https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jindrichn-duras-model-zdonov-zdanlive-maly-projekt-ale-vyznamny-pro-celou-republiku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jindřich Duras: Model Zdoňov - projekt malý rozsahem a velký významem

18.8.2020 | PLZEŇ
Jedna z tůní nově vybudovaných na Zdoňovsku.
Jedna z tůní nově vybudovaných na Zdoňovsku.
Foto | Jiří Malík

V posledních letech žijeme pod heslem Boj proti suchu. Předtím to byl Boj proti povodním. Aktuálně se již - ale příliš pomalu vzhledem ke své jednoduchosti - prosazuje myšlenka, že povodeň i sucho mají stejnou příčinu: naši obecně tragickou schopnost moudře hospodařit s vodou v krajině.

 

Co je ale zatím nad reálné chápání, to je skutečnost, že opatření pro nápravu vodního režimu krajiny dávají smysl - a tedy i přinášejí užitek - teprve tehdy, když jsou komplexní. To znamená, že musí být systematická a vzájemně spolu provázaná. Pak se i jednotlivé části mohou vzájemně podporovat. Krajina je celek, kde voda vše propojuje. To je základní teze. Pokud si ji neosvojíme tak, že podle ní budeme schopni i jednat, nic moc zlepšit ani nemůžeme.

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků, akademiků a politiků působících v ochraně krajiny a životního prostředí s otázkou Co si myslíte o Modelu Zdoňov?

Model Zdoňov je projekt, který navrací vodu do krajiny v okolí obce Zdoňov na Broumovsku. Jeho cílem je obnotvit hydrologický režim krajiny pomocí všech dostupných opatření – obnovy vodních toků a mokřadů, obnovy či zhotovení rybníčků, tůní, zvýšení podílu stromů a keřů ve volné krajině včetně návrhu nových lesů. Jeho autorem je spolek Živá voda vedený Jiřím Malíkem. Model Zdoňov se dostal mezi šest nejlepších projektů, z nichž se vybírala takzvaná vodní Nobelova cenu – Stockholm Water Prize, která oceňuje projekty přispívající k ochraně světových vodních zdrojů. V současnosti je hotová studie proveditelnosti projektu. Protože modelových řešení vzniká více, přijala iniciativa jméno Živá krajina. Jejím výsledkem by měl být mimo jiné Krajinný plán ČR - podklad pro komplexní renovaci krajiny a adaptaci na klimatickou změnu.Zajímalo nás, jak projekt vnímá česká odborná veřejnost a jaký potenciál v něm vidí.

Jiří Malík je iniciátorem, nositelem a propagátorem projektu, který je zaměřen právě na komplexní nápravu vodního režimu v krajině. V mikropovodí o rozloze zhruba 20 km2. Slyšel jsem skeptiky namítat, že jedno malé povodíčko republiku nezachrání, a tak nemá cenu se projektu věnovat. To je velmi hloupá námitka.

Velké povodně ve městech na řekách jsou totiž jen součtem chyb a nepořádků ve spoustě mikropovodí. V Praze umíme montovat protipovodňové bariéry a v jiných městech budujeme ohyzdné betonové hráze, ale neumíme se věnovat počátku všeho - poměrům v mikropovodích. A podobně i se suchem. Ostatně letošní bleskové povodně nám jasně ukázaly, kde jsou v mikropovodích rezervy.

Jiří Malík po podrobném prostudování místních poměrů buduje mokřady, tůně, malé rybníky, likviduje systematické drenáže, dělí pozemky a revitalizuje vodní toky. Jedině tak mají opatření smysl.

Jiří je vizionář, který kromě mluvení dělá praktické kroky a sbírá zkušenosti. Vizionáři ukazují cestu. Skeptikům tím jde Jirka logicky na nervy. Ale má i příjemně mnoho následovníků, kteým dává smysl se do obnovy naší krajiny aktivně zapojit. Proto fandím Jiřímu Malíkovi a jeho projektům, děkuji všem, kteří se zapojí a doufám, že klacků pod jeho nohy bude co nejméně.

Další názory na zdoňovský projekt

Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí, se nám vyjádřila v článku Model Zdoňov? Malý zázrak, že se ho podařilo realizovat.

Ředitel odboru vodohospodářských staveb a a činností Státního pozemkového úřadu Milan Rybka okomentoval projekt v textu Při úpravách krajiny je třeba mít na paměti vlastnické vztahy.

Krajinářská architektka Klára Salzmann se pro nás vyjádřila, že Jiří Malík je se svým modelem Zdoňov rychlejší než stát.

Kateřina Černý Pixová z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze do debaty přispěla komentářem Zadržet vodu v krajině? Cíl, který se bude potýkat s mnoha úskalími na Zdoňovsku i jinde.

Ministr životního prostředí Richard Brabec ve svém komentáři reagoval kromě samotného projektu i na předchozí komentář Dany Balcarové: Reakce na vyjádření paní poslankyně Balcarové k modelu Zdoňov .


reklama

 
foto - Duras Jindřich
Jindřich Duras
Autor je hydrobiolog, pracuje ve státním podniku Povodí Vltavy.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (20)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

18.8.2020 07:30
Svatá pravda! Víc takto osvícených odborníků do správy našich povodí!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.8.2020 07:43
Jj, součet ("zanedbatelných") mikroprůserů rezultuje v katastrofu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2020 09:03
Jsem rád, že odborník potvrzuje to, co neustále tvrdím. Projekt Zdoňov realizovaný Ing. Malíkem by si zasloužil podstatně lepší odezvu ze strany státní správy - MZe i MŽP ČR.
Místo prostředků vydávaných na různé rádoby opatření s pochybným výsledkem by měl být komplexní návrh Ing.Malíka plošně realizován v ČR. I s patřičným materiálním ohodnocením pro jeho autora.
Ale to bych asi po naší zkostnatělé byrokracii chtěl moc.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.8.2020 15:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase se ozval aktivistický mokřadník. Návrh rozhodně není komplexní (prakticky neobsahuje protipovodňová opatření) a jeho realizace by se jistě měla opakovat (po řádném vyhodnocení a příslušných úpravách), jen ne plošně a bezmyšlenkovitě, jak si přeje p. Vinkler.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

28.8.2020 08:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Proč lžete?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.8.2020 11:54
"Velké povodně ve městech na řekách jsou totiž jen součtem chyb a nepořádků ve spoustě mikropovodí."

Ale právě Zdoňov nemá žádný velký protipovodňový potenciál! Proto by asi bylo vhodné spíše diskutovat a analyzovat model Křinice, krerý by měl být podrobně přestaven a diskutován. Ten by měl prý jako protipovodňový fungovat.

Ona přehnaná vychvalovačka Zdoňova bez kritického nadhledu také nemusí být pro sám Zdoňov to nejlepší.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

18.8.2020 23:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Ona "vychvalovačka" se týká úsilí a dosažení výsledků - zatím nikdo nic takového neudělal, jen univerzity a další čerpají další a další grantové prostředky na zkoumání toho či onoho, pokud možno dlouhodobě. To není primárně špatně, ale my nutně potřebujeme reálné aplikace a sbírat zkušenosti přímo z nich, ne jen z kontrolovaných experimentů. A Zdoňov je úplně první.
Určitě nejde o to, sekat Zdoňovy jak Baťa cvičky - ostatně to ani není možné. Jde o aplikaci toho přístupu. Tedy prostudovat, analyzovat, hledat vhodná řešení a moudře je nakombinovat do jednoho celku. Vypadá to jednoduše, ale třeba MŽP, jehož pan ministr se bije v prsa, kolik peněz už utratil, tak na obdobný přístup nedali nic. A ani jim to tím směrem nemyslí. Možná proto, že narážejí na bariéru zemědělského sektoru....
No, to nic. Snažte se ten přístup vnímat jako celek, ne jako šablonu k bezduchému opakování :o).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.8.2020 08:22 Reaguje na Jindřich Duras
To by se ovšem některým pražákům muselo chtít. Ti se podívají z okna a vědí všechno. Jak svědčí některé příspěvky.

Pro ty normální uvádím odkaz na projekt, ať se nejdříve podívají a potom mluví.

https://www.klasterbroumov.cz/galerie/klaster/684/6f01dad4.pdf

Jedná se o zcela unikátní projekt návratu „nové“
vody do krajiny, který by měl zásadně pomoci zádrži jak
povrchové, tak i podzemní vody.
Jelikož podobný projekt v ČR neexistuje, měl by zároveň posloužit jako model pro celou republiku i EU. Projekt je i v souladu s vládním záměrem „boje proti suchu“.
Projekt v elektronické podobě autoři předali k volnému použití a zcela zdarma zastupitelům města Broumov, občanům a všem místně příslušným úřadům a školám, katedrám VŠ aj.
Včetně MŽP ČR i MZe ČR. :-)
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

19.8.2020 11:51 Reaguje na Jindřich Duras
Ahoj Jindro, celý problém Zdoňova je v tom, že pan Malík by jej chtěla aplikovat plošně. už k tomu dělá semináře a lidí "zírají". A model Zdoňov je bez jakéhokoliv ověření v hydrologii, jak se bude chovat za dlouhodobějšího sucha-neubude vody ve vodních tocích, jaký bude tedy výpar z vodních hladin, jak se bude chovat systém za intenzivních srážek, za dlouhodobých srážek? To souhlasím s panem Svobodou. Ten model je jen v údolnici a co svahy nad tím, jaký bude povrchový odtok, kolik vody se bude vsakovat do půdy a do HGStruktury. Snažím se ten přístup vnímat jako celek, ale vidím tam zásadní díry. Chce to opravdu odborníky a ne jen pouze entuasiasmus, to už tu bylo při zakládání JZD. Na druhou stranu pana Malíka obdivuji, že není odborníkem v dané problematice a kam to až dotáhl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.8.2020 12:25 Reaguje na Tomáš Kvítek
I když je příspěvek adresně jinam, dovolím si připomínku :
Co bránilo nebo brání státní správě, aby model ověřila i v jiných podmínkách ?
Odpověď zní, že nic.
Tak pro to osvícená státní správa neudělala ?
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

19.8.2020 15:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jsem též kritik ministerstev na poli retence vody v krajině. Na obranu jejich uvádím: Problémy jsou v pozemcích a jejich vlastnictví, uživatelských vztazích, možnostech jak dostat opatření do LPIS, aby je někdo nerozoral a v též v dani z pozemku a ve ztrátě produkce atd.- ve změně Dotační politice státu. Přečtěte si Strategický plán SZP na období 2012-2027, je to o všem možném ne však o vodě a retenci. V tom by bylo třeba přidat a sem směřuje má kritika, je to zauzlované, nikdo to neřeší. Až by se toto vyřešilo, byla by to paráda.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.8.2020 14:14 Reaguje na Tomáš Kvítek
Ahoj Tomáši, určitě by šlo spoustu věcí udělat líp a tak, to jde vždycky. Zatím já tyhle projekty vidím jako maximum možného. Snahu udělat, co jde. Udělat to v praxi, v komunikaci s lidmi, nízkonákladově a tak.
Chytrá krajina je super, ale teď se zakládá dlouhodobý projekt, pak se bude hodnotit, rozvíjet, verifikovat atd. - a kde je drajv na naši soudobou katastrofální praxi...
Určitě s radostí podpořím jakýkoli další komplexní projekt pro zvýšení retence vody v krajině. Snad se brzy něco uceleného podaří na Želivce, držím palce!
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

19.8.2020 15:16 Reaguje na Jindřich Duras
Ahoj Jindro, chytrá krajina je něco, k čemu budou výsledky za 10 let a to jen pro jednu danou lokalitu, skleníková lokalita, pozemky ve vlastnictví ČZU. Na Želivce jdeme teď do studie proveditelnosti a pokud bude vyhodnoceno kladně a bude zájem jdeme hned do projektové dokumentace a realizace. Ca 2-3 roky.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

22.8.2020 20:46 Reaguje na Tomáš Kvítek
SUPER! Držím palce!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2020 14:28 Reaguje na Jindřich Duras
V zásadě s vámi souhlasím. Ale vážný problém může být v "ideologizaci" vyhodnocení, jak to standardně u projektů bývá. Pak ty závěry MUSEJÍ být, vše se podařilo na 110% a kdo s tím nesouhlasí, či dává věcné námitky je prznitel přírody. A v tom je ten problém. Podle mne je negativní výsledek, kde se přišlo na chybu a našlo se dobré řešení/opatření mnohem cennější, než špatně podložené vychvalování. Přístup musí být badatelský a nikoliv vychloubačsko-oslavný, čehož jsme zatím, bohužel, svědky.

Mám prostě obavu, že Zdoňov je již teď odsouzen k potlesku ve stoje a nesmí přinést žádné poučení z chyb. Jediný pan Kvítek je asi schopen dívat se na věc odborně + reálně a nemám dojem, že by tu za to slízel nějaké uznání.
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

19.8.2020 15:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Díky, ale je to o PR. A teď je ještě brzo na jakékoliv hodnocení, budeme muset počkat 2-3 roky, zda se Povodí Vltavy, státní podnik podaří realizovat přírodě blízká a technická opatření na Želivce ke zlepšení jakosti vody a retenci a akumulaci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.8.2020 16:15
Kam vede liknavost státu lze ukázat na zcela jiném,doslova kriminálním, případu.

Dražba vily po uprchlém Krejčířovi v Praze.
Původní cena k dražbě : 400 mil. Kč
Současná cena poslední dražby : 21 mil. Kč

Nikdo ji už nechce. Proč ?
Protože se z ní mezitím stala ruina . Povšimněte si, že nikdo za nic nemůže.

Stejně tak se chováme ke krajině , tak dlouho se bude čekat na to "zaručeně" správné řešení, až nebude co napravovat.
To je realistický obrázek přístupu úřadů ČR k řešení naléhavých problémů.

/můžete se pokochat zde:
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/radovan-krejcir-vila-cernosice-drazba-prodej-pozar-policiste.A200806_132732_ekonomika_maz /
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

19.8.2020 20:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
V ČR musime asi počkat, až se to pos...e. Prof. Bárta tvrdí, cituji "Druhý příklad je vzestup byrokracie, která je naprosto nezbytná ke kvalitnímu řízení států a institucí. V určité chvíli však její velikost přestane být produktivní a začne pohlcovat mnohem více energie než přímo nebo nepřímo vytváří". Pak bude možná změna. Ale my se toho pravděpodobně nedožijeme. Přesto se musíme snažit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.8.2020 08:49 Reaguje na Tomáš Kvítek
Zkuste ale odhadnout, kolik té byrokracie souvisí s obecně škodlivým (až na výjimky) přerozdělováním peněz a hlídáním, aby tekly do správných kapes. Každý dotační program musí být odpudivě komplikovaný a správně specializovaný, aby naň dosáhli jen ti vyvolení.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

20.8.2020 11:00 Reaguje na Tomáš Kvítek
Jednoduchý Murphyho zákon- každá organizace nad sto lidí si již žije vlastním životem, řeší vlastní problémy a na ostatní již nezbývá čas.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist