https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radimn-tolasz-snizovani-emisi-ghg
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Tolasz: Snižování emisí GHG

27.10.2020
Byl jsem před časem přátelsky vyzván, abych okomentoval a podpořil plány EU na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Protože nejsem expert na emise a protože evropskou politiku příliš nesleduji, tak jsem zaváhal. Asi bych se měl nad sebou zamyslet, ale zastupuji Česko v několika mezinárodních organizacích (např. Mezivládní panel pro změnu klimatu) nebo pracovních skupinách (např. pro výměnu klimatických dat Světové meteorologické organizace) a evropskou úroveň už fakt nestíhám sledovat. Ale když jsem se vyjádřil ke Green Dealu, tak jsem se na plánované snižování EU emisí z toho globálního pohledu také podíval.
 

Česko se zavázalo plnit Pařížskou dohodu, která usiluje o takové snížení emisí, které by zastavilo růst globální teploty pod 2 °C oproti předindustriální době (za tu se považuje období 1850-1900) a pokud možno co nejméně překročit hranici 1,5 °C. Pařížská dohoda zároveň dala úkol Mezivládnímu panelu pro změnu klimatu (IPCC) k přípravě speciální zprávy Oteplení o 1,5 °C. Tato zpráva obsahuje velké množství dobře zdůvodněných informací, různých návrhů a modelových výstupů. Logika tohoto reportu je však opačná, než na jakou jsme bývali u IPCC zvyklí. Zatím vždy IPCC říkal, jaká bude za x let globální teplota, protože rostou emise skleníkových plynů a mění se krajina. V tomto reportu IPCC říká, jaké mohou být globální emise v limitních obdobích (2030, 2050, 2075), aby teplota byla maximálně na nějaké hranici. Je to samozřejmě složitější, ale lze to takto zjednodušit.

Tento Pařížskou dohodou vyžádaný report nám říká, že pro udržení růstu globální teploty pod 2 °C bychom museli snížit globální emise GHG do roku 2030 o 25 % a pro udržení růstu globální teploty pod 1,5 °C o 45 % ve srovnání s rokem 2010. Tyto hodnoty jsou již od října 2018 známé a často diskutované. A vlastně jsme se k nim, jako signatář Pařížské dohody, zavázali. Z pohledu IPCC se nejedná o nějaký odhad reálného vývoje pro následujících 12 (dnes už jen 10) let. Je to jen modelový odhad reakce klimatického systému na chování společnosti za předpokladu, že by se globální emise opravdu začaly takto snižovat.

Evropská komise a Evropský parlament v těchto týdnech předkládají a schvalují různá procenta, kterých by měla EU do roku 2030 dosáhnout. Jak už jsem uvedl, nejsem expert na evropskou politiku, ale můžeme vidět návrhy na 55% snížení nebo 60% snížení, ojediněle i na 70% snížení emisí GHG do roku 2030, ale POZOR oproti roku 1990. A tím se to celé stává podivně nepřehledné.

Do tabulky níže jsem uvedl výsledky emisních inventur, které připravuje ČHMÚ pro roky 1990, 2010 a 2017. Jedná se o celkové emise antropogenních skleníkových plynů přepočtené na CO2eq včetně započítaného LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) v megatunách. Je vidět, že Česko snížilo emise ze 194 Mt CO2eq v roce 1990 na 132 Mt CO2eq v roce 2010 a 127 Mt CO2eq v roce 2017. Snížení je tedy v roce 2017 o 35 % oproti roku 1990 nebo o 4 % oproti roku 2010. Taková je realita v Česku.

Pokud IPCC říká, že bychom měli do roku 2030 snížit emise o 45 % oproti roku 2010, vidíme v tabulce, že bychom měli mít emise jen 73 Mt CO2eq. Je to průměrná globální hodnota a je zřejmé, že státy, které již dnes patří mezi rozvinuté, nebo chcete-li bohaté, by měly snížit více, protože dnešní chudý svět bude pravděpodobně své emise ještě nějakou dobu zvyšovat. A teď bychom se měli bavit o tom, jak toho dosáhnout, co je možné, co je vhodné, co je nutné, co nám to přinese, co to bude stát, …. V tomto světle jsou však aktuální snahy a návrhy EU o dost méně přísné nebo ambiciózní. Možná jsou realističtější, protože podle nich bychom se v Česku měli v roce 2030 dostat na 87 Mt (snížení o 55 % oproti roku 1990) nebo na 78 Mt (snížení o 60 % oproti roku 1990).

Když říkám „realističtější“ tak neříkám, že správnější. Kdo víme, jak se budou v následujících letech měnit technologie? Jak s emisními inventurami zahýbá nastartovaná kůrovcová kalamita? Jak se bude obnovovat ekonomika po kalamitě covidové? To vše jsou velké neznámé. V celém tomto procesu je však jedna známá, jedna jistota. Ekonomika bez fosilních paliv znamená zdravější životní prostředí, zdravější obyvatelstvo. To lze jen těžko zpochybnit, ale také se to, bohužel, těžko ekonomicky započítává. Ale pokud máme dnes tak velký problém s covidem, tak to lze (odhaduji) částečně přisuzovat i kvalitě našeho životního prostředí v posledních letech, kvalitě toho, co tady dýcháme a jak žijeme. Neměli bychom tedy na naší fosilní ekonomice tak tvrdošíjně trvat a už vůbec ne až někde daleko za rok 2030. To si fakt nezasloužíme.


reklama

 
Další informace |
Text je převzatý z osobního blogu Radima Tolasze.
foto - Tolasz Radim
Radim Tolasz
Autor je klimatolog. Pracuje pro Český hydrometeorologický ústav. Je expertem WMO pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO a v IPCC.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (72)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

27.10.2020 17:07
Řekl bych, že cesta ke snižování emisí CO2, ať už podle plánu IPCC nebo EU, by byla řádově schůdnější, kdyby byla jaderná energetika uznána jako spolehlivý a účinný nástroj, jehož využívání není kriminalizováno.

Velmi naivní je myslet si, že nějakého globálního nesmírně náročného dlouhodobého cíle dosáhneme nesankciovatelnými závazky dočasně zvolených politiků. Ne nadarmo se říká, že slibem nezarmoutíš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2020 19:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Jádro je spolehlivý a účinný nástroj ke snižování CO2, nikdo je nekriminalizuje, jádro se rozvíjí a staví po cekém světě. Není ale uznáno jako OZE, protože to OZE není.
Má jen dvě výrazné nevýhody: produkuje nejtoxičtější a zcela nezlikvidovatelný jaderný odpad a je příliš drahé.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.10.2020 21:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen pro vaše poučení: toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží. To v případě jaderného odpadu, který sám od sebe radikálně časem ztrácí svou aktivitu, nepřipadá v úvahu, neboť ten nikdo nejí, nevdechuje ani si jím nepotírá kůži (jde o pevnou látku).

Dobře, že jádro není diskvalifikováno zařazením mezi OZE. V kontextu potřeby zajistit bezpečnost dodávek elektřiny jde zjevně o nejlevnější nízkouhlíkový zdroj.

Kriminalizaci provádíte např. vy tím, že o JE uvádíte nepravdivé informace navádějící na možné souvislosti s trestnými činy (např. toxikace přírodního prostředí).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2020 07:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Vyhořelé palivo je možno si mazat na chleba, radioaktiva je jen "demagogie válečných štváčů z Volstrítu", v Hirošimě i Nagasaki ty statisíce lidí zemřaly na následky dopravních nehod, že? A všechny tahanice kolem meziskladů a trvalých skladů tohoto superjedu jsou jen pro srandu králíkům. Voni sou hlava.....
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 08:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyhořelé palivo je potenciální cennou surovinou (obsahuje řadu vzácných prvků, včetně těch, které jsou esenciální pro optoelektroniku a jejich známá těžitelná ložiska vlastní pouze Čína). A musí se chránit před teroristy.
Jinak by mohl být kontejner s tímto palivem třeba na zahradě ve skleníku a léta ho zcela zdarma vytápět.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.10.2020 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Radioaktivitu z vyhořelého paliva odcloníte 3m hlíny. Vyhořelé palivo je stabilní oxid něco jako křemen či jiný šutr. Těžko si ho namažete na chleba.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 08:15 Reaguje na Jiří Svoboda
Uran je toxický kov (podobně jako jiné těžké kovy) a některé další těžké kovy, které jsou ve vyhořelém palivu, jsou ještě jedovatější.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.10.2020 19:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale vše je to vázáno ve stabilním oxidu, který je navíc od okolí velmi dobře oddělen.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.10.2020 18:36
Hesla o závazcích snižování emisí GHG silně připomínají komunistické agitky ,které v ČR velice dobře známe i s konci, ke kterým vedly.
Výkřiky , že v ČR OZE nahradí fosilní zdroje mají stejnou hodnotu jako sázka na to, že pivovarský valach Hanes přeskočí Taxisův příkop.

Absolutně nechápu proč už neběží projekty na výstavbu 5-7 JE , kde máme technickou i lidskou kapacitu pro jejich výstavbu a zprovoznění ve spolupráci s vybraným dodavatelem. Tím rozumím Rosatom a jejich moderní a vyzkoušené reaktory, popř.snad i francouzskou Arevu. /francouzský stát vlastní asi 90 % akcií Arevy, která je mimo jiné členem aliance GNPE/

Zadání EK v čele s Ulrikou v.d.L. z toho trčí jak sláma z bot. Budete dělat OZE a my /rozuměj Německo/ vám to budeme prodávat a spravovat.

Ale abych neodbíhal od tématu -- celý záměr omezení GHG se během deseti let rozsype jako domeček z karet, protože se opírá o fikci a nikoli realitu.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.10.2020 20:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
"celý záměr omezení GHG se během deseti let rozsype jako domeček z karet, protože se opírá o fikci a nikoli realitu"

To OZE lobby hodně podceňujete!!!!!!! Její obrovská moc provázáním s politikou a medii a korupcí všech složek státní moci, to je realita, nikoliv fikce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2020 07:27 Reaguje na Jiří Svoboda
Celá "OZE lobby" je jen výmysl zoufalých ropáků, kterým se jejich superkšeft s fosilními palivy právě rozsypává jak domeček z karet. Bod A) ruské demagogie říká : z vlastních špinavostí obviníš nepřítele.
Korupce všech složek státní moci je možná jen ve fašistickém babišistáně, v demokracii nikoliv.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.10.2020 09:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Tedy to je novinka, už jsme fašistická země, donedávna jsme byli v komunistickém babišistáně...:-)
Pokud vám došly prášky, doktor vám pošle erecept.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2020 11:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
"Víte, kdo říkal první "budu řídit stát jako firmu"? Nějaký Benito Mussolini. Fašismus (neplést s nacismem) je korporátní systém vlády, kdy vláda je sestavena s manžerů velkých firem a politika je podřízena zájmů oligarchie, je propopjena politika s byznysem. Přesně tohle vidíme v Rusku a u nás, jenže bába to dotáhl daleko dál, než Duce, protože stát je vlastněn už jen jednou firmou.
Komunismus je z principu jiná totalita, ale jak vidíme na našich komárech, tak jim je to v podstatě fuk.
Odpovědět
li

28.10.2020 21:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Před pár dny jste tu psal,že i vy si drandíte autem.Takže jste taky ropák nebo máte auto od Freda Flinstouna?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2020 15:41 Reaguje na
Mám malého Nissan Note se spotřebou kolem pěti litrů, je nový asi 11 let a jezdí jím taky moje manželka a dcera.
To jako rozežranost fakt nevidím, má najeto 130 tisíc km a vydrží do Soudného dne.
Pokud bych nebyl v důchodu a potřeboval jezdit, určitě bych se poohlédl po elektrice. Tak zatím jezdím aspoň na elektrokole.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.10.2020 15:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale protiástavním postupem vzniklý fotovoltaický tunel a jeho "uznání" státní mocí jako legální penězovod vznikl před Babišem. Naučte se dějepis!
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 08:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Budou tak dlouho parazitovat, až lidi povstanou jako v roce 1989, ale, obávám se, že nikoli sametově.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2020 07:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy si pořád pletete vědecké výzkumy s nějakými debilními agitkami z bolševického pitomistánu.
Klimatická změna se vyvíjí přesně dle modelů nejhorších klimaalarmistů a lidstvo konečně pochopilo, že je minuta po dvanácté a je potřeba něco razantního udělat.
Že vy to nechápete je čistě váš osobní problém, ale ta vaše ropácká agitace je někdy fakt na úrovni ruského bota Šimůnka.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 08:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Pochopitelně, není problém kreativně upravit data tak, aby to podle těch scénářů vycházelo.
Na druhou stranu důkaz, že za současnou teplou epizodou je antropogenní CO2, nebyl nikdy v přesvědčivé podobě dodán.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 09:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Jsem klimatolog a klimatická data jsou moje zodpovědnost. Proto vás se vší vážností vyzývám, přestaňte lhát ve veřejném prostoru. Klimatická data nikdo neupravuje tak, aby odpovídala nějakým scénářům.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 12:54 Reaguje na Radim Tolasz
Vážený pane, rozhodně nehodlám z něčeho takového nařknout vás, protože o vaší poctivosti jsem přesvědčen. Pokud někdo upravuje data (což nevylučuji), vy to zcela jistě nejste.

Na druhé straně ale nerozumím vaší argumentací ohledně IPCC a pozitivního hodnocení jaderné energie. Stáhl jsem si příslušnou zprávu: "Special Report on Global Warming of 1.5 °C"
a prohledal všechny výskyty slova "nuclear" a nikde jsme nenašel nějaké odpíchnutí výhod JE proti OZE. Spíše jsou hodnoceny souřadně, jako cosi stejně výhodného (viz např. tabulka 4.11). Akorát jsem tam našel jednou (str. 131) "nuclear fission" místo "fussion".

Myslím, že srovnání JE a OZE by reálně mělo vypadat dosti rozdílně. Dokument se také silně vyhýbá ekonomickému hodnocení, i konstatování faktu, že OZE bez (nyní a v dohledné budoucnosti neexistující) akumulace elektřiny v potřebné ceně, objemu a technologické i ekonomické schůdnosti prostě nemá skoro žádný význam.
Takže vás mám za zaujatého pro OZE a proti JE.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 14:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Já a proti JE? To jste dost vedle. Jsem jeden z mála, kdo považuje JE za uhlíkově čistý zdroj. A jsem asi jediný, kdo považuje české JE za natolik velkou výhodu, že můžeme od fosilních paliv odejít o více než 5 let dříve než Německo, které to plánuje na rok 2038.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 08:54 Reaguje na Radim Tolasz
Jenže OZE jsou v podstatě překážkou stavění JE. Dá se spočítat, že za peníze, které jsme spláchli do podpory chodu OZE, už by stál nový blok v Dukovanech nebo Temelíně.
A pokud budeme dál pod prapory klimaalarmistů z IPCC podporovat nesmyslné OZE, tak jen ožebračíme ekonomiku natolik, že ty jaderné bloky nebude za co postavit. Možná právě o to těm klimaalarmistům jde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 09:03 Reaguje na Radim Tolasz
Podle mého soudu se také výše citovaný report téměř vůbec nezabývá geotermální energií, přestože v Evropě máme příklad Islandu, který vyřešil emise z fosilních paliv výstavbou geotermálních zdrojů (kombinace výroby elektřiny, horké vody na vytápění a horké vody do vodovodních rozvodů).
Faktem je, že v oblasti Chebska a Slavkovského lesa jsou tepelné zdroje, které by postačovaly minimálně na jednu větší elektrárnu, ale další výzkum a případné postavení takového zdroje elektřiny a tepla/teplé vody blokují především zelení.
Odpovědět
MG

Milan G

29.10.2020 18:04 Reaguje na Radim Tolasz
Takže ani M.Mann to nedělal? A zpráva o tání ledovců, která předpovídala, že z vrcholků Himálaje do roku 2035 zmizí ledovce to si také někdo vymyslel, že?

Osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že klima představuje komplikovaný nelineární systém, je úspěch modelů značně omezený, protože modelování klimatu je poplatné teorii chaosu, kde poměrně bezvýznamná vstupní změna, může zásadně pozměnit výsledek. Netvrdím, že k té změně musí nutně dojít schválně.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.11.2020 14:49 Reaguje na Milan G
Tak pokud myslíte ,,hokejku,, tak nakonec se ukázalo, že její největší ,,kritici,, udělali velké množství chyb při jejich zpracování dat. :)
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

29.10.2020 09:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Směrnice EK stanovila minimální dotace na podporu OZE. Takže nejdříve by se musela rozsypat EU.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.10.2020 18:54
Obávám se, že pokud srovnáme průměrnou délku dožití lidí v takovém Somálsku, které je opravdu silně bezemisní, s průměrnou délkou dožití ve "špinavých" státech, tak vaše představa o zdravé a dlouhožijící bezemisní populaci narazí na realitu. Prakticky bezemisní byla i Pol-Potovská Kambodža. Dodnes tam mají po pralesích pyramidy lebek lidí, kteří ten ekologický režim nepřežili.

Jinak souhlas s panem Svobodou: Pokud IPCC jasně nepodpoří jadernou energetiku jako jediný zdroj reálně schopný nahradit fosil, pak je třeba na tuto organizaci hledět jako na agenty pobíračů dotací na provoz OZE (jen u nás přes 40 miliard Kč ročně),
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.10.2020 20:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Od pana Tolasze vím, že IPCC nemůže nic doporučovat (podporovat). Může ale čerpat a citovat z odborné literatury a tím jasně poukazovat na ta správná (vědecky podložená) opatření a nepodporovat/necitovat nesmysly. To se jistě daří ignorací klimaskeptických blábolů, které zjevně nemají žádný vědecký základ, bohužel se nedaří při podpoře jaderné energetiky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 08:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Tohle pravidlo si ovšem stanovil sám IPCC a nyní se za ně pouze schovává. Pokud propaguje OZE (přímo či nepřímo), tak by klidně mohl propagovat i jádro.

Nehledě k tomu, že by měli být schopni popsat (i bez "doporučování") rozdíl mezi modely, kdy energetiku zajišťuje jádro, a modely, kdy energetiku zajišťují OZE. Jak po stránce nákladové, tak i co do spolehlivosti. Protože rozdíl mezi jadernou a OZE bezemisní energetikou je v obou aspektech propastný, ve prospěch té jaderné. Nehledě k tomu, že ten OZE model naráží i na objektivně existující fyzikální a chemické limity a je tudíž v praxi nerealizovatelný.

Takže se soudruzi jen vymlouvají.
Odpovědět
va

vaber

28.10.2020 09:08 Reaguje na Jiří Svoboda
podobně bychom mohli mluvit o klimaignorantských blábolech ,které také nemají žádný vědecký základ a poukazují jen na to ,že v minulosti už výkyvy teplot byly a proto se nemůže nic stát ani v budoucnosti
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 12:57 Reaguje na vaber
Jenže ty výkyvy, mimo jiné, ukazují, že bylo tepleji a žádná katastrofa, jakou nás straší alarmisté z IPCC, se prostě nekonala. Některé jejich "scénáře" připomínají historku Barona Prášila o tom, jak plul vroucím mořem, ve kterém plavaly vařené ryby, které bylo možné hodit po vytažení z vody rovnou na talíř a konzumovat.
Odpovědět
va

vaber

28.10.2020 13:01 Reaguje na Jan Šimůnek
tehdy chyběl zásadní faktor který má vliv již na celou planetu a to je 10miliard lidí
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

28.10.2020 19:01 Reaguje na vaber
Těch 10 miliard lidí chybí i dnes, ale třeba fundamentální vyznavači některých náboženství se velmi snaží, aby nechyběli.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 09:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Přečtěte si zprávu IPCC "Global warming of 1.5 °C". Tam najdete tolik doporučení jádra, že se budete určitě divit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.10.2020 11:07 Reaguje na Radim Tolasz
Můžete uvést konkrétní odkazy v https://www.ipcc.ch/sr15?

Tady pouze čtu :
"I když uznáváme výzvy a rozdíly mezi možnostmi a vnitrostátními okolnostmi, politická, ekonomická, sociální a technická proveditelnost technologií solární energie, větrné energie a skladování elektřiny se za posledních několik let podstatně zlepšila ( vysoká důvěra ). Tato vylepšení signalizují možný přechod systému při výrobě elektřiny. (Obrázek SPM.3b) "
------
Těchto snížení lze dosáhnout kombinací nových a stávajících technologií a postupů, včetně elektrifikace, vodíku, udržitelných biologických surovin, náhrady produktů a zachycování, využívání a skladování uhlíku (CCUS).

A pak už následuje kap." Posílení globální reakce v kontextu udržitelného rozvoje a úsilí o vymýcení chudoby" , což jste jistě namysli neměl.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 15:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Asi se nesmíte spokojit s SPM.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 12:52 Reaguje na Radim Tolasz
O kousek výš jsem vám i já napsal, že v tom reportu nějaká viditelná podpora jádra není. Že je spíš vedeno jako cosi ekvivalentního OZE. Což je, pochopitelně, naprostý nesmysl.

A ještě pořád jsem od vás nečetl vysvětlení, jak to, že se mohl šéfem IPCC stát železniční inženýr s fatálním střetem zájmů.
Jsem toho názoru, že odtud pramení značná část nedůvěry ve výstupy IPCC.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.10.2020 08:54 Reaguje na Jan Šimůnek
To že jste Vy něco psal, je zcela irelevantní. Z jednoho prostého důvodu. Vy jste zprávy IPCC neviděl ani z rychlíku. ;)

Už mě opravdu nebaví vyvracet ty vaše bludy o tom, že IPCC s jádrem nepočítá. Nakonec se ukáže, že s ním počítá a vy opět začnete blekotat něco o tom, že IPCC podporuje jádro málo, atd. atd. ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 12:03 Reaguje na Petr Eliáš
Celý ten citovaný report jsem prošel pomocí vyhledávače slov. I tak jsem jim tam našel překlep. Který také svědčí o pečlivosti zpracovatelů.
630 stránek v podstatě blábolů o ničem, předstírajících vědu. To si raději přečtu Cámarovy 15leté mušketýry.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.11.2020 14:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Chápu, nerozumíte tomu. Nepřekvapuje. Sbohem. ;)
Odpovědět
va

vaber

28.10.2020 09:01
dnes tedy máme 127Mt a pokud tomu dobře rozumím, je to produkce CO2 ze všeho, kde hoří uhlík a jaký je podíl z fosilních paliv ,o tom se nepíše , ale všichni chtějí snižovat CO2 jen z výroby el energie
co je vlastně fosilní palivo ? uhlí , ropa ,plyn, dřevo ,plasty
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 09:56 Reaguje na vaber
Pokud je vám zatěžko si přečíst obsáhlé zprávy IPCC, tak zkuste skvělý český projekt faktaoklimatu.cz. Tam tyto podíly najdete.
Odpovědět
va

vaber

28.10.2020 14:14 Reaguje na Radim Tolasz
děkuji, je to zajímavé,
vybral jsem jeden příklad o kterém pochybuji ,Elektrárna Kladno 1,5%,letecká doprava 1%
mám informace staré 10let a nevím zda došlo k nějaké změně
elektrárna Kladno je špičkovací 50MWel, spaluje plyn, doba provozu byla minimální-jen při nedostatku energie v síti, pohon je plynová turbina- motor z letadla Boeing,
jedno letadlo může mít i čtyři takové motory, kolik velkých letadel nepřetržitě létá nad naším územím ? to ví na letišti
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 15:03 Reaguje na vaber
Tomu nerozumím, ale vím, že Boeing nespaluje plyn.
Odpovědět
va

vaber

28.10.2020 18:23 Reaguje na Radim Tolasz
kerosin nebo plyn turbině je to jedno
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

28.10.2020 09:14
Ještě, že nejnižší bod ČR je 115 metrů nad hladinou moře. Takže i když roztaje za 300 let led na Antarktidě, budeme stále nad vodou.
Z diskuse nade mnou to vypadá, jako kdybychom byli také za vodou. A ten klid, co z diskutujících čiší...
Nakonec lidstvo rezignuje na úkol, který je nad jeho síly a tiše odejde do propadliště dějin. A Země si oddechne. Za 1537 let nastoupí znovu doba ledová.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 12:58 Reaguje na Katka Pazderů
A proč ne za 1536?
Odpovědět
li

28.10.2020 21:44 Reaguje na Katka Pazderů
Možná by to chtělo nedívat se na tolik amerických béčkových filmů.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

28.10.2020 10:39
Samozřejmě, že jádro vypadá lákavě, ale shodou okolností se mi teď v této době dostala do ruky kniha BLACKOUT od Marc Elsberg. Povím vám moc poutavé čtení kdy se vám zprávy z internetu o krizi a pandemie míchají s takovýmto románem.
Žijeme v době kdy se hackeři neštítí napadat nemocnice, kdy je všechno propojeno jednou sítí napříč obory a kontinenty. Dnes už vám každý bezpečnostní IT technik potvrdí že stoprocentní zajištění sítě neexistuje. A je tedy otázkou času kdy se o to nějací magoři pokusí ať už ve jménu Aláha nebo nějakých lepších zítřků. A v tom kontextu je jádro nejzranitelnější a zároveň nejnebezpečnější.
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.10.2020 13:00 Reaguje na Petr Blažek
JE je velký kompaktní objekt, který se dá daleko lépe střežit než halda OZE rozptýlených na celém území státu. Jak po stránce počítačové (např. nemít to vůbec propojené se sítí) tak po stránce vojenské ochrany.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.10.2020 10:47
Prvním laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu se stal klimatolog ČHMÚ pan Radim Tolasz v září 2019. /byť opožděně také gratuluji/.
cit.:
"Dlouhodobě přispívá do médií a snaží se odborné výsledky práce komunikovat se širokou veřejností.Ve svých článcích často reaguje na přímé dotazy veřejnosti, vždy s důrazem na srozumitelnost. Věříme, že se nedá odradit a bude pokračovat dál v přátelské rétorice a trpělivém vyjasňování složitých témat veřejnosti."

Rád bych se tedy zeptal na tyto věci :
a)
Klimatologie je věda o podnebí neboli klimatu, studující dlouhodobé aspekty a celkové účinky meteorologických procesů probíhajících na Zemi.

Klimatologie se tedy zabývá dlouhodobými ději, dlouhodobě působícími
faktory a opakováním některých krátkodobých dějů v atmosféře nebo vůbec
opakujícími se atmosférickými pochody.

Klimatologie je fyzicko-geografická disciplína a je chápána jako nauka o podnebí, tj. dlouhodobém režimu atmosférických podmínek.

V každé z těchto definic se vyskytuje slovo "dlouhodobý" .
Můžete prosím tento úsek vymezit číselně v rocích ?
Tedy jaký je minimální časový interval ,který lze podřadit slovu dlouhodobý.

b) v případě, že by došlo k prokazatelnému rozchodu mezi scénáři IPCC a realitou pro další roky , typicky místo růstu průměrných teplot by došlo ke stagnaci či dokonce ochlazování , jaké závěry byste z toho vyvodil ?
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 15:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
a) V klimatologii je minimum 30 let.
b) K tomu rozdílu už došlo. Ale naopak. Nejpravděpodobnější scénáře konstruované před rokem 2000 (viz zprávy FAR, SAR a TAR) odhadovaly nižší růst globální teploty, než vidíme v období 1990-2020. Ano, najdete tam i pesimistické scénáře, které odhadovaly ještě vyšší růst. A kdyby tomu bylo naopak? Hledal bych příčinu, kterou modely podcenily.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

28.10.2020 11:38
„Teorie klimatu IPCC je největší a nejúspěšnější pseudovědecký podvod, jaký jsem viděl ve svém dlouhém životě fyzika.“ Harold Lewis, emeritní profesor fyziky, University of California, ve svém rezignačním dopise Americké fyzikální společnosti 8.10.2020
Tady to je: Ed Berry , Klimatický zázrak, Climate Miracle
https://www.amazon.com/dp/B08LCD1YC3/
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

28.10.2020 15:13 Reaguje na Pavel Dudr
Ed Berry? Ale jistě: https://davidappell.blogspot.com/2018/02/idiocy-from-ed-berry-phd.html
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.10.2020 17:56
Pane Tolaszi,
můžete se prosím vyjádřit k článku :"Taking climate model evaluation to the next level" by Veronika Eyring a kol. v Nature Climate Change ?

Autoři vytýkají IPCC a jejich modelovým projekcím zjednodušeně toto:

" IPCC vychází z průměrné hodnoty 29 hlavních klimatických modelů, aby doložil předpovědi oteplování v 21. století, což se v operační předpovědi počasí používá zřídka. Jak suše poznamenala Eyringová a další „nyní existují důkazy, že dávat stejnou váhu každé dostupné modelové projekci je neoptimální.“

Autoři článku ukazují, že agregované modely IPCC dělají obrovské chyby na třech místech na Zemi, která jsou kritická pro naše chápání klimatu.

- nad Jižním oceánem, kde berou vyšší hodnoty teplot než jsou skutečné-rozdíl cca 2F - což znamená že obrovské oblasti ledu v reálném světě jsou simulovány jako kapalná voda.

- téměř veškerá vlhkost, která se vysráží nad Antarktidou, pochází z Jižního oceánu a obrovské množství dalších vodních par v předpovědích pochází z údajů modelů, které zvyšují teplotu oceánu o několik stupňů nad skutečností

- další důležitá chyba je nesprávné modelování jevů El Niňo a Atlantik Niño

Dále tvrdí, že jeden model je skutečně dobrý a funguje - Podle Johna Christyho a jeho kolegů z Alabamské univerzity dává věci do pořádku pouze ruský model označený jako INM-CM4, který ovšem predikuje menší globální oteplování než všechny ostatní modely OSN/IPCC.

Jeho nástupce, INM-CM5 byl tak dobrý, že jediný diagnostikoval „pauzu“ v oteplování od roku 2002 do roku 2014.

Článek končí tímto:

"Zprůměrování velkého počtu modelů, které nefungují dobře, zaručuje nespolehlivou předpověď."


dostupné zde :

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0355-y.epdf?author_access_token=MU8B_eOqWLV2L5OMWA-Wx9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PzkEDioUqskgpo7x3ex--5krh9okuTVjJbaEGpr3WxetEor8Y-ssGIY1kcSNkkf1pAjP6CVA_fEbyLn3haIIOI1TLloSrPt4emsYBoJ3C0gA%3D%3D

=======================
jeho stručné shrnutí z něhož jsem čerpal je zde:
https://www.cato.org/publications/commentary/are-climate-models-overpredicting-global-warming
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

28.10.2020 22:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
To jsou promne nuance, ale co říkáte na tato do očí bijící fakta?:
https://pravyprostor.cz/cistsi-ovzdusi-zpusobilo-regionalni-oteplovani/#comment-1185527
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.10.2020 09:00 Reaguje na Pavel Dudr
Strašný článek. Strašné citace. Strašná diskuze pod článkem. To je asi tak vše.
Odpovědět
RT

Radim Tolasz

29.10.2020 15:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Projdu si to, děkuji. Na první pohled je ono shrnutí podivně jiné, než ten článek. A hned mě uhodila v tom shrnutí do očí věta "Weather forecasters know that some models work better than others in specific situations, and they tend to rely on the versions that work best, depending upon the forecast problem." To je pravda, ale nijak to nelze aplikovat na klima. Klima je průměrné počasí a klimatické modely se nezabývají jednotlivými situacemi, ale jejich dlouhodobým výskytem. Proto je správné při klimatickém modelování používat ensemblované modely, což ale není v žádném případě "simply averages up the 29 major climate models". To může napsat jen někdo, kdo klimatickému modelování nerozumí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.10.2020 17:02 Reaguje na Radim Tolasz
No nevím,
paní Prof. Dr. habil. Veronika Eyring

je :

Head of Earth System Model Evaluation and Analysis Departement Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) ,Institut für Physik der Atmosphäre (IPA)

a současně

Chair of Climate Modelling
University of Bremen
Institute of Environmental Physics (IUP) ,Bremen, Germany

a spolupracuje s Národním centrem pro výzkum atmosféry (NCAR, USA).
Je autorkou mnoha recenzovaných článků v časopisech a od roku 2004 přispívá do hodnocení ozonu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a ozonu Světové meteorologické organizace (WMO).
Dále je zapojena do zapojena do Světového programu pro výzkum klimatu (WCRP). jako předseda panelu sdruženého modelu propojeného modelu (CMIP) a je členem vědeckých řídících výborů včetně pracovní skupiny pro vázané modelování (WGCM).

Ta by o tom mohla něco vědět.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

29.10.2020 11:30
To bohužel jenom tak vypadá. Veškeré řízení elektrických sítí probíhá na dálku. To znamená, že musí být on line. A dále žádná JE v případě jakkoliv vyvolané odstávky není soběstačná dlouhodobě, trvale do ní musí proudit elektřina aby dál probíhalo chlazení radioaktivních tyčí.
Jestli se pamatujete tak právě to byl problém ve Fukušimě. A samozřejmě další věcí je šlendrián při stavbě a údržbě. Celkem nedávno u nás odhalili jak fingovali kontrolu svárů na potrubí. Tomu se říká lidský faktor . Zatímco u větrníků spadne jeden sloup u JE se zámoří půl Evropy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 13:02 Reaguje na Petr Blažek
Ani Černobyl, kde se sešlo šlendriánů spousta v jednu chvíli tu půlku Evropy nezamořil. A kdyby nebyl ve východní půlce Evropy socialismus, tak byla expozice populace ještě daleko nižší. I tak se zatím prokázaly akorát nějaké rakoviny štítné žlázy, což je paradoxně jeden z nejlépe léčitelných zhoubných nádorů, protože i metastázy většinou nabírají jód, takže stačí pacienta po vybrání nádoru držet na bezjódové dietě nějaké dny a potom nakrmit radioaktivním jódem, který metastázy vychytají, a tím se zlikvidují (a některé metastázy lze na základě toho, že svítí, cíleně vyřezat). Takže smrtnost je u tohoto zhoubného nádoru menší než u některých nezhoubných.

A, mimochodem, jednou z příčin černobylské havárie bylo i to, že fyzicky odpojili přívod elektřiny od ostatních reaktorů, jinak by mohli to chlazení zásobovat z nich.
Odpovědět
MG

Milan G

29.10.2020 13:41 Reaguje na Petr Blažek
Když tady tak rád strašíte tou Fukušimou, můžete nám sdělit kdy naposledy bylo v Evropě zemětřesení o síle 8,9 stupňů Richterovy stupnice? S následnou 12 metrovou vlnou tsunami.

....To bohužel jenom tak vypadá. Veškeré řízení elektrických sítí probíhá na dálku. To znamená, že musí být on line..... minimálně vnitřní síť v JE NENÍ z bezpečnostního hlediska on line.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.10.2020 17:19 Reaguje na Milan G
Jsem toho názoru, že pokud by se nějaká vlna tsunami dostala až na naše území, měli bychom úplně jiné starosti než havárii jaderných elektráren.
Odpovědět
MG

Milan G

29.10.2020 17:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně tak.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

29.10.2020 16:12
Víte Japonci si také mysleli že vlna tsunami může mít jenom asi 4m a na to si postavili ochranné zdi a ejhle přišla nějaká pětisetletá nebo tisíciletá vlna a bylo po parádě. U JE je to podobné jako u letadel bezpečnost je jenom tak velká jaká byla poslední havárie. Od ní se odvíjejí další opatření. Ale my žijeme na živé planetě, kde nic není statické. Stačí se podívat do historie většina velkých divů světa padlo při nějakých přírodních katastrofách. A srovnávat Černobyl, který je na Ukrajině s Temelínem, který je ve střední Evropě a má na každou stranu do 200km milionové město plus hustě osídlený venkov je hodně přitažené za vlasy.
Odpovědět
MG

Milan G

29.10.2020 17:48 Reaguje na Petr Blažek
Proboha co to melete? Jaká pětisetletá nebo tisíciletá vlna? Pane vy toho o havárii ve Fukušimě moc nevíte.
Takže JE Fukušima přečkala to zemětřesení celkem bez problémů až ta vlna tsunami nadělala obrovské problémy. A ta vlna tsunami byla následek onoho zemětřesení, nikoliv pětisetletá nebo ještě jiná.

Ten zbytek ani nemá cenu komentovat, protože kdyby ta vaše teze platila tak ještě dneska jezdíme na oslech a bydlíme v jeskyni.
Ale neodpověděl jste na moji otázku, kdy naposledy bylo v Evropě tak ničivé zemětřesení jako ve Fukušimě tzn. o síle 8,9 stupňů Richterovy stupnice?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.10.2020 08:28 Reaguje na Milan G
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová připomíná, že v Japonsku jsou jaderné elektrárny na zemětřesení postavené velmi dobře. A to platí i pro fukušimské bloky, které zemětřesení ustály.„To, co je dostalo do kolen, byla přílivová vlna tsunami, která v projektu elektrárny byla podceněná, a tím pádem elektrárna dospěla do stavu, kdy neměla žádné zdroje elektrického proudu. “
Společnost Tepco, která elektrárnu provozovala, o riziku věděla. Kvůli profitu ale odmítla investovat do potřebných bezpečnostních opatření. Státní úřad, pověřený dohledem nad reaktory, i vládnoucí politická reprezentace, to kvůli úzkým vazbám na jaderný průmysl tolerovaly.

Podle verdiktu japonské vyšetřovací komise tak šlo jednoznačně o katastrofu „lidmi způsobenou“, za níž stála nebezpečná koncentrace moci, úzká vazba mezi politikou a ekonomikou .
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.10.2020 23:38 Reaguje na Petr Blažek
Temelín je trochu jiná technologie než Černobyl. Ať se stane cokoli, v Temelíně uhlík (v Černobylu moderátor) hořet nebude. Hezké je strašit, sladké je nevědět.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.10.2020 08:39 Reaguje na Karel Tejkal
Ani masívní útok na Temelín konvenčními bombami nebo raketovými hlavicemi by nevyvolal obdobu černobylského mraku. Možná až jaderná bomba větší ráže by mohla zplynovat a vysát do vyšších vrstev atmosféry částečně vyhořelé palivo z jeho reaktorů, ale v takovém případě by už ta města v okolí asi stejně nebyla obyvatelná.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.11.2020 18:15
Dříve, než nás "sežere" globální oteplení, tak nás sežere konkurence mající
snižování CO2 u hýžďových svalů a taky agresivnější dobyvatelé z jihu.
Ta konkurence se tetelí nedočkavostí, kdy jim uvolníme trhy a ti dobyvatelé
zase nad tím, až jim nová sluníčkářská generace otevře náruč dokořán. My
starší ještě dožijeme možná po staru a je tak věcí nastupující generace
jaký život si přichystají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.11.2020 07:25 Reaguje na Břetislav Machaček
Sluníčkáři ani v té nastupující generaci nepřevažují a kdyby neměli antidemokratickou podporu z Bruselu, byli by jen marginálním politickým proudem (podobně jako zelení). Proto je třeba obnovit / posílit demokracii a tyhle lidi poslat tam, kam patří - kde leží nacisté a jim podobní.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist