https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kalenda-globalni-klimaticky-experiment
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Kalenda: Globální klimatický experiment

18.4.2020
Obr. 1 – Náběh výroby v Číně po Lunárním Novém Roce (čas 0). Srovnání roku 2020 (modře) s rokem 2019 (bíle). (zdroj – Bloomberg 2020).
Obr. 1 – Náběh výroby v Číně po Lunárním Novém Roce (čas 0). Srovnání roku 2020 (modře) s rokem 2019 (bíle). (zdroj – Bloomberg 2020).
Nynější koronavirová pandemie umožnila provést jeden, jinak nemyslitelný globální experiment – kompletní „vypnutí“ největších ekonomik světa a to na dostatečně dlouhou dobu tak, aby bylo možno změřit změny v koncentracích CO2 na referenční stanici na Mauna Loa.
 

Makroekonomické ukazatele

Podle agentury Bloomberg (2020) došlo v Číně k poklesu výroby téměř o 80 % po čínském Lunárním Novém Roku (25.1.2020), na který navázala koronavirová pandemie, která trvala po celý únor a část března (viz obr. 1).

V únoru a březnu byla také snížena produkce ve většině podniků v Evropě a mezinárodní letecká doprava s náběhem koronavirové pandemie v Itálii a posléze také ve všech státech EU. Teprve na konci března byla omezena výroba v USA. Protože z globálního hlediska je největší produkce zboží realizována v Číně, tak vypouštění CO2 by mělo záviset především na čínské ekonomice a již v menším měřítku na EU a USA.

Analýza dat CO2

Pokud jsou správné předpoklady všech modelů IPCC, tak by se pokles produkce CO2 v Číně měl projevit také v datových řadách, měřených zejména na referenční stanici Mauna Loa na Hawaji (ESRL 2020).

Denní, týdenní a měsíční koncentrace CO2 za poslední rok od 1.3.2019 do 30.3.2020 jsou na obrázku 2.

Obr. 2 – Denní, týdenní a měsíční koncentrace CO2 na stanici Mauna Loa od 1.3.2019 do 30.3.2020 (ESRL 2020)
Obr. 2 – Denní, týdenní a měsíční koncentrace CO2 na stanici Mauna Loa od 1.3.2019 do 30.3.2020 (ESRL 2020)

Již na první pohled je patrný zlom ve vývoji koncentrací CO2 od půlky února 2020, ale pro přesnou analýzu velikosti anomálie je nutno odečíst trend a roční chod koncentrací CO2.

Nejprve byly od měsíčních průměrů naměřených dat koncentrací CO2 odečten trend, který je taktéž archivován v databázi ESRL (2020) (viz obr. 3 – červená křivka). Od týdenních dat za období od 1.1.2020 do 30.3.2020 byla odečtena lineární aproximace trendu ( y = 0078 t + 407,15 ppm) a výsledné hodnoty koncentrace byly převázány na křivku ročního chodu (obr. 3 - modrá křivka) odečtením hodnoty 0,4 ppm (přirozené fluktuace koncentrací CO2) (obr. 3 – fialová křivka). Následně bylo zjištěno, že oba roční chody koncentrací za roky 2018 – 2019 se zcela překrývají s chybou nepřevyšující 0,02 ppm, tedy nerozlišitelně v tlouště čáry (obr. 3 – žlutá křivka) a plynule navazují také na chod křivky na začátku roku 2020. Touto žlutou křivkou, tedy narůstající částí ročního chodu koncentrací CO2 (závislost na ročním chodu teplot a fotosyntéze), byla proložena přímka (y = 0,0285 t – 21,21 ppm), od které byly měřeny anomální odchylky týdenních koncentrací CO2 v roce 2020 (viz obr. 4).

Obr. 3 – Vývoj koncentrací CO2 měřených na Mauna Loa. Červeně – trend po odečtení ročního chodu (měsíční průměry), modře – naměřená data opravená o trend (měsíční průměry), fialově – týdenní průměry koncentrací CO2 po odečtení lineární aproximace trendu a navázání na roční chod (oprava ---0,4 ppm), žlutě – stoupající část ročního chodu (mezi listopadem a květnem) za roky 2018 a 2019 posunutá v čase o 730 resp. 365 dní (ESL 2020). Šipkami jsou označena období mírného každoročního výkyvu (poklesu) koncentrací CO2, související s čínským Lunárním Novým Rokem.
Obr. 3 – Vývoj koncentrací CO2 měřených na Mauna Loa. Červeně – trend po odečtení ročního chodu (měsíční průměry), modře – naměřená data opravená o trend (měsíční průměry), fialově – týdenní průměry koncentrací CO2 po odečtení lineární aproximace trendu a navázání na roční chod (oprava ---0,4 ppm), žlutě – stoupající část ročního chodu (mezi listopadem a květnem) za roky 2018 a 2019 posunutá v čase o 730 resp. 365 dní (ESL 2020). Šipkami jsou označena období mírného každoročního výkyvu (poklesu) koncentrací CO2, související s čínským Lunárním Novým Rokem.

Obr. 4 – Výkonnost čínské ekonomiky (červeně) a anomálie koncentrací CO2 na Mauna Loa v roce 2020. Šipkou je označen čínský svátek Lunárního Nového Roku (25.1.2020).
Obr. 4 – Výkonnost čínské ekonomiky (červeně) a anomálie koncentrací CO2 na Mauna Loa v roce 2020. Šipkou je označen čínský svátek Lunárního Nového Roku (25.1.2020).

Výsledky

Ve vývoji koncentrací CO2, očištěných o trend a roční chod je zřetelně detekovatelný pokles koncentrací CO2 po čínském svátku Lunárního Nového Roku, po kterém následoval drastický útlum výroby (téměř o 80 %) prakticky v celé Číně v roce 2020 (obr. 4). Každoroční pokles výroby přibližně o 20 % je také detekovatelný, ale zcela nevýrazný (viz šipky na obr. 3). Anomálie koncentrací CO2 má transportní zpoždění za vlastním poklesem výroby cca 35 dní a hloubka anomálie cca 1,6 ppm odpovídá přibližně 0,4 % z celkové koncentrace CO2, tedy řádově odpovídá poměru mezi antropogenním CO2 a přirozeným CO2 ve složení atmosféry (Salby 2012).

Dá se odhadnout, že pokud by se zastavila zcela úplně jakákoli lidská výroba (a produkce CO2), tak může dojít k poklesu koncentrace CO2 až o 10 ppm, tedy na hodnoty okolo 403 ppm. Jak je ale zřejmé jak z křivek ročního chodu (obr. 3), tak z křivky anomálního vývoje v roce 2020 (obr. 4), po obnovení výroby vždy koncentrace CO2 rychle v průběhu cca 1 měsíce dosáhla stejných hodnot jako před útlumem výroby. Z toho vyplývá, že antropogenní CO2 a jeho množství nemá podstatný vliv jak na dynamickou rovnováhu na hladině světového oceánu, tak na dlouhodobý chod (trend) v koncentracích, které je možno vysvětlit změnami teplot oceánu a atmosféry a rovností parciálních tlaků CO2 na hladině (Salby 2012).

Literatura
Bloomberg (2020): china-factory-rebound-hints-worst-is-over-as-stimulus-lies-ahead.
ESRL (2020): Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division.
Salby, M. (2012): Physics of the Atmosphere and Climate. Cambridge University Press. 666pp.

reklama

 
foto - Kalenda Pavel
Pavel Kalenda
Autor je geofyzik a seismolog.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (235)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ig

18.4.2020 08:18
Pozoruhodné. Tohle stojí za to velmi pečlivě sledovat a podrobně se tím zabývat. Máme jedinečnou příležitost zjistit, jak silný je "ten druhý" homeostat a pomocí důkazů (a ne domněnek) rozetnout podstatu spousty diskuzí nejen na tomto serveru :-)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

26.4.2020 07:26 Reaguje na
Tak už i jiní si všimli rozporu mezi modelem IPCC a skutečností a vysvětlují pozorované stejně, jako já:
https://wattsupwiththat.com/2020/04/25/joe-bastardi-has-co2-been-falling-during-the-shutdown/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.4.2020 09:07
To jsem zvědav, co napíše p.Metelka (ČHMÚ+IPCC). Nikdo nepopře, že největší emitent CO2, Čína, na měsíc vypnul výrobu.
Výsledky měření a jejich analýza jsou nejméně zajímavé.

Aby to nedopadlo stejně, jako když sekta Pythogorejců v antice učinila věštbu, která totálně nevyšla.
Když se jich ptali, co na to říkají, odpověděli:" To ne my, to skutečnost se mýlí."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2020 21:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zatím se obávám, že se nejen předpvědi, ale ani skutečnosti se nemýlí. Staré předpovědi klimaalarmistů se vyplňují ještě dříve, než předpovídali.
Ovšem to, co se děje dnes, je na hraně jejich předpovědí a co se bude dít dál, jsem se nikde nadočetl.
Odpovědět
ig

18.4.2020 21:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejde o předpovědi co se bude dít jak roste teplota, ale směr příčinné souvislosti mezi rostoucí teplotou a koncentrací CO2. To je naopak velice těžce vysledovatelné, je to lovení dat z šumu (případně věc politického přesvědčení :-)), ale tahle epizoda nám to doufám pomůže definitivně objasnit
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 08:59 Reaguje na
Myslím, že nějalá anomálie dlouhá 3 měsíce nám nevysvětlí vůbec nic. Pokud se berou v potaz data z ledovců stará asi milión let, tak tam ta závislost co2 a teploty je zcela jasná.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 09:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Udělal jste si analýzu dat z vrtu Vostok? Asi ne, protože jinak byste musel zjistit, že teplota předbíhá koncentrace CO2, CH4 a to až o desítky let. A nikoli naopak. Prosím, neuvádějte zavádějící korelace tak, jak se to učí v katechismu IPCC. Korelace je přesně obrácená:
Máte to vysvětleno tady:
https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
nebo tady:
https://www.youtube.com/watch?v=2ROw_cDKwc0
nebo tady:
https://www.youtube.com/watch?v=b1cGqL9y548
i s odvozením.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:19 Reaguje na Pavel Kalenda
Obávám se, že na tu časovou vzdálenost řešit pár desítek let bude silně nejisté. Ale pořád schází příčina. Všechny razantní změny musí mít příčinu, ať místní (sopečné erupce ve velkém) nebo vnější (náraz astroidu). A dnes se nic takového neděje.
Ta videa v angličtině si nepřeložím, nemáte jejich text?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 05:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Příčinu jste sám popsal v mnoha svých příspěvcích - lidstvo, které vypouští skleníkové plyny jistě ovlivnilo zvýšení koncentrací prachových částic v dobách ledových a snížilo koncentraci CO2 a metanu ve stejné době :-), což zajisté vedlo k poklesu teplot na Zemi. Nebo, že by tomu bylo naopak, jak tvrdí prof. Salby a celá plejáda vědců zde?:
https://www.portoconference2018.org/conclusions.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.4.2020 13:53 Reaguje na Pavel Kalenda
Proboha jací lidi v jakých dobách ledových?
Jaká je příčina toho rychlého oteplení v dryasu?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.4.2020 15:30 Reaguje na Pavel Kalenda
Z dat z vrtu Vostok: "teplota předbíhá koncentrace CO2, CH4 a to až o desítky let."

Jenže teď tu žádné zpoždění není. To tedy vyvrací tento historický mechanismus oteplování, který zastáváte, a ukazuje to na jiný mechanismus. Zkuste sám navrhnout jaký!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.4.2020 10:04
https://cs.sciencenetnews.com/sezonni-zmeny-co-2/

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Za sebe tedy nic rozetínat nebudu. Jedna drobná vlnka koberce z jedné stanice toho asi moc nevypoví. Stálo by za to ten koberec po zpracování aktuálních dat dát k nahlédnutí.
Odpovědět
ig

18.4.2020 11:39 Reaguje na Karel Zvářal
Ale jediný protipříklad vyvrací teorii. Jak říkáte, nejlepší bude vyčkat na další data, ono se uvidí. Osobně by mě velmi zajímalo, jak je to doopravdy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2020 21:05 Reaguje na
Dat máme neskutečné hetakomby už dnes. A ono se vidí už dnes a to výrazně. Pokud máte otevřené oči, uvidíte to doopravdy když ne letos, tak do roku 2025 tutově.
Odpovědět
ig

18.4.2020 21:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Vážně? Kde to vidíte - myslím směr příčinné souvislosti - ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 09:03 Reaguje na
Mně tohle vysvětlení připadá celkem srozumitelné a vyčerpávající. Samozřejmě názorů a jiných informací je něurékom a tohle mít pravdu nemusí, ale hladina významnosti bude asi vysoká.
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
ig

19.4.2020 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Názory... Kde jsou fakta, není prostor pro názory :-)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím, neuvádějte tento článek jako zdroj vědomostí. Je to jen propagandistický článek, založený na Závěrečné zprávě IPCC bez znalostí skutečné fyziky. Autor, pan Zamouřil, tomu vůbec nerozumí a jen přebírá argumenty bez znalosti souvislostí a protiargumentů. O nějakých nových teoriích (ani z roku 2012) nemá ani ponětí. O Scafettovi, Jelbringovi, Zellerovi, Svensmarkovi, Mörnerovi, Solheimovi, Charvátové nebo Wysmullerovi nikdy neslyšel.
Pokud chcete zjistit něco o nejnovějších klimatických výzkumech, přečtete si referáty z konference v Porto:
https://www.portoconference2018.org/presentations.html
Odpovědět
ig

19.4.2020 10:16 Reaguje na Pavel Kalenda
Dík za odkaz
Odpovědět

19.4.2020 11:21 Reaguje na Pavel Kalenda
No, moc této konferenci nevěřím. Uvádí, že acififikace a oteplování oceánů je vlastně pro mořský ekosystém dobře, což není pravda.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 11:59 Reaguje na
Ne. Tam není uvedeno, že okyselení oceánů je pro oceán dobře, jen je v jedné přednášce ukázáno, že u Austrálie jsou místa, kde ze dna oceánu neustále bublá CO2 a okolní koráli rostou jako by se nechumelilo, přestože koncentrace CO2 dosahují i 1000x větších hodnot než obvykle. Prostě ekosystém se přizpůsobil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Korály přece neničí CO2 ale teplota!
Nemám na to abych studoval odborné texty, natož v angličtině.
Mě by zajímala jen jedna a ta nejdůležitější otázka:
jakou jinou příčinou může být současné oteplování, než fosilní uhlík?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.4.2020 15:32 Reaguje na
Acidifikaciu oceánov považujem za najslabšie miesto teórie GO. Akvaristi používajú hnojenie rastlín v akváriu pridávaním čistého CO2 do vody. Dosahujú sa tak 50 - násobné koncentrácie CO2 vo vode oproti bežným . Je pravda, že ideálne PH v sladkovodnom akváriu je 6.5 - teda prostredie mierne kyslé, oproti tomu je oceán pomerne silne zásaditý ph 8.1. Ale je naprosto zrejmé, že koncetrácia CO2 400 alebo 500 PPM nemôže okyseliť oceán podobne ako doma nám nemôže pohnojiť akvárium vydýchaný vzduch v miestnosti obsahujúci priemerne 800 - 1000 PPM CO2.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.4.2020 16:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Uvítal bych, kdyby někdo povolaný na toto téma sem písnul, příp. napsal samostaný článek. Mám také ten pocit, že zmíněné australské korály jsou spíše PR akce, než skutečný problém. O tom blednutí se vysílá téměř 20 let, to už by za tu dobu byly všechny kaput. Spíše zde věřím p. Kalendovi a jeho verzi. Prostě dočasně zblednou a zase se zbrchají. Jako kdybych v zimě dojel do lesa a dojímal diváky stromy bez listí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.4.2020 17:27 Reaguje na Karel Zvářal
http://blackjay.net/wp-content/uploads/2018/01/Ridd-P-Chapter-1-from-Climate-Change-The-Facts-2017-IPA.pdf
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 17:42 Reaguje na Vladimir Mertan
Peter Ridd je kapacita. Krásně ukazuje, jak s vyšší teplotou je i rychlejší růst korálů :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 21:10 Reaguje na Vladimir Mertan
Kamarád má akvárko a CO2 tam přidává kvůli růstu rostlin a kvůli regulaci pH kvůli rybám. Otázka je, jak budou reagovat ryby v oceánech na změnu pH. Proč myslíte že nemůže? Oceán odebírá z atmosféry víc CO2 než do atmosféry emituje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.4.2020 23:06 Reaguje na Petr Eliáš
Ide o koncetrácie CO2. Vnútri v miestnostiach býva bežne hlavne v zime koncetrácia CO2 800 -1000 PPM väčšinou aj viac, pretože sa málo vetrá a je vydýchaný vzduch. PH v akváriu to nepohne, s tým nikto ani nepočíta. Pridáva sa čistý CO2 vo veľkých množstvách. Na výpočet PH slúži Tillmanova tabuľka, záleží od tvrdosti vody - čím vyššia je tvrdosť vody, tým viac CO2 môžeme pridať. Oceán síce berie CO2 z atmosféry, ale je to len nepatrné množstvo, ktoré je adekvátne obsahu 0.04% vo vzduchu.To za predpokladu, že sa teplota nemení. Ak sa oceán otepluje, tak potom samozrejme CO2 uvoľňuje. Je jasné, že oceán nie je akvárium a kolobeh CO2 je veľmi zložitý. Sopky, teplé a chladné morské prúdy, obrovský tlak v hĺbke oceánu kde je rozpustené veľké množstvo CO2, veľké množstvo vápenca, ktorý bude reagovať s kyselinou uhličitou.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 07:39 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano. Pufrovací schopnost oceánu je neskutečně velká a dokáže udržet pH v malých mezích a tím i adekvátní koncentrace CO2 v atmosféře.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.4.2020 15:41 Reaguje na Pavel Kalenda
Inak všimol som si, že na konferencii má príspevok aj p. Kalenda - gratulujem.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 15:59 Reaguje na Vladimir Mertan
Byl jsem pozván prof. Mörnerem, abych přednesl svou teorii o ukládání sluneční energie v horninách. Stejné výsledky (že klima na Zemi a jeho vývoj odpovídá integrálu TSI) totiž nezávisle na mě zjistili i z družic (Steinhilber, Tattersall, Mörner), avšak neznali vysvětlení. To (vysvětlení) je nyní i v disertační práci Ivo Wandrola (2017):
https://katalog.vsb.cz/documents/192604?back=https%3A%2F%2Fkatalog.vsb.cz%2Fauthorities%2F176569&group=185178%2C185048%2C192604&locale=cs
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.4.2020 17:10 Reaguje na Pavel Kalenda
Prof. Mornera si velmi vážim, sledujem jeho prednášky o hladine morí.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 17:15 Reaguje na Vladimir Mertan
On je konzistentní po celý vědecký život a jen neustále dokola dokazuje, že hladina moří stoupá už od konce poslední doby ledové a trend se za posledních cca 1000 let moc nezměnil. Přesněji, není tam vůbec vidět "antropogenní" vliv. Naopak, je tam vidět 62-letý cyklus, který je dán gravitačními účinky Jupitera na fluida na Zemi (a samozřejmě i Slunce).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:29 Reaguje na Pavel Kalenda
Vždyť taky od konce poslední doby ledové se stále otepluje, samozřejmě s výkyvy typu malá doba ledová.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.4.2020 13:51 Reaguje na Karel Zvářal
Jak uvádí ig. Jediný výsledek nekonsistentní s teorií ji posílá tam, kde jsou uloženy všechny překonané teorie (tedy kde leží i placka ve středu vesmiru, obklopená kříšťálovými sférami se Sluncem, Měsícem, planetami a hvězdami).
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

18.4.2020 15:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Omlouvám se, že jsem si nepřečetl Váš komentář, než jsem napsal svůj.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

18.4.2020 15:51
Budu jízlivý : co na to Greta Thunberg a její doprovod? A co na to odvážné plány EK a EU, případně Německa na uhlíkovou neutralitu?
Ale vážně, ve skutečné vědě platí, že i jeden výsledek vyvrátí teorii, přesto že ji deset výsledků jakoby potvrzuje. Na ta měření na Mauna Loa se tvůrci teorie o antropogením ovlivnění změny klimatu houfně odvolávali. Tak jak to vlastně je?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2020 20:57 Reaguje na Jiří Daneš
Není to složitý, stačí se podívat na grafy vývoje teploty a na graf koncentarce CO2 za jakékoliv období za poslední milión let.
Odpovědět
ig

18.4.2020 21:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Korelace neznamená kauzalitu. To jste se učili už na gymplu :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 09:06 Reaguje na
Já v roce 1970 skutečně ne.
Ale ta kauzalita je definována úplně jinde a jinak, ty grafy ji jen dokazují.
Odpovědět
ig

19.4.2020 10:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedokazují. Pokud to není šum nebo v okolí nevybouchla továrna na sodovku, tak ji vyvracejí, protože ukazují na existenci přírodního regulátoru ppCO2. Počkejme pár měsíců až budou čistší data. Co vy víte, třeba to budu nakonec já, koho data přesvědčí :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.4.2020 10:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že ta korelace je jen v některých obdobích, a ta ostatní politrukové z IPCC ignorují a kamuflují.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

18.4.2020 15:52
Budu jízlivý : co na to Greta Thunberg a její doprovod? A co na to odvážné plány EK a EU, případně Německa na uhlíkovou neutralitu?
Ale vážně, opakuji, že ve skutečné vědě platí, že i jeden výsledek vyvrátí teorii, přesto že ji deset výsledků jakoby potvrzuje. Na ta měření na Mauna Loa se tvůrci teorie o antropogením ovlivnění změny klimatu houfně odvolávali. Tak jak to vlastně je?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.4.2020 22:11 Reaguje na Jiří Daneš
Otázkou zůstává, zda je tento příklad vypočten správně. :)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 09:17 Reaguje na Petr Eliáš
Můžete si výpočet sám ověřit. Odkaz na data je zde:
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html
a lineární rovnice aproximací jak dlouhodobého trendu tak i půlročního chodu jsou uvedeny v článku. Vše je ověřitelné a transparentní. Doporučuji si udělat obdobné výpočty za posledních cca 10 let a sledovat, jak velké výkyvy v koncentracích CO2 jsou po každoročním Lunárním Novém Roku v Číně (únor - březen), kdy klesá výroba o cca 20%. Potvrdíte tím také opakovatelnost tohoto experimentu (ale v menším měřítku než letos). Co je ale nejpodstatnější, tak ani jednou za posledních 10 let nezůstala nižší koncentrace CO2 po snížení emisí v atmoféře déle než 1 měsíc a příroda si dorovnala koncentrace jak podle ročního cyklu (teplota + fotosyntéza), tak podle dlouhodobého trendu (teplota).
Prosím, napište tady alespoň do diskuze, jak váš experiment dopadl (dopředu predikuji, že obdobně, jako letos, jen s menším výkyvem).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.4.2020 22:11 Reaguje na Pavel Kalenda
Špatně jsem se vyjádřil. Výpočet ať ohodnotí někdo, kdo tomu víc rozumí. Spíš moc nevěřím závěrům, které jste vyvodil. Počkám si na potvrzení vaší teorie.
Odpovědět
KK

Karel Karel

18.4.2020 16:18
Nechápu proč se stále omílá ze skleníkových plynů ten CO2, když pára
má až 4x vyšší skleníkový efekt. Snad je to proto, že by se mohlo dojít
k absurditě, že na Sahaře je teplo díky vysoké koncentraci vodní páry
v ovzduší..??
Vzpomínám si na jeden rozhovor v ČT s profesorem V. Jirovským z Fakulty
dopravy ČVUT. Pan profesor chtěl redaktorovi vysvětlit, proč se stále mluví
jen o CO2, ale Roman Fojta ho přerušil a hovor zavedl na jiné téma..
Neudělali jsme si z CO2 modlu ? V souvislosti s tímto tématem mne napadá
citát od R. Rollanda : "Největší zlo, jímž trpí svět, není síla zlých,nýbrž
slabost dobrých.."
Odpovědět
ig

18.4.2020 16:36 Reaguje na Karel Karel
Ten citát je bohužel výstižný.
Odpovědět
va

vaber

18.4.2020 21:25 Reaguje na Karel Karel
vodní páru bych do toho nemotal ta zde byla vždy a je hybnou silou v atmosféře, vypařováním a kondenzací na déšt promíchává horní a spodní vrstvy atmosféry a ochlazuje teplotu a navíc zaclonění slunce mraky má taky velký význam pro teplotu na planetě,
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.4.2020 17:31 Reaguje na vaber
Ano, jenže poprznění krajiny ekologickými experimenty patrně vedlo k tomu, že je voda ve vzduchu z vyššího procenta ve formě "skleníkové" páry než "antiskleníkových" kapének a krystalků.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.4.2020 21:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak to ti przniči krajiny dokázali, že "je voda ve vzduchu z vyššího procenta ve formě "skleníkové" páry než "antiskleníkových" kapének a krystalků." ?????
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.4.2020 18:28
Dobrá zpráva tedy je, že se bude koncentrace CO2 zvyšovat a snad i dále oteplovat navzdory zeleným khmérům.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

18.4.2020 20:59 Reaguje na Richard Vacek
to nevím, jestli je to dobrá zpráva. Zelená khmérka.
Odpovědět
ig

18.4.2020 21:43 Reaguje na Katka Pazderů
Co to udělá Khmérům je mi vcelku dost jedno, ať z toho mají třeba environmentální žal. Mě zajímají fakta a tohle je senzační příležitost je odhalit. Já _nevím_ jestli je to tak nebo onak, ale doufám, že se to dozvím a budu moct přijmout jednu z verzí za vlastní.
Odpovědět
MG

Milan G

19.4.2020 10:28 Reaguje na
Naprostý souhlas.
Ale mám obavu, že je to už tak rozjeté, že to nezastaví nic. Viz von Leyen, lidé umírají na koronavir, ale oni už řeší Green Deal. Psi štěkaj, karavana táhne dál.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:13 Reaguje na Milan G
Proto bude třeba EU zlikvidovat, nebo z ní odejít (což vyjde +- nastejno, protože ten odchod nejspíš vyvolá dominový efekt).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 22:19 Reaguje na Milan G
Děláte jakoby řešili jen Green Deal. Řeší mnoho věcí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:09 Reaguje na Petr Eliáš
Jenže jsou to srovnatelně škodlivé nesmysly. EU za celou svou existenci neudělala prakticky nic pozitivního, jen prošustrovávala to, co nahromadila veskrze úspěšná EHS. Včetně politického kapitálu.
Odpovědět
MG

Milan G

23.4.2020 19:48 Reaguje na Petr Eliáš
Domnívám se, že nejdůležitější pro naši budoucnost je GD proto o něm mluvím. Samozřejmě, velikost a vkusnost armádní uniformy pro těhulky je také důležitá. Ano vím, to řešila Ursula v Bundeswehru, ale tento zajisté delikátní problém může nyní bez problému přenést na evropskou půdu. To, že Bundeswehr následně neopravoval torpédoborce, už nikomu nevadilo. Nedej bože, kdyby je někdo napadl :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2020 21:00 Reaguje na Richard Vacek
No právě. Ta stoupající teplota (samozřejmě navzdory všem lidem, kteří nemají v hlavě nas.áno) nás prostě zabije. Letos je šestý suchý rok, asi nejhorší a další budou asi jaké? Stejné nebo horší? Je nějaký důvod ke změně, když "se bude koncentrace CO2 zvyšovat a snad i dále oteplovat navzdory zeleným khmérům."???
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.4.2020 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Hloupost. Bude nutné zaříznout prachy pro OZE (a další bezcenné a škodlivé projekty, včetně politických a ideologických nevládek) a začít skutečné řešení stávající situace, tj. přizpůsobovat krajinu vyšší teplotě a jinému režimu srážek.
Odpovědět
MG

Milan G

19.4.2020 10:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle je přesně ono, přizpůsobit se oteplování. nikoliv s tím bojovat. Ten boj je marný, jenom to bude stát hromadu peněz, a výsledek bude nula. De La Mancha, don Quijote by mohl vyprávět, co to je marný boj.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:25 Reaguje na Milan G
Dobrej nápad. Ale na jakou teplotu se máme jako "připavit"?? Na Chorvatskou, Řeckou, Saharskou nebo Venušáckou?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 09:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejvyšší teploty na Zemi za posledních cca 5 mil. let byly o 2 - 3 °C vyšší než ty dnešní. Není od věci se domnívati, že by tomu bude tak nemělo být i v příštích 5 mil. letech. Notabene, když všichni očekáváme příchod mírného ochlazování (do roku 2055) a pak dalšího prudšího ochlazování (po roce 2135). Navíc do toho pravděpodobně vybuchne i nějaká sopka s VEI>5, která může na pár let snížit teploty až o 1°C.
Odpovědět

20.4.2020 14:06 Reaguje na Pavel Kalenda
Existuje jediný důvod si myslet, že se bude klima chovat tak, jak za posledních 5 miliónů let? Proč by mělo?
Existuje v téhle historii období, kdy by se uvlňoval do atmosféry fosilní CO2 v množství 33 MT ročně třeba 100 let?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 22:22 Reaguje na Jan Šimůnek
A jéje, zase ty politické a ideologické nevládky... :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:10 Reaguje na Petr Eliáš
Jednoznačně škodí. Takže není důvod, aby od těch, jimž škodí, dostávaly nějaké peníze.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.4.2020 21:56 Reaguje na Richard Vacek
Nerozumím proč máte z oteplování radost...
Odpovědět
ig

18.4.2020 23:35 Reaguje na Petr Eliáš
Není to spíš vyjádření naděje, že ten levicový teror spojený se snižováním emisí CO2 se ukáže jako zbytečný? (protože oteplování se tím nedá ovlivnit)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 09:12 Reaguje na
Samozřejmě se ovlivnění nekoná, protože se hlavně nekoná snižování emisí. V Evropě i USA šly emise co2 za rok 2019 výrazně dolů, ale uhláky v Číně to zase dorovnaly na nulu. Takže ty miliardy CO2 fučíme do atmosféry za rok 19 stejně, jak za rok 18. Tzn. koncentarce stoupá a i tím teplota.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

18.4.2020 20:57
Tedy, pane Kalendo, jak můžete citovat Salby(2012) v souvislosti s daty 2020? Neměly by tam být 2 odstavce?
A ten už celkem pravidelný menší nárůst koncentrace CO2 v březnu proti únoru, je dán zřejmě prodlouženou vegetační dobou (v březnu je na jižní polokouli léto).
Dokonce letošní březen byl nárůst koncentrace CO2 proti únoru 0,39ppm, kdežto v roce 2019 jen 0,22 ppm. A vypadá to letos, bohužel, že v dubnu bude výrazně větší nárůst koncentrace CO2 oproti březnu, než byl v roce 2019.
Uvidíme, kdy bude letos maximum CO2, jestli začátkem nebo až v půlce května.
Odpovědět
ig

18.4.2020 21:48 Reaguje na Katka Pazderů
Proč ne, vždyť jen použil starší teorii k vyložení dnešních dat :-)

Jestli bude ten nárůst koncentrace v březnu skutečně takový jak předvídáte, bude to s antropogenní hypotézou ještě víc nahnuté :-)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 08:58 Reaguje na
Ano, bude. Letos v dubnu roste koncentrace CO2 ještě rychleji, než v roce 2019: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html
Ukazuje se v plné nahotě, že nějaké snížení vypouštění CO2 nemá reálný (dlouhodobý) vliv na klima na Zemi. Jak ukazuje M. Salby, tak koncentrace CO2 je důsledkem změn teplot a nikoli příčinou:
https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 09:13 Reaguje na Pavel Kalenda
Jaká je teda příčina?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 09:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte to vysvětleno tady:
https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
nebo tady:
https://www.youtube.com/watch?v=2ROw_cDKwc0
nebo tady:
https://www.youtube.com/watch?v=b1cGqL9y548
i s odvozením.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 09:44 Reaguje na Pavel Kalenda
Omlouvám se, ale přednášku si nepřeložím. Nemáte to v písemné formě? Děkuji předem.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 10:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Kniha (učebnice klimatologie) je zde:
Salby, M. (2012): Physics of the Atmosphere and Climate. Cambridge University Press. 666pp.
Je ke stažení na ResearchGate.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:29 Reaguje na Pavel Kalenda
Nemůže to někdo shrnout do nějaké srozumitelné formy?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 07:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Do velice srozumitelné formy je to shrnuto právě v těch přednáškách výše uvedených. Pokud vás mám učit angličtinu, tak to sorry. Od toho jste měl základní, střední a vysoké školy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.4.2020 14:10 Reaguje na Pavel Kalenda
To jsem měl a to od vás skutečně nečekám. Jenže absolvoval jsem VUT v roce 79 a to byla angličtina spíš na na indexu, než aby se učila. A hlavně nebala žádná motivace, ten bolševik vypadal, že tu bude "na věčné časy a nikdy jinak".
Odpovědět
va

vaber

18.4.2020 21:13
tak jednoznačne se naměřené hodnoty interpretovat nedají,v roce 1980 byla koncentrace CO2 335ppm, mě by zajímala taky koncentrace CO2 vázaného v mořské vodě, pokud se to dá vůbec měřit. Množství CO2 roste v atmosféře už mnoho let asi o 3ppm za rok, s teplotou prý voda uvolnuje CO2 a zase naopak větší koncentrace CO2 v atmosféře zvětšuje parciální tlak CO2 nad hladinou a tedy pohlcování CO2 v oceánech. Množství CO2 které lidstvo vyrábí se dá vypočítat dost přesně ,množství co se uvolnuje nebo je pohlcováno přirozenou cestou asi určit přesně nelze a tak si dělá závěry každý takové jaké mu vyhovují.Po poklesu výroby v Číně rychle nastal pokles i v dalších ekonomikách a letecké dopravě. Ale vedou se i spory zdali je vůbec CO2 hlavní příčinou oteplování, jisté je jedno, CO2 roste a roste i teplota na planetě
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 09:19 Reaguje na vaber
Nikdy nikde jsem nečetl jiný solidní důvod, proč by se mělo oteplovat tak děsivou rychlostí z jiných důvodů, než těmi miliardami fosilního uhlíku v atmosféře. Jediným zdrojem tepla na naší Zemi je Slunce a jeho aktivita se nemění, případně nepatrně klesá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.4.2020 10:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Soudruh Jakeš taky nechápal, proč lidi na Václaváku zvoní klíči.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Nepíšu, že něco nechápu. Píšu, že neznám jiný důvod. Vy ho znáte? Tak sem s ním.
Odpovědět
ig

20.4.2020 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste na tom lépe než já. Vy znáte aspoň jeden důvod, já neznám žádný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.4.2020 14:13 Reaguje na
Já znám jeden, všeobecně přijímaný důvod, ale to neznamená, že mu bezmezně věřím. I tady pátrám po nějakém, alespoň podobně kvalifikovaném důvodu jiném, ale NIC, pořád jen komplikované výpočty z pofidérních dat a nakonec názor pana Pokorného: nikdo nic neví.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
"Všeobecně přijímané" bylo, že socialismus musí porazit kapitalismus. V listopadu 1989 se to prověřilo praxí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.4.2020 21:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Něco jako že za oteplování nemůže lidská činnost, nýbrž nepozorované přírodní úkazy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 08:39
Nesouhlasím s tím, že antropogenní CO2 nemá vliv na dlouhodobý trend koncentraci CO2 v atmosféře. Chtělo by to udělat hlubší rozbor - například rozbor izotopů uhlíku.(https://www.nature.com/articles/s41467-017-02691-x ; http://www.osel.cz/5524-co-nam-muze-rici-mereni-radioaktivniho-c14-v-atmosfere.html ; https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk)
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.4.2020 10:28 Reaguje na Petr Eliáš
Jistě že jakýsi vliv mít bude. jde ale o to, že je to jen málo podstatná složka příčin současného teplého klimatického výkyvu, který je z hlavní části neantropogenního původu. A to, že tem příčinám nerozumíme, je dáno mj. tím, že nějakých 20 - 30 let v této oblasti neprobíhá žádný výzkum (a vědci, kteří se o něco takového snaží, jsou zuřivě pronásledováni klimatologickou inkvizicí), jen se sborově recitují bezcenné a nesmyslné mantry, produkované IPCC.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 10:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Bože, to jsou zase nesmysly.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.4.2020 17:32 Reaguje na Petr Eliáš
Konkretizujte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:31 Reaguje na Jan Šimůnek
"jsou zuřivě pronásledováni klimatologickou inkvizicí"
Bod A)ruské demagogie, jako ruský bot nic jiného hlásat nemůžete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 23:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Šimůnku, máte pocit že pan Kalenda nebo Pokorný jsou nějak "zuřivě pronásledováni klimatologickou inkvizicí"? Tak co zase kondáte......
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 07:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Klimatologická inkvizice existuje a článek o tom vyjde zde na Ekolistu v několika dnech. Za sebe mohu jen konstatovat, že kdybych přišel do GAČR s grantem na téma "Jak utratit neskutečné peníze za potvrzení lidského vlivu na chod sluneční aktivity", tak tyto peníze dostanu. Pokud jsem ale tvrdil pravý opak, tedy že Slunce řídí energetickou bilanci na Zemi, pak jsem nedostal ani zlámanou grešli za celý svůj profesní život a taky byl problém s publikováním výsledků. Například tento článek (O globálním klimatickém experimentu) jsem poslal do Vesmíru, kde byl jednoduše "odpálkován" s odůvodněním, že neprošel recenzním řízením a oni by nemohli ručit za vědecký obsah :-) Stejně tak tomu bylo v případě 60-letého cyklu, který jsme popsali a vysvětlili již v roce 2013.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud vím (z dobře informovaných zdrojů), tak Pokorného se snaží ekologická inkvizice umlčet snahou o likvidaci jeho firmy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Nehledě k tomu, že před pár týdny tu byl článek o tom, jak si ekocenzoři vynutili stažení nepohodlného článku z Nature.
A pokud sledujete Kremlíka, tak ten případů mafiánství, podrazáctví, fašistoidní cenzury apod. uvádí spoustu.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 11:24 Reaguje na Petr Eliáš
Příroda ročně cykluje cca 150 Gt CO2 mezi oceánem a atmosférou a do toho lidé vypouštějí cca 5 Gt CO2. Takže z toho vyplývá, že lidé skutečně přispívají k oteplování planety a to "celými" 3% (pokud nepřeváží dynamická rovnováha parciálních tlaků). Takže lidstvo přispělo od roku 1880 k oteplování CELÝMI 0,03°C, tedy neměřitelně. Odvození je tady: Salby, M. (2012): Physics of the Atmosphere and Climate. Cambridge University Press. 666pp.
Současný klimatický experiment potvrdil obojí - koncentrace CO2 poklesla krátkodobě o 1,6 ppm, ale z dlouhodobého hlediska příroda stejně dorovnala vývoj jak v ročním cyklu, tak v dlouhodobém trendu obdobně, jako v předchozích letech. Pokud tedy jako lidstvo úplně vymřeme, tak (odhadem) bude dlouhodobý rostoucí trend pokračovat dále ale na hodnotě o 10 ppm nižší, tedy podle přírodních zákonů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 12:03 Reaguje na Pavel Kalenda
Nevím kde jste vzal těch 5 Gt. Když jen roční emise ze spolování benzínu v USA v roce 2019 byly 1,13 Gt (denní spotřeba benzinu: 9 milionů barelů, barel: cca 150 litrů, CO2 z litru benzinu: 2,3 kg ; rok: 365 dní ... 1 133 325 000 000 kg = 1,13 Gt; https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=23&t=10). A kde máte zbytek? Naftu, zemědělství, betonářství, atd. ...? Současné odhady hovoří o cca 35 Gt za rok. (https://data.worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.kt?end=2014&start=1960&view=chart&fbclid=IwAR1IeIaZiXbX4I8DWCK-io5BB97QItCqX9t-akr10SP8-fyUhkR6hvmVBqk)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.4.2020 12:35 Reaguje na Petr Eliáš
Kromě toho CO2 je tam i zvýšení emisí CH4, který je údajně až dvacetkrát účinnějším skleníkáčem. Je někde spočítáno. resp. odhad (třeba za loňský rok) kolik se ho uvolní z permafrostu?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 12:54 Reaguje na Karel Zvářal
To je dobrá otázka, permafrost je opravdu vážný problém. Zkusím dohledat nějaký odhad emisí. Zatím jsem našel tento článek (https://nsidc.org/cryosphere/frozenground/methane.html) a odhad na wikipedii (https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_methane_emissions) cca 0,17 Gt ročně. Ale zkusím najít nějaký lepší zdroj.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.4.2020 13:31 Reaguje na Petr Eliáš
Děkuji, čekal bych více za 30 let, než zvýšení z 1800 na 2000 j..
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.4.2020 19:51 Reaguje na Karel Zvářal
No ono se to urychlí, to si buďte jist. :) Zajímavý článek zde: https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/proc-se-vedci-obavaji-odtavani-permafrostu.pdf a video zde: https://www.youtube.com/watch?v=hOaJvVpFPaU (až u nás v zimě zamrzne Sázava tak zkusím také zapálit bublinu :D ).
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:13 Reaguje na Karel Zvářal
Vzhledem k tomu, že se neuvolnil (nebo to alespoň nezpůsobilo nějakou zásadní katastrofu) ani během výrazně teplejších výkyvů klimatu, než je ten současný, tak bych se toho nějak hystericky nebál.
Mamuti vydrželi v permafrostu i mínojské klimatické optimum, kdy bylo asi o 3 stupně tepleji než v současnosti.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

19.4.2020 11:35
Výsledkem jsou obrázky výkyvu v koncentraci CO2, ta je ovšem pozorovatelná už na obrázku NOAA (obr. 2). Přidanou hodnotou (= autentický výsledek článku?) je patrně určení zpoždění 35 dnů určené z korelace časových údajů koncentrace CO2 a výkonu čínské ekonomiky.

Nejsem klimatolog, ale druhý odstavec závěru konstatuje, že na základě jedné stanice a měření jedné z klimatických proměnných se "dá odhadnout" globální pokles koncentrace CO2 při přerušení lidské výroby jako celku (?). I jako laici snad víme, že se klima "pozoruje" jako komplexní systém různých klimatických proměnných (https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system/essential-climate-variables), z nichž některé jsou navíc korelované (= změní-li se jedna, do jisté míry se změní i druhá/další). Navíc klimatický systém vykazuje značně nelineární chování (zpětné vazby), což právě nedovoluje uzavřít interpretaci a la "dá se odhadnout" (obvykle se pracuje s různými scénáři, často vybavenými konfidenčním intervalem).

Autor si dal práci s detrendováním dat, ale detrendování (a fitování dat) do problému nové světlo vnese jen těžko (to je vidět na obr. 3 a 4, které neukazují o mnoho víc než obr. 2). Nad otázkou interpretace trendu visí také otazník - zatímco obr. 3 má rozpětí 2 roky, klima se studuje s časovým krokem desítek let na mnohem vetších časových škálách. Laicky viděno mi přijde síla závěrů v nepoměru k vypovídací hodnotě použitých dat a metod.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 11:46 Reaguje na Mimo Chodem
Po detrendování je možno porovnat exaktně první derivace koncentrací CO2 a je tedy možno ukázat korelaci obou veličin (a ještě taky transportní zpoždění). Na obrázku č. 2 jsou z fyzikálního hlediska nejdůležitější data za konec března (2 tečky), které ukazují, že koncentrace CO2 se navrátila do původních kolejí po obnovení výroby v Číně. Na nejnovějších datech za duben je to ještě lépe vidět. A o tom je závěr mého článku a tvrzení o tom, že lidstvo má jen malý vliv na chod koncentrací CO2 na referenční stanici Mauna Loa, která je využívána IPCC jako jediná správná a validní:
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:40 Reaguje na Pavel Kalenda
Já se obávám, že je to nějaké zapletení do technikálií a systém "pro stromy není vidět les".
Podle těchto pár dat z naprosto zanedbatelného časového úseku dělat globální závěry je nasmysl i půodle selského rozumu.
Odpovědět
ig

19.4.2020 22:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Spoustu teorií už poslala k ledu zdánlivě marginální maličkost. Pokud se byť jediné zakolísání nepodaří vysvětlit stávající teorií, pak je tato teorie neplatná a musí se hledat jiná. Vzpomeňte jak jeden pitomý fotoelektrický jev (o kterém půlka populace ani netuší že existuje) ukázal, že je celá fyzika devatenáctého století chybná...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:46 Reaguje na
Tohle je přece úplný nesmysl, nějaký malý výpadek emisí se přece nemůže vůbec nijak projevit, než se ovzduší celého světa promíchá, musí trvat roky. Loni klesly celoroční emise v USA i v Evropě velmi výrazně a dá se teda čekat nějaké ochlazení?
To se přece bavíme o nesmyslech.
Odpovědět
ig

19.4.2020 23:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť se projevil :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.4.2020 16:05
Jak jste došel na "Dá se odhadnout, že pokud by se zastavila zcela úplně jakákoli lidská výroba (a produkce CO2), tak může dojít k poklesu koncentrace CO2 až o 10 ppm, tedy na hodnoty okolo 403 ppm." ??????

Když je dnes polovina antropogenních emisí CO2 pohlcována oceány, jejichž kapacita je obrovská, dá se očekávat, že během století by bez dalších antropogenních emisí mohla koncentrace CO2 klesnout mnohem více, třeba i na 300 ppm. Zpočátku by koncentrace klesala asi stejným tempem, jakým nám dnes narůstá.
Odpovědět
ig

19.4.2020 16:34 Reaguje na Jiří Svoboda
To je právě to jádro celé věci. Přirozená koncentrace CO2 (pokud je pravda to, co vyplývá z těch měření a to co nejen já tvrdím už celá léta), tj. taková, kdyby prvního člověka sežral mamut a žádný homo sapiens se nikdy neobjevil, by k dnešnímu datu byla těch 403 ppm. Tam se vlivem oteplení klimatu (způsobeném zatím neznámým mechanismem) posunula za posledních sto let přirozená rovnováha. Člověk ji pálením fosilních paliv trochu tlačí nahoru, ale jak je vidět, když přestane, velice rychle klesne na přirozenou úroveň.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 16:39 Reaguje na
To je úplně přesné vysvětlení. Děkuji. My (lidstvo), jak se ukazuje, jen přispíváme oněmi 3% CO2 (dynamicky), ale na dlouhodobé trendy nemáme nejmenší vliv. A podle prof. Salbyho, ani mít vliv nemůžeme, protože teplota řídí koncentrace plynů a nikoli plyny řídí teplotu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 16:48 Reaguje na Pavel Kalenda
Nevím kde jste vzal ta 3 %?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 17:11 Reaguje na Petr Eliáš
Na grafu v 5:30 přednášky M. Salbyho:
https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
5 Gt CO2 /150 Gt CO2 = 3,33%
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 17:19 Reaguje na Pavel Kalenda
A těch 5 Gt jsou lidské emise celkem?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 17:22 Reaguje na Petr Eliáš
Ano, ale počítané jen jako hmotnost C. Když bychom spočítali celou hmotnost molekuly CO2, tak to vyjde na cca 33 Gt CO2:
(https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/iea-emise-oxidu-uhliciteho-byly-loni-rekordni/1737451)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

19.4.2020 17:46 Reaguje na Pavel Kalenda
Sorry, už i České noviny mažou články stylem "nehodící se škrtněte". Ještě loni tam ten článek byl :-)
Ale data jsou i jinde, odkud byly citovány v článku (já si nepoznačil vlákno, ale dá se vyGooglit).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 20:35 Reaguje na Pavel Kalenda
Aha, už rozumím. Před tím jste psal ,,Příroda ročně cykluje cca 150 Gt CO2 mezi oceánem a atmosférou a do toho lidé vypouštějí cca 5 Gt CO2.,, Tak mi to množství bylo divné. :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:50 Reaguje na Petr Eliáš
Dobře, to vypadá jako nic. Pokud ale tohle běží 100 let, tak máte postupně 500 Gt navíc a to je přece úplně jiná kaše.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.4.2020 21:54 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale i tak mi to stále vrtá hlavou. Pokud cyklus stále funguje, tak platí že oceán uhlík vypustí a také ho přijme. A pokud budu vycházet z okyselování oceánů, tak v současnosti víc přijmá než vypouští. To samé by mělo platit u hornin a biomasy. A člověk mi v tom vychází jako takový chudý příbuzný naruhy - dává, ale nepřijmá. A i když se ta 3% zdají málo, tak stále se kumulují a množství uhlíku by tedy mělo narůstat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:19 Reaguje na Pavel Kalenda
Orwell.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:53 Reaguje na Pavel Kalenda
Pna Kalendo, ten skleníkový plyn je CO2 a ne čistý uhlík!!
Takže lidé emitují 33 Gt CO2 ROČNĚ! proti 150 GT ročního koloběhu?
To pak musí celý systém přece úplně rozhodit!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:13 Reaguje na Pavel Kalenda
Pokud člověk emituje 33 GT CO2 ročně a celý koloběh tvoří 150 GT, tak to máme 22%. To je asi nesmysl, ne? To by se muselo všechno rozsypat za 3 roky.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 04:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Stejně, jako se 5 Gt C změní na 33 Gt CO2, tak se 150 Gt přírodního C změní na 150*3,67 Gt CO2, takže poměr mezi "antropogenním" CO2 a přírodním CO2 je stejný, tedy asi 1:30 (v roce 1990) - 1:20 (v roce 2019). Nebojte, nic se nerozsype, jen se posune koncentrace CO2 o trochu výše, ale dynamická rovnováha na hladině zůstane zachována, jak ukázal ten letošní experiment.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 10:03 Reaguje na Pavel Kalenda
Každý rok přidat třicátý nebo dvacátý díl do systému, který je desetitisíce let vybalancován naprosto přesně s nulovým součtem, je přece pro něco tak cholostivého, jako je klima, zcela devastující.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.4.2020 18:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne. Ten systém není vybalancován jako za politbyra UV KSSS. Ten systém je dynamický a každodenně bilancuje fotosyntézu na obou hemisférách a současně teploty oceánu a atmosféry. Přečtěte si už konečně nějakou učebnici klimatologie. Třebas od M. Salbyho (2012).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.4.2020 21:18 Reaguje na Pavel Kalenda
Jak pak tedy vysvětlíte soustavný nárůst koncentrace CO2 o více jak 100 ppm za méně než 100 let, když lidé "dynamicky" mohou přispět spalováním fosilních paliv jen o 10 ppm? Také je docela možné, že to má prof. Salby pěkně pomotané. Takových profesorů po světě běhá...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:01 Reaguje na Pavel Kalenda
"protože teplota řídí koncentrace plynů a nikoli plyny řídí teplotu."
Tohle je takové tvrzení do pranice bez důkazu, přitom hodně teorií tvrdí, že právě skleníkové plyny způsobují oteplování.
To pak tímhle výrokem shodíte výzkum a výsledky práce stovek vědeckých týmů za desítky let.
To by chtělo nějaké srozumitelné vysvětlení.
Odpovědět
ig

19.4.2020 22:43 Reaguje na Pavel Hanzl
I opačné tvrzení je bez důkazu, pokud tedy nepovažujete za důkaz "no však se podívejte na ten graf" :-)

Že byla shozena ze stolu letitá práce spousty vědců se v dějinách vědy zdaleka nestalo poprvé. A protože (pokud) to byli opravdoví vědci, nešli se oběsit na půdu, ale byli rádi, že konečně vědí, jak to vlastně je.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 23:03 Reaguje na
Tohle ale není tento případ.
Už to jelo asi daleko dříve, ale já to zanamenal v 60. letech, kdy se i u nás prezentovaly teorie globálního oteplování kvůli emisím skleníkových plynů.
A ty teorie byly potvrzeny vývojem, dnešní klima je ještě o něco teplejší, než čekali.
Takže plácnout jen tak do vzduchu, že je to všechno naopak, je skutečně nesmyslné, ne?
Odpovědět
ig

19.4.2020 23:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Existenci skleníkového efektu asi málokdo popírá, byť jeho velikost a parciální účinky jsou předmětem sporů. To ale nepraví nic o vlivu člověka na koncentraci CO2, maximálně ukazuje na možnost existence zpětné vazby.

Osobně si ale ze 70. let pamatuji nastupující dobu ledovou a dokonce vážně míněné (byť naštěstí nerealizovatelné) návrhy z kategorie klimatického inženýrství, jako posypat Antarktidu uhelným prachem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.4.2020 14:22 Reaguje na
Vždycky se objevují všemožné bizardní návrhy i výzkumy, ale má cenu se zabývat pouze těmi, které se v čase osvědčily. Ty byly prostě správné. Proto si myslím, že vyhmátly tu podstatu a podle jejich teorie to pojede dál.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.4.2020 22:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Z debaty na Ekoliste v roku 2005
Pavel Brož,2005-04-04 12:02:16

Argument, že posledních několik desetiletí tají ledovce, není argumentem svědčícím o globální změně klimatu!!! Pozor, toto je naprosto typická chyba v úvaze, které se lidé dopouštějí!!! Uvědomte si, že do sedmdesátých let se několik desetiletí ochlazovalo a spolu s tím přirůstaly i ty ledovce. Z toho se usuzovalo na příchod nové doby ledové, v čemž měl mít, jak jinak, opět prsty člověk a jím vyvíjená činnost. A ono ejhle, obrátí se pár desetiletí, a najednou se usuzuje přesně obráceně. Pokud by se dejme tomu za nějakých dvacet let začalo znovu ochlazovat, tak znovu obviníme lidstvo z toho, že svou neuváženou činností rozvrací přirozené klima planety? Ta otázka je vlastně zbytečná, protože pokud se cokoliv mění a lineární extrapolace toho jevu ukazuje na globální katastrofu, tak za to samozřejmě musí nést vinu lidstvo, to už tady v minulosti bylo vícekrát.
Zkuste si teď představit, že by studená válka skončila už někdy na začátku šedesátých let. Lidé by se přestali (oprávněně) strachovat z obrovského arzenálu nukleárních zbraní, a potřebovali by logicky nějakého jiného strašáka. Experimentální data by ukazovala na ochlazování planety, které tehdy opravdu probíhalo. Udělala by se podobná mediální masáž, jaká proběhla v minulých letech ohledně toho oteplování, a celý proces by skončil jakýmsi antiKjótem - dejme tomu že třeba v Kokuře by se přijal závazek na provedení dost drastických změn v průmyslu, který by měl nemalé dopady na celosvětovou ekonomiku, a který by měl garantovat, že se planeta přestane dále ochlazovat. Zkusme si dále představit, že by se závazky Kokury opravdu uvedly do života.
Potom si lze představit dva scénáře - buďto by se v sedmdesátých letech začalo oteplovat, jak se skutečně stalo, což by bylo samozřejmě vyhlášeno jako veliký úspěch dohod z Kokury. Nebo by ochlazování ještě pokračovalo, načež by se nesmyslné požadavky na redukci průmyslové výroby ještě dále zvýšily. Pokud by se pak někdy v budoucnu přece jen ukázalo, že Kokura byl jeden velký omyl, bylo by lidstvo o jeden celoplanetární ekonomický experiment bohatší.
Kde máte jistotu, že Kjóto je něčím více, než podobným naprosto nesmyslným a nezodpovědným celoplanetárním ekonomickým experimentem, jakým by byl ten vymyšlený z Kokury? To, že žádná Kokura nebyla, totiž opravdu souvisí pouze s tím, že v době přechodného ochlazování planety zuřila studená válka a proto na obavy ze změny klimatu jednoduše ve společnosti nezbyl strach - ten byl vyčerpán obavami z jaderných zbraní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 10:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Tahle úvaha je dost nesmyslná z jednoho důvodu. Podívejte se na graf vývoje teploty z Klementina od roku 1775 a představte si, že jste v 70. letch. Co na něm vidíte?
V podstatě nic, mírnou vlnovku která se opakuje už dříve. Z toho by nikdo žádnou "Kokuru" nedělal.
Podívejte se na celý graf až do roku 2019. To snad vidíte sám.
(ten článej ke možná na nic, ale ten graf tam je):
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pocasi-chmu-oteplovani-teplotni-rekord-leto.A190906_134741_domaci_knn
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvědomte si, že Klementinum ovlivnila jednak výstavba vltavské kaskády (do ní Vltava prakticky každoročně zamrzala) a potom i růst pražského tepelného ostrova (hlavně výstavba nových čtvrtí na konci socíku).
Odpovědět
ig

21.4.2020 14:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale oni to tehdy dělali :-) Tou dobou už jste jistě sledoval aspoň VTM, kde se o tom také psávalo.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.4.2020 19:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpoviem ironicky, že si nesmieme mýliť lokálnu klímu s globálnou :-)
Teraz vážne, na tejto stránke je 70 dobových záznamov serióznych klimatológov tej doby, a priebeh ochladenia aj s grafmi.
https://co2coalition.org/2017/11/28/before-1960s-70s-global-cooling-was-erased-it-caused-droughts-crop-failures-glacier-advance-ice-age-threats/
Len mi nepíšte, že to platia ropáci a preto to nie je pravda. Odkazy sú originálne. V prehliadači chrome si môžete spustiť prekladač, funguje to celkom dobre.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 21:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Nezlobte se, ale tento odkaz je z NoTrickZone. Sever známy tzv. Cherry Pickingem a překrucováním faktu.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.4.2020 22:47 Reaguje na Petr Eliáš
Já se nezlobím, ale ukážte mi tie prekrútené fakty. Je to 70 odkazov na práce významných klimatológov tej doby, medzi inými je tam aj práca neskoršie veľmi známeho alarmistu Jamesa Hansena, Budyka, je tam správa NOAA z roku 1974 a mnoho ďaľších. Niektoré odkazy už nie sú aktívne ale dajú sa stále vytiahnuť z pamäti google. Hansenov odkaz stále funguje: https://pubs.giss.nasa.gov/docs/1981/1981_Hansen_ha04600x.pdf Dajte si ten čas a preštudujte si, a potom sa ozvite. POdľa mňa sú prekrútené fakty súčasné grafy NASA, kde sa ochladenie z rokov 60 -70 stále zmenšuje a krivka sa stále viac prispôsobuje tak aby vyhovovala teórii GO.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 23:32 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, četl jsem to. S tím problém nemám.

Třeba zde vysvětlují, proč k úpravám v datech dochází (https://climatefeedback.org/claimreview/nasa-did-not-create-global-warming-by-manipulating-data-tony-heller-steven-goddard/).
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:17 Reaguje na Petr Eliáš
Důležité je, že ta data upravují, takže vyhovují v současnosti hlásané klimatické ideologii. "Omáčka" kolem toho nemá smysl a není důvod se jí zabývat.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.4.2020 11:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Vaším ignorantskym komentářem se není třeba zabývat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 13:55 Reaguje na Petr Eliáš
"Ignorantský komentář" konstatuje, že soudruzi přizpůsobují zpětně naměřená data jakési zcestné ideologii. Tohle vždy skončilo průšvihem.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.4.2020 19:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale prd prosim vas. Přečtete si ten odkaz který popisuje jak a proč se data upravují ...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.4.2020 10:24 Reaguje na Petr Eliáš
Dobre ak ste to čítal, pripúšťate, že bolo v 60-70 rokoch výrazné ochladenie - hlavne na severnej pologuli.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.4.2020 10:25 Reaguje na Vladimir Mertan
na konci otáznik.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.4.2020 11:56 Reaguje na Vladimir Mertan
I v té práci od NASA to popisují.
Odpovědět
ig

20.4.2020 22:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť o tom je řeč. Teorie antropogenního oteplování mi připadá stejně bizarní jako byla v 70. letech teorie ochlazování a její navrhovaná řešení jakbysmet. Jenže tehdy to lidi brali fakt vážně a Římský klub viděli jako fórum moudrých a ne stůl štamgastů jako teď.
Odpovědět
ig

20.4.2020 22:58 Reaguje na
Vladimir Mertan: pardon, psal jsem to paralelně s Vámi, nechtěl jsem opisovat :D
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.4.2020 10:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud teplota řídí koncentrace plynů, vždy to bylo se značným zpožděním. My jsme ovšem svědky souběhu navyšování teploty a koncentrace plynů. To je jasná indicie, že tvrzení "protože teplota řídí koncentrace plynů a nikoli plyny řídí teplotu." není správné - je tímto falzifikováno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 10:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Přesně tak, my emitujeme 33 GT CO2 ročně ne proto, že se otepluje. Ale proto, že potřebujeme energii.
To, že se otepluje, je až následek, ne příčina.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 21:45 Reaguje na
" by k dnešnímu datu byla těch 403 ppm. Tam se vlivem oteplení klimatu (způsobeném zatím neznámým mechanismem) posunula za posledních sto let přirozená rovnováha. "
To je přece ryzí nonsens, proč by se sem posunula? Když neznáme ten "mechanismus", proč by to dělala?
Odpovědět
ig

19.4.2020 22:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč nonsens? Na světě je věcí jejichž mechanismus neznáme a přesto se dějí :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 22:05 Reaguje na
Jenže on se neděje. Prvního člověka mamut nesežral, takže na ten váš neznámý "mechanismus" vůbec nedošlo.
Odpovědět
ig

19.4.2020 22:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to, že se neděje? Koncentrace CO2 roste, tady snad nejsme ve sporu, a jsou ve hře dvě vysvětlení - první (to které zjevně zastáváte Vy) říká, že přírodní regulační mechanismus je tak choulostivý a běžící nadoraz, že poruchová veličina ve výši tří procent nominálu jej dokáže trvale a kumulativně vychýlit. A to druhé, jehož existenci připouštím já, je to, že přirodní regulační mechanismus je tak mohutný, že udržuje hladinu CO2 na výši jaká se mu zlíbí, téměř bez ohledu na to jestli se jej snažíme svým CO2 ovlivnit nebo ne. No a teď se mu zlíbilo zvýšit hodnotu požadované veličiny a nějaký lidský červ naprosto nemá možnost s tím něco udělat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2020 23:08 Reaguje na
Všimněte si jedné věci. Ta "poruchová veličina ve výši tří procent" se tu opakuje každoročně a vždy naskočí na tu předchozí, takže za 10 let by to bylo 30% navíc. A to musí nutně rozhodit jakkoliv robustní systém.
Odpovědět
ig

19.4.2020 23:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč? Když každý den vylijete kýbl vody do přehrady, tak i když to budete dělat spoustu let, hladina nestoupne. A pokud stoupne, nebude to kvůli Vašemu kýblu, ale protože hrázný zvednul přeliv. Důvod je jednoduchý: regulační mechanismus výšky hladiny je velmi robustní a kýbl vody ho nerozhodí.

Samozřejmě, kdybych měl hypotetickou přehradu, do které přitéká kalibrovaná řeka s 10.000000000 kubíky za sekundu a přeliv, kterým nemůže odtéct víc než 10.000000000 kubíků za sekundu, ten kýbl by se tam časem projevil. Ale jistě chápete, že takhle to nefunguje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.4.2020 14:31 Reaguje na
A jak si tedy vysvětlujete, že je ta přehrada stále plnější (koncentarce co2 stále stoupá)??
Hrázný vypustí přesně tolik, kolik mu přitéká a najednou má každý rok vodu navíc a vypustit ji nemůže. To je jasně změřené.
Odpovědět
ig

20.4.2020 17:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Však si to zkuste. Zašpuntujte umyvadlo a pusťte vodu, až začne přetékat přepadem. Přilijte tam 3 % vody co přitéká kohoutkem a sám uvidíte, jak funguje přepad coby regulátor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 10:28 Reaguje na
Zkuste ale definovat ten "přepad" .Žádný prostě není.
Kdyby byl, tak tu nemáme nejvyšší koncentraci CO2 za asi milión posledních let.
Odpovědět
ig

21.4.2020 13:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdybych ho uměl definovat, tak to napřed napíšu do Nature :D Berte to tak, že pokud se data potvrdí, bude to znamenat, že ten "přepad" existuje, ale ta opravdová práce teprv začne - najít ho.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Jedním z "přepadů" může být zvýšení intenzity fotosyntézy, která je v současnosti do značné míry limitována koncentrací CO2 ve vzduchu a roste ž někam k desetinásobku současné koncentrace CO2 ve vzduchu (pokusy v uzavřených prostorách). Zcela jistě se najdou i další.

MMCH nedávno jsem se dozvěděl od kamaráda z techniky, že CO2 z topení a pohonu agregátů (na LED osvětlení) je u komplexů skleníků hnán do vnitřních prostor, aby se zvýšila účinnost fotosyntézy, a tedy i úroda. Problém je, že se už jedná o koncentrace, které mohou ohrozit tam pracující lidi.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.4.2020 21:24
Zajímavý článek i bohatá diskuse, za což bych chtěl panu Kalendovi poděkovat. Jsa silně nahlodán se těším někdy příště na toto kontroverzní téma, zda bylo dříve vejce či slepice.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 05:07 Reaguje na Karel Zvářal
Děkuji. Pokud máte zájem si poslechnout něco o vývoji klimatu na Zemi z geologického hlediska, tak ode mě je něco zde:
https://www.youtube.com/watch?v=0FO7MzORIMQ
K tomu existuje i celý poznámkový aparát včetně odkazů na zdroje:
https://slideplayer.cz/slide/11599597/
Nejnovější přednáška je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=bRHJDz952K8
Nejstarší přednáška je zde:
https://www.tvnoe.cz/porad/3644-hlubinami-vesmiru-s-dr-pavlem-kalendou
Pokud si chcete přečíst něco o vztahu klimatu a zemětřesení, tak na mých stránkách ResearchGate je k dispozici většina mých článků v plném znění: https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Kalenda2
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.4.2020 08:49
Tahle diskuze je nesporně zajímavá. Autor se poctivě snaží odpovědět na všechny otázky. Schází mi tady názor p. Metelky a spol., jako zástupců odborné obce IPCC trvajících na antropogenním vlivu na globální oteplování.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 08:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Buď o tomto článku ještě neslyšeli (což pochybuji), nebo si nechtějí pálit prsty nebo nechtějí přijít o granty z IPCC (potažmo MF v zastoupení EU-Green Deal). Do otevřené diskuze se zapojují především ti, kteří nemají co ztratit. A to pan Metelka není. Protože by mohl skončit jako Dr. Pretel (https://www.mzp.cz/cz/articles_el090907pretel)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.4.2020 09:17 Reaguje na Pavel Kalenda
Přečetl jsem si Váš článek, celou diskuzi a mohu jen konstatovat, že ač samozřejmě moje odborné vědomosti v této oblasti jsou na úrovni poučeného laika, dost dlouho zde nebyl článek takovéto úrovně a věcných, Vašich argumentů. Děkuji.
Odpovědět
MG

Milan G

20.4.2020 19:49 Reaguje na Pavel Kalenda
No na MŽP už není Kuták takže by Metelku nemuselo potkat odejití.
Ale v tomto případě je krásně vidět co se stane, když přestaneš s vlky výti. Co mně pobavilo je ta úvaha o Greenpeace v souvislosti s Prunéřovem a jeho souvstažnost s Bangladéší atd. Ono jsou schopní něco takového tvrdit s naprostou vážností. To je prostě neuvěřitelné.
Jinak díky za článek, perfektní práce.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.4.2020 15:45
Z tohoto článku vyplývá, že když během měsíce nevypustíme do atmosféry řekněme 4 Gt CO2, projeví se to o měsíc zpožděným poklesem množství CO2 v atmosféře o 40 Gt. Je to tak pane Kalendo?

Někdo pro to má racionální vysvětlení a dokonce dělá revoluci v chápání klimatické změny. Já to chápu tak, že to tak být nemůže a hledal bych chybu v experimentu či jeho vyhodnocení.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.4.2020 17:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Myslím, že ne úplně správně jste pochopil to, co je v článku. Když lidstvo nebude vypouštět po dobu třeba měsíce 4 Gt CO2, tak příslušně poklesne koncentrace CO2 v atmosféře v takové "bublině", která se bude postupně rozptylovat od místa "zdrojů". Takže například z Číny na Mauna Loa je cca měsíční zpoždění. Blíže břehům Číny to zpoždění bude menší. Ta "bublina" nižšího obsahu CO2 se ale postupně rozptýlí na hodnotu, danou rovnovážným stavem mezi atmosférou a oceánem (který je mimochodem největší zásobárnou CO2 na Zemi).
Chybu v experimentu můžete nejlépe najít tak, že si zanalyzujete předchozí roky a budete sledovat, zda se menší odstávky výroby v Číně taky projevily na Mauna Loa nebo ne. Pokud je tam nikdy nenaleznete v odpovídajících amplitudách (odhadem 0,4 ppm) a v odpovídajících časech, tak uznám, že pozorovaný pokles koncentrace o 1,6 ppm může být náhodný, třebas vlivem kosmického záření nebo mimozemšťanů. Jinak přirozené meziměsiční fluktuace koncentrace CO2 jsou okolo 0,4 - 0,5 ppm, jak je vidět na obrázku 3 a pozorovaná anomálie měla hloubku 1,6 ppm, tedy 3x více.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.4.2020 20:05 Reaguje na Pavel Kalenda
Pak tedy vůbec nechápu, co je na tom všem jakkoli zajímavého. V Číně se zmenšil zdroj emisí CO2 a ve vzdálenosti cca 5000 km v Tichém oceánu naměřili se zpožděním odpovídající pokles koncentrace CO2. To přece nic nevypovídá o nějaké rychlé absorpční schopnosti oceánu. Naopak, kdyby oceán udržoval téměř rovnováhu s atmosférou, vůbec by se výpadek emisí v Číně v tichomoří neprojevil.

Ano, oceán má obrovskou kapacitu pro ukládání CO2, a ukládá se v něm asi polovina současných antropogenních emisí. Oceán je díky své obrovské kapacitě pořád víceméně nasycen na concentraci odpovídající 280 ppm, která panovala po mnohá tisíciletí před industriální dobou. Nějaké úvaha o rovnováze oceánu s 403 ppm není, myslím správná, odkud by se vzala?
Odpovědět
ig

20.4.2020 22:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Zajímavá je ta odezva "systému" (ať už je definován jakkoliv) na skokovou změnu poruchové veličiny. Takhle se v teorii regulace vyšetřují regulační systémy a dá se tím odhalit skutečně hodně. Pro začátek aspoň to, že je to vůbec regulační systém. Pokud jsou data správně, tak jsme narazili na silný regulační systém, který "přepere" veškeré lidské snahy změnit koncentraci CO2 a navzdory antropogennímu CO2 si udržuje hladinu stanovenou něčím úplně jiným než nafoukaným člověkem, který si myslí, že má tu moc ovlivňovat klima :-)

To, že je odezva na skokovou změnu zpožděná, není nic světoborného, tohle dopravní zpoždění znají na Mauna Loa už dávno. Zajímavý je ten návrat na předchozí hodnotu dřív, než se produkce CO2 vrátila na původní úroveň. Jestli to není třeba jen jakási náhodná bublina nižšího CO2 cirkulující atmosférou, tak to svědčí o tom, že ten regulátor se za poslední století přešteloval a sám od sebe se snaží držet koncentraci na těch 403 ppm. Ale to předbíhám, teď je potřeba udělat množství práce, aby se přišlo na to, která z těch hypotéz skutečně platí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 07:05 Reaguje na
Proč si myslíte, že člověk nemá tu moc ovlivňovat klima? Když vemete v potaz, že člověk dokáže ovlivnit klima lokálně, proč by to nedokázal i globálně?

Jako příklad uvedu člověkem způsobené vysychání Aralského jezera (https://tidsskriftet.no/en/2017/10/global-helse/vanishing-aral-sea-health-consequences-environmental-disaster).

Řekl bych, že ten návrat k původním hodnotám značí přirozené dýchání planety (jestli se to dá tak nazvat) kdy v zimě dochází k uvolnění CO2 ze severních lesů a během léta dochází k jeho vstřebávání. Patrné je to na videu zde (https://video.aktualne.cz/20-let-zivota-zeme-animace-ukazuje-jak-planeta-dycha/r~c5c6014ccdec11e7afac0cc47ab5f122/).
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:26 Reaguje na Petr Eliáš
Jenže Aralské jezero (a pár dalších) je v podstatě lokální záležitost. A pracovalo se na tom desítky let a utopily se v tom (přeměna pouští na bavlníkové plantáže) šílené prachy.

V podstatě ani neuskutečněný projekt obrácení sibiřských řek (počítalo se mj. s vytvořeném hrází řízenými jadernými explozemi) by asi neměl globální dopad (jen by pravděpodobně silně ochladil klima v centrální Sibiři).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 20:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Jenže to se nebavíme o fosilnám uhlíku, který se vypouští v biliónech tun a v atmosféře je navíc, tj. mění koncentaraci CO2 a tím teplotu. To s nějakými Ruskými řekami nemá nic co do činění.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
To si vyřiďte s panem Eliášem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.4.2020 12:11 Reaguje na
Podle Kalendovy, podle mne nesmyslné, teorie by koncentrace CO2 vůbec nikdy neměla přelézt 413 ppm, ať pálíme uhlí kolik chceme. A před deseti roky by tvrdil, že koncentrace CO2 vůbec nikdy nepřeleze 400 ppm.
Odpovědět
ig

21.4.2020 14:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale to se tu přece nikde nepíše :-) Zkuste si to přečíst znova, ať aspoň víte s čím nesouhlasíte :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.4.2020 16:25 Reaguje na
Jo, řekl jsem to nepřesně.

Ale představa pana Kalendy je ta, že oceán je superzásobník CO2, který je víceméně v rovnováze s atmosférou a množtví CO2 v atmosféře je dáno teplotou oceánu + nějaké dynamické navýšení o 10 ppm spalováním fosilního uhlíku. Kdyby tedy ode dneška přestala růst teplota oceánu a emitovali bychom pořád stejně, koncentrace by přestala růst. Teď je správně pochopeno s čím nesouhlasím?

Nějak mi ale nesadí zákon zachování. Když se oceán otepluje, vydává CO2. Navíc se produkuje CO2 spalováním. Pak by mělo v atmosféře přibývat CO2 více, než se ho vytvoří spálením. To však není pravda. V atmosféře ho přibude jen polovina ze spalovaného fosilního uhlíku. To je asi další hřebíček do rakve Kalendovy teorie.
Odpovědět
ig

21.4.2020 16:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Nepřestala by růst, ale jsou-li měření správná, rostla by stále stejným tempem jako doteď, jen by byla o kontantu menší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.4.2020 10:28 Reaguje na
Pokud by podle pana Kalendy rostla globální teplota, rostla by i ÚMĚRNĚ koncentrace. Když by teplota nerostla, nerostla by ani koncentrace.

Problém je že to tak být nemůže, protože nesedí bilanční rovnice pro CO2 jak píši v předchozím příspěvku. Navíc teplotou řízená koncentrace má několikadesetileté zpoždění, což dnes není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.4.2020 10:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Jak to víte? Klimaskeptici na opoždění nárůstu CO2 za oteplením upozorňují už někdy od konce 90. let. Klimaalarmisté tento fakt pouze ignorují, protože se jim nehodí do ideologických schémat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.4.2020 11:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Mluvíte teď o historickém oteplování nebo tom současném?
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.4.2020 13:35 Reaguje na Jiří Svoboda
V podstatě to platí pro všechna oteplování.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.4.2020 20:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Až na to současné! Proto nelze vysvětlení těch minulých oteplování mičurinsky naroubovat na to současné tak, jak to bezostyšně dělají klimaskeptici.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

21.4.2020 10:41 Reaguje na Pavel Kalenda
Předně díky za zajímavou diskuzi a ochotu autora se jí věnovat.

Nerozumím tomu podobně, zejména vztahu "dropu" v koncetraci CO2 zaznamenaný na stanici na Hawai k platnosti teorie/praxe glob. oteplování? Neukazují ta data pouze CO2 ekvivalent poklesu ekonomik? Bublina CO2 vzniklá nad územím Číny se do jisté míry se rozptýlí, do jisté míry doputuje na Hawai, kde je se zpožděním zaregistrována. V delším období se bublina začne rozptylovat, čili pokud by bublina měla velikost území Číny (10 mil km2), pak se postupně rozptýlí na glób (500 mil. km2), což ji plošně naření 1:50 (pomineme-li "objemové" ředění). A jsme opět u: 1) globálních trendů, pro které by se měla uvažovat delší časová období, abychom se vyhnuli dezinterpretaci vlivem krátkodobých fluktuací (zde v článku jsou data detrendována pro krátké období!), a 2) globálních průměrů, které by měly omezovat vliv jednotlivých stanic stanic (zde v článku je použita jedna stanice).

Srovnejte Mauna Loa (v článku použitá data)
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html

a globální průměr (stejný zdroj NOAA)
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html

O čem tedy hovoří data z jedné stanice z globálního pohledu?
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

21.4.2020 10:53 Reaguje na Mimo Chodem
... trochu jinými slovy: nemůže to jednoduše znamenat, že se měření koncentrace CO2 na Hawai dostane na víceméně předchozí úroveň poté, co bublina Mauna Loa opustí?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.4.2020 18:59 Reaguje na Mimo Chodem
Ano. Přesně tak to je. Zastavením výroby v Číně vznikla jen taková "záporná" bublina s nižší koncentrací CO2. Když ale byla výroba obnovena, tak zase začal proudit vzduch obohacený o pár ppm CO2. Takže je velice správná poznámka IG (16:41), že se koncentrace vrátila na původní hodnoty včetně trendu a ročního chodu, které nejsou antropogenního původu. Nic víc s tím Číňani nebyli schopni udělat. A my taky ne, i kdybychom zastavili celé Vítkovice, Škodovku, TPC, Hyundai a další výrobu, nejezdili bychom v autech a nelétali letadly.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 08:59 Reaguje na Pavel Kalenda
Z čeho usuzujete, že podíl na současném trendu není antropogenního původu? Data z Mauna Loa o tom nejsou schopny říci nic - pouze registrují koncentraci CO2. Jak psáno vícekrát, globální trend koncentrace C02 se nedá vyšetřovat s daty v rozsahu 1-2 roky, natož z nich vyčítat původ (antropo vs. neantropo). Oblast nižší koncentrace nejspíše na Hawai přišla a zase odešla...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.4.2020 22:58
A čo ak predsa platia historické chemické merania Ernesta Becka?
https://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/180_yrs_Atmos_CO2_Analysis_by_chemical_methods_Beck_2007.pdf
Odpovědět
ig

20.4.2020 23:08 Reaguje na Vladimir Mertan
Pak by to znamenalo, že Klaus měl ZASE pravdu :D :D :D
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 06:50 Reaguje na Vladimir Mertan
Možná by nebylo špatné přiložit k tomu i komentáře:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.861.5583&rep=rep1&type=pdf

Doufám, že odkaz bude fungovat. :)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.4.2020 08:21 Reaguje na Petr Eliáš
Problematika určite nie je jednoduchá. Dobrý článok som našiel tu: http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/beck_data.html
Veľmi zaujímavé miesto je v bode 4, v Beckových údajoch je nárast do roku 1943 za 7 rokov o 100 PPM. Nezabúdajme, že to bolo v dobe prudkého nárastu teploty a svedčilo by to o uvoľnení obrovského množstva CO2 zohriatím oceánu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.4.2020 22:09 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, a na konci 4. stojí: Thus all we can say is that other (proxy) methods, even with high resolution, don't show any abnormal variation around 1943.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 10:35
Je to nějaký divný. Autor tu na krátkém okamžiku dokazuje, jak obrovský vliv na koncentraci CO2 má výpadek průmyslu v Číně a pak prohlásí, "Z toho vyplývá, že antropogenní CO2 a jeho množství nemá podstatný vliv.........prakticky na nic." To skutečně nechápu, tam mi chází logická návaznost.
I u pana Pokorného jsem si všiml, že občas předvádí grafy (amplitudy různých teplotních křivek), které samy vyvrací to, co tím chce říci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná trochu zjednodušeně:

1. Roste koncentrace CO2. Dá se to vyjádřit nějakou křivkou koncentrace x čas.
2. Nyní se ukázalo, že výpadek antropogenní produkce CO2 udělal na té křivce akorát jakýsi "zub" a po jeho překonání koncentrace roste i tak dál.
3. Vypadá to zcela věrohodně, že existuje jakýsi neantropogenní růst CO2, který je to hlavní, a na něm je shora "připlácnutá" antropogenní produkce tohoto plynu, která příslušný bod koncentrace v příslušném čase posune trochu nahoru, ale na podstatě toho růstu nic nemění.
4. Že tudíž celkový trend CO2 je neantreopogenní a antropogenní CO2 koncentraci tohoto plynu posune, v podstatě nevýznamně (v čase o pár měsíců), nahoru.

Čili, že vliv antropogenního CO2 na klima je hoax, což klimaskeptici tvrdí už skoro 40 let.

A důležité je i to, že se to naměřilo na "ekologicky ikonické" Mauna Loa, na níž křivky, podporující klimaalarmistické fantasmagorie, vycházely vždy nejlíp (a proto klimalarmisté svévolně tato měření prohlásili za "nejreprezentativnější na Zemi" - přestože jsou ovlivněna činnými sopkami).
Pokud klimaalarmisté tato měření odmítnou, budou muset připustit použití výsledků z jiných měrných míst, které tak hezky alarmisticky nikdy nevycházely, ale naopak tato výsledky někdy jako argumenty uvádějí skeptici.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.4.2020 11:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Omlouvám se:
4. Že tudíž celkový trend CO2 je neantreopogenní a antropogenní produkce tohoto plynu jeho koncentraci jen posune, v podstatě nevýznamně (na úrovni dané časem o pár měsíců), nahoru.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

21.4.2020 11:46 Reaguje na Jan Šimůnek
... taky to může znamenat, že bublina nižší koncentrace CO2 než je současný globální průměr vzniklá v Číně opustila Hawai, a tudíž stanice Mauna Loa začala registrovat víceméně předchozí stav (tj. mimo bublinu)
Odpovědět
ig

21.4.2020 13:13 Reaguje na Mimo Chodem
Může. Proto se musí měřit dál a sbírat data z jiných stanic a vyhodnocovat. A pokud se ukáže, že je jsou měření správná, tak publikovat. A pak z toho být otrávený, protože ekofanatici a s nimi nejméně 50 % oprávněných voličů je stejně nepochopí a budou si dál vést svou.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.4.2020 19:15 Reaguje na
Vážený IG. Díky za Vaše komentáře a diskuzi. Je velice fundovaná a s hezkými příměry (ten s přehradou se mi líbil velice). Ale obávám se, že publikování tohoto článku v nějakém časopise s IF nebo alespoň ve WOSu narazí na tvrdý odpor. Vždyť v redakcích sedí lidé, kteří mají eminentní zájem neztratit příjmy z programu Green Deal a nikoli, aby se tento program stopnul. Už jsem si tyto anabáze s publikováním daleko méně výbušných témat užil až až. Ukážu jen na náš lokální vědecký bulvár - časopis Vesmír, kde neměl nikdo odvahu publikovat ani zjištění jak závisí PDO na polohách planet a jak LOD předchází asi o 7 let před teplotou. I tento článek o Globálním experimentu zavrhli do týdne s odkazem, že neprošel peer-review procesem, tedy nebyl oficiálně přijat vědeckou obcí (jako kdyby se musely pozorování nebo nástin hypotéz potvrzovat hlasováním a konsensem 97% přítomných :-) )
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 09:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Zbytečně očerňujete subjekt, který má právo (jako ostatně každé soukromé médium, rozhodnout), co uveřejní. Pokud i laická diskuze nachází řadu slabin v tomto článku (viz Svoboda, Hanzl,...), není divu nad rozhodnutím Vesmíru - pomineme-li fakt, že se nemusí rozhodovat jen odborně (chodí to tak snad ve všech žurnálech).

Při vší úctě: v tomto článku byl stažen jeden soubor .csv z Mauna Loa (též se převzala křivka výkonu ekonomiku v Číně), sloupeček koncentrace se detrendoval, nafitoval a vynesl v grafu. Krom grafických úprav a tvorby textu, jde o cca 10-20 minut práce s daty z jedné stanice v období několika měsíců. A to stačí k tomu, aby byl zpochybněn vliv člověka na glob. klima. To je na revoluci, neboť platíme desetitíce vědeckých pracovníků po celém světě (NOAA, NASA, ESA, EUMETSAT, univerzity, výzkumáky ...) a oni se v 95-99% shodují na výrazném vlivu člověka.

Co se týče argumentu, že bodové měření může zpochybnit teorii pro planetární klima, jde o běžný omyl. Teorie vlivu člověka na klima je založena na globálních datech, čili její zpochybnění by se mělo opírat znovu o data z různých míst, jinak se porovnávají "jabka s hruškama".

Nevím, proč mnoha lidem leží v žaludku právě Mauna Loa. Pokud bych měl vystavět observatoř odstíněnou od rušivých vlivů, asi bych hledal podobné místo (podobně se astronomické observatoře umisťují v oblastech s nízkým světelným znečištěním, proč asi?)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

22.4.2020 10:03 Reaguje na Mimo Chodem
Mimochodem, tím, že napíšete, že i laická veřejnost nachází řadu slabin, není to potvrzení toho, že v analýze nějaké slabiny jsou, protože nikdo ze jmenovaných nenašel žádnou nesrovnalost, jen ze svého laického pohledu argumentoval většinou snadno vyvratitelnými tezemi a nijak netestoval antropogenní hypotézu proti datům.
Příklad s Vesmírem jsem uvedl proto, že jsem tam narazil opakovaně a zcela typicky tak, jako i v jiných médiích hlavního proudu, které nesmí dávat prostor alternativním pohledům. O kauze PRP zde budeme psát za pár dní.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 10:12 Reaguje na Pavel Kalenda
V tom je zakopán pes: antropogenní hypotéza se ovšem musí testovat opět s globálními data sety. To je snad bežný vědecký přístup ke globálním otázkám. Jde přeci o to podat smysluplnějších výklad nashromážděných dat a ne založit nový výklad na datech dílčích.

Dle popisu pod článkem vidím, že jste profesí seismolog, tedy: šlo by hypoteticky vytvořit nový výklad struktury Země z dat jedné seism. stanice a rozporovat tak modely Země založené na historických záznamech všech dostupných seism. stanic? Myslím, že by to odborně neprošlo.
Odpovědět
ig

22.4.2020 12:56 Reaguje na Mimo Chodem
Tady nikdo nic jedním pozorováním nevyvrací :-) I když zrovna tahle těžce zpolitizovaná teorie by si zasloužila radikální očištění od ideologických nánosů a partikulárních ekonomických zájmů :-)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 14:16 Reaguje na
...to miřte na autora článku, zejména na jeho druhý odstavec závěru.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.4.2020 21:53 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale vždyť jste se na mé mnohé věcné námitky neobtěžoval zareagovat! To není přístup solidního vědce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:26 Reaguje na Mimo Chodem
Problém ovšem je, že se redakce vesmíru (ale i mnoha jiných časopisů) chová jako druhdy redakce kojzarovského Rudého Práva. Tím ovšem tihle lidé degradují vedu (tedy cosi objektivního) na ideologii (tedy snůšku ryze účelových blábolů).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.4.2020 20:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Ad 1) v pořádku.
Ad 2) Pokud má antropogenní CO2 asi 5% celého koloběhu, pak snížení odhadem (nikdo to neví přesně) těch současných emisí o 20%, vám v celkové bilanci dělá závratné 1%.
Pokud to skutečně namřili, je jasně vidět, že právě antropogenní CO2 má dost výrazný vliv.
Ad 3) Samozřejmě existuje neantropogenní nárůst CO2, třeba táním permafrostů, nebo rozsáhlými požáry v Amazonii, Austrálii i na Sibiři. Bohužel, všechny mají ale příčinu v globálním oteplování, působí tu už ten velmi obávaný "pyramidový jev".
Ad 4) Kolik dělá ten přirozený nárůst asi neví vůbec nikdo, ale jen těch 5% lidských každý rok nahoru udělá za 10 let 50% nárustu, což je přímo děsivé. Samozřejmě něco příroda zase odbourá, ale růst je jasně vidět značný a proto jde teplota tak rychle nahoru.
Přepokládám že je úplně fuk, kde se to měří, čím víc míst tím lépe.
Odpovědět
ig

21.4.2020 21:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty děje které popisujete nejsou samozřejmost nezávislá na příčině růstu koncentrace CO2, ale vyplývají pouze z antropogenní teorie. Z přírodní teorie nic takového nevyplývá, proto tím nelze zpochybňovat její platnost. Tu moc by měla například ta data z Mauna Loa (+ dalších stanic), ale pozor, je to dvojsečné, ta data by ji mohla i potvrdit :-) Uvidíme jak to bude, takováhle skoková změna nastává jednou za století, musí se dokonale vytěžit :-)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 09:59 Reaguje na

https://paleo-co2.org/faq/6

How do scientists know CO2 is rising because of human activity and not because of natural cycles?
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 10:39 Reaguje na Pavel Hanzl
ad 4. Problém vidím v tom, že nikdo netuší, kolik dělá ten neantropogenní nárůst CO2. Dokonce ani nikdo nikdy neprokázal, že se nejedná o druhotnou reakci na oteplení (vytěsnění CO2 ze světového oceánu zvýšením teploty vody, protože jeho rozpustnost ve vodě klesá s teplotou).
Zcela svévolně (ze strany klimaalarmistů) byl prakticky zastaven jakýkoli výzkum na tomto poli a byla prakticky znemožněna publikace jakýchkoli výsledků, které by tomuto nárůstu přisuzovaly větší míru než žádnou. Stalo se to okamžitě poté, co se objevily penězovody mezi klimaalarmistickými aktivisty a pseudoodborníky typu IPCC na straně jedné a financováním "ekologických alternativ" na straně druhé.

ad 3. Souvisí z bodem 4. V historicky dohledných dobách vždy nárůst teploty klimatu předbíhal nárůst CO2 v atmosféře. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by tomu mělo být nyní jinak. I ty sekundární "pyramidové jevy", které uvádíte (a navíc z velké části problematické) mohly být odstartovány ryze přírodními procesy. Ty "šílené požáry" jsou naprosto zanedbatelné oproti těm, které jsou v historii ve stejných lokalitách popsané (konec 19., začátek 20. století).

ad 2. Důležité je to, že koncentrace CO2 po "zubu" roste v rozporu s teorií antropogenního ovlivňování koncentrace CO2.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 11:07 Reaguje na Jan Šimůnek
... právě, že to v rozporu s vlivem činnosti lidstva vůbec není, protože jde o výchylku způsobenou pozastavením ekonomik. Vliv člověka se určoval z globálních dat různých oborů na delších časových škálách (odtud mimo jiné pozorované zrychlení, které nemá v historických záznamech obdobu). Chcete-li vliv člověka rozporovat, vezměte stejná data jako "main stream" a smysluplněji je vyložte.

Vysvětlení z paleoklimatologie pro nás laiky např. zde
https://paleo-co2.org/faq/6

Zde pak přehled "toků" uhlíku
https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 13:58 Reaguje na Mimo Chodem
Pokud je z teorií nějaké měření v rozporu, tak je to zpravidla tím, že ta teorie není v pořádku.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 14:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud je ta teorie založena na globálních datech a je o globálních trendech, těžko se ji smysluplně zpochybníte pomocí lokálních dat, nota bene pomocí krátké časové řady jako v tomto článku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.4.2020 10:12 Reaguje na Mimo Chodem
Asi je, protože taková odchylka by prostě nastat neměla.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

23.4.2020 14:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Globální průměrování znamená, že průměrujete naměřené hodnoty bez ohledu na jejich velikost. Bez průměrování můžete jen těžko (pokud vůbec) vyhodnocovat globální ukazatele jako např. koncentrace (nejen) CO2.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.4.2020 15:24
Rýsuje se ještě jeden průšvih (pro zelené):
Přestože velice drasticky poklesla doprava, prakticky vůbec nepoklesly koncentrace NOx ve vzduchu. Vypadá to tudíž, že tyto koncentrace nemají s dopravou mnoho společného a že ekologická omezení vjezdu aut do některých měst (a jiná omezení dopravy) nemají prakticky žádný význam. A jsou tací, kteří volají po tom, aby bylo ze zelených a politiků, kteří jim šli na ruku, vymáháno odškodnění. Třeba pro ty, co byli nuceni si koupit dražší (a zpravidla i méně funkční) auto.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

22.4.2020 15:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Hned můžete zjistit, že průšvih se nekoná
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.4.2020 10:14 Reaguje na Mimo Chodem
Problém je, že se žádný úbytek nenašel u ovzduší, měřeného přímo v ulicích měst. Což je problematické zjistit z družic.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

23.4.2020 15:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Důležitá nejsou bodová měření na konkrétních místech, ale integrální hodnoty pro sledované oblasti (Evropa, Čina, USA...) - a to se v případě NOx sleduje pomocí družic, z jejichž dat jsou vidět jasné poklesy oxidů dusíku vlivem útlumu ekonomické aktivity (a mobility).
Odpovědět
MG

Milan G

23.4.2020 18:25 Reaguje na Mimo Chodem
Samozřejmě nemáte pravdu. Pro Němce a jejich zákazy jsou důležitá bodová měření ve městech. Neslyšel jsem jediného německého zeleného, který by argumentoval měřením ze satelitu. Vždy mluví o bodovém měření, např. ve Stuttgartu stojí ty měřáky na nejrušnějších křižovatkách a na základě těchto hodnot vydal soud zákaz vjezdu dieselu do města, bez ohledu na to, že další měření cca 10 metrů od křižovatky bylo OK. Pro zajímavost, nejhorší hodnoty vykazoval polétavý prach. Na základě toho bylo město vyzváno aby začalo kropit ulice. Odpověď byla, že na to nejsou peníze.
No a teď se díky bodovému měření zjistilo, že v době pandemie,kdy provoz ve městě klesnul minimálně o 40%, všechny měřené hodnoty zůstaly a naopak polétavý prach a CO2 šlo nahoru. Náměstek ministra dopravy řekl ve zkratce, na základě toho může ještě někdo přijít s nějakými zákazy ohledně dieselu.
Samozřejmě mluvím o tom o čem psal p. Šimůnek nikoliv o vašich odpovědích, které považuji za argumentační fauly neboť s tím co psal p. Šimůnek nemají nic společného anebo velmi málo a přesto se s tím snažíte vyvrátit jeho tvrzení.
Tak já vás ujišťuji, že v Německu se průšvih koná a to dost velký.
Toto se netýká jen Stuttgartu, ale všech velkých měst v Německu.
Oni totiž i ti Němci mají plné zuby Umwelthilfe a toho až jakobínského tažení proti dieselu a využijí každou maličkost, která je proti. Jen tak mimochodem, p. J. Resch čelí hodně žalobám, za manipulaci s daty, za osobní obohacování atd.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

24.4.2020 11:14 Reaguje na Milan G
Děkuji za ujištění (začínat diskuzi zvoláním "samozřejmě nemáte pravdu" je pozoruhodné). Mimochodem, kolik německých zelených jste poslouchal (to ať víme, o jakém vzorku mluvíme). Tipl bych, že pro lokální politiky (a většinu občanů) budou měřáky v ulicích většinou důležitější než integrální hodnoty určené z družic (to je přece přirozené ... "bližší košile nežli kabát").

Tento článek se věnoval rostoucí globální koncentraci CO2, kterou autor studoval pomocí dat jediné stanice s tím, že zaznamenaný výpadek (patrně způsobený utlumením ekonomiky) nám může říci něco o lidském příspěvku ke globálnímu oteplování. Čili kontext je globální koncetrace vs. vypovídací hodnota lokální fluktuace koncentrace CO2. V diskuzi svedl pan Šimůnek řeč na oxidy dusíku: "Přestože velice drasticky poklesla doprava, prakticky vůbec nepoklesly koncentrace NOx ve vzduchu. Vypadá to tudíž, že tyto koncentrace nemají s dopravou mnoho společného a že ekologická omezení vjezdu aut do některých měst (a jiná omezení dopravy) nemají prakticky žádný význam". Rozporoval jsem tedy to, že by koncentrace neklesaly, když subjekty jako NASA, ESA přímo pozorují pokles NO2 v kontinentálním měřítku. Argument lokálních měřáků vs. regionální pohled (nepř. ulice Legerova vs. území Prahy) je podobného rázu jako jsme řešili výše (globální koncetrace vs. lokální fluktuace na jedné stanici).
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.4.2020 14:15 Reaguje na Mimo Chodem
Problém je, že pokud by koncentrace NOx souvisela s dopravou, tak by musela jít na ulicích s poklesem dopravy dolů (zejména pokud vyjdeme z představy zelených, že to produkují "zlé diesely" a odtud se to šíří do celého ovzduší).
Protože koncentrace těchto plynů zřejmě s dopravou nesouvisí, tak v ulicích měst dolů nejde a pokles, zaznamenaný družicemi, je jen další nepřímý důkaz toho, že zdroj těchto oxidů je jinde v ekonomice než v dopravě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.4.2020 14:21 Reaguje na Mimo Chodem
Jinak, pochopitelně, platí jakási mezinárodně závazná metodika měření koncentrace plynů (a dalších škodlivin) v ovzduší ulic. Pokud si němečtí ekofašisté vyřvali, že se tato metodika nerespektuje (protože při jejím užití nevychází znečištění ovzduší "politicky korektně") a berou se pro tvorbu "ekologické legislativy" v úvahu pouze jakási pofidérní čísla, jejichž hodnota je nulová, tak to také o čemsi (zcela jednoznačně negativním vůči zeleným) svědčí.
A svědčí to celé i o tom, že se zelenými nemá jakákoli diskuse cenu. Ty je nutno potlačit jako politické extrémisty a zacházet s nimi tak, jak se zachází např. s neonacisty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.4.2020 14:24 Reaguje na Mimo Chodem
Jinak, pochopitelně, je to jen ukázka toho, že zelení ideologicky nefixlují jen s CO2, ale i s dalšími parametry životního prostředí, potažmo ovzduší.
Odpovědět
MG

Milan G

24.4.2020 14:45 Reaguje na Mimo Chodem
Nemáte zač. Nikde nevidím výkřičník, tak jaké zvolání. Pouhé konstatování faktu.

Takže ještě jednou, samozřejmě nemáte pravdu. Ten průšvih se koná ať se vám to líbí či nelíbí. Emise zcela prokazatelně ve velkých městech v Německu neklesly, ale v některých ohledech naopak stouply, ačkoliv doprava klesla o cca 40%. Ukazuje to lokální měření. Chápu, že se vám to nelíbí, ale bohužel je to pravda.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

24.4.2020 15:42 Reaguje na Milan G
"Samozřejmě nemáte pravdu" je řečnická figura těch, kteří ji potřebují (tak si poslužte).

Proti lokálnímu měření nic nemám, je skvělé, že máme v ČR síť měřících stanic pro monitoring ovzduší - vyhodnocení dopadu pandemie na složení ovzduší se bude opírat o data z různých zdrojů (lokálních i družicových pro plošné pokrytí), přičemž NASA, ESA dosud reportují, že v případě NO2 výrazný pokles proběhl. Podívejte se na obrázky (https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe) a případně dejte oběma agenturám zpětnou vazbu. Německo na obrázcích jistě najdete.

Ještě jinak, představte si jednoduše město s rušnou silnicí (magistrálou). Zatímco se po magistrále jezdí i v časech zlých, celkově intenzita dopravy ve městě klesne (měřák na Legerce tedy nemusí zaznamenat dramatický pokles, ale plošné měření (je-li to v mezích citlivosti družic) pravděpodobně ano). Proto je potřeba opatrnosti s rychlými soudy. Rozdělení zdrojů emisí dle zdroje je v podstatě detektivní práce (jeden časový okamžik měření totiž zahrnuje "signál" z více zdrojů, a to není jednoduché rozplést), a tak lze čekat, že přesnější výsledky teprve uvidíme. Pokud rád uvádíte Německo jako příklad, dodejte zdroj dat, ze kterých vycházíte (já svůj zdroj dodal). Nezapomínejte však prosím, že bodová měření mohou být zcela jiná bež ta plošná (integrální) ... jako příklad se často uvádí tání ledovců - obecně víme, že jich globálně úbývá, ale také se ví, že jsou místa kde naopak přibývají (např. západní Antarktida).
Odpovědět
MG

Milan G

24.4.2020 19:02 Reaguje na Mimo Chodem
Původně jsem to chtěl bod po bodu rozepsat, ale upřímně, ne.
Reagovat na vaše argumentační fauly mně akorát ubírá čas. Tak aspoň trochu to uvedu na pravou míru.
My hovoříme o lokálním měření, které je přesné, vy satelitním měřením, které je problematické. Ano v globálu možná oxidy dusíku klesají, ale např. v tom Stuttgartu jdou nahoru a nejenom oxidy dusíku, ale i CO2, polétavý prach atd. To vše při poklesu dopravy o oněch asi 40%. Čili reálná situace je úplně jiná než nám říká satelit.
A o co vlastně šlo? Co jste nepochopil, anebo nechtěl pochopit. Na základě těch lokálních měřáků, nikoliv to co říkal satelit, zelení v Německu a nejenom tam začali prosazovat zákaz vjezdu dieselů do měst. To pro začátek. Umwelthilfe to následně chce dotáhnout k úplnému zákazu dieselů. A nyní opět na základě toho lokálního měření se ukázal pravý opak toho co zelení vždy tvrdili. Emise šly nahoru, doprava šla dolu. Opět zdůrazňuji, vše probíha na základě údajů z lokálního měření, nikoliv měřením satelitem. O tom vedeme debatu, o tom jak ekoteroristi lžou a manipulují s daty.
I když teď, možná, získají vaši pomoc, když německým zeleným dodáte vaše informace jak měří satelit, bez ohledu na reálnou situaci, oni to ihned použijí. Anebo jinak, podle mně to ví velice dobře, ale jaksi to nemůžou využít, protože už to opravdu nejde napasovat na tu realitu.
Co se týká ledovců, nebuďte tak při zdi. Přece musíte vědět, že přibývají nejen v západní Antarktidě, ale téměř v celé Antarktidě. A nejenom tam, ale i v Grónsku. Ono to totiž vypadá, že se opravdu začíná ochlazovat. A víte co je na tom to nejlepší, že my NEVÍME proč.
Prostě nevíme.....
Můj zdroj co se týká Německa, všeobecně rundfunk…
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

24.4.2020 19:54 Reaguje na Milan G
Možná jsme ve shodě více než si myslíte, lokální měření mohou ukazovat opačný trend než regionální (potažmo globální) hodnoty z družic a obě informace mohou být naprosto v pořádku - každý zdroj přináší trochu jinou vypovídací hodnotu. Co se Vám snažím vysvětlit je to, že měření na několika ulicích nejsou dostatečná na to, aby se řeklo, že při ztlumení ekonomik nedochází k poklesu NO2 (což v kontextu článku i diskuze vyznělo), když celoevropsky pozorujeme opak. Snad už to je jasné (ještě malý myšlenkový experiment: pokud si připevníte měřák NO2 za výfuk, může dojít ke globálnímu blackoutu, ale měřidlo bude dále registrovat jakoby se nechumelilo ... přinejmenším do doby, než dojde palivo ... asi už rozumíte).

Zelení, dieselgate apod. je off-topic. Opakuji, článek a mnoho reakcí pod ním nekriticky zpochybňují globální(regionální) hodnoty na základě bodových měření, což jeden z obvyklých postupů pro zpochybňování globálních oteplování a změn.

Co se týče ubývání ledovců, zde jen krátce. Západní Antarktida byla uvedena jako příklad (snad neočekáváte, že za slovem "příklad" bude následovat kompletní výčet, nebo snad ano?). Určitě bychom našli více míst, kde ledová pokrývka přibývá i přes globální oteplování, ale v globálním úhrnu ztrácíme led a sníh rychlým (a zrychlujícím se) tempem (viz https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Greenland_and_Antarctica_losing_ice_six_times_faster_than_expected).

Skeptický pohled k vědě patří, ale jestli čerpáte z fake news, vykašlete se na to - je to škoda času. Sledujte subjekty jako NASA, NOAA, AGU, EGU a uděláte mnohem menší chybu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.4.2020 16:45 Reaguje na Mimo Chodem
Problém vidím v následujících věcech:

1. "Úžasná škodlivost" aut z hlediska NOx ve ve vzduchu byla "prokázána" právě bodovými měřeními, neodpovídajícími závazné a mezinárodně uznávané metodice. A na základě těchto obskurních údajů jsou v řadě německých měst zákazy vjezdu aut určitých kategorií (jistěže někdo patřičně vydělal na tom, že si lidi museli koupit nová auta, pokud se nechtěli odstěhovat, nebo změnit pracoviště).
Současná měření jen názorně ukázala, jak pofidérní tato čísla jsou, a že je doprava prakticky nijak neovlivňuje. Což bude mít příslušný politický dopad.

ad 2 Takže ryze lokální měření, prováděná pochybnou metodikou jsou správná, když jejich výsledky podporují bezcenné bláboly zelených. Pokud je nepodporují, nebo jsou s nimi dokonce v rozporu, tak jsou najednou špatná?

ad 3 Přibývání ledu, byť v některých lokalitách, je prostě v rozporu s hoaxem o globálním oteplení (a s jeho antropogenností tím tuplem)- Celé to může znamenat čistě jen to, že se maxima ledové pokrývky přesunují do jiných oblastí. Na základě jevů, jimž nerozumíme. A v důsledku toho nerozumění vyplyne tím víc, že nerozumíme ani tomu, co se vlastně s tím klimatem děje.

ad 4 Problém nastává v situaci, kdy i dříve důvěryhodné instituce jsou ideologicky kontaminovány a v jejich výstupech je nutno číst mezi řádky, asi jako před rokem 1989 v Rudém Právu.
Odpovědět
MG

Milan G

26.4.2020 13:02 Reaguje na Mimo Chodem
Radši, prosím, už nic nevysvětlujte. A jestli německá rádia produkují fake news, tak ano používám fake news. Když toto fake news používá německý soud ke svému rozhodování, proč bych to nemohl používat já.
K těm ledovcům, tady je přesně vidět váš argumentační faul. Napíšete, že v Západní Antarktidě sice ledovce přibývají, ale globálně ledovce mizí. Jsou lidé, a je jich většina, tenhle váš nesmysl přijmou a budou ho dál vykřikovat, s tím, že to říkal mimo chodem na ekolistu a on to musí vědět protože nepoužívá fake news, on totiž používá data z družic.

Vy samozřejmě nenapíšete, že přibývají ledovce na celé Antarktidě, ale ani tak nějak nedáte vědět, že Antarktida obsahuje přes 90% všech ledovců na zeměkouli. V Grónsku také ledovec narůstá. Takže vy tvrdíte, že v globálu ztrácíme led, tak sem tam lokálně přibývá. Zapomněl jste opět doplnit, že ta lokálnost je cca 9x větší než globálnost.
A tak je to se vším, polopravdy, pololži.

A ještě k tomu měření ze satelitů. Je pravda, že měření z družic vykazuje nepřesnosti, proto nemají ty údaje co s nimi operujete punc oficiality.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.4.2020 12:55 Reaguje na Milan G
Jenže ledovce na celé Antarktidě nepřibývají. Západní Antarktida i Východní Antarktida led ztrácí. ;) Led v Gronsku přibývá jen lokálně a jen na relativně krátkou dobu (díky North Atlantic Oscillation). Celkově ledu v Gronsku ubývá. ;) Dalším vážným problémem jsou i ledovce v Himalájích. Jejich tání ohrožuje stovky milionů lidí protože voda z nich napájí největší řeky v regionu - může tedy za nějaký čas dojít k obrovské migraci. ;)
Odpovědět
MG

Milan G

28.4.2020 11:30 Reaguje na Petr Eliáš
https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-polarni-cepice-taji-jiz-od-posledni-doby-ledove.A200412_174531_p_klima_wag
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

7.5.2020 22:48 Reaguje na Milan G
Milane, pokud Vás skutečně zajímá trend ztráty ledové pokrývky v Grónsku a Antarktidě, mrkněte na
https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

Dávate-li přednost pochybné (a nerecenzované) analýze na Nev. psovi, dávate možná všans svou pověst :-).

Píšete, že družicová data nemají "punc oficiality", ale o čem to mluvíte? Podivný argument (veškerá média včetně německého rozhlasu přece, pokud nemají své vědecké pracovníky, přejímají výsledky z výzkumu a dle kvality redaktorů, editorů a ostatně i vlastníků je interpretují pro čtenáře/posluchače)
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist