sečení na vysoko s tím, že některé veřejné trávníky budou ponechány neposečené, zejména kolem stromů.

Svůj nepopiratelný efekt má v tomto ohledu obnovování starých cest v krajině, jejichž opětovné vytyčování podporujeme v posledních letech. Město upravuje nájemní smlouvy a vypovídá nájmy někdejších cest, k jejichž rozorání během let došlo. Tím dochází k žádoucímu dělení lánů na menší pole, vytváření biokoridorů pro živočichy a obnovená cesta následně zarůstá travou a stává se turistickou stezkou. Podél některých cest jsou rovněž vysazována stromořadí poskytující stín, viz příklad aleje vedoucí z Hoškovic k parkovišti za zámkem.

Město v posledních letech investovalo do zvýšení retenční schopnosti rybníků v okolí města, které procházejí procesem odbahnění. Revitalizace přestavlckého rybníka a obnovení rybníka v Hoškovicích umožňuje většímu množství vody, aby zůstala v krajině. Obě lokality se díky tomu probouzejí k životu. Množství živočichů, kteří se v jejich okolí vyskytují, to dokazuje.

Péče o životní prostředí bude v příštích letech a desetiletích bezpochyby jedním z největších společenských témat, proto se náš městský úřad snaží volit v otázkách ekologie progresivní cestu. Do ní zcela zapadá například zavedení dálkově řízeného systému vytápění městských budov EPC a výměna zdrojů tepla v městských objektech, ale i drobné snahy, jakými jsou elektronické systémy nahrazující stohy papírů na různých odborech městského úřadu či úsporná splachovadla na toaletách.

Změny, na které je třeba reagovat, již probíhají. Většina výše uvedených řešení je však nejen šetrná k přírodě a praktická, ale z dlouhodobého pohledu i ekonomická. A proto nemá smysl čekat, až se podobná opatření stanou všeobecně rozšířenými, ale má smysl jim jít co nejdříve naproti.


reklama

 
foto - Lochman Ondřej
Ondřej Lochman
Autor je starostou obce Mnichovo Hradiště.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

26.6.2020 10:23
Škoda, že jste na to nejjednodušší a nejlevnější řešení pozapomněli: bílé střechy a co nejsvětlejší zpevněné plochy.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist