https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavla-skybova-a-kol-otevreny-dopis-senatorum-msk-ke-zmenam-navrhu-zakona-o-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavla Skýbová a kol.: Otevřený dopis senátorům MSK ke změnám návrhu zákona o ovzduší

6.3.2012
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
dne 14. 3. 2012 budete v senátu projednávat ne zcela racionálně pozměněný návrh zákona o ovzduší,
který navrhl poslanec Jan Bureš a který k našemu velkému zklamání podpořila většina poslanců.
Jedná se o zrušení poplatků velkým znečišťovatelům za vypouštění vybraných znečišťujících látek.
Moravskoslezský kraj patří vzhledem ke znečištění ovzduší mezi nejzatíženější regiony v České
republice. V určitých lokalitách Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě a extrémně překračovány
zákonné imisní limity znečištění a to zejména u jemných prachových částic PM10 a PM2,5, na které
se váží zdraví nebezpečné látky.
 
Tento problém je ze strany významných odborníků považován za celospolečenský problém.
Vzhledem ke kumulaci průmyslu na Ostravsku, Karvinsku a Třinecku a negativnímu vlivu
znečištěného ovzduší na veřejné zdraví je nutné pro budoucnost celého Moravskoslezského kraje i
pro budoucnost celé České republiky, začít urychleně a smysluplně tuto situaci řešit.
Poslanci svým nezodpovědným hlasováním zbavili průmyslové znečišťovatele motivace
k modernizacím jejich provozů a závazků ke znečišťování ovzduší. Poplatky nejsou jediným nástrojem,
který by měl řešit investice firem do nových technologií, ale jsou jistě jednou z možností jak regulovat
nepříznivý vliv průmyslu na zdraví obyvatelstva.
Poslanci tak nedodrželi své sliby svým voličům, vyjádřili svou nesolidaritu s obyvateli
Moravskoslezského kraje a částečně zablokovali podmínky pro zkvalitnění života a rozvoje tohoto
regionu.
Původní návrh zákona ministra životního prostředí Chalupy byl reformní v tom smyslu slova, že mělo
dojít ke zvýšení sazby poplatků za znečišťování ovzduší, neboť stát tyto poplatky nikdy nevalorizoval.
Dle Vědecké rady ministra životního prostředí České republiky byla realizována ojedinělá analýza,
v jejímž výsledku mají čísla jasnou interpretaci. Dosavadní poplatky byly velmi nízké a firmám se
jednoznačně vyplatilo za vypouštěné znečištění platit a nedocházelo tedy k předpokládanému efektu.
Obnovení poplatků ve stejné podobě, jak vypadaly od roku 1991, nebude účelným řešením.
2
Proto by mělo dojít k významnému zvýšení těchto poplatků, nikoliv k jejich zrušení.
Dosavadní vývoj událostí ohledně tohoto návrhu zákona o ovzduší považujeme za nehorázný a
zásadně nesouhlasíme s jeho pozměněným návrhem.
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
apelujeme na Vás, abyste důkladně zvážili veškeré skutečnosti a abyste se svým vlivem a
odpovědností, vyplývající z důvěry, kterou Vám vyjádřili občané ve volbách, zasadili o neschválení
takto pozměněného návrhu zákona o ochraně ovzduší a abyste podpořili snahu vrátit se k
původnímu znění vládního návrhu.
Přikládáme stanoviska, která k této věci vydala Komise pro životní prostředí Akademie věd České
republiky a Vědecká rada ministra životního prostředí České republiky.
S úctou
Pavla Skýbová, Vladimír Burda, Ing. Jaromír Slíva
Členové výkonného výboru občanského sdružení Vzduch
Občanské sdružení „Vzduch“
Hviezdoslavova 6, 716 00 O. - Radvanice
E-mail: vzduch.radvanice@seznam.cz
http:// www.vzduchostrava.cz
Na vědomí:
členové o. s. Vzduch
obyvatelé Ostravy
regionální média
reklama

 
Pavla Skýbová a kol.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist