https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/richard-brabec-reakce-na-vyjadreni-pani-poslankyne-balcarove-k-modelu-zdonov
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Richard Brabec: Reakce na vyjádření paní poslankyně Balcarové k modelu Zdoňov

27.8.2020 | PRAHA
Jedna z nově vybudovaných tůní na Zdoňovsku v pozadí.
Jedna z nově vybudovaných tůní na Zdoňovsku v pozadí.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Modelu Zdoňov, z toho, co o něm víme, se nedá upřít odborný i osvětový potenciál. Velmi zajímavé a myslím i přínosné je, že vznikl „zdola“ a zapojuje do realizace širokou veřejnost. Jednotlivé projekty jsme nabídli k financování z Operačního programu Životní prostředí, autor modelu však zatím neuměl najít nebo vytvořit konkrétního "zákazníka", tedy žadatele o podporu, který má současně právo na hospodaření s pozemky.
 

Mrzí mě také, že se model Zdoňov dnes stal jakýmsi nástrojem politického boje opozice a různých aktivistů proti vládě, kterým slouží jako podklad pro šíření lží s cílem očernit současné kroky vlády.

Výjimkou z výše uvedeného není ani paní poslankyně Balcarová ve svém posledním vyjádření k modelu Zdoňov pro Ekolist. Paní poslankyně, z titulu své funkce členka Rady Fondu (Státního fondu životního prostředí ČR) a zároveň členka Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), v něm mimo jiné píše, že „podobné projekty realizované z OPŽP jsou spíše výjimečné, a to zejména a kvůli velmi restriktivnímu nastavení operačního programu, který vyřazuje velké množství subjektů (např. obce) a současně vyžaduje vysokou míru kofinancování.“ Dále píše, že: „je tedy nutné akcelerovat čerpání prostředků z OPŽP“ a třeba také, že: „v současnosti masovější realizaci obdobných počinů brání - kromě celkového nastavení politik péče o krajinu - zejména kompetenční spory mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.“

Takže si to pojďme vzít popořádku.

Na úvod je nezbytné uvést, že Monitorovací výbor OPŽP (MV OPŽP), jehož je paní poslankyně členkou, je přímou součástí implementace programu a odpovídá mj. za nastavení programu, za kontrolu jeho provádění, schvaluje výběrová kritéria, výroční zprávy, pravidla pro žadatele a příjemce atd., viz Statut.

I přes svou funkci v Monitorovacím výboru OPŽP ale paní poslankyně vůbec netuší, jaká škála žadatelů může projekty realizovat a žádat o podporu; od fyzických osob až po podnikatelské subjekty, přes nevládní organizace a obce. Stejně tak se ztrácí u výše dotace, která je pro tůně, mokřady, revitalizace vodních toků ve výši 100 %, včetně podpory projektové přípravy a manažerského řízení realizace. Takže koho vyřazuje nastavení programu a kde je ta vyžadovaná vysoká míra kofinancování?

Pokud si tedy jako členka MV OPŽP paní Balcarová nevšimne u nastavených pravidel v tomto programu základních podmínek jeho podpory, má ještě šanci jakožto členka Rady Fondu zaznamenat vyčleněné peníze Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování OPŽP, abychom mohli z OPŽP poskytovat právě 100% dotaci.

Výzva k akceleraci OPŽP je také úsměvná. Paní poslankyně v červnu a srpnu hlasovala při per rollam jednání Monitorovacího výboru OPŽP o realokaci prostředků (konkrétně 1,9 mld. Kč) v rámci OPŽP právě ve prospěch projektů řešících sucho. Do poslední takto zaměřené výzvy bylo totiž registrováno 370 žádostí s požadavkem na celkové dotace ve výši 1,9 mld. Kč. A že to není výjimečná záležitost, dokládají další fakta, seznamy schválených projektů jsou rovněž veřejně dostupné.

Jako jakési zaklínadlo pak vnímám další větu paní poslankyně, že realizaci počinů jako je model Zdoňov brání kompetenční spory Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. To je už takový přežitek, kterým se ohánějí opoziční politici, kterým chybí reálné argumenty a do problematiky obou rezortů vůbec nevidí.

Na jednáních Monitorovacího výboru OPŽP i Rady Fondu se navíc nesčetněkrát diskutovalo, že skutečnou bariérou, která brání násobně větší realizaci projektů v krajině, je vlastnictví pozemků a nepomáhá jí ani administrativní náročnost vyplývající z požadavků Evropské komise. To samozřejmě řešíme, ať už 100% financováním výkupu pozemků, na kterých by stát mohl následně realizovat projekty sám, dále osvětou mezi vlastníky nebo naším návrhem Komisi, aby zjednodušila vykazování výdajů pro následující období 2021+.

Závěrem bych rád upozornil, že model Zdoňov, jakkoliv je dobrým odborným podkladem, není až tak žádnou novinkou. Stát v roce 2015 dokončil detailní studii krajiny v rámci projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, která do hloubky mapuje opatření potřebná na jednotlivých pozemcích, aby krajina plnila své funkce. Stejně jako u modelu Zdoňov ale vždycky bude míra realizace opatření narážet na vlastnictví pozemků (a zejména dohledatelnost vlastníků) a možnost jejich uživatelů s nimi svobodně nakládat.

Nejlepší aktuální motivací pro realizaci krajinných opatření na soukromých pozemcích je tak 100% dotační podpora, kterou soukromým i veřejnoprávním subjektům nabízíme již několik let, včetně zafinancování pořízení podkladových studií, dále cílená a efektivní publicita a hlavně v terénu odpracované tisíce hodin pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří iniciují projekty přímo u konkrétních vlastníků.

I proto jsou prostředky v této konkrétní oblasti téměř vyčerpané a jak jsme uvedli na dubnové tiskové konferenci, po schválení realokace Monitorovacím výborem OPŽP jde žádost ještě na Evropskou komisi ke konečnému odsouhlasení.

Další názory na zdoňovský projekt

Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí, se nám vyjádřila v článku Model Zdoňov? Malý zázrak, že se ho podařilo realizovat.

Ředitel odboru vodohospodářských staveb a a činností Státního pozemkového úřadu Milan Rybka okomentoval projekt v textu Při úpravách krajiny je třeba mít na paměti vlastnické vztahy.

Krajinářská architektka Klára Salzmann se pro nás vyjádřila, že Jiří Malík je se svým modelem Zdoňov rychlejší než stát.

Hydrobiolog Jindřich Duras popsal projekt z týmu Jiřího Malíka v článku Model Zdoňov - projekt malý rozsahem a velký významem.

Kateřina Černý Pixová z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze do debaty přispěla komentářem Zadržet vodu v krajině? Cíl, který se bude potýkat s mnoha úskalími na Zdoňovsku i jinde


reklama

 
foto - Brabec Richard
Richard Brabec
Autor je ministr životního prostředí ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (32)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.8.2020 06:37

Tentokrát ministr Brabec střelil kozla ! Snad pod dojmem, že se jedná o pouhý Ekolist , podlehl klamu, že lze napsat cokoli a čtenář mu to zbaští.

Nejdříve projekt pochválí "nedá se upřít odborný i osvětový potenciál" , aby vzápětí Ing.Malíkovi vyčetl "autor modelu však zatím neuměl najít nebo vytvořit konkrétního "zákazníka".
Milý pane ministře, jak to tak má udělat ? Má jako Švejk vyrazit do Č.Budějovic za regimentem a po cestě /ve svém volném čase/ vykřikovat "Peníze na projekt ! Mám to domluvený! "

Být na vašem místě , tak mu alespoň dám šanci , aby se předvedl s podporou ministerstva. Uzavřít smlouvu na dobu určitou /rok -dva roky/ , aby měl zajištěnou obživu a mohl dotáhnout konkrétní projekty k profinancování na MŽP. Sám bych mu mohl hned dát dva tipy po okolí.
To by udělal SKUTEČNÝ ministr životního prostředí , my však máme ministra alibistu.

Pak už jen ve zkratce - "Jako jakési zaklínadlo pak vnímám ...že realizaci počinů brání kompetenční spory Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. To je už takový přežitek, kterým se ohánějí opoziční politici..."
Schválně - jak dlouho se dělala slavná "protierozní vyhláška" ? 6 roků a více , je správná odpověď a důvodem byly pouze spory MŽP x MZe .

A naposledy . Vámi v závěru vychvalovaná " Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" , je akademické dílko podle kterého nikdo a nic v praxi nepředvedl.
Slůvkem "dílko" se vůbec nechci dotknout autora Ing. Karla Drbala, Ph.D., ale vrcholných politiků-ministrů, kteří když hrozí nějaký průser nechají něco rychle vyrobit a nebo znovuobjevit , aby veřejnost uchlácholili a namazali jí med kolem huby.

Buď změňte svůj přístup k podpoře dobrých věcí , anebo nepište články, které jak prokázáno výše, jsou mimo realitu.

Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.8.2020 07:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně jak píšete.... Brabec prostě jen brání neschopnost současné vlády dělat a podporovat dobré věci... vláda to bere tak, že buď to bude dělat ona (bude to jakože její nápad) a nebo to nebude dělat nikdo..... snaží se ze všech ostatních dělat ňoumy, kteří se sice snaží, ale moc jim to nejde.... jak jim to může jít, když takový jako pan Malík nemají od vlády a státu celkově dostatečnou podporu? A tím myslím hlavně podporu procesní a legislativní!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.8.2020 14:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Proč ale třeba paní Balcarová podporu procesní a legislativní vehementně neprosazuje? Ve svém příspěvku o tom nic konkrétního nepsala. Možná to skromná žena, žádná vychloubačka.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Je skoro jediná co se o nějakou pozitivní změnu snaží a v tom je ten problém... většina politiků na téma vody naprosto kašle a nebo ho zneužívá pro své vlastní cíle...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 08:26 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To klidně připouštím. Ale "pozitivní změna" je vágní pojem. Je potřeba požadavky zformulovat, prodiskutovat/zoponovat a dobře zargumentovaný výsledný produkt začít prosazovat. Pouze se stavět do nějaké pozice a mluvit obecně o svém zeleném postoji zjevně k ničemu nevede. Je vás tu na Ekolistu hodně zastánců zadržování vody v krajině a proč tedy s paní Balcarovou o sestavení smysluplného konceptu nespolupracujete a nediskutujete? Já se rád připojím. Pouze vést chytré řeči na Ekolistu prostě nestačí. Zkuste to a aspoň zjistíte upřímnost postojů paní Balcarové.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.8.2020 08:32 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, co kdyby jste začal u sebe a navrhl blbuvzdornou krajinu, takový malý ráj na Zemi. Ono komentovat a hanět cizí projekty je vcelku jednoduché, ale přijít s něčím lepším, to už tak snadné není.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 12:42 Reaguje na Karel Zvářal
Citujte mi, prosím, jedinou mou větu, kdy něco haním.

Věcně komentonat je přece přínosné a to je základ pro vytváření něčeho lepšího.

Již několikrát jsem třeba jasně zdůvodnil, proč jsou zelené střechy pitomost a lepší je bílá střecha a z ní veškerou vodu zasakovat. Zatím mně nikdo smysluplně neoponoval.

V přístupu ke krajině se prakticky ztotožňuji s panem Kvítkem a to jsem dal mnohokráte najevo. Ten se také k mokřadnické filosofii staví docela odmítavě.

Myslím si, že jen tak neprndám, jako mnozí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.8.2020 16:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Citovat netřeba, usvědčujete s i v tomto příspěvku. Mokřadníci, mokřadnická filosofie... co kdyby vám někdo říkal pískomil či betonofil, jak by se vám to líbilo?

Zelené střechy také neuznávám, jsou to vyhozené peníze, ekologie Naoko. Smysl mají ve městě vysoko střižené trávníky, a ano, střechy raději bílé než tmavé.

Mokřady jsou vedle tůní drobné vodní prvky, které v krajině potřebujeme nejen kvůli MVC, ale i druhové rozmanitosti. Přehrady neodmítám, ale větší důraz kladu na "přirozené" vodní zdroje, které právě zdoňovský model demonstruje.

A tu nejdůležitější připomínku jste velkoryse přehlédl: tedy nejen kritizovat příspěvky jiných, ale přijít s efektivnějším řešením k problematice sucha a lepšímu hospodaření s vodou v krajině.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 21:22 Reaguje na Karel Zvářal
Já jsem vás žádal, abyste mi sdělil, kdy NĚCO (diskutovali jsme přece o projektech) nikoli NĚKOHO haním. Přitom pod haněním myslím to, že něco shazuji, aniž bych pro to uvedl jasný důvod. To jsem, myslím, nikdy neudělal. Nevím, kde jsem zavdal důvod, abyste mne nazýval betonofil. Já pouze tvrdím, že zpevněná plocha, ze které se veškerá voda zasákne, je nejúčinnější způsob doplňování spodních vod, protože má bilanci: co naprší to se zasákne. Za tím si pevně stojím.

Zdoňov nebude pořádně zadržovat přívalovou vodu a to je jeho zásadní chybou. Přesto jsem nikdy proti Zdoňovu nebrojil - ať se vyzkouší, jak to funguje a stane se to zdrojem poučení.

Myslím, že jsem nic nepřehlédl. Ztotožňuji se s konceptem pana Kvítka a nevím, jak to ještě vylepšit. Každopádně primárním důvodem potíží s krajinou je změna klimatu a tady, myslím si, předkládám jasnou představu, jak to efektivně řešit.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2020 07:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Zdoňov nikdy nemůže být Vranov, a vy se na této triviální vlně vezete. Mokřad zadrží ČÁST vydatných srážek, které postupně formou odtoku a odparu uvolňuje.

Vaše logika je asi taková, jako byste říkal: Plný špajz je fajn, ale má tu velkou nevýhodu, že více se do něho více nevleze! Přitom ani tu první (uznalou) větu neřeknete, jen připomínáte nevýhody plného špajzu...

To je vidění světa naruby, protože každé pro má své proti. Jestli jste koukal předevčírem na ministra, správně říkal, že my potřebujeme jak ta malá vodní díla (mokřady, tůně), tak i ta velká. Kdo odmítá nebo shazuje jedno či druhé, nechápe problematiku v její komplexnosti.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2020 07:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Zdoňov nikdy nemůže být Vranov, a vy se na této triviální vlně vezete. Mokřad zadrží ČÁST vydatných srážek, které postupně formou odtoku a odparu uvolňuje.

Vaše logika je asi taková, jako byste říkal: Plný špajz je fajn, ale má tu velkou nevýhodu, že více se do něho více nevleze! Přitom ani tu první (uznalou) větu neřeknete, jen připomínáte nevýhody plného špajzu...

To je vidění světa naruby, protože každé pro má své proti. Jestli jste koukal předevčírem na ministra, správně říkal, že my potřebujeme jak ta malá vodní díla (mokřady, tůně), tak i ta velká. Kdo odmítá nebo shazuje jedno či druhé, nechápe problematiku v její komplexnosti.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2020 07:18 Reaguje na Karel Zvářal
Omluva za hyperaktivní myš... už pokolikáté...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.8.2020 18:44 Reaguje na Karel Zvářal
Nějak ta diskuse s Vámi skřípe, protože mi pořád něco podsouváte.

Jestliže se něco vynáší do nebe a já doplním podloženým způsobem negativní aspekty jsem označen za zloducha.

Vy prostě implicitně předjímáte, že když doplňuji ta negativa, tak nevidím a nerespektuji ta pozitiva. TO SI PROSTĚ JEN (HLOUPĚ) DOMÝŠLÍTE.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2020 20:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Já žádné skřípání neslyším, jen reaguji na ty vaše negativistické bláboly. Citujte z dřívějších diskusí ke Zdoňovu jediný svůj pozitivní komentář.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2020 20:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Já žádné skřípání neslyším, jen reaguji na ty vaše negativistické bláboly. Citujte z dřívějších diskusí ke Zdoňovu jediný svůj pozitivní komentář.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

31.8.2020 12:42 Reaguje na Karel Zvářal
Tak si znovu přečtěte, jak se mnou diskutujete o Zdoňovu v příspěvku paní Balcarové. Tam jsem se jasně vyjádřil:

"Vy asi opravdu nechápete psaný text! Já proti Zdoňovu ani podobným projektům nic nemám. Jen říkám, že od jisté míry neplatí, čím více tím lépe, a připojil jsem k tomu jasné argumenty. I s tímto máte problém? Proč nezpochybňujete mé argumenty a jen mi nasazujete psí hlavu? To je nefér diskuse."

Vy jste se k tomu nevyjádřil, akorát ve svém stylu diskuse pokračujete. Mne to moc nebaví.

K čemu je dobré připojovat pozitivní komentář ke chvalozpěvu?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

31.8.2020 13:33 Reaguje na Jiří Svoboda
To "parazitování" Zdoňova na okolí nijak neokecáte, byť vaše výdrž v planém žvanění je nebývalá. Samozřejmě, že nekonečný počet těchto krajinářských opatření nikdo neočekává, a je to totéž, jako bych "varoval" před přemírou srážek, když všichni se těší po horkých dnech na dlouho očekávaný déšť. Takové mudrování pro mudrování...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.9.2020 12:24 Reaguje na Karel Zvářal
Jaképak plané žvanění. Já dal pro to "parazitování" jasné fyzikální argumentu a vy jste je kriticky nevyhodnotil.

V diskusi zazněl několikrát požadavek, že podle Zdoňova by se měla udělat celá republika. Já věcně reagovat na tento nesmyslný podnět.

Zjevně jste člověk neschopný spojit si souvislosti a jen vytrháváte tvrzení z kontextu. Jinak byste takovým způsobem nediskutoval. U některých asi nápravu nelze očekávat.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2020 14:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Správně výše zmiňujete, že tato diskuse skřípe. A je to Vaší zásluhou, neb reakční časy máte věru úžasné:-) Už jste byl několikrát počítaný, ale ráno svoláte koncilium, potom domácí radu - a jedete vesele dál!-)

Jestli je vám slovo mokřad nesympatické, nemusíte se za to stydět, ale vězte, že příroda více vody rozptýlené v krajině uvítá. O tom je tento "sporný" projekt, a já pevně věřím, že zdaleka ne poslední. Jestli to považujete za nesmysl, přečtěte si poslední váš odstavec, neb o sobě dosti výstižně píšete:-)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2020 16:33 Reaguje na Jiří Svoboda
A mimochodem, žádné fyzikální argumenty jste nedal, jen tvrdíte, že Zdoňov parazituje. Je to váš pojem, vy ho musíte umět vyčíslit a uvést příklady za světa.

Veškerá tamní voda je SOUČÁSTÍ vodních cyklů, jednou se tam voda zadrží, jindy uvolňuje pro okolí. Toto zase vy nedokážete nijak vyvrátit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.9.2020 15:52 Reaguje na Karel Zvářal
Zdoňov parazituje proto, že z jeho plochy se více odpaří, než tam naprší.
Takhle to nemůže fungovat celoplošně.
To tvrdím od začátku, jak můžete tvrdit, že jsem žádné fyzikální argumenty nedal?

Voda vypařená ve Zdoňově nenaprší ve Zdoňově. Co je to za pitomost říkat: "Veškerá tamní voda je SOUČÁSTÍ vodních cyklů..." ?

Vy si prostě v mozečku vytvoříte nějaký konstrukt (typicky malý vodní cyklus), který pak jako mantru omíláte.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.9.2020 16:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Řek bych, že tímto vaším posledním blábolem můžeme tuto "plodnou" diskusi ukončit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.9.2020 20:25 Reaguje na Karel Zvářal
Činím tak s velkým potěšením!
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

30.8.2020 23:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Tentokrát ministr Brabec střelil kozla ! Snad pod dojmem, že se jedná o pouhý Ekolist, podlehl klamu, že lze napsat cokoli a čtenář mu to zbaští."

Pane Vinklere, k výše citovanému Vašemu konstatování uvádím, že si nemyslím, že to je první "kozel", kterého ministr Brabec střelil. Dle mých poznatků je jich již plný chlívek ...

V souvislosti s životním prostředím, a naší přírodou vůbec, stále častěji s úctou vzpomínám na Josefa Vavrouška, kterého jsem osobně znal. Jemu rovných odborníků s rovnou páteří a zdravou myslí je dnes v rozhodujících pozicích státu jako šafránu. A podle toho to taky u nás nyní vypadá ...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.8.2020 10:30
Rozhodně zajímavý článek ukazující, jak to ve státní správě chodí. Pan ministr přece MUSÍ říkat, že vše dělá dobře.

Konkrétní úřad má nějaká pravidla a vypsané programy a podle nich se musí řídit. Na jejich tvorbě se asi podílela i paní Balcarová.

Pan ministr paní Balcarovou v mnohém osočuje a nedokážu posoudit, zda má, či nemá pravdu. Třeba to některý diskutující rozsekne.

Asi je pravdivé ministrovo tvrzení, že "autor modelu však zatím neuměl najít nebo vytvořit konkrétního "zákazníka", tedy žadatele o podporu, který má současně právo na hospodaření s pozemky." Pokud je to nutnou (a zjevně i správnou) podmínkou programu podpory, pak ani ministr toto obejít nemůže. Nebo chceme, aby měl ministr pravomoc překračovat podmínky programu podpory v případě jemu sympatických projektů?
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

27.8.2020 10:58
Vážený pane ministře,
než jen jednoduchou kritiku, píši raději námět na odblokování toho, co popisujete. Máte pravdu, že vztah majitel versus uživatel je jedna velká tragédie. Základním principem realizace opatření je zvýšení zájmu zemědělských subjektů a především vlastníků pozemků o tuto realizaci. Musí se jít cestou zvýšení jejich motivace. Proto je nezbytné upravit možnosti financování navržených opatření.
Navrhuji:
Úpravu legislativy:
1. Vztahy mezi vlastníky pozemků a jejich nájemci nebo pachtýři, ve vztahu k těmto opatřením je nutno řešit legislativně. Např. je možno zvážit doplnění § 15b vodního zákona, který by mohl znít: „Terénní úpravy na zemědělských pozemcích jsou povinni po dobu jejich životnosti provozovat na své náklady jejich nájemci nebo pachtýři“.
2. Vypořádat se se zápis všech vodohospodářských opatření do LPIS, tak, aby byly evidovány a nemohly být za určitou dobu rozorány.
3. Zřídit vodní družstva v nich vlastnické vztahy řešit.
Změnit dotační pravidla MZe:
4. Vlastník pozemku by obdržel za souhlas s výstavbou vodohospodářských opatření úhradu, každoroční bonus (1 tis. Kč/ha). Jedná se o motivační pobídku vlastníku pozemku s výstavbou.
5. Zachovat zemědělským podnikatelům přímé platby a to i na plochy vyčleněné pro vodohospodářská a jiná opatření, jako neprodukční (odhad ca 3-5% plochy z celkové výměry podniku).
6. Na tyto neprodukční plochy zemědělským podnikatelům přidat platby za ztrátu produkce z těchto ploch (např. 10 tis Kč/ha).
7. A přidat zemědělským podnikatelům platbu za mimoprodukční funkce zemědělství (např. ca o 2 tis. Kč/ha).
8. Zemědělským podnikatelům je třeba kompenzovat i náklady na projekci a realizaci (záchytné příkopy a zatravnění i vlastními silami v mimoprodukčním období-zaměstnanost a vyšší výdělek přes zimu).
To by byla nepochybně potřebná motivace; tyto neprodukční plochy realizovat v průběhu 2-10 let, postupně od 0,5% do ca 3-5%. Při 2 000 ha výměře podniku jde max. o 100 ha neprodukčních ploch. V jednoduchosti je síla, a lze tak snadno využít to, co má dnes zemědělský podnikatel za samozřejmost, dotace a dotační pravidla.
Nechat vše na jednotlivých zemědělských podnikatelích, lidech a jejich inciativě - kdo bude chtít dobře fungující krajinu (bez eroze, s dostatkem vody v podzemní, omezení agronomického sucha) a zjednodušeně hezkou přírodu, dostane zaplaceno, kdo ne - nedostane finanční bonus. Ani nájemce, ani vlastník. A oni si to vlastníci ohlídají, aby dostali trochu více na pachtu, každoročně. Pak celý proces půjde velmi rychle.
Pro celé území ČR (4,0 mil. ha ZPF) jsou náklady na státní rozpočet následující:
a) Při 3 % neprodukčních ploch ze 4,0 mil. ha ZPF se jedná o 120 000 ha, 120 tis. x (1+10+2 tis) = 1,56 mld. ročně.
b) Při 5 % neprodukčních ploch ze 4,0 mil. ha ZPF se jedná celkově o náklady 2,6 mld. Kč.
Ne všichni zemědělští podnikatelé se zapojí do tohoto systému, takže lze reálně očekávat náklady pro státní rozpočet ve výši cca 2 mld. každoročně.
Náklady na výstavbu a projekty zatím nejsou započítány. Ale při restrukturalizaci stávajících dotačních systémů by byl na realizaci peněz dostatek. Některá opatření lze realizovat bez projekce (např. zatravnění a záchytné příkopy) a ostatní postupně v průběhu cca 15 let.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

27.8.2020 19:57 Reaguje na Tomáš Kvítek
Pronajimatelé, protože jde o relativně malé výměry, pár hektarů na jednoho pronajimatele, jejichž nepronajmutí nájemce neohrozí, tak jsou vůči nájemcům, zemědělským společnostem, prakticky bezmocní. Odmítnutí pronájmu je prakticky nemožné (zákon o půdě) a jiný vynucovací prostředek neexistuje.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

27.8.2020 21:17
Typická odpověd´ politika.Spousta textu o ničem.Nejvíce se mě líbilo tvrzení,že pan Malík neuměl najít či vytvořit koncového zákazníka,který by disponoval dostatečnými pozemky a měl o projekt zájem.Tento stát i za úřadování pana ministra prodal velké množství pozemků,často za pár korun různým spekulantům.I přes to vlastní dostatek státní půdy,kde by se tento projekt dal realizovat na velké ploše,alespoń na zkoušku.To by se ale muselo chtít a nebylo by to tak finančně zajímavé pro betonovou loby a různé kamarády jako přehrady,regulace toků,dešt´ovka a podobné vyhazování peněz z kapes dańových poplatníků. Petrův Zdar
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 07:37 Reaguje na Jan Knap
Přesně tak...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.8.2020 08:42 Reaguje na Jan Knap
Mám obavu, že MŽP nemá v popisu práce realizovat projekty. Věřím však, že je možné, aby MŽP vytypovalo státní pozemek, vypsalo výběrové řízení na projekt a poté poskytlo vítězi dotaci.

Tvrzení, co se vám tak "líbilo", je ale asi zásadní překážkou, proč se Zdoňov asi nezrealizuje. Na to není, myslím, nic k líbení a spíše dokazuje, že MŽP ctí daná (a v tomto případě zjevně správná) pravidla. Zdoňov zřejmě ukázal, jak/kde je třeba začít, aby byl projekt průchodný. Nejde tedy primárně o to, malovat si na potůčkách meandry a tůňky.
Odpovědět
va

vaber

28.8.2020 08:30
představa jednoduchých lidí,
dnes je vše černé a až budou u vesla ti druzí bude vše růžové,
hlavně je třeba spoléhat piráty, kteří ukázali jen to co předvádí Hřib,
a pomátli naivní mladé voliče
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2020 18:08
Nerad hodnotím něco, o čem nevím do detailů vše. Každopádně politický
boj projektu neprospěje. Taky musím konstatovat, že bez souhlasu všech
vlastníků dotčených pozemků by se jednalo o černou stavbu se všemi
důsledky a na ni dotaci nelze bohužel poskytnout. Řešením může být
buď státní, nebo soukromé výhradní vlastnictví a pak si myslím bude
cesta k dotaci otevřená. Pokud ani potom ne, tak viňme ministra a jeho
úředníky. Předběhnout realizací tyto podmínky je nezákonná hurá akce
odsouzená k právním tahanicím a k tomu, že se stane právě takovým
politickým svárem vlády a opozice. Nemyslete si, že opozice bude konat
jinak, až bude vládnout. Musí jít taky cestou práva a ne jinak. Pokud
si to někdo myslí, tak ho hluboce lituji, protože postrádá elementární
právní povědomí. Zákon mohu vzít do svých rukou, ale musím si být
vědom i následků a uvážit, zda tím nekonám medvědí službu jiným
podobným projektům. Každopádně nechci nikoho soudit a prosím o
brzdění politizujících emocí. Jinak ke mnohým projektům typu dešťovka
či zelené střechy mám taky výhrady, protože je považuji za velmi
nákladné v poměru k užitku. Na nadzemních pár barelů dotaci nelze
dostat, ale na podzemní cisternu ano. K zalévání však studená voda
není dobrá a je lépe ji mít ohřátou na teplotu vnějšího prostředí.
Její použití pro WC a podobně naráží na duplicitu rozvodů vody
a její dopravu, úpravu a desinfekci. Pochybuji o efektivitě této
investice a o tom, zda by té vodě nebylo lépe po zásaku trativodem
v půdě. Tak samo ty zelené střechy, které zadrží minimum srážek a
stejně jsou vhodné maximálně pro suchomilné rostliny, které nevynikají
ani svoji odpařovací schopností, protože vodou šetří. Nakonec ji
většina stejně odteče a jsem zvědav, zda bude někdy dotace i na ty
rekonstrukce těch střech po ukončení životnosti izolací, či na
nějaké havárie. To už se může setsakra vlastníkům prodražit.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist