https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-hrdlicka-ministerstvo-zivotniho-prostredi-vytvari-zakony-ktere-jsou-v-praxi-ignorovany-a-nic-se-nedeje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Hrdlička: Ministerstvo životního prostředí vytváří zákony, které jsou v praxi ignorovány a nic se neděje

20.9.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ministerstvo životního prostředí vytvořilo mimo dalších dva nové zákony, jejichž cílem je zejména předcházet vzniku odpadu, a pokud již odpad vznikne, pak s ním nakládat takovým způsobem, aby byl z co největší části opětovně využit. Jedná se o Zákon o odpadech a Zákon o výrobcích s ukončenou životností. V oblasti spotřebního tiskového materiálu je smysl těchto zákonů zcela ignorován a Ministerstvo životního prostředí dělá mrtvého brouka.
 

Co říkají zákony

Účelem Zákona o odpadech, definovaným hned v prvním odstavci § 1, je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a umožněn přechod k oběhovému hospodářství. § 3 pak stanoví hierarchii odpadového hospodářství:

Jediná výjimka, kdy je možné se odchýlit od hierarchie odpadového hospodářství, je v případě, kdy nižší dopady pro životní prostředí představuje řešení odlišné od hierarchie odpadového hospodářství.

V případě, kdy nakládání s nějakým typem odpadu upravuje jiný právní předpis, má přednost tento jiný právní předpis, a to v rozsahu, ve kterém je odlišný od zákona o odpadech. V případě většiny tiskových kazet je takovým předpisem Zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností stanoví výrobcům a dovozcům výrobků v § 6 povinnost vyrábět výrobky tak, aby o tomto výrobku mimo dalšího platilo:

§ 7 uvádí: „Výrobce smí uvádět na trh pouze takové vybrané výrobky, které splňují požadavky tohoto zákona.“

Pokud výrobce, pověřený výrobce nebo distributor výrobku nesplní některou z těchto povinností při uvádění výrobku na trh, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Pověřeným orgánem k projednání přestupků je Česká inspekce životního prostředí. Inspekce kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, může uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy. Inspekce je dle zákona o České inspekci životního prostředí podřízena ministerstvu životního prostředí.

Jak dochází k selhání veřejné správy

Z podstaty těchto dvou zákonů dle mého jednoznačně vyplývá, že pokud někdo uvádí na trh České republiky výrobky, které jsou jednorázové, nejsou za současné úrovně technologie žádným způsobem zpracovávány k opětovnému použití ani k recyklaci, ale současně existují výrobky plnící stejným způsobem stejnou funkci, které jsou opakovaně používány ke stejnému účelu formou renovace, jednoznačně porušuje smysl zákona a má být ze strany České inspekce životního prostředí tvrdě sankcionován.

Přesně takovým výrobkem jsou tonerové kazety pro laserové tiskárny. Existují 2 základní typy tonerových kazet. Tonerové kazety originální, které technologicky umožňují renovaci, ze strany některých výrobců originálních tonerových kazet jsou ve skutečnosti opakovaně renovovány a prodávány jako nové. Vyjma nově vyrobených originálních a originálními výrobci renovovaných tonerových kazet jsou na trhu dostupné i originální tonerové kazety renovované nezávislými renovátory tonerových kazet.

A pak jsou na trhu tonerové kazety jednorázové, označované jako kompatibilní či alternativní. Jsou vyráběny převážně (spíše výhradně) v čínském městě Zhuhai a jeho okolí. Klíčovou vlastností těchto kompatibilních kazet je jejich jednorázové použití.

Technologicky je není možné renovovat – mají oproti originálním tonerovým kazetám velmi zjednodušenou konstrukci, velmi často jsou napevno lisované či lepené a pokud už jsou rozebíratelné, konstrukčně neumožňují výměnu vnitřních součástí.

Dokonce je není možné ani recyklovat, protože oddělení a identifikace jednotlivých materiálových frakcí je extrémně náročné. Zbytkový tonerový prášek uvnitř kazet je velmi rizikový při spalování, kazety tak nemají obvykle ani energetické využití a jsou po jejich použití skládkovány. V hierarchii odpadu se tak dostávají na poslední místo, přičemž renovované tonerové kazety renovací předešly vzniku odpadu a jsou v hierarchii odpadu naopak na místě prvním. Přesto podstatnou část trhu tvoří kompatibilní tonerové kazety a Ministerstvo životního prostředí nic nedělá.

Ministerstvo životního prostředí vytvořilo zákony, které stanovují jasná pravidla pro výrobky, určují dozorový orgán, určují výši sankce za porušování zákonů a přes četná upozornění a osobní schůzky na Ministerstvu životního prostředí ministerstvo nejedná.

Jak nečinnost Ministerstva životního prostředí odnáší životní prostředí

Dle nezávislých vědeckých studií průměrná kompatibilní tonerová kazeta ve srovnání s kazetou renovovanou způsobí o 4,49 kg skleníkových plynů více, spotřebuje o 9,39 kg přírodních zdrojů více a vytvoří 671 g odpadu navíc.

Dle velké řady nezávislých studií, například Nizozemského inspektorátu pro životní prostředí a dopravu (ILT) či německého zkušební ústav TÜV Rheinland/LGA, obsahují plastová těla kompatibilních tonerových kazet zcela zakázané či přísně limitované persistentní organické polutanty (POPs), extrémně nebezpečné látky, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí a mají schopnost kumulovat se v organismech. Protože člověk stojí na vrcholu potravního řetězce, mají silnou schopnost kumulace právě v lidském organismu. Stávajícím rekordmanem je tonerová kazeta jednoho z největších globálních výrobců tonerových kazet, prodávaných pod značkou G & G s neskutečnou koncentrací 30.000 mg/kg velmi nebezpečného zpomalovače hoření DecaBDE. V průběhu skládkování či případně spalování dochází k uvolňování těchto perzistentních látek do okolí.

§ 6 zákona o výrobcích s ukončenou životností v odstavci 1 mimo dalšího stanovuje, že výrobky musí být snadno demontovatelné, musí být usnadněno jejich využití po ukončení jejich životnosti, nebezpečné látky v nich obsažené nesmí unikat do okolí.

Kompatibilní jednorázové tonerové kazety nejsou při stávajících technologiích demontovatelné, nemají žádné využití po ukončení jejich životnosti a dle nezávislých testů obsahují nebezpečné látky uvolňující se při likvidaci do okolí.

Druhý odstavec § 6 udává výrobci povinnost „navrhovat a konstruovat jej tak, aby po jeho použití byla umožněna jeho oprava, repase nebo renovace a opětovné použití, je-li to s ohledem na povahu výrobku možné a po ukončení jeho životnosti byla umožněna jeho recyklace nebo jiné využití, včetně využití jeho součástí a získaných materiálů“.

Kompatibilní tonerové kazety jsou konstruovány s ohledem na naprostou minimalizaci výrobních nákladů jako jednorázové a nelze je renovovat a při současných recyklačních technologiích není umožněna ani jejich recyklace, ačkoliv současně na trhu existuje produkt určený ke zcela shodné funkci, který je buď již renovovaný (často opakovaně renovovaný) nebo renovaci umožňuje.

Dle mého zde dochází k naprosto zjevnému porušování § 6, odstavce 2, bodu c) Zákona č. 542/2020 Sb. Zákona o výrobcích s ukončenou životností a dozorové orgány i samotné ministerstvo jsou zcela nečinné.


reklama

 
foto - Hrdlička Pavel
Pavel Hrdlička
Autor je pracovník Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

20.9.2023 07:49
No jo, no, úředník ví, že když nic nedělá, nic nepokazí, když nic nepokazí..... Jak prosté milý Watsone.
Odpovědět
PH

Pavel Hrdlička

21.9.2023 07:36 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, přesně tak k tomu přistupují :(
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.9.2023 11:29
Ony ty zákony tvořené od stolu, moc neodpovídají potřebám společnosti, přírody, že.
Odpovědět
PH

Pavel Hrdlička

21.9.2023 07:35 Reaguje na smějící se bestie
Nejhorší je, že ten zákon je vlastně napsán dobře, jenom dle mého nefunguje ČIŽP, která by měla sankcionovat nedodržování zákona a MŽP, které dle mého vůbec nechce, aby ten zákon byl dodržován...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.9.2023 12:47
Asi přijímat zákony, které něco nařizují, zakazují či jen k něčemu nabádají, není příliš funkční.

Dokud řádně nezpoplatníme těžbu surovin (dostatečně "neoceníme" nevratné změny na Zemi), nevznikne ekonomická motivace pro šetrné nakládání se surovinami a takové zákony budou obcházeny.
Odpovědět
PH

Pavel Hrdlička

21.9.2023 07:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, přesně tak a to skutečné ocenění má zajistit tento zákon pomocí nástroje, kterému se říká ekomodulace, jenže MŽP nedělá nic pro její zavedení :(
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.9.2023 14:14 Reaguje na Pavel Hrdlička
I tu ekomodulaci považuji za nesystémový krok. Je třeba řádně zpoplatnit všechny suroviny tahané ze země a ať pak nedeformovaný trh najde optimální řešení jak jimi optimálně šetřit. Co když ta ekomudulací "vynucená" recyklace zatíží planetu ještě víc než používání primárních surovin?
Odpovědět
MV

Marek Vejšický

21.9.2023 11:07
To je poněkud nepřesný postřeh. Naše zákonodárná moc neustále vytváří zákony a předpisy, které nejsou v praxi moc vymáhány a k nim vydává nařízení o trestech, které úřady nevyužívají i přes zjištěná porušení daných zákonů. Vymáhání dodržování předpisů a zákonů je však práce, a tu musí někdo dělat. To je ovšem problém. A tak si naši zákonodárci řeknou, že dané zákonné úpravy jsou příliš mírné a nikdo je nedodržuje, pojďme je zpřísnit. Tato spirála se neustále opakuje, ale stále dodržování nikdo nevymáhá. Pak jsou v zákonu o odpadech sankce milión, deset mio, neb i padesát. Ale nikdo nidky takovou pokutu nedostal. Viz například eternit na jedné nejmenované demolici v Praze.
Odpovědět
MM

Milan Milan

22.9.2023 20:01
Těžko soudit. Ale některé zákony se mi jeví spíše jako přání, nebo jako na pokyn šimla rychle a akčně nařiďme...no a pak realita a praxe? Ta to prostě nevstřebá. Vždyť je docela úsměvné poslouchat akční projevy prezidentů a politiků k ochraně klimatů na půdě OSN a současně sledovat válečné konflikty bohaté na zplodiny všeho druhu, nebo přepravu zkapalněných plynů, nebo ropy dieselloděmi přes půl svšta, nebo vypouštět ionizovanou vodu do moří, kácet pralesy nebo nechat sežrat jehličnaté lesy kůrovcem, propagovat kamionovou logistiku na principu JinT místo pevných skladů, vydávat mld na kotlíkové dotace s nevýznamným a pouze sezónním podílem na ovzduší, místo vyřešení urychlené obnovy lesů atd.atd.
Odpovědět
JB

Josef Beneš

27.9.2023 10:47
Dobrý den,

Váš komentář jsem předal kolegům na odbor cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP (má být postoupen i panu řediteli Maršákovi), kde o této věci nic nevědí. Není nám tedy jasné, co myslíte těmi četnými upozorněními a osobními schůzkami na Ministerstvu životního prostředí.

S pozdravem

Josef Beneš, odbor legislativní, spoluautor zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Odpovědět
PH

Pavel Hrdlička

2.10.2023 14:28 Reaguje na Josef Beneš
Dobrý den,

děkuji za předání, schůzek na téma odpadu z tonerových kazet jsme absolvovali i za přítomnosti pana Maršáka několik, neformální upozornění například na konferenci Předcházení vzniku odpadů...
S kolegy z odboru cirkulární ekonomiky jsme se viděli naposledy 21. září 2022.

Velmi rád se s Vámi setkám, rád si upřesním výklad zákona č. 542/2020 Sb., případně se rád setkám s kolegy z odboru cirkulární ekonomiky.

Pavel Hrdlička
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist