https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/reakce-na-clanek-lidovych-novin-quotcyklostezky-by-mohly-ziskat-status-verejne-prospesnych-stavebquot
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ing. Jaroslav Martínek: Reakce na článek Lidových novin "Cyklostezky by mohly získat status veřejně prospěšných staveb"

24.9.2003
Dovolte, abych reagoval na článek LN: "Cyklostezky by mohly získat status veřejně prospěšných staveb" z 18. září 2003, neboť jsem zde citován.
 
Na adresu svého výroku jsem zaznamenal několik kladných i negativních reakcí. Žel, budu muset obě skupiny zklamat, neboť se nechci chlubit "cizím peřím". Je sice pravdou, že jsem novináři LN poskytl rychlý rozhovor po mobilu, ale to, co bylo otištěno mě samotného překvapilo, na co že jsem to přišel. Za normálních okolností bych nechal článek bez povšimnutí, v novinách se toho napíše, ale vzhledem k tomu, že by článek teoreticky mohl ohrozit předložení Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR do vlády, jsem se rozhodl, že uvedu věci na pravou míru.

Je pravdou, že se snažíme zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu v českých městech a tím snížit počet mrtvých cyklistů na silnicích. Právě z tohoto důvodu má být předložen do vlády již zmiňovaný materiál. Nikde se v něm ale neobjevuje zmínka, aby cyklostezky získaly status veřejně prospěšných staveb. Pravdou ale je, že "Cyklostrategie" se o tomto problému zmiňuje v "Popisu současného stavu" (bod 4.5.), dále pak je tento problém uveden v tzv. SWOT analýze a to ve slabých stránkách. V prioritách a cílech "Cyklostrategie" se dá problematika cyklistických stezek a veřejně prospěšných staveb hledat jen v náznacích a to v cíli 3. 2. "Rozvoj cyklistiky v sídelních územích" a v cíli 4. 5. "Zajištění aktualizace legislativy a její koordinovaná aplikace". Přímou zmínku zde ale budete hledat zbytečně.

Marně jsem se snažil novináři vysvětlit, že tento problém, byť je to problém velký, prostě není na pořadu dne. Prvním cílem Cyklostrategie je nastartovat proces změny, na základě které se stane cyklistická doprava integrální a rovnocennou součástí dopravního systému.

Ve výše uvedeném kontextu je věta, která je citována v daném článku LN pravdivá: "Pokud stát myslí vážně podporu zdravým způsobům dopravy, a naopak omezení automobilismu, měl by dát městům a obcím větší pravomoci k budování cyklostezek," řekl LN Jaroslav Martínek.

Je také pravda, že pro vládu připravuji návrh Národní strategie cyklistické dopravy. Materiál bude předkládat MMR a MD. Je i není pravda, že materiál staví stezky na stejnou úroveň jako dálnice. V Cyklostrategii je totiž uvedena následující věta: "V případě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se k výstavbě cyklistických komunikací přistupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné pozemní komunikace, proto se pro potřeby budování cyklistické infrastruktury uvádí problematika ve vztahu k normám ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a Technickým předpisům (TP)." Nicméně zákon o pozemních komunikacích přeci jen staví dálnici a stezku na jinou úroveň, neboť stezka je zde označená jako místní komunikace IV.třídy. Dá se to vyjádřit i lidově: Dálnice mají význam státní, kdežto stezky místní.

Ve výše uvedeném kontextu pak rozumím větě tiskového mluvčího MMR Petra Dimuna: "Neříkám, že stezky nejsou důležité. Z hlediska veřejného zájmu jsou ale přece jen o řád níže než dálnice." Navíc i já sám jsem se snažil vysvětlit novináři, že dálnice patří pod stát a stezky pod města. Z tohoto úhlu pohledu má být cyklostrategický materiál jakousi "službou" pro města.

Rovněž musím dát za pravdu tiskovému mluvčímu MMR Petrovi Dimunovi, který říká: "S institutem veřejného zájmu by měl stát pracovat co možná nejopatrněji a používat ho jen ve zcela mimořádných případech."

Nicméně, pokud tedy opravdu konečně mohu říci svůj názor, tak je mým přáním, aby Cyklostrategie natolik změnila myšlení našich občanů, že budou brát cyklistiku vážně, že ji budou považovat za veřejný zájem. Vše je o lidech. Prvadou je, že v současné době je cyklistika popelkou mezi dopravou, ale víte, jak ta pohádka skončila...

Ostatní části jsou již nepodstatné, proto se k nim nebudu vyjadřovat. Novináři nechci nic vyčítat, byla to jeho práce a prostě jen nepostřehl, že Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR je politický materiál jako každý jiný a proto je nutné i u něj postupovat velmi obezřetně a vážit každého slova. Někdy může stačit jen velmi málo, aby naprostá "prkotina" zhatila dobrou myšlenku, jakou Cyklostrategie jistě je.

V případě zájmu o podrobnosti se prosím na mě obraťte, rád Vám budu k dispozici. Můj mobil je 602 50 617 a e-mail martinek@cdv.cz.


reklama

 
Ing. Jaroslav Martínek
Autor je vedoucí sekce cyklistické a pěší dopravy Centra dopravního výzkumu
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist