https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radimn-tolasz-500-vedcu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Tolasz: 500 vědců?

4.11.2019
Modrá planeta zelená.
Modrá planeta zelená.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V posledních dnech rezonuje v českém sociálním a mediálním prostoru „otevřený dopis 500 vědců“  zaslaný před Klimatickým summitem v New Yorku generálnímu sekretáři OSN António Guterresovi s názvem „There is no climate emergency“ (ZDE). Climate emergency je u nás překládáno jako klimatická nouze a některé skupiny aktivních občanů přesvědčují své volené zástupce v obcích, městech, krajích i v Poslanecké sněmovně, aby vyhlásili stav klimatické nouze. Já to nepovažuji za vhodné, protože krizové stavy u nás definuje krizový zákon (240/2000 Sb.), který krizi způsobenou přímo klimatickou změnou nezná. Pokud climate emergency přeložíme jako mimořádné projevy klimatu, na které je nutné reagovat, dostaneme se na jinou úroveň diskuse – které projevy nás ohrožují dnes, které v blízké budoucnosti a jak máme reagovat. Mohl bych tedy tento úvod zakončit konstatováním, že nemáme žádnou klimatickou nouzi, ale čelíme mimořádným projevům změn klimatu.

 

Sdružení 500 vědců a profesionálů však svou výzvu doprovodilo zdůvodněním v šesti odstavcích, kde konstatují věci, které v souvislosti se změnou klimatu v diskusi mezi vědci a profesionály neobstojí.

1.       Oteplování způsobují přirozené i antropogenní faktory

Ano, to je zcela jistě pravda, ale autoři textu zapomínají doplnit, že za změny v geologické minulosti a v dávné historii byly vždy zodpovědné přirozené faktory (např. Milankovičovy cykly), ale současná změna klimatu je způsobena člověkem (změna chemického složení atmosféry a kvality zemského povrchu). A logickou konstrukci, že klima se v historii přirozeně měnilo vždy, tak se přirozeně mění i dnes, nemůže žádný vědec myslet vážně.

2.       Oteplení je pomalejší, než bylo předpokládáno

Klimatické projekce jsou vždy připravovány ve variantách v souladu s tzv. emisními scénáři, které popisují vývoj lidstva a planety v následujících desetiletích (odhad produkce skleníkových plynů, růstu populace, změn zalesnění a využívání půdy, spotřeby energií a dalších faktorů). Ano, aktuální oteplení je pomalejší, než předpokládaly pesimistické projekce. Ale zároveň je rychlejší, než předpokládaly průměrné odhady, které z těchto projekcí vznikaly (viz FAR IPCC z roku 1990). A zcela jistě je rychlejší, než historické změny vyvolané přirozenými faktory. Bojím se domyslet, že autoři textu v tomto konstatování vycházeli ze srovnání projekcí s družicovým a balónovým měřením ve spodní troposféře. Tento zcela nesmyslný graf je v klimaskeptické komunitě stále hodně populární.

3.       Klimatická politika používá nedostatečné modely

Jistě, žádný model není 100%. Klimatické modely jsou pravděpodobnostní a předkládají nižší (optimistické) i vyšší (pesimistické) odhady. Opírat se jen o pesimistické odhady je špatně a je smutné, že to udělali autoři v předchozím bodě. A neměli by to dělat ani politici, ani aktivní občané při prosazování klimatických opatření. Planeta Země si během svého geologického vývoje vytvořila tzv. uhlíkovou rovnováhu, která v atmosféře udržovala v posledních statisících let obsah CO2 v rozmezí cca od 180 do 280 ppm. Člověk tuto rovnováhu narušil a za 200 let zvýšil koncentraci CO2 v atmosféře na současných 410 ppm. Pro atmosféru není tato úroveň tím hlavním problémem. Rizikem je rychlost s jakou se množství CO2 v atmosféře zvyšuje.

4.       CO2 je základ života na zemi

Nechápu, co vede 500 vědců a profesionálů k tomu, aby sdělili světu, že CO2 je důležitá součást fotosyntézy. To je učivo na základních školách, které nikdo nezpochybňuje. A je zřejmé, že vyšší obsah CO2 podporuje tvorbu zelené hmoty, planeta zelená, což na mnoha místech dokazují i družicová měření. Planeta však také hnědne, protože jsou rychlejším růstem rostlin vyčerpávány vodní zdroje, což také potvrzují družicová měření. A planeta bohužel i modrá, protože plovoucí led Arktidy odtává rychleji, než se kolem Antarktidy vlivem oteplení rozšiřují oblasti s plovoucím ledem. A pokud jde o zvyšování výnosů v zemědělství, hledal bych příčinu v agrotechnických postupech a v chemii, ne v CO2.

5.       Oteplování nezvyšuje přírodní katastrofy

O tom by se dalo dlouze diskutovat. Extrémy s počasím vždy souvisely a najdeme v historii záznamy o hodně velkých katastrofách. Pokud však někdo nevidí, že se hurikány vyskytují najednou na jiných místech a to nejen v průběhu tzv. hurikánové sezóny, ale téměř celoročně, že sebou přinášejí více srážek a vyšší rychlosti větru, tak ať si projde statistiky extrémních jevů v Česku. Povodně a vichřice máme častěji, sucha jsou delší a za horkou vlnu naše prababičky považovaly dva dny s teplotou 25 °C.

6.       Klimatická politika musí respektovat vědeckou a ekonomickou realitu

Je skvělé, že se 500 vědců a profesionálů rozhodlo podpořit Gretu Thunberg, která také vyzývá politiky, aby poslouchali vědce. Očekával bych, že budou konkrétnější ve svém konstatování, že směrování ekonomik k uhlíkové neutralitě je škodlivé. To je téma, které bychom dnes měli diskutovat a neztrácet čas planými diskusemi o prospěšnosti CO2 nebo vyzobáváním pesimistických scénářů, popřípadě relativizací přírodních katastrof.

Není problém, že tuto výzvu podepsalo 500 vědců a profesionálů z oborů, které s klimatologií nemají většinou mnoho společného. Jsou to lidé s obrovskými zkušenostmi z vědy, politiky nebo průmyslu a jejich názory jsou jistě důležité. Problém je v těch 14 jménech uvedených na začátku, kteří, odhaduji, text dopisu vytvořili. Ani jeden z nich není klimatolog, nejblíže k oboru má meteorolog prof. Lindzen. Neumím si představit, že by stejným způsobem své výstupy připravoval Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Hodnotící zprávy IPCC píší vždy vědci, kteří mají k tématu hodně blízko. Vědci, které do autorského týmu může nominovat kdokoliv, ale podstatný je jejich odborný životopis a vědecké výstupy.


reklama

 
Další informace |
Text je převzatý z osobního blogu Radima Tolasze.
foto - Tolasz Radim
Radim Tolasz
Autor je klimatolog. Pracuje pro Český hydrometeorologický ústav. Je expertem WMO pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO a v IPCC.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (132)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

4.11.2019 08:56
Na Šimůnka a podobné si nějaký klimatolog nepřijde.... ti nám jistě všem řeknou, jak to "opravdu" je... :)
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

5.11.2019 11:46 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Hezky stručně a výstižně napsaný článek. Díky.

Myslím, že by mohl sloužit jako osnova osvěty pro média. Takový tahák pro jednoduchý test s odpověďmi ANO/NE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:53 Reaguje na Martin Jasan
Jenže u tak složitého problému jednoduché odpovědi typu ANO NE prostě nejsou možné. A navíc jsou i závislé na subjektu odpovídajícího.
V medicíně, to je mi blízké, se to děje běžně: "Máte v pánvi těžce rozlezlou rakovinu, můžeme vás zachránit, ale za cenu, že vám amputujeme vše od 4. bederního obratle níž, chcete tuhle operaci, nebo raději důstojnou smrt v celku?" - a odpovědi pacientů jsou různé. MMCH jeden můj spolužák ze ZŠ nedávno odmítl amputaci prostaty pro karcinom (a spousta jiných lidí tu amputaci ve stejné situaci přijme).

Pan autor ovšem ignoruje to podstatné:
Klimaalarmisté tvrdí, že o antropogenním GW existuje stoprocentní vědecký konsensus a tato akce jasně ukazuje (navíc je jen jedna z mnoha), že to není pravda, a že pochybnosti o tomto bludu, charakterem spíš připomínajícím bludy náboženské, mají i lidé vysoce klimatologicky kompetentní (kompetentnější než předchozí vedoucí IPCC) a dokonce i bývali členové tohoto ryze politického orgánu.
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

6.11.2019 10:43 Reaguje na Jan Šimůnek
U některých jsou u některých nejsou.
Např. zvýšila se koncentrace CO2 lidskou činností oproti předprůmyslové éře (ANO/NE).
Na některé je potřeba to více rozvést, ale právě ty odpovědi hezky stručně rozvedl RNDr.,Radim Tolasz.

Autor nic neignoruje, autor reaguje na konrétní dokument, který nic takového netvrdí.
100% koncenzus asi nebude nikdy. Zajímalo by mne, kde jste 100% koncenzus našel zmíněný.
To že za vším vidíte náboženství a komunisty není naše chyba.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 18:30 Reaguje na Martin Jasan
1. "Zvýšila se koncentrace ..." je zavádějící otázka. Zapálím svíčku a zvyšuji koncentraci CO2 a je to lidskou činností.
Otázka musí obsahovat adjektivum jako "podstatně" nebo "významně" a pak je odpověď spíš ne.

2. Onen konkrétní dokument reaguje na tvrzení klimaalarmistů o "stoprocentní shodě" vědců na tom, že současný výkyv klimatu je antropogenní. Autor to měl alespoň zmínit, protože to je nejvýznamnější stránka onoho dokumentu.
A blekotání o "stoprocentní shodě vědců" najdete jak tu, na ekolistu (jen si to projděte), i na různých ekologických a levičáckých webech.

3. Vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, kváká to jako kachna = je to kachna - vypadá to jako náboženství, blekotá to nesmysly jako náboženství, přívrženci (ekologové) se chovají jako členové náboženské sekty = je to náboženství.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

7.11.2019 19:12 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) OK, tak proč se mění poměr izotopů 12Ca 13C?
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.11.2019 08:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Že by změny v aktivitě sluneční činnosti?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

8.11.2019 08:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne. Spalování fosilního uhlíku, který má jasný deficit 13C.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.11.2019 12:43 Reaguje na Ladislav Metelka
A zapálení svíčky (pokud není lojová nebo vosková, ale z parafinu, jak bývá u nás zvykem) není "spalování fosilního uhlíku"?

Druhou věcí je, že klimaskeptici spalování fosilního uhlíku nezpochybňují, ale zpochybňují, a to ze mnoha důvodů, jeho klíčový vztah ke klimatu.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

4.11.2019 10:23
Moc hezký kompaktní článek! Těch 500 "vědců" se zjevně moc se svou argumentací nepáralo a vyloženě nahrávalo na spoustu smečí, které pan Tolasz využil.

Řekl bych, že je ale třeba lépe rozebrat bod

6. Klimatická politika musí respektovat vědeckou a ekonomickou realitu.

Pod tento název (nikoliv popis tohoto bodu provedený 500 "vědci") se i já podepisuji.

Vědci provedli docela zodpovědnou diagnózu problému globální změny klimatu, budiž jim za to dík a myslím, že další úsilí tuto diagnózu zpřesňovat již není produktivní. Pak je tu ale o několik řádů složitější úkol, jak ten problém (vy)řešit. A tady se dostáváme do hlubokého vakua. K tomuto se vědci ani ekonomové nechtějí hlásit, klimaalarmisté sdružení v různých nevládních organizacích nabízejí buď zcela nereálná ideologicky motivovaná řešení nebo jen "oslovují" politiky. A ti politici, od kterých se řešení žádá, jsou zcela bezradní, protože jde o komplexní globální problém, kam jejich moc nesahá, nemají s takovými úlohami žádné zkušenosti a přiznejme, si, nemají ani dostatečný invenční potenciál. A tak se uchylují k jakýmsi "zdánlivým" neefektivním řešením a pouze argumentují tím, kolik na řešení uvolnili (ve skutečnosti z okna vyhodili) veřejných peněz. Toto je úžasně úrodná půda pro klientelizmus a korupci v níž si libují mocné loby politicky protlačované neziskovkami.

Dalo by se říci, že ono vakuum vlastně vyhovuje všem, kteří jsou na problému ochrany klimatu nabaleni, a že vlasně z jejich strany neexistuje zájem problém klimatické změny vyřešit a tak si podřezat větev, na níž sedí. Pak se třeba nemůžeme divit, jaký "úspěch" přineslo dosavadních 24 Klimatických summitů OSN .
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2019 11:35 Reaguje na Jiří Svoboda
No jo - jenomže ono je to těžké - pokud by jste zašel za energetikem a předložil mu toto zadání:

Nahraďte fosilní spotřebu ČR bez CO2 tak on musí vyřešit tohle:

1) Ve fosilních elektrárnách máme 18,2GWe produkce, s tím že 4GW navíc opadního tepla se používají na vytápění měst kde ty elektrárny stojí.

2) dalších 17GW dají dohromady lokální topení a desikované teplárny (v roce 1990 to bylo 40GW takže už tam jsme na 56 procentech zlepšení oproti roku 1990 - kam dál už moc v úsporách jít není.

3) mobilita - nejen osobní - by při elektrifikaci/vodíkyzaci - spolkla dalších 5-6GW výkonu.


Čili i kdybychom odepsali fosilní export (5GW a počáítali s ještě nějakými úsporami na spořebě) jsme pořád někde kolem potřeby nahradit 36-40GW výkonu.

to je 20 Temelínů... 20 Hooverových přehrad... nebo nějakých 70000 3MW větrných elektráren (běží 20 procent času se středním výkonem 2,5MW - to je třeba ve velkém (v řádu desítek GW) akumulovat, a do kapacit v hodnotě stovek až tísíců GWH.
(to samé platí pro solární panel - 250W/m2 v létě v poledne... je potřeba akumulovat do zimy) - to je 1000km2 solárních panelů plus akumulace.
(střechy v Praze mají 30km2 čisté plochy...)


Energetik vám nabídne kterékoliv z těchto řešení... ale chcete za něj slyšet účet?
V pěnězích, v materiálech (větrný GW zálohovaný na produkci 80 procent času jako jaderný GW vyjde na 10x tolik betonu a oceli, zabere výrazně víc místa, bude potřebovat výrazně silnější distribuce...) a lidské práci - kdo toho sakra tolik postaví) kdo to bude chtít za humny?
(ne nadarmo je chtějí lidi z velkých měst kterým nebudou stát za barákem...)
kdo to bude řídit... či se bude regulovat spotřeba...

projde cokoliv z toho politicky pokud si dál politici budou létat speciály na nějaké summity?
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

4.11.2019 12:10 Reaguje na Vaclav Sobr
Ale toto není primárně práce pro energetika! Politici předně musejí nastavit takové podmínky, aby těžba a získávání energie z fosilních paliv bylo méně výhodné než z alternativních zdrojů a úspor. Až pak dostane energetik prostor pro to, jak to co nejlépe zrealizovat.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2019 12:36 Reaguje na Jiří Svoboda
no jo - jenomže stát raději pod vydiráním pokutou 50000 korun chce donutit lidi kteří si ušetří max 10000 ročně k tomu aby si vyměnili uhelný kotel za plynový...

s tím že jim dá 80000 pokud zaplatí 100000 ze svého které ovšem ti lidi nemají... A to palivo je dražší - což bude znamenat že těch 10000 ročně asi neušetří...

a v téhle pozici jsou 2 miliony rodin v ČR.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

5.11.2019 17:27 Reaguje na Vaclav Sobr
Pak je treba zdanit fosilni uhlik natolik, ze se topit uhlim nevyplati a vybranou dan lidem rozdelit, aby si mohli dovolit zateplit dum a zmenit zpusob vytapeni.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 07:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, a "elektřina se stane pro významnou část naší populace drahou a nedostatkovou", jak konstatoval člen uhelné komise za odbory.

Uhelné elektrárny budeme moci zrušit teprve tehdy, až je nahradíme něčím, co funguje (a to jsou v podstatě jen jaderné elektrárny). "Ekologické" Německo uhelné elektrárny taky neruší, naopak produkuje daleko víc CO2 než dříve, před zavedením "ekologizace" energetiky.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

6.11.2019 17:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Najednou naslouchate odborum?
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 18:32 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud mluví rozumně a reflektují realitu ...
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

8.11.2019 13:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Je zajímavé, že světová cena uhlí je 50 USD/t a plynu je 100 USD/t. Výhřevnost plynu je přitom dvojnásobná a účinnost paroplynové elektrárny 1,5x vyšší než uhelné. Výroba elektřiny z plynu by měla být tedy 1,5 krát levnější s třetinovou uhlíkovou stopou.

Možná se brzy otevřou Putinovi dveře Evropy dokořán.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2019 11:44
Tak to je taková ta petice typu "https://archive.org/details/HundertAutorenGegenEinstein"

Ovšem jak Einstein prakticky odpověděl: "Proč 100? Pokud se pletu stačí jeden který to dokáže."

A to ilustruje hlavní pointu - nezáleží na tom kolik lidí dosahuje nějakého konsensu - v 70 letech se lidi hádali o nové době ledové. před tím se lidi dohadovali o placené zemi...

Ve vědě nemá konsensus žádný praktický význam. A většinový názor nerozhodouje o tom co je pravda.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 12:01
Pan Tolasz nedávno uvedl:
"Budoucnost klimatologie a klimatologů vidím ve dvou oblastech. Za prvé je nutno udržovat a rozvíjet měření základních klimatologických prvků a vylepšovat jejich zpracování, dostupnost a archivaci. A za druhé musíme zlepšit prezentaci výsledků tak, aby byly věcně správné a pochopitelné." (Ekolist 6/9/2019)

Tak nejspíše k té věcné správnosti:

43% vědců -klimatologů je přesvědčeno, že CO2 antropogenního původu je určujícím faktorem pro probíhající klimatickou změnu

57% vědců-klimatologů si jisto není ,nebo si myslí, že jsou důležitější faktory než CO2

Co je to IPCC , Mezivládní panel pro změny klimatu při OSN

Džina z lahve vypustila Železná lady, baronka Thatcherová.
V sedmdesátých letech se objevily poznatky, že emise CO2 se podílejí na oteplování planety.Když začala v G.B. hornická stávka (doly byly ztrátové a M.T. je chtěla uzavřít) začala Železná lady prosazovat výstavbu jaderných elektráren a jako argument si vzala fakt, že JE neprodukují CO2. Proto vědecké Královské společnosti obstarala peníze na to, aby dokázala, že CO2 je pro klima planety škodlivé.V roce 1988 bylo na žádost M. Thatcherové založeno m.j. samostatné velké pracoviště zabývající se tvorbou klimatických modelů. Z něho se později vyvinul IPCC (1988).Jeho první zpráva (1990) přicházela s předpovědí klimatické katastrofy jako následku takzvaného globálního oteplování.
Tématu se zanedlouho chopili levicoví ekologičtí aktivisté. Těm však spíše než
o životní prostředí šlo i nadále především o boj proti světovému kapitalismu.
Bezkonkurenčně nejvlivnější mezivládní panel OSN pro klimatické změny tak získal de facto monopol na vědeckou pravdu, a to i přesto, že se během čtvrtstoletí objevila řada významných odborníků, kteří jednotlivé závěry IPCC odmítali.
(převzato )

Mezi kritiky IPCC se zařadili i někteří z jeho bývalých nevlivnějších členů. Po čase promluvil i sám někdejší šéf klimatického panelu OSN (1997–2002) Robert T. Watson, který doslova řekl: „Všechny odhalené chyby mají znaménko plus, všechny přehánějí závažnost klimatických změn a nadhodnocují její dopady. To je znepokojivé. IPCC by se měl ptát, jak k tomu mohlo dojít.“

K tvrzení p. Tolasze, že z 500 vědců jen několik rozumí tématu jako odborníci skromně uvádím:

Dr. Richard Tol, profesor „ekonomie změny klimatu“ na Vrije University v Amsterdamu. „IPCC přilákalo více lidí s politickými než akademickými motivy."

Dr. Roy Spencer, klimatolog, hlavní vědecký pracovník,Earth System Science Center University of Alabama, Huntsville: „IPCC není vědecká organizace a byla vytvořena za účelem regulace emisí oxidu uhličitého. Nároky na globální oteplování způsobené člověkem jsou pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle."

Dr. Richard Lindzen, profesor meteorologie na Katedře fyziky atmosféry v Massachusetts Technology institut /MIT a "odborný recenzent" pro IPCC: "Proces IPCC je řízen spíše politikou než vědou . Používá shrnutí, aby zkreslila, co vědci říkají, a zneužívá odbornou neznalost veřejnosti . "

Dr. Tom Segalstad, profesor environmentální geologie na univerzitě v Oslu a odborný recenzent IPCC : „Model globálního oteplování IPCC není vědeckými údaji podporován.“


Dr. Tom Tripp, leader pro IPCC 2004
" Navzdory tomu, co jste možná slyšeli v médiích,neexistuje shoda vědeckého názoru, že se jedná o problém. Existuje mnoho přirozených variabilit v počasí, které nám ztěžují přijít s validním vědeckým názorem ,že globální oteplování je způsobeno člověkem."

Podobné názory mají i mnozí další špičkoví odborníci , jejichž výroky však veřejnosti předkládány nejsou.

Shrnuto: není žádný vědec, který by popíral oteplování Země. Neexistuje však odborná shoda, že oteplování je způsobeno pouze činností člověka. Pro toto tvrzení také neexistuje nevyvratitelný důkaz. Jedná se pouze o hypotézu a jsou známé i jiné hypotézy, kde CO2 nehraje zásadní roli.

A co řekl pan Tolasz 6/9/2019 ?
"musíme zlepšit prezentaci výsledků tak, aby byly věcně správné a pochopitelné."
---------------------------------------

Prezentace výsledků, byť sebelepší, není důkazem o jejich pravdivosti a už vůbec vám nezaručuje jejich věcnou správnost.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

4.11.2019 12:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud jsou někým ignorována fakta, že spalováním fosilních paliv vzniká CO2 a to je skleníkový plyn, pak nelze hovořit o vědci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 12:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Nejlépe informovaným českým vědcem o praktikách IPCC by měl být Jan Pretel z Českého hydrometeorologického ústavu,který také působil přímo v IPCC: od roku 1995 plnil funkci kontaktní osoby za ČR a o dva roky později byl zvolen (zatím jako jediný Čech) přímo do byra IPCC.

Zde jsou jeho výroky:

„To, že si někteří z vědců na fenoménu klimatických změn účelově budují své kariéry i za cenu, že nepostupují vědecky seriózně, vyloučit nelze“

"Ani v jednom případě jsem nezaregistroval, že by se někdo z autorů pokusil v kapitole, kterou jsem dozoroval, něco svévolně přizpůsobit nebo účelově změnit. A ani zpětně k objevení žádné chyby nedošlo. Faktem ale je, že do jiných kapitol se dostaly mimo jiné informace, které pocházely z vědecky irelevantních zdrojů, tedy třeba i tvrzení ekologických organizací. Těžko říci, zda šlo o chybu, nebo lobbistický záměr.“

"...Došlo proto k tomu, že IPCC v posledních letech reflektuje i články z širších zdrojů, čímž ale dochází k vyššímu riziku průniku nepravdivých informací a chybných závěrů.“

Odpovědět
J

Jiří Svoboda

5.11.2019 17:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Rekl bych, ze toto je spise nadprumerne dobre vzledem k jinym vedeckym oborum. Zavery IPCC zjevne nebudou zavisle na existenci nekolika clanku s extremnimi tvrzenimi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 18:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém je, že pokud nějaký text vychází z neseriózních zdrojů, tak je neseriózní celý.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.11.2019 08:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Jinak opravdu nevím, mimo humanitní "vědy", o vědeckém oboru, v němž by byly brány takové zdroje jako relevantní.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2019 12:49 Reaguje na Jiří Svoboda
Možná by tady mohl pan Tolasz poradit -
Kolik je lidská produkce CO2 navíc... a kolik je "přírodní" cyklus ročně uvolněno a navázáno...

protože upřímně řečeno - vzhledem k tomu že 78 procent primární spotřeby energie lidstva je z pálení fosilních paliv, a dalších 10 procent z pálení biomasy (to je jenom čerstvé fosilní palivo, většinou s energetickými náklady na jeho produkci...)

není moc pravděpodobné že budeme schopni to podstatně osekat.

třeba ČR potřebuje 21GW výrobní kapacity jenom na topení (a letní bonus teplé vody)

V ČR spotřeba na teplárenství je dokonce vyšší než sama výroba elektřiny z fosilních zdrojů - teplo 22GW, fosilní elektřina jen 18,2GW (ale to dohání jádro a přehrady takže ta spotřeba elektřiny jako takové je vyšší)
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

5.11.2019 12:47 Reaguje na Vaclav Sobr
Osekat to muzeme kdyz bude chtit... co treba misto boileru tepelnych elektraren nasadit NuScale reaktory, dostavet bloky k Temelinu i Dukovanum (treba s VVERy) - z obojiho je jak elektrina tak teplo.
A pripadne, z prebytku Nemecke energie v ty momenty kdy je levna, je ji hodne a Nemecko se ji potrebuje zbavit (=fouka a sviti), tak power-gas, at uz vodik/metan/vyssi uhlovodiky (+- benzin), coz je odpoved na dopravni potreby.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:03 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Lepší by byly další Dlouhé stráně, nejlíp v Krušných horách, ať se ta elektřina netahá zbytečně daleko.
Odpovědět
Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

5.11.2019 14:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Benefit jaderne energetiky je co nejmensi enviromentalni stopa, vcetne fyzickeho zabrani minimalniho uzemi. Dodat si k ni mnozstvi pumped hydro je enviromentalni zverstvo mimo toho ze tolik vhodnych lokalit ani nemame (takze i k prirode totalne necitlivy clovek je proste nema kde postavit). Pripominam cisla z meho minuleho clanku "Je dobre dodat ze pumped hydro za cele Nemecko muze poskytnout 7 GW. Nejvetsi & nejlepsi je Goldisthal, output 1 GW, celkova kapacita 8 GWh. Nemecka potreba elektriny na jediny den je 1650 GWh. Postavit Goldisthal stalo 600 milionu EUR a trvalo to 6 let."
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 07:40 Reaguje na Jiri Kovalovsky
Jde o "ekologickou" energii z německých OZE, hlavně větrných parků v Severním moři, která přetěžuje naši energetickou síť v dob, kdy je spotřeba elektřiny minimální. Takto by se to alespoň vychytalo na hranicích a nepouštělo dál.

Zvěrstvo by to zcela jistě bylo, ale zvěrstvo je naprosto vše, co ekologové prosazují.
Odpovědět
ig

4.11.2019 13:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale to ani já tady netvrdím, že spalováním fosilních paliv nevzniká CO2 :-) Nesoulad je trochu jinde :-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.11.2019 15:58 Reaguje na Jiří Svoboda
Základním nástrojem demagoga je vkládat někomu do úst něco, co vlastně nikdy neřekl.
Nevím o nikom, kdo by ignoroval fakt, že spalováním fosilních paliv vzniká CO2, nebo to dokonce popíral. Otázka přece zní úplně jinak - a sice, jestli v celkovém množství CO2 pocházejícího ze všech jeho zdrojů* je právě jen množství CO2 vznikající spalováním fosilních paliv natolik významné, že jen ono má na svědomí klimatické změny - jak se stalo zvykem tvrdit. A druhá otázka pak je, jestli všechny ty snahy o snížení množství CO2 vznikajícího lidskou činností, které vesměs spočívají v opatřeních vyžadujících obrovské náklady, může přinést očekávaný efekt. Nebo alespoň efekt natolik znatelný, aby to mělo smysl.
*) CO2 vzniká mimo jiné rozkladem organické hmoty, a to v obrovských množstvích a zcela bez ohledu na existenci Homo sapiens.
Slon ho za den vyprdí víc než vozový park menší firmy. A to je jen jeden příklad.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 16:03 Reaguje na Karel Ploranský
Ano, ale ten CO2 nejprve něco vychytalo z atmosféry (fotosyntéza) a teprve pak to sežral slon a vypděl odpovídající množství CO2. Jen vrací to, co tam už bylo.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 12:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
43% vědců -klimatologů je přesvědčeno, že CO2 antropogenního původu je určujícím faktorem pro probíhající klimatickou změnu

57% vědců-klimatologů si jisto není ,nebo si myslí, že jsou důležitější faktory než CO2

To jste vzal kde?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 12:59 Reaguje na Ladislav Metelka
http://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2017/03/Allt-du-behoever-veta-om-KLIMATHOTET-del-1.pdf
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 13:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, docela pěkná kolekce nesmyslů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 13:58 Reaguje na Ladislav Metelka
Jako vždy jste nezklamal. Pokud se vám postaví jiné údaje ,prohlásíte je za nesmysl.
Což je snadné, nebolí to a navíc se u toho nemusí myslet.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 14:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ty obrázky se různě kopírují po klimaskeptických stránkách. Víte co? vyberte z toho jeden problém a o něm se můžeme bavit. Ne o všem najednou...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 16:32 Reaguje na Ladislav Metelka
Dobře, bavme se o jediném. Vodní páře,latentním a zjevném teplu, a energetických tocích povrch Země - atmosféra-vesmír .

Na začátek si společně můžeme odsouhlasit základní premisu - teplota Země závisí pouze a jenom na tocích energií.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 19:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlas. Dál?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 20:09 Reaguje na Ladislav Metelka
A souhlasíte s rozdělením energetických toků prezentovaných zde ? :
https://www.weather.gov/jetstream/energy
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 21:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
V zásadě ano.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 08:48 Reaguje na Ladislav Metelka
Pak se shodněme i na tom, že světové obchodování s emisními povolenkami je založeno na předpokladu ,že skleníkové plyny /GHG/ přispívají ke globálnímu oteplování . To je dáno jejich schopností pohlcovat IR záření emitované zemským povrchem+atmosférou.
Předmětem obchodu jsou:

CO2,N2O, perfluorované uhlovodíky (PFC)
=========
vodní pára nikoli !
=======
Proto se zavedl Global warming potential, GWP (Potenciál globálního oteplování) = relativní měřítko, kolik tepla daný plyn zadržuje v atmosféře.

Porovnává množství tepla, zadržovaného jistým množstvím daného plynu vzhledem ke stejnému množství CO2.
Např. v 5. zprávě IPCC měl CH4 atmosférickou životnost 12,4 roku,pro 20-letý horizont GWP = 86, pro 100-letý horizont GWP = 34 atd.
==========
Objem obchodů povolenek za r.2018= 164 mld USD
=================
Řada osob,fyzických i právnických z IPCC je s těmito vztahy spjata.
To sice přímo nesouvisí s naším dialogem, ale je to důležité pro pochopení účelové marginalizace úlohy vodní páry jako skleníkového plynu.
===========
Další na novém příspěvku-tady se nám okno zužuje.

Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2019 14:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
nebylo by to v nějakém méně retardovaném jazyce?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 16:33 Reaguje na Vaclav Sobr
Hoďte to přes translátor Google. Z jazykového pohledu to má stejný základ - anglo-saské jazyky.
Odpovědět
LB

Lukas B.

4.11.2019 12:29
mě to připadá neobyčejně ftipné a nejsem si tak úplně jist, jestli opradu nenastavujeme zrcadlo. najednou je 500 podpisů úplně k ničemu a špatně, a jindy je zase argumentace, že iks procent vědců je přesvědčeno že .... děsně silnej argument. trošku více konzistence v argumentace, prosím.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 13:51
Bezhlavé prosazování bezuhlíkaté společnosti mi silně zavání obdobným voláním po beztřídní společnosti před několika desítkami let.
Vždy ve jménu vyššího dobra, doloženo "prokazatelnými" vědeckými názory .

OZE se nikdy nemohou stát plnohodnotnou náhradou standardních energetických zdrojů. To je z podstaty věci vyloučeno.
Pokud se tak děje z "úřední povinnosti" , je to jenom za cenu obrovských dotací .
O které ovšem krátíme možná potřebnější společenské potřeby.

Jsem také přesvědčen, že změny klimatu souvisejí s činností člověka, ale mám zcela zásadní pochybnosti o určujícím vlivu antropogenního CO2 na tyto změny.
Abych byl konkrétní, mám na mysli změnu energetických toků v důsledku deforestace a změny fyzikálních parametrů zemské souše ( přirozená půda/zpevněná plocha).
Nejdůležitějším skleníkovým plynem není jen CO2, ale zejména vodní pára.

Problém potom není poté odborný, ale politický. Státníci by museli připustit, že se zmýlili a stovky miliard USD vyhodili z okna. Což ovšem neudělají,protože nemohou veřejně přiznat, že vsadili na špatného koně z peněz daňových poplatníků.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 14:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vodní pára zesiluje vliv CO2.
Odpovědět

4.11.2019 16:02 Reaguje na Ladislav Metelka
Špatná odpověď. Mezi skleníkové plyny patří vodní pára,CO2,metan,ozon ,oxid dusný ,HFC a PFC ,fluorid sírový
tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC), halony a řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I).
Změna koncentrace od r. 1780 do současnosti je uváděna takto:

vodní pára - neví se :-)
CO2 - + 29%
CH4 - + 143%
N20 - + 11%
atd.

Teď to nejzajímavější. Doba "pobytu" vodní páry v atmosféře se odhaduje na 10 dní, u CO2 se uvádí "velmi dlouhou dobu".


Vodní pára má podstatný vliv na energetickou bilanci planety Země nejen pro svůj vysoký vliv na „globální oteplování“ jako „skleníkový plyn“, ale také na změny celkového albeda Země v důsledku tvorby oblaků.
Sám jste nedávno uvedl, že vodní páry v atmosféře přibývá.

Vezmeme-li v úvahu ,že latentní teplo fázových přechodů vody (výpar - kondenzace-led) je 680 cal/g ,pak rozhodujícím hráčem
je vodní pára. CO2 pak hraje roli stážisty v bilanci energetických toků atmosféra-povrch Země.


Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 16:07 Reaguje na
Jenomže množství vodní páry nelze ovlivnit. To je důsledkem stavu atmosféry. Mimochodem - není pravda to "neví se" u vodní páry. Její množství v atmosféře se mění a specifická vlhkost vzduchu roste.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 16:23 Reaguje na Ladislav Metelka
Opět chybujete. Množství páry v atmosféře jsme již ovlivnili. Důkazem čehož je její nárůst doložený pozorováním - byť v době nedávné.

Na rozdíl od pana Šimůnka souhlasím s tím, že pozorované změny spočívají v antropogenním působení.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 19:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, ovlivnili. Tím, že jsme atmosféru oteplili působením CO2.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 20:24 Reaguje na Ladislav Metelka
Pak vám nesedí tvrzení,že nárůst teploty kopíruje koncentrací CO2. Ty totiž rostou pomaleji nežli koncentrace CO2.
To ale není podstatné.

Podstatné by mělo být něco jiného. O tom se bavíme na odkazu 4.11.2019 20:09
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 21:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vztah mezi oteplením a koncentrací CO2 není lineární. A ani být nemůže.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 10:43 Reaguje na Ladislav Metelka
Pak vám nesedí prognózy ICPP -koncentrace CO2 a nárůsty teplot (predikované)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 10:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale sedí. Tam se samozřejmě s linearitou toho vztahu vůbec nepočítá...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.11.2019 17:39 Reaguje na
Tem metan je údajně mnohem nebezpečnější než kysličník. Je uložen hojně v permafrostu, takže čím víc se bude oteplovat, tím víc se ho uvolní. Pro mě strasák č. 1.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 17:51 Reaguje na Karel Zvářal
To je možné, ale neztěžujme si úlohu. Řešíme vztah minulost-přítomnost.
Predikci do budoucna zatím dejme stranou.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.11.2019 18:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Minulost nezměníme, jen z ní vycházíme. Klimatologie je přiliš mladá věda na to, aby mohla z minulosti dělat dalekosáhlé závěry. Ví se o sopkách, meteoritech, slunečních cyklech - ale u toho všeho se neměřilo CO2, metan... Hodně je to o odhadech, z těch sedimentů vyčtou jen dobu katastrofy. A že lidstvo nemá na klima vliv, to může zastávat jen slepý jouda. Také čekám na fundovaný oponentní propočet:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.11.2019 16:00
Takže:

1. Jsou to klimaalarmisté, kteří blekotají o "stoprocentním konsensu" o antropogennosti současného oteplování. Proto je těch 500 vědců především důkazem, že se jedná jen o další bezcennou nepravdu, jednu z mnoha klimaalarmisty hlásaných.
Navíc jde o jednu z vícero akcí takto zaměřených, existuje i např. petice několika desítek nobelistů na dané téma. (Autor se snaží tento fakt zamaskovat.)
Navíc onen klimaalarmisty nepravdivě hlásaný "konsensus" má jednoznačně cíl nahradit absentující důkazy na toto téma.

2. IPCC je politický, nikoli vědecký orgán. Tento orgán byl založen za jediným cílem: Bez ohledu na realitu "prokázat", že současné oteplování má antropogenní původ. Proto také mohl v čele této instituce stát železniční inženýr (dost by mě zajímalo, kolik z těch 500 vědců je v klimatologii méně kvalifikovaných (a kolik naopak kvalifikovanějších) než osoba, která celá léta IPCC vedla).

3. Dalším problémem je obrovský střet zájmů: bývalý šéf IPCC měl firmu na přeprodej emisních povolenek, tudíž byl ekonomicky závislý na tom, že tento hoax bude dále šířen a podporován. Podobně řada současných členů IPCC je závislá na klimaalarmistických grantech (a pokud by se to celé prokázalo jako humbuk, tak by to silně pocítili na svých příjmech).

A jsme u toho hlavního: U IPCC a dalších alarmistických skupin a institucí neexistují dva atributy vědecké práce, a těmi je odbornost a nestrannost (případně nezávislost). Z tohoto důvodu jsou veškeré výstupy IPCC silně nevěrohodné a výstupy ostatních podobných institucí na tom nejsou o moc líp.
Prostě, ve skutečné vědě je nutná absolutní nestrannost, nebo alespoň snaha o co největší přiblížení se k ní. Něco takového, jako když je vědec ekonomicky zainteresován na určitém konkrétním výsledku svého bádání, tyto výsledky silně znevěrohodňuje a je to zpravidla i překážkou jejich publikace v serióznějších časopisech.

Když se blíží ten 17. listopad, dovolím si věnovat pietní vzpomínku číslu "vědeckého" časopisu Nová Mysl, které bylo monotématicky věnováno nutnosti vedoucí úlohy KSČ v naší společnosti. Mělo jen nepatrnou vadu: vyšlo někdy na začátku prosince a ta vedoucí úloha byla zrušena 29. listopadu (no, nekupte takovou kuriozitku, ještě ji mám někde schovanou).
Osobně doufám, že na materiály IPCC budeme hledět již brzy asi jako na ono číslo Nové Mysli.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2019 16:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Výborně. To jsou argumnenty asi na stejbé úrovni, jako bych já kafral do preventivního lékařství.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 08:56 Reaguje na Ladislav Metelka
1. Neexistuje "stoprocentní konsensus vědců" o antropogenním původu současného oteplování. To je jasně prokázáno a usvědčuje to klimaalarmisty ze lži, protože oni s tímto "konsensem" agitačně pracují.

2. To, že IPCC je politická, nikoli vědecká, instituce, je snad dáno tím, kdo ji zřídil a k jakému účelu byla zřízena. Je to méně vědecká organizace, než byla "Akademie zemědělských věd SSSR" v době, kdy v ní vládl Lysenko.

3. Onen gigantický střet zájmů prostě vyvrátit nemůžete. Jen můžete názorně předvádět, že klimatologie se řadí mezi pavědy, u nichž na něčem podobném nezáleží.
Už třeba v Hygieně (když jsme u té preventivní medicíny) musíte podepsat čestné prohlášení, že:
"All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed."
Naprostá většina medicínských časopisů má toto prohlášení ještě daleko striktnější.
Obávám se, že naprostá většina autorů publikací IPCC by prostě tohle podepsat s čistým svědomím nemohla, vzhledem ke svému napojení na organizace a ekonomické aktivity, těžící z klimaalarmismu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 09:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Vaše bludné představy... :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:39 Reaguje na Ladislav Metelka
A v čem konkrétním "bludné"? Vše, co uvádím, je vcelku snadno doložitelné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.11.2019 08:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Jakmile se má klimatolog vyjádřit konkrétně, ne v obecných frázích "bojovníků za klima", tak zmlkne.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 16:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Souhlas , až na jednu věc. Zákon zachování energie platí bez výjimek.
Země se nám skutečně otepluje.
Příkon radiační energie ze Slunce je konstantní.
To znamená, že se děje něco se skleníkovými plyny. Jejich dopad,vyjádřeno teplotně pro celou jejich sumu , je + 33 C.
Bez nich bychom měli na povrchu Z. nikoli dnešních + 15C, ale -18C.

Zatímco pánové Tolasz,Metelka tvrdí, že se jedná o vliv nárůstu CO2 v atmosféře (bezmyšlenkovitě opakují zjevené) , opakovaně se odmítají bavit o vlivu vodní páry tamtéž.
A tady jsem ve sporu i p.Šimůnkem. Dovolím si tvrdit, že člověk pozměnil povrch souše natolik,že došlo i ke změnám energetických polí /povrch souší x atmosféra/ , v jejichž důsledku pozorujeme to,co pozorujeme.
Bohužel to nesprávně vysvětlujeme= oteplování Země pouze jako důsledek nárůstu koncentrace CO2.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.11.2019 18:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlas, o tom trepem neustále, že je rozdíl, jestli Slunce pere na les nebo hliněné pláně. Jj, energetická pole...
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

5.11.2019 00:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale já mám pocit, že pan Metelka vám na tu vodní páru odpovídal, že je její obsah úzce provázán s koncentrací CO2, resp. (meta)stabilních skleníkových plynů.
Pokud vím, tak klimatické modely se snaží zahrnovat i tzv. land use, tedy vlivy, o kterých hovoříte. Zdá se ale, že jejich vliv je spíše lokální, ne globální.
Možná hovoříte o té teorii biotické pumpy, která by měla být způsobena jevy, které jsou asi pod rozlišovací schopností dnešních modelů.
To by nám mohl pan Metelka trošku objasnit. Zajímal by mě jeho názor, pŕípadně bych rád věděl, jestli by se takový jev projevil v modelech (jde tam o gradienty vlhkosti a teploty poměrně "těsně" nad povrchem, způsobené metabolismem lesa).
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 09:26 Reaguje na Petr Dvořák
Modely samozřejmě pracují s charakteristikami povrchu. Nové modely interaktivně (tj. vlastnosti povrchu se nezadávají do modelu, model je sám počítá pomocí submodelu biosféry). Modely ani nepracují s předpokladem, zda biotická pumpa existuje nebo neexistuje. prostě fyzikálně počítají toky vodní páry, její advekci a další věci. jestli to nazveme biotickou pumpou, to je úplně jedno.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

5.11.2019 11:05 Reaguje na Ladislav Metelka
Tomu rozumím, spíš mě zajímalo, jestli se tam nějaký takový jev projevuje.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 11:16 Reaguje na Petr Dvořák
Transport vodní páry mezi kontinentem a oceánem samozřejmě ano, dá se to vyhodnotit i kvantitativně, jen asi není důvo říkat tomu biotická pumpa. je to normální advekce vodní páry.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

5.11.2019 17:10 Reaguje na Ladislav Metelka
No, tou biotickou pumpou je myšlen vliv vegetace, resp. lesa. Takže, pokud modely již na této úrovni umějí počítat, tak by mě zajímalo, jestli se jev, který autoři nazývají biotická pumpa, opravdu projevuje. Tzn. jestli se modelové odlesnění či zalesnění kupř. Evropy projeví na tomto transportu vodní páry a do jaké míry..?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 15:43 Reaguje na Petr Dvořák
Nemáte nějaké odkazy na modely s land-use ?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 16:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Všechny modernější modely pracují s land-use.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 08:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle samotné je otázka, protože aktivita Slunce se pochopitelně mění a její periodicita se do klimatu promítá naprosto jednoznačně. Viz tento článek:
http://www.osel.cz/5708-za-klimatickymi-zmenami-muze-byt-pohyb-slunce.html
v němž je popsána i snaha klimaalarmistických lhářů tuto nepříjemnou skutečnost publikovat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 09:00 Reaguje na Jan Šimůnek
pardon, "zabránit/znemožnit publikovat"
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 09:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Znám. tahle teorie má problém v tom, že popírá pricip ekvivalence.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:09 Reaguje na Ladislav Metelka
Který?
Pan Google nabízí p.e. v teorii relativity, v sociální politice, v pojišťovnictví, v ekonomii, v právech a ekvivalenci hmoty a energie...

Jinak ta teorie objasňuje konkrétní naměřená data, případně proxydata (z dob předteploměrových), která klimatologie objasnit není schopna.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 13:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale, zase te Vaše fantazie. Držte se raději svého kopyta... No a když nejste schopen vidět v tom problému ten princip ekvivalence, asi diskuse s Vámi nemá valný smysl. Pojďte se raději bavit o hygieně...
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:58 Reaguje na Ladislav Metelka
Jen uhýbáte, pokud jde o konkrétní věci.

Jinak, pochopitelně, neexistuje jediný důvod, aby tímto jevem (který lze navíc naprosto exaktně spočítat a pozorování s těmi výpočty souhlasí) byl nějaký princip ekvivalence narušen. To byste prostě musel doložit a vysvětlit.
A to, že slapové síly mají vliv na činnost hvězd, je známo už skoro sto let (byť původně byl tento jev pozorován na vícenásobných hvězdách).
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 14:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Vícenásobné hvězdy a planetární soustavy - to je trochu rozdíl. Zkuste si ty slapové síly spočítat pro oba tyto případy...
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 07:45 Reaguje na Ladislav Metelka
U některých vícenásobných hvězd budou větší, u jiných menší, ona totiž přitažlivost klesá se čtvercem vzdálenosti.

Druhou věcí je, že změny v aktivitě hvězdy, které na vzdálenost desítek světelných let ještě nejsme s to zachytit, už mohou být zatraceně významné pro ekologii planet.

A to, že výpočty paní Charvátové souhlasí s pozorováním aktivit Slunce, je prostě neoddiskutovatelný fakt.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

6.11.2019 10:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Fyzikálně nevysvětlený...
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 18:39 Reaguje na Ladislav Metelka
1. Jestliže nějaký fenomén objektivně existuje, pak je úplně jedno, jestli ho umíme nebo neumíme vysvětlit.

2. K jaderné syntéze (vodík na helium) vzniká v hloubi Slunce, kde jsou dostatečné tlaky (a tím i teplota). vyzařuje ovšem povrch Slunce, na který se ta tepelná energie dostává různými cestami.
Slapové síly mohou jednak ovlivnit promíchávání vodíku do hlubších vrstev, jednak putování tepla (hlavně proudy sluneční hmoty) na povrch. Nic z toho není v rozporu s fyzikou. Obávám se, že v rozporu s fyzikou by bylo spíš tvrzení, že slapové síly na tyto jevy nemají žádný vliv.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

6.11.2019 23:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Zajímavý rozhovor, teda ta část do, cituji: "Neberou v úvahu ani rekonstrukce klimatu (teplot, proxy data) ze šířek letokruhů, isotopů 18O nebo 10Be v ledových vrstvách, atd., které už jsou k disposici velmi hluboko do minulosti, v dobré kvalitě nejméně za Holocén."

... spadl jsem z višně, je to neznalost, nebo to je účelová lež?
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.11.2019 06:41 Reaguje na Petr Dvořák
Je to staré pár let, nicméně dosud v podstatě stojí odborníci na historii klimatu v opozici proti klimaalarmistům (výsledkem je mj. i ta petice 500 vědců, většinou odborně kompetentnějších než ansámbl cirkusu jménem IPCC).
"Katastrofálně" se otepluje a přitom pořád nejsme na teplotách, které zde byly v období mezi koncem husitských válek a propadem do Malé doby ledové, který vedl ke třicetileté válce.
A je to globální jev (protože Slunce), takže uvedené pozorování silně diskredituje blekoty klimaalarmistů o tom, že historicky doložená teplejší (než současnost) období "byla lokální". A diskredituje to, pochopitelně, i blábolení o "strašlivých důsledcích" současného teplotního výkyvu.
Ovšem, na rozdíl od klimaalarmistů, je s to tahle teorie vysvetlit, proč se zmenšují polární čepičky na Marsu a proč se (alespoň podle atmosférických jevů) ohřívá Jupiter. Tyhle věci totiž antropogenním CO2 opravdu nevysvětlíte.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

7.11.2019 19:16 Reaguje na Jan Šimůnek
500 vědců? Kolik je tam klimatologů? Ekonomové si můžou o klimatu blekotat co chtějí...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

7.11.2019 19:14 Reaguje na Jan Šimůnek
ad 1) To právě Charvátová nedokázala.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.11.2019 08:49 Reaguje na Ladislav Metelka
Ty výpočty pohybu těžiště Sluneční soustavy jsou v dnešní době proveditelné i na lepším PC (byť bych to nechtěl programovat, ale zvládl bych to), příslušné změny klimatu, střídání teplých a studených období, jsou doloženy také a lze je detekovat i poměry některých radioizotopů v datovatelných vrstvách. Pokud by tedy nestačily kronikářské záznamy, změny flóry a fauny a podobné proxy údaje, které jsou dostupné také.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

8.11.2019 09:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Korelace není kauzalita, jak správně občas připomínají klimaskeptici. tak teď ještě tu kauzalitu...
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.11.2019 12:46 Reaguje na Ladislav Metelka
Vztah ke slunečním skvrnám? I kratší, 11 letý, cyklus slunečních skvrn se naprosto jednoznačně promítá do průměrných ročních teplot.
Odpovědět
V

Vladimir Mertan

4.11.2019 18:00
Mal by som k bodu 1: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2001/cislo-3/prirozene-zmeny-podnebi.html konzervativnyweb.sk/c/22179146/docent-pokorny-o-klimatickej-hrozbe-nevieme-co-sposobuje-teplotne-zmeny.html Zaujímavé, že medzi popieračov klim\tickej zmeny patria ľudia ktorí majú podrobný prehľad o histórii klímy.
Odpovědět
V

Vladimir Mertan

4.11.2019 18:03 Reaguje na Vladimir Mertan
K bodu 2 som našiel takúto korešpondenciu, bola to verejná diskusia na internete Milan Lapin napsal(a):
Ahoj, Radim, dobre si zhrnul závery tejto správy IPCC a som rád, že sú korektné aj príspevky v diskusii. Trochu ma zarazilo, že IPCC sa nechce podrobnejšie vyjadrovať k stagnácii globálnej teploty v posledných 15 rokoch. Ako som prezentoval aj na seminári v Prahe pred necelým mesiacom, dá sa to celkom elegantne vysvetliť zmenami v oceánickej cirkulácii, ukladaním väčšieho množstva tepla v oceánoch a aj zoslabením slnečnej aktivity. Je takmer isté, že najbližšia epizóda ElNiňo zdvihne globálnu teplotu najmenej o 0,2 °C a bude po prechodnej stagnácii globálnej teploty. Viac sa o tom zmieňujem na mojej stránke www.milanlapin.estranky.sk, ku ktorej som ale neotvoril blog s verejnou diskusiou. Píše mi však dosť ľudí mailom.
28. 09. 2013 | 10:03
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.11.2019 18:21 Reaguje na Vladimir Mertan
Dobré stránky, žár trvá! S těmi propočty a odhady je to plus mínus autobus. Víme sice hodně, ale všechno o obranných mechanismech planety asi né.
Odpovědět
V

Vladimir Mertan

4.11.2019 18:05 Reaguje na Vladimir Mertan
k bodu 3: https://www.tyzden.sk/spolocnost/55363/nebojte-sa-grety-thunberg/ Martin Mojžiš sa v článku pýta, prečo sa modely mýlia iba jedným smerom?- teda prečo stále preháňajú realitu ktorá potom nastane?
Odpovědět
V

Vladimir Mertan

4.11.2019 18:09 Reaguje na Vladimir Mertan
K bodu 4: https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/rozhovor-ekologicke-hnuti-zavrhlo-vedu-i-logiku-2.A180326_223637_p_veda_wag Patrick Moore vysvetluje, že rastliny potrebujú určitú koncetráciu CO2 a že minimá okolo 100 PPM sa už v minulosti vyskytli. Inak v skleníkoch sa používa na hnojenie koncentrácia CO2 1500 PPM.
Odpovědět
V

Vladimir Mertan

4.11.2019 18:16 Reaguje na Vladimir Mertan
K bodu 6: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen Ako vidíme, Richard Lindzen by mal niečo o klimatickej zmene vedieť. Sú v podstate len dve možnosti buď vedome klame, alebo má jeho názor veľmi veľký význam.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 18:30 Reaguje na Vladimir Mertan
technická - docenta Pokorného najdete i zde:
https://www.konzervativnyweb.sk/c/22179146/docent-pokorny-o-klimatickej-hrozbe-nevieme-co-sposobuje-teplotne-zmeny.html
Odpovědět
V

Vladimir Mertan

4.11.2019 19:15
Zaujímalo by ma, kde sa stratilo ochladenie zo 70 rokov? Staré materiály ukazujú výrazný globálny pokles teploty, dokonca aj James Hansen tam má svoj graf s ochladením severnej pologule o 0.5 stupňa. https://co2coalition.org/2017/11/28/before-1960s-70s-global-cooling-was-erased-it-caused-droughts-crop-failures-glacier-advance-ice-age-threats/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2019 19:50 Reaguje na Vladimir Mertan
Neztratilo se, pouze se o něm nemluví, nespadá do koncepce mainstreamu.
Odpovědět
MM

Milan Milan

5.11.2019 08:52
Já se k těm 500 připodepisuji také.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 09:03
Mimochodem, kladný teplotní rekord pro tento kalendářní den (5. 11.) pochází z konce 19. století. I takové věci je vhodné sledovat jako protijed vůči blekotání klimatologů o "současných bezprecedentních teplotách".
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 09:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Tvrdil Vám někdo, že dnes musí být tepleji, než ve stejný den loňského roku?
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:16 Reaguje na Ladislav Metelka
Ne, ale blekotání o "bezprecedentním oteplování" slyšíme od klimaalarmistů prakticky neustále. Pokud by mělo být současné klima "bezprecedentní, tak bych očekával, že tepleji než dnes mohlo být nejdříve někdy koncem 80. začátkem 90. let minulého století, kdy se už o oteplování začínalo hovořit, a ne o sto let dřív.

Čili současné klima adjektivum "bezprecedentní" rozhodně nesnese. A neučte mě, autora pěti úspěšně vydaných a rozprodaných románů, znát češtinu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 13:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Pletete dohromady trend a jednotlivé roky. Zkuste si to promyslet ještě jednou...
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:59 Reaguje na Ladislav Metelka
Pokud by ten trend byl skutečně výrazný, musely by být i teplotní rekordy nahromaděné na jednom konci časové škály, a to zcela zjevně nejsou.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 14:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Zcela zjevně jsou. Chcete to spočítat pro nějakou konkrétní stanici?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 14:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Pro USA: https://science2017.globalchange.gov/img/figure/figure6_5.png
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 18:42 Reaguje na Ladislav Metelka
Je to, nevím proč, dovedeno jen do roku 1930, zatímco mnohdy jsou "platné" rekordy ještě z předminulého století.
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

5.11.2019 11:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano výborně, a odborník na klima J. Šimůnek to považuje za důkaz. Kdo vás učil statistiku?
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:20 Reaguje na Martin Jasan
Jenže meteorologické stránky a další zdroje, které uvádějí "teplotní rekordy pro tento den", sleduji již dlouho a situace, kdy teplotní rekord byl dosažen v předminulém století nebo v první polovině minulého, je dosti častá. A dokonce i v těch dnech, kdy padl letos rekord pro daný den, byl často ten předchozí rekord starý sto a více let.

Čili nejde o nějakou statistiku, ale o názorný příklad poměrně častého jevu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 10:32
K diskuzi s p. Metelkou-pokračování.

GWP (potenciál globálního oteplování) je jedním z typů zjednodušeného indexu založeného na radiačních vlastnostech,použitelných k odhadu dopadů emisí plynů
na klimatický systém a je ovlivněn řadou faktorů (radiační účinnosti=schopnost
absorpce v IR spektru, životnosti plynu atd.)
Pak zde máme kapacitu radiační síly (RF), je množství energie na jednotku plochy
za jednotku času,absorbované skleníkovými plyny, které by jinak bylo vyzářeno do vesmíru.
Celosvětové obchodování s emisními povolenkami (pouze za r.2018= 164 mld.USD) bylo iniciováno IPCC na základě tvrzení, že antropogenní emise skleníkových plynů významně přispívají k oteplování Země. Původce znečištění/stát/ tedy bude sankcionován =zpoplatněn . Uměle byla vytvořena soustava limitů,které byly rozděleny mezi jednotlivé země světa.
Vybrané poplatky mají sloužit k zamezení znečišťování = oteplování atmosféry.

Všechny skleníkové plyny byly katalogizovány, vyčíslen jejich poměr na oteplování a nastoupil byznys pod kuratelou IPCC.U většiny plynů roste IR absorpce lineárně s jejich podílem v ovzduší, ne však u CO2,CH4.
Růst koncentrace CO2 má menší vliv na celkovou IR absorpci („saturace“ odpovídajících vlnových délek) oproti plynům s rozdílnými IR absorpčními pásy.(i vodní pára).

A teď přijde veliké kouzlo indiánského náčelníka. Co s vodní párou - nejdůležitějším skleníkovým plynem? Pára se katalogizaci vzepřela. Jednak má podstatně vyšší jímavost pro IR oproti CO2 a dále − na rozdíl od jiných GHG se voda v prostředí nerozkládá,GWP vody se obtížně počítá, navíc teplota Země není rovnoměrná, liší se kontinenty od oceánů a též severní a jižní polokoule, distribuce vlhkosti v troposféře je nerovnoměrná atd. atd.

Zde soudruzi z NDR uělali "chybu" a vodní páru do Inventarizace skleníkových
plynů -provádí se podle metodiky IPCC (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories + Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG Inventories ) nezahrnuli.
Objevily se sice chabé pokusy páru antropogenního původu (chladící věže,zavlažování,letadla apod.) zahrnout do systému , ale výsledky byly natolik nejednoznačné, že se se "hodila zpátečka."
(viz : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aae018/meta )

Zdůvodnění je na první pohled logické - vodní pára není antropogenní plyn a tak tam nemá co dělat.
Jedná se o zcela zásadní omyl.
I p. Metelka odsouhlasil, že teplota atmosféry je dána pouze energetickými toky a jejich přerozdělením.

Rozrůstání sídel ,deforestace ,degradace zemědělské půdy ,prudký nárůst zpevněných ploch na souši způsobil, že přirozená suchozemská výparná plocha se výrazně snížila . To vedlo k podstatnému snížení latentního tepla v globálním rozsahu. (např. pouze v ČR je zastavěno 10% plochy území)a nárůstu tepla zjevného.
Latentní teplo zde chápejme jako energii schovanou do výparu, která přirozeně ochlazuje zemský povrch. Není-li chlazení, povrch se o to více zahřívá a zjevným teplem ovlivňuje své okolí. (typicky -městské tepelné ostrovy).

A teď asi to nejdůležitější a přiznávám, že i kontroverzní. Zakryji-li část plochy nepropustnou plachtou, potom by se měla v prostoru snížit i vlhkost vzduchu.
Jak nám p.Metelka prokázal - měřením je zjišťován nárůst vzdušné vlhkosti, což je přesně opak.
Vysvětlení : Pokud se nárůst vodní páry nedostal do atmosféry ze souše, musí se tam dostat z oceánů. Jinými slovy jsem přesvědčený, že energie zjevného tepla se přesouvá také nad oceány= zvýšený výpar a je příčinou narůstající vlhkosti atmosféry. Což není nic jiného nežli změna struktury energetických toků v globálním měřítku.
Nárůst vlhkosti najdete zde "graf Specific Humidity Anomaly" viz :
https://metelka.blog.pravda.sk/2019/08/13/proc-pan-kravcik-nikdy-nedokaze-spravit-globalni-klima/

Je-li tomu tak, pak lze učinit tyto závěry.

- rozhodujícím skleníkovým plynem způsobujícím globální oteplování je zejména vodní pára
- antropogenní emise GHG se na tomto jevu podílejí výrazně nižší měrou než se
uvádí

Příčinou globálního oteplování je změna struktury energetických toků způsobená antropogenní činností na souši =odvodňování souše= úbytek latentní energie

Dobrou zprávou by bylo:
- lze podstatně rychleji a za cenu výrazně nižších nákladů situaci napravit.
- tzv. bezuhlíkatá společnost je záměr nemající žádné reálné opodstatnění, je to
omyl

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 11:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zapomínáte na pár věcí. Střední doba setrvání molekuly CO2 v atmosféře je výrazně delší než je tomu u molekuly vody. Množství vodní páry v atmosféře se velice rychle přizpůsobuje meteorologickýcm podmínkám, v řádu maximálně dnů (záleží na vlhkosti vzduchu, teplotě vzduchu, teplotě vypařujícího povrchu,
rychlosti proudění atd.). Pokud uměle změníte množství vodní páry v atmosféře, během krátké doby se vrátí k té rovnováze, dané fyzikálním stavem atmosféry. A nejde o rozklad vody. Jde o srážky a výpar.
"U většiny plynů roste IR absorpce lineárně s jejich podílem v ovzduší" NE. A ani nemůže, z fyzikálních důvodů. Znáte třeba Lambert-Beerův zákon?
Dále: výpar se měří. Měří se evaporace i evapotranspirace. Měří se i vlhkost vzduchu, a to jak nad kontinenty, tak nad oceánem. Takže existuje velice dobrá představa o tocích vody a vodní páry v atmosféře. O to se fakt bát nemusíte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 13:14 Reaguje na Ladislav Metelka
Ale vy mi odpovídáte na něco, na co jsem netvrdil.

Vyšel jsem z vašeho důkazu, že se zvyšuje podíl vody v atmosféře (nezpochybňuji) a dále jsem uvedl,ze se může jednat o příčinnou souvislost s antropogenním ovlivněním fyzikálních vlastností povrchu souše.
Úbytek latentní energie ve prospěch energie zjevné. Důsledkem je prohřívání suchozemského povrchu a následný zvýšený výpar oceánů. Vodní pára je skleníkový plyn a zvýšení jejího podílu v atmosféře by mělo vést ke zvýšení její teploty. Což se děje.

Dále jsem ukázal jak funguje obchod s emisními povolenkami,jaká byla použita metodika a poukázal na to, že nejdůležitější skleníkový plyn se do metodiky vůbec nedostal. ( a proč)

Vy jako odborník mé tvrzení zpochybněte nebo vyvraťte. Nejlépe na číslech v rámci energetických toků - viz https://www.weather.gov/jetstream/energy

Vyjděme z předpokladu, že výměra 6,2 mil. km2 je plocha souše,která ztratila schopnost tvorby latentní energie . Jde o součet sídelních výměr + redukovanou výměru orné půdy (o 3/4).

Po vás chci jediné, ukažte nám kam se přesunula zjevná energie příslušná této ploše v rámci energetických toků.
Protože jak známo, energie z uzavřeného prostoru zmizet nemůže.Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 13:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jen si dovolím jednu ošklivou připomínku: Země není uzavřený systém a energie z ní běžně mizí - do vesmíru.

Pokud budou na Zemi výrazně teplejší plochy, tak na nich dochází ke dvěma jevům
1. Posun vyzařovaného IR záření ke kratším vlnovým délkám. Nejkratší záření má vlnovou délku rovnou konstantě 2,9 dělené teplotou v Kelvinech. (Wienův posunovací zákon)
2. Nárůst vyzařované energie se čtvrtou mocninou (!) teploty toho povrchu v Kelvinech. (Stefanův - Boltzmannův zákon)

Obojí může dostat víc energie pryč z planety. To první "minutím" skleníkových vlnových délek, to druhé tím, že skrz filtr skleníkových plynů projde víc energie (protože vstup na filtr a výstup z něj jsou proporcionální, pokud se atmosféra, tedy ten filtr, nemění), přestože filtr absolutně zachytí víc energie.

Muselo by se to spočítat, ale třeba by velké plochy na pouštích, nabarvené na černo, mohly hrát roli jakéhosi "chladiče", pumpujícího záření mimo planetu skrze okna mezi absorpčními čarami "skleníkových plynů".
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 13:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Zapomínáte na příkon energie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.11.2019 14:00 Reaguje na Ladislav Metelka
Nezapomínám, pouze mi chybí dostatečné podklady pro exaktní výpočet a jen říkám, že by se něco takového spočítat mělo.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 14:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Pro reálné povrchy se to zcela běžně počítá.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 13:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdyby docházelo k omezování výparu na pevnině, větší výpar z oceánu by ten deficit maximálně tak snížil, ale rozhodně by nevzrostl tak, aby se deficit změnil v přebytek.
Ta Vaše výměra souše neztratila schopnost tvorby latentního tepla. Pouze za určitých podmínek je tvorba latentního tepla snížena.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 14:20 Reaguje na Ladislav Metelka
Nejspíš k p. Šimůnkovi - že Země vyzařuje v IR do prostoru mi známo je, v našem případě považuji příkon za konstantní (energie Slunce) a bilanci za vyrovnanou.
Proto jsem uvedl-uzavřený prostor
==========
Pane Metelko,zpevněné plochy na rozdíl od ploch přírodních nemohou tvořit latentní teplo, co by se tam tak mohlo vypařovat.(pominu-li třeba zkondenzovanou vodu,či zbytky srážek).
Solární a ozonové oddělení ČHMÚ v Hradci Králové,kde pracujete, je m.j. Národní radiační centrum . Výměna energie mezi zemským povrchem a atmosférou probíhá pomocí toku latentního tepla a termické konvekce a turbulence.
V případě zpevněné plochy mohu latentní teplo zanedbat. Jinými slovy výrazně vzroste energie termické konvekce a turbulence= zjevné teplo.

A já se vás podruhé ptám,prosím, ukažte nám kam se přesunula zjevná energie příslušná této ploše v rámci energetických toků.
Nikoli verbálně, ale na grafu rozdělení energií zde:https://www.weather.gov/jetstream/energy

Objem energie si můžete odvodit ze zadané výměry zpevněné plochy 6,2 mil. km2. = výměra sídel+redukovaná plocha orné půdy.

Myslím, že dotaz je zcela srozumitelný.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 14:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejsou všude v těch sídlech nepropustné kanalizované plochy a na té orné půdě už tuplem ne
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 15:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Myslím si, že každý čtenář diskuze si obrázek udělá sám. Nejspíš se obujete do docenta Pokorného i Ing.Kravčíka (jeden umí stěží trojčlenku,druhý je diletant a fušuje vám do řemesla).
Když jste požádán o odborný názor u příspěvku kolegy Tolasze a dostanete srozumitelné zadání ,abyste diskutujícím vysvětlil jak to s toky energie v tomto případě vypadá, nejste schopen adekvátně reagovat jako odborník .

Skutečný odborník by žádosti vyhověl, anebo by sdělil v čem je zadání vadné - a tedy proč nelze v tomto případě odbornou úvahu provést.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.11.2019 16:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Až zformulujete pořádně zadání, můžu se pokusit odpovědět.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 17:30 Reaguje na Ladislav Metelka
Až pořádně sdělíte jak si takové zadání představujete,tak ho dostanete.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.11.2019 19:24
Co je IPCC?

Intergovernmental Panel on Climate Change (Mezivládní panel pro klimatické změny). Byl vytvořen v roce 1988 jako společná iniciativa Světové meteorologické organizace (WMO) a Programu pro životní prostředí OSN (UNEP – United Nations Environment Programme). IPCC vydává pravidelné zprávy.

V první bylo uvedeno, že jsou zde příznaky klimatických změn. Druhá zdůrazňovala vyváženost důkazů, třetí prohlašovala, že změny jsou pravděpodobně důsledkem lidské činnosti. Další zpráva konstatuje, že je to velmi pravděpodobné a pátá...

Příspěvek Pracovní skupiny I k Páté hodnoticí zprávě do češtiny přeložila připravila překladatelská agentura Presto – Překladatelské centrum s.r.o. Odborná korektura překladu: Jana Kontrošová (Ministerstvo životního prostředí), ...

Radim Tolasz a Ladislav Metelka (Český hydrometeorologický ústav).


M.j. zde najdeme tyto citace :

Celkový RF je kladný a vedl k nárůstu energie v klimatickém systému. Největší příspěvek k celkovému RF je způsoben zvýšením atmosférické koncentrace CO2 od roku 1750 .
(– Radiative forcing) vyjadřuje změny toků energie vyvolané změnami těchto hnacích sil pro rok 2011 oproti roku 1750 )
Je prakticky jisté, že emise oxidu uhelnatého vedou ke kladnému RF..

dostupné zde : https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ipcc_zmena_klimatu_zmirnovani/$FILE/OEOK-IPCC_WGI_report_oprava2_CZ-20150227.pdf


Osobně mi vadí, že pánové tento drobný detail nedopatřením zapomněli uvést.

Kdo se chce dozvědět,kdo byl dlouholetý šéf IPCC Rádžendra Pačaurí a jak bojoval za blaho lidstva, nechť se podívá sem :

http://www.scinet.cz/sef-ipcc-radzendra-pacauri-ma-z-ochrany-klimatu-dojnou-kravu-vitejte-v-klimatickem-prumyslu.html


Nudit se určitě nebudete.


Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 07:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, tahle organizace je ryze politická, vědu v ní naprosto nelze hledat. Je to takový novodobý lysenkismus.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

6.11.2019 10:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Ještě že Vy to dokážete posoudit... :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 18:56 Reaguje na Ladislav Metelka
V rámci své CSc. práce o plísních a mykotoxinech jsem sepisoval také tzv. minimum, a v něm jsem měl i pasáž o Lysenkovi. Jde o to, že tam, kde se vyskytují alely ovlivňující vlastnosti spor, se ve vřeckách hub vyskytují různě vypadající spory v "mendelovských" poměrech, což vyvrací Lysenka, podle něhož jsou mendelovské poměry v potomstvu "jen hrou čísel", Ta vřecka ukazují, že mendelovské štěpení vlastností funguje na úrovni potomstva jedné buňky. Jinými slovy: Jedním z významů studia hub bylo i zasazení rány lysenkismu (vedle mnoha dalších, zcela jiných a v jiných oblastech vědy a s jiným společenským dopadem).

Jinak doporučuji sborník "Proti reakčnímu mendelismu-morganismu" z roku 1951, který ukazuje, jak se dokáží pod politickým tlakem zprostituovat i vědecké kapacity, bohužel. Na netu jsem našel jen odkazy, ale po knihovnách by být mohl.
Kdysi jsem na tuhle brožuru narazil v knihovně pro pacienty v jedné nemocnici, kde jsem vykonával pedagogický dozor. Přečetl jsem to, ale bylo to opravdu trapné a smutné čtení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.11.2019 11:58
Článek "500 vědců?" z dílny ČHMÚ a následné "náhodné" vstupy p. Metelky (ČHMÚ) do diskuze ,nelze označit jinak než pokusem o manipulaci s veřejným míněním.
Oba pánové, prodloužená ruka IPCC do ČR nemají zájem na pravdě, ale své pravdě.

Snad bude lépe seznámit se i s jinými fakty , než je nám předkládáno.

V knize "Klimatická katastrofa ! -věda nebo science fiction ? " lze nalézt i tyto údaje.

„99,9 procent zemské povrchové tepelné kapacity je v oceánech a méně než 0,1 procenta je v atmosféře. Dále, CO 2 je pouze 0,04 procent atmosféry.
Představa, že tento prchavý zlomek ovládá zemské klima je stejně reálná, jako že blecha na konci psího ocasu může mávat psem."
(ignoruje se tepelná kapacita země, protože měření teploty na zemi se provádí ve vzduchu nad zemí. Normálně ve výšce asi 2 metry.)
Skleníkový efekt vlivem CO2 není klima a klima není CO2.Je to mnohem komplikovanější než to, bez ohledu na to, čemu chceme, aby uvěřili vyznavači tepla. Veškerá zadržená tepelná energie za posledních 50 nebo 60 let by nanejvýš zvýšila teplotu v jižním oceánu o méně než 0,07 stupně."

(viz https://andymaypetrophysicist.com/climate-catastrophe-science-or-science-fiction/ )

V červnu 2018 vyšel velmi zajímavý článek "Zvyšuje globální oteplování celkovou atmosférickou vodní páru (TPW)? " analyzující poslední údaje mikrovlnných měření satelitů.
Závěr - I když existuje velká nejistota ohledně množství páry v celé atmosféře a ve vrchní troposféře, její význam je nepopiratelný. V tropech, na nižších úrovních atmosféry, velké množství vodní páry již zachycuje téměř všechny IR (infračervené záření), takže navyšování CO2 do atmosféry má malý účinek.
V horní části troposféry jsme zatíženi takovým nedostatkem údajů a krátkou dobou snímání dat, že nemůžeme učinit jasné závěry.
...Vidíme tedy klíčovou roli, kterou má vodní pára v celé hypotéze o změně klimatu způsobené člověkem.
CO2 má jen malou roli při zahřívání Země samotné. Je to pouze předpoklad, ale neměřená, zpětná vazba z vodní páry umožní předpovídat velikost dopadu na naše klima. Přesto, jak je uvedeno výše, tuto předpokládanou zpětnou vazbu nelze měřit s požadovanou přesností s údaji, které máme k dispozici.

dostupné zde : https://wattsupwiththat.com/2018/06/09/does-global-warming-increase-total-atmospheric-water-vapor-tpw/

--------
A poslední zpráva:

04.11.2019 10:47 ET

Bývalý prezident Barack Obama nelegálně uzavřel pařížskou dohodu o změně klimatu, uvedl v pondělí soud, který citoval legální poznámku, kterou Obamova vláda údajně použila k ospravedlnění dohody.

Soudní dvůr tvrdí, že Obamova administrativa tvrdila, že dohoda mohla být podepsána bez souhlasu Senátu, protože nestanoví „právně závazné cíle a časové harmonogramy“. Podle soudního řízení jsou taková ospravedlnění zkreslením zákona. " .
Souhlas Senátu je vyžadován pro jakoukoli mezinárodní dohodu, která usiluje o „přijetí cílů a harmonogramů“, nejen těch, které jsou „právně závazné“, poznamenal Horner v soudním řízení s odkazem na referendum, které Senát vytvořil v roce 1992 po Kjótském protokolu , mezinárodní dohoda o klimatu, jejímž cílem je snížit emise skleníkových plynů.
USA nikdy neratifikovaly Kjótský protokol.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.11.2019 19:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bohužel, jen Česko dává kolem 40 miliard Kč na podporu OZE, které přitom ani nemají povinnost zajistit peníze na jejich bezpečné zlikvidování (na rozdíl od těch nenáviděných jaderných elektráren). V celé EU je to, pochopitelně, přiměřeně vetší suma. A stačí pár drobečků a vždy se najde nějaký pták, co je bude zobat...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.7.2021 17:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je už to stará diskuze, ale náhodou jsem se sem podíval. No a jak jinak. Absolutní nedouk a manipulátor (jinak se nadá nazvat člověk, který argumentuje knihou od Andyho Maye a články z Wattsupwiththat) tvrdí o ostatních že jsou manipulátoři. :D Už jste se za ty dva roky něco doučil? :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.11.2019 14:26
Zrovna dnes (16. 11.) vyšel na Neviditelném psovi článek ke kulatému výročí Climategate, shrnující lži a podvody, které v rámci této kauzy praskly jak na jednotlivé "osobnosti", tak na instituce, včetně IPCC.
Soudruzi nám (např.) nejsou ochotni sdělit fakt, že v době nedávného zastavení oteplování (na víc než jednu dekádu) se zastavil nárůst CO2 v atmosféře, přestože žádná opatření v této oblasti prakticky neprobíhala. Takž je otázka, co je příčina a co následek, že?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist