https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radek-kratochvil-tezba-sterkopisku-v-chropyni-obcane-opet-nesouhlasi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radek Kratochvíl: Těžba štěrkopísku v Chropyni. Občané opět nesouhlasí

17.3.2015
Plán lokality
Plán lokality
Zdroj | Archiv Autora
V Chropyni se opět rozhořela diskuse kolem těžby štěrkopísku. Stojí proti sobě občané a odpůrci těžby, město Chropyně a investor celého plánu těžby, firma EKOAGROSTAV, a.s. Jak uvedl ve svém úterním vydání Týdeník Kroměřížska, investor - firma EKOAGROSTAV, a.s. - nyní vyřizuje potřebná povolení.
 

Těžba šterkopísku může teoreticky začít již letos. Pozemky, na kterých by se mělo těžit a také velkou část okolních pozemků spoluvlastní přímo Ing. Antonín Stojan, člen představenstva firmy, která se záměrem těžby před lety přišla.

Proces posuzování vlivu na životní prostředí EIA a souhlasné stanovisko Zlínského Kraje otevřelo investorovi cestu a město Chropyně svým novým územním plánem dalo těžbě zelenou.

Reakce občanů na sebe nenechala dlouho čekat. Chropyně se probudila z ospalé letargie. Zejména odpůrci těžby, kterým se podařilo dobývání již v minulosti zabránit, se začínají ptát, proč se o novém záměru těžby dozvěděli až nyní a nebyli předem dostatečně informováni?

Lokalita těžby
Lokalita těžby
Zdroj | Archiv Autora

A hlasy z radnice? „Nečetli jste úřední desku? Měli jste se vyjádřit dokud to šlo. Nyní je už pozdě. Zastupitelstvo nic nezmůže.“ I v tomto duchu se na Facebooku v diskuzi vyjádřil místostarosta Ing. Jiří Rosecký, který snad jako jediný poskytl k celému problému nějaké vyjádření. Přestože místostarosta připustil negativní ohlasy veřejnosti vůči těžbě štěrkopísku, paní starostka Chropyně Ing. Věra Sigmundová jak uvádí Týdeník Kroměřížska „zatím v souvislosti s plánovanou těžbou štěrkopísku žádné připomínky neeviduje.“

Lokalita plánované těžby se nachází na loukách Hejtman mezi Chropyní a Záříčím, přímo v Evropsky významné lokalitě EVL Morava – Chropyňský luh. Louky jsou pro občany Chropyně, Záříčí i okolních obcí oblíbeným místem vycházek a odpočinku. Jsou unikátní svou přírodní hodnotou, významnou ornitologickou lokalitou a odborníkům známé výskytem chráněných a ohrožených druhů, například motýlů ohniváčka černočárného, modráska bahenního, obojživelníků, a z rostlin například česneku hranatého. I proto již druhým rokem probíhá proces vyhlašování části hejtmanských luk přírodní památkou. Také zde však ochránci přírody narazili na nesouhlas Ing. Stojana – vlastníka části pozemků, stejně jako nesouhlas města Chropyně.

Těžba štěrkopísku
Těžba štěrkopísku
Zdroj | Archiv Autora

Těžba štěrkopísku však může být pro Chropyni i výhodná. Investor přislíbil městu odvod částky za každý vytěžený kubík písku, vybudování nové cyklostezky a také, že doprava vytěžené suroviny nepovede přes intravilán obce. Omezení dopravy a její směřování mimo zastavěné území Chropyně se stalo i jednou z podmínek souhlasného stanoviska, které k záměru těžby vydal Zlínský kraj. Tato podmínka však získala trhliny poté, co SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) zrušila železniční přejezd na trase plánované pro dopravu vytěžené suroviny vedoucí právě mimo obytné části města.

Situace je pro všechny strany (odpůrce, město i investora) zatím nerozhodná. Nespokojení občané se oprávněně ptají kudy po zrušení železničního přejezdu těžká nákladní doprava skutečně povede? Zda výhody a podmínky, na základě kterých tehdejší zastupitelstvo Chropyně územním plánem těžbu umožnilo, byly skutečně písemně s investorem dohodnuty, nebo zda se jednalo pouze o právně nevymahatelný příslib, tak jak je v kontextu zmíněno i v článku Týdeníku Kroměřížska. Pokud by se jednalo pouze o příslib a písemná dohoda mezi městem a investorem skutečně neexistovala, město by tím v podstatě ztratilo možnost se těžbě jakkoli bránit bez rizika případného finančního postihu. Investor by mohl požadovat náhradu škody, která mu zmařenou investicí vznikla.

Motýl na loukách
Motýl na loukách
Zdroj | Archiv Autora

Chybu zajisté udělali občané, pokud nevyužili své právo se již v průběhu procesu EIA důrazněji vyjádřit. Na druhou stranu však vyvstává otázka, kdo z vedení města a zastupitelů přijme odpovědnost za pochybení, pokud se skutečně prokáže, že žádná písemná dohoda mezi investorem a městem Chropyně před schválením územního plánu nebyla.

Občané mohou své připomínky k těžbě uplatnit ještě v průběhu územního řízení. Jak se k problému postaví město Chropyně? Své stanovisko dosud nevydalo a investor celého záměru fa EKOAGROSTAV, a.s. zatím mlčí. Zda se nakonec těžbu u Chropyně podaří prosadit tedy ukáže až čas.

Další informace |

Týdeník Kroměřížska, ročník 14 číslo 10, z úterý 10.března 2015, strana 2. http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000102484
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK494
http://www.kr-zlinsky.cz/navrh-na-vyhlaseni-prirodni-pamatky-morava-chropynsky-luh-a-jeho-ochranneho-pasma-aktuality-7730.html
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/tezba-sterku-chropyne20080328.html
https://www.facebook.com/events/931434906901888/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202697036827075&set=gm.931498820228830&type=1
http://www.muchropyne.cz/content/files/zpravodaj/2005_07.pdf Zápis ze zasedání zastupitelstva Chropyně č.4 konaného dne 9.února 2015
www.szdc.cz
Radek Kratochvíl
Autor je čtenářem Ekolistu.cz
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist