https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/paveln-kalenda-svetova-klimaticka-deklarace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Kalenda: Světová klimatická deklarace

13.6.2020
Protože dnešní politické dění se točí (kromě pandemie) zejména okolo klimatu a do této oblasti by měly také směřovat jedny z největších částí národních i nadnárodních rozpočtů (Green Deal), probíhá na toto téma už řadu let mezi odbornou i laickou veřejností ostrý střet dvou názorových proudů. Ten první proud (mainstream) se na základě klimatických modelů snaží dokázat, že za většinou klimatických změn stojí člověk a zejména jeho vypouštění jinak zcela neškodného plynu CO2. Důsledkem vypouštění CO2 do atmosféry pak podle různých scénářů má být zvýšení teploty na Zemi, sucho, větší počet extrémních jevů počasí, rychlý nárůst hladin oceánů a další negativní jevy a s nimi spojená zvýšená migrace a přesun obyvatelstva na Zemi. Plánovaná opatření směřují k tzv. „uhlíkové neutralitě“, kdy rozdíl mezi vypouštěným CO2 do ovzduší a uloženým CO2 bude nulový nebo alespoň minimální.

 

Druhý vědecký proud se snaží ukázat, že většina klimatických modelů vysoce nadhodnocuje vliv CO2 na skleníkový efekt a modely neobsahují jiné, mnohem závažnější jevy, které mají vliv jak na pozorovaný nárůst teplot, tak na počasí. Ukazuje se taky, že většina katastrofických scénářů, se kterými přichází zejména IPCC a které přebírají politikové všech států, jsou jen strašáky a nemají s reálným klimatem mnoho společného. Zato mohou dokonale sloužit pro vyvolání úzkosti ve veřejnosti z blížící se (fiktivní) neodvratné katastrofy, kterou je možno řešit pouze přesunem obrovského množství prostředků solárním baronům a jiným skupinám podnikatelů zejména v oblasti nových technologií. Tento druhý vědecký proud se domnívá, že tyto finanční transfery, dotace bezuhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energií povedou na nynější technologické úrovni pouze k devastaci všech ekonomik světa ohromným mrháním finančních zdrojů i dalšímu narušování globální ekologické stability, a které budou pouze neúčelně vynaloženy na zdánlivě bohulibé cíle, ale bez reálných efektů na klima a životní prostředí. Proto byla založena organizace CLINTEL – Klimatická Inteligence – která si dala za cíl seznámit širokou veřejnost se skutečnými fakty o klimatu a jeho vývoji, iniciovat širokou debatu o klimatu a být katalyzátorem vývoje klimatické vědy tím, že se do debaty a prací zapojí všechny vědecké proudy a ne jenom hlavní vědecký proud (mainstream). Výsledky práce CLINTELu se mají stát podkladem pro objektivní rozhodování politiků, kteří tak nebudou více bombardováni jednostrannými katastrofickými scénáři jako je nyní například „Climate Emergency“.

V letošním roce, na začátku své práce, vydal CLINTEL svou Deklaraci – viz níže, pod kterou je podepsáno již více než 500 vědců z celého světa a mezi nimi také nositelé Nobelových cen. Pokud se chcete taky připojit k této deklaraci, tak podpisové archy jsou zde.

Deklarace

Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by měli zejména zdůrazňovat, že jejich výstup modelování není výsledkem magie: počítačové modely jsou navrženy člověkem. Výsledek je pak zcela závislý na tom, co teoretici a programátoři vložili dovnitř: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení nestability atd. Bohužel, v mainstreamové vědě o klimatu není většina těchto vstupů jasně stanovená.

Věřit výsledkům klimatického modelu znamená věřit tomu, co tvůrci do modelu vložili. A to je právě problém dnešní diskuse o klimatu, v níž hrají klimatické modely ústřední roli. Klimatická věda degenerovala na diskusi založenou na víře, nikoli na zdravé sebekritické vědě. Měli bychom se osvobodit od naivní víry v nezralé klimatické modely. V budoucnosti musí výzkum v oblasti klimatu klást výrazně větší důraz na empirickou vědu.

V oblasti klimatu není žádná nouzová situace

Tuto naléhavou zprávu připravila celosvětová síť 700 vědců a odborníků. Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by se měli ve svých předpovědích o globálním oteplování otevřeně zabývat nejistotami a zveličováním, zatímco politici by měli nezaujatě počítat skutečné náklady i imaginární přínosy svých politických opatření.

Oteplování způsobují přírodní stejně tak jako antropogenní faktory

Geologický archiv ukazuje, že klima Země se měnilo po celou dobu existence planety, s přirozeně chladnými a teplými obdobími. Malá doba ledová skončila teprve v roce 1850. Není tedy divu, že nyní zažíváme období oteplování.

Oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo

Svět se otepluje výrazně méně, než předpovídá IPCC na základě modelovaného antropogenního forcingu. Propast mezi skutečným světem a modelovaným světem nám říká, že jsme ještě daleko od pochopení změny klimatu.

Klimatická politika se opírá o nedostatečné modely

Klimatické modely mají mnoho nedostatků a vůbec nejsou vhodné k tomu, aby byly nástrojem globální politiky. Nadhodnocují účinek skleníkových plynů, jako je CO2. Kromě toho ignorují skutečnost, že obohacování atmosféry CO2 je prospěšné.

CO2 je výživa pro rostliny, základ celého života na Zemi

CO2 není znečišťující látkou. Je to plyn, nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je příznivé pro přírodu, ozelenění Země: další CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, které zvyšuje výnosy plodin po celém světě.

Globální oteplování nezvýšilo přírodní katastrofy

Neexistuje statistický důkaz, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo zvyšuje jejich četnost. Existuje však dostatek důkazů, že opatření ke snižování emisí CO2 jsou stejně škodlivá jako nákladná.

Klimatická politika musí respektovat vědeckou a ekonomickou realitu

V oblasti klimatu není žádná nouzová situace. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně se stavíme proti škodlivé a nereálné politice čisté nulové emise CO2 navrhované pro rok 2050. Pokud se objeví lepší přístupy, a o tom není pochyb, budeme mít dostatek času na reflexi a přizpůsobení. Cílem globální politiky by měla být „prosperita pro všechny“ poskytováním spolehlivé a dostupné energie za všech okolností. V prosperující společnosti jsou muži a ženy dobře vzdělaní, porodnost je nízká a lidé se starají o své okolí.

Epilog

Světová klimatická deklarace (WCD) spojila širokou škálu kompetentních vědců z celého světa*. Značné znalosti a zkušenosti této skupiny jsou nezbytné pro dosažení vyváženého, přiměřeného a kompetentního pohledu na změnu klimatu.

Od nynějška bude skupina fungovat jako „Globální rada pro změnu klimatu“. Rada CLINTEL bude poskytovat vyžádané i nevyžádané rady vládám a společnostem po celém světě v otázkách změny klimatu a energetického přechodu.

* Nezáleží na počtu odborníků, ale na kvalitě argumentů.

Přečtěte si také |
Planeta Země Radim Tolasz: 500 vědců?

reklama

 
foto - Kalenda Pavel
Pavel Kalenda
Autor je geofyzik a seismolog.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (548)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.6.2020 05:41
Dobrý článek, odborná opozice je potřebná. Sice v hodině dvanácté, ale přece... Tam strašá!

https://www.youtube.com/watch?v=Fu5HPJS2WeE
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 09:47 Reaguje na Karel Zvářal
Toto není odborná opozice...
Odpovědět
MG

Milan G

14.6.2020 12:09 Reaguje na Petr Eliáš
Proč? Protože si to přejete?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 12:22 Reaguje na Milan G
Třeba jen z toho důvodů, že tuneldědka Klause nepovažuji za odborníka. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:33 Reaguje na Petr Eliáš
Inženýr ekonom, po linii akademické profesor. Sorry, ten pán je minimálně vysoce kompetentní k analýze časových statistik, kterými se ohánějí klimaalarmisté.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 12:34 Reaguje na Jan Šimůnek
To víte že jo ....
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 15:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Statistické metody a matematika modelů jsou v ekonomii a v klimatologii hodně podobné. Jen ta fyzika v ekonomii nemá moc místa. A na klimatických výstupech prof.Klause je to hodně, ale opravdu hodně vidět.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 15:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Klaus ví všechno na světě, i to, co neví. Zvlášť když to není jeho obor.

Pro Vás je to prostě Bůh, že? Vždyť on sám se za Boha také považuje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:27 Reaguje na Majka Kletečková
Netvrdím, že je bůh, ale považuji ho za kompetentního ve statistice.
Odpovědět
JD

Jan Drbušek

15.6.2020 21:24 Reaguje na Jan Šimůnek
To neznamená, že má znalosti pro analýzu vícery vstupů velmi dynamického systému, kterým klima je.
Odpovědět
ig

14.6.2020 21:37 Reaguje na Majka Kletečková
Klaus měl ve svých předpovědích tolikrát pravdu, že by nebylo rozumné je šmahem odmítat jen proto, že Vás štve :-) A proti klimatickému šílení je také zejména proto, že dobře vidí na ekonomické pozadí celé té aféry.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 22:01 Reaguje na
Tak sem pár těch jeho předpovědí hoďte, ať se podíváme. .)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 10:13 Reaguje na Majka Kletečková
Hodně lidí tuneldědkovi věří kvůli tomu, že byl prezidentem. Panuje u nich jakási představa o tom, že když byl prezidentem, tak to bude člověk všeznalý. :-)
Odpovědět
JD

Jan Drbušek

15.6.2020 21:26 Reaguje na Petr Eliáš
Přesně tak. Přitom ta jeho kniha je krásné učivo argumentů klimaskeptiků a jejich lehké vyvrátitelnosti.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 11:32 Reaguje na Petr Eliáš
Takže k vůli jednomu člověku, který vám osobně nesedí šmahem odsoudíte všechno a všechny. Proberte se člověče, na Klausovi to nestojí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 11:50 Reaguje na Milan G
Jsem probraný, díky za starost. ;) Klaus je jen příklad - nesedí mi celá ta deklarace a vydávání 500 (700) lidí za kompetentní vědce, jen kvůli tomu, že se podepsali na cár papíru. ;)
Odpovědět
JD

Jan Drbušek

15.6.2020 21:27 Reaguje na Petr Eliáš
Je to asi jako kdyby 500 chemiků, fyziků, matematiků a ekonomů podepsalo nějaký papír odmítající záchranu biodiverzity. Ševče, drž se svého kopyta.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 06:40
Konečně někdo trefně popsal současné blouznění o emisích CO2 jako zabijáku lidstva.
Pokud si dobře všímáte , co se děje nejen v ČR, ale i EU a USA , začínáme se jako společnost nebezpečně destabilizovat.
Tradiční hodnoty jsou lůzou zatracovány a v mediálním prostoru vysmívány.
Hlavní slovo dostávají různé úchylné sub - komunity i úchylky, a normální člověk, aby se pomalu bál vyjít v noci ven.

Nikdo netvrdí, že Cecil Rhodes, Winston Churchil , Davis Jefferson a generál Lee byli anděly. Ve své době však nesporně přispěli k rozvoji společnosti do té podoby, kterou máme dnes.
Odstraňování jejich soch nadšeným davem,který je pak zničí nebo nahází do řeky začíná připomínat stržení Mariánského sloupu opět nadšeným davem v čele s anarchistou a bohémem Frantou Sauerem.

Stejně tomu je i v oblasti klimatické, kdy nadšené davy desetitisíců věřících o vině CO2 se jednou za dva tři roky sejdou (teď to bude Glasgow 2020) a vyhlásí dogma o prokázané vině CO2 na oteplování planety.
K tomuto učení pak nutí všechny ostatní a výrazně více než tzv. ropáci se podílejí na teď již skutečné globální ekologické destabilizaci Země.

Jejich velekněz pro Evropu, Ulrika von Leyen poté zvěstuje státníkům svoji vizi o Zeleném údělu.

Odpovědět
RS

Roman Salátek

13.6.2020 07:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak to je dobrý blábol. Společnost je destabilizovaná právě proto, že se chová sebevražedně, vedení společnosti selhává na všech možných stranách, protože jediné co ji zajímá jsou prachy. Naprosto se odtrhlo od obyčejných lidí, vůbec netuší jejich naléhavé potřeby, viz chování Trumpa. Oni už žijí v jiné realitě. Proto se lidé bouří, dělají nesmyslnou práci, výplata jim stačí jen do další výplaty. Celá planeta padá do velkých problémů právě kvůli vůdcům společnosti a to nebyli zastánci zodpovědné udržitelné ekonomiky, právě naopak. A z toho vy jste vyvodil závěr, že za to může zelená politika. Takže ti co upozorňují na nesmyslnost počínání, co říkájí, že to takto nejde dál, ti za to mohou. Obdivuhodné, jak někdy mysl pracuje.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 16:42 Reaguje na Roman Salátek
V Praze se v sobotu demonstrovali proti policejnímu a rasovému násilí v USA.Akci svolalo neformální sdružení amerických občanů žijících v Praze, Mladí zelení, ....

Celá demonstrace se však nesla v duchu nejen protestu proti rasismu vůči černochům, ale i vůči dalším menšinám. Jedním z mluvčích byl i romský aktivista, který popisoval diskriminaci, se kterou se v životě setkal.

Už víte , o čem jsem psal? To nejsou Mladí zelení, ale Mladí anarchisté.
Anarchismus je politická ideologie usilující o nastolení anarchie, tedy bezvládí.
Ať žije Bakunin !
Programové cíle
zničení státu
zničení buržoazní revoluce
organizování utlačované dělnické rodiny
vytvoření všelidského světa
Odpovědět
ig

13.6.2020 23:19 Reaguje na Roman Salátek
Lidi se nudí a začali se chovat sebedestruktivně. V Evropě se ničí obnovitelnou energií, v Americe zase bojem proti rasismu, v obou případech vedeném spíš symbolickými neúčinnými prostředky, ale o to nákladnějšími a víc zničujícími.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

13.6.2020 06:55
Jakmile člověk začne řešit u takzvaných odborníků jejich motivaci, přestává jim věřit a je jedno na jaké straně stojí. Pak mi nezbývá než sledovat co kolem sebe vidím a konfrontovat s tím co kdo k tomu říká. Nebavím se o tom co se aktuálně děje, ale jaké jsou trendy. Nevím jaká motivace vede pana Kalendu k těmto vyjádřením, ale těžko se mohu s nimi z totožnit. CO2 je opravdu "hnojivo", ale všeho moc škodí. Jestliže nedojde k zastavení růstu prakticky to destabilizuje celou naši oslabenou společnost. Já nepotřebuji konejšit, že se nic neděje, není mi pět a nepotřebuji pofoukat koleno. A už neberu ty keci o nějaké lobby, protože to samé mohu říct o autorovi v opačném gardu. To samé zpochybňovat model, jen proto že je to model, je cesta zpět, protože autor se nebude opírat o nic jiného než model, ale v jeho zájmu. Ještě před pár lety se popíraly klimatické změny. Dnes už to většina přijala, právě proto, že předpovědi se naplňují. Je jasné, že to bude složitější svou roli bude hrát více faktorů, ale tvrdit že se vpodstatě nic neděje a je to jen velká fabulace nějaké lobby je krajně nezodpovědné. Chtěl bych vidět jak by dokázala přetlačit ropnou lobby, atd. A mrhání prostředky to je jeden z naprosto nepodstatných argumentů, jestliže můžeme mrhat prostředky na naprosto nesmyslné papírování a úředníky - jen aby měli nějakou činnost, platit za fotbalové hvězdy stovky miliónů, nové zboží po dvou letech vyhazovat na skládky, protože se "nevyplatí" opravovat, atd. , a vše je "ekonomicky" naprosto v pořádku, tak mi prosím tímto argumentem už nevyhrožujte. Snažte se prosím poukázat na fakta a nedělejte z toho grotesku. Třeba máte pravdu, ale tento styl argumentace mi napovídá, že asi není něco "košer".
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.6.2020 17:59 Reaguje na Roman Salátek
Proč lžete a v koho zájmu? Příklad : "... počítačové modely jsou navrženy člověkem. Výsledek je pak zcela závislý na tom, co teoretici a programátoři vložili dovnitř: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení nestability atd." Vaše tvrzení : "... zpochybňovat model, jen proto že je to model, je cesta zpět, protože autor se nebude opírat o nic jiného než model, ale v jeho zájmu". Přece se v článku nikde se neříká, že model je pochybný proto, že jde o model, jak to interpretujete Vy, ale model, jako takový je v článku zpochbňován jako závislý na případných neúplných, autory modelu vložených vstupech pro jeho tvorbu. Vaše tvrzení jsou lživá proto, že nechápete čtený text a Vaše zaujatost mu vkládá obsah, který v něm není. Bohužel i Vaše ostatní, jakoby pravdivá tvrzení, jsou tímto ovlivněna a jsou mírně řečeno ne pravdivá.
Odpovědět
JD

Jan Drbušek

15.6.2020 21:27 Reaguje na Jiří Daneš
Pan Salátek očividně vůbec netuší, co to je kalibrace a validace modelů.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.6.2020 07:37
To je těžké. Pokud někdo nemá rád současnou společnost s jejím nadbytkem a pohodlným životem, tak se mu boj za klima hodí. Po krachu socialistického tábora si museli ti s komunistickou duší najít jiný způsob jak vybudovat nový, lepší a spravedlivý svět.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

13.6.2020 09:20 Reaguje na Richard Vacek
Heleďte se, mě popravili strejdu v 48. Tyhle keci o komunismu si nechte pro někoho jiného. Komunisti měli zbraně, dnes mají prachy. Velká výhoda je, že když máte prachy, nepotřebujete se s někým shodnout, komunikovat, hledat společný zájem. Vy si prostě zaplatíte, úředníky, politiky, policisty, právníky. Stačí pár pitomců, co rozbijou jakoukoliv dobrou snahu. Jen si s námi hrají a mají z toho srandu. Byl jste někdy na zasedání bytového družstva? Zkuste u 30 lidí najít alespoň jedno společné téma. Proto je tady hodně lidí naštvaných, protože reálně nemají možnost něco změnit a vy stěmi řečmi tento stav dál prodlužujete. Bohužel musí společnost narazit, být v ohrožení, aby se byla schopna sjednostit, ale za jakou cenu? Kolik ještě potřebujete důkazů, že toto není správné?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 09:51 Reaguje na Roman Salátek
Pokud ti lidé "nemají možnost to změnit", pak je to v důsledku nedemokratických nebo antidemokratických prvků v politice. Jejich hlavním zdrojem je EU, která prosazuje direktivy, které jsou jednak v rozporu se základními principy demokracie (např. cenzura), jednak k nim bylo dospěno nedemokratickými prostředky (protože demokratická legitimita EU je čistě nulová).
A problémem jsou i ekologické organizace, které se chovají velmi podobně jako druhdy komunisté, tj. vše se prosazuje zákulisními machinacemi a demokracie je jejich největší nepřítel (protože v demokratickém hlasování občanů jsou totálně neúspěšní).
Odpovědět
RS

Roman Salátek

13.6.2020 13:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Vystrčil to řekl až překvapivě hezky, vyspělost demokracie závisí na věcech, které nemají finanční ohodnocení, jako je spravedlnost, humanita, lidskost, zodpovědnost. Vy ani jedno nezastáváte, tak si prosím vůbec slovo demokracie neberte do úst. Určitě nejvíc psychopatů vidím u ekologů, jak si vozí zadek v drahých autech a oblecích, obklopeni drahými právníky na vlastních jachtách. Celé jste to odhalil. Je vidět že váš rozum je velmi bystrý, vidíte souvisloti, kde by je nikdo nehledal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 14:07 Reaguje na Roman Salátek
Kolik lidí si myslíte, že by v případě referenda podpořilo zrušení klecových chovů nebo kožešinových farem? Odhaduji, že i přes masívní demagogickou kampaň podstatně méně než polovina hlasujících.
Odpor proti zákazu žárovek a jejich náhradě nekvalitními kompaktními zářivkami byl všeobecný. Opět, pokud by lidé měli možnost o tom rozhodovat, tak by se počkalo na daleko kvalitnější LED (minimálně nazamořující životní prostředí rtutí).
To samé vidíme u, opět ryze ekologického a korupčního, zákazu kvalitních vysavačů, kdy většina lidí z mého okolí "hlasuje peněženkou" nikoli nákupem bruselem vnucovaného "ekologického" šmejdu, ale průmyslového vysavače.

A bezcenné bláboly, jako "spravedlnost, humanita, lidskost, zodpovědnost" ze sebe blili koniášové, hitlerové i stalinové. Když to teď ze sebe pumpují ekologové, tak se z toho normálně myslícímu člověku leda obrací žaludek.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.6.2020 14:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Včera jste asi nekoukall na ČT 24 ve 20 hod., probíraly se klecové chovy. 80% respondentů bylo pro jejich zrušení... Sami drůbežáři hlásají, že by k přechodu na podestýlku došlo i bez této kampaně...
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.6.2020 22:38 Reaguje na Karel Zvářal
Lidé kupují takřka 90% klecových vajec. To je realita.
Co odpoví v anketě/průzkumu, to je jen snaha vypadat ušlechtile a s realitou nemá nic společného.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

13.6.2020 16:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Jestliže nedokážete rozlišit keci o blahobytu od Stalina, Hitlera a od lidí co si vezmou holinky a jdou čistit řeku, tak jste ubohý, nebo nemocný.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.6.2020 18:31 Reaguje na Roman Salátek
Zase lžete, Jan Šimůnek jen říká to, co je doložené historickými prameny, že stejný slovník jako třeba Vystrčil, používaly zmíněné osoby - diktátoři. O nějakém rozlišování či nerozlišování, nemůže být řeč.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:36 Reaguje na Roman Salátek
Jenže v naprosté většině ti "ekologové", z jejichž úst se hrnou stalinsko - hitlerovské zvratky, nikdy v holínkách tu řeku nečistili.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 16:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, to jste vedle jak ta jedle.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:27 Reaguje na Majka Kletečková
Zažil jsem mnohé, co měli plná ústa budování socialismu, ale když měli jít na Akci Z, tak vždy měli nějaký zásadní důvod, proč nemohou.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 16:32 Reaguje na Roman Salátek
Myslím, že to je nad rozlišovací schopnost pana Šimůnka.
Řekla bych, že trpí daltonismem. Červená a zelená mu splývá.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 12:05 Reaguje na Majka Kletečková
Vždyť přece musíte vědět, že p. Šimůnek má pravdu. Zjednodušim to, ten kdo má, měl nejvíc řečí o tom co je třeba udělat, např. jít vyčistit potok nakonec nepřišel a měl tisíc důvodů proč to nešlo. Takhle to fungovalo za komunistů a funguje to tak i teď.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 12:00 Reaguje na Roman Salátek
Víte co je zvláštní? Právě ti lidé co si vezmou holinky a jdou čistit řeku, neexcelují ve veřejném prostoru a jsem přesvědčen, že ani většina těchto lidí nemá ekoteroristické smýšlení. Co myslíte kdy půjdou čistit ty řeky, potoky nebo lesy tihle panáci jako např. Vondrouš, Koželouh, Bláha, Pixová, Vondrová a další?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 12:23 Reaguje na Milan G
Asi je těžké si o těch lidech napřed něco zjistit, že? :)

Např.:
https://cz.linkedin.com/in/daniel-vondrou%C5%A1-73715549
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 22:15 Reaguje na Petr Eliáš
Už jsem si několikrát všimnul, že ty vaše odkazy jsou k ničemu. Tenhle s Vondroušem taky. Takže nic.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 23:33 Reaguje na Milan G
No, ten váš nepodložený komentář o tom, že jmenovaní nikdy nečistili řeky, potoky, lesy, ... je také k ničemu. :)
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.6.2020 10:43 Reaguje na Petr Eliáš
Přesně tak.
Odpovědět
MG

Milan G

17.6.2020 09:30 Reaguje na Petr Eliáš
Chodí všichni a pravidelně?
A asi jste to nepochopil, ten odkaz na Vondrouše je funkční napůl, najede jeho stránka, ale dál nic. Linky na jeho webu jsou nefunkční.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 09:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Už vám to tu píši po několikáté, dovzdělejte se v tom, jak EU funguje!
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 10:01 Reaguje na Petr Eliáš
EU je svou podstatou nedemokratická. Jediná složka s jakýmsi náznakem demokratické legitimity v EU je EUroparlament, volby do něhož jsou ovšem spíš parodií než skutečně demokratickými volbami. Všechny ostatní složky této organizace vznikají nedemokratickými procesy a jedině v případě EK dochází k jejímu schvalování (ovšem jako celku, což je také v rozporu se základy demokracie) EUroparlamentem.

MMCH: Všechny tyto věci jsem věděl před naším vstupem, proto jsem také hlasoval proti.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 10:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Uff, no žijte si dál ve svém bludu...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.6.2020 11:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Velmi kuriózní je, že Evropský parlament, což je jediný orgán na jehož složení mají reálný vliv lidé v členských státech, nemá (jako jediný parlament na světě) zákonnou iniciativu. Může nanejvýš jen odkývávat, co se mu předhodí.
Velmi zábavné je, že tomu všemu šéfuje madam, která byla podle všeobecného a Němci jednotně sdíleného hodnocení nejhorší ministryní obrany, kterou mělo Německo od války. To je jistě ta nejvhodnější osoba pro vedení celé Evropy...
Mimochodem, v Německu za ní zůstal stále ještě nedořešený skandál, o nic lepší než ten Babišův.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 12:07 Reaguje na Karel Ploranský
Zajímavé, tekže třeba na Evropskou radu lidé nemají vliv, ano? Lidé nechodí k volbám do PS a k prezidentským volbám, že?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:39 Reaguje na Petr Eliáš
Vy dostáváte volební lístky i na kandidáty do Evropské Rady? Já tedy ne.

Pokud je mi známo, členové ER jsou ad hoc jmenováni pro každé zasedání tohoto orgánu extra. Žádný demokratický proces za tím není, jen ryzí úředničina.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 12:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Evidentně nevíte co je to Evropská rada

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_cs
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:29 Reaguje na Petr Eliáš
Jsou tam ad hoc jmenovaní zástupci jednotlivých vlád. A ani ty vlády nejsou voleny, jen schvalovány parlamenty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:37 Reaguje na Karel Ploranský
Zákonodárnou, ne zákonnou. A zcela jistě je to jeden z mnoha důvodů, proč EU nepovažovat za demokratickou.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.6.2020 11:32 Reaguje na Petr Eliáš
Chtěl jste snad napsat jak EU NEfunguje?

Čím víc se o fungování EU snažím dozvědět, tím víc jsem přesvědčen, že je to jen HRA na demokracii.
První podezření jsem (po svém počátečním naivním nadšení, že jsme se stali členy) pojal, když si mocipáni řídící EU špinavým trikem přece jen prosadili Evropskou ústavu potom, co je s ní lidé v členských státech poslali do řiti. Pojmenovali to Lisabonská smlouva - a pro jistotu se o tom už nehlasovalo.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 11:57 Reaguje na Karel Ploranský
To není tak úplně pravda, že? Ústavu odmítly 2 z 25 států - Francie a Nizozemsko.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:41 Reaguje na Petr Eliáš
EUroústava neměla šanci na to, aby prošla hlasováním. Tak se to přepytlíkovalo na "Lisabonskou smlouvu", dost strašný socansko - fašistický paskvil.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 12:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Opět melete chujoviny
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:30 Reaguje na Petr Eliáš
Co konkrétně?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.6.2020 18:18 Reaguje na Roman Salátek
Ty prachy do rukou komunistů vložili takoví, jako Vy (a bohužel i já), protože jsme byli obelháni a nechali jsme se obelhat bez odporu a dokonce s nadšením. Stačí si vzpomenout na "... malé rrrrodinné farrrmy ..." Václava Havla. Ti zbohatlí kariérní komunisté, ovšem nejsou těmi, kdo produkuje nad měrné množství CO , pokud je někdo vůbec produkuje, což je stále sporné. Já pamatuji doby, kdy se v každém bytě topilo nejméně ve dvojích kamnech, za jejichž provoz by dnes ochráncikdečeho, nejraději vybírali likvidační pokuty. Myslím, že dnes jsou ta kamna s jejich kouřem víc než dost nahrazena touhou několikrát do roka letět co nejdál na dovolenou, mít celorčně ovoce a zeleninu v obchodech, které se vozí sem a tam po celém světě, atd., atd., a ...
A co se týče "jednoho společného téma", tak samzřejmě je dnešní lidé mají - užívat si, užívat si, užívat si.
Poznámka : Bytová družstva se většinou přetransformovala ve Společenství vlastníků (bytů) a ta, co to ještě za 30 let nestihla, k tomu spějí.
A vida, všechno je politikum, klima i ta oxidace (uhlíku kyslíkem).
Odpovědět
ig

13.6.2020 23:23 Reaguje na Roman Salátek
"Kolik ještě potřebujete důkazů, že toto není správné?"

Jeden.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.6.2020 16:29 Reaguje na
Teď jste u mne zabodoval. :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 09:44
Tohle je velmi rozumné, byť docela mírné, protože řada katastrofických vizí z IPCC a na něj napojených aktivistických organizací má spíš charakter vědomého a záměrného podvodu než vědeckého omylu BONA FIDE.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 13:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Katastrofické scénáře IPCC? Ukažte mi jeden jediný. Pokud nebudete vybírat z pravděpodobnostních scénářů ty nejpesimističtější a nejméně pravděpodobné, ale budete se držet toho, co uvádí IPCC v hodnotících zprávách, tak nenajdete ve výstupech IPCC nic katastrofického. Naopak, zjistíte, že je tento Panel celou svou dobu příliš optimistický ve svých odhadech. To už ukazuje realita.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 14:09 Reaguje na Radim Tolasz
Scénáře typu "vymřeme během pár desetiletí", jaké produkují "rebelové za klima", jsou snad dostatečně katastrofické a přitom se opírají o IPCC.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 18:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Zneužít se dá všechno. Já jsem slyšel, že máme čas jen do roku 2030, abychom s klimatem něco udělali. A prý to říká IPCC. A přitom to je nesmysl. Nevěřte všemu co někdo přisuzuje IPCC.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 09:21 Reaguje na Radim Tolasz
Myslím si, že jsme se na toto téma pod jiným článkem už bavili.
Můj názor je, že pokud IPCC okamžitě nevyskočil "jako čertík ze škatulky" a od těchto prohlášení se nedistancoval, pak platí ono: "kdo mlčí, souhlasí".
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 10:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Ta vaše logika.... Kdyby měl IPCC vyskakovat kvůli každé debilitě co někdo vypustí, tak by nedělal nic jiného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 10:17 Reaguje na Petr Eliáš
Pokud tato "debilita" ve světovém měřítku stojí biliony (v podstatě je jedno, jestli dolarů nebo eur), tak by vyskočit měli. Ostatně, od toho jsou placení.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 15:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdo je prosím v IPCC placen a za co? Víte to, že tak sebejistě šíříte nesmyly?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:33 Reaguje na Radim Tolasz
Nepředpokládám, že by tam zasedali za své, a za své se tam dopravovali, stravovali, platili si bydlení atd.

Je mi líto, je to velice lukrativní byznys a ten by prostě měl být spojen s určitými povinnostmi, alespoň morálními. Něco, jako známé "noblesse oblige".

Nehledě k tomu, že nepředpokládám, že by se nějak obtížně dostávali do sdělovacích prostředků.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Až na pár sekretářek a šéfy jsou v IPCC placeni všichni jen z cestovného (takže žádný plat za práci v IPCC). A šéfy, kteří se IPCC věnují 100%, platí národní stát, který je do IPCC vyšle. Nic finančně lukrativního na to není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:31 Reaguje na Radim Tolasz
Vykládejte o tom tak (odhadem) 80 % naší populace...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 16:44 Reaguje na Jan Šimůnek
"Kdo mlčí, souhlasí."

To je debilní a nepravdivé tvrzení, tomu snad sám nevěříte, pane Šimůnku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:30 Reaguje na Majka Kletečková
Bohužel, je to tak, od biblického znění až po situace, kdy "mlčící" přispěli jak k nástupu Hitlera, Lenina nebo Stalina, tak i k nástupu (u nás) Gottwalda.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

15.6.2020 10:39 Reaguje na Jan Šimůnek
To,že "mlčící" přispěli k nástupu zločinců, je pravda. Na základě čeho ale vyvozujete, že všichni souhlasili s danými protagonisty?
Mezi "mlčícími" neexistovali občané, kteří např. nesouhlasili a podcenili hrozící nebezpečí?
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:05 Reaguje na Majka Kletečková
Nemuseli v duchu souhlasit, ale pokud drželi hubu a krok, tak se chovali naprosto stejně, jako by souhlasili.

A právě o tom tohle úsloví, pocházející snad už někdy z antiky, je.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 15:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Docela bych si přál vidět, jak byste ve Svazu veřejně kritizoval Stalina když se dostával k moci. :) Asi byste zmizel dřív, než byste dokončil první větu. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 17:38 Reaguje na Petr Eliáš
Dokud se teprve dostával k moci, tak ho zastavit šlo. Ostatně na místo předsedy sekretriátu komunistické strany (bolševické) byl uklizen s představu, že tam nebude moci páchat větší škody. Kdyby ho místo toho uklidili na Solovecké ostrovy, bylo by vymalováno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 16:19 Reaguje na Radim Tolasz
Tady máte takový blábol.
"Horší než nejhorší klimatický scénář. Vědci mají nové poznatky o roli mraků ...po posledních výzkumech klimatických modelů vyvstává otázka nad tím, zda je nejhorší klimatický scénář vůbec dostatečný. "
řekl
Johan Rockström, ředitel Potsdamského institutu pro výzkum dopadů na klima.
Joseph Goebless byl skutečně dobrý učitel využití propagandy v Německu.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/horsi-nez-nejhorsi-klimaticky-scenar-vedci-maji-nove-poznatky-o-roli-mraku-109306#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=RTHtGf9Vp2P-202006131410&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 18:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hodnocení předběžných výsledků je vždy podivné až pochybné. Důležité je, co bude ve zprávě. Jde o podklad k AR6 (vyjde 2022). Zatím to nelze brát jako scénář IPCC.
Odpovědět
va

vaber

14.6.2020 17:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
taky jsem na ten článek narazil, jen to říká jak klimatické modely jsou nedokonalé a vlastně se neví jaké parametry tam vložit. Jaký mají vliv mraky? Je jasné že na pouštích kde mraky nejsou jsou nejvyšší teploty a na oblačném rovníku jsou nižší, tak mraky teplotu spíš snižují než zvyšují.
Scénáře budoucnosti mohou být různé ,ale teplota planety roste a mě znepokojují hlavně extrémní maximální teploty ,při kterých už vegetace a živočichové nemohou přežít a vytvoří se poušť. Čověk přežívá jen díky klimatizacím. A z tohoto pohledu je úplně jedno jakou roli má CO2.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 11:40
Je zajímavé, že nám tu o vědeckosti a inteligenci káže pan Kalenda, vědecký póvl, který se ani nebyl čestně vyrovnat se svým slibem na konci diskuse nedávného článku pana Vinklera viz

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-klimaticka-zmena-globalni-oteplovani-a-teorie-bioticke-pumpy-ii#diskuse
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.6.2020 13:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Predovšetkým by ste si mohli uvedomiť, že tu ide o samotnú deklaráciu podpísanú 700 vedcami a odborníkmi. Argumenty spísali oni, ide viac menej iba o preklad samotnej deklarácie. Osobné útoky by mali ísť bokom, - neprispievajú k serióznej diskusii.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 17:19 Reaguje na Vladimir Mertan
Promiňte, ale autor píše:

"Ten první proud (mainstream) se na základě klimatických modelů snaží dokázat, že za většinou klimatických změn stojí člověk a zejména jeho vypouštění jinak zcela neškodného plynu CO2."

a pak

"Druhý vědecký proud se snaží ukázat, že většina klimatických modelů vysoce nadhodnocuje vliv CO2 na skleníkový efekt a modely neobsahují jiné, mnohem závažnější jevy, které mají vliv jak na pozorovaný nárůst teplot, tak na počasí."

První proud nazývá autor mainstreamový, druhý, kam se sám zařazuje, za vědecký. A toto hodnocení dělá člověk neznající úplné základy fyziky. To je myslím dobrý příspěvek do seriózní diskuse.
Odpovědět
JD

Jan Drbušek

15.6.2020 21:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Jistě, ale nejedná se o odborníky na dané téma, ohledně kterého deklarace je.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 16:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Rád bych vás vyzval, abyste zachovával elementární pravidla slušnosti v diskuzi. Jestli trpíte frustrací či deviací navštivte příslušnou odbornou pomoc.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 17:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím, že svůj názor ve svém příspěvku mám velmi dobře věcně podložen, nejde proto o žádnou deviaci ani neslušnost, pouze o sdělování faktů.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 13:42
Každý má právo na názor. Já se však docela těším, až budou názory podepřené fakty. Výše uvedený manifest je však, omlouvám se, snůška nesmyslů. Podpisem takové deklarace říká oněch 500 vědců, z nichž jen pár má klimatologický background, že změně klimatu vůbec, ale vůbec nerozumí. Jen se potřebují zviditelnit. Zkuste se prosím nad jednotlivými body zamyslet. Já jsme to udělal už 28.10.2019 :-) zde: https://www.tolasz.cz/news/a500-vedcu/
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 14:21 Reaguje na Radim Tolasz
Je mi líto, nemyslím si, že jste se s tím vyrovnal pouhým opakováním politickoškolitelských manter IPCC.
Navíc, je mi líto: Jestliže v čele IPCC mohl léta stát člověk bez klimatologického vzdělání, a v podstatě ani ne vědec, nevidím důvod proč by absence formálního klimatologického vzdělání měla být vůči vyjadřování se k těmto problémům na závadu. Tito lidé alespoň nepřeprodávají emisní povolenky nebo neprovozují jiné činnosti, závislé na víře v pravdivost poplašných zpráv o klimatu.

Druhou věcí je, že např. debata o tom, zda budeme "bojovat proti klimatu" nebo se přizpůsobíme, je legitimní i pro lidi s nedokončenou ZŠ, protože je to politický a nikoli vědecký problém. A máme, snad ještě pořád, demokracii.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 15:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Nic "politickoškolitelského" jsem nenapsal. Já nijak nezpochybňuji právo se k tomu vyjadřovat. Ale nechte mi odborný pohled na věc, když řeknu, že to jsou nesmysly. A bojovat proti klimatu nechce nikdo, vůbec nikdo. A už vůbec nestojí snižování emisí a starost o krajinu proti adaptacím. To jde spolu ruku v ruce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 10:13 Reaguje na Radim Tolasz
" A už vůbec nestojí snižování emisí a starost o krajinu proti adaptacím. To jde spolu ruku v ruce."

Je mi líto, nemáte pravdu. Jednak "bojovníci za klima" přímo bojují proti adaptačním aktivitám, jednak je ten nesmyslný (protože naprostá většina velmi pracných a nákladných opatření ve svých důsledcích produkci CO2 jen zvyšuje) a šíleně nákladný "boj" stojí tolik peněz a prostředků, že na tu adaptaci (ale i na racionální opatření ke snižování emisí CO2 - předstírejme na okamžik, že jsou skutečně škodlivé) jednoduše nezbývají ani prostředky ani pracovní kapacity.
Už jsem v jiné diskusi na toto téma konstatoval (respektive citoval), že jen za to, co se u nás narvalo do nesmyslných a prakticky nic neprodukujících OZE, by už stál minimálně jeden jaderný blok v Dukovanech nebo Temelíně, který by té elektřiny vyprodukoval řádově víc a bez závislosti na počasí.

A už jsem také konstatoval, že boj proti jaderné energii, od IPCC až po Gretu jasně dokazuje, že je to celé jen podvod, prostředek na cpaní peněz do těch "správných" kapes "bojovníků za klima" (ostatně proto tomu také velel Pachaurí, který je jedním z nich), a že o nějaké emise CO2 ve skutečnosti vůbec nejde a nikdy ani nešlo.

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 10:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Lžete o IPCC a jeho boji proti jaderné energii.

Článek:
https://www.world-nuclear.org/press/press-statements/the-ipcc-1-5c-special-report-nuclear-energy%E2%80%99s-impo.aspx

IPCC zpráva:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:44 Reaguje na Petr Eliáš
IPCC kdesi formálně cosi plácl o jaderné energetice, ale naprosto ji nepodporuje. Podpora by musela vypadat ve stylu velmi naléhavého doporučení: "zrušte nesmyslné a šíleně neefektivní OZE a stavějte jaderné elektrárny".
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 12:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Směšné, když vás někdo nachytá na švestkách tak se svíjíte jak had. Prostě si přiznejte, že jste lhář ...
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 15:52 Reaguje na Petr Eliáš
To není lhaní, to je nepřiznaná neznalost.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:38 Reaguje na Radim Tolasz
Vím, že IPCC cosi o jaderné energetice píše, ale v porovnání s OZE a ostatními číčovinami, na které jsou ekonomicky napojeni "bojovníci za klima", je to naprosto zanedbatelné. A je to rovněž pojato naprosto nenaléhavě.

Stanovení priorit, a tedy i naléhavosti, v této věci by muselo korektně vypadat zcela odlišně: Nejprve jaderná energetika jako v podstatě univerzální řešení a pak moc hromádek hnoje a potom teprve OZE pro naprosto speciální případy, v nichž klady převažují nad zápory.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 22:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak příště nepište, že IPCC bojuje proti jádru. Pište, že ho nepodporuje nebo že ho podporuje málo.
Tím se vyhnete lživému tvrzení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:36 Reaguje na Majka Kletečková
Ono nepodporování, nebo malé podporování je v důsledku (v kontextu celé situace) boj proti.

Církev, když předávala "kacíře" a "čarodějnice" z rukou církevního soudu do rukou světské spravedlnosti, tak vyzývala k milosrdenství. Které ovšem, pokud by nastalo by bylo prohlášeno za kacířství. Takže církev "nikoho neupalovala", jen to zorganizovala tak, že jiný trest nebyl reálně možný.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 09:58 Reaguje na Radim Tolasz
Obávám se, že toto je úmyslné lhaní.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:23 Reaguje na Petr Eliáš
Tak ukažte citát z výstupů, kde IPCC odmítá neefektivní a kontraproduktivní OZE (navíc spojené s naprosto šílenou korupcí) a propaguje přechod na jadernou energetiku.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 11:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Zajímavá konstrukce otázky, která nedopovídá předchozí diskusi. Ta totiž byla o tom, že IPCC nepočítá s jádrem, ne o tom, že by IPCC měl odmítat OZE. Takže se vraťme k tomu jádru například v kap. 2.4.2 a tab. 2.6 a tab 2.7 a kap. 2.5 (zpráva Oteplení o 1,5 °C z roku 2018) najdete přehršel doporučení k jádru. Ještě chcete tvrdit, že se IPCC o jádru zmiňuje jen okrajově?
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:07 Reaguje na Radim Tolasz
Najdete tam přehršel doporučení k jádru, proč tedy IPCC nijak nekomentovala rušení jaderných elektráren zelenými magory, zatímco masové zavádění předražených OZE, fungujících v podstatě pouze na bázi korupce, podporuje velmi hlasitě?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 11:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne, nic vám ukazovat nebudu. Již jsem dokázal, že lžete s tím, že IPCC bojuje proti jádru. Na vaše ostatní chujoviny kašlu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:08 Reaguje na Petr Eliáš
Neukážete, protože nemůžete.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 15:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Jste jak malé dítě. Prostě jste o IPCC lhat a teď akorát kličkujete. Tečka.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 15:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Prosím,opravdu prosím, než hodíte na IPCC jakýkoliv kousek špíny, tak si to alespoň ověřte. Zpráva "Oteplení o 1,5 °C" jasně říká, že bez jádra je uhlíková neutralita v roce 2050 nedosažitelná!
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:41 Reaguje na Radim Tolasz
Ano, někde to tam je, ale na rozdíl od OZE to není absolutně nijak zdůrazňováno.

IMHO měl IPCC německou Energiewende explicitně citovat jako odstrašující příklad, jak by se to dělat nemělo. Protože to odstrašující příklad v podstatě je.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:45 Reaguje na Jan Šimůnek
IMHO to nelze. Musely by o tom být recenzované publikace, ne politické dojmy. A ty asi zatím nejsou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:38 Reaguje na Radim Tolasz
Vzhledem k tomu, že k reálnému zhodnocení Energiewende stačí v podstatě trojčlenka, můžeme se jistě dohadovat, proč o tom žádné publikace nejsou a kdo za tím stojí.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 12:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi byste nebyl spokojen, kdyby IPCC ve svých reportech vycházela z trojčlenky, že ne?
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:09 Reaguje na Radim Tolasz
Jsem méně spokojen, když tu trojčlenku tam, kde to má smysl, nepoužívá.
Odpovědět
RS

Roman Salátek

13.6.2020 16:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Emisní povolenky jsou selháním systému, který není schopen bez zásahu z venčí napravovat chyby, které sám vytváří. Jednotlivci a jejich krátkodobé zájmy mají silnější postavení než zbytek společnosti. Toto je jen zoufalý pokus alespoň nějak napravit ekologické dopady. Je to nedostatečné a bude se muset hledat daleko účinější kroky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:45 Reaguje na Roman Salátek
Emisní povolenky jsou důkaz, že celý tento systém "boje za klima" je založen na ryzí korupci a ničem jiném.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 16:26 Reaguje na Radim Tolasz
Tak se podívejte na krátké video s prof. Lindzenem pod názvem:
"Prof. Richard Lindzen confirms that the climate alarm is based on bogus science"
zde - https://www.youtube.com/watch?v=9UEx_XqT3rE

Pak jsem si pročetl vaše https://www.tolasz.cz/news/a500-vedcu/ a pokud jste někdy hrával taroky , tak bych tyto statě označil jako valátní.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 16:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Taroky jsem bohužel nehrál, ale znám několik meteorologů, kteří se v pohledu na klima pletou stejně jako Lindzen. Ale dobře se s nimi diskutuje, protože rozumí fyzice. Jen nechápou časové rozdíly mezi meteorologii a klimatologii. Já mám zase opačný problém, taky špatně chápu některé meteorologické závěry. Ale jsem dalek je proto zpochybňovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 17:01 Reaguje na Radim Tolasz
To si o sobě myslíte hodně.
Prof.Lindzen byl hlavní autor kapitoly 7, „ Fyzika klimatických procesů a zpětných vazeb“ Mezivládního panelu pro změnu klimatu - Třetí hodnotící zprávě o změně klimatu . Kritizoval vědecký konsenzus ohledně změny klimatu a toho, co nazval „klimatický alarmismus“.
Na kontě má 200 vědeckých prací ( vy nic ) , dělal šéfa výzkumu na MIT ,USA. /neznám Čecha, který by dělal na MIT , protože takový se tady ještě nenarodil/ a je držitelem řady prestižních vědeckých cen.

S ním se chcete přirovnávat ? Je to stejné jako by hráč IV. šachové třídy z Kotěhůlek tvrdil, že by ze šachovnice vyhnal i Bobby Fischera.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 18:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já jsem dalek se s ním srovnávat. Musel bych se stydět. Ne proto, co dělal jako autor TAR. Za to si ho nesmírně vážím. Ale proto, jak poté otočil. Nesnáším "důchodce", kteří když měli moc, tak byli zticha nebo jeli s proudem a když už moc nemají, tak kopou kolem sebe. To je Lindzen dnes. Bohužel.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 18:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
A hledal jste vůbec Čecha na MIT? Nejspíše ne, nebo špatně (i když na to stačí 1-2 minuty).

http://mpec.scripts.mit.edu/peclab/people/
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 18:38 Reaguje na Mimo Chodem
Tak to v těchto diskusích bývá. O pravdu jde až úplně nakonec ...
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 18:47 Reaguje na Radim Tolasz
Ano, (absolutní sebe)jistota klimapopíračů charakteristicky kontrastuje s klimatickými scénáři, u kterých se odhad nejistoty běžně uvádí - u alternativních teorií jsem si odhadu chyb nikdy nevšiml, asi je málo studuji
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 20:46 Reaguje na Radim Tolasz
Tak to o skutečně bývá, najdete jednoho asistenta :-)

Ukažte mi Čecha , který na MIT skutečně pracuje samostatně.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 21:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslíte to vážně? Ta laboratoř nosí jméno dotyčného.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:00 Reaguje na Mimo Chodem
Vážený pane , MIT má k datu 1300 vědeckých pracovníků , a opakuji ukažte mi Čecha,který to na MIT dotáhl aspoň do úrovně vraníka.
/čímž nezpochybňuji že asistent českého původu tam je/
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 22:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Chtěl jste Čecha na MIT, dostal jste dokonce Čecha, který vede výzkumnou skupinu. (jestli hledáte někoho s titulem prof. tak si ujasněme, že prof. je akademická nikoli vědecká hodnost)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:26 Reaguje na Mimo Chodem
Šel jsem po vláknu,které jste sem dal vy. O výzkumné skupině tam není ani slovo.
Tak mě opravte.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, opravím Vás - tady jsou stránky laboratoře, kterou vede Čech na MIT, který se podle Vás ještě nenarodil :-)

https://mpec.scripts.mit.edu/peclab/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 10:20 Reaguje na Mimo Chodem
Proč prosím uvádíte nepravdu ?

Na stránce není nic o odborném týmu,který údajně vede Čech.

Jediný relevantní údaj je tento :
Hledáme motivované studenty, kteří jsou zvědaví na mechaniku hornin - pokud máte zájem o PhD, ...kontaktujte Matěje pro více informací.

To se vám skutečně povedlo.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Čtěte lépe: laboratoř se vede Peč lab, protože je pojmenovaná po Matěji Pečovi, českému rodákovi na MIT, který se dle Vás ještě nenarodil.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 11:11 Reaguje na Mimo Chodem
čtu:
a) sekce Doma:
Přijďte se podívat na ukázku práce Peč Lab na letošním ročníku AGU v San Franciscu!

Čtvrtek 12. prosince

8:00 - 12:20 Cailey a Matěj představí plakát „Deep-crustalDeformation:

b) sekce Lidé

M.P.Odborný asistent
kancelář: 54-720

c) sekce Výzkum
Migrace taveniny

d) sekce Publikace
Radiální segregace taveniny během vytlačování částečně roztavených hornin

d) sekce Kontakt
The Peč Lab is located on the 11th floor of the Green Building in the Department of Earth

e) Links,atd.

Kde je uvedeno,že M.P. vede laboratoř a je jejím vedoucím ???
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 17:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Neupírejme fosilní/ropné lobby prostřednictvím neprůhledné GWFP právo ocenit pana profesora za to, že jim řekne, co potřebují :-)

https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/02/nigel-lawson-climate-sceptic-organisation-funders
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.6.2020 17:38 Reaguje na Radim Tolasz
Tvrdíte - snůška nesmyslů. Ďalej tvrdíte, že vynikajúci vedci len ukazujú, že nerozumejú zmene klímy. Keď si to trúfate povedať o fakt špičkových vedcoch, potom ja ako laik nemám šancu argumentovať.
Napriek tomu sa poskúsim vám oponovať. Všetky vaše odpovede sú nepresné, zkresľujúce. Napr. v bode 1 v deklarácii vedci jasne odkazujú na fakt, že v roku 1850 sa končila malá doba ľadová a preto sa zákonite musí otepľovať. Je to pomerne jasný ťažko spochybniteľný fakt, ktorý ste elegantne vyriešili tým, že to vôbec nespomeniete. Podobne zkresľujúco postupujete pri dalšej odpovedi, v bode 2 spomínate satelitné a balónové merania v troposfére, hoci v deklarácii sa o nich vôbec nehovorí. K bodu 3 a 4 by som si dovolil upozorniť, že vaša ideálna koncetrácia CO2 180- 280 PPM sa dolnou hranicou nebezpečne blíži k hranici fotosyntézy rastlín - 150 PPM. Je to reálne nebezpečenstvo koncetrácia CO2 180 PPM sa vyskytla počas doby ľadovej. Je nespochybniteľný fakt, že žiadna uhlíková rovnováha v prírode neexistuje, ale obsah CO2 v atmosfére dlhodobo klesá vplyvom fotosyntézy a ukladania do pôdy a morských usadenín. ČO sa týka hnojenia CO2, v skleníkoch sa využíva 1200 až 1500 PPM CO2. Na súčasnú zmenu reagujú rastliny menším počtom prieduchov a menšou spotrebou vody. Na záver by som upozornil, že prof. Lindzen je atmosférický fyzik s veľmi rozsiahlou vedeckou činnosťou https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 18:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Ad 1 - Ano, je to těžko zpochybnitelný fakt. já však řeším, proč skončila a proč se otepluje. Jde o příčiny.
Ad 2 - Ano, nezmiňují. Já jen domýšlím, že to tak je (a přiznávám to), protože je to běžně používaný skeptický argument. Četl jste FAR? Opravdu je oteplení pomalejší než se předpokládalo? Není.
Ad 3 a 4 - Nepsal jsem, že je to ideální úroveň. Psal jsem, že existovala dost dlouho a nazval jsem ji rovnováhou. A vy si fakt myslíte, že CO2 v atmosféře dlouhodobě klesá? Asi ano. Klesal. Milióny let. Už neklesá ...
Ad 5 - Ano, je odborník na fyziku atmosféry. je to meteorolog. To nikdo nezpochybňuje.

A na závěr. Omlouvám se, ale já ani slůvkem nezpochybňuji odbornost těch 500 vědců. Dokonce bych si to nedovolil, ani u prof. Klause (jeden z 500). Ve svých oborech jsou špičkoví. Tak ať se drží svého kopyta a poslouchají co říkají experti na klimatologii. Mají určitě více než 500 možností.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.6.2020 18:43 Reaguje na Radim Tolasz
Jak můžete vypustit " z ústů takovou větu : já však řeším, proč skončila a proč se otepluje. Jde o příčiny". Nemůžete nic, co se týká malé doby ledové vědecky "řešit", když současně neřešíte proč začala. Vývoj klimatu je doložitelně kontinuální děj. Aspoň na Zemi.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 19:01 Reaguje na Jiří Daneš
A? Chcete mi naznačit, že se klima vždy měnilo? Opravdu? A vždy za to mohl člověk? Nebo proč to má význam v diskusi o konci malé doby ledové?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 09:35 Reaguje na Radim Tolasz
Klima se měnilo vždy a nikdy za to nemohl člověk. Proto je krajně nepravděpodobné, že by za současnými změnami klimatu stál člověk.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 12:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Vidíte, a přesto to tak může být, protože spalování fosilních paliv je zatím jediným známým modelem schopným dostatečně dobře vysvětlit současnou dynamiky změn globálního klimatu.

Pokud znáte další vysvětlení podložená KVANTITATIVNÍMI modely, napište nám je.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud nemáte do podrobna vysvětleny příčiny těch předchozích klimatických změn (a tomu se lidé kolem IPCC zuřivě snaží bránit), tak nemůžete tvrdit, že současná změna má příčinu jinou. Respektive můžete, ale bude to jen blábol.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 13:49 Reaguje na Jan Šimůnek
A proč by měl IPCC hledat všechny možné příčiny dávných změn klimatu?

Důležité je, že dnešní změna klimatu má jednu hlavní dobře zdůvodněnou příčinu a jiná stejně vážná příčina nebyla zatím nikým předložena. Vědě tudíž nezbývá, než tento scénář přijmout.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 15:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Probůh, čemu že se lidé kolem IPCC snaží bránit? Už jste něco slyšel o paleoklimatologii?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:42 Reaguje na Radim Tolasz
Paleoklimatologové ovšem v naprosté většině případů patří do tábora klimaskeptiků. A pokud jsou klimaalarmisty, tak jen velmi umírněnými.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:46 Reaguje na Jan Šimůnek
To neumím posoudit. Já znám paleoklimatology, kteří jsou klimatology.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 15:54 Reaguje na Jan Šimůnek
:-) :-) :-)
Víte o tom, že člověk v dávné historii chodil jen pěšky? Proto je krajně nepravděpodobné, že by dnes mohl jezdit na kole!
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:44 Reaguje na Radim Tolasz
To je o rozvoji techniky, tudíž něco naprosto jiného.
Já bych spíš vytáhl, že někdy od paleolitu po moderní společnost se prakticky neobjevil nový motiv k vraždě (či zabití).
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi vás to překvapí, ale i ta změna klimatu je o rozvoji techniky :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:40 Reaguje na Radim Tolasz
To je ovšem něco, co nebylo exaktně a nade vší pochybnost dokázáno.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Bylo. A není to žádná novinka z posledních let.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:12 Reaguje na Radim Tolasz
Jsem toho názoru, že právě v tom je jeden z příkopů mezi IPCC a klimaskeptiky, kdy IPCC ignoruje obrovskou míru nejistot ve svých modelech. Protože pokud by tak nečinil, nemohl by produkovat tak kategorické závěry.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Už jsem nechtěl reagovat, ale vezměte prosím na vědomí, že konstatování o ignorování nejistot v modelech se nijak nedotýká IPCC. Autor takového konstatování zcela nepokrytě lže.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.6.2020 17:13 Reaguje na Radim Tolasz
Takže IPCC presentuje jakési scénáře na bázi modelů, jejichž nejistoty ignoruje, a vůbec se ho to netýká. Pochopil jsem to správně?
Odpovědět
MG

Milan G

14.6.2020 12:32 Reaguje na Radim Tolasz
Myslím, že vy jste ten poslední kdo může něco takového kritizovat. Vzhledem k vaší osobní angažovanosti v IPCC.
Nebo si myslíte, že všichni zapomněli na nedávné překrucování faktů ze strany IPCC? Na ty sprosté maily? Na Mannovu hokejku, kde ani soud nedonutil tohodle podvodníka aby uveřejnil podklady?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 13:52 Reaguje na Milan G
A to jsou argumenty vyvracející antropogennost současných klimatických změn?
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 14:01 Reaguje na Milan G
Ano, koncem 20. století se klimatické závěry silně politizovaly a i dnes na Ekolistu sklízíme, co bylo zaseto. (přitom byla Mannova hokejka nezávisle ověřena a historie mu dala za pravdu).
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 12:40 Reaguje na Mimo Chodem
Na trolly nereaguji.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:01 Reaguje na Milan G
Tak nějak přemýšlím, kdo tady překrucuje fakta. Mannova metoda a data jsou veřejné už více než 20 let (http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/Mann/research/res_pages/old/mbh99.html). Ale máte pravdu, zastupuji Česko v IPCC. Ale to pro mě není důvod, abych držel ústa, když někdo píše nesmysly o klimatologii. Naopak.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 12:39 Reaguje na Radim Tolasz
Kdo tady překrucuje Fakta?? To se ptáte vy? Aféra s maily IPCC jak udělat grafy aby to podporovalo jejich teze, to je jako nic? Ti lidé tam lhali až se jim od huby prášilo. Dokonce se pomlouvali mezi sebou. Když lhali tenkrát, můžou lhát i dnes. Nebo vy to ohlídáte aby se tak nestalo?
Co se týká podvodníka Manna, nevím o jakých datech píšete, ale co se týká jeho proslavené hokejky odmítl tyto data předat soudu ačkoliv ten ho vyzval aby tak učinil. A to mi stačí, pokud by nemanipuloval s těmi daty, tak je měl odevzdat. A pokud se jeho postupy nadále používají v IPCC tak to také o něčem vypovídá.
Jinak si myslím, že klimatologie už nemůže hrát roli autority, už proto že je totálně zpolitizovaná, plná podvodů a lží, zkorumpovaná a prolezlá kariérismem a co je nejhorší zastrašováním. Je mi líto.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:03 Reaguje na Milan G
Víte, kdybych měl data a metodiku celé roky dostupné zcela veřejně a bez omezení na webu a nějaký soud po mě chtěl ať je zveřejním nebo soudu předám, tak bych to taky neudělal. Jen bych si něco hodně ošklivého myslel o tom soudci. Ze zásady. A já jsem Vám na ta data tady dal odkaz, tak nepiště, že nevíte o jakých datech píšu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:14 Reaguje na Radim Tolasz
Jde asi o to, že to, co Mann zveřejnil na tom vámi citovaném webu není totožné s tím, co se reálně naměřilo. A pokud by dal soudu jasné prohlášení, že ta data jsou na webové adrese té a té, tak by riskoval proces za podvod, pokud by se ukázalo, že tomu tak není. Že je tam např. nějaký výběr, nebo data generovaná počítačem místo naměřených.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 22:33 Reaguje na Radim Tolasz
Pan Šimůnek vám už odpověděl.
Trochu z toho udělám komedii, reálně se něco naměřilo a to se samozřejmě Mannovi nehodilo do krámu. Tak si ty data upravil k obrazu svému a voila vylezla ona hokejka. Ale protože už zapomněl, která data to byla, tak se zapřel a soudu nechce nic předat. Teď vážně, on nechce ani spolupracovat se soudem. No minimálně tohle stačí k tomu, že k výstupům z IPCC by měl každý přistupovat s rezervou. Pokud budou říkat dobrý den, tak je lepší kouknout z okna jestli není noc.
Ten odkaz na ty data jsem opravdu nenašel, neviděl.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:32 Reaguje na Milan G
Radim Tolasz14.6.2020 16:01 Reaguje na Milan G
Tak nějak přemýšlím, kdo tady překrucuje fakta. Mannova metoda a data jsou veřejné už více než 20 let (http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/Mann/research/res_pages/old/mbh99.html). Ale máte pravdu, zastupuji Česko v IPCC. Ale to pro mě není důvod, abych držel ústa, když někdo píše nesmysly o klimatologii. Naopak.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 18:10
Prof Brulle tuto deklaraci popsal trefně: panická reakce [klimaskeptiků] na široké mediální pokrytí ze strany lidí jako je Greta či ER. Tady jde o mediální prostor, nikoli o fyziku.

https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-science-deniers-boris-johnson-environment-leak-a9094631.html
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

13.6.2020 18:29 Reaguje na Mimo Chodem
Přesně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 21:12 Reaguje na Mimo Chodem
Když si čtu repliky p.Tolasze a Mimo Chodem , je mi trochu smutno.
Hodně mi to připomíná záznamy z inkvizičního slyšení s Galileem, kde tento tribunál konstatuje: jde o kacířský blud neboť je v rozporu s Písmem svatým jakož i učením církevních otců, a proto...

Nebo scénu,kdy Marco Polo benátskému dóžeti a jeho suitě ukazuje čínské papírové peníze a tvrdí, že mají velkou hodnotu. Jeden z nich peníze spálí a společně se mu vysmějí,kdeže je ta hodnota...

Oběma vám schází jistá dávka pokory a snaha porozumět druhé straně.
Vždyť vám je všechno tak jasné...

Možná se mýlí profesor Lindzen, doktorka Makarieva i p. Kalenda a dalších 500 vědců.
Na rozdíl od vás však neváhají a snaží se něco vytvořit nástrojem,který je vám k smíchu, tvořivým myšlením, které odděluje homo sapiens od zbytku živočichů.
A také neváhají dát v sázku odbornou pověst,kariéru i materiální výhody,které by jim jinak byly bohatě dopřány.
To dělají proč ? Protože zrovna vy dva byste na to nepřišli , tak vám dám i odpověď. Protože svoboda vědeckého poznání má pro ně větší cenu než trafika v Hradci nebo teplý koutek na pražském magistrátu.


Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 21:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zbytečne to vyhrocujete.

Ad pokora) dovolte mi připomenout, že jsou to Vaše články, kterými se snažíte podávát přehled o klimatologii i přesto, že v tomto oboru jste zřejmě nijak nepůsobil, ani nepůsobíte. Takhle si představujete pokoru?

Pan Tolazs i pan Metelka jsou odborníci na slovo vzatí, buďme rádi, že se od nich můžeme něco dovědět (a jako laici si opravit zjednodušené chápaní tak složitého problému jako je klima).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:07 Reaguje na Mimo Chodem
Každý odborník má nějakou vědeckou publikační činnost-můžete mi u obou dát odkaz na zdroj ?

Pak jste si nepovšiml,že nedávám rady klimatologům- moje "vina" spočívá v tom, že jsem seznámil veřejnost s teorií biotické pumpy (Gorshkov & Makarieva) a prací doktorky Žarkové .
S p. Kalendou dal dohromady jeden článek opět pro veřejnost, který říká, že existuje i jiné vysvětlení klimatické změny než papouškované antropogenní emise CO2.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 22:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mno, pokud někdo bez znalosti kontextu podává přehled o teoriích v klimatologii, k pokoře vůči vědeckému poznání to nebude blízko.

Práce pana Metelky a pana Tolasze najdete snadno pomocí vyhledávače, to snad není nutno ani psát (jak hledáte články o BP?).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:23 Reaguje na Mimo Chodem
To už má blízko k cenzuře, vy přece nemůžete určovat , které odborné práce předložím k diskuzi diskuzním webu. Zapomněl jste se před r. 1989.
Práce p. Metelky ani hledat nemusím, sám uvedl jak na tom je.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 22:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Řeč je o pokoře a skrupulích. Pište svobodně, ale ponechte stejnou svobodu pro zpětnou vazbu (mmch, proč padla volba na klimatologii a ne na architekturu, softwarové inženýřství, oční lékařství nebo jakýkoli jiný obor?).https://scholar.google.cz/citations?user=4svxSOoAAAAJ&hl=cs&oi=sra
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:52 Reaguje na Mimo Chodem
Protože se věnuji životnímu prostředí a pokud se podíváte do zákona č. 17/1992 Sb. na definici ŽP § 2 tak najdete odpověď na svoji otázku.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 23:00 Reaguje na Mimo Chodem
A ještě k vašemu odkazu : zde je uveden vážený p. Tolasz ,ale ani v jednom případě jako samostatný autor.
Pokud je někdo echt odborník, je o dvě koňské délky vždy vpředu.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pan Tolasz nemůže za Váš postoj k významu vědecké spolupráce (teoretické posuny ve vědě jsou často dílem individualit, to ano, ale to těžko může platit pro rozsáhlé datové analýzy a interpretace).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 10:44 Reaguje na Mimo Chodem
"Rozsáhlé datové analýzy a interpretace" je klopotná a dlouhotrvající mravenčí práce,sice na odborné úrovni, ale s originální úvahou v rámci statistické pravděpodobnosti mnoho společného nemá.
Ano, skupina kopáčů vykopala příkop podle projektu.
Kde je samostatná vědecká práce ?
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nás učili zametat před vlastním prahem.

Jestli máte potřebu posuzovat ostatní, ukončeme diskuzi.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 11:16 Reaguje na Mimo Chodem
Vidím, že jste se dostal do stavu právníky označeného jako důkazní nouze.

Nehodnotil jsem vás ani v jednom příspěvku.
Hodnotil jsem pouze vaše argumenty a ověřil je ve vztahu k objektivní realitě.
A tyto informace vám předal.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 11:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejde o mne, hodnotíte vědeckou úroveň lidí v oboru, kterému nerozumíte - to vypovídá o mnohém.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je váš pohled na věc. Já preferuji spolupráci. To je v klimatologii běžné.

A k mým zpochybňovaným výstupům jeden dodatek. Já dělám praktickou provozní klimatologii, nejsem ani akademik ani universitní pracovník. Publikace jsou pro mě jen příjemný vedlejší efekt. A ten "efekt" má hodnotu h indexu 8. To zcela neobjektivně považuji za docela dobrý výsledek.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 10:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
A to vás, pane Vinklere, neliská stud po obou tvářích, když ZCELA VĚDOMĚ rozšiřujete "poznání" o klimatu Kalendovým modelem založeným na rovnici porušující základní zákon fyziky = druhou větu termodynamiky?

Takové chování je opravdu neomluvitelné a pouze sprostá slova v komentářích nestačí. Ta žumpa vašeho svědomí je asi hodně hluboká!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 11:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Žádné vaše příspěvky již nebudu komentovat pro porušení pravidel Diskuze z vaší strany.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 11:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
I to je přístup, jak se věcně podložené a zcela oprávněné kritice vyhnout!

Na hrubý pytel nezbývá než použít hrubou záplatu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 12:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy děláte, pane Vinklere, mnohom horší věc než je porušování pravidel diskuse: vědomně šíříte jasně vyvrácené bludy.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.6.2020 22:18 Reaguje na Mimo Chodem
Niečo sa môžeme dozvedieť aj od odborníkov ako je Richard Lindzen - opraviť si zjednodušené chápání tak složitého problému jako je klima: https://wattsupwiththat.com/2018/10/09/richard-lindzen-lecture-at-gwpf-global-warming-for-the-two-cultures/
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 22:32 Reaguje na Vladimir Mertan
Souhlasím, jenže na rozdíl od klimatologů v praxi ať už v ČR či jinde (veřejné výzkumáky či univerzity) nemusím hloubat, kdo je platí, protože je platíme z daní občané.

GWPF, kde prof. Lindze sklízí aplaus, je napojeno/financováno na fosilní lobby.

Komu svěříte svou důvěru je na Vás, osobně dávám přednost věřejně financovanému výzkumu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:35 Reaguje na Mimo Chodem
Být to na vás, tak by si ani Albert Einstein neškrtl. (financoval se sám :-) )
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 22:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Neseděl AE na švýcarském patentovém úřadě a později na univerzitách?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:44 Reaguje na Mimo Chodem
Seděl , a za to dostával mzdu. Jiný příjem tehdy neměl.
Ovšem mzdu nedostával za vědeckou činnost, jak jistě také víte.

Teprve,když užaslému světu a vědecké obci dokázal, že v řadě věcí přišel s naprosto originálním řešením, byl placen z prostředků na vědu.(univerzity)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

13.6.2020 22:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak se to jistě shodneme, že příklad AE nám mnoho neposloužil, neboť jste chtěl reagovat na vztah důvěry založené na veřejném financování vs. důvěra založená na partikulárních zájmech fosilního průmyslu.

Samozřejmě existuje celá řada soukromých výzkumáků s excelentními výsledky - což obecně platí do doby, než investor začne předepisovat, co má vyjít.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 22:54 Reaguje na Mimo Chodem
Opět se mýlíte, reagoval jsem na vás, cit,:Komu svěříte svou důvěru je na Vás, osobně dávám přednost veřejně financovanému výzkumu."

Vidíte a zrovna u AE byste minul jackpot.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mýlka bude na Vaší straně. AE rozpracoval své převratné myšlenky na patentovém úřadě ačkoli to neměl ve smlouvě (kloubouk dolů!), zázemí veřejných peněz bylo tedy zásadní i ve startu jeho excelentní kariéry. Většinu svého života strávil jako vědec na univerzitách - od 29 let na univerzitě v Bernu atd.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 10:48 Reaguje na Mimo Chodem
Zcela opomíjíte detail, rok 1905 , kdy zveřejnil 3 zásadní práce - v postavení subalterního úředníka.

To, co získal potom, se odráží právě od r.1905.

chronologicky:
1902 místo technického asistenta na Švýcarském patentovém úřadě
1904- stálé místo
1905 - získal doktorát
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Není to opomenuto - roku byl na PU (jak napsáno výše).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 11:26 Reaguje na Mimo Chodem
Diskutujete-li se mnou , buďte precizní ,abyste nebyl považován za nedůsledného.

Zaměstanavatel A.E.
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

(1902–1909)

Vaše tvrzení " rok byl na PU " je tvrzením nepravdivým.
Zaměstnán tam byl 7 let !

Dvakrát měř,jednou řež.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 11:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
... píšu roku, ale vypadlo mi tohoto roku (vztaženo k tomu, co píšete).

... proč jste zkrátil "roku" na "rok". Jde o záměr?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 12:02 Reaguje na Mimo Chodem
Tak znovu. A.E. v postavení zaměstnance PÚ od r. 1902 v r. 1905 zveřejnil tři stěžejní práce. A to bez jakékoli veřejné finanční podpory, vše si zajistil ze svého platu.

Což je ve sporu s vaším tvrzením : "osobně dávám přednost veřejně financovanému výzkumu."

Tím jsem vám prokázal, že
geniální vědecké poznání lze realizovat i vně tzv. veřejné podpory vědy a výzkumu.

O nic jiného mi nešlo. Z čehož logicky plyne, že i závěry odborníků "na vlastní noze" v současnosti mohou představovat protipól většinového vědeckého názoru. A dokonce mohou mít pravdu.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 12:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jen poopravím - AE na začátku své kariéry našel na patentovém úřadu potřebné soustředění, protože jeho myšlenky byly na tehdejší dobu příliš novátorské. V klimatu se toto odehrávalo dejme tomu do konce 20. století (přesné datum neznám), pak se teorie lidského vlivu na klima vědecky prosadilo podobně jako teorie a praxe OTR ve fyzikálních vědách, protože lepší vysvětlení nám dosud věda neposkytla.

Vůbec nepléduji za to, že by se vliv člověka neměl dále testovat - to by vědecky nedávalo smysl (i OTR se stále s pokročilejčími technologiemi testuje), ale dokud názoroví odpůrci nevezmou totožné tera(peta)bity dat a nevysvětlí je lépe, není důvod ke změně poznání. Místo toho se klima popírá částečnými analýzami pomocí partikulárních dat atd. a tak podobně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:52 Reaguje na Mimo Chodem
Jenže svou nobelovskou práci (o vyzařování z černého tělesa) si opravdu financoval sám, protože nijak nesouvisela s jeho prací. To, že na základě oné Nobelovy ceny, kterou za tuto práci dostal, získal místa v akademické sféře, je už něco jiného, protože to se stalo až po té nobelovce.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.6.2020 08:23 Reaguje na Mimo Chodem
"Richard Siegmund Lindzen (born February 8, 1940) is an American atmospheric physicist known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, atmospheric tides, and ozone photochemistry. He has published more than 200 scientific papers and books. From 1983[1] until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.[2] He was a lead author of Chapter 7, "Physical Climate Processes and Feedbacks," of the Intergovernmental Panel on Climate Change's Third Assessment Report on climate change. He has criticized the scientific consensus about climate change[3] and what he has called "climate alarmism."[4]" https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen Je pre mňa nepochopiteľné, ako by sa mohol zapredať 80 ročný vedec, ktorý nesmierne tvrdo a usilovne celý život venoval fyzike atmosféry.
Hovoríte verejne financovaný výskum je dôveryhodný. Pre mňa žiaľ nie, potvrdzujú to páni Metelka a Tolasz, ktorí nie sú ochotní pripustiť vedecké poznatky z iných oborov - viď príklad Petra Pokorného, či Vojena Ložeka. Ak založím Ústav globálnej zmeny, je veľmi pravdepodobné, že výskum vedcov bude potvrdzovať Globálnu zmenu. Je veľké riziko, že sa bude pristupovať k získaným poznatkom selektívne, to čo sa nehodí sa neberie do úvahy, bude sa skúmať iba to čo by malo potvrdzovať zmenu.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:37 Reaguje na Vladimir Mertan
Nechť má kdokoli právo vyvrátit současný konsensus vlivu člověka na klima, ale nechť k tomu použije totožná globální data (jinak to asi není možné).

Nevím o prof. Lindzenovi mnoho, na wiki je charakterizován jako člověk, který má rád názorovou opozici (proč ne). Možná to je ale to vysvětlení, které hledáte.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 12:47 Reaguje na Mimo Chodem
No na Trolla nereaguji, ale přece. Konsensus nerovná se pravda. Pravdu musíte dokázat. A to jste přes veškerou snahu, beze vší pochybnosti, nedokázali.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.6.2020 00:53 Reaguje na Milan G
Mimo Chodem se mi jako troll vůbec nejeví. Diskutuje naprosto věcně a logicky.
Odpovědět
MG

Milan G

17.6.2020 09:37 Reaguje na Majka Kletečková
Přečtěte si všechny jeho repliky, dejte si je do kontextu s tématem a zamyslete se. A to se netýká jenom tohoto tématu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.6.2020 11:46 Reaguje na Milan G
Komentáře od Mimo Chodem v drtivé většině považuji za velmi dobré. Jsou věcné a neodporují logice. Proto je považuji za důvěryhodné bez ohledu na to, zda je v mých očích některý z klimatických modelů věrohodnější. Jsou psány jazykem, kterému rozumím.

Chybička se vždycky vloudí - v příkladu s A.E. výše dávám za pravdu panu Vinklerovi. Ale to považuji za výjimku, kterou vzhledem k velikému počtu trefných a seriózních komentářů jejich autoru odpustím.

Nevím ale, co si myslet o Vašem "No na Trolla nereaguji ...".
Kdyby tam nebylo ono "... přece ...", tak bych s tím problém neměla. Takhle tomu fakt nerozumím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:20 Reaguje na Mimo Chodem
Není to tak dávno, co byl konsenzus, že je Země placatá. A kdo tomu veřejně nevěřil, posloužil jako topivo.
Je to ještě méně dávno, co byl konsenzus (alespoň v zemích východního bloku), že žádná genetika neexistuje, a že lze např. zdědit i skvrny na kůži, které výzkumník jednomu z rodičů provedl injekcí tuše. A kdo tomu veřejně nevěřil, ten se seznámil s krásami severní Sibiře a přilehlých ostrovů. A většině takových se tam zalíbilo natolik, že tam zůstali až do smrti.

Takže je mi líto, konsenzus má význam leda v totalitě, ne ve vědě. A pokud se konsenzu dovolává IPCC, tak to znamená že šíří lži a používá přitom totalitních metod. Nic víc.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:15 Reaguje na Vladimir Mertan
"Tolasz, ktorí nie sú ochotní pripustiť vedecké poznatky z iných oborov - viď príklad Petra Pokorného, či Vojena Ložeka." To je prosím co? Já nezpochybňuji výstupy Petra Pokorného. Jen nesouhlasím s tím, že své výstupy klade do protikladu proti skleníkovému efektu. Bez toho by měly větší význam.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 16:46 Reaguje na Radim Tolasz
Jenže ony právě jednoznačně skleníkový efekt přinejmenším (co do významu) oslabují.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:49 Reaguje na Jan Šimůnek
To není pravda. Obojí je pro vývoj klimatu dnes i v minulosti důležité. Nelze to stavět proti sobě. Ale já na rozdíl od p. Pokorného význam zelené hmoty nijak nezpochybňuji ani nepotlačuji.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:45 Reaguje na Radim Tolasz
Obávám se, že IPCC jako celek zpochybňuje nebo se alespoň snaží oslabit cokoli, co nejsou emise CO2. Přičemž toleruje i takové idiotštiny, jako je přesun "špinavých" výrob z vyspělých zemí do rozvojových, kde probíhají (z mnoha důvodů) s ještě vyšší produkcí CO2 na výrobek.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:08 Reaguje na Jan Šimůnek
1. Tento report z loňského roku https://www.ipcc.ch/srccl/ je o zelené hmotě. IPCC se k ní staví stejně jako k CO2.
2. IPCC nemá žádnou rozhodovací pravomoc, nemá možnost donutit někoho, aby nepřesouval výrobu odněkud někam. Doporučení v tomto směru může dát UNFCCC, který v těchto doporučeních vychází odborně ze zpráv IPCC.
3. Souhlasím, dovoz emisí ve výrobcích by měl být započítáván do národních inventur. Považuji to za logické, ale politici se nejsou schopni nebo ochotni na tomto dohodnout. To je ale mimo IPCC i mimo mě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:21 Reaguje na Radim Tolasz
"Považuji to za logické, ale politici se nejsou schopni nebo ochotni na tomto dohodnout. To je ale mimo IPCC i mimo mě."

Pak ovšem IPCC nemá žádný význam.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.6.2020 17:06 Reaguje na Radim Tolasz
Ide o to, že Petr Pokorný aj Vojen Ložek búrajú mýty o tom, že súčasné oteplenie je niečím výnimočné. Podobne sa vyjadrujú mnohí geológovia aj archeológovia. Petr Pokorný vo svojej prednáške vysvetluje, v čom je nesprávna Mannova hokejka a že nemôžeme spájať dáta získané rôznym spôsobom a s rôznou presnosťou. Mannova hokejka je základný pilier na ktorom stojí súčasná teória GO. Ak by ste prijali to čo nám o minulosti hovoria skutočne kvalifikovaní vedci o ktorých dokonca môžeme vyhlásiť že určite nie sú kúpení ropnou a uhoľnou lobby, určite by ste museli prehodnotiť niektoré svoje postoje. Mali by prísť určité pochybnosti o správnosti teórie GO vplyvom CO2. Možno pochybnosti máte, ale určite o nich v debatách nehovoríte.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 21:37 Reaguje na Vladimir Mertan
Jděte jim to říct a ukázat jak to mají dělat. :)
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:35 Reaguje na Vladimir Mertan
O vlivu CO2 na GO pochybnosti nemám. Ani aktuálně ani v minulosti ani v hodně dávné minulosti. jsou to sice jen paleodata, ale mají dostatečnou vypovídací schopnost.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.6.2020 13:59 Reaguje na Vladimir Mertan
Račte prominout, neměl jsem čas se dříve zapojit do doskuse, ale Petr Pokorný??? Prosím, až přestane tvrdit nesmysly, kterými jen dokazuje, že o problematice němá ani páru, můžu ho začít brát vážně... https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ladislavn-metelka-o-klimatu-tvrdi-nesmysly-i-lide-akademicky-vzdelani
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.6.2020 19:54 Reaguje na Ladislav Metelka
Netvrdí nesmysly. To, že se fakta jím předkládaná nehodí některým skupinám i jednotlivcům do krámu, je něco naprosto jiného.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

17.6.2020 11:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Dobrá, pokud to nejsou nesmysly, tak to jsou lži...
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.6.2020 17:14 Reaguje na Ladislav Metelka
Obávám se, že jeho tvrzení mají k realitě blíž než mnohé z toho, co tvrdí klimaalarmisté.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Trafika v Hradci? A to je co?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 20:46 Reaguje na Radim Tolasz
To je lidový obrat.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Aha, takže nic důležitého. Už jsem se bál, že šíříte nějaké pomluvy. Omlouvám se.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

13.6.2020 22:11
Vynikající, okamžitě podepisuji. I když situace je mnohem horší: nějací parazité zjistili, že na obchodu s emisemi lze vydělat miliardy, a tak podplácejí i média, prodejné vědce a univerzitní profesory, kteří pak dokáží hlásat takové nehoráznosti, že se člověk diví. Peníze až na prvním místě, jak říká prof. Klaus. Ale 90 % lidí na světě v tom podvodu nejede: Indie, Čína, USA, Japonsko, a desítky dalších zemí.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

14.6.2020 07:48 Reaguje na Pavel Dudr
Posledním jejich hitem je nová norma emisí pro auta 95 gCO2/km, která znamená penále za každé nové auto, které má průměrnou spotřebu nad 4 l/100 km. Platí už letos a budou inkasovat miliardy. Jakoby nevěděli, že CO2 vzniká i při kompostování.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 12:23 Reaguje na Pavel Dudr
Ale úplně stejnou šablonu uvažování můžete nasadit na klimaskeptiky. Copak fosilní lobby se finančně neangažuje ve prospěch udržení svých výnosných a klima poškozujících aktivit? Dokonce se jim podařilo zmagořit i ekoaktivisty, aby bojovali proti jaderným elektrárnám, jejich jedinému vážnému konkurentu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 08:26
Ach jo, zase sem autor tahá tuhle opičárnu? Není to nic jiného než cár papíru, na který někdo načmáral pár odstavců textu plných lží, polopravd a cherry pickingu.

Zde naleznete jeden z mnoha komentářů na deklaraci této pseudovědecké skupiny: https://climatefeedback.org/evaluation/letter-signed-by-500-scientists-relies-on-inaccurate-claims-about-climate-science/

No, ale toto mě opravdu rozesmálo:

,,Světová klimatická deklarace (WCD) spojila širokou škálu kompetentních vědců z celého světa*. ,,

Škála kompetentních vědců, jako je tuneldědek Klaus. A autor podepsaný jako ,,coal expert,, - tudíž je jasné, za koho kope a kdo ho platí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.6.2020 09:05 Reaguje na Petr Eliáš
Dosť ma prekvapuje slovník niektorých diskutujúcich.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 09:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Mě také...
Odpovědět
MG

Milan G

14.6.2020 12:45 Reaguje na Vladimir Mertan
Nedivte se, když jim teče do bot a dochází argumenty, přichází na řadu osobní invektivy, arogance a urážky, viz Tolázs, Eliáš, Mimo Chodem a další
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 13:08 Reaguje na Milan G
co se vám nelíbí? Vy a vám podobní můžete urážet koho chcete, ale když se to otočí proti vám, tak hned brečíte. ;)
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:17 Reaguje na Petr Eliáš
Urážky? Ode mne? Kde?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 19:06 Reaguje na Radim Tolasz
To nebylo na Vás. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 09:54 Reaguje na Petr Eliáš
Já jsem toho názoru, že zásadní informací je skutečnost, že zatímco IPCC hlásá, že o jeho katastrofických předpovědích existuje "vědecký konsensus", tady se 500 špičkových vědců, včetně některých nobelistů, jednoznačně staví proti. A jsou to vědci z oborů exaktních, kteří jsou s to pochopit, o co tam jde a jakých chyb a faulů se IPCC dopouští (protože znají statistiku, termodynamiku a další s tím související obory a někteří jsou zase orientovaní v historii klimatu, která IPCC také usvědčuje z hlásání nepravd).

A jestliže IPCC lže o tom "vědeckém konsensu", tak patrně lže i v jiných věcech (nebo dokonce ve všech).

Další věcí je, že katastrofické předpovědi jsou v naprosté většině případů šířeny lidmi, kteří žádné kompetence v klimatologii nemají. Greta je jistě extrém, nicméně kolem ní bylo a je mnoho "odborníků" z "tlamocvičných oborů" (dík za tento termín panu Šedivému) a prakticky žádný odborník na klima (třeba pan Metelka se tu na Ekolistu od slečny Grety a toho, co hlásá, opatrně distancoval).

A není možné zapomenout ani na koloťuka Pachaurího, který IPCC šéfoval a jehož odborné klimatologické kompetence jsou patrně nanejvýš stejné (ale ve většině případů nižší) než u kohokoli z těch 500 vědců. Ti vědci ovšem, na rozdíl od jmenovaného koloťuka, přeprodávajícího emisní povolenky, nejsou ekonomicky zainteresovaní na blábolech, které IPCC šíří (což může být příčina rozporu mezi jejich postojem a postojem IPCC).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 10:08 Reaguje na Jan Šimůnek
To víte že ano, když to tvrdí někdo tak fundovaný jako vy, tak to bude jistě pravda. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 10:15 Reaguje na Petr Eliáš
Jste schopen z toho něco věcnými argumenty, podloženými důkazy, vyvrátit, nebo jen pindáte?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 10:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Již dávno jsem se vzdal všech argumentů na ty vaše pindy. U Vás to nemá smysl, jste zaslepený fanatik.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.6.2020 12:50 Reaguje na Petr Eliáš
Namiesto argumentov zostali len neslušné slová.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 12:54 Reaguje na Petr Eliáš
Prostě žádné argumenty nemáte, jen tak nesmyslně blábolíte.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 13:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy taky nemáte žádné argumenty a jen si hrajete na všeználka. :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:32 Reaguje na Petr Eliáš
Já uvádím konkrétní argumenty. Pokud s nimi nesouhlasíte, nic vám nebrání je zpochybnit.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 19:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne, vy tu stále dokola uvádíte fanatické výkřiky, které vám lidé vyvrací...
Odpovědět
va

vaber

14.6.2020 18:05 Reaguje na Petr Eliáš
na dnešní úrovni znalostí o klimatu není nikde záruka, že ani 500 největších odborníků na klima se fatálně nemýlí, tak to bylo v historii, třeba největší odborníci středověku hlásali naprosté bludy a za 500 let naši potomci ,pokud tady ještě lidé budou , budou hodnotit stejně některé naše současné největší odborníky, všichni jsme jen omylní lidé i ti největší odborníci nejsou neomylní a vůbec není záruka jejich pravdy, stohy publikací které napsali
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku. Katastrofické vize a vědecký konsensus nespojujte s IPCC. Ano, pokud ze zpráv IPCC vytáhnete jen pravděpodobnostně okrajové scénáře, můžete je označit za katastrofické. Ale to IPCC nedělá. A vědecký konsensus (těch mediálních 97% vědců) vzniklo analýzou publikací, kterou IPCC nedělal. Osobně toto číslo od počátku považuji za nesmysl, protože jsem si dohledal, jak se ta analýza dělala.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:03 Reaguje na Radim Tolasz
"Osobně toto číslo od počátku považuji za nesmysl, protože jsem si dohledal, jak se ta analýza dělala."
Podělte se s námi o to. Můžete i přehánět!

Zcela jednoznačně: Pokud uvádíte pravdu (a zatím jsem nenašel důvod vám nevěřit), pak jen s dalšími podobnými děláte těm, na nichž IPCC a politika z jeho výstupů odvozená stojí, jen jakousi "štafáž" či, jak říkají zpěváci, "křoví". Jak označoval Lenin podobné lidi, je všeobecně známo.

Nicméně v rámci vědy jste v dobré společnosti, protože i onen zde připomínaný Albert Einstein, ač vědecký génius, nedokázal pochopit, že Pugwashské hnutí, jemuž dělal jednu z ikon, je v podstatě řízeno KGB (pokud se v té době zrovna nejmenovala jinak) a zcela jednoznačně bojuje za zničení demokratických zemí.
Prostě řečeno, někteří vynikající vědci jsou v oblasti sociální a politické naivnější než mnohý Franta Lopata s neukončenou ZŠ.

Vědec má IMHO určitou odpovědnost, která rozhodně nekončí vydáním nějaké publikace (a v určitých případech se týká i rozhodnutí, jestli tu publikaci vůbec vydat).
A pokud dospěje k závěru, že jsou výsledky jeho vědecké práce zneužívány, tak by se měl ozvat. Zatím ještě ve většině zemí našeho kulturně politického okruhu není demokracie tak destruována, aby to bylo spojeno s takovými riziky jako třeba disidentování A. Sacharova v SSSR.

A pokud budete držet basu s lidmi, o nichž sám víte, že lžou a manipulují (jak tu naznačujete), tak riskujete, že s nimi skončíte v jednom pytli.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale já s autory té analýzy nijak nedržím basu! Ta analýza nemá nic společného s klimatologií ani s IPCC ani se mnou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:51 Reaguje na Radim Tolasz
Ta analýza má společného s IPCC to, že se tento panel snaží vydávat jako cosi, proti čemu neexistují odborné námitky (podobně jako za "starých časů" KSČ). To, že jste tu analýzu nepublikoval, znamená, že tu "basu" držíte (propásl jste tím skvělou příležitost stát se světoznámou osobností, skoro jak Greta).
A protože jste zástupce Česka v IPCC a ta lež má něco společného s IPCC, tak má něco společného i s vámi.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 10:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste opravdu totální demagog...
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:26 Reaguje na Petr Eliáš
To, že vidím paralely mezi dvěma pavědeckými ideologiemi, přičemž pod knutou jedné z nich jsem musel žít přes polovinu života a druhá se mi snaží "zpříjemnit" jeho konec? Přitom jedna je za 18 a druhá za (20-2)?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale vy tím, že jste polovinu života žil pod jednou a druhou polovinu se vám druhá snaží zpříjemnit jste za obě zodpovědný. Stejně jako IPCC za zmíněnou analýzu o 96% shodě. Identická logika.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:24 Reaguje na Radim Tolasz
1. Účastnil jsem se cinkání klíči, jakmile to bylo reálné a průchodné.

2. Pokud se týká té druhé totality, tak proti ní bojuji ze všech sil a (zatím) legálními prostředky. O tom je i tato diskuse.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:37 Reaguje na Jan Šimůnek
To Vám neberu ani to nijak nezpochybňuji. Ta replika byla o logice.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.6.2020 10:14 Reaguje na Radim Tolasz
Jsem také toho názoru, že IPCC snad zatím není v pozici obyvatele státu s totalitním režimem. Nebo už jsme v té ekologii pokročili až tak daleko?
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

14.6.2020 09:40
Nejsem odborník na klimatologii, neumím posoudit věrohodnost klimatických modelů, nicméně v diskusi kolem CO2 i laik dokáže leccos vysledovat.
Považuji za pravděpodobné, že zvyšující se koncentrace CO2 má vliv na změny klimatu. Uvítal bych racionální snahy o snížení emisí CO2, vidím však něco jiného. Vidím aktivisty odmítající uhlí a současně energii z jádra (v Německu se to děje dokonce na vládní úrovni). Klimatická propaganda je často manipulativní, někdy až podvodná (Climagate). Klimatickým aktivistům nevěřím. Kdo chce zachraňovat planetu před CO2, měl by jádro aktivně podporovat, ne ignorovat nebo dokonce odmítat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 10:20 Reaguje na Karel Tejkal
Postoj klimatických aktivistů k jádru jasně ukazuje, že je to celé jen podvod. Vědomý minimálně na úrovni jejich vůdců.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

14.6.2020 12:04 Reaguje na Karel Tejkal
Ale to není vše. Posledním jejich hitem je nová norma emisí pro auta 95 gCO2/km, která znamená penále za každé nové auto, které má průměrnou spotřebu nad 4 l/100 km. Platí už letos a budou inkasovat miliardy. Jakoby nevěděli, že CO2 vzniká i při kompostování. Přitom oni vědí také, že to nebude mít žádný vliv na obsah CO2 ve vzduchu, natož pak na klima, kde rozhodují desítky vlivů.
Odpovědět
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:22 Reaguje na Karel Tejkal
Už jsem to psal výše. IPCC jádro neodmítá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:04 Reaguje na Radim Tolasz
Jak jsem psal výše já, ovšem takovým způsobem, aby ho, pokud možno, nebylo slyšet.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdo nechce slyšet, neslyší.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 19:11 Reaguje na Radim Tolasz
Nemá cenu se s tím člověkem přít.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:54 Reaguje na Radim Tolasz
Důležité je, že IPCC zjevně nechce, aby byl slyšen, jinak by se ozýval hlasitěji. Jako se nerozpakuje daleko hlasitěji podporovat naprosto kontraproduktivní číčoviny typu OZE.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

14.6.2020 19:16 Reaguje na Radim Tolasz
Co píše IPCC o jádru?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:13 Reaguje na Karel Tejkal
Odkazy viz výše. Píše, že bez jádra nelze dosáhnout na uhlíkovou neutralitu do 2050. A mnoho dalšího.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 09:46
Skutečně každému doporučuji projít si odkaz uvedený p. Eliášem - pobavíte se !!!
Hemží se to zde výrazy... v rozporu nebo zkreslují důkazy...tvrzení je nevědecké. Ignoruje dobře zavedené chápání klimatu...Dopis obsahuje přímé lži a účelový sběr informací o dopadech CO2...vedle vyjádřených politických názorů je každá jednotlivá věta buď špatná, nevýznamná nebo irelevantní... .Vědecký obsah je zcela nepřesný, nezdokumentovaný a nedokáže prokázat svá tvrzení.. bla...bla..

Upřimně mě rozesmálo tvrzení dámy z Kalifornie (vědec !? ) , která slídila po sektorovém složení signatářů 500 vědců a zjistila "Nejčastějšími skupinami signatářů byli geologové (19%) a inženýři (21%),manažeři, spisovatelé, aktivisté a lobbisté (celkem 11,3%) atd., ale nejvíc ji rozčílil poznatek !!!..že 95% signatářů byli muži.
Což madam vedlo ke genderovému poznání "To je ohromující nerovnováha. "
Dotyčná se jmenuje AMBER C. KERR a vystudovala agroekologii /agrolesnictví a jeí disertační práce se zaměřila na sucho v zemědělsko-lesnických systémech kukuřice-luštěniny v Malawi v jižní Africe, kde pobývala dva roky . (klimatolog jak z partesu )

Pokud toto má být objektivní a odborné vyhodnocení názorů 500 vědců s jiným názorem pak je možné už všechno.

Řekněme si to na rovinu, do roviny vědeckého poznání byl úmyslně byznysmeny implantován prvek kšeftování s emisními povolenkami a vize OZE jako spásy lidstva (s příslibem biliónových zisků)

Tento podnikatelský záměr si vyhradil PRÁVO na definování jediného dogmatu , který bude celospolečensky uznán.
A to prostřednictvím OSN/ EU + další klaky (typicky stát Kalifornie,USA - kde již mají nejvyšší ceny elektřiny v USA)

Jiné názory jsou dány do klatby a jejich protagonisté politicky,odborně, materiálně i sociálně izolováni podle zásady účel světí prostředky.

Proti tomu byl Čechům známý Koncil kostnický (1414-1418 )s Mistrem Janem Husem nevinnou dětskou hrou.
Pokud nebude libovolné tvrzení doloženo důkazem vždy se bude jednat pouze o oblast statistické pravděpodobnosti a nic jiného.

Rozhodovat rigidně na tomto základě o osudech lidstva/národních států/jednotlivců aniž by se přihlíželo ke skeptickým názorům je vysoce nebezpečná iniciativa , blížící se globální diktatuře a s atributy skutečné demokracie se počíná nebezpečně rozcházet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 09:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, proti těmto klimatickým totalitářům je třeba bojovat všemi dostupnými prostředky.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.6.2020 10:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Už jenom to, že různé lobisty a manažery považujete za vědce, o vás dost vypovídá. Upozorňuji, že pod ten cár papíru se může podepsat kdokoliv ....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 10:05 Reaguje na Petr Eliáš
Obdobné hodnocení své osoby jsem slyšel od své třídní na gymnáziu. Dotyčná byla rozhořčena mým požadavkem , abychom se nejdříve v hodině občanské výchovy seznámili se zněním Charty 77 - než ji kolektivně odsoudíme a svůj názor sdělíme OV KSČ.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 10:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
To sedlo!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 10:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Už Vám koukají jen podrážky! :)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
No vidíte, přesto jste se podobného hodnocení dopustil ve vztahu k Amber C. Kerr (tomu se říká střelit se do nohy).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 10:50 Reaguje na Mimo Chodem
Do nohy jste se střelil vy- stačí si přečíst její dizertační práci (na což jste asi neměl čas ani chuť)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 11:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
A četl jste dizertační práce i těch 500 signatářů? (mnoho z nich ani žádnou nepsalo)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 11:29 Reaguje na Mimo Chodem
Manipulativní jednání - reagoval jsem pouze a jenom na vaše tvrzení ke Kerr.

Práce 500 signatářů jsem nečetl,ale slibuji, že si prolistuji alespoň držitele Nobelovy ceny ,kteří se podepsali také.

A kolik prací od nich jste četl vy ?
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 11:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Lépe bych Vaše jednání nepopsal.

Budeme všichni číst dizertačky všech signatářů a pak je jako laici hodnotit?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 12:05 Reaguje na Mimo Chodem
Ale s touto argumentační rovinou jste v diskuzi přišel vy, jak si můžete ve vláknu ověřit.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 12:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdepak, vytasil jste s dizertační prací paní Kerrové. Stihl jste ji během těch několika (desítek) minut vůbec pozorně přečíst?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 12:23 Reaguje na Mimo Chodem
Všimněte si , že neustále po mně něco požadujete, ale vy sám stejným požadavkům vystaven nejste. (manipulace není moje hobby)

Paní Kerr propaguje agrolesnictví(za jedna) a v rámci grantu na byla dva roky v Malawi.
Zkušenosti zúročila v dizertační práci, která se globálně klimatu obecně netýká ani náhodou.
(https://escholarship.org/uc/item/7bm3k6nv )

Tak si počtěte sám a nebude-li vám něco jasné,dejte vědět.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 12:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Za ČR podepsal klimatickou deklaraci prof. Klaus. Jak se týká jeho dizertační práce klimatu?

Podobnou otázku vztáhněte na těch 490 signatářu, kteří nemají s klimatologií mnoho společného.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 12:38 Reaguje na Mimo Chodem
Prof. Klaus je skutečně out, výjimečně s vámi souhlasím.
========
Ale vy se alespoň podívejte na závěry studie Kerr. str. 149 :-)
Odpovědět
MG

Milan G

14.6.2020 12:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, on se nepodívá a když se podívá tak stejně bude dokola blábolit to co do teď. Jemu se přeci nejedná o nic jiného než dehonestaci vaší osoby.

Když IPCC vedl Pachaurí bylo vše OK, to mu nevadilo a teď má problém s Klausem, to je směšné nemyslíte? Podle tohoto uvažování se ke klimatu můžou vyjadřovat lidé, kteří mu vyhovují taková selekce a ostatní musí držet ústa.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 12:56 Reaguje na Milan G
S dehonestacemi začal pan Vinkler výtažky z práce člověka, kterého nezná, notabene v oboru který nezná.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 12:59 Reaguje na Milan G
Naopak, nechť názoroví odpůrci uchopí stejná data a vysvětlí je jiným způsobem. To je přeci vědecký postup.

Doufám, že se to bude nadále zkoušet, ale zatím se to nepodařilo, jinak by se alternativní teorie ve vědeckých kruzích ujala.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 13:06 Reaguje na Milan G
O IPCC ani nejde, o osobu Pachaurího už vůbec ne. To co IPCC prezentuje jsou metaanalýzy vědeckých prací - souhrn vědeckého poznání.

Rozumím, že nemáte v lásce IPCC. Tak se mu vyhněte, klimatické přehledy a jeho příčiny podávají i velké organizace jako je NOAA, NASA ...
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 12:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Diskuze na ekolistu jsou fajn, setkávají se tady protichůdné názory (oproti jiným mediím kultivované)

Do nebe volající mi přijde časté kádrování osob pomocí výtažků z googlu.

Jako laik mám důvěru v současný konsensus o vlivu člověka na klima. Pokud se tento názor změní, budu to respektovat jako vývoj vědy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 13:03 Reaguje na Mimo Chodem
Článek je o tom, že ten konsenzus neexistuje. Že je to podvodné prohlašování IPCC a nic jiného.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 13:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Koncensus se odhaduje okolo 96% (možná už víc).

Jak zpívá Jarek Nohavica: "...co neni stopro to mě dycky smoli..."
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:08 Reaguje na Mimo Chodem
O kousek výš se ke kritice těch procent přiznává i pan Tolasz.

A ještě dvě věci:

1. to poněkud připomíná výsledky voleb za socialismu
2. ve svém okolí mám dost vědců a nevím o nikom, kdo by byl v tomto smyslu tázán.
Takže si dovoluji o tom konsensu hluboce a upřímně pochybovat.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Tázán? Ani Vy o tom konsensu nevíte vůbec nic.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 13:06 Reaguje na Mimo Chodem
Na Trolly nereaguji, ale přesto.
Konsensus není pravda. Pravdu musíte dokázat. A to se vám doposud nepovedlo.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.6.2020 01:14 Reaguje na Milan G
Už poněkolikáté píšete, že na Trolly nereagujete, ale přesto ...

To jsem z toho jelen, pardon laň.
Tak reagujete nebo nereagujete?
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 13:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přečteno, díky. Jen nevím, co s tím jako laik mám dělat?

Abych dobře porozuměl straně 149, musel bych si přečíst celou práci, ale předtím vystudovat patřičný obor a nejlépe v něm několik let pracovat. Už rozumíte? Že stavět se do pozice Brouka Pytlíka nikam nevede (představte si, že by stomatologové počítali zatížení křídel dopravních letadel)
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 13:02 Reaguje na Mimo Chodem
Kousek výš jsem napsal, že Klaus jako profesor ekonomie je docela kompetentní k hodnocení statistik, které klimaalarmisté předkládají na podporu svých žvástů a nesmyslů. Přitom si troufnu odhadnout, že té statistice (a hlavně její interpretaci) bude rozumět líp než většina osazenstva IPCC.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak to by mě zajímalo, koho považujete za "osazenstvo IPCC"? Panel nebo autory?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:08 Reaguje na Radim Tolasz
Ty, kdo tam zasedají.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Ti, kdož zasedají v Panelu nejsou a ani nemusí být primárně vědci. Panel žádnou vědu ani analýzy nedělá. Není tedy nutné, aby to byli experti na statistiku :-) Viz zde https://www.tolasz.cz/news/jak-funguje-ipcc/
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 09:57 Reaguje na Radim Tolasz
Pokud té statistice nerozumějí, tak jsou jako nevidomý nebo negramotný ve skladu s konzervami (viz třeba scéna v úvodních kapitolách Wyndhamova Dne trifidů).
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Být expertem na něco a rozumět něčemu není tak úplně stejné. Já jsem dalek tvrdit, že členové panelu nerozumí statistice.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:26 Reaguje na Radim Tolasz
Nemusí ji rozumět tak, aby to dokázali spočítat, ale měli by rozlišit regulérní interprataci od desinterpretace.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 21:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Jasně, děd vševěd Klaus rozumí všemu na světě nejlíp. Stejně jako Vy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:00 Reaguje na Majka Kletečková
Statistice rozumí dobře a jeho kompetenci v této oblasti o něco výš potvrdil i pan Tolasz.

A, na rozdíl od členů IPCC, nebo alespoň jejich naprosté většiny, je schopen posoudit ekonomické a sociální důsledky toho, co IPCC prosazuje, protože v prognosťáku se takové rozbory prováděly.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Teď jste uhodli hřebíček na hlavičku! Konečně. Ano, to je úloha ekonomů, politiků a dalších. Posoudit ekonomické a sociální důsledky toho, co IPCC analyzuje (neprosazuje ani nenavrhuje). Není jejich úlohou zpochybňovat vliv člověka na skleníkový efekt. A o tom celý ten spor je. Každý ať se drží svého kopyta.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:29 Reaguje na Radim Tolasz
Nicméně IPCC se stává ikonou všech, kdo prohlašují, že jiná cesta než snižovat emise CO2, ať to stojí co to stojí, bez ohledu např. na děsivý propad životní úrovně, nárůst nemocnosti, úmrtnosti atd., protože to jsou věci bezvýznamné.

A jsme u té odpovědnosti IPCC za průšvihy, které jím produkované materiály zavinily a ještě v budoucnu zaviní.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Jsme u zodpovědnosti nože za vraždu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.6.2020 17:15 Reaguje na Radim Tolasz
Nůž je nástroj.

Nebo se členové IPCC považují za "mluvící nástroje"?
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 22:55 Reaguje na Radim Tolasz
Myslím, že ekonomové by byli blázni, pokud by měli v plné šíři akceptovat analýzy IPCC.
To by už mohlo rovnou platit, že by bylo nejlepší zničit vše čeho bylo za posledních 100 let dosaženo.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:40 Reaguje na Milan G
Ale to jsem nepsal. Já jsem psal, že mají udělat ekonomické analýzy těch výstupů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.6.2020 10:15 Reaguje na Radim Tolasz
A když to udělali, třeba Klaus, tak se proti nim organizovala hysterická kampaň.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.6.2020 12:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Ekonomické analýzy vypdají jinak, než co předvedl Klaus...
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.6.2020 16:26 Reaguje na Ladislav Metelka
Jistě, byl to nástřel. Nicméně jednoznačně vymezil problém z hlediska ekonomického, a to velice nepříznivě pro "bojovníky za klima".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 13:40
Vážený Mimo chodem ,

náš Aleš Erber , propagátor agrolesnictví v ČR by paní Kerr mohl dávat kondice z oboru. Madam neznám, ale člověka lze posoudit podle jeho práce. Její výroky vůči signatářům 500 vědců... svědčí o jejím hlubokém nepochopení problematiky změny klimatu . Přesto se cítí být oprávněna k tomu, aby kritizovala lidi, kterým není hodna vyleštit boty. Typicky zamindrákovaná američanka s genderovým náhledem na svět.

K vám - vaše důvěra v IPCC a spol.,cit."Koncensus se odhaduje okolo 96%" je průmětem vaší víry v obecný náhled , že většina má vždy pravdu.
Cit.: " Jako laik mám důvěru v současný konsensus o vlivu člověka na klima."

Já tu důvěru nemám, protože se kromě "většiny" spoléhám na racionální kritické myšlení a různě názory se snažím podrobit vlastní analýze.

Mému přesvědčení je nejblíže názor formulovaný prof. Gorshkovem &. Makarieva pouze s tou výhradou, že ani oni nedocenili zcela význam globálního antropogenního ovlivnění zemské souše z pohledu energetických toků .

Již nyní lze prokázat, že tzv. OZE přispívají paradoxně k destabilizaci globální ekologické stability více než fosilní zdroje energií.
Již nyní lze prokázat, že absence jádra pro řešení klimatické změny je tragickým omylem.

K otázce dehonestace - mně nezajímá jestli jste chudý,bohatý, zdravý nebo nemocný či vaše IQ . Zajímají mě pouze tvrzení a z nich vyplývající závěry. A pokud se na něco odvoláváte, ověřte si prosím nejdříve shodu tvrzení s realitou. (ať potom nemusíte nedůstojně kličkovat)
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

14.6.2020 14:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vážený pane Vinklere,

- Váš názor respektuji

- dobře, nechť se dizertací paní Kerrové zabývá pan Erber (proč o tom píšete?).

- kdepak, víru v závěry klimatologů mi zbytečně podsouváte. Důvěřa není víra - důvěřuji vědecké obci, že to, co předkládá, reprezentuje současný stav poznání, a že se to může kdykoli změnit, protože věda nezná bratra.

- OZE, jádro atd. je navazující téma, nechme si ho pod jiný článek

- s kádrováním (dehonestací) jste opravdu začal Vy - viz Vaše výroky o panu Tolaszovi, panu Pečovi (toho z MIT), paní Kerrové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:25 Reaguje na Mimo Chodem
"důvěřuji vědecké obci, že to, co předkládá, reprezentuje současný stav poznání, a že se to může kdykoli změnit, protože věda nezná bratra."

Najděte si něco o Lysenkovi a spol. a potom zjistíte, že důvěra není absolutně na místě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 18:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Já tu důvěru nemám, protože se kromě "většiny" spoléhám na racionální kritické myšlení a různě názory se snažím podrobit vlastní analýze."

Ale že jsem toto u vás, pane Vinklere, nějak nepozoroval.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 14:23
Bohužel celá tahle diskuse má jednu zásadní vadu. Je nesmírně zajímavé zjistit, jaké mechanismy ovlivňují klima a co se stane když.

Výsledky takového bádání jsou ale prakticky takřka bezcenné*) z pohledu naší možné reakce. Ani kdyby bylo tisícem studií prokázáno nade vší myslitelnou pochybnost, že musíme ihned snížit to či ono, jinak přijdou tajfuny, horka, kobylky, bouře, mor, sucha, mrazy a jánevímco, neexistuje síla, která by takovou změnu na celé planetě zajistila.

Nastává další kolo soutěže. A nevyhraje ten, kdo se altruisticky omezí a uskrovní, ale ten, kdo se nejlépe přizpůsobí nadcházejícím změnám a využije uvolněný prostor po tom naivkovi.

*) já vím, že přeháním. Ale strategické rozhodování přeci nemůže sázet vše na předpoklad širokého celosvětového souhlasu s "omezením se" a musí počítat i s tím, že nic takového nebude.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 16:34 Reaguje na Viktor Šedivý
Asi opět rozpoutám diskusní peklo, ale proč ne? Ten globální souhlas a globální akce je aktuálně o dost blíže než před půl rokem. Ne časově, ale filosoficky. To, co proběhlo v jednotlivých zemích jako reakce na covid-19 dobře ukazuje, že když jde do tuhého, lidstvo dokáže reagovat. Tady stačily roušky (zlehčuji to), pokud jde o klima, bude to složitější. Ale lidstvo to zvládne.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 17:14 Reaguje na Radim Tolasz
Proč ne?
Protože neuvalit na svou ekonomiku "uhlíkovou daň" bude fantastická konkurenční výhoda získaná úplně zadarmo.
Když bude Energiewende dříve či později odstavovat německý průmysl na vedlejší kolej, proč se připojovat k ekonomické sebevraždě?

A reakce na čínskou chřipku? Ta jasně ukázala, že když jde do tuhého, každý hraje za sebe.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 18:01 Reaguje na Viktor Šedivý
"Protože neuvalit na svou ekonomiku "uhlíkovou daň" bude fantastická konkurenční výhoda získaná úplně zadarmo." To je asi tak, jako odmítání roušek a nezastavení ekonomiky mělo taky být výhodou v boji s covidem. Zatím odhaduji, že tomu tak není.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 18:35 Reaguje na Radim Tolasz
Zda nějaké roušky byly výhodou uvidíme za pár let, až bude zpětně možné hodnotit.
Uhlíková daň ale nikoho před žádným nebezpečím chránit nebude, to bude zcela uměle vytvořená koule na noze, která evropským státům zdraží jejich produkci.
Když budou produkty drahé, v konkurenci neobstojí.
Nebudeme-li mít export, z čeho budeme platit import?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:20 Reaguje na Viktor Šedivý
Já bych řešení viděl, ale nejsem ekonom. To je jejich role, nastavit pravidla tak, aby se fosilní energie a dovoz zboží přes celou planetu a ... nevyplatil. Aby byly rovné podmínky tady i tam. Rovné zacházení s pracovní silou, i se životním prostředím.
Odpovědět

Viktor Šedivý

15.6.2020 14:55 Reaguje na Radim Tolasz
Já očekávám od české vlády že bude hájit mé zájmy, nikoli rovné podmínky po celé planetě.
Zvlášť, pokud by se k tomu použil tak pitomý způsob, jako je úmyslné znevýhodnění vlastní produkce.

Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 13:42 Reaguje na Viktor Šedivý
Ale já jako neekonom navrhuji přesný opak. Znevýhodnit např. indické zboží, protože nedodržuji pravidla, která musí dodržovat výrobce v Česku. To by nešlo?
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.6.2020 10:17 Reaguje na Radim Tolasz
A jsem u roze...ání světa obchodními válkami, které mohou přerůst ve válku horkou. Konec konců, japonskému útoku na Pearl Harbour také předcházela ekonomická opatření ze strany USA. Která ovšem u těch Japonců vyvolala reakci krysy, zahnané do kouta.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 18:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Proto je třeba zavést globální uhlíkovou daň z těžby veškerých fosilních paliv, aby nikomu žádná konkurenční výhoda nevznikla.

To první, co vás napadne, nemusí být to pravé ořechové.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 18:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Aha. Zavést globální daň.
Jenže suverénní státy si do daní moc kecat nenechají. Výjimkou budou v nejbližší době země EU - jenže ty už jsou stejně suverénní leda na papíře.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 20:28 Reaguje na Viktor Šedivý
Jo, ale co není dnes, může nastat zítra.

Jeden prognostik říkal, že dělat prognózy je nesmírně složité, hlavně ty směřující do budoucnosti.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 21:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Ryze teoreticky samozřejmě něco podobného nastat může.

Pokud ale daněmi zhoršíme svoji pozici na světových trzích, proč by nás měli naši konkurenti následovat a neměli by naopak dosyta využít možnosti ekonomicky nás zcela odstavit?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2020 10:54 Reaguje na Viktor Šedivý
Asi nechápete nebo nechápu já.

Globální rovnou uhlíkovou daní změníte podmínky všem stejně. Jak tím můžete zhoršit naši pozici na světových trzích? Zavedením uhlíkové daně bude globálně spravedlivě automaticky zvýhodněno cokoliv nízkouhlíkového, a to je záměrem. Světový trh a obchod nebude narušen.
Odpovědět

Viktor Šedivý

15.6.2020 11:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Nic si z toho nedělejte, třeba Vám to časem docvakne. V bruseli sice mají poslední dobou dojem, že jsou ředitelství zeměkoule, ve skutečnosti ale mají šanci buzerovat jenom jeden upadající, ze zbytků dávné síly žijící kousek světa.
Když si tu někdo vymyslí, že pro zlepšení kondice evropských firem (nasměrování k úsporným technologiím a jiné kecy) pověsí všem na nohy kouli, proč by to měly dělat i jiné státy?
Vyhlásit globální daň jen pro EU je samozřejmě možné. Najde se dost těch, co za to budou bruselské šéfy plácat po ramenou a chválit, jak jsou pokrokoví. Proč by nechválili - nic to nestojí a znamená to posílení vlivu, na jaké by bylo kdysi zapotřebí vynaložit obrovské prostředky na válečná tažení.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2020 12:27 Reaguje na Viktor Šedivý
Ale já říkám buď globální (CELOSVĚTOVÁ) daň nebo nic.

Necelosvětové koncepty již dostatěčně selhaly, aby mohly být odstřeleny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Jak přinutíte tuto daň zavést třeba Čínu nebo Rusko s jejich jadernými arzenály. Oběma těmto státům stačí malý pšouk a místo Bruselu bude hodně hluboká díra v zemi (později mořská zátoka) a z prosazovatelů uhlíkové daně bude jen pár obláčků na obloze.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2020 12:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Tu daň ale zaplatí koneční spotřebitelé. Proč by měla Číně a Rusku vadit?
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Protože jejich výrobky by ztratily konkurenceschopnost.

Na druhé straně by to znamenalo obchodní válku, kterou EU nemůže vyhrát. Už proto, že klíčové komponenty moderního průmyslu, digitalizace, optických sítí a mnoha dalších věcí se vyrábějí v Číně a surovinová i energetická závislost EU obecně a Německa především na Rusku je taková, že si tamní politici bez Putinova výslovného svolení nedovolí ani pustit větry.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.6.2020 13:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč by jejich výrobky ztratily konkurenceschopnost?
Proč by to znamenalo obchodní válku?

Prostě jen tak vypouštět silné věty není věcná argumentace!
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.6.2020 19:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud by je zatížili uhlíkovou daní, narostla by jejich cena a přestaly by být cenově atraktivní.

Zavedení uhlíkové daně až v EU, tedy na jejím trhu, by mělo charakter nadbytečných cel a taková věc často obchodní válkou končí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2020 12:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale o tom přece vůbec nemluvím! Pokud by byla uhlíková daň celosvětová jednotná a odváděli by ji všichni těžaři na světě podle množství vytěženého uhlíku (daň by přičetli k prodejní ceně), podmínky by všude byly stejné, celosvětový obchod by se nijak nezměnil, jen by vyvstal účinný tlak na dekarboniozaci globální společnosti. V podstatě by to mělo stejný efekt, jako by fosilní paliva docházela a tím zdražovala a bylo za ně třeba hledat náhradu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.6.2020 17:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže na to byste potřeboval totalitní všesvětový superstát. A jsme u toho, že ekologové v principu bojují proti demokracii.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.6.2020 20:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale celosvětové referendum o přijetí globální uhlíkové daně není asi nedemokratický nástroj a totalitní všesvětový superstát k tomu jistě není potřeba.

To akorát nejste schopen najít pro řešení problému vhodnou metodu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.6.2020 07:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Nemáme celosvětový politický národ, proto v celosvětovém měřítku takové prostředky jako volby nebo referenda ztrácejí smysl.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2020 16:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Putinovi taje permafrost pod sibiřskými městy - viz ropná havárie. Možná to bude naopak můj kamoš při prosazování globální uhlíkové daně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.6.2020 17:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Pochybuji, protože by ho to ekonomicky poškodilo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.6.2020 20:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud pouze pochybujete, tuto možnost připouštíte. Tak vidíte, jak se to dobře vyvíjí.
Odpovědět
ig

14.6.2020 17:17 Reaguje na Radim Tolasz
Lidstvo to zvládne, ale jinak než si greendealisti myslí. Ať už se s podnebím stane cokoliv (od triviální varianty, že se nestane nic až po silné ochlazení nebo oteplení), lidé se přizpůsobí. Každý si bude hrabat na svém písečku a třeba se přestěhuje do vyšší polohy, čímž se nakonec přetěhuje celé město. I nadále samozřejmě budou lidští paraziti parazitovat a házet všem klacky pod nohy, ale lidstvo to nakonec bez větší újmy přežije. Pohodlí se ovšem nevzdají nikdy a když budou skupinky parazitů zavírat elektrárny, lidi si třeba nakoupí generátory a pojedou dál. Žádné dohody o dobrovolné skromnosti a omezení nebudou, takhle prostě lidi nefungujou :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 18:23 Reaguje na
Já také na dohody o dobrovolné skromnosti nevěřím.

Ale dohody o omezení kouření, chlastání a zbytečného ježdění tu přece existují a jsou rozumně naplňovány. Díky zavedení spotřebních daní. Takhle lidé fungujou!
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 17:23 Reaguje na Radim Tolasz
Tím si nejsem tak úplně jist:

Covid epidemie způsobila, že se

1. totálně zkompromitovala EU
2. dtto liberální demokraté (překlad z newspeaku do lidštiny = prototalitní antidemokraté)
3. zkompromitovaly se i další mezinárodní instituce, jako OSN i WHO
4. ukázalo, že mezinárodní spolupráce je daleko křehčí a nejistější než tvrdí propaganda

Současné bouře v USA mohou, pokud nebude reagovat úplně blbě, pomoci spíš Trumpovi.

Velká Británie spěje ke "tvrdému brexitu". V tom momentě nastane (pro EU činitele) těžký průšvih, protože zadlužování států EU v (údajné) souvislosti s covid, navíc naprosto nesmyslné a kontraproduktivní, i protlačování Green Dealu způsobí, že v té Británii životní úroveň poroste (nebo se alespoň +- udrží), zatímco v EU půjde drasticky dolů.

A, mimochodem, liberální demokraté zpochybňovali a odmítali právě ty roušky, které nás zřejmě uchránily od největší pohromy (viz Švédsko). A to jsou, až na výjimky, lidé napojení na OZE a jiný klimatický byznys.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

14.6.2020 17:59 Reaguje na Jan Šimůnek
To jsou zajímavé souvislosti. Odmítání roušek a OZE jako jedna politika?
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:04 Reaguje na Radim Tolasz
Či spíš politika přitahující podobné týpky, a tudíž se silným překryvem přívrženců.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:23 Reaguje na Jan Šimůnek
No, nevím. U nás je docela hodně příznivců OZE, ale bylo málo rouškových disidentů. Nějak ta trojčlenka nevychází. :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:34 Reaguje na Radim Tolasz
Těch příznivců OZE je u nás velice málo (pokud pomineme ty, co z nich na úkor společnosti žijí).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.6.2020 20:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesúhlas , nie som napojený na OZE, ale používať rúško odmietam, hlavne vonku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:05 Reaguje na Vladimir Mertan
Doporučuji vám následující pokus: Zkuste s rouškou přes nos a ústa sfouknout svíčku. Ale nepopalte se u toho.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.6.2020 16:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Veľmi rád s vami budem debatovať o nosení rúška a jeho účinnosti pri ochrane a proti šíreniu covid 19. Nepochybujem o tom, že ako doktor máte lepšiu kvalifikáciu ako ja k danej problematike. Tým by sme sa ale veľmi odklonili od témy. Žiaľ debata sa stala veľmi neprehľadná práve kvoli takýmto zbytočným odbočeniam od témy. Radšej by som sa v dalšej diskusii sústredil na problematiku GO.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.6.2020 18:20 Reaguje na Radim Tolasz
Lidstvo to zvládne zcela určitě! Jde jen o to, za jakou cenu.
Jeho vyhynutí v důsledku klimatické změny skutečně nehrozí. Jediné co reálně hrozí, je nepříjemná změna komfortu, na jaký jsme si zvykli. Víc veder, méně vody, už ne tak krásná příroda v mírném pásmu atd. Plus hrozba invaze cizího živlu ze zemí, kde to není příjemné ani teď a bude to tam ještě nepříjemnější.

Otázka je, JAK reagovat. Co je ROZUMNÉ v té situaci dělat - a co je nerozumné a dělat by se to nemělo.
Myslím, že poučit bychom se měli u Izraelců. Ti pochopili, že nemá smysl s klimatem bojovat, nýbrž že je účelnější naučit se, jak zmírnit dopady jeho změn na náš život a prostředky vynakládat především na to - a až ve druhé řadě na snahu klima ovlivnit. Výsledky, kterých dosáhli, jsou pozoruhodné.
Vůbec to neznamená, že bychom se měli úplně vzdát snahy o hledání a uplatnění smysluplných opatření ke zbrzdění klimatické změny - ale dělat to, co velí EU v čele s paní van der Leyen, je šílenost. V kterékoliv jiné oblasti lidských aktivit by projekt s tak absurdním poměrem nákladů k očekávatelnému výsledku nikdo nebral vážně ani dvě sekundy.
To co prosazuje EU je tak zřejmá nabubřelá megalomanská bublina, že to důvěru skeptiků spíše ještě prohlubuje. A plejáda těch dílčích "opatření"? Cokoliv se zrodí v palici bruselského byrokrata, je téměř se zárukou kravina. Nejmarkantnější je to v oblasti automobilismu. Příklad za všechny:
Kvůli úspoře pár mililitrů benzinu na 100 km se omezuje dobíjení akumulátoru v době, kdy motor "táhne". Za tím účelem se do auta nacpe další elektronika. Výsledek je, že už vůbec neplatí to co dřív - že když se s autem dělají delší jízdy, je tím zaručeno že akumulátor se dostatečně dobíjí. Dnes se klidně může stát, že po ujetí 200 km je nabitý méně, než byl před odjezdem... Dopad na životnost je fatální. Pochybuji, že ta směšná úspora paliva vynahradí spotřebu energií na výrobu té elektroniky; natožpak na výrobu zvětšeného množství nových akumulátorů, jejich distribuci, jízdy do servisu k výměně atd.

Jak mohu brát vážně někoho, kdo blafe o snižování produkce CO2 a současně brání rozvoji jaderné energetiky? To je rozpor bijící do očí tak jasně, že to nevidí jen opravdu hodně zaslepený věřící toho nového náboženství.
Velmi pochybný je i tlak na rozvoj elektromobility. Což by ale bylo na delší debatu, na kterou nemám čas.
Mám všechny důvody k podezření, že opravdu nejde o nic jiného než o zástěrku, za kterou se má schovat záměr nacpat miliardy do něčích kapes.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.6.2020 18:26 Reaguje na Karel Ploranský
Pardon, vypadla mi dvě písmena.
To co prosazuje EU je tak zřejmá nabubřelá megalomanská bublina, že to NEdůvěru skeptiků spíše ještě prohlubuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 18:33 Reaguje na Karel Ploranský
Plně souhlasím. Snižování emisí CO2 je třeba dělat efektivními tržními nástroji a odstavit od tohoto problému "inteligentní" politiky (všelijaké Uršuly). Jedině pak se budou sama prosazovat jen ta rozumná řešení.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 18:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Odstavit "Uršuly"?
Nejreálnějším postupem v tomto směru je czexit :-(

V bruseli je už příliš mnoho lidí zaháčkovaných takovým způsobem, že jim už nezbývá než pokračovat v téhle politice až do hořkého konce. (Němci jsou v tom fakt dobří. Zkuste si najít jak vypadaly zprávy z fronty v zimě 44/45).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 20:39 Reaguje na Viktor Šedivý
Czexit by asi globální politice efektivní ochrany moc nepomohl.

Zajímavé je, že nějací snad politologové a historici zkoumali příčinné souvislosti v politice a světodějných událostech. V drtivé většině případů ale nic podstatného nenašli. Závěr: politice a dějinám nelze rozumět. To dává naději, že i zdánlivě neprosaditelná globání jednotná v čase progresivní uhlíková daň z těžby fosilních paliv může být přijata. Nemá proto význam ji předem zatracovat.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 21:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Jakýkoli *exit znamená ochranu vystoupivšího před "Uršulami" a vyšší šanci na návrat aspoň trochy rozumu.

Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Jakmile se "Uršulostán" začne rozpadat, ztratí Uršuly moc.

A druhou věcí je, že bychom nejspíš nešli ven sami, ale V4 snad ještě s Rakouskem a dalšími státy, a pak by se to nejspíš rozpadlo celé, jako druhdy říše satelitů SSSR.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.6.2020 10:15 Reaguje na Jiří Svoboda
Czexit by byla ekonomická sebevražda. ;)
Odpovědět

Viktor Šedivý

15.6.2020 10:27 Reaguje na Petr Eliáš
CzExit by byl nepochybně velmi drahý.
Jestli si myslíte, že zelené šílenství pod diktátem brusele bude levnější, podléháte naprosto nepodloženému optimismu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 10:28 Reaguje na Petr Eliáš
Jenom možnost odmítnout Green Deal a živení lenochů z jihu Evropy by jakékoli negativní dopady czexitu převýšily.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Co Vám vadí na Green Deal? Tam je klima hodně v menšině.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.6.2020 15:36 Reaguje na Radim Tolasz
Je to snůška neomarxistických hovadin, která má jako jediný úkol totálně ožebračit společnost a nechat na tom vydělat provozovatele OZE a další podobný amorální odpad.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2020 17:09 Reaguje na Radim Tolasz
Mám to vaše vyjádření, pane Tolaszi, chápat tak, že Uršule v podstatě nejde o ochranu klimatu a sleduje hlavně zájmy zeleně tvářících se lobby?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

17.6.2020 08:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Nevím co co jde Uršule nebo Komisi. Já jen říkám, že Green Deal není primárně o klimatu, je tam spousta "neklimatických a ne OZE" opatření. Takže i pokud Vám nevadí emise GHG a vadí OZE, není rozumné to nazvat "hovadinou".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2020 16:51 Reaguje na Radim Tolasz
Myslím, že je třeba rozlišovat cíle a prostředky, jak cílů dosáhnout. V tom prvním může být GD dobrý, v tom druhém téměř s jistotou příšerný. V tom prvním se tedy můžeme shodnout, toho druhého jste se ale nedotkl.
Odpovědět
ig

16.6.2020 11:54 Reaguje na Radim Tolasz
Je to boj o moc, nic jiného. Pro nás z východu tím děsivější, že jsme jeho výsledky, kdy zvítězili ti druzí (a arogantně si oficiálně ustavili diktaturu proletariátu (sic)), už zažili a víme co to obnáší.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 18:43 Reaguje na Karel Ploranský
Ano, efektivním způsobem se snažit o přizpůsobení a mít manévrovací prostor pro více scénářů možného budoucího vývoje.

A to je něco, v čem nám spolky jako IPCC nijak zásadně nepomůžou. Ale v tom přihrávání do vhodných kapes jsou velmi dobří - a kdyby šlo jen o miliardy.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

14.6.2020 19:57 Reaguje na Karel Ploranský
Ano.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.6.2020 20:28 Reaguje na Karel Ploranský
Príroda v miernom pásme je ohrozená hlavne strúhaním stromov do štiepky a vozením cez polovicu zemegule za účelom zmenšiť emisie CO2. Prírodné vodné toky ničia malé vodné elektrárne, lúky zakrývajú solárne panely. S autami s vami súhlasím a podpisujem v plnom rozsahu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 22:10 Reaguje na Vladimir Mertan
Známí se vrátili z Německa a vyprávěli. Prý tam neviděli žádné solární plantáže na zemědělské půdě jako u nás, ale zato spoustu solárních panelů na střechách obytných a rodinných domků.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 23:55 Reaguje na Majka Kletečková
Takové rozptýlené zdroje jsou sice ideologicky správné, bohužel z hlediska řízení energetiky je to dost průšvih - pokud samozřejmě nejde o ostrovní systémy. Ale tak šílení nejsou ani Němci.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 13:31 Reaguje na Viktor Šedivý
Věřte tomu, že ve velké většině se nejedná o ostrovní systémy, každý sám za sebe.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2020 12:09 Reaguje na Majka Kletečková
A co v Bavorsku kolem dálnice na Norinberg? To jsou atrapy?
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 13:30 Reaguje na Majka Kletečková
Nevím jestli to byla zemědělská půda, ale na dálnici A93 mezi Marktredwitz a Regensburgem jich je poměrně dost.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.6.2020 20:14 Reaguje na Radim Tolasz
V podstate s vami súhlasím, ľudstvo dokáže na krízové situácie rýchlo. Ide o to že teraz zjavne do tuhého nejde. Potom sú tu scénare IPCC, ktoré nás ubezpečujú, že do tuhého pôjde, keď sa globálna teplota zvýši. Podľa tohoto článku:
https://domov.sme.sk/c/22179514/riesenie-klimatickej-krizy-sa-zacina-u-politikov.html
si môžeme urobiť obraz ako môžu ľudia vnímať scénáre IPCC.
V debatách som sa stretol napríklad z názorom, že oteplenie je tak rýchle, že stromy nestihnú zmeniť vegetačné stupne. V realite sme sa mohli v článku na Ekoliste dozvedieť, že sa nedarí nahradiť výsadba smreka bukmi, pretože trpia častými jarnými mrazmi. Realita je taká, že na Šumave sa prirodzene obnovuje smrek aj tam, kde sa lesníci rozhodli vysadiť listnaté stromy. Realita je taká, že stromy vyrastú aj v štrbinách betónu na streche či balkóne, v Trenčianskych Tepliciach rastú malé smrečky v odkvapovej rúre zanedbaného domu.
Podľa mňa to príroda aj ľudstvo zvláda aj zvládne. Ide o to, že zatiaľ strašia iba scénare IPCC.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.6.2020 20:57 Reaguje na Vladimir Mertan
Podle mě to příroda zvládne určitě , u homo sapiens si jistý nejsem. Profesor Bárta tvrdí, že dojde ke společenskému kolapsu a v jiné formě budeme pokračovat dál. I to je relativně optimistický pohled na věc.
Odpovědět
MG

Milan G

15.6.2020 13:12 Reaguje na Radim Tolasz
Co konkrétně máte na mysli touhle větou, citace Ten globální souhlas a globální akce je aktuálně o dost blíže než před půl rokem. Ne časově, ale filosoficky konec citace.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

15.6.2020 13:27 Reaguje na Milan G
Lidstvo vidí, že globální souhlas s rouškama (zjednodušuji) měl pozitivní výsledky. Takto dopadne i směřování k uhlíkové neutralitě.
Odpovědět