https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/richardn-brabec-vyzyvam-vsechny-poslance-neohrozte-existenci-nejcennejsich-casti-nasi-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Richard Brabec: Vyzývám všechny poslance: neohrozte existenci nejcennějších částí naší přírody

29.4.2021
Na ilustračním snímku stavební práce v Národním parku Šumava.
Na ilustračním snímku stavební práce v Národním parku Šumava.
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
Hospodářský výbor na včerejším jednání, jehož hlavním bodem byl návrh nového stavebního zákona, doporučil přijetí pozměňovacího návrhu poslance Jana Bauera (ODS), který od okamžiku účinnosti zákona přesouvá kompetence orgánu ochrany přírody na nové stavební úřady, a to v zastavěných územích a zastavitelných plochách všech zvláště chráněných území. Tedy mj. všech národních parků i chráněných krajinných oblastí.
 

V praxi to bude znamenat, že se k výstavbě v našich přírodně nejcennějších územích nebudou moci Správy národních parků nebo Agentura ochrany přírody a krajiny závazně vyjádřit, a navíc budou stavební úřady rozhodovat o otázkách ochrany přírody jako je například ochrana druhů nebo kácení dřevin. Tedy v otázkách u nichž si lze těžko představit, že stavební úřady dokážou ochránit naši nejcennější přírodu a zajistit, aby se z našich přírodně i historicky zachovalých oblastí nestaly developerské ráje.

Hospodářský výbor návrh odsouhlasil i přes zásadní nesouhlas MŽP i předkladatele stavebního zákona, tedy ministerstvo pro místní rozvoj. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes v úvodu jednání Hospodářského výboru vystoupil s jednoznačným apelem na neomezování kompetencí orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích.

Považuji tuto snahu omezit kompetence správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny za naprosto nepřijatelnou a vyzývám všechny poslance napříč politickým spektrem, aby přestali ohrožovat existenci nejcennějších částí přírody po celé České republice. Za ochranu naší unikátní přírody budu nadále bojovat.


reklama

 
foto - Brabec Richard
Richard Brabec
Autor je ministr životního prostředí ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (39)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

29.4.2021 08:52
"Za ochranu naší unikátní přírody budu nadále bojovat".

Připadé mi naprosto děsivé, když tohle prohlásí jedinec, který od začátku blokuje vyšetření otravy Bečvy!!! Že mu huba neupadne!!!
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.4.2021 14:19 Reaguje na Pavel Hanzl
A všimněte si Hanzl, kobliha to nebyla, ale "nastojáščij" občanský demokrat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.4.2021 16:09 Reaguje na Jiří Daneš
Člověče nešťastná, je to bývalý ředitel Lovochemie (holding Agrofert), místopředseda ANO, ministr za ANO......ani tohle nevíte??
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.4.2021 09:10
Ta situace je skutečně špatná.

Nejdříve účelově odřezány spolky od většiny správních řízení, kde se jedná o zásahy do krajiny (novela stavebního zákona) , potom ostudné rozhodnut Ústavního soudu, který to svinstvo potvrdil (8:7 poměrem hlasů).

Teď už jenom "upravit" nový zákon, aby se ochrana přírody přesunula do pravomoci developerů na stavebních úřadech.

To je horší než v banánových republikách . Je to hrůza, je to děs. Popření všeho,co po pádu komunistů bylo na ochranu životního prostředí legislativně uděláno. Jestli tohle projde tak na celou ochranu ŽP seru.
(promiňte vulgarismus, ale výstižnější výraz jsem nenašel)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.4.2021 10:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nemusíte hned házet flintu do žita, je ale potřeba máknout na tom, aby se vystřídala zgruntu vládní mafie.
Tyhle špinavosti jsou přece systémové jednání našeho babišistánu, vidíte to všude kolem.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.4.2021 14:21 Reaguje na Pavel Hanzl
On ten návrh pochází od nevládní mafie, od poslance ODS, ale to jste ve svém rozhorlení Hanzl, přehlédl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.4.2021 16:10 Reaguje na Jiří Daneš
Je mi úplně fuk, od koho je návrh. Odsáci mají k ropáctví taky blízko. Ale důležité je, kdo to schválí a uzákoní....
Odpovědět
MD

Marek Drápal

29.4.2021 11:26
Škoda, že ministr resp. vláda není politicky natolik silná, aby tomuto průšvihu zabránila. Problém je ale hlubšího rázu. Nepřímo nám zde z MŽP zaznívá, že stavební úřady nebudou schopny přírodu ochránit a vše mimo chráněná území tak vlastně "hází přes palubu"...
Odpovědět
Ra

Radek

29.4.2021 12:35
Většina spolků, které se účastní správních řízení, jsou ekoteroristi, obyvatelé např. Přerova a jiných měst by mohli vyprávět. Tyto spolky mají na svědomí mnoho mrtvých z automobilových nehod a díky účelovým obstrukcím bránícím výstavbě moderní dopravní infrastruktury i obrovské materiální škody.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.4.2021 14:23 Reaguje na Radek
Nemontujte, automobilové nehody do praktické likvidace přírody developery.
Odpovědět

Jirka Černý

5.5.2021 22:15 Reaguje na Jiří Daneš
Ono to bohužel přímo souvisí, ekologové a ochránci přírody obvykle reagují na potřeby běžného občana povýšeně a arogantně. Důsledek je že v situaci kdy je to potřeba se nemá o koho opřít.
Odpovědět
Petra  Kolínská

Petra Kolínská

29.4.2021 13:02
Pane ministře, moc dobře víte, že jste jako člen vlády hlasoval pro a do Sněmovny poslal návrh, který předává kompetence i v národních parcích, stavebním úřadům. konkrétně se jedná o § 76
"Stavební úřady dále v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v jejich částech, pokud byly v tomto území, ploše nebo v jejich částech územním plánem stanoveny prvky regulačního plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán, a to na území chráněných krajinných oblastí, národních parků, ochranných pásem zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, jedná-li se o záměry podle stavebního zákona, v rámci řízení o povolení záměru, změně záměru před dokončením nebo o povolení užívání stavby podle stavebního zákona posoudí splnění podmínek upravených tímto zákonem", dokonce jste souhlasil s rozšířením výčtu témat, které bude rozhodovat stavební úřad. Pan poslanec Bauer pouze vypouští podmínku územního plánu s regulačními prvky. to už je defacto jen drobná změna. to hlavní oslabení jste akceptovali, a to hned dvakrát (ve vládním návrhu a pak v návrhu pana Kolovratníka pod číslem 7984).
Nápadně to připomíná situaci, kdy člověk zapálí stoh, a pak běhá po vesnici a volá "hoří, hoří"
Odpovědět
Vladimír Mana

Vladimír Mana

2.5.2021 14:20 Reaguje na Petra Kolínská
Paní Kolínská, jako právnička jste určitě v obraze a velmi dobře si uvědomujete rozdíl v dopadu §76 ve vládní verzi zákona a po (dle Vás drobné změně) v úpravě navržené poslancem Bauerem. Zatímco vládní návrh ponechává prakticky všechny kompetence správám NP i AOPK i po účinnosti nového stavebního zákona, tak právě pozměňovací návrh poslance Bauera jim je od 1.7.2023 s okamžitou platností odebírá. MŽP udělalo v jednání maximum, aby byla ochrana přírody zajištěna v NP, v CHKO a dalších ZCHÚ. Proto prosadilo ustanovení o regulačních plánech také do §76. Velmi dobře víte, že územní plány bez prvků regulace nenastavují dostatečné parametry pro ochranu zastavěných a zastavitelných území v ZCHÚ, a proto je věta, kterou poslanec Bauer navrhuje vypustit, naprosto zásadní. Mrzí mne, že Vy, jako významný představitel Zeleného kruhu, svojí relativizací devastačního dopadu pozměňovacího návrhu poslance Bauera dáváte přednost politikaření před úsilím zachovat maximální možnou ochranu národních parků a CHKO v případě, kdy by nový stavební zákon skutečně vstoupil v účinnost.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

6.5.2021 16:34 Reaguje na Vladimír Mana
Musím se kolegyně Petry Kolínské zastat. Zelený kruh důsledně oponuje věcně špatnému vládnímu návrhu stavebního zákona od samého počátku jeho klientelisticky založené přípravy. Pokud jde o pozměňovací návrhy - zdaleka nejhorší je ten rozsáhlý komplexní, s nímž přišel Martin Kolovratník (ANO). Stejně tak veřejně důrazně oponujeme pozměňovacímu návrhu poslance Bauera (ODS), poslance Kotta (ANO) a dalších. Je dobře, že MŽP je alespoň proti některým pozměňovacím návrhům. Je ale neuvěřitelné, že MŽP neoponuje přírodě škodlivému vládnímu návrhu stavebního zákona či dokonce jeho zostřené podobě v podání poslance Kolovratníka. Díky prohře MŽP ve vládě se můžeme dočkat toho, že o výjimce ze záboru nejcennější půdy, o vhodné variantě (z hlediska dopadů na životní prostředí) velkých staveb či o rozsahu náhradní výsadby za vykácené stromy bude namísto odborných státních orgánů rozhodovat stavební úřad.
Odpovědět
os

orb slavík

29.4.2021 13:43
Ten chlap má kachní žaludek, napřed hlasuje pro, aby stavební úřady měly pravomoci i v národních parcích a chráněných územích a pak se na veřejnosti dojímá, aby to tak nebylo. To je typický představitel burešových lidí. Napřed vypráví, jak bude tvrdý a nekompromisní při vyšetřování havárie na Bečvě a pak mlží, tlachá jako Havlíček, nakonec vše zamete pod koberec s tím, že pachatel je neznámý, ale deza to jistě nebyla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.4.2021 13:57 Reaguje na orb slavík
Ten je přímo učebnicový příklad čecháčka neboli MČČ (malý český človíček), což je definice od Karla Čapka, Hašek taky o něm napsal Švejka. Jenže tahle varianta je ještě daleko horší, zkorumpovaný a plazící se jedinec bez jediné kůstky v páteři, který lže typem bullshit.....
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.4.2021 14:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže návrh podal demokrat, přímo poslanec za ODS.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

29.4.2021 15:55 Reaguje na Jiří Daneš
Ten návrh na odebrání kompetencí ochraně přírody podala vláda. Tenhle konkrétní PN je kosmetický. Aniž bych chtěl jakkoliv šanovat ODS, tentokrát to jde na vrub ANO :)
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

29.4.2021 14:17
Nejsemekoaktivista, ale jsem přesvědčen, že příroda (či to, co z ní do dneška zbylo), má být chráněna (chráněno)! Je dobře, že jsem si přečetl, že proti je poslanec ODS, tedy žádná koblihy, ale momentální "demokrat". U hospodářského výboru mě to vepřekvapuje, podnikat se musí, i kdyby nás to všechny stálo život.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.4.2021 15:37
Nechci se nijak zastávat toho zákona a vztahu k ochraně přírody. Ale cituji: "přesouvá kompetence orgánu ochrany přírody na nové stavební úřady, a to v zastavěných územích a zastavitelných plochách všech zvláště chráněných území".

Pokud je plocha již vedena jako zastavitelná, jaké přírodní skvosty (nejcennějších části naší přírody) tam lze očekávat? Není spíše potřeba pohlídat, aby se nejcennějších části naší přírody nikdy nestaly zastavitelnými plochami a tak se vymalily z vlivu stavebních úřadů???????

Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

29.4.2021 16:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak stačí se podívat na zastavitelné plochy v NP Šumava a Krkonošském NP a je celkem jasné, o co jde. Nemá ale přeci vyloučit tam jakoukoliv činnost, stačí zkontrolovat, aby nebyly zlikvidovány chráněné druhy. Jenomže o tom právě už podle vlády nemá rozhodovat odborná organizace státní ochrany přírody, ale stavební úřad.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.4.2021 16:48 Reaguje na Daniel Vondrouš
Takže to nefunguje tak, že třeba zastavitelných ploch je jen pár procent a v nich žádné chráněné druhy nejsou? Navíc chráněný druh je nějak definován a pokud nesmí být výstavbou zničen, je to pro stavební úřad stejná překážka jako pro odbornou organizaci státní ochrany přírody. Prostě pokud jsou jasná pravidla, co je a není možné, mělo by být teoreticky jedno, kdo je uplatňuje. Jsou jasná pravidla?? Samozřejmě, praxe může být jiná, ale to pak smrdí.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

1.5.2021 17:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Pravidla jasná nejsou a ani být nemohou. Posuzuje se vždy případ od případu a to je v principu správně. Posuzování vlivů na životní prostředí a výběr nejméně škodlivé realistické varianty (u velkých záměrů), posuzování nutnosti kácení a rozsahu náhradní výsadby, udělování výjimky ze záboru nejkvalitnější zemědělské půdy i rozsahu a konkrétní podoby poškození stanoviště chráněných druhů - za to vše dosud měla zodpovědnost státní správa ochrany přírody. Státní experti s místní organizacemi posuzovali konkrétní situaci přímo v terénu, vedli příslušná řízení, vydávali závazná stanoviska. Podle návrhu nového stavebního zákona tito lidé i organizace budou fungovat dál, jen místo nich bude závazně rozhodovat někdo jiný - centrální stavební úřad. Od zmíněných odborných státních organizací si stavební úřad nechá nezávazně poradit, bude-li chtít.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.5.2021 19:26 Reaguje na Daniel Vondrouš
Děkuji za rozumné vysvětlení!

Pořád ale nevím, zda zastavitelných ploch v chráněném území bývá jen pár procent nebo je to většina rozlohy. Odpověď na tuto otázku je klíčová pro posouzení problému.

A kdo také rozhoduje o tom, která plocha se stala/stane zastavitelnou?
Odpovědět
Vladimír Mana

Vladimír Mana

2.5.2021 14:52 Reaguje na Jiří Svoboda
Zastavěná území obcí v horských oblastech s tzv. rozptýlenou zástavbou obsahují rozsáhlé plochy luk, pastvin a dalších přírodních ploch. Zastavěné území vymezuje územní plán a ten je velmi často starý více jak 10 let. Navíc územní plán nesmí stanovovat podrobné parametry, jak například může vypadat stavba z hlediska výšky, objemu, tvaru, barevnosti, materiálů atd. Územní plán pouze říká, že na ploše je přípustná výstavba RD, bytových domů, penzionů, fabrik, skladů atd. A zastavitelné plochy jsou často ve volné krajině díky tomu, že tam historicky existovala usedlost či samota. Její obnova většinou nevadí, ale územní plán neumí určit pravidla, jak taková obnovená usedlost v CHKO Beskydy, Jeseníky nebo třeba v KRNAP může vypadat. Není proto bezvýznamné, pokud správy NP a AOPK ztratí možnost závazně ovlivňovat stavby v zastavěných územích a v zastavitelných plochách.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.5.2021 15:14 Reaguje na Vladimír Mana
Územní plán stary přes 10 let je snad výjimkou, nebo ne? Není věci územních plánů stanovovat podrobné parametry staveb, to dela místní stavební odbor. Staré zbouraniste jako zastavitelná území může být z územních plánů odstraněno a musí se cekat jednání o novém uz. plánu. A pokud je takové území v CHKO, tak se k tomu vyjadřuje i jeho správa.
Odpovědět
Vladimír Mana

Vladimír Mana

2.5.2021 21:38 Reaguje na Jarka O.
Územní plán starý 10 let opravdu není v ČR výjimkou. Spíše pravidlem. A staré zbouraniště, jak uvádíte, rozhodně nezmizí z územního plánu, jak se domníváte. Zůstává plnohodnotnou zastavitelnou plochou a může na ní vyrůst nová stavba.
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.5.2021 09:18 Reaguje na Vladimír Mana
Mne se opravdu s vlastnim pozemkem prihodilo, ze zbouraniste uz v obnovenem uz. planu, intravilan, CHKO, nebylo.Musim asi cekat na projednani noveho UP.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.5.2021 18:37 Reaguje na Vladimír Mana
Já tedy vidím v územním plánu např. zastavitelnou plochu přízemními RD s využitým podkrovím. A úředníci si to pěkně hlídají a nedopustí, aby tam šlo jednoduše postavit pasivní dům s jinou než předepsanou geometrií.
Odpovědět
Vladimír Mana

Vladimír Mana

2.5.2021 21:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Územní plány podrobné regulativy, které bývají součástí stanovisek orgánů ochrany přírody, neumožňují. To je přímo v rozporu se stavebním zákonem. Váš popis tuto skutečnost přímo potvrzuje. Proto je nezbytné, aby v NP a CHKO byly tyto podmínky stanoveny regulačním plánem, má-li místo správ NP a AOPK rozhodovat stavební úřad.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

29.4.2021 17:09
Už jsem to tady někde psal. Veřejné mínění se bohužel odklání od "ochránců přírody". Primární příčinou jsou ohromný nárůst byrokracie spojené s OP i (často protichůdných) regulací, neustálé boje o moc a kompetence, nesystémové a permanentní změny koncepcí jednotlivých institucí, "těžba" grantů a dotací na sporné "projekty", spory mezi autoritami zabývajícími se ochranou přírody a také občasná nekompetentnost nebo někdy až extrémismus a neochota hledat dohodu ze strany dobrovolných i placených "ochranářů". Čest všem statečným a slušným výjimkám. Systém OP často pod marginálními záminkami blokuje stavby a omezuje aktivity, které jsou evidentně ve veřejném zájmu (obchvaty měst, železniční koridory...) nebo ničemu vážněji neškodí (rozumná výstavba mimo ZCHÚ, chov ryb v rybnících, hospodaření v hospodářských lesích, dobývání nerostných surovin v běžných ložiscích mimo ZCHÚ) a unikají mu průšvihy typu Bečvy, výstavby monster v Krkonoších a další palčivě viditelné věci, které řadu lidi opravdu štvou. Výjimkou nejsou pokusy ořezávat vlastnická práva "v zajmu ochrany přírody" bez odpovídajících fin. kompenzací. Toho stavu pochopitelně využívají vlivní hráči vrtící politiky a v poslední době i přímo "zprivatizovaní" politici (jako ten pán, který vyzývá poslance...) a torpédují celý systém ochrany přírody. Řekl bych, že za souhlasného mručení většiny voličů naštvaných regulacemi, které podle názoru mnohých, zacházejí příliš daleko. Obranou by mohlo být sdružování jednotlivých neziskovek a zájmových sdružení do větších (= vlivnějších) ochranářských organizací. Snad by to vyústilo i v konsensuálnější (= většinově přijatelnější) výstupy zbavené extrémních výstřelků (jako nedávno ukončená/neukončená ochrana celoevropsky neohrožených kormoránů, špačků... a podobné kontroverzní nesmysly). Partikulární fundamentalismus nahání další a další jednotlivce a někdy i celé skupiny (namátkou rybáře, lesníky, myslivce, outdoorové sportovce, sadaře, zemědělce, stavebníky, chovatele...) do tábora "odpůrců" ochrany přírody a to začíná být problém hlavně pro přírodu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.4.2021 18:37 Reaguje na Dalibor Motl
Úplně souhlasím. Je to šílené. V 90. letech se ochrana přírody a krajiny nastavila dobře za nadšení vědců a veřejnosti. Přijaly se dobré zákony. Převzala se EIA dobrovolně podle amerického vzoru. Od te doby se změnila politika, samostatnost rozhodování o území není na programu dne. Doplácí na to ochranari, ze kterých se udělaly směšné, ustrašene a hloupe figury. Zákopy jsou hluboké, ano, dělala se blbá rozhodnuti, az konečně nazrál dnešek. O co jde dnes? O servis cizich zelených. U nich hezka krajina, zde skládka odpadu. Myslím, že tento zákon se bude líbit p. Hanzlovi, zdejšímu tvrdému lobistovi za solary a vetrniky, které mají potencial krajinu hodně zničit. JE, ktera moc místa nezabírá, znemožňuje. Uhlí znemožňuje. Teď jsem se mu do toho znemožňovani pripletla s levnou domácí vodní energii, tak se snaží i tu vodu znemoznovat. Na té totiž nemůže vydělat. Ceny uhlí a uranu se krivit daji, ale povrchove vody nevím jak. Proč znemožňuje i vládu, která se mezinárodní spolupráci, lobbingu, likvidaci krajiny ani moc nebrání? Že by trest za snahy o tu trochu samostatného rozhodování? Je ta vláda pořád tak nebezpečna? To jsem netušila.
Odpovědět
AM

Anežka M

29.4.2021 22:29 Reaguje na Dalibor Motl
Systém OP často pod marginálními záminkami blokuje stavby a omezuje aktivity, které jsou evidentně ve veřejném zájmu nebo ničemu vážněji neškodí (rozumná výstavba mimo ZCHÚ, chov ryb v rybnících, hospodaření v hospodářských lesích, dobývání nerostných surovin v běžných ložiscích mimo ZCHÚ)... Výjimkou nejsou pokusy ořezávat vlastnická práva "v zajmu ochrany přírody" bez odpovídajících fin. kompenzací."

"Partikulární fundamentalismus nahání další a další jednotlivce a někdy i celé skupiny (namátkou rybáře, lesníky, myslivce, outdoorové sportovce, sadaře, zemědělce, stavebníky, chovatele...) do tábora "odpůrců" ochrany přírody..."

Do kamene tesat, mluvíte mi z duše.
Odpovědět
Sl

Slovan

29.4.2021 17:20
Brabče, místo keců makej ať seženeš dost hlasů pro odmítnutí! Jestli totiž tohle projde, jsme na tom opravdu hůř než většina rozvojových zemí a budeme celému světu k smíchu! Neskutečná prasárna!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.5.2021 21:54 Reaguje na Slovan
To jsme už dávno. Stačí si poslechnout projev parapresidenta....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.4.2021 17:46
Krátce. Dosud do toho stavebního řízení mohlo vedení NP a CHKO zasahovat
a stavělo se ostošest. Nejde spíše o ty kompetence a "všimné" za souhlas
se stavbou? Ta ztráta jedné z kompetencí může ochudit i vlastní kapsu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.4.2021 12:12 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud je třeba ČIŽP totálně zkorumpovaný, (otrava Bečvy), tak co chcete dělat??
Odpovědět
os

orb slavík

29.4.2021 18:36
Je pravdou, když se zeptáte místních komu patří ty největší baráky nebo staveniště kolem N.P., tak často vám řeknou, že je to nějaký hochštapler typu faltýnek. V televizi jsem viděl reportáž o plánované stavbě hotelu v centru N.P Śumava. Obec v jejímž katasru parcela je, nenabídla pozemek N.P , ale proti zákonu kámošovi starosty. Vzpomeňme stavbu ruské vesnice i s kostelem v chráněné oblasti u Plzně. Státní lesy prodali za pár korun, bez výběrového řízení loveckou chatu v N.P odeesákovi b"omovi. Tato poslední čistá přitahují bafuńáře jako rozkvetlá lípa včely.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.4.2021 19:47 Reaguje na orb slavík
Ano! Máte pravdu. Bohužel.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist